cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Mamut One

Sort by:
Hvis du skal bytte system fra Mamut til Tripletex kan det være aktuelt å eksportere en SAF-T-fil fra Mamut, og som skal importeres til Tripletex.
View full article
17-09-2020 10:28 (Updated 16-11-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 266 Views
Hvis du skal bytte system fra Mamut til Tripletex kan det være aktuelt å eksportere en SAF-T-fil fra Mamut, og som skal importeres til Tripletex.
View full article
17-09-2020 10:23 (Updated 16-11-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 279 Views
Mamut fikk støtte for SAF-T formatet allerede i 2016.  Det har på senere tid kommet endringer i formatet og de siste endringene og funksjonalitet for SAF-T eksport fungerer dermed kun fra og med versjon 23.0.1149 av Mamut.
View full article
15-09-2020 15:42 (Updated 22-09-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 218 Views
SAF-T eksport fungerer fra og med versjon 23.0.1149 i Mamut, denne artikkelen viser hvordan du mapper kontoplan og avgiftsregister.
View full article
16-09-2020 16:07 (Updated 16-09-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 431 Views
SAF-T Regnskap (Standard Audit File-Tax) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Formatet er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.  I 2017 åpnet Skatteetaten for test innsending av SAF-T-formatet. Dette er kun en prøveordning før det blir et krav fra 1. Januar 2020.
View full article
22-02-2017 20:00 (Updated 16-09-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 2544 Views
SAF-T eksporten i Mamut har blitt forbedret og oppdatert i versjon 23.0 med de siste endringene fra Skatteetaten. Dette betyr at man fra versjon 23.0 vil kunne generere og sende inn SAF-T fil til Altinn dersom man ved bokettersyn blir pålagt å levere dette. Siste versjon av Mamut kan lastes ned fra nedlastningsområdet for Mamut One her .
View full article
20-12-2019 09:43 (Updated 17-09-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 933 Views
Fra og med versjon 20.1 fikk Mamut støtte for SAF-T, alle nye firmadatabaser som ble opprettet etter denne versjonen ble da lagt inn med standard kontoer og avgiftskoder med et standard oppsett av SAF-T kontoer. Det betyr at firmadatabaser som ble opprettet før denne versjonen ikke inneholder et standard oppsett og SAF-T-konto må derfor tildeles manuelt. Hvis du har opprettet egne kontoer i kontoplan må du også der tildele SAF-T konto, selv om det er svært sjeldent man oppretter egne avgiftskoder, må også man også da sjekke at man der har riktig SAF-T-kode.
View full article
29-10-2019 15:10 (Updated 17-09-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 2037 Views