cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Sort by:
Det er mulig å ha flere nummerserier for kunder og leverandører i Visma Business. Dette er ikke noe man skal ta i bruk uten at det er behov for det, men om det trengs så er framgangsmåten ganske enkel:
View full article
10-08-2016 17:11 (Updated 10-08-2016)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 768 Views
I noen tilfeller kan man ha behov for å behandle balansekonti på samme måte som reskontro konti, altså med post mot post funksjonalitet og mulighet for renteberegning.
View full article
06-01-2016 20:57 (Updated 06-01-2016)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 695 Views
For å få sendt med den visuelle fakturaen, slik at mottakeren ser akkurat det samme som om du hadde skrevet fakturaen ut fra Business, er det viktig at Business er satt opp til å sende PDF og ikke TIF.
View full article
22-09-2014 23:06 (Updated 22-09-2014)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 679 Views
Resultatrapporten starter på null ved hvert årsskifte. Slik må det være. Men prosjektregnskap er ikke en del av finansregnskapet og kan godt løpe over år dersom dette gir en intern styringsgevinst.
View full article
14-09-2016 21:36 (Updated 14-09-2016)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 674 Views
Vi ser at noen brukere har utfordringer etter aktivering av 2FA. Ved opplasting av betalingsforslag henger rutinen seg  uten at godkjenningsbildet med passord og kode kommer opp: Får fram 2FA loading og så stanser prossessen. Dette kan være enkelte brukere, på enkelte av deres klienter.   Årsaken ser ut til å være problemer med  "embedded'e" (innebygde) sider i Visma Business for Autopay  når de benyttes i kombinasjon med 2FA , disse sidene er bygd mot Internet Explorer.   Internet Explorer vil bli erstattet med  Microsoft Edge, foreløpig planlagt v. 15.10 desember 2020.   For de av brukerne som opplever problem anbefaler vi en sjekk av brannmur mot Internet Explorer, dersom det ikke løser problemet foreslår vi workaround:   Unnlate å bruke de embeddede vinduene i kombinasjon med 2FA frem til dette er løst, og benytt muligheten i bedriftstabellen i Business med å definere at godkjennings-bildet  automatisk kommer opp ved opplastning av betalinger, dette fungerer med 2FA og bl.a. google chrome. Her må annen nettleser enn Internet Explorer være definert som standard nettleser i Windows settings    
View full article
28-05-2020 07:14 (Updated 08-06-2020)
 • 3 Replies
 • 1 kudos
 • 664 Views
Avgiftskode styrer mva-beløp på mva-oppgaven. Omsetningsklasse styrer mva-grunnlag på mva-oppgaven.
View full article
16-07-2015 17:00 (Updated 16-07-2015)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 642 Views
Enkelte har opplevd at manuelt skrivet bilagstekst ikke blir med på kontoutskriften.
View full article
30-08-2016 17:30 (Updated 30-08-2016)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 628 Views
Det er fire måte å beregne rente på i Visma Business. Her viser vi deg hvordan de fungerer!
View full article
11-04-2016 18:00 (Updated 15-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 594 Views
Finne «akkurat den kolonnen» så raskt som mulig
View full article
03-07-2015 19:00 (Updated 24-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 548 Views
Mange er godt kjent med at man kan lagre egne skjermbilder i Visma Business Regnskapsbyrå. Men også oppslagsvinduene kan lagres.
View full article
24-02-2016 20:00 (Updated 16-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 543 Views
Ved å bruke flere Kontosett kan man i Visma Business for eksempel føre inntekten ved salg på ulike kunder til ulike inntektskonti i regnskapet. Visste du at det er mulig å gjøre det samme for avdelinger, prosjekter og andre ansvarsenheter?
View full article
06-07-2016 20:43 (Updated 15-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 540 Views
For å periodisere i Visma Business er det viktig å tenke ut hvor vi ønsker å gjøre dette. Det er 2 hoved muligheter som vi ønsker å presentere: Bilagsbehandling i Visma Business Benytte Dokumentsenter   Periodisering i Visma Business Forarbeid    Når Visma Business benyttes så tas det utgangspunkt i balanse-kontoene. Det som kan være lurt å gjøre på disse kontoene er: Sett på valget Periodisering - da vil dialogen automatisk dukke opp ved bruk av disse kontoene. Ta vekk avg.kontr. - da vil det være mulig å benytte mva behandling på disse kontoene.     Føring av bilag   Fakturaen føres som en inngående faktura, men viktig ved periodisering at Debet konto er konto for forhåndsbetalte kostnader - 17XX.   Når f.eks konto 1700 er merket for periodisering vil denne dialogen dukke opp:     Denne kan også nås ved hjelp av behandling og valget periodisering.      Periodisering   For å foreta selve periodiseringen så er det greit å vite følgende fra hvilken periode gjelder kostnaden og hvor mange perioder gjelder dette.       I eksempelet har vi mottatt faktura på husleie, fakturadato er 05.01.2020. Kostnaden gjelder fra Januar, periode 1, og gjelder for januar til mars.   Til Start viser hvor stort avvik det er på perioder fra valuteringsdato for bilaget og når 1. periode i kostnaden skal starte. i Eksempelet vil det ikke være avvik og derfor 0 i Til start.   Varighet er 3 mnd, og er derfor angitt i feltet  Det angis også konto for motpostering, her er kostnaden husleie og derfor valgt 6300 i debet. Resultatet av periodiseringen vil da bli som følger:   Her har vi lagt mva fradraget på konto 1700, og det vil da bli nettobeløp som periodiseres. Legg merke til Valuteringsdatoen på bilagslinjene. Disse vil nå fordele kostnaden på de forskjellige periodene.   Resultatet av periodiseringen skjer direkte i bilagsbilde og greit å kontollere før en foretar oppdatering av bunten     Periodisering via dokumentsenter.   Når det velges å periodisere fra dokumentsenter så er det viktig å vite at her tas det utgangspunkt i en kostnadskonto, og periodiseringen skjer via en felles periodiseringskonto. Forarbeid På Administrasjon - Bedriftsopplysninger - Regnskap - Regnskapsbehandling settes det på hvilke kontoer som ønskes som periodiseringskonto:   Her har vi valgt 1700 Dokumentsenter behandling I dokumentsenteret er det lurt å hente frem 2 kolonner for å angi periodiseringen, dette er: Periodiseringsstart år/periode og Periodiseringsslutt år/periode.   Når bilaget behandles angis dette men verdiene år/periode.   I eksempelet har vi forsikring faktura mottatt i januar, men gjelder fra februar 2020 til januar 2021.     Bokføring Når denne overføres til ERP tas verdiene for periodisering med over og danner grunnlaget for bokføring som skal skje.   Når vi ser bilagslinjen for dette bilaget så ligger den som en linje i visningen, og selve periodiseringen vil ikke skje før vi oppdaterer bunten.   Resultatet av periodiseringen kan leses ut fra f.eks spørring/kontroll hovedbok     Alternativ måte å løse dette på er og overføre bilag/dokument til Visma Business for så å bruke metode nevnt under “Periodisering i Visma Business”.
View full article
27-03-2020 10:28 (Updated 27-03-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 522 Views
Det er to muligheter for å registrere valutakurser i Visma Business Regnskapsbyrå.
View full article
02-02-2016 17:26 (Updated 19-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 517 Views
Driver dere en virksomhet som jobber med et fåtall store prosjekter, eller har dere egne kostnads- og inntektskonti for hver avdeling?
View full article
23-07-2015 17:00 (Updated 16-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 504 Views
Det er vanlig at markøren flyttes til høyre på linjen når man trykker Enter.
View full article
02-07-2015 19:00 (Updated 24-07-2019)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 492 Views
Det er mulig å enkelt legge inn kolonner som gjør beregninger som ellers ikke finnes i Visma Business Regnskapsbyrå. Før du leser videre, merk at slike beregnede kolonner er beregnet på å brukes på skjermen, å ta de med på utskrift fungerer derfor ikke optimalt.
View full article
25-01-2016 17:05 (Updated 22-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 490 Views
Det finnes mange grupperingsfelter i Visma Business. En del av dem er tenkt til spesielle formål, mens andre er mer generelle felter som kan brukes fritt. Sistnevnte gjelder for eksempel grupperingsfeltene som kan brukes på kundene. (Gr 1 – Gr 12)
View full article
23-08-2016 18:19 (Updated 16-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 489 Views
Hensikten med en slik lås er å hindre bokføring på perioder som er ferdige. Det er laget rutiner som sperrer perioder ved levering av mva.oppgave. Hva sier hjelpefilen om emnet: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/auto/task/t_p_companyinformation_movesuspensiondate.html Flytt sperredatoen Flytter sperredatoen for oppdatering av bilag. Om denne oppgaven The suspension date is moved if you check the "Move suspension date" field in the "Turnover statement" dialog box when printing the VAT report. You can also increase it manually in the dialog box when you have filled in all the vouchers up to a specific date. For example if you are not liable for tax. Under Bedriftsopplysninger there is a processing and a button for moving the suspension date, which take you to a dialog box. The dialog box shows the current suspension date, with the option of specifying a new one. The system supervisor may set the suspension date to a later date. Other users will receive a message that this is not permitted. If you want users to be able to move the suspension date back without system rights, select "Move the suspension date back in time" under the processing "Function access/Misc." in the Oppsettsgruppe table. The suspension date shows how far in the future the accounts will be considered to have been finally completed. Visma Business refuses to update batches in which the value date is older than or equal to the suspension date. Merk: You cannot change the value in the "Suspension date" field. You must enter a date in the "Move suspension date" field manually. Prosedyre Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Flytt sperredatoen. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Flytt sperredatoen. Hvordan gjør vi dette i praksis   Funksjonen finnes under Administrasjon - Bedriftsoppslysninger - Grunndata - Behandling - flytt sperredatoen.  Det er også mulig å høyreklikke i tabellen og velge Behandling - Flytt sperredatoen.         Får da opp denne boksen: Her angis da ønsket ny dato Og dialog kommer opp for å angi grunn til flytting. Dette er for å ha dokumentasjon for handlingen som er gjort, spesielt viktig i de tilfeller oppgaver til det offentlige er sendt inn.   Feks.: Logging av sperredato   Visma Business logger hvem som flytter sperredato, samt endringer som gjort etter flytting. Administrasjon - Bedriftsopplysninger - Grunndata - Logging av sperredato.     Detaljert beskrivelse på hvordan det jobbes med denne loggen finnes i Release notes VB Byrå.
View full article
27-03-2020 10:36 (Updated 27-03-2020)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 487 Views
Revisorer eller andre som ha behov for å kontrollere regnskapet kan gjøre dette ved oppslag til systemet. Den foretrukne måten er å ta dette gjennom rapporteringsløsningen som er knyttet til Business. Da enten Visma Rapportering eller OneStop Reporting, alt etter hva bedriften benytter. Begge disse løsningene har tilpassede rapporter/tilganger for revisor.   For andre som ikke benytter dette så må det gis tilgang til Visma Business og evt Dokumentsenter for å få gjort de nødvendige kontrollene. Du trenger da følgende:  Tilgang til lisensen (fås ved henvendelse til kundesenteret@visma.no).  Hvis programvaren ikke er  tilgjengelig - må tilgang gis fra driftsleverandør (ASP).  Brukerdokumentasjon ligger inne i programmet, hjelpefila (F1) samt informasjon på Community, her kan alle få tilgang.    Etter at dette er på plass, trengs det tilgang til moduler, samt adgangsgruppe med kun lesetilgang. Dette er noe din Visma Partner kan bistå med.    Skjermbilde Bruker Revisor NB - for de som benytter VUD - så må bruker oppsettet gjøres der, men har med seg samme valg som via Visma Business   Legg opp en bruker med tilhørende bilder for oppslag - samt moduler for hva som skal revideres - regnskap/ordre                               Bedriftsgruppe Ha en egen bedriftsgruppe som inneholder kun de firma som skal revideres:                           For oppslag mot dokumenter må også revisor brukeren ha tilgang til dokumentsenteret:    
View full article
29-05-2020 09:13 (Updated 29-05-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 480 Views
Bilagsarten styrer som kjent standardteksten på bilagslinjene. Men tabellen Bilagsart kan også brukes til å effektivisere bilagsregistreringen, gitt at man benytter ulike bilagsarter til ulike typer bilag.
View full article
30-06-2015 23:00 (Updated 22-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 472 Views
Labels
Visma kursoversikt