Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Ir izveidots risinājums, kas ļauj norādīt, pie kādām saskarnēm WEB lietotājs drīkst slēgties klāt. Tas nepieciešams, lai darbinieks, kuram ir piekļuve, piemēram, pie HoP vai Excel spraudņa vai citām saskarnēm, nevarētu pieslēgties “pa tiešo” pie REST servera, kā arī pie citām saskarnēm, pie kurām nav piešķirta piekļuve. Risinājums pieejams no 635. versijas 6.laidiena. Kur redzēt piešķirtās saskarnes? Katram WEB lietotājam piešķirtās saskarnes iespējams ieraudzīt, atverot WEB lietotāja kartīti, sadaļā “Atļautās saskarnes”. Ja ir atzīmēts, ka lietotājam atļautas “visas pieejamās” saskarnes, tad WEB lietotājs kā līdz šim var slēgties visur bez ierobežojumiem. Ja ir atzīmēts, ka lietotājam atļautas “piešķirtās” saskarnes, tad WEB lietotājs drīkst pieslēgties tikai caur tām saskarnēm, kas ir apakšējā sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Pieejamās saskarnes pēc versijas atjaunināšanas Pēc versijas atjaunināšanas, kā līdz šim visiem WEB lietotājiem būs atļautas visas saskarnes. Attiecīgi, ja ir nepieciešamība, tad pēc versijas atjaunināšanas ir jāveic WEB lietotāju ierobežošanu pie saskarnēm. Kā var norādīt atļautās saskarnes esošajiem WEB lietotājiem? Esošajiem WEB lietotājiem atļautās saskarnes var norādīt divos veidos: Individuālam WEB lietotājam Masveidā caur saskarņu piešķiršanas / noņemšanas logu WEB lietotāja kartīte Lai individuālam WEB lietotājam piešķirtu konkrētas saskarnes, tad vispirms WEB lietotāja kartītē sadaļā “Atļautās saskarnes” jābūt atzīmētam “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”.     WEB lietotājam būs piekļuve tikai un vienīgi caur tām saskarnēm, kas ir sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Ja ir nepieciešamība WEB lietotājam atļaut piekļuvi pie visām saskarnēm, tad jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - visas pieejamās”. Tādā gadījumā WEB lietotājam nebūs ierobežojumu saskarņu piekļuvei.     Masveida saskarņu piešķiršanas un noņemšanas logs Lai būtu ērtāk un ātrāk WEB lietotājiem norādīt atļautās saskarnes, ir pieejams speciāls masveida saskarņu piešķiršanas un noņemšanas logs. Jāiezīmē nepieciešamie WEB lietotāji -> Darbības -> Piešķirt/noņemt atļautās saskarnes.   Lai piešķirtu konkrētas saskarnes, ir jāātzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās” un tabulā jānorāda, kuras saskarnes ir jāpiešķir. Piemēram, tiek piešķirta tikai HoP saskarne:     Piemēram, ja pirms tam WEB lietotājam bija pieejamas visas saskarnes, tad pēc izmaiņām WEB lietotājam būs piekļuve tikai pie HoP. Taču, ja pirms tam WEB lietotājam jau bija piekļuve tikai pie piešķirtām saskarnēm (piemēram, tikai pie Excel spraudņa), tad pēc izmaiņām WEB lietotājam būs piekļuve gan pie Excel spraudņa, gan pie HoP.   Pieejamo saskarņu norādīšana jauniem WEB lietotājiem Jaunus WEB lietotājus var veidot: manuāli veidojot jaunas WEB lietotāju kartītes; caur vedni no personas kartiņu saraksta; izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija”.   Katrā no šiem veidiem ir iespējams norādīt WEB lietotājam piešķirtās saskarnes.   Manuāli veidojot WEB lietotāju Kad tiek veidots jauns WEB lietotājs, tad pēc noklusējuma ir atļautas visas pieejamās saskarnes. Ja nepieciešams to ierobežot, tad vispirms WEB lietotāja kartītē sadaļā “Atļautās saskarnes” jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”.   Izmantojot WEB lietotāju izveides vedni Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Darbības -> Darbības ar WEB lietotājiem -> Izvedot WEB lietotāju atveras vednis, ar kura palīdzību ir iespējams izveidot jaunu WEB lietotāju. Vednī ir jauna sadaļa “Saskarnes jauniem WEB lietotājiem”, kurā var norādīt, ar kādām atļautajām saskarnēm izveidot WEB lietotāju.     Tāpat kā WEB lietotāja kartītē, arī šeit vispirms sadaļā “Atļautās saskarnes” ir jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Nākamreiz veidojot WEB lietotāju, izmantojot šo vedni, sistēma atcerēsies lietotāja iepriekš norādītos saskarņu uzstādījumus.   Vairāk par WEB lietotāju izveides vedni >>   Izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija” Jaunus WEB lietotājus var veidot, izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija”. Lai katram WEB lietotājam manuāli nebūtu jānorāda atļautās saskarnes, tās ir iespējams norādīt automatizētā darba uzstādījumos.     Automatizētajā darbā ir jauna sadaļa “Saskarnes jauniem WEB lietotājiem”, kurā var norādīt, ar kādām atļautajām saskarnēm pēc noklusējuma tiks veidoti jaunie WEB lietotāji.   Vairāk par automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija” >>   Paziņojumi lietotājam mēģinot pieslēgties, ja nav piešķirta saskarne   Ja lietotājs mēģinās pieslēgties caur saskarni, kas viņa WEB lietotājam nav pieejama, tiks izdots paziņojums “Savienojuma pārbaude neveiksmīga. Lietotājs nav atrasts vai neatbilst parole!”. Piemēram, WEB lietotājam nav piešķirta saskarne “Horizon publicēto atskaišu Excel spraudnis”, bet WEB lietotājs mēģina pieslēgties no Excel spraudņa:  
Skatīt visu rakstu
04-04-2024 09:36 (Atjaunots 08-04-2024)
 • 0 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 243 Skatījumi
Instrukcija, kā izveidot un pārvaldīt WEB lietotājus.
Skatīt visu rakstu
30-11-2018 08:40 (Atjaunots 04-04-2024)
 • 23 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 9150 Skatījumi
Par Horizon lietotāju kontu veidiem, sākot no 510. versijas.
Skatīt visu rakstu
20-03-2018 16:51 (Atjaunots 07-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 879 Skatījumi
Kā saprast vai būs nepieciešams palielināt licencē Darba samaksa pieļaujamo darbinieku skaitu algu aprēķiniem, par to lasīt rakstā.
Skatīt visu rakstu
02-09-2021 12:46 (Atjaunots 02-09-2021)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 565 Skatījumi
Kā izmantot jauno WEB lietotāju kartītes tiesību punktu?
Skatīt visu rakstu
03-09-2018 14:41 (Atjaunots 03-09-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 781 Skatījumi
Informācija, kas ir ārējais konts un, kā to izmantot.
Skatīt visu rakstu
09-04-2018 11:04 (Atjaunots 26-07-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 663 Skatījumi