Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Contracting

Sorter etter:
Logg inn som systembruker, gå deretter på  System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger:     Gå deretter videre inn på fanen OCR - innbetaling     Hoved-klient er den klient som er registrert som datamottaker hos NETS. (Gjelder kun for klient-system). Datamottaker er ID for det firma som mottar data fra NETS.   Avtale-Nr må registreres på alle klienter som benytter NETS.   Dataområde hvor filer fra NETS blir lagret før behandling i VISMA i Contracting . (Kan ikke være det samme som VC's dataområde.)   Programkall for å hente filer NETS. Benyttes sjelden i dag siden filene som oftest hentes via nettbank.   Returkommando for behandling av mottatt(e) fil(er). Dette gjøres med en s.k. batch-rutine og standard navn på den er "FraOCR.bat". NB! Filen som behandles i VC har som regel navnet TBOC0001.DAT og være plassert i dataområdet som er registrert.   Fast bilagsart. Oppdatering av innbetalinger fra NETS benytter bilagsart for Remittering/OCR under faste bilagsarter. NB! Husk å henvise arten til egen nummerserie, da bilagsnummer for postering av innbetalinger hentes herfra.   KID må ha Modulus 10 med 12 siffer inkl. kontrollsiffer. Kundeenhetsid`n for Contracting i Nets for OCR-avtaler er 00111355. Dette vil også gjelde OCR-filen. Vi benytter ikke Automatisk nedlasting.       Er det ønskelig med bistand til oppsett av OCR inkludert filstier i bank etc, så kan en bestille konsulentbistand for dette. Det kan gjøres ved å sende en mail til contractingkonsulent@visma.com          
Vis hele artikkelen
27-03-2020 10:26 (Sist oppdatert 27-03-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1437 Visninger
Les denne artikkelen om klargjøring for nytt regnskapsår før du ringer Visma Contracting support i januar.
Vis hele artikkelen
06-01-2014 22:01
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2354 Visninger
Det kan være situasjoner hvor man ønsker å hente inn OCR-innbetalinsfiler fra Autopay på nytt inn i Visma Contracting.    Man må være oppmerksom på at hvis man gjør dette med filer som allerede er oppdatert i Contracting så vil det komme inn dobbelt i regnskapet. Dette bør man altså kun gjøre når noe har skjedd slik at det ikke har blitt oppdatert i regnskapet.   Logg på Autopay og velg "Oversikt" i toppmenyen.   1) Velg "Nedlasting" 2) Trykk på "innbetaling" 3) Huk av for filene man ønsker å laste ned på nytt. Her må man være helt sikre på hvilke man skal velge. 3) Trykk på knappen "Nedlastingsalternativ"  4) "Gjør tilgjengelig for nedlasting i ERP"   Nå kan man gå inn i OCR-rutinen og hente OCR på nytt og disse filene/innbetalingene vil komme inn i Visma Contracting igjen.   Husk at dette kun bør gjøres hvis man har innbetalinger som ikke har kommet inn ellers så vil det bli dobbelt i regnskapet og man må føre bort disse manuelt.
Vis hele artikkelen
30-01-2023 10:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 281 Visninger
Dere kan begynne og føre på år 2023 hvis det er kjørt årsavslutning for 2021, da en kan kun føre på 2 år av gangen Hvis 2021 er avsluttet , kan dere logge  inn som systembruker  Gå deretter på  System - Firmaopplysninger - Årsavslutning og Klargjøring for 2 år      Sett en hake på Kjøring for 2 år, slik at det står 2022 / 2023 da vil alle bilagsserie nummer serie starte på 1, En kan velge og endre nummerserie, dette er valgfritt.   Første ledige faktura nummer vil stå med 0, som da betyr at faktura nummer fortsetter fra år 2022. Ønsker du at denne skal ha en ny serie, eller om du evt har flere faktura igjen for 2022, må du sette inn det nummeret du ønsker at faktura nummer skal begynne med i kolonnen for 2023.
Vis hele artikkelen
30-12-2022 12:58
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 225 Visninger
Beskrivelse av hvordan korrigere feil avskrevet beløp på driftsmidler. Bokfører en korreksjon og legg på driftsmiddelnummer og riktig behandlingskode for avskrivning i bilagsregistreringen. Dann deretter ny saldo på driftmiddelet og justerer for antall måneder avskrevet. Eksempel på hvordan dette utføres. Sjekk først hva som er bokført for å vite hva som skal korrigeres. Gå på menyen: Regnskap | Driftsmidler | Spørring | Posteringer Hvis hele beløpet skal føres tilbake gjør du det, alternativt fører du kun det som er avskrevet for mye. Velger her å bokføre tilbake hele avskrivningen som ble ført den 1.9.22.   Gå på menyen: Regnskap | Registrering | Bilag Velg perioden det skal korrigeres i og før beløpet debet balanse konto for driftsmiddelet, hent opp driftsmiddelnummeret og velg driftsmiddelbehandling for midlertidige avskrivninger (7) og mva-kode 0 Deretter kredit konto for avskrivninger – dersom konto fylles inn automatisk gå inn på linjen i gridden og skriver inn riktig konto og tast esc når boksen for driftsmiddelføringen kommer opp. Deretter oppdaterer man bunten.   Sjekk saldo på driftsmiddelet ved å gå på menyen: Regnskap | Driftsmidler | Vedlikehold | Driftsmidler Gjenstående saldo er nå endret. For å korrigere antall måneder avskrevet i forhold til det som faktisk er avskrevet må du danne ny saldo på driftsmiddelet. Gå på menyen: System | Manuelle rutiner og skrive inn NYDMISAL og huk av for Juster antall mnd avskrevet og trykk Ok Sjekk at saldo og antall måneder avskrevet er riktig i henhold til det som er avskrevet til nå.      
Vis hele artikkelen
17-10-2022 14:17
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 308 Visninger
1) Gå inn på Regnskap => Spørring posteringer. 2) Trykk på en måned i listen Perioder og trykk F2     3) Man får da opp en liste over felter man kan legge inn i kolonnene i visningsfeltet     4) Dobbeltklikk på feltene du ønsker i utvalget. Rekkefølgen man velger feltene utgjør hvilken rekkefølge kolonnene blir opprettet i i visningsbildet fra venstre mot høyre.     5) Når man har valgt alle feltene/kolonnene man ønsker å ha med i utvalget trykker man så "Esc". Da kommer det opp en dialogboks hvor man kan lagre utvalget     6) Når man har trykke på "Yes" får man mulighet til å gi utvalget et eget navn     7) Når man har skrevet inn navnet man ønsker og trykket "Enter" er utvalget lagret. Trykk så "Esc" en gang til og utvalget kan benyttes. Ønsker man å endre på utvalget, velger man utvalget og trykker på "Rediger utvalg"    
Vis hele artikkelen
14-10-2022 09:56 (Sist oppdatert 14-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 261 Visninger
I dette brukertipset viser vi hvordan du kan få ut en leverandørliste til excel   Du kan lage deg et nytt leverandørutvalg:) Hvis du går på Regnskap - leverandør - leverandørbehandling trykk på Nytt utvalg her nede     når du kommer inn i dette bildet , trykk F6 i felt nummer og hent opp feltene du ønsker å ha med        deretter esc, da er det opprettet et nytt utvalg     så kan du ta denne listen til excel😊    
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:31
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 425 Visninger
Les denne artikkelen om årsavslutning regnskap før du ringer Visma Contracting support:)     Årsavslutning regnskap  Du skal alltid ta backup evt. en kopi av data før programmet for årsavslutning kjøres. • Du må være logget inn som systembruker. • Revisorposteringer må være ført, og mva-oppgave for termin 6 må være oppdatert. • Mva-oppgaven salderer grunnlagskontiene mot Speilkonto, slik at denne blir null.   Årsavslutning bør ikke kjøres dersom Speilkonto har utgående saldo.  Dersom årsresultat ikke er overført til Balansen, eller ikke går i null, får du et varsel, men kan likevel avsluttes. Differansen blir da ført på Interimskonto (2999). Sjekkes ved å skrive ut Saldoliste hovedbok – periode 12 på konti 3000-9999 (kun resultat). Denne skal ha sum 0,00.    • Systemdato kan stå til dagens dato.   • Menyvalg: System - Firmaopplysninger – Årsavslutning – Årsavslutning regnskap.   Sjekk hvilke år som blir slettet mht. antall år systemet tar vare på. Dette ser du under  System - vedlikehold - systemkoder, under fane Regnskap   Deretter velg ”Start”.
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:11 (Sist oppdatert 28-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 431 Visninger
Internet Explorer skal fases ut og da må man begynne å bruke andre nettlesere. Disse nettleserene (f.eks Chrome) bruker ikke java og derfor vil ikke filoppsett i bankene virke. Først må man passe på at følgende er gjort: Trykk på de tre prikkene i høyre hjørnet i Chrome:     Trykk så på Settings/Innstillinger:     Når man så kommer inn i Setting/Innstillinger i Chrome så trykker man seg videre inn på Advanced/Avanserte og så  på Downloads/Nedlastinger.     I bildet som vises nå så dukker det opp to valg:     1) Location/Plassering: Her trykker dere på Change/Endre og velger mappen for Bank i Visma Contracting (f.eks slik som vist under) Dere har mest sannsynlig en annen filsti, men dette er slik det er hos meg. 🙂     2) Sett på haken her også, da dette gjør at Chrome spør hvor dere vil lagre hver gang. Det betyr at hvis dere laster ned noe annet enn bankfiler så vil dere sikkert lagre disse et annet sted enn i bank-mappen. Da kan dere velge det i filutforskeren som kommer opp. ---- Når dette er gjort følger man følgende rutine: (Eksemplet er fra Handelsbanken, men er veldig likt i andre banker) Sende filer til bank (uten filoppsett): 1) Velg "Send filer (uten filoppsett). 2) Trykk på "Velg fil" og velg korrekt telepayfil til banken. (tiltb.tbd for vanlig remittering, LONN.TBD for lønn og SKATT.TBD for Skatt/Aga). 3) Trykk på "Åpne" for å legge til filen til innsending til banken.  4) Trykk på "Send".     Hente filer til bank (uten filoppsett) 1) Velg å hente filer fra bank uten filoppsett. 2) Velg riktig type telepay-fil som skal hentes, Avregningsretur, mottaksretur eller avvisningretur. Fungerer på akkurat samme måte med OCR-filer også. 3) Trykk på knapp"Hent".     4)Hvis alt er gjort riktig i oppsettet mot korrekt mappe i Chrome, skal Chrome nå velge korrekt mappe i Contracting.     5) Trykk på"Lagre". Da kan man følge vanlig remittering/OCR-rutine inne i Visma Contracting.    
Vis hele artikkelen
27-09-2022 16:40 (Sist oppdatert 27-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 424 Visninger
Her viser vi hvordan man kan overføre et dokument/faktura på nytt fra Visma Document Center som mangler i Visma Contracting på grunn av en feilsituasjon. Gå på fanen Arkiv og finn fakturaen. Velg Prosessering og Overfør en gang til.     For å sjekke hva som kan ha skjedd med dokumentet kan man gå på Hendelsesloggen og søke opp dokument ID og sjekke hvilken bunt dokumentet skal ha blitt overført til.  Logg inn med SYSTEM og samme passord som i Visma Contracting Gå på menyen Verktøy og Hendelseslogg     Der søker man opp ID-en ved å skrive inn dette og klikk Oppdater     Der vil man kunne se hvilket batch (bunt) nummer dokumentet er overført til. Står det 0 der er det er tegn på at noe kan ha gått galt, eller at det er dokument som er overført til Autofakt rutinen. Hvis det er et buntnummer der, kan du sjekke om denne ligger uoppdatert eller om ev. buntnummeret mangler i rekkefølgen. Sjekk begge regnskapsårene som er tilgjengelige for føring.  
Vis hele artikkelen
27-09-2022 16:19 (Sist oppdatert 27-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 336 Visninger
Hvis man åpner en periode som er stengt endrer status seg på mva-meldingen. Forklaring på hva man må gjøre for å kunne korrigere.   Hvis man har behov for å føre et bilag i en periode som allerede er rapportert inn kan man gjøre følgende. Endre mva-perioden og regnskapsperioden til perioden før terminen du skal føre bilaget i, i systemkodene og fanen regnskap. Deretter må man tilbakeføre bunten som oppdaterte mva-meldingen og føre bilaget. Dersom det påvirker mva-meldingen må denne sendes inn på nytt. 1. Huk av for Manuell overføring til Altinn (dersom man benytter Autoreport) 2. Dann tall på nytt 3. Dann xml-fil 4. Avslutt Meldingsperiode     BESKRIVELSE AV HVORDAN TILBAKEFØRE EN BUNT: Når man står i inntastingsfeltet Bunt, vises en knapp for kopiering/tilbakeføring av bunter.Det er bare oppdaterte bunter som kan kopieres/tilbakeføres.     NB ! Knappen er kun tilgjengelig for brukere med tilgang til kopier/tilbakefør bunter Tilgangen settes på under  System - vedlikehold - brukere     Etter å ha valgt Kopier/Tilbakefør knappen, vises et nytt søkebilde for oppdaterte bunter. NB ! KUN bunter/bilag som er registrert i bilagsregistreringen kan kopieres/tilbakeføres og i tillegg kan BBS-innbetalinger, remittering og lønn tilbakeføres.   NB ! Vær oppmerksom på at hvis en betaling/remittering tilbakeføres og evt. er merket/oppgjort, må man manuelt rette opp i merking av åpne poster.     Når man står i buntfeltet kan buntnummer tastes inn for søk. Nytt regnskapsår kan velges for å vise bunter for valgt år. Knappen for Vis detaljer og F7, viser buntlinjene.     Velger man knappene for Kopier bunt, vises nytt bilde:     Når man velger [Kopier bunt], vises aktuelt år som "Til regnskapsår" mens "Til føringsdato" er lik dagens dato og "Til periode" er aktuell periode. Det sjekkes at "Til regnskapsår" og "Til periode" IKKE er avsluttet. I feltet for "Fra/Til bilagsnummer", kan man også velge bilagsnummer man skal kopiere fra.Buntnummer og bilagsnummer til den nye bunten tildeles automatisk. NB! Husk at bilagsnummer må være tilknyttet en bilagsnummerserie som ligger på arten. Dette sjekkes før kopiering starter, og melding gis hvis dette ikke er tilfelle. Har man lagt inn ordre/anlegg på linjer i bunten, vil også disse dannes i den nye bunten man kopierer til.Inneholder bunten periodisering og "Til periode" ikke er lik "Fra periode", vil den nye periodiseringen økes eller minskes i forhold til hvilken ny periode som ble valgt.   Eks.: Hvis "Fra periode" var 5, 6 og 7 og "Til periode" er 8, så vil periodiseringen i den nye bunten bli periode 8, 9 og 10.    Velger man knappene for Tilbakefør bunt, vises nytt bilde:     Dette bildet er likt [Kopier bunt], men forslag til "Til regnskapsår", "Til føringsdato" og "Til periode" er lik bunten det tilbakeføres fra. Det som skjer i tilbakeføring er at også alle fortegn i beløpsfelt snus både på buntlinjer og evt. ordre-/anleggs-poster.    Det sjekkes også her at "Til regnskapsår" og "Til periode" IKKE er avsluttet. I feltet for "Fra/Til bilagsnummer", kan man også velge bilagsnummer man skal kopiere fra. Buntnummer og bilagsnummer til den nye bunten tildeles automatisk. NB! Husk at bilagsnummer må være tilknyttet en bilagsnummerserie som ligger på arten. Dette sjekkes før kopiering starter, og melding gis hvis dette ikke er tilfelle.Har man lagt inn ordre/anlegg på linjer i bunten, så vil også disse dannes i den nye bunten man kopierer til og fortegn i beløpsfelt snus.   Etter at Ok knappen er valgt, får man spørsmål om man skal starte kopiering/tilbakeføring. Velger man her Ja (Yes), så starter kopiering/tilbakeføring og den nye bunten vises i bilagsregistreringen.
Vis hele artikkelen
27-09-2022 16:06 (Sist oppdatert 27-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 345 Visninger
Beskrivelse av hvordan man kan bruke Pivot-tabell for å kontrollere detaljer mva-melding for å finne defferanse mellom beregnet og avsatt mva på mva-meldingen.   Her følger en beskrivelse av hvordan man kan bruke Pivot-tabell til å kontrollere Detaljer mva-melding for å finne differanse mellom beregnet og avsatt mva på mva-meldingen. Hent opp mva-meldingen under Regnskap=>Hovedbok=>MVA=>Mva-melding 2022   Klikk på knappen Detaljer mva-melding. Velg den mva-koden det er differanse på (I eksempelet er det ikke differanse på mva-kode 1, men tar ut tall her for å få noen å vise) Nå får man opp en detaljert oversikt i excel som benyttes for kontroll. Marker øverste linjen og slett denne ved å klikke på høyre museknapp og velg Delete. Sorter deretter på bilagsnummer. Nå kan man sjekke hva som er ført på hvert enkelt bilag og finne ut om det er noe som er beregnet, men ikke avsatt, eller omvendt ved å sjekke alle bilagsnumrene nedover i arket. Dersom det er mange bilag (noe det som regel er) kan det være en fordel å lage en Pivot tabell for å lette arbeidet med å finne differansene. Da får man et nytt ark som man kan bearbeide, ved å sette inn det man ønsker å se i tabellen. Sett hake for Bilag, Beregnet mva, Bilagsbeløp2 Flytt Beregnet mva og Bilagsbeløp2 over i feltet Values ved å holde musepekeren over feltet og dra over med klikke venstre museknapp eller ved å klikke på linjen og deretter klikke på Move to Values Endre verdien på feltene til summer i stedet for antall på Beregnet mva og Bilagsbeløp2 ved å klikke på nedtrekksmenyen og velg Value Fields Settings Her velges Sum (Summer) i stedet for Count (Antall)     Gjør tilsvarende for Bilagsbeløp2 Da får man en tabell som man kan bruke for å sammenligne beløpene. Her kopieres beløpene i kolonne B og kolonne C for å kunne lage en formel med Beløp i B minus Beløp i C, fordi man ikke kan lage en formel direkte som er brukbar for kopiering 1. Marker alle beløpene i kolonne B ved å stå i Cellen B4 og klikk Shift+End+Pil ned. Kopier ved å klikke Ctrl+C og deretter Ctrl+V for å kopiere inn tallene i Kolonner E   2. Gjør tilsvarende for Kolonne C, som kopieres inn i Kolonne F Nå har man et utgangspunkt for å legge inn en formel i Kolonne G Stå i G4, skriv inn = og klikk på E4, deretter + og så klikker man på F4 og til slutt Enter Når formelen er lagt inn i G4 kopieres denne ned i alle Cellene under ved å dobbeltklikke på plussen som dukker opp når du holder musepekeren nederst i høyre hjørne i Cellen G4.   Nå har man et fint utgangspunkt for å finne de bilagene det er differanse i. I eksempelet mitt er det det kun øreavrundinger som lager differansen. Finner man differanser kan man gå tilbake til oversikten over alle bilagene (det opprinnelige arket) og finne hvilken Bunt det er feil i. Sannsynligvis må du ha hjelp til å korrigere dette av oss på support (eller kanskje konsulent), enten ved at vi åpner bunten eller at vi går inn og korrigerer rett på posten, med et par manuelle rutiner vi har som er passordbelagt. Men det er supert om "grovarbeidet" er gjort i forkant. Lykke til og håper du finner ut av det. Oppskriften kan benyttes i mange sammenhenger hvor man trenger å finne differanser, så Pivot-tabell er et nyttig verktøy🙂  
Vis hele artikkelen
27-09-2022 13:21
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 444 Visninger
Etter at det ble gjort endringer for å tilpasse oss SAF-T rapportering kan man ikke lenger direkteføre mva.   Her må du føre på konto med mva og konto uten mva som vist feks nedenfor.   Kredit leverandørkonto med mva beløpet + egenandelen Debet konto feks "andre kostnader" med grunnlaget for mva + mva beløpet og benytte mvakode 1 (hvis dette er mva 25%) Kredit konto "andre kostnader" med grunnlaget uten mva og benytte mvakode 13 eller 0   Eksempel på inngående moms:  
Vis hele artikkelen
14-11-2020 10:29 (Sist oppdatert 10-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1265 Visninger
I dette brukertipset viser vi hvordan en kan føre Inng.Mva   Det er ikke lenger anledning til å føre med mva kode 5. Du må føre mot en kostnadskonto med kode for inngående mva og uten kode for inngående mva.   Feks om mvabeløpet du skal føre er kr. 30338 ,-   Her må du bokføre slik: Kredit leverandørkonto alternativt bank med mva beløpet = 30.338,-   Debet konto feks "andre kostnader" med grunnlaget for mva + mva beløpet og benytte mvakode 1 (hvis dette er mva 25%) = feks 7790 (mva kode 1) med kr. 151.690,- Kredit konto "andre kostnader" med grunnlaget uten mva og benytte mvakode 13 eller 0 => feks 7790 (mva kode 0) med 121.352,-   Da vil føringene på konto 7790 gå i null og mvabeløpet vil bli debetert konto 2710      
Vis hele artikkelen
09-10-2020 12:08
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 977 Visninger
Dersom dere ikke har kjørt Årsavslutning i Visma Contracting for forrige år, vil dere etter 01.11 få denne meldingen som en påminnelse.
Vis hele artikkelen
01-11-2016 16:05 (Sist oppdatert 18-10-2023)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 4712 Visninger
Du har krav om å levere en års-oppgave til de som har fått lønn i bedriften i 2015
Vis hele artikkelen
05-11-2015 23:54
 • 7 Svar
 • 0 liker
 • 7053 Visninger
Vi har veldig mange henvendelser rundt avstemming av arbeidsgiveravgift og A-meldingen. Legger ved en beskrivelse her...
Vis hele artikkelen
06-07-2015 22:26
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 3660 Visninger
Lukke eller åpne kunde og leverandørposter
Vis hele artikkelen
05-02-2015 21:57
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2411 Visninger
I dette brukertipset viser vi hvordan en kan tildele / endre en rolle i Dokumentsenter.
Vis hele artikkelen
02-09-2014 19:00
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1999 Visninger
Her viser vi Installasjon av Dokumentsenter på "arbeidsstasjoner"
Vis hele artikkelen
30-08-2014 24:11
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1540 Visninger
Fagkonferansen