atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Mēdz būt situācijas, kad klienti kavē rēķinu apmaksu un var būt nepieciešamība izrakstīt sodu par kavēto maksājumu. Horizon šādos gadījumos tiek izmantota kavējumu naudu aprēķinu funkcionalitāte. Taču objektīvu iemeslu dēļ klients var tikt atbrīvots no kavējuma naudu maksāšanas, izmantojot atbrīvojumu periodus. Arī valstī izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19 pandēmiju ir objektīvs iemesls, kādēļ klientiem var tikt piešķirti atbrīvojumu periodi kavējumu naudu aprēķinā. Tādēļ, lai atvieglotu darbu ar atbrīvojumu periodu pievienošanu, kā arī to pagarināšanu, ir veiktas vairākas izmaiņas Horizon. Lai pievienotu atbrīvojumu periodus vairākiem klientu līgumiem vienlaicīgi, iespējams izmantot atbrīvojumu periodu ģenerēšanas vedni (Dokumenti → Līgumi → Darbības → Pievienot atbrīvojumu periodus). Agrāk šajā vednī bija obligāti jāievada atbrīvojumu perioda kods, kā rezultātā sistēma ģenerēja vairākus atbrīvojuma periodus ar vienādiem kodiem.   Tagad ģenerēšanas vednī lauks “Kods” vairs nav pieejams - šis lauks automātiski tiek aizpildīts ar atbrīvojumu periodu dokumenta tipā norādīto numeratoru. Ja dokumenta tipā nav norādīts numerators, tad tiks attēlots atbilstošs kļūdas paziņojums un atbrīvojumu periodi netiks uzģenerēti. Papildus vednis ir papildināts ar iespēju neaizpildīt “Līdz” datumu, tādējādi nodrošinot, ka atbrīvojumu periods tiek pievienots uz nenoteiktu laiku. Gadījumiem, kad ir ievadīti atbrīvojumu periodi uz noteiktu laiku (aizpildīts “Līdz” datums), bet šos atbrīvojumu periodus ir nepieciešams pagarināt vairākiem atbrīvojumu periodiem vienlaicīgi, atbrīvojumu periodu sarakstā ir pieejama jauna darbība “Lauku labošana iezīmētajām rindām” (Dokumenti → Līgumi → Atbrīvojumu periodi → Darbības). Ar šo darbību ir iespējams labot 2 laukus - “Datums no” un “Datums līdz”. Papildus ir pievienotas vairākas kontroles: pēc atbrīvojuma perioda dokumenta saglabāšanas lauks "Līgums" vairs nav labojums. Ja tas ievadīts kļūdaini, to nepieciešams dzēst vai anulēt. atbrīvojuma perioda ievadformā lauks “Datums no” tagad ir obligāts lauks.
Skatīt visu rakstu
15-03-2021 11:51
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 102 Skatījumi
Daudziem uzņēmumiem ar lielu klientu skaitu raizes sagādā klienti, kas laikus neveic maksājumus par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem. Viena no izplatītākajām metodēm cīņā ar šo problēmu ir kavējuma jeb soda naudas aprēķins atbilsoši kavēto dienu skaitam.   Lai Horizon sistēmā uzsāktu rēķināt kavējuma naudu, vispirms ir jāpieņem lēmums par aprēķina nosacījumiem. Kāds būs soda veids? Tas var būt procenti - likumiskie vai nokavējuma, līgumsods, kas aprakstīts līgumā. Kādi ir kavējuma procenti dienā? Kāds ir soda naudas apjoma limits, par kuru lielāku klientam aprēķināt nevar likuma vai līguma nosacījumiem? Parasti procentu maksājuma soda gadījumā tas nevar pārsniegt 100% no kavētā maksājuma, bet līgumsodam 10% no līguma summas. Vai ir pieļaujāmās kavējuma dienas? Piemēram, apmaksas termiņš ir 31.01.2020. Ja samaksā 02.02.2020, tad kavējuma naudas nerēķina, bet ja samaksā 04.02.2020., tad rēķina par pilnām dienām no 31.01. Šis princips ir vēsturisks bankas pārskaitījumu laika dēļ, bet ir uzņēmumi, kas vēlas ievērot šādu principu arī tagad.   Šos nosacījumus iespējams aprakstīt pie katra līguma, tātad jāsaprot kuriem līgumiem kavējuma naudas rēķina, kuriem nē un kādi katram līgumam ir nosacījumi. Nosacījumus iespējams sistēmā pievienot dažādos veidos masveidā vai pievienot konkrētam līgumam.   Ja iepriekš kavējuma soda naudas nav rēķinātas, ir jāpieņem arī lēmums par to, kā šo procesu uzsāksiet. Kad sākat rēķināt? Par kādām precēm/ pakalpojumiem/ līgumiem? Vai tas attieksies tikai uz  jauniem līgumiem no konkrētā datuma vai arī jau iepriekš noslēgtajiem līgumiem, aprēķinu veicot par tekošo periodu.   Svarīgi arī aprakstīt grāmatvedības uzskaites principus sodiem. LR normatīvie akti  nosaka, ka sodus atzīst ieņēmumos tikai pēc to samaksas, tāpē jāsaprot kādos kontos veicami grāmatojumi.   Pirms katra kavējuma naudas aprēķina ir stingri jāpārbauda, sistēmā ir izveidotas visas piesaistes par saņemtajiem maksājumiem, lai nerastos situācija, ka soda nauda tiek aprēķināta nepamatoti.   Galvenie sagatavošanās soļi sodu naudu iekasēšanas procesa uzsākšanai ir: - Nosacījumu noteikšana. - Lēmums par aprēķina uzsākšanas datumu un dokumentiem par kuriem tiks rēķināti sodi. - Lēmums par grāmatošanas principiem. - Uzticama procesa izveide savlaicīgai maksājumu piesaistei; - Procesa atbildīgās personas izvēlēšanās.   Kad apkopota informācija par aprēķinu principiem, nepieciešams veikt izmaiņas Horizon: - Konfigurācijas izmaiņas - sākuma datums, soda aprēķinu metodes, dokumentu tipi. - Nosacījumu pievienošana visiem līgumiem. - Aprēķinu veikšana un piestādīšana klientiem.   Ja nepieciešams šajos procesos varat iesaistīt konsultantu Horizon sistēmas sagatavošanai soda naudas automātiskam aprēķinam un un iekļaušanai rēķinos. Ieviešanas process parasti iekļauj procesu izpēti sarunās ar uzņēmuma darbiniekiem, darbinieku apmācību par algoritmu ievadi, uzturēšanu un aprēķinu procesu, ja nepieciešams, arī algoritmu ienešanu sistēmā un atbalstu palaišanas procesā.
Skatīt visu rakstu
15-01-2021 14:48
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 248 Skatījumi
16-01-2018 14:03 (Atjaunots 06-07-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 513 Skatījumi
Ārkārtējās situācijas dēļ arī apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu aprēķinos nākas ieviest izmaiņas. Esam apkopojuši mums līdz šim zināmās.
Skatīt visu rakstu
06-04-2020 08:33 (Atjaunots 06-04-2020)
 • 2 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 733 Skatījumi
Pensiju izmaksu izmaiņas, sākot ar 01.01.2020
Skatīt visu rakstu
08-01-2020 15:52
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 338 Skatījumi
Ātrāka sarakstā vai atskaitē attēloto kartīšu jeb objektu vai dokumentu labošana un apskatīšana.
Skatīt visu rakstu
22-10-2019 16:34 (Atjaunots 22-10-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 557 Skatījumi
 Kā uzskaitīt pamatdatus un dokumentus, lai labāk notiktu maksājumu atpazīšana.
Skatīt visu rakstu
04-09-2019 16:53
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 619 Skatījumi
Svarīgākās funkcijas, ko nodrošina Pakalpojumu līgumi.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 15:08 (Atjaunots 26-07-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 407 Skatījumi
Apraksts, ko nodrošina Iepirkumu līgumi funkcionalitāte.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 15:09 (Atjaunots 26-07-2018)
 • 6 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1566 Skatījumi