Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce APP

Sorteren op:
In deze video leggen we uit hoe je ziek-en herstelmelden door leidinggevende/manager (en andere rollen) in de Youforce App activeert.
Volledig artikel weergeven
15-02-2024 09:17
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 85 Weergaven
In deze video leggen we uit hoe je de basis functionaliteiten van de Youforce App activeert.   Denk aan de mogelijkheden van 'inzicht eigen verzuim', 'personeelsdossier', 'salarisdossier' & wijzigen van eigen gegevens  zoals contactgegevens, adresgegevens, veranderingen in burgerlijke staat, et cetera.
Volledig artikel weergeven
15-02-2024 09:14
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 74 Weergaven
Dit document is bedoeld voor functioneel beheerders van organisaties die gebruik maken van de Youforce app. Dit document geeft inzicht in welke inrichting noodzakelijk is voordat de Youforce app gebruikt kan worden.
Volledig artikel weergeven
27-12-2021 15:21 (Bijgewerkt op 15-02-2024)
 • 2 Antwoorden
 • 8 kudos
 • 3586 Weergaven
Autorisaties voor de Youforce app worden ingericht via Autorisatiebeheer. Lees dus naast onderstaande kennisbank artikel voor de Youforce app ook het meer algemene artikel Hoe richt ik de rechten voor Mijn Youforce zo overzichtelijk mogelijk in 'autorisatiebeheer'?   Vanuit Visma|Raet adviseren we om de rechten van de Youforce app zo overzichtelijk mogelijk in te richten en zo veel mogelijk gebruik te maken van de rollen uit de organisatiestructuur van HR Core Beaufort. In dat gevallen zijn 3 profielen genoeg.   Rechten voor medewerkers Als een medewerker zowel toegang mag hebben tot eigen salarisstrook & eigen personeelsdossier adres-, persoon- en contact-gegevens mag wijzigen gewerkte (thuis)werkdagen mag declareren reis- en onkosten declaraties mag indienen inzicht heeft in eigen verzuim kan berekenen wat meer/minder werken oplevert Dan ziet dit profiel er als volgt uit:   Rechten voor (back-up) managers en andere rollen Managers, back-up managers en alle andere rollen die je toegang wil geven tot ''declaraties goedkeuren (in bulk)'', ziek- en herstelmeldingen en vervanging kan je in één profiel zetten. In onderstaande voorbeeld is de rol manager gekoppeld aan de volgende rechten:    Rechten voor beheerders of rollen zoals salarisadministratie Ook voor beheerders, salarisadministrateurs of  andere professionals is het werken met rollen de beste oplossing. Stel je gebruikt hiervoor de rol HR Admin (HRA) en deze rollen mogen zowel toegang krijgen tot de rechten van een functioneel beheerder als o.a. tot het ziek- en herstelmelden van alle medewerkers. Dan is het volgende profiel van toepassing:  
Volledig artikel weergeven
06-07-2022 13:43 (Bijgewerkt op 14-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 6 kudos
 • 1256 Weergaven
De optie 'salaris berekenen' maakt gebruik van Payroll Gemal. De handleiding en ontwikkelingen worden gepubliceerd op de community van Payroll Gemal.
Volledig artikel weergeven
14-02-2024 11:37
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 72 Weergaven
De rechten voor de Youforce app zijn onderdeel van 'autorisatiebeheer'. Hoe je de autorisaties toekend is beschreven in de handleiding van Autorisatiebeheer. 
Volledig artikel weergeven
27-12-2021 15:23 (Bijgewerkt op 14-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1723 Weergaven
Hier vind je enkele templates voor medewerker en manager met een korte instructie (Quick Reference Card). De templates zijn beschikbaar als PDF en MS Word document zodat je deze eenvoudig kunt aanpassen.
Volledig artikel weergeven
31-01-2022 14:39 (Bijgewerkt op 09-02-2024)
 • 3 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 2784 Weergaven
Via zowel de app als Mijn Youforce kan een medewerker, afhankelijk van toegekende autorisaties, de volgende gegevens wijzigen: Adresgegevens (zowel woon- als postadres) Contactgegevens (zowel privé als werk)  Persoonlijke gegevens (o.a. gewenst naamgebruik & partner gegevens) Contactpersonen bij nood Betalingsgegevens
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 13:44 (Bijgewerkt op 05-02-2024)
 • 1 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 377 Weergaven
Ja dat kan, maar is wel onhanding.   Want via de Youforce App kan je als beheerder bepalen of een medewerker de volgende gegevens kan wijzigen: Adresgegevens (zowel woon- als postadres) Contactgegevens (zowel privé als werk)  Persoonlijke gegevens (o.a. gewenst naamgebruik & partner gegevens) Contactpersonen bij nood Betalingsgegevens   Al deze processen zijn ook als desktop-variant beschikbaar via Mijn Youforce. In de kennisbank van het Portaal vindt je het volgende artikel:  Welke proces/module link in Mijn Youforce is gekoppeld aan welk recht in Autorisatiebeheer?   Daarin is precies uitgelegd welke link je kunt koppelen, zodat de medewerker in Mijn Youforce dezelfde ervaring heeft als in de App.  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 13:43 (Bijgewerkt op 05-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 424 Weergaven
Een medewerker zal hier de volgende velden zien: Naam 1e contactpersoon PI0033 Relatie tot medewerker PI0034  Telefoonnummer 1 PI0035  Telefoonnummer 2 PI0036  Naam 2e contactpersoon PI0037  Relatie tot medewerker PI0038  Telefoonnummer 1 PI0039  Telefoonnummer 2 PI0040    Als beheerder kan je bepalen of deze gegevens ook wijzigbaar zijn door de medewerker. Hoe je dit instelt staat beschreven in de handleiding van het onderdeel inloggen, dossier & profiel.    Tip! Gebruik je andere rubrieken dan hierboven beschreven? Lees dan 'Hulp bij overstap standaard velden voor contactgegevens in geval van nood'
Volledig artikel weergeven
16-11-2023 20:21 (Bijgewerkt op 05-02-2024)
 • 3 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 250 Weergaven
In deze video leggen worden de diverse mogelijkheden van de app getoond. In de video vindt je onder andere: Veilig en eenvoudig inloggen met gezichtsherkenning Direct inzicht in documenten uit het personeels- en salarisdossier Salaris berekenen Declareer in een paar seconden onkosten Reiskosten declararen Verzuimmelding leidinggevende Reis- of thuiswerkvergoeding
Volledig artikel weergeven
19-01-2024 13:13
 • 4 Antwoorden
 • 18 kudos
 • 420 Weergaven
In deze video leggen we stap voor stap uit hoe een Apple/iPhone gebruiker de Youforce app kan downloaden en vervolgens eenvoudig kan inloggen.
Volledig artikel weergeven
27-12-2021 15:07 (Bijgewerkt op 19-01-2024)
 • 7 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 956 Weergaven
Het zou kunnen dat een bepaalde locatie wel beschikbaar is maar dat de aanvullende gegevens onjuist zijn of ontbreken.     Je ziet in bovenstaand voorbeeld dat we zoeken op de tekst “raet” en ons adres (Plotterweg 38) een aantal keren voorkomt. Dit komt omdat bij onze locatie aanvullende gegevens zijn opgenomen, bijvoorbeeld omdat we beschikken over een parkeerplaats… Dit soort plaatsen noemen we POI's, Point of Interests   Mocht jouw organisatie niet bekend zijn onder de juiste naam, dan kun je zelf onze leverancier hier op attenderen via de volgende website: https://wego.here.com/   Je zult daarvoor eerst een account moeten aanmaken als je dat nog niet gedaan hebt Zodra je dit gedaan hebt, en bent ingelogd, kun je wijzigingen voorstellen:   Zoek de locatie en klik op “Een bewerking voorstellen”   Voer de juist informatie in en klik op “Verzenden ter beoordeling”   Jouw aanvraag zal worden beoordeeld en indien goedgekeurd, worden doorgevoerd in het kaartmateriaal.
Volledig artikel weergeven
02-12-2022 15:15 (Bijgewerkt op 15-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 293 Weergaven
De Youforce app (& desktop) kent net zoals Self Service het zogenaamde 'opschakel-mechanisme'. Dit is bijvoorbeeld relevant wanneer een 'manager' een dienstverband heeft op de afdeling waar hij/zij ook zelf manager van is.   Bij de ontwikkeling hiervan hebben we veel gekeken naar de sterke punten, maar ook de verbeterpunten van Self Service. Graag lichten we het toe aan de hand van enkele voorbeelden   Opschakeling Youforce app werkt meerdere niveaus naar boven Stel je gebruikt 'declaraties' in de Youforce app en hebt ingericht dat de rol manager (MGR) een declaratie moet goedkeuren. Dan wil je dat een manager nooit zijn eigen declaratie goedkeurt. Daarom wordt in een dergelijk geval opgeschakelt tot er een andere manager gevonden wordt. Natuurlijk moet de bovenliggende organisatorische eenheid wel een rol manager (MGR) hebben. Heeft een organisatielaag geen rol manager (MGR) dan gaat de opschakeling niet door naar nog één laag hoger.       Opschakeling Youforce app werkt voor alle rollen Stel je gebruikt de rol 'salarisadministratie' om declaraties goed te keuren. Ook andere rollen dan manager (MGR) worden opgeschakeld.     Opschakeling Youforce app alleen indien noodzakelijk Het kan voorkomen dat één afdeling twee managers (MGR) heeft. In een dergelijk voorbeeld hoeft opschakeling niet toegepast worden. Immers 'de andere manager' heeft gewoon de rechten om een declaratie goed te keuren.
Volledig artikel weergeven
08-07-2022 12:49 (Bijgewerkt op 12-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 262 Weergaven
In deze video leggen we stap voor stap uit hoe een Android gebruiker de Youforce app kan downloaden en vervolgens eenvoudig kan inloggen.
Volledig artikel weergeven
27-12-2021 15:05 (Bijgewerkt op 05-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 929 Weergaven
Dit document is bedoeld voor functioneel beheerders van organisaties die zowel in de Youforce app als in Youforce op de desktop gebruik maken van declaraties. In dit document wordt de werking en inrichting van declaraties beschreven.    Dit document is niet bedoeld als gebruikershandleiding voor eindgebruikers zoals medewerkers en managers, maar het document beschrijft welke functionaliteit beschikbaar is en hoe het gebruikt kan worden.
Volledig artikel weergeven
23-12-2022 16:19 (Bijgewerkt op 03-01-2024)
 • 15 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 3370 Weergaven
Om de afstand te bepalen tussen 2 of meer locaties zijn het kaartmateriaal en het algoritme (de berekening) van belang.   De kaart bevat de locaties (huizen, panden, bijzondere locaties / POI’s), wegen en allerlei andere informatie (gemiddelde snelheid, eenrichtingsverkeer, verhard/onverhard) die nodig is om een route te bepalen.   Het algoritme bepaalt de route op basis van een aantal criteria en het kaartmateriaal. Bijvoorbeeld wordt de snelste of kortste route gevraagd? Moet de verkeerssituatie meegenomen worden? Etc.   In de Youforce App (en Desktop) bepaal stel je per categorie in of je de snelste of kortste route wil gebruiken. De route wordt bepaald per auto.   Onze instellingen zorgen er voor dat het algoritme Geen rekening houdt met de actuele verkeerssituatie en andere tijdsafhankelijke zaken * Onverharde wegen worden vermeden (tenzij er geen alternatief is) Hiermee proberen we ervoor te zorgen dat de afstand tussen locaties zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Dit zal niet in alle gevallen zo zijn; zowel de kaart als het algoritme zijn aan verbeteringen onderhevig en dit heeft invloed op de berekende afstand. Denk bijvoorbeeld aan een straat die van twee- naar eenrichtingsverkeer is gewijzigd. * Langdurige afsluitingen van wegen (d.w.z. huidige afsluitingen die langer dan een dag duren) worden nog steeds meegenomen in de bepaling van de afstand. Dit is sinds 1 december 2023 niet meer het geval, zie dit nieuwsbericht
Volledig artikel weergeven
02-12-2022 15:14 (Bijgewerkt op 12-12-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 476 Weergaven
Via de Youforce app & desktop is het mogelijk om de volgende velden voor telefoonnummer te wijzigen: Vast telefoonnummer (P01027) Mobiel telefoonnummer (P01036) Telefoonnummer werk (P01037) Telefoonnummer 1 contactpersoon 1 bij nood (PI0035) Telefoonnummer 2 contactpersoon 1 bij nood (PI0036) Telefoonnummer 1 contactpersoon 2 bij nood (PI0039) Telefoonnummer 2 contactpersoon2 bij nood (PI0040)   Bij al deze telefoonnummers worden de volgende controles toegepast: De lengte mag maximaal 15 tekens zijn Speciale tekens (zoals -) zijn niet toegestaan Als het telefoonnummer begint met een 0 moet het bestaan uit 10 cijfers (zoals alle Nederlands telefoonnummers). Een Nederlands telefoonnummer kan dus niet beginnen met +31 of 0031 Als e een niet-Nederlands (buitenlands) telefoonnummer wil invoeren moet je beginnen met + of 00 (bijvoorbeeld +32 voor België)   Op deze manier ondersteund de Youforce app dus zowel Nederlandse telefoonnummers, maar ook de contactgegevens van medewerkers die bijvoorbeeld in Duitsland, België of Luxemburg wonen. De aanwezige controles in de Youforce app is niet aan te passen als beheerder.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 13:33 (Bijgewerkt op 04-12-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 370 Weergaven
Het is voor ons allemaal zeer belangrijk dat de Youforce app stabiel is en werkt in lijn met de huidige beveiligingsstandaarden. Omdat oudere versies van iOS of Android geen beveiligingsupdates meer ontvangen vanuit Apple en Google is het daarom niet gebruikelijk deze nog te ondersteunen.    Vanaf Youforce app versie 1.8.1 is het minimaal ondersteunde besturingssysteem iOS 15 voor Apple iPhone en Android 8 voor Android telefoons.   Elke keer als er een nieuwe versie van iOS of Android besturingssysteem beschikbaar komt, testen we de Youforce app op compatibiliteit en besluiten of we oudere versies niet meer zullen ondersteunen. We zullen dit steeds op voorhand laten weten zodat jullie je medewerkers hiervan op de hoogte kunnen stellen.
Volledig artikel weergeven
14-11-2022 09:40 (Bijgewerkt op 17-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 273 Weergaven
Visma|Raet heeft bepaald welke velden er zichtbaar zijn. Dit zijn:   Veld Waarde (Beaufort rubriek) Dienstverbandnummer P01101 Soort arbeidsrelatie P01102 Begindatum P00322 Datum in dienst CAO P00834 Functie P01107 Uren per week P01109 Salarisschaal P01151 Anciënniteit Als P00600 een waarde heeft. Anders P00326 Berekend bruto salaris P01161 Laatst toegekende periodiek P00836 Enkele reisafstand woon-werk P00372 Loonheffingskorting P00354
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 13:31 (Bijgewerkt op 16-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 282 Weergaven