Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2024-04 (Upgrade 3545)

25-03-2024 08:44 (Bijgewerkt op 28-03-2024)
  • 30 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 4463 Weergaven

 

Release datum

Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 30 maart 2024.

 

Mededelingen 

Zenden en Ontvangen met de IBU stopt per 2 april 2024

De afgelopen maanden hebben we je geïnformeerd over de uitfasering van de IBU. Wij gaan nu de volgende stap in het proces zetten en de IBU definitief uitzetten. Voor meer informatie zie dit bericht.

Zoekfunctie in de Beaufort HELP

In de afgelopen periode bleek het zoeken in het Beaufort HELP bestand niet meer correct te werken. Dit hebben we met ingang van deze release weer opgelost.

Roepnaam in Youforce autorisatiebeheer

Binnen Youforce autorisatiebeheer wordt hard gewerkt aan een nog gebruikersvriendelijkere user interface met de nadruk op een persoonlijke ervaring voor de gebruiker.  In dat kader gaat o.a. de roepnaam van de betreffende gebruiker toegepast worden. Dit gegeven zal eenmalig automatisch worden gesynchroniseerd met Youforce autorisatiebeheer. 

In die gevallen waarbij voor een medewerker nog geen roepnaam is vastgelegd kun je dit alsnog doen en vervolgens exporteren met de functie ‘Aanmaken exp. Gebruikersbeheer (180127).

Youforce autorisatiebeheer zal in dit kader nog een aanvullend bericht plaatsen op de community.

 

 

 

Wet- en regelgeving

Afwijkende urennorm max ORT

Waarom

Gemal introduceert in deze release 2024-04 de mogelijkheid om afwijkende normuren voor de berekening van het max ORT op te geven middels een nieuwe werkgevercode en invoercode. Dit is onderdeel van nieuwe functionaliteit voor de berekening van het maximum uurloon ORT  gebaseerd op een standaard norm uit de CAO. Deze rekenwijze wordt momenteel specifiek toegepast voor de CAO UMC, maar is gerealiseerd als standaardfunctionaliteit en dus voor iedereen bruikbaar. De standaard norm voor de cao UMC is 156 uur, ook als voor de werknemer een afwijkende norm geldt. Zie voor meer informatie de release notes van Gemal 2024-04. 

Hoe

In Gemal is een nieuwe werkgevercode 08226 Afwijkende normuren max ORT geïntroduceerd voor aansturing van de hierboven beschreven functionaliteit. Daarbij is ook de mogelijkheid gecreëerd om op werknemerniveau af te wijken van deze werkgevercode middels invoercode 02338. Hiervoor is in Beaufort een nieuwe rubriek opgenomen.

Rubriek

Omschrijving

Exportcode

Omschrijving

P12338

Afw. normuren max uurloon ORT

02338

Afw norm max ORT

Actie

Geen specifieke actie nodig. Deze rubriek kan gebruikt worden wanneer nodig. 

 

 

CAO wijzigingen 

CAO Huisartsenzorg: Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)

Waarom

In de nieuwe CAO voor 2024 zijn afspraken met betrekking tot het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) opgenomen. 

Hoe

Hiervoor kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) worden opgenomen. 

Actie

Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 het recht op Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) dan óók zal worden berekend. 

 

CAO Kinderopvang: Salarisregeling

Waarom

Vanaf 3 april is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-4-2024. Het betreft salarisregeling 46.

Hoe

De genoemde salarisregelingen zijn aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen: 

  • HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables)
  • HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. 

Actie

Deze salarisregeling(en) kunnen worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling).

Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden:

  • Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen
  • Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling

 

 

Nieuw

Gender gerelateerde wijzigingen

Waarom

In Nederland is het al geruime tijd mogelijk om zowel het geslacht Man of Vrouw, als ook Onbekend en Niet gespecificeerd te gebruiken.

In HR Core Online Beaufort zijn deze laatste 2 keuzes nu toegevoegd. Deze nieuwe opties worden vanaf deze release uiteraard ook in de rest van de Raet keten ondersteund. Er is in dit kader ook een centraal bericht op de community geplaatst met verwijzingen naar de diverse modules.

Let op: de waarde 'Niet gespecificeerd' zal normaliter niet toegepast hoeven te worden. Indien het HR systeem gender-vastlegging ondersteunt (zoals HR Core Beaufort doet), dan moet waarde  ‘O’ worden ingevuld als het gender onbekend is of niet man of vrouw is.  Alleen als deze ondersteuning er niét is, moet een waarde 'Niet gespecificeerd' worden opgegeven. HR Core Beaufort onderkent echter alle 4 de waarden in het kader van maximale ondersteuning van (externe) importprocessen.

Hoe

In dit kader zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in HR Core Beaufort. Dit betreft wijzigingen in de selectieschermen, de persoonsgerelateerde schermen, in de vastlegging van zwangerschapsgerelateerde mutaties, in het EDI verkeer naar het UWV en de gegevensuitwisselingen.

Selectieschermen

HR Core Beaufort kent selectieschermen ten behoeve van personen, dienstverbanden en ziektegevallen. In de selectietab 'Persoon' kan o.a. worden geselecteerd op geslacht. De bestaande opties man/vrouw zijn uitgebreid naar man/vrouw/onbekend/niet gespecificeerd. Default staat dit selectiecriterium op '-', wat betekent dat er niet wordt geselecteerd op geslacht.

FrankJHMPoell_0-1711352513773.png

 

 

Persoonsgerelateerde schermen

Daar waar voorheen de opties man/vrouw beschikbaar waren voor het registreren van het geslacht bij de werknemer (P00330), de eventuele partner (P01033) en eventuele kinderen (P01086), zijn nu de 4 opties man/vrouw/onbekend/niet gespecificeerd aanwezig:

FrankJHMPoell_1-1711352513777.png

 

FrankJHMPoell_2-1711352513778.png

 

FrankJHMPoell_3-1711352513779.png

 

 

Vastlegging van zwangerschapsgerelateerde mutaties

Het vastleggen van 'ziek ten gevolge van zwangerschap' dan wel 'zwangerschapsverlof' was tot op heden alleen mogelijk voor geslacht = 'V'. Dit hebben we aangepast zodat dit ook mogelijk is voor de opties 'O' (onbekend) en 'N' (niet gespecificeerd). Op korte termijn zullen we overigens ook de bestaande controle op geslacht = 'M' laten vervallen. 

Dit geldt voor zowel de vastlegging in HR Core Beaufort zelf als via indirect muteren.

 

EDI verkeer naar het UWV

In het EDI verkeer naar het UWV is sprake van een aantal transformaties inzake geslacht waarbij de Beaufort waarden worden omgezet naar de UWV waarden. Deze transformaties zijn uitgebreid met de nieuwe waarden:

Beaufort waarde 

UWV waarden

O

0 - Onbekend

M

1 - Mannelijk

V

2 - Vrouwelijk

N

9 - Niet gespecificeerd

Opmerking: in het EDI berichtenverkeer naar de arbodiensten is in dit kader niks gewijzigd. In voorkomende gevallen zal contact moeten worden opgenomen met de betreffende arbodienst. Voor volledige ondersteuning verwijzen we naar de SIVI koppeling met de arbodiensten. Voor meer informatie neem contact op met je customer success manager,

 

Gegevensuitwisselingen

In de diverse gegevensuitwisselingen (import/export) worden de nieuwe waarden vanzelfsprekend ook ondersteund (O (Onbekend) en N (Niet gespecificeerd) of 0 (Onbekend) en 9 (Niet gespecificeerd)). 

 

Actie

Geen aanvullende actie noodzakelijk.

 

Gevolgen vervallen bezettingscodes n.a.v. uitbreiding code geslacht

Waarom

Door de uitbreiding in HR Core Beaufort en Payroll Gemal van de geslachtsdiversiteit met de waarden ‘Onbekend’ en ‘Niet gespecificeerd’, zijn in Gemal de uitvoercodes bezetting geslacht komen te vervallen. Dit betreft de uitvoercodes 1980-1989 en 1992-1996 met gerelateerde Beaufort rubrieken P90480 -P90489 en P90492 - P90496. De functionaliteit van tellen ten behoeve van bezetting zal voortaan plaatsvinden binnen Reporting.

Het gevolg daarvan is dat het waardebereik van rubriek P00890 / Invoercode 02890 Code niet in bezetting is gewijzigd. Waarde 1 van deze code heeft met het vervallen van bovenstaande uitvoercodes geen effect meer en komt te vervallen. Waarden 2 en 3 zijn qua betekenis gelijk geworden. Daarom komt ook waarde 3 te vervallen. Bestaande waarden 1 en 3 moeten daarom worden geconverteerd naar respectievelijk 0 en 2. 

De instellingsgegevens S33012 Aantal werk. en S33022 Aantal werkn zijn ook gerelateerd aan de vervallen uitvoercodes 1988 en 1989. Hierdoor komt waarde 1 wel, o.b.v.uc. 1988,1989 te vervallen. 

Hoe

Het doorvoeren van de conversie van rubriek P00890 Code niet in bezetting dien je zelf uit te voeren in HR Core Beaufort. Hiervoor kun je gebruik maken van de functie 700120 Collectieve mutaties. Het omzetten van beide instellingsgegevens kan in Payroll Gemal worden gedaan, waarna de werkgevergegevens opnieuw gesynchroniseerd moeten worden. Zie onderdeel Actie.

Actie

Voor alle onderstaande acties geldt: mits van toepassing binnen jouw organisatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er in jouw omgeving geen P00890 mutaties zijn vastgelegd. In dat geval hoeft er ook niks geconverteerd te worden.

 

P00890 Code niet in bezetting

Muteer bij medewerkers waar rubriek P00890 = 1 de waarde naar 0 en waar rubriek P00890 = 3 de waarde naar 2. Dit kan met functie 700120 Collectieve mutaties

Stap

Selectie

Doelrubriek 

waarde doel

Bewerking doel

Waarde

1

P00890 Code niet in bezetting = 1

P00890

Stam 

Waarde toekennen

0

2

P00890 Code niet in bezetting = 3

P00890

Stam 

Waarde toekennen

2

Daarna deze mutaties verwerken met functie 100252 Verwerken indirecte mutaties: indirecte mutaties van aanleverend proces CMT Collectieve mutaties. 

 

S33012/S33022 indien stuurgegeven BP_SNJP = J en je maakt geen gebruik van PKB

Als stuurgegeven BP_SNJP = J en je geen gebruik maakt van de HR Core Beaufort module Personele Kosten Bewaking (PKB) dan kun je de waarde van deze werkgevercodes 33012- code aantal werknemers jp-1 en 33022- code aantal werknemers jp-2 aanpassen in Payroll Gemal. De waarde 1 moet worden waarde 2. 

Daarna moeten de werkgevergegevens worden gesynchroniseerd met HR Core Beaufort. Download de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'. 

 

S33012/S33022 indien stuurgegeven BP_SNJP = N (en je maakt wel gebruik van PKB

Als stuurgegeven BP_SNJP = N dan dien je de instellingsgegevens S33012 Aantal werk. en S33022 Aantal werkn.  aan te passen in HR Core Beaufort. 

Je vindt deze onder respectievelijk Journaalpost-1 en Journaalpost-2 van tabblad Journaalposten, functie 710029 Journaalposten. De waarde 1 moet worden waarde 2.

Als je gebruik maakt van de HR Core Beaufort module Personele Kosten Bewaking (PKB) staat normaliter stuurgegeven BP_SNJP = N om te voorkomen dat de journaalpost definities worden overschreven tijdens de synchronisatie van werkgevergegevens. 

Indien je de instelbare groep JP Journaalposten hebt ingesteld op niveau Opdrachtgever dan hoef je alleen instelling 0001 te muteren. Heb je groep JP Journaalposten ingesteld op niveau Instelling dan moeten alle instellingen gemuteerd worden!

 

Grondslag sociale lasten werkgever

Waarom

Om meer grip te krijgen op de loonkosten via diverse rapportages wordt een nieuwe importrubriek P91900 geïntroduceerd. In deze importrubriek zijn de lasten opgenomen voor de volgende verzekeringen: Awf (WW) of UFO premie, Aof (WIA), Wko, WHK (minus eventuele werknemersbijdrage WIA-WGA) en ZVW. In Gemal is hiervoor ook een nieuwe werkgevercode 55049 Grondslag sociale lasten werkgever geïntroduceerd. Zie voor meer informatie de release notes Gemal van 2024-04 onderdeel "Grondslag sociale lasten werkgever". 

Hoe 

Er is een nieuwe importrubriek geïntroduceerd en gekoppeld aan de Gemal uitvoercode.

Uitvoercode

Omschrijving

Rubriek

Omschrijving

01900

Sociale lasten wg

P91900

Sociale lasten werkgever

Actie

Geen specifieke actie vereist. Je kunt deze importrubriek eventueel gebruiken voor eigen rapportages.   

 

 

Opgeloste meldingen

Controle verslag 'Controleren gekoppelde dienstverbanden' blijft leeg (change 5658326)

Melding

De functie 'Controleren gekoppelde dienstverbanden' (functie 700180) resulteert in een overzicht met de controleresultaten. Dit overzicht bevatte in sommige gevallen overbodige 'lege' gegevens en werd veroorzaakt doordat bij de controle ook dienstverbanden werden meegenomen die reeds lang uit dienst waren. Het controleoverzicht toonde echter (conform verwachte werking) alleen de gegevens met betrekking tot de dienstverbanden die per 1 januari van het kalenderjaar in dienst waren. 

Oplossing

De programmatuur van de controle en het overzicht is aangepast zodat uitsluitend relevante data wordt gecontroleerd/getoond met betrekking tot de dienstverbanden die per 1 januari van het kalenderjaar in dienst zijn.

Actie

Geen aanvullende actie noodzakelijk.

Opmerkingen
marjavanderkolk
CHAMPION ***
door marjavanderkolk

Goedemorgen

Dit verhaal is heel onduidelijk, ik heb in ons systeem gekeken en wij hebben deze code voor zover ik zie bij niemand gevuld.

Zoals jullie aangeven zou ik dit moeten omzetten maar niemand heeft een gevulde waarde... 

 

P00890 Code niet in bezetting

Muteer bij medewerkers waar rubriek P00890 = 1 de waarde naar 0 en waar rubriek P00890 = 3 de waarde naar 2. Dit kan met functie 700120 Collectieve mutaties

Stap

Selectie

Doelrubriek 

waarde doel

Bewerking doel

Waarde

1

P00890 Code niet in bezetting = 1

P00890

Stam 

Waarde toekennen

0

2

P00890 Code niet in bezetting = 3

P00890

Stam 

Waarde toekennen

2

Daarna deze mutaties verwerken met functie 100252 Verwerken indirecte mutaties: indirecte mutaties van aanleverend proces CMT Collectieve mutaties. 

 

En vervolgens het onderstaande, wij kunnen S33022 niet terugvinden. Dus het onderstaande verhaal is ons ook onduidelijk. We maken hierover een call aan maar het zou fijn zijn als dit geheel duidelijker omschreven wordt welke handelingen gedaan moeten worden om alles te realiseren.

 

S33012/S33022 indien stuurgegeven BP_SNJP = N (en als u wel gebruik maakt van PKB)

Als stuurgegeven BP_SNJP = N dan dien je de instellingsgegevens S33012 Aantal werk. en S33022 Aantal werkn.  aan te passen in HR Core Beaufort. 

Je vindt deze onder respectievelijk Journaalpost-1 en Journaalpost-2 van tabblad Journaalposten, functie 710029 Journaalposten. De waarde 1 moet worden waarde 2.

 

MarvinTergooi
CHAMPION *
door MarvinTergooi

Als je de actie 1 (zie hieronder) hebt gedaan, moet je dan ook nog 2 en/of 3 doen? Of is actie 1 voldoende?

 

P00890 Code niet in bezetting

Muteer bij medewerkers waar rubriek P00890 = 1 de waarde naar 0 en waar rubriek P00890 = 3 de waarde naar 2. Dit kan met functie 700120 Collectieve mutaties: 

door Frank JHM Poell

Goedemiddag @marjavanderkolk en @MarvinTergooi,  excuses als de releasenotes onvoldoende duidelijk zijn. Voor alle acties geldt 'mits van toepassing in jouw organisatie'. Ik zal dit nog toevoegen.

 

Als er geen P00890 is vastgelegd hoeft er ook geen waarde te worden geconverteerd.

Wat betreft de actie mbt S33012/S33022: deze staat los van P00890 en moet dus ook worden uitgevoerd. Maar ook hier: mits van toepassing.

Anja Brouwer1
CHAMPION ***
door Anja Brouwer1

@Frank JHM Poell Ik krijg voor het eerst in in 14 jaar onderstaande melding.

Client is niet up to date. Er wordt een procedure gestart om deze procedure op te starten. Mijn  collega heeft deze melding niet. Ik krijg de melding voordat ik mijn wachtwoord moet invullen.

 

Ben me niet zeker of ik nu op doorgaan of annuleren moet klikken.

 

AnjaBrouwer1_0-1711439706627.png

 

Diana9
CONTRIBUTOR ***
door Diana9

Ik kreeg dezelfde melding bij opstarten Beaufort (client niet up to date). Ben gewoon doorgegaan. Beaufort draait gewoon.... 

Han Niesten
CONTRIBUTOR ***
door Han Niesten

Worden de gender gerelateerde wijzigingen ook gelijk zichtbaar op de selfservice formulieren?

Dat vraagt namelijk toch wat communicatie richting de gebruikers.

Angela Heins1
CHAMPION **
door Angela Heins1

@Anja Brouwer1 

 

Kreeg de melding ook, heb HR Core Online afgesloten en opnieuw opgestart, toen kreeg ik de melding niet meer.

door Frank JHM Poell

Hoi @Anja Brouwer1 @Diana9 @Angela Heins1, inmiddels is de oorzaak helder. Er is een probleem met 1 van de 45 actieve VDA's.

Als je inlogt op Beaufort wordt je automatisch toegekend aan 1 van deze servers. Als dat degene is met dat issue, verschijnt deze melding.  

 

Hoewel je door kunt werken als je de melding wegklikt, wordt dit niet geadviseerd. Dit omdat je dan werkt op de oude upgrade 2024-02 zit icm 2024-03 database. Het advies is uitloggen en opnieuw inloggen. Als je dan de melding niet krijgt zit je op een van de 44 andere VDA's zonder problemen.

 

Er wordt ook een bericht op de storingspagina geplaatst.

 

Anja Brouwer1
CHAMPION ***
door Anja Brouwer1

@Frank JHM Poell Ja, de melding is nu weg. Ik moest wel de hele browser eerst afsluiten.

marjavanderkolk
CHAMPION ***
door marjavanderkolk (Bijgewerkt ‎26-03-2024 11:14 door marjavanderkolk )

@Frank JHM Poell Kan het kloppen dat de gender toevoegingen nog niet zichtbaar zijn in HR Core? Ik zie nog de originele 2 keuzes namelijk. Er staat namelijk dat er geen actie nodig is. Hoor het graag.

 

door Frank JHM Poell

Goedemorgen @marjavanderkolk, de upgrade wordt komende zaterdag uitgerold. Dus op dit moment zijn ze inderdaad nog niet zichtbaar.

 

De opmerkingen mbt 'client niet up to date' eerder deze morgen staan los van de reguliere 2024-04 release.

troow
CONTRIBUTOR ***
door troow

@marjavanderkolk 

 

30-3-2024 wordt de release pas vrij gegeven.

Han Niesten
CONTRIBUTOR ***
door Han Niesten

@Frank JHM Poell 

Worden de gender gerelateerde wijzigingen ook gelijk zichtbaar op de selfservice formulieren? Dat vraagt namelijk toch wat communicatie richting de gebruikers.

Bovendien zullen opvolgende systemen die informatie uit HR Core Beaufort krijgen of halen hier ook rekening mee moeten houden.

Angela Heins1
CHAMPION **
door Angela Heins1

@Frank JHM Poell @Han Niesten ,

 

Hier zijn wij ook benieuwd naar, daar we dan snel dienen te bedenken hoe we omgaan met de Templates, controles in SS op basis van Man/Vrouw etc.

cvanstijn
CHAMPION ***
door cvanstijn

De releasenote voor Gemal is nog niet gepubliceerd, maar in Gemal dien je dan ook te denken aan 31133 als je nog gebruik maakt van de aanhef De heer/Mevrouw op de salarisspecificaties/jaaropgaven lijkt mij. 

 

Overzicht en bestanden, Gegegevens salarisspecificatie 31133 Presentatie naam bij salarisspec. en jaaropgave

door Frank JHM Poell

Goedemorgen @Han Niesten en @Angela Heins1, de nieuwe waarden komen beschikbaar in HRSS na het uitvoeren van de functie 'Incidentele export TM en HSS' (systeemfunctie 175510). Hierbij moet minimaal de optie 'rubriekentabel en referentiewaardes' zijn aangevinkt. 

Dit is overigens een standaard werkwijze in geval van nieuwe rubrieken en/of nieuwe referentiewaarden. In de meeste gevallen draait deze functie al periodiek in de batch en worden de nieuwe waarden aangeleverd aan HRSS.

 

Wat betreft impact en mogelijke benodigde aanpassingen in de keten (waaronder HRSS uiteraard, maar ook bijvoorbeeld MLM en Gemal) wordt morgen een centraal bericht op de Community gepubliceerd. Inclusief referenties naar de afzonderlijke product-community's (en releasenotes) voor de details.

Han Niesten
CONTRIBUTOR ***
door Han Niesten

Dag @Frank JHM Poell 

Dank voor je reactie. De functie incidentele export is mij natuurlijk bekend. Deze gebruiken wij momenteel veelvuldig omdat we voor allerlei projecten nieuwe (eigen) rubrieken én nieuwe waardes nodig hebben.

Mijn vermoeden wordt nu bewaarheid; de nieuwe gender-waardes zullen dus snel zichtbaar zijn in de selfservice-formulieren. Dat lijkt mooi en onschuldig, maar dat is het niet. Als de keuze-mogelijkheid er is, zal deze ook gebruikt worden. En terecht.

Deze nieuwe waardes zullen dan vanuit HR Core ook doorgegeven worden aan allerlei andere systemen die informatie ontvangen; bijvoorbeeld ons roosterpakket OWS. Deze kan de nieuwe waarde helemaal niet ontvangen, wat waarschijnlijk foutmeldingen bij het importeren van medewerkergegevens zal opleveren.

Is de uitbreiding gender-opties ook met andere leveranciers doorgenomen? Ik heb de vraag bij de leverancier van OWS (Ortec) neergelegd en daar gaat men nu intern overleggen.

Binnen Arkin zullen wij ons ook moeten beraden; hoe gaan we als organisatie om met deze nieuwe opties. Eerlijk gezegd vind ik het redelijk kort dag als het aanstaande zaterdag al actief wordt. Misschien hebben wij eerdere aankondigingen gemist, maar daar staat mij niets van bij.

Uiteraard houd ik de verdere berichtgeving in de gaten.

marjavanderkolk
CHAMPION ***
door marjavanderkolk

@Frank JHM Poell kan het zijn dat de nieuwe formulieren en controles nog niet klaar staan om te importeren? Of kijk ik verkeerd? Misschien ook pas vanaf volgende week? Gr. Marja

door Frank JHM Poell

Qua 'Aangepaste versie':  er zijn een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd:

 

  • De paragraaf 'Waarom'  van het topic 'Gender gerelateerde wijzigingen'  is aangevuld met een toelichting op de waarde 'Niet gespecificeerd'.
  • De paragraaf 'Hoe' van het topic 'Gevolgen vervallen bezettingscodes n.a.v. uitbreiding code geslacht' ter verduidelijking anders geformuleerd.
door Frank JHM Poell

Hoi @marjavanderkolk, wat betreft Selfservice verwijs ik even naar de berichtgeving op de Selfservice community.

Gea Bussink-Veerbeek
CHAMPION ***
door Gea Bussink-Veerbeek

@Frank JHM Poell wat betekenen deze 'Gender gerelateerde wijzigingen' voor de EDI met het UWV en de arbodienst? Kunnen hun applicaties de 'N' en 'O' wel verwerken of krijgen we dan foutmeldingen?

door Frank JHM Poell

Goedemiddag @Gea Bussink-Veerbeek, zie de passage 'EDI verkeer naar het UWV' binnen het topic 'Gender gerelateerde wijzigingen'. 

 

 

Gea Bussink-Veerbeek
CHAMPION ***
door Gea Bussink-Veerbeek

@Frank JHM Poell , dat las ik later ook. Al snap ik nog niet goed hoe het met de EDI naar de arbodienst gaat. 'In voorkomende gevallen contact opnemen met de arbodienst'. Moeten wij elke nieuwe medewerker gaan controleren op gender en bij N of O contact opnemen met de arbodienst? Moeten wij de EDI gewoon draaien en bij een foutmelding contact opnemen? Wat gebeurt er precies als de arbodienst dit niet ondersteunt?

 

En wat gebeurt er met de waarde '-' bij gender. Die gebruiken wij standaard voor partners van medewerkers. Bij de import in Hr Core krijgen we weliswaar een foutmelding (dus tzt passen we het zeker aan) maar de waarde is daarmee op het Beaufortscherm leeg. Wordt dat nog steeds ondersteund in HR Core, of wordt daar een N van gemaakt?

door Frank JHM Poell

@Gea Bussink-Veerbeek, wat betreft het EDI berichtenverkeer vanuit Beaufort richting Arbodiensten (niet zijnde SIVI) worden nog alleen de 'oude' waarden M(an) en V(rouw) ondersteunt. In die gevallen waar sprake is van een waarde 'onbekend' zal er inderdaad handmatig een vervolgactie plaats moeten vinden.

De SIVI koppeling richting Arbodiensten ondersteunt deze nieuwe situatie wel.

 

Wat betreft de waarde '-' verandert er feitelijk niks. Deze waarde is beschikbaar bij de vastlegging van geslacht bij partner en eventuele kinderen. Dit omdat dit gegeven daar,  in tegenstelling tot bij de medewerker zelf, optioneel is.

 

 

Gea Bussink-Veerbeek
CHAMPION ***
door Gea Bussink-Veerbeek

@Frank JHM Poell Dank voor je uitgebreide antwoord.

Wij hebben nog een EDI naar de arbodienst. Stel, ik heb een aantal mensen met gender O en N en één van die mensen wordt ziek. Ik maak de EDI aan en de EDI wordt verzonden. Krijg ik dan een melding met naam en toenaam dat er handmatig een vervolgactie moet plaatsvinden?

PJ Leenes
CONTRIBUTOR ***
door PJ Leenes

@Frank JHM Poell 

Dag Frank,

Zou je nog eens naar de reactie van 27-03-2024 12:02 door Han Niesten

willen kijken. Dit is wel een serieuze opmerking die grote gevolgen kan hebben.

Lieke Sterk Huis
ACTIVE CONTRIBUTOR *
door Lieke Sterk Huis

ik ben het eens met @PJ Leenes en @Han Niesten als dit gevolgen heeft voor de gekoppelde applicaties. Wij hebben ook OWS. Dan zorgt dit voor veel handmatige acties. Dit is totaal niet wenselijk!

Gea Bussink-Veerbeek
CHAMPION ***
door Gea Bussink-Veerbeek (Bijgewerkt ‎02-04-2024 10:19 door Gea Bussink-Veerbeek )
Annelies
CONTRIBUTOR ***
door Annelies

Wie weet of er een alternatieve uitvoercode komt voor de verloonde fte of hoe we dit op een andere manier kunnen ophalen? We hebben een rapport waar het tellen van het aantal verloonde fte de cumulatie betreft van uitvoercode 1988+1989. Die uitvoercodes verdwijnen als ik het goed heb.  N.a.v. de releasenotes  vraag ik me af hoe het volgende concreet wordt uitgewerkt: "De functionaliteit van tellen ten behoeve van bezetting zal voortaan plaatsvinden binnen Reporting.". Weet iemand dit? Of waar ik het kan vinden? @Chris van den Berg gaf aan dat uitvoercode 2461 mogelijk een alternatief is. Dit is echter nog niet iets waar ik per periode 123 mee uit de voeten kan. Graag jullie hulp. 

Francisca
CONTRIBUTOR **
door Francisca

Hoe gaat het met de genderkeuze richting het portaal van APG/ABP.

Kunnen zij dit al verwerken of lopen we er tegenaan dat de aanlevering wordt afgekeurd?

Medewerkers