Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Op deze pagina is alles terug te vinden over de kennissessie Release HR Core /  Payroll Business die gegeven is op dinsdag 10 augustus 2021. - Opname presentatie - Presentatie slide deck
Volledig artikel weergeven
11-08-2021 01:48
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 286 Weergaven
Op deze pagina is alles terug te vinden over de kennissessie Release HR Core /  Payroll Business die gegeven is op dinsdag 29  juni 2021. - Opname presentatie - Presentatie slide deck
Volledig artikel weergeven
30-06-2021 02:30
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 367 Weergaven
Op deze pagina is alles terug te vinden over de kennissessie Release HR Core /  Payroll Business die gegeven is op dinsdag 01 juni 2021. - Opname presentatie - Presentatie slide deck - Vraag en Antwoorden vanuit presentatie
Volledig artikel weergeven
02-06-2021 03:03
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 293 Weergaven
Op deze pagina is alles terug te vinden over de kennissessie Release HR Core /  Payroll Business die gegeven is op dinsdag 04 mei 2021. - Opname presentatie - Presentatie slide deck - Vraag en Antwoorden vanuit presentatie
Volledig artikel weergeven
05-05-2021 01:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 277 Weergaven
Op deze pagina is alles terug te vinden over de kennissessie Release HR Core /  Payroll Business die gegeven is op dinsdag 30 maart 2021. - Opname presentatie - Presentatie slide deck - Vraag en Antwoorden vanuit presentatie
Volledig artikel weergeven
01-04-2021 14:09
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 409 Weergaven
Op deze pagina is alles terug te vinden over de kennissessie Release HR Core /  Payroll Business die gegeven is op dinsdag 2 maart 2021. - Opname presentatie - Presentatie slide deck - Vraag en Antwoorden vanuit presentatie
Volledig artikel weergeven
04-03-2021 02:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 296 Weergaven
2020-12 Extra release notes Voor de december release gaan wij twee extra release notes publiceren. Het gaat om release notes met informatie over de verwerking van alle wettelijke wijzigingen in Payroll Business én release notes met de veelgestelde vragen over de jaarovergang. 2020-11 Reiskosten aangepast aan Coronamaatregelen Vanaf deze release kan je een 0 invoeren bij het vast aantal reisdagen. Nu het thuiswerken de nieuwe norm is en het recht op reiskostenvergoeding op basis van reisdagen blijft bestaan, is deze optie gewenst en toegevoegd. 2020-10 Salarisstroken en jaaropgaven - Nieuwe look and feel De 4-koloms salarisstrook heeft een nieuwe look and feel. Ook de gegevens zijn afgestemd op de huidige wensen, zo is onder meer het veld Uitbetaalde uren toegevoegd. De jaaropgaaf heeft ook die nieuwe look and feel: een nieuwe presentatie en opzet. 2020-09 Feedback op onze applicatie Na deze release kan je in een aantal applicaties - waaronder Payroll Business - een vraag krijgen om feedback te geven over het uitvoeren van specifieke processen. Het doel is de applicaties en processen die je gebruikt, nog beter af te stemmen op jouw wensen. Natuurlijk is deelname geheel vrijblijvend. 2020-07 Verrekening UWV betaling Aanvullend geboorteverlof Als het aanvullend geboorteverlof is beëindigd, kan je het bedrag opgeven dat door het UWV is uitbetaald. Het is mogelijk een correctie uit te voeren als er een verschil is tussen het door het UWV uitbetaalde bedrag en het door Payroll Business berekende en uitbetaalde bedrag. Feedback op onze applicatie Help ons een beter en completer beeld te krijgen van wat jij van specifieke processen en schermen vindt. Beantwoordt de enkele vraag die we binnenkort via de Wootric-tool aan je stellen. De frequentie waarmee we vragen stellen via de applicatie zal overigens zeer gelimiteerd zijn! Jouw (anonieme!) informatie gebruiken we om gerichter functionaliteiten te verbeteren. 2020-05 Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) Om de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) te ondersteunen, is het vanaf deze release mogelijk om het aanvullende geboorteverlof vast te leggen bij Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing). Dit geldt voor verlof met een ingangsdatum van 1 juli 2020 of later. Nieuw scherm Arbeidsvoorwaardenpakket Met deze mei release krijg je het nieuwe scherm Arbeidsvoorwaardenpakket ter beschikking. Naast de arbeidsvoorwaarden vind je de vrije looncomponenten. 2020-04 Standaard zoeken op medewerkernaam of medewerkercode Vanaf deze release kan je in de gebruikersinstellingen aangeven of je voorkeur uitgaat naar zoeken op de medewerkernaam of de medewerkercode. Deze aanpassing komt uit het ideeënportaal. 2020-03 Meer mogelijkheden Betalingsoverzicht netto resultaat Maak gebruik van het verbeterde rapport Betalingsoverzicht netto resultaat. Voor elk type betaling is er nu een tabblad in dit rapport. Het rapport is voor meerdere bedrijven tegelijk te genereren. Deze aanpassing komt uit het wensenportaal én feedback van onze gebruikers. Tussentijds betalen voor meerdere bedrijven in één keer Vanaf deze release kan je het proces Tussentijds betalen voor meerdere bedrijven tegelijk starten. Het proces controleert of uw medewerkers specifieke declaraties hebben ingediend en betaalt deze direct uit. De medewerker hoeft niet meer te wachten tot de eerstvolgende payroll verwerking. Tussentijdse betalingen nu via een nieuwe interface Voor de verwerking van tussentijdse betalingen is een nieuwe interface beschikbaar. De look 'n feel is nu gelijk aan die van de Payroll Monitor. Je verwerkt hier - in bulk - alle bedrijven van een productiegroep. Daarbij is de status ook zichtbaar. 2020-02 Berekening uren loonaangifte bij loondoorbetaling bij verlof Vanaf deze release ondersteunt Payroll Business het berekenen van uren voor de loonaangifte met inachtneming van de gereduceerde uren bij Loondoorbetaling bij verlof (Uitspliting). Waardenlijst Reden uitdienst De nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business bevat nu code 80 en 81. De waardenlijst van redenen uit dienst van de Belastingdienst bevat echter alleen code 02. Dit heeft een reden: Voor pensioenfondsen is het niet mogelijk hun processen correct uit te voeren als alleen code 02 binnenkomt. Deze code is namelijk niet specifiek genoeg. Samen met alle software-leveranciers is besloten om de nieuwe lijst van de Belastingdienst te combineren met de redenen uit dienst voor de Uniforme Pensioenaangifte. Hiervoor is code 02 gesplitst in code 80 en 81. Deze twee codes zie je nu in de nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business. 2020-01 Berekening indicatieve transitievergoeding Vanaf januari is het mogelijk een indicatieve transitievergoeding te berekenen. De berekening is optioneel in te zetten en calculeert op basis van de ontslagreden. Geef direct feedback op de software Geef feedback, direct vanuit de applicaties HR Core Business en Payroll Business. Vanaf januari 2020 kan dit. We stellen je één gesloten vraag en geven een toelichting via de online enquête software van Wootric. Jouw feedback geeft ons meer inzicht in jouw prioriteiten en biedt ons de kans de planning en ontwikkeling van nieuwe functies of verbeteringen beter af te stemmen. De deelname is volstrekt anoniem en we delen of publiceren de uitkomsten niet buiten Visma | Raet.
Volledig artikel weergeven
22-01-2020 13:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 382 Weergaven
2019-12 Validatiewaarden Woonsituatie loonheffing uitgebreid Vanaf 01-01-2019 is er voor de berekening van de loonheffing onderscheid tussen drie groepen werknemers in relatie tot het woonland. Vanaf 01-01-2020 zijn in Payroll Business extra groepen werknemers beschikbaar: inwoners van België en inwoners Suriname of Aruba. Wijziging AOW leeftijd Door het aangenomen wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd stijgt de AOW leeftijd minder snel. Dit vereist het aanpassen van de AOW leeftijden voor 2020 én de jaren daarna. Na de release van december worden de AOW leeftijden in delen bijgewerkt. Het actualiseren van de AOW datums vindt plaats op chronologische volgorde. 2019-11 WAB - Hoge en lage WW-premie Voor medewerkers die WW-verzekerd zijn, berekent Payroll Business automatisch de WW-premie. De berekening van de waarden WW-hoog of WW-laag gaat op basis van drie gegevensvelden in het scherm Arbeidscontract. Dit zijn de velden Contact onbep./ bep. tijd, Schriftelijke arbeidsovk en Oproepovereenkomst. De laatste twee zijn al beschikbaar vanaf 1 november 2019. 2019-10 Gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only aangepast Het gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only kent een nieuwe menustructuur en nieuw ontworpen schermen. 2019-09 Extra gegevens voor Loondoorbetaling bij ziekte Voor het vastleggen van het doorbetalingspercentage zijn nu meer gegevens beschikbaar. Hiermee voorkom je de L1614 en L1615 meldingen van de Belastingdienst. Dit met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte als gevolg van het ontbreken van contracturen of loon bij ziekte. Deze aanpassing komt voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal. 2019-08 Loondoorbetaling - Arbeidsvoorwaarde Salaris variabel bruto Het is mogelijk dat de duur van het dienstverband, het percentage loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid bepaalt. Met ingang van 1 september 2019 kan je bij de arbeidsvoorwaarde Salaris variabel bruto vastleggen of de referentietabel van toepassing is. Voor de arbeidsvoorwaarde Salaris variabel bruto is de functionaliteit aangepast. Zo geldt het dus niet meer voor de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Ziekte. 2019-07 Nieuwe berekeningsmethode bij Reiskosten Maak gebruik van de nieuwe berekeningsmethode voor de arbeidsvoorwaarde Reiskosten. Dit is methode 11, op basis van een staffeltabel. De berekening gebruikt de nieuwe referentietabel Reiskosten woonwerk staffel om de vaste vergoeding én de kilometervergoeding te bepalen en deze daarna toe te passen. Je vindt de berekening hier: Dagen bepaling fiscus / Reisdagen per week / Tabel staffel. 2019-06 Arbeidsvoorwaardencluster & Risicogroep in Profiel Het is nu mogelijk het arbeidsvoorwaardencluster en de risicogroep toe te passen in het profiel. Dit reduceert de invoertijd voor de eindgebruiker en vermindert het risico op fouten. Reiskosten WKR uitgesplitst Het was alleen mogelijk om de werkkostenregeling toe te passen voor alle reiskosten tegelijk (woon-werk en declaraties). Nu is per reiskostensoort een keuze te maken. 2019-05 Gewijzigde menustructuur Met ingang van de mei release gebruik je de gewijzigde menustructuur. In de release notes van april hebben we een tipje van de sluier opgelicht. De menustructuur sluit nu veel meer aan op de werkprocessen. Deze optimalisatie kwam mede tot stand dankzij de pilot in de afgelopen maanden met diverse klanten. Salarisberekening Het scherm voor de salarisberekeningen biedt nu een aantal nieuwe functionaliteiten. Zo zie je nu meer runs die de afgelopen maanden zijn gedraaid, inclusief hun statussen. Ook is nu zichtbaar wie de salarisberekening startte. Een overzicht toont alle runs met afsluiting en welke gebruiker de salarisrun heeft afgesloten. Wizard Nieuwe medewerker nu met profielen Maak nu gebruik van de vernieuwde wizard Nieuwe medewerker. Definieer via profielgroepen die profielen die je wilt gebruiken bij het aannemen van een nieuwe medewerker. Dankzij de voorgedefinieerde gegevensets, verlopen de administratieve processen van het aannemen aanzienlijk efficiënter. Ouderschapsverlof met geldigheid vast Naast eenmalig kan je nu ook de geldigheid vast aangeven bij de arbeidsvoorwaarden voor Ouderschapsverlof. Dit om te voorkomen dat je iedere periode opnieuw deze handeling moet verrichten. Deze verbetering komt voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal. 2019-01 Pro forma berekening in Payroll Business Vanaf de januari release kunt u in Payroll Business pro forma berekeningen starten. De uitkomsten van deze berekeningen zijn gebaseerd op de inrichting en rekenregels zoals deze in Payroll Business zijn vastgelegd. De resultaten van deze  berekeningen kunt u  opslaan in een PDF rapport. Verwerken terugwerkende kracht (TWK) mutaties in het vorige jaar U heeft na de januari release de mogelijkheid om mutaties van het vorige jaar (2018) ook te verwerken in dat jaar (2018). Dit is ook nog mogelijk als u al verwerkingen in het huidige jaar (2019) hebt gestart of afgesloten.
Volledig artikel weergeven
19-12-2019 19:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 332 Weergaven
2018-12 Verbeterd Signaleringsverslag Maak gebruik van het verbeterde Signaleringsverslag! De optimalisatie van de controles - conform de voorschriften van de Belastingdienst - zorgt ervoor dat u de juiste correcties kunt doorvoeren. Het bestand dat u aanmaakt voor de Loonaangifte zal zodoende eerder worden goedgekeurd. 2018-11 Nieuwe optie eigennaam Met deze release krijgt u de mogelijkheid om de eigennaam van de medewerker in één veld aan te leveren. Voorvoegsel, naam en partnernaam kunt u vanaf de release als een samengestelde naam vastleggen. Controle minimum vakantietoeslag De controle op de minimum vakantietoeslag is aangepast. De berekening van de minimale vakantietoeslag houdt rekening met de arbeidsvoorwaarden Vakantietoeslag en Vakantietoeslag per periode extra. 2018-08 Automatische reisafstandsbepaling via Google Maps Na deze release maakt de automatische reisafstandsbepaling gebruik van de berekening van Google Maps in plaats van webservices. De afstandsbepaling wordt nauwkeuriger omdat Google Maps niet alleen rekent met de postcode, maar ook met het huisnummer. Google Maps berekent de afstand op basis van beste route, dus de keuze Soort route is niet meer nodig. 2018-05 Sublooncomponenten zelf bepalen Selecteer nu zelf welke sublooncomponenten meetellen in het vaststellen van de vakantietoeslag. Dit doet u voor de arbeidsvoorwaarde varianten Vakantie toeslag Opbouw methode en Vakantie toeslag Combinatie methode. 2018-04 11-proef op BSN Bij Snelinvoer en bij Importeren CSV vindt nu de 11-proef plaats op burgerservicenummers (BSN). Payroll Business slaat een onjuist BSN niet op. Dit voorkomt afkeuring tijdens de loonaangifte. Stichting PAWW Payroll Business is nu aangesloten bij Stichting PAWW. De bedragen die uit Payroll Business voortkomen, kunt u gebruiken voor aangifte bij Stichting PAWW. Deelname is vrijwillig per cao. 2018-02 Standenregister Uitgebreid Wijzigingen door berekeningen in de looncomponenten kunt u bekijken in het Standenregister Uitgebreid. In de export van het register ziet u de details van de onderliggende mutaties in het tweede tabblad van het Excel-bestand of de betreffende pagina in de PDF. 2018-01 Seniorenregeling Seniorenregeling kunt u inzetten voor medewerkers die op een bepaalde leeftijd minder gaan werken. Hier geldt een bepaald percentage doorbetaling en meestal 100% doorbetaling van het pensioen; ook wel de 80-90-100% regeling genoemd. Deze percentages legt u vast in het scherm Seniorenregeling. Rapport Standenregister uitgebreid Maak gebruik van het rapport Standenregister uitgebreid voor controles die u voorheen in Excel moest uitvoeren. Met dit rapport vergelijkt u eenvoudig de gegevens van twee afrekenperiodes en heeft u snel inzicht in de verschillen; eventuele grote afwijkingen ziet u in één oogopslag.
Volledig artikel weergeven
19-12-2019 19:41
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 299 Weergaven