Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Contracting

Sorter etter:
Beskrivelse av hvordan korrigere feil avskrevet beløp på driftsmidler. Bokfører en korreksjon og legg på driftsmiddelnummer og riktig behandlingskode for avskrivning i bilagsregistreringen. Dann deretter ny saldo på driftmiddelet og justerer for antall måneder avskrevet. Eksempel på hvordan dette utføres. Sjekk først hva som er bokført for å vite hva som skal korrigeres. Gå på menyen: Regnskap | Driftsmidler | Spørring | Posteringer Hvis hele beløpet skal føres tilbake gjør du det, alternativt fører du kun det som er avskrevet for mye. Velger her å bokføre tilbake hele avskrivningen som ble ført den 1.9.22.   Gå på menyen: Regnskap | Registrering | Bilag Velg perioden det skal korrigeres i og før beløpet debet balanse konto for driftsmiddelet, hent opp driftsmiddelnummeret og velg driftsmiddelbehandling for midlertidige avskrivninger (7) og mva-kode 0 Deretter kredit konto for avskrivninger – dersom konto fylles inn automatisk gå inn på linjen i gridden og skriver inn riktig konto og tast esc når boksen for driftsmiddelføringen kommer opp. Deretter oppdaterer man bunten.   Sjekk saldo på driftsmiddelet ved å gå på menyen: Regnskap | Driftsmidler | Vedlikehold | Driftsmidler Gjenstående saldo er nå endret. For å korrigere antall måneder avskrevet i forhold til det som faktisk er avskrevet må du danne ny saldo på driftsmiddelet. Gå på menyen: System | Manuelle rutiner og skrive inn NYDMISAL og huk av for Juster antall mnd avskrevet og trykk Ok Sjekk at saldo og antall måneder avskrevet er riktig i henhold til det som er avskrevet til nå.      
Vis hele artikkelen
17-10-2022 14:17
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 308 Visninger
Det kan være tilfeller hvor man trenger å slette Autofakt-filer i Visma Contracting.   For å gjøre dette må man først logge seg på med System-brukeren. Når man har gjort det går man på Ordre => Autofakt og merker Autofakten man ønsker å slette:     Trykk så Shift + F3  og denne dialogboksen kommer opp:     Trykk "Yes" og Autofakten slettes.   Hvis dere benytter Visma Document Center for å godkjenne Autofakter før de oppdateres så må dere huske å slette den der også.
Vis hele artikkelen
17-10-2022 09:33 (Sist oppdatert 17-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 300 Visninger
Error 1007- An error occured while running ghostscript Dette er en feilmelding som kan dukke opp i forhold til bullzip skriver   Dette er en feilmelding fra Bullzip og ikke  Visma contracting. Her må dere installere Bullzip skriver på nytt, evt hvis dere blir driftet av eksterne så må dere få de til å installere Bullzip på nytt. Husk da også når dere installerer den på nytt igjen at disse avhukingene er på:  
Vis hele artikkelen
14-10-2022 11:40
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 373 Visninger
1) Gå inn på Regnskap => Spørring posteringer. 2) Trykk på en måned i listen Perioder og trykk F2     3) Man får da opp en liste over felter man kan legge inn i kolonnene i visningsfeltet     4) Dobbeltklikk på feltene du ønsker i utvalget. Rekkefølgen man velger feltene utgjør hvilken rekkefølge kolonnene blir opprettet i i visningsbildet fra venstre mot høyre.     5) Når man har valgt alle feltene/kolonnene man ønsker å ha med i utvalget trykker man så "Esc". Da kommer det opp en dialogboks hvor man kan lagre utvalget     6) Når man har trykke på "Yes" får man mulighet til å gi utvalget et eget navn     7) Når man har skrevet inn navnet man ønsker og trykket "Enter" er utvalget lagret. Trykk så "Esc" en gang til og utvalget kan benyttes. Ønsker man å endre på utvalget, velger man utvalget og trykker på "Rediger utvalg"    
Vis hele artikkelen
14-10-2022 09:56 (Sist oppdatert 14-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 261 Visninger
En serviceavtale vil være en ordre som er aktiv en kort periode for registrering av timer og materiell. Etter at service er avholdt vil denne ligge i dvale til neste serviceoppdrag skal utføres. Ved opprettelse av en serviceavtale (-ordre) vil det automatisk opprettes to punkter, ett for fastpris og ett for arbeid etter regning. Serviceavtalen vil faktureres på fastprispunktet, punkt 1, mens eventuelle tillegg faktureres på punkt 2 etter regning (timer og materiell). Alle serviceavtaler vises samlet når man velger ”Serviceavtaler” i nedtrekksboksen i ordrebehandlingen.     To punkter opprettes automatisk når en serviceavtale opprettes og fakturatype settes til punkt.     Aktivering av serviceavtale Serviceavtaler vil fremkomme i ordrebehandlingen når man velger ”Serviceavtaler” i nedtrekksboksen, så sant servicedato tilfredsstiller gjeldende innstillinger.     ”Dager for aktivering av serviceavtale” angir antall dager i forkant av en service når denne skal fremkomme og aktiviseres. Settes denne til verdien = 0 vil alle avtaler være aktive. Avtaler hvor servicedato ikke er satt vil alltid være aktive.   Behandling av serviceavtale   En serviceavtale opptrer og behandles som en ordinær punktordre. Timer og materiell som skal faktures etter medgått påføres punkt for regningsarbeid, mens timer og materiell som inngår i serviceprisen påføres punktet for fastpris. Ved fakturering av en serviceavtale vil ny servicedato og/eller faktureringsdato beregnes. Dette avhenger om serviceavtalen er fakturert og/eller om tillegg etter regning ved service er fakturert. Deretter vil serviceordren gå i ”dvale”. Om sluttfaktura registreres vil serviceavtalen merkes som avsluttet men ny servicedato vil fremdeles beregnes om ikke sluttdato for avtale er satt og ny servicedato ikke overstiger denne.   Hvis service er gjennomført og ingen fakturering finner sted må en manuelt registrere at service er gjennomført. Dette gjøres i ordrebehandlingen ved å hake av for ”Service utført”. Ny servicedato vil bli beregnet.     Hvis en ønsker kun å se hvilke avtaler som er til fakturering er det eget uvalg for dette. Her velges siste fakturadato før serviceavtalene listes.     Prisendring av serviceavtaler   I sammenheng med serviceavtaler kan det opprettes prisgrupper med tilhørende prosentsats. Ulike typer av serviceavtaler kan da henvises til disse prisgruppene.     Prisene kan endres for flere ordre i rutinen for "Priser service". Her velges intervall for prisdato og alle avtaler som har registrert prisdato i dette intervallet vil få avtaleprisene endret med den prosentsats som er registrert på avtalen. Avtalepris, endringsdato og %-økning kan også registreres her.  
Vis hele artikkelen
04-10-2022 11:33
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 338 Visninger
Man kan sette opp at Bruker kun skal ha tilgang til egne lønnsarter. Hvis det er satt hake for dette på bruker og man forsøker å føre på en annen art en det som er beskrevet får man feilmelding:  Egne lønnsarter pr. Bruker ! Ikke tillatt å registrere til denne art !   Dette settes opp under System | Vedlikehold | Brukere   Da setter man hake for [Kun tilgang egne lønns-/og trekkarter] og så må man klikke på [Dann Arter] for å legge inn de artene som brukeren skal ha tilgang til å registrere på    
Vis hele artikkelen
29-09-2022 12:40
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 310 Visninger
I dette tipset viser vi hvordan man kan flytte timer fra en lønnskjøring til en annen lønnskjøring Denne beskrivelsen kan kun benyttes dersom timene ikke er fakturert.   Hvis man har en lønnskjøring hvor det er registrert timer som skulle vært på en annen kjøring i dette eksempelet er det timer som er registrert på Januar 2022 kjøring, men skulle vært på Februar 2022 lønnskjøring     Da kan man stå i dette bildet Timeregistrering, deretter trykke på knappen Flytt linjer     Her velger man da ( i dette eksempelet Fra lønnskjøring Januar 2022, og til Februar 2022     deretter trykke man OK Da vil systemet jobbe litt, og det vil etterhvert komme opp en melding som sier flytting ferdig     Her trykker man ok Da vil man se hvis man da går på lønnskjøringen for Februar 2022 at disse timene har lagt seg rett        
Vis hele artikkelen
28-09-2022 12:02
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 237 Visninger
Her finner dere et brukertips som omhandler halv skatt / vanlig skatt, som en gjerne kjører i forbindelse med julelønn.   Gå på Lønn - utlønning - lønnsberegning       Velg her korrekt år og lønnskjøring, og velg Halv skatt Deretter velg OK,  kjør en lønnsberegning   Hvis det da er noen av lønnstakerne som ønsker vanlig skatt denne mnd, så går en inn i Lønn - utlønning - lønnsberegning igjen     Velg her Vanlig skatt, klikk på knappen Alle slik at kryssene blir borte på lønnstakerne     Sett hake på de lønnstakerne du ønsker skal ha vanlig skatt og kjør en ny lønnsberegning  
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:45 (Sist oppdatert 27-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 445 Visninger
I dette brukertipset viser vi hvordan du kan få ut en leverandørliste til excel   Du kan lage deg et nytt leverandørutvalg:) Hvis du går på Regnskap - leverandør - leverandørbehandling trykk på Nytt utvalg her nede     når du kommer inn i dette bildet , trykk F6 i felt nummer og hent opp feltene du ønsker å ha med        deretter esc, da er det opprettet et nytt utvalg     så kan du ta denne listen til excel😊    
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:31
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 425 Visninger
I dette tipset viser vi hvordan du kan kjøre ut en kundeliste til excel med informasjon   Man kan lage seg et nytt kundeutvalg 🙂 Hvis du går på Regnskap - Kunder - Kundebehandling trykk på Nytt utvalg her nede     når du kommer inn i dette bildet , trykk F6 i felt nummer og hent opp feltene du ønsker å ha med     Hent da opp feltene du ønsker å ha med     deretter esc, da er det opprettet et nytt utvalg     Denne listen kan da tas til excel😊      
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:21 (Sist oppdatert 28-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 414 Visninger
Les denne artikkelen om årsavslutning regnskap før du ringer Visma Contracting support:)     Årsavslutning regnskap  Du skal alltid ta backup evt. en kopi av data før programmet for årsavslutning kjøres. • Du må være logget inn som systembruker. • Revisorposteringer må være ført, og mva-oppgave for termin 6 må være oppdatert. • Mva-oppgaven salderer grunnlagskontiene mot Speilkonto, slik at denne blir null.   Årsavslutning bør ikke kjøres dersom Speilkonto har utgående saldo.  Dersom årsresultat ikke er overført til Balansen, eller ikke går i null, får du et varsel, men kan likevel avsluttes. Differansen blir da ført på Interimskonto (2999). Sjekkes ved å skrive ut Saldoliste hovedbok – periode 12 på konti 3000-9999 (kun resultat). Denne skal ha sum 0,00.    • Systemdato kan stå til dagens dato.   • Menyvalg: System - Firmaopplysninger – Årsavslutning – Årsavslutning regnskap.   Sjekk hvilke år som blir slettet mht. antall år systemet tar vare på. Dette ser du under  System - vedlikehold - systemkoder, under fane Regnskap   Deretter velg ”Start”.
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:11 (Sist oppdatert 28-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 432 Visninger
Internet Explorer skal fases ut og da må man begynne å bruke andre nettlesere. Disse nettleserene (f.eks Chrome) bruker ikke java og derfor vil ikke filoppsett i bankene virke. Først må man passe på at følgende er gjort: Trykk på de tre prikkene i høyre hjørnet i Chrome:     Trykk så på Settings/Innstillinger:     Når man så kommer inn i Setting/Innstillinger i Chrome så trykker man seg videre inn på Advanced/Avanserte og så  på Downloads/Nedlastinger.     I bildet som vises nå så dukker det opp to valg:     1) Location/Plassering: Her trykker dere på Change/Endre og velger mappen for Bank i Visma Contracting (f.eks slik som vist under) Dere har mest sannsynlig en annen filsti, men dette er slik det er hos meg. 🙂     2) Sett på haken her også, da dette gjør at Chrome spør hvor dere vil lagre hver gang. Det betyr at hvis dere laster ned noe annet enn bankfiler så vil dere sikkert lagre disse et annet sted enn i bank-mappen. Da kan dere velge det i filutforskeren som kommer opp. ---- Når dette er gjort følger man følgende rutine: (Eksemplet er fra Handelsbanken, men er veldig likt i andre banker) Sende filer til bank (uten filoppsett): 1) Velg "Send filer (uten filoppsett). 2) Trykk på "Velg fil" og velg korrekt telepayfil til banken. (tiltb.tbd for vanlig remittering, LONN.TBD for lønn og SKATT.TBD for Skatt/Aga). 3) Trykk på "Åpne" for å legge til filen til innsending til banken.  4) Trykk på "Send".     Hente filer til bank (uten filoppsett) 1) Velg å hente filer fra bank uten filoppsett. 2) Velg riktig type telepay-fil som skal hentes, Avregningsretur, mottaksretur eller avvisningretur. Fungerer på akkurat samme måte med OCR-filer også. 3) Trykk på knapp"Hent".     4)Hvis alt er gjort riktig i oppsettet mot korrekt mappe i Chrome, skal Chrome nå velge korrekt mappe i Contracting.     5) Trykk på"Lagre". Da kan man følge vanlig remittering/OCR-rutine inne i Visma Contracting.    
Vis hele artikkelen
27-09-2022 16:40 (Sist oppdatert 27-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 424 Visninger
Her viser vi hvordan man kan overføre et dokument/faktura på nytt fra Visma Document Center som mangler i Visma Contracting på grunn av en feilsituasjon. Gå på fanen Arkiv og finn fakturaen. Velg Prosessering og Overfør en gang til.     For å sjekke hva som kan ha skjedd med dokumentet kan man gå på Hendelsesloggen og søke opp dokument ID og sjekke hvilken bunt dokumentet skal ha blitt overført til.  Logg inn med SYSTEM og samme passord som i Visma Contracting Gå på menyen Verktøy og Hendelseslogg     Der søker man opp ID-en ved å skrive inn dette og klikk Oppdater     Der vil man kunne se hvilket batch (bunt) nummer dokumentet er overført til. Står det 0 der er det er tegn på at noe kan ha gått galt, eller at det er dokument som er overført til Autofakt rutinen. Hvis det er et buntnummer der, kan du sjekke om denne ligger uoppdatert eller om ev. buntnummeret mangler i rekkefølgen. Sjekk begge regnskapsårene som er tilgjengelige for føring.  
Vis hele artikkelen
27-09-2022 16:19 (Sist oppdatert 27-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 336 Visninger
Hvis man åpner en periode som er stengt endrer status seg på mva-meldingen. Forklaring på hva man må gjøre for å kunne korrigere.   Hvis man har behov for å føre et bilag i en periode som allerede er rapportert inn kan man gjøre følgende. Endre mva-perioden og regnskapsperioden til perioden før terminen du skal føre bilaget i, i systemkodene og fanen regnskap. Deretter må man tilbakeføre bunten som oppdaterte mva-meldingen og føre bilaget. Dersom det påvirker mva-meldingen må denne sendes inn på nytt. 1. Huk av for Manuell overføring til Altinn (dersom man benytter Autoreport) 2. Dann tall på nytt 3. Dann xml-fil 4. Avslutt Meldingsperiode     BESKRIVELSE AV HVORDAN TILBAKEFØRE EN BUNT: Når man står i inntastingsfeltet Bunt, vises en knapp for kopiering/tilbakeføring av bunter.Det er bare oppdaterte bunter som kan kopieres/tilbakeføres.     NB ! Knappen er kun tilgjengelig for brukere med tilgang til kopier/tilbakefør bunter Tilgangen settes på under  System - vedlikehold - brukere     Etter å ha valgt Kopier/Tilbakefør knappen, vises et nytt søkebilde for oppdaterte bunter. NB ! KUN bunter/bilag som er registrert i bilagsregistreringen kan kopieres/tilbakeføres og i tillegg kan BBS-innbetalinger, remittering og lønn tilbakeføres.   NB ! Vær oppmerksom på at hvis en betaling/remittering tilbakeføres og evt. er merket/oppgjort, må man manuelt rette opp i merking av åpne poster.     Når man står i buntfeltet kan buntnummer tastes inn for søk. Nytt regnskapsår kan velges for å vise bunter for valgt år. Knappen for Vis detaljer og F7, viser buntlinjene.     Velger man knappene for Kopier bunt, vises nytt bilde:     Når man velger [Kopier bunt], vises aktuelt år som "Til regnskapsår" mens "Til føringsdato" er lik dagens dato og "Til periode" er aktuell periode. Det sjekkes at "Til regnskapsår" og "Til periode" IKKE er avsluttet. I feltet for "Fra/Til bilagsnummer", kan man også velge bilagsnummer man skal kopiere fra.Buntnummer og bilagsnummer til den nye bunten tildeles automatisk. NB! Husk at bilagsnummer må være tilknyttet en bilagsnummerserie som ligger på arten. Dette sjekkes før kopiering starter, og melding gis hvis dette ikke er tilfelle. Har man lagt inn ordre/anlegg på linjer i bunten, vil også disse dannes i den nye bunten man kopierer til.Inneholder bunten periodisering og "Til periode" ikke er lik "Fra periode", vil den nye periodiseringen økes eller minskes i forhold til hvilken ny periode som ble valgt.   Eks.: Hvis "Fra periode" var 5, 6 og 7 og "Til periode" er 8, så vil periodiseringen i den nye bunten bli periode 8, 9 og 10.    Velger man knappene for Tilbakefør bunt, vises nytt bilde:     Dette bildet er likt [Kopier bunt], men forslag til "Til regnskapsår", "Til føringsdato" og "Til periode" er lik bunten det tilbakeføres fra. Det som skjer i tilbakeføring er at også alle fortegn i beløpsfelt snus både på buntlinjer og evt. ordre-/anleggs-poster.    Det sjekkes også her at "Til regnskapsår" og "Til periode" IKKE er avsluttet. I feltet for "Fra/Til bilagsnummer", kan man også velge bilagsnummer man skal kopiere fra. Buntnummer og bilagsnummer til den nye bunten tildeles automatisk. NB! Husk at bilagsnummer må være tilknyttet en bilagsnummerserie som ligger på arten. Dette sjekkes før kopiering starter, og melding gis hvis dette ikke er tilfelle.Har man lagt inn ordre/anlegg på linjer i bunten, så vil også disse dannes i den nye bunten man kopierer til og fortegn i beløpsfelt snus.   Etter at Ok knappen er valgt, får man spørsmål om man skal starte kopiering/tilbakeføring. Velger man her Ja (Yes), så starter kopiering/tilbakeføring og den nye bunten vises i bilagsregistreringen.
Vis hele artikkelen
27-09-2022 16:06 (Sist oppdatert 27-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 345 Visninger
Beskrivelse av hvordan man kan bruke Pivot-tabell for å kontrollere detaljer mva-melding for å finne defferanse mellom beregnet og avsatt mva på mva-meldingen.   Her følger en beskrivelse av hvordan man kan bruke Pivot-tabell til å kontrollere Detaljer mva-melding for å finne differanse mellom beregnet og avsatt mva på mva-meldingen. Hent opp mva-meldingen under Regnskap=>Hovedbok=>MVA=>Mva-melding 2022   Klikk på knappen Detaljer mva-melding. Velg den mva-koden det er differanse på (I eksempelet er det ikke differanse på mva-kode 1, men tar ut tall her for å få noen å vise) Nå får man opp en detaljert oversikt i excel som benyttes for kontroll. Marker øverste linjen og slett denne ved å klikke på høyre museknapp og velg Delete. Sorter deretter på bilagsnummer. Nå kan man sjekke hva som er ført på hvert enkelt bilag og finne ut om det er noe som er beregnet, men ikke avsatt, eller omvendt ved å sjekke alle bilagsnumrene nedover i arket. Dersom det er mange bilag (noe det som regel er) kan det være en fordel å lage en Pivot tabell for å lette arbeidet med å finne differansene. Da får man et nytt ark som man kan bearbeide, ved å sette inn det man ønsker å se i tabellen. Sett hake for Bilag, Beregnet mva, Bilagsbeløp2 Flytt Beregnet mva og Bilagsbeløp2 over i feltet Values ved å holde musepekeren over feltet og dra over med klikke venstre museknapp eller ved å klikke på linjen og deretter klikke på Move to Values Endre verdien på feltene til summer i stedet for antall på Beregnet mva og Bilagsbeløp2 ved å klikke på nedtrekksmenyen og velg Value Fields Settings Her velges Sum (Summer) i stedet for Count (Antall)     Gjør tilsvarende for Bilagsbeløp2 Da får man en tabell som man kan bruke for å sammenligne beløpene. Her kopieres beløpene i kolonne B og kolonne C for å kunne lage en formel med Beløp i B minus Beløp i C, fordi man ikke kan lage en formel direkte som er brukbar for kopiering 1. Marker alle beløpene i kolonne B ved å stå i Cellen B4 og klikk Shift+End+Pil ned. Kopier ved å klikke Ctrl+C og deretter Ctrl+V for å kopiere inn tallene i Kolonner E   2. Gjør tilsvarende for Kolonne C, som kopieres inn i Kolonne F Nå har man et utgangspunkt for å legge inn en formel i Kolonne G Stå i G4, skriv inn = og klikk på E4, deretter + og så klikker man på F4 og til slutt Enter Når formelen er lagt inn i G4 kopieres denne ned i alle Cellene under ved å dobbeltklikke på plussen som dukker opp når du holder musepekeren nederst i høyre hjørne i Cellen G4.   Nå har man et fint utgangspunkt for å finne de bilagene det er differanse i. I eksempelet mitt er det det kun øreavrundinger som lager differansen. Finner man differanser kan man gå tilbake til oversikten over alle bilagene (det opprinnelige arket) og finne hvilken Bunt det er feil i. Sannsynligvis må du ha hjelp til å korrigere dette av oss på support (eller kanskje konsulent), enten ved at vi åpner bunten eller at vi går inn og korrigerer rett på posten, med et par manuelle rutiner vi har som er passordbelagt. Men det er supert om "grovarbeidet" er gjort i forkant. Lykke til og håper du finner ut av det. Oppskriften kan benyttes i mange sammenhenger hvor man trenger å finne differanser, så Pivot-tabell er et nyttig verktøy🙂  
Vis hele artikkelen
27-09-2022 13:21
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 445 Visninger
Lønnsarten kan se slik ut   Behandlingsregler :     Styrekoder:     Koder:     Vær oppmerksom på følgende:   Arbeidsgiver dekker kostnader   Kostnader til hjemmekontor (lokaler) Hjemmekontoret er for de fleste en arbeidsplass ved et skrivebord, stue- eller kjøkkenbord i boligen. Noen har også et eget arbeidsrom som helt eller delvis benyttes som kontor. I en situasjon der hjemmekontoret vanskelig kan skilles fra fellesarealer, eller arealer man også benytter til annet enn hjemmekontor, er det ikke rom for at arbeidsgiver kan dekke noen form for kontorgodtgjørelse eller leie skattefritt. Det samme gjelder dekning av en forholdsmessig andel av faktiske utgifter til strøm, vask eller tilsvarende. En hjemmekontorgodtgjørelse eller kostnadsdekning vil i slike tilfeller være skattepliktig som lønn. Dersom man har et rom i boligen sin som utelukkende benyttes til hjemmekontor, kan arbeidsgiver utbetale en skattefri hjemmekontorgodtgjørelse på 1 850 kroner årlig til den ansatte. Beløpet fastsettes i de årlige takseringsreglene. Man kan som et alternativ få dekket faktiske kostnader knyttet til kontoret. Det kan imidlertid være vanskelig å fastslå hvor stor andel av strøm, forsikring, husleie, kommunale avgifter mv. som kun relaterer seg til hjemmekontorbruken. Her må det eventuelt gjøres en skjønnsmessig vurdering. Utbetales mer enn den skattefrie godtgjørelsen eller de estimerte kostnadene, må overskuddet skattemessig behandles som lønn.    
Vis hele artikkelen
13-12-2021 11:21
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 580 Visninger
Fra 2020 er det et krav om å rapportere inn hvilken leverandør av obligatorisk tjenestepensjon bedriften har – pensjonsinnretning   Logg inn som systembruker – gå deretter på System – Firmaopplysninger Lønn – Faste opplysninger -  arkfane Pensjonsinnretning       På A-meldingen vises dette under Juridisk enhet og på tilbakemeldingen    
Vis hele artikkelen
07-09-2021 09:29
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 858 Visninger
I dette tipset viser vi hvordan en kan avslutte en pålogget bruker som henger igjen i Contracting.   Brukeren som det henger på må gjøre følgende:   Logg på med brukernavn, og man får da pålogget.     Trykk Ok på denne meldingen,  slik at brukernavnet blir markert blått.     Deretter holder en shift knappen inne + 1 tallet slik at du får et utropstegn i brukerfeltet.     Trykk så Enter, da kommer en ned til passord og kan legge inn dette.   Når en da kommer inn i Contracting gå på Fil – Avslutt     Da får en lukket vedkommende ut av systemet:)              
Vis hele artikkelen
20-09-2021 11:14 (Sist oppdatert 20-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 768 Visninger
Akkumulerte tall på ordren viser summer for kostnads- og inntektsartene. Dette er gjort for at spørringen på ordrens nøkkeltall skal være hurtig tilgjengelig. I tillegg er alle detaljer på ordren, dvs. timer, materiell, andre kostnader og inntekter, lagret i separate dataregistre. Ved unormale avbrudd kan det derfor oppstå differanser.   Da kan en forsøke å danne ny saldo på ordren for å se om det da retter opp de akkumulerte tallene. Det er veldig viktig at en da går ut av ordren det skal dannes ny saldo på.   Dette gjøres fra følgende rutine:     Når en kommer inn i dette bildet, legg inn ordrenummer og klikk på Dann saldo     Da vil det gå 'blå strek' over skjermen. når den er ferdig, bare trykk esc ut av rutinen, og sjekk da på ordren om de akkumulerte tallene er endret.            
Vis hele artikkelen
27-08-2021 14:06 (Sist oppdatert 27-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 697 Visninger
Noen av rapportene / oversiktene i Contracting er det ikke mulig og overføre til excel. I dette brukertipset viser vi hvordan en kan ta ut en ordreoversikt til fil.   Ordre - Lister - Ordreoversikt     Den lagrer seg da på området :\\Contracting\Data og heter ORDREOVR.OVF     Finnes den fra før slettes den,  og det dannes en ny. Denne kan hentes inn i Excel. Åpne Excel og klikk på open og browse og finn mappen i Contracting hvor den er lagret     Pass på at du velger All Files slik at du får opp alle når du skal åpne den i excel     Klikk på Next     Trykk så Next og deretter Finish        
Vis hele artikkelen
27-08-2021 12:03
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 704 Visninger
Fagkonferansen