avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎20-04-2018 13:52
Jeg har registrert og godkjent en timeseddel, og det har blitt opprettet en ordre på bakgrunn av denne. I ettertid viste det seg at ordren ble opprettet på feil kontakt, hva kan jeg gjøre med dette?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎20-04-2018 13:52
Opprettelse eller redigering av eksisterende Timetyper eller Timetyper pr. prosjekt gjøres fra Standardregisteret.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎20-04-2018 13:43
Ved hjelp av funksjonen Timetyper pr. prosjekt kan du fastsette standardinformasjon for hvert enkelt prosjekt. Registreringene som er gjort i Timetyperegisteret vil vises i vinduet Timetyper pr. prosjekt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎20-04-2018 12:05
Når en timeseddel er ferdigregistrert, vil du kunne overføre timelinjer til ordre-/prosjektmodulen. Hvilken status overføringen skjer fra, vil variere ut i fra hvilke statuser det er bestemt å bruke i Firmainnstillinger. Overføringen kan finne sted fra statusene Ubehandlet, Ferdigregistrert eller Klar til overføring basert på innstillingene som er satt. Slik går du frem:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎20-04-2018 11:57
I Timetyperegisteret kan du linke timetyper til lønnsarter eller produkter for å forenkle registreringen av timelinjer.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎20-04-2018 11:01
I timeregistreringsfeltet registreres det antall timer som er utført, linjevis. De timene som skal inngå i det samme beregningsgrunnlaget registreres på hver sin linje. Dette kan være for eksempel en arbeidsdag, eller et enkelt konsulentoppdrag. Hovedsaken er at timene i den enkelte linjen skal beregnes samlet ut fra samme timepris/timelønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎20-04-2018 10:43
Alle timesedler opprettes og lagres i timeregistreringsmodulen. Noen ønsker å lage en timeseddel pr. dag pr. ansatt, noen oppretter en timeseddel i uken pr. ansatt, mens andre igjen oppretter en timeseddel på tvers av ansatte med timer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎20-04-2018 10:37
Men status/analyse kan du eksportere regnskapsdata til Pivot i Excel.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎20-04-2018 10:37
Når en timeseddel er ferdigregistrert vil du kunne overføre timelinjer til lønnsmodulen. Hvilken status overføringen skjer fra vil variere ut ifra hvilke statuser det et bestemt å bruke i Firmainnstillinger. Overføringen kan finne sted fra statusene Ubehandlet, Ferdigregistrert eller Klar til overføring basert innstillingene som er satt. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎20-04-2018 08:48
Du kan opprette egne bilagsmaler i Mamut, enkle og avanserte. Det er også støtte for periodisering av bilag.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎19-04-2018 15:18
Ved hjelp av  Gruppe  kan du foreta en klassifisering som gjør det enklere å filtrere kontaktene senere.  Opprettelse av grupper gjøres i Standardregisteret.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎19-04-2018 13:06
Redigering kan gjøres ved å velge  Vis  -  Innstillinger  -  Firmadatabase  -  Modulinnstillinger  -  Aktivitet , og knappen  Aktivitetstype . Du kan også høyreklikke i aktivitetstypefeltet i en ny aktivitet og velge  Endre i Standardregisteret
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎19-04-2018 12:59
Det er mulig å opprette interne dokumenter i Mamut som ikke er knyttet mot en kontakt. Løsningen er å velge at dokumenttypen skal være Intern.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎19-04-2018 12:52
Hver enkelt bruker kan i  Brukerinnstillinger  i aktivitetsmodulen selv bestemme hvordan vinduene for aktivitetsstyring skal se ut for  egen  bruker
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎19-04-2018 12:34
Måten navn og adresser kommer frem på i de forskjellige rapportene kan redigeres etter eget ønske.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎19-04-2018 12:32
Ved eksport blir kontakter eksportert slik at de kommer som nye kontakter i Outlook med firmanavn som navn. Hvis det ligger en kontakt i Outlook fra før som skal oppdateres må denne være eksportert fra Mamut for at Mamut skal gjenkjenne den.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎19-04-2018 12:31
I Mamut blir alle kontakter registrert i én tabell, slik at alle leverandører blir tildelt både et kontaktnummer og et leverandørnummer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎17-04-2018 15:17
Opprettelse av nytt land i Mamt gjøres under menyvalget  Vis - Innstillinger - Andre innstillinger - Landregister .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andreas Myrgren VISMA ‎09-04-2018 15:58
Sikkerhetskopiering i Mamut fra og med versjon 12 er forskjellig fra tidligere versjoner. Se denne artikkelen for detaljer. Det er en del forskjellige situasjoner som kan oppstå i forbindelse med sikkerhetskopiering. Her er en liste av de vanligste: Sikkerhetskopiering feiler ved oppgradering med feilmelding 1098 Sikkerhetskopiering ved avslutning av Mamut feiler uten beskjed om hvorfor MDatatools gir beskjed om at den ikke finner eller får tilgang til SQL Server Sikkerhetskopiering feiler med beskjed om ingen tilgang til banen \\....\<filnavn> Sikkerhetskopiering feiler med beskjed om kan ikke skrive til midlertidig delt mappe Mdatatools vil ikke starte og det kommer en feilmelding fra Windows Her er noen av årsakene med løsning: Brannmur I Mamut fra og med versjon 12 utføres all sikkerhetskopiering av programmet Mdatatools. Dette programmet kan bli stoppet av brannmur da det blir startet direkte av Mamut og må ha tilgang til nettverket for å kontakte SQL-serveren. Løsningen er å åpne brannmur på maskinen og gi både Mamut.exe og Mdatatools.exe full tilgang til nettverket og Internett. Antivirus Siden Mdatatools blir startet automatisk av Mamut ved sikkerhetskopiering fra inne i Mamut blant annet ved oppgradering, vil noen antivirusprogrammer sperre det fra å starte. Det er viktig å oppdatere virusdefinisjonene i antivirusprogrammet ofte. Installer også siste versjon av Mamut. Hvis antivirusprogrammet sperrer Mamut fra å ta sikkerhetskopi, er ofte løsningen enten å utelate Mamut.exe, Mdatatools.exe og Idatatool.dll fra all skanning eller å sette at Mamuts programfilmappe med alle undermapper skal utelates. Sjekk også at antvirusprogrammet ikke har satt noen av Mamuts filer i karantene. Hvis dette har skjedd, må filene gjenopprettes eller returneres fra inne i antivirusprogrammet. Om dette ikke løser problemet, må alle Mamuts filer utelates fra skanning og Mamut reinstalleres. Tilgang til å lese filer i Mamuts dokumentområde Ved sikkerhetskopiering skal Mamut ta med dokumentområdet om dette ikke er valgt bort i oppsettet for sikkerhetskopien. Hvis filer enten er sperret for tilgang eller er låst av andre brukere, kan sikkerhetskopieringen stoppe på disse filene. Løsningen er å gi alle tilgang til filene og eventuelt restarte maskinen der filene er lagret. Se denne artikkelen for hvordan resette rettigheter på Mamuts dokumentområde. Tilgang til å opprette filer i Mamuts dokumentområde Deler av Mamuts sikkerhetskopiprosess utføres av SQL-tjenesten på server som kjører med sitt eget brukernavn i Windows. Dette brukernavnet må ha full tilgang til Mamuts dokumentområde. Sett gjerne at alle brukere skal ha alle tillatelser til dokumentområdet. Se denne artikkelen for hvordan resette rettigheter på Mamuts dokumentområde. Stien til dokumentområdet kan finnes i Mamut ved å gå inn på Vis - Innstillinger - Andre innstillinger - Andre programmer. Sikkerhetskopiering når man sitter på maskinen som server, vil benytte en lokal mappe i brukerprofilen i Windows. Derfor vil ofte sikkerhetskopiering fungere på server selv om det feiler fra en arbeidsstasjon. Stien til Mamuts dokumentområde er satt opp med en nettverksstasjon Mange bruker oppkoblede nettverksstasjoner for lettere tilgang til delte mapper i nettverket. Dette vil stoppe Mamuts sikkerhetskopiering da SQL-tjenesten på server kjører med sitt eget brukernavn som ikke har tilgang til disse nettverksstasjonene. Stien til dokumentområdet kan finnes i Mamut ved å gå inn på Vis - Innstillinger - Andre innstillinger - Andre programmer. I en flerbrukerløsning anbefales det å benytte en universell sti (f.eks. \\Server\...\Mamut\System000X) . Sikkerhetskopiering når man sitter på maskinen som server vil benytte en lokal mappe i brukerprofilen i Windows. Derfor vil ofte sikkerhetskopiering fungere på server selv om det feiler fra en arbeidsstasjon. .NET på maskinen er skadet Mamuts program for sikkerhetskopiering er skrevet i og benytter .NET Framework 4.0. Om .Net på maskinen er skadet, må denne reinstalleres. For å gjøre dette må .Net avinstalleres fra kontrollpanelets oversikt over installerte programmer. Versjonen med høyest nummer må avinstalleres først og så nest høyeste nummer, etc. Etter avinstallasjonen kan installasjonsprogrammet for Mamut startes og dette vil automatisk reinstallere .NET 4.0. Dersom alt annet feiler Bla til mappen Datatools under Mamuts programfilmappe, og start programmet Mdatatools.exe. Logg inn med brukernavn og passord for en superbruker i Mamut, og gå til fanen Logg. Klikk der på knappen nede til venstre med navn Eksporter feillogg. Send så denne loggfilen til Mamut Supportsenter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎26-03-2018 11:41
Ytelsesbasert En ytelsesbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning som gir en avtalt pensjonsutbetaling til de ansatte ved pensjonsalder. Pensjonen fra bedriften fastsettes slik at folketrygd og pensjon til sammen utgjør en viss prosent av sluttlønnen. Arbeidsgiver får inntektsfradrag for premier betalt til en ytelsespensjonsordning dersom ordningen tilfredsstiller kravene myndighetene har stilt. I privat sektor fremkommer disse kravene i lov om foretakspensjon. Innskuddsbasert En innskuddsbasert pensjonsordning er en ordning der innbetalingen er fast og kjent, mens pensjonen er usikker. Pensjonen vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av de innbetalte pensjonspremiene. De største forskjellene: - Ytelsesbaserte ordninger kan bare tegnes i et forsikringsselskap. - På ytelsesbaserte ordninger er ytelsen gitt, mens premien varierer med alder og kjønn. - Kun innskuddsbaserte ordninger gir den enkelte ansatte mulighet til å velge hvordan pensjonsmidlene skal investeres. - Innskuddspensjon bygger på prinsippet om at det er årlige innskudd som avtales, i stedet for den endelige pensjonen som en andel av sluttlønn, slik tilfellet er i ytelsesbasert pensjonsforsikring.   Dersom du skal føre ytelsesbasert tjenestepensjon i Mamut, klikk her Dersom du skal føre innskuddsbasert tjenestepensjon i Mamut, klikk her            
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips