Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
1. Inleiding Zoals aangekondigd via onze berichtgeving op de community, verandert binnenkort de werking van de betalingen in Payroll Business. In deze release notes lees je wat er verbetert en verandert en welke actie van jou verwacht wordt. Belangrijk Op woensdag 1 november 2023 krijgen jij en je collega's toegang tot nieuwe menukeuzes waarmee je de betalingen voortaan regelt. Als je de betaalbestanden verwerkt via Salarisdossier, Zenden en Ontvangen of Gedeelde rapporten worden vanaf dat moment ook alle betalingen via de nieuwe interface verwerkt. Als je de betalingen verwerkt via Worldline CPS  (voorheen Equens), kun je pas overstappen naar de nieuwe manier van betalen nadat je dit met je bank hebt afgestemd. Vanaf 4  december 2023 kun je dan op de nieuwe manier gaan betalen. Let op: regel dit vóór 1 januari 2024 aanstaande! Kijk hieronder goed bij Jouw actie om te zien zie je wat je moet doen voordat je de nieuwe manier van betalen in gebruik kunt nemen. 2. Verbeteringen in de manier van werken Als je voor de betalingen tot nu toe de Betaalmanager (via tegel in Yourforce portal) gebruikte, zul je merken dat de volgende zaken zijn verbeterd:  Je hoeft niet meer via de Portal naar de Betaalmanager-tegel te navigeren. In plaats daarvan kies je een gebruikersgroep in Payroll Business zelf. De manier van werken is daardoor gelijk aan wat je verder in HR Core of Payroll Business gewend bent. Het zoeken naar betaalrekeningen is verbeterd. Voortaan zie je door welke bedrijven een bepaalde betaalrekening wordt gebruikt. Het overzicht met betaalposten krijg je voortaan standaard in Excel in plaats van CSV. Wijzigingen in de rekeninginstellingen zijn zichtbaar in het Mutatieverslag Uitgebreid. Hierdoor kun je gemakkelijk zien wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden, en door wie. Daarnaast zijn er verbeteringen voor alle gebruikers: Het aanmaakproces is vereenvoudigd en verbeterd. Hierdoor zijn de betalingen sneller klaar en kunnen we je ook sneller helpen bij vragen of problemen. Je krijgt voortaan, zodra de betalingen definitief zijn, automatisch een opdrachtbrief en een overzicht met betaalposten.  Het vooraf vastleggen van betaaldatums voor de salarisberekening kan voortaan via een apart scherm Betaaldatums. Daardoor zijn ze gescheiden van de interface-instellingen, die normaal gesproken niet zo snel wijzigen. Als je Zenden en Ontvangen gebruikte, moest je tot nu toe navigeren naar een aparte tegel in de Youforce-portal om de bestanden te kunnen downloaden. Voortaan kan dit direct vanuit Payroll Business via Gedeelde rapporten. Met de nieuwe optie File API is het mogelijk om de betaalbestanden op een veilige manier over te halen naar een lokale omgeving, zodat je ze daar verder kunt verwerken. 3. Verbeteringen in de betaalbestanden Hieronder zie je de verbeteringen die we hebben doorgevoerd in de betaalbestanden, omdat we merken dat banken steeds vaker strengere eisen stellen aan bepaalde velden in de SEPA-XML: Naam begunstigde De naam van de begunstigde werd in de oude Betaalmanager weergegeven met een streepje (Jansen- J) als het een salarisbetaling betrof, en met een komma als het een tussentijdse betaling betrof (Jansen, J). Banken die naam-nummer controles uitvoeren gaven daardoor onnodig elke periode waarschuwingen. Vanaf nu is daarom de weergave in alle gevallen met een komma (Jansen, J). Korte en lange omschrijving van de betaling De korte omschrijving ("EndToEndIdentification", 35 posities) wordt door de meeste banken Kenmerk genoemd. Men eist steeds vaker dat hier een unieke code in staat, ter identificatie van de betaling.  Voortaan zie je daarom hier de medewerkercode, gevolgd door een uniek nummer van de betaalpost Voorbeeld: 30045-60708 Door deze aanpassing is het niet meer nodig om maandelijks nieuwe rekeningomschrijvingen met een uniek kenmerk te importeren bij de medewerkers. De lange omschrijving ("Unstructured", 140 posities) heet in de bankenwereld bijna overal Omschrijving en wordt voortaan als volgt gevuld: "Betaling over periode", gevolgd door de salarisperiode en de rekeningomschrijving (indien ingevuld) Voorbeeld "Salaris over periode 10-2023 Gezamenlijke rekening", OF "Tussentijdse betaling", gevolgd door de actuele datum en de rekeningomschrijving (indien ingevuld) Voorbeeld "Tussentijdse betaling 08-10-2023 Gezamenlijke rekening" Betaalopdracht identificatie De "PaymentInformationIdentification" in de SEPA-XML bevat voortaan niet alleen de Visma-klantcode, maar ook het unieke nummer van de betaalopdracht. Hiermee voldoen we aan strengere eisen van sommige banken, waardoor handmatig ingrijpen op dit punt niet meer nodig is. Voorbeeld: 4005067-30456 4. Nieuwe gebruikersgroep Betalingen Instellingen > Gebruikersgroep We zetten voor jouw organisatie een nieuwe gebruikersgroep klaar met de naam Betalingen: Alle collega's die tot dan toe toegang hadden tot de oude Betaalmanager, kunnen via deze gebruikersgroep de nieuwe menu-opties voor de betalingen in Payroll Business gebruiken. Als je de Betaalmanager tot nu toe niet gebruikte, zorgen we er voor dat iedereen toegang krijgt die tot nu toe toegang had tot de optie Salarisberekening. Jouw actie  Je hoeft in principe niets te doen: via de nieuwe gebruikersgroep heb je automatisch toegang tot alle nieuwe menukeuzes voor betalingen. Eventueel kunnen deze rechten voor specifieke gebruikers ingeperkt worden. Hiervoor kun je contact opnemen met de Service desk. 5. Betaaldatums Betalingen - Instellingen > Betaaldatums In het scherm Betaaldatums kun je voor het hele jaar vooraf de betaaldatums voor de salarisbetalingen vastleggen.  Voorheen deed je dit via het scherm Instellingen > Interfaces > Overboekingen SEPA Dit is niet verplicht: als je geen betaaldatums vooraf vastlegt, wordt op het moment dat je de salarisverwerking afsluit de eerstvolgende dag als betaaldatum in de betaalopdracht gezet. In het nieuwe scherm Verzenden betaalopdrachten kun je eventueel de betaaldatum nog wijzigen voordat je de betalingen definitief maakt (als je de betalingen niet automatisch verstuurt). Jouw actie Er is geen actie nodig. Als je eerder al betaaldatums had vastgelegd zie je die hier terug.  6. Instellingen voor de betaalrekening  Betalingen - Instellingen > Betaalrekening In het scherm Betaalrekening hebben we vastgelegd welke rekeningnummers binnen jouw organisatie in gebruik zijn en op welke manier de betalingen moeten worden aangemaakt en verzonden. Alle instellingen die je op 1-10-2023 in gebruik had bij de oude interface hebben we hier voor je klaargezet. Je ziet:  IBAN, BIC en tenaamstelling van de opdrachtgever (de rekening van afschrijving) De methode die gebruikt moet worden bij annuleringen, hiervoor zijn twee opties: Niet opnemen in het betaalbestand - dit is de standaard optie Het bedrag overmaken naar de rekening van afschrijving Bij Route betaalbestand heb je voortaan vier keuzes: Download vanuit Payroll Business Deze optie stuurt het betaalbestand naar de menukeuze Gedeelde rapporten, als je de betalingen daar wilt (laten) downloaden. Download vanuit Salarisdossier Deze optie stuurt het SEPA-betaalbestand naar de module Salarisdossier, bij menu Betalingen > Betaalbestand. File transfer door middel van File API Dit is een nieuwe optie om bestanden volledig automatisch en veilig over te zetten naar een specifieke file server in je eigen organisatie. Worldline CPS Verzenden naar Worldline Corporate Payment Services (voorheen Equens CPS) Route betaaloverzichten regelt het beschikbaar stellen van de opdrachtbrief en het overzicht betaalposten: deze komen beschikbaar in Salarisdossier of in Payroll Business bij Gedeelde rapporten. Betalingen automatisch verzenden: als dit veld op Ja staat, worden de betalingen direct verzonden na het afsluiten van de salarisverwerking of van het proces Tussentijds betalen. De opties Afschrijvingen en Valutacode vermelden bij IBAN opdrachtgever hebben een standaard waarde die je alleen in bijzondere situaties hoeft aan te passen. Betalingen - Instellingen > Interfaces > Overboekingen SEPA (nieuw) In de lijst met interfaces zie je de oude en de nieuwe betaalinterface naast elkaar: Overboekingen SEPA (oud)  Overboekingen SEPA (nieuw)  Via het detailscherm van de nieuwe interface zie je bij elk bedrijf: Welke betaalrekening wordt gebruikt. Of de betalingen van dat bedrijf mogen worden samengevoegd met de betalingen van andere bedrijven die dezelfde rekening gebruiken én op dezelfde dag betaald moeten worden.  Jouw actie Uiteraard hebben we deze verandering goed voorbereid: alle gegevens staan voor je klaar en zijn in overeenstemming met de manier waarop je tot nu toe betaalde. BELANGRIJK: Heb je in de oude betaalmanager na 1-10-2023 nog instellingen gewijzigd? Heb je in Payroll Business nog betaalinstellingen gewijzigd met een ingangsdatum na 1-10-2023? We verwachten dat dit weinig voorkomt, maar als dit inderdaad van toepassing is, moet je de wijzigingen nog een keer vastleggen via de nieuwe schermen! Als je wilt controleren welke nieuwe gegevens we voor je hebben klaargezet, kun je daarvoor het beste het Mutatieverslag uitgebreid gebruiken: Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag (uitgebreid): Kies bij Gegevensverzamelingen het niveau Betaalrekening en selecteer vervolgens alle gegevenselementen van dat niveau. Kies ook het niveau Bedrijf en selecteer het gegevenselement Betaalrekening. Bij het bedrijf zie je een belangrijke nieuwe mutatie: de verwijzing naar de te gebruiken Betaalrekening: Betaalrekening (895) Bij de betaalrekening zelf zie je in het mutatieverslag: IBAN opdrachtgever (10528438) BIC opdrachtgever (10528440) Naam opdrachtgever (10528439) Methode voor annuleren (10528565) Afschrijvingen (10528444) Valutacode vermelden bij IBAN opdrachtgever (10528445) Route betaalbestand (10528446) Betalingen automatisch verzenden (10528447) 7. Activeren nieuwe manier van betalen  Jouw actie Als je de betalingen NIET verwerkt via Worldline CPS (voorheen Equens), maar via één van de andere routes (Salarisdossier, Zenden en Ontvangen of Gedeelde rapporten), dan hoef je niets te doen: Wij zetten op 1-11-2023 automatisch de oude interface voor je uit en de nieuwe interface aan. Als je gebruik maakt van Salarisdossier of Gedeelde rapporten blijven de betaalbestanden op dezelfde plek terecht komen.  Als je voorheen de bestanden ophaalde in de Youforce portal via de aparte tegel Zenden en Ontvangen, moet je dit voortaan doen bij Rapporten > Gedeelde rapporten in Payroll Business zelf. Als je de betalingen verwerkt via Worldline CPS, dan kunnen wij de overstap niet automatisch voor je uitvoeren! Dit heeft te maken met de overgang van Visma Raet naar Visma YouServe. We vragen in dat geval aan jou om het volgende te doen: Informeer de bank dat de betalingen voortaan niet meer door Visma Raet zullen worden aangeleverd aan Worldline, maar door Visma YouServe.  De bank wil dan weten welke Service agent-nummer Visma YouServe heeft en op welke datum je de overstap wilt maken. Onderaan dit bericht hebben we als bijlage een tekst toegevoegd die je daarvoor kunt gebruiken in een brief of e-mail. Vul de tekst aan met de gegevens van jouw organisatie. Pas als de nieuwe afspraken zijn bevestigd, weet je zeker vanaf welk moment jouw bank de betalingen vanuit de nieuwe interface zal accepteren. Zet vanaf die datum de nieuwe interface aan en de oude uit. Kies als ingangsdatum de eerste dag van de salarisperiode die op dat moment nog moet worden afgesloten. Let op: gebruik daarom als ingangsdatum 1-12-2023, zolang je nog verwerkingen voor periode 12 doet! Bij vierwekenverloning is deze datum 4-12-2023. Dit kan een normale verwerking zijn, maar je kunt de overstap ook doen op het moment dat je een aanvullende salarisberekening afsluit. Let op: regel dit uiterlijk vóór 1 januari aanstaande. Vanaf dat moment zal de oude Betaalmanager route niet meer actief zijn. Wil je voor de zekerheid controleren langs welke route de betaalbestanden tot nu toe werden verwerkt? Dit kun je als volgt controleren:  Via het menu van Payroll Business bij Instellingen > Interfaces > Overboekingen SEPA (oud) > Betaalroute Is daar aangegeven dat je de Betaalmanager gebruikt, dan zijn ook de instellingen relevant in het menu van de oude Betaalmanager: Beheer > Instellingen 8. Werken met de nieuwe oplossing Betalingen Algemeen Via de nieuwe gebruikersgroep kun je de betaalopdrachten met daarin betaalposten controleren. Deze worden automatisch klaargezet zodra je salarisberekening of tussentijdse betalingen definitief maakt. Afhankelijk van de manier waarop het betaalproces in jouw organisatie is ingericht, zul je deze controles wenselijk vinden, bijvoorbeeld: als je de resultaten van meerdere bedrijven samenvoegt, vóórdat je tot betalen overgaat als je betaaldatums meegeeft die in de toekomst liggen en nog wacht met verzenden In dat geval kunnen er in de tussentijd situaties optreden (bijvoorbeeld een arbeidsconflict), waardoor je bepaalde betalingen wilt annuleren. als een bedrijf voor de eerste keer betaalt  Het kan ook zijn dat in jouw organisatie deze controles niet gebruikelijk zijn, bijvoorbeeld: als je tot nu toe de oude betaalmanager gebruikte en je had de optie Automatisch verzenden aan staan als je tot nu doe de oude betaalmanager niet gebruikte In dat geval is onderstaande uitleg over het controleren minder relevant voor jou. Bij Betaalrekening staat dan de optie Automatisch verzenden betalingen op Ja, en worden de betalingen direct verstuurd, zodra je een salarisberekening met afsluiting draait, of het proces Tussentijds betalen uitvoert met de optie Betalen. Controles Betalingen - Beheer > Controleren betaalopdrachten In het scherm Controleren betaalopdrachten zie je per betaalrekening alle betaalopdrachten die zijn klaargezet om te verzenden. Deze kunnen het resultaat zijn van de Salarisberekening of van het proces Tussentijds betalen. Werkwijze Als je een specifieke betaalrekening wilt selecteren kan dat via de zoekfunctie: je ziet dan een lijst met alle bedrijven en de betaalrekening die ze gebruiken. Standaard zie je alleen de openstaande opdrachten met een betaaldatum die niet verder terug ligt dan twee maanden. Je kunt deze filters aanpassen, zodat je bijvoorbeeld ook oudere reeds verzonden opdrachten ziet.  Dubbelklik op een opdracht als je de onderliggende betaalposten wilt controleren. Ook deze kun je filteren, op bedrijf, medewerker, tenaamstelling en IBAN. Betalingen - Beheer > Annuleren betaalposten In het scherm Betalingen kun je specifieke betalingen annuleren vóórdat de betaalopdracht definitief wordt gemaakt. Afhankelijk van de methode voor het annuleren, hebben annuleringen wel of geen invloed op het totaal aantal posten en het totaal over te maken bedrag in het betaalbestand. De methode is vastgelegd in het scherm Betaalrekening bij het veld Methode voor annuleren: Betalingen niet verwerken in het betaalbestand Het aantal posten en het totaalbedrag in het betaalbestand worden verminderd Betalingen overmaken naar IBAN opdrachtgever Het aantal posten en het totaalbedrag in het betaalbestand blijven gelijk Werkwijze Selecteer eerst de betaalopdracht. Gebruik eventueel de zoekfunctie om deze te vinden. Vink vervolgens de betaalposten aan die je wilt annuleren. Zoek eventueel ook andere medewerkers op en annuleer ook die betalingen. Klik tenslotte op Wijzigingen opslaan. De aangepaste totaaltellingen zie je vervolgens terug in de header van het scherm.  Eventueel kun je via de zoekfunctie alle geannuleerde betaalposten bekijken, vul dan in Geannuleerd = Ja en klik op Zoeken. Betalingen - Beheer > Verzenden betaalopdrachten In het scherm Verzenden betaalopdrachten kun je de nog openstaande betaalopdrachten verzenden. Dit is nodig als je de betaalopdracht niet automatisch laat verzenden. Werkwijze Vink de opdrachten aan die je wilt gaan verzenden. Dit kan eventueel collectief door het bovenste aanvinkvakje te gebruiken. Pas eventueel ook de gewenste betaaldatum aan. Let op: deze mag niet in het verleden liggen. Het bestand met betalingen wordt vervolgens verstuurd volgens de route die is vastgelegd bij de Betaalrekening. Onder het tabblad Verzending en verwerking kun je de verdere details van de verzending zien: Wie de betaalopdracht heeft er verzonden en wanneer. De hashtotalen die zijn vastgesteld. Als je Worldline gebruikt, kun je zien of er betalingen door Worldline of de achterliggende bank zijn geweigerd. 9. Opdrachtbrief betalingen Opdrachtbrieven worden gebruikt voor interne controle-doeleinden. Bijvoorbeeld de zogenaamde hash-totalen kun je gebruiken om de integriteit van het te verwerken bestand te controleren. Werkwijze Tegelijk met het verzenden van een betaalopdracht wordt de Opdrachtbrief betalingen automatisch aangemaakt. De inhoud sluit daardoor volledig aan bij het Overzicht betaalposten en de betalingen zelf. Afhankelijk van de instellingen bij de Betaalrekening in het veld Route betaaloverzichten, wordt de Opdrachtbrief betalingen naar het Salarisdossier gestuurd of naar Gedeelde rapporten in Payroll Business. De Opdrachtbrief betalingen vermeldt onder andere: Gegevens van de betaalrekening Totaal aantal posten Totaal te betalen bedrag  Het bedrag en aantal van alle geannuleerde posten en de manier waarop ze geannuleerd zijn  SHA1 en SHA256 hashtotalen  Omdat opdrachtbrieven tegenwoordig niet meer nodig zijn voor het fiatteren richting de bank, worden de volgende zaken niet meer vermeld: Gegevens van de Bank (naam bank, plaats bank, enz.) Gegevens van contactpersonen (naam, telefoonnummer, enz.) Gebruikte informatiedrager 10. Overzicht betaalposten Het rapport Overzicht betaalposten bevat de details van alle betaalposten en vervangt daarmee de bestaande optie Betaalopdrachten downloaden van de Betaalmanager. Werkwijze Het rapport wordt automatisch aangemaakt zodra je de betaalopdracht verstuurt. De inhoud zal daardoor per definitie 100% aansluiten op de opdrachtbrief en het aangemaakte SEPA-XML bestand. Afhankelijk van de instellingen bij de Betaalrekening in het veld Route betaaloverzichten, wordt het Overzicht betaalposten naar het Salarisdossier gestuurd of naar Gedeelde rapporten in Payroll Business. Het rapport is in Excel-formaat. Met een spreadsheet programma (bijvoorbeeld Excel of Google sheets), kun je de gegevens eventueel in een ander formaat opslaan, zoals csv.  
Volledig artikel weergeven
17-10-2023 14:57 (Bijgewerkt op 23-10-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2037 Weergaven
Mededelingen  Wet- en regelgeving Om de jaarovergang voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij diverse wettelijke wijzigingen voor 2020 al in oktober en november in onze applicatie doorgevoerd. Wij adviseren u daarom om ook de Release notes van deze maanden goed door te lezen, voor zover u dat nog niet hebt gedaan. Het zelfde geldt voor de Vooraankondiging Jaarovergang deel 1 en deel 2 en de Veelgestelde vragen Jaarovergang 2019-2020, die u op de community vindt bij de groep Payroll Business onder Community Payroll Business - Productinformatie > Jaarovergang. Ad-hoc rapportage (uitgebreid) In de novemberrelease hadden we het nieuwe rapport Ad hoc rapportage (uitgebreid) opgeleverd. Door een aantal problemen hebben we dit rapport helaas direct na de release weer uit het menu moeten halen. Inmiddels zijn de problemen opgelost en is het nieuwe rapport vanaf deze release weer beschikbaar. Zie ook de Release notes van november, eerste onderwerp Meer rapportagemogelijkheden via Ad-hoc rapportage (uitgebreid). Feedback op onze software  Werkt u met HR Core - Payroll Business, dan vragen we u vanaf januari 2020 in de applicatie om feedback. We stellen u één gesloten vraag en verzoeken om een toelichting via de online enquête software van Wootric. We krijgen zo meer inzicht in uw prioriteiten en stemmen de planning en ontwikkeling van nieuwe functies of verbeteringen hier beter op af. Uw deelname is volstrekt anoniem en we delen of publiceren de uitkomsten niet buiten Visma | Raet. 53 weken in 2020 Het jaar 2020 heeft 53 weken. Daarom adviseren wij u om eventueel nog extra controles of aanpassingen uit te voeren, voor zover u dat niet al hebt gedaan. Dit geldt vooral als u per 4 weken verloont. Informatie over de aanpassingen die dan nodig zijn, vindt u in de online help via Procedurebeschrijvingen > 53e week. Nieuw  Transitievergoeding berekenen Waarom Vanaf 2020 hebben medewerkers al recht op uitbetaling van een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag, ook tijdens een eventuele proeftijd. Hierdoor moet u vaker dan voorheen een transitievergoeding toekennen aan een medewerker waarvan het contract eindigt. Daarom beschikt u vanaf deze release over nieuwe functionaliteit voor het berekenen van transitievergoeding. Het resultaat kunt u gebruiken voor het uitbetalen ervan, maar u kunt deze berekening ook uitvoeren als prognose. Hoe Instellingen > Berekening > Voorstel transitievergoeding (instellingen) In het scherm Voorstel transitievergoeding (instellingen) legt u vast of u transitievergoeding wilt laten berekenen. Kiest u in het veld Bepalen transitievergoeding, voor Ja, dan bepaalt Payroll Business op basis van de Reden uit dienst de transitievergoeding.  Menu > Instellingen > Berekening > Grondslag   Als u transitievergoeding wilt laten berekenen en niet steeds handmatig de grondslagen voor het basisloon en de bijbehorende looncomponenten wilt inrichten, kunt u via de grondslagen vastleggen welke looncomponenten Payroll Business in de berekening moet meenemen. De transitievergoeding maakt gebruik van de volgende grondslagen: Transitievergoeding - basisloon Dit is het laatste maandsalaris of bij stukloon het gemiddelde ontvangen salaris over de afgelopen 12 maanden. Transitievergoeding - onafhankelijke looncomp. Dit is doorgaans de Vakantietoeslag of een vaste eindejaarsuitkering. Transitievergoeding - variabele looncomponenten Dit zijn looncomponenten voor bijvoorbeeld Bonus, Winstuitkering en/of Gratificatie. Let op: het is hierbij het nog niet mogelijk de ontvangen bedragen langer dan 12 maanden terug te berekenen.  Transitievergoeding - vaste looncomponenten Dit zijn componenten voor vaste toeslagen, zoals Overwerkvergoeding en Ploegentoeslag. Medewerker > Instroom > Voorstel transitievergoeding Als u transitievergoeding wilt laten berekenen, kunt u hiervoor vanaf 1 januari 2020 het scherm Voorstel transitievergoeding gebruiken. Als u de grondslagen heeft ingericht, berekent Payroll Busiiness de transitievergoeding automatisch op basis van de Datum uit dienst en de Reden uit dienst. U kunt in dit scherm een afwijkende datum uit dienst vastleggen of een prognose Datum uit dienst voor het laten uitvoeren van een berekening die dient als prognose. Houdt u er rekening mee dat als de medewerker langer dan 12 maanden in dienst is en variabele beloningen heeft ontvangen, u dit zelf nog handmatig moet opgeven in het veld Vervangende waarde grondslag variabele looncomp. Als u geen grondslagen heeft ingericht of u wilt deze bij de berekening overschrijven, dan kunt u vervangende waardes voor opgeven: voor het basisloon via Vervangende waarde grondslag basisloon voor de onafhankelijke looncomponenten via Vervangende waarde grondslag onafhankelijke loonc.  voor de vaste looncomponenten via de Vervangende waarde grondslag vaste looncomponenten  voor de variabele looncomponenten via het veld Vervangende waarde grondslag variabele looncomp. Uw actie Als u de functionaliteiten voor de transitievergoeding wilt gebruiken, adviseren wij u de inrichting vast te leggen zoals hiervoor is beschreven. Houd er rekening mee dat de Reden uit dienst bepalend is voor de berekening van de transitievergoeding. Als u voor het opgeven van de Reden uit dienst de standaardtabel gebruikt, is het niet nodig de reden apart aan te geven. Gebruikt u uw eigen redenen uit dienst, dan moet u eenmalig een referentietabel inrichten waarin u vastlegt of de reden uit dienst leidt tot het automatisch berekenen van transitievergoeding. Meer informatie over deze referentietabel vindt u verderop in deze release notes. Meer informatie over de transitievergoeding vindt u in de online help via Procedurebeschrijvingen > Transitievergoeding. Transitievergoeding - Reden uitdienst Waarom Omdat niet alle redenen voor uit diensttreding tot een transitievergoeding moeten leiden én u mogelijk een eigen waardelijst met redenen heeft, kunt u vanaf deze release aangeven welke reden uit dienst leidt tot het berekenen van de transitievergoeding. Hoe Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Hier kunt u de waardenlijst bekijken voor het element Reden uitdienst. Vanaf de peildatum 30-12-2019 hebben wij de wettelijke lijst met redenen uit dienst voor alle klanten beschikbaar gesteld.  Meldingen Deze waardenlijst is ingericht op hoger niveau Als u het klantniveau selecteert en u ziet deze melding, dan gebruikt u de wettelijke lijst. U hoeft dan geen referentietabel in te richten voor het automatisch berekenen van de transitievergoeding. Deze waardenlijst is ingericht op het huidige niveau U kunt de waardenlijst aanpassen of uitbreiden op het niveau klant of bedrijf. Vanaf dat moment ziet u bij het opvragen van de waardenlijst deze melding. In dat geval moet u wel aangeven welke redenen voor ontslag moeten leiden tot het berekenen van transitievergoeding. Dit doet u als volgt via de referentietabel Redenen ontslag transitievergoeding. Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer   Klik rechtsboven in het scherm op de knop Toevoegen  en selecteer in het veld Referentietabel de tabel Redenen ontslag transitievergoeding. Klik vervolgens nogmaals op de knop Toevoegen  en vul bij het veld Reden uitdienst de code in die leidt tot het berekenen van transitievergoeding.  Voorbeeld: u vult bij Ontslag op verzoek van werkgever bij Reden uitdienst de code 7 in. Als u wilt dat op basis van deze reden de transitievergoeding wordt berekend, kiest u in het veld Recht op transitievergoeding voor Ja.  Voor redenen waarvoor u geen transitievergoeding wilt laten berekenen, kiest u bij Recht op transitievergoeding voor Nee. of u neemt deze reden niet in deze referentietabel op. Uw actie Vraag de waardenlijst op voor het element Reden uitdienst met peildatum 30-12-2019 (4-weken) of 1-1-2020 (maandverloning). Ga na of u de wettelijke lijst met redenen gebruikt of dat u een eigen lijst met redenen heeft. Vervolgens kunt u eventueel beslissen of u wilt overstappen van uw eigen lijst naar de wettelijke lijst, door te kiezen voor Lijst verwijderen.  Als u een eigen lijst met redenen voor uit dienst heeft en u wilt de functionaliteit voor het berekenen van transitievergoeding gaan gebruiken, richt dan de referentietabel Redenen ontslag transitievergoeding in, zoals hierboven is beschreven. Transitievergoeding uitbetalen  Waarom De transitievergoeding moet worden uitbetaald op basis van de groene tabel in combinatie met een aparte inkomstenverhouding. Omdat het aantal transitievergoedingen in 2020 toeneemt, gaan wij binnenkort het proces voor het uitbetalen hiervan optimaliseren: u kunt dan de transitievergoeding bij de medewerker zelf vastleggen via een tweede contract. Voordat wij dit hebben gerealiseerd, is het nog steeds nodig om de medewerker te kopiëren. Om dit proces voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben wij een nieuwe wizard Kopiëren Medewerker transitievergoeding ontwikkeld. Hierin worden zoveel gegevens mogelijk al automatisch ingevuld. Hoe Instroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding De wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding zorgt ervoor dat bepaalde gegevens al vooringevuld zijn. Er wordt een nieuw Nummer inkomstenverhouding voorgesteld op basis van het jaartal en de maand. De uren van het contract zijn al op 0 gesteld. De bijbehorende loonheffingsgegevens zoals Soort inkomen, Aard arbeidsverhouding en verzekeringsplicht zijn vooraf ingevuld.  Daarnaast bevat deze wizard een nieuw scherm Arbeidsvoorwaardenpakket. Hierin is de vrije looncomponent Transitievergoeding al opgenomen. U kunt hier via het veld Waarde in de regel van de Transitievergoeding het bedrag invullen. Hierna moet u  eerst de regel en vervolgens de pagina Opslaan.   Uw actie Kopieer een medewerker die uit dienst gaat en recht heeft op transitievergoeding via deze wizard.  ANW-Hiaat op basis van Fulltime Waarom In de huidige vaste pensioenregelingen was het niet mogelijk om een premie te berekenen die geen rekening houdt met de deeltijdfactor van de medewerker en altijd uit gaat van een fulltime dienstverband. Hoe Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters Met ingang van 1-1-2020 is aan de arbeidsvoorwaarde ANW hiaat de nieuwe variant ANW hiaat op basis van fulltime toegevoegd. Hiermee wordt de premie berekend op basis van het fulltime periodesalaris dat geldt in peilperiode 01 of vanaf de Datum in dienst en waarbij. Deze arbeidsvoorwaardevariant houdt rekening met de beginleeftijd van de regeling en de de AOW-leeftijd en met een eventuel jaarmaximum. Meer informatie vindt u in de online help via Arbeidsvoorwaarden en regelingen > ANW-hiaat. Uw actie Als u de arbeidsvoorwaardevariant ANW hiaat op basis van fulltime wilt gebruiken, kun u deze inrichten met ingang van 1-1-2020. Gemiddeld aantal gewerkte uren van oproepkracht Waarom Als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), bent u verplicht een oproepkracht na twaalf maanden een contract voor een vast aantal uren aan te bieden op basis van het aantal uren dat hij of zij gemiddeld in de afgelopen twaalf maanden heeft gewerkt. Hierbij tellen alle arbeidsovereenkomsten mee die elkaar binnen zes maanden opvolgen. Het is daarom van belang te weten wat het gemiddelde aantal gewerkte uren is. Hoe Vanaf de tweede afrekenperiode in 2020 maakt Payroll Business in de periode waarin een medewerker met een oproepovereenkomst 12 maanden in dienst is, een payrollelement aan met daarin het gemiddeld aantal uren per afrekenperiode dat de medewerker over het afgelopen jaar heeft gewerkt. Daarnaast ziet u in het Signaleringsverslag een waarschuwing zodra een medewerker met een oproepovereenkomst 12 maanden in dienst is. In de eerste afrekenperiode van 2020 maakt Payroll Business dit payrollelement aan voor alle medewerkers met een oproepovereenkomst die voor 2019 in dienst zijn gekomen, maar wordt er geen signaal aangemaakt. Let op De berekening van dit payrollelement en het verschijnen van het signaal zijn gebaseerd op de laatste Datum indienst van de medewerker. Als u een medewerker uit dienst heeft gemeld en binnen 6 maanden weer in dienst neemt, moet u volgens de WAB beide tijdvakken in beschouwing nemen. Het is voor Payroll Business echter niet mogelijk beide tijdvakken mee te nemen in de berekening. U moet in dat geval beide payrollelementen opvragen via de Ad hoc rapportage of via het rapport Payrollelementen. Uw actie Er is geen actie nodig. Afronding minimum uurloon  Waarom Als een medewerker het wettelijk minimum loon verdient, werd het uurloon rekenkundig afgerond op 2 decimalen. Bij het minimum loon moest het uurloon altijd naar boven worden afgerond. Hierdoor kwam het voor dat het standaard uurloon dat aan pensioenfondsen werd aangeleverd niet correct was en dit foutmeldingen veroorzaakte. Hoe Met ingang van 1-1-2020 wordt voor medewerkers die het minimum loon verdienen, het uurloon altijd naar boven afgerond. Als een medewerker meer dan het minimumloon verdient, wordt het uurloon rekenkundig afgerond. Uw actie Er is geen actie nodig Loonaangifte - conversietabel Reden uit dienst Waarom Vanaf januari 2020 hanteren de Belastingdienst en de Uniforme Pensioenaangifte een standaard lijst met redenen uit dienst. Als u een eigen lijst met redenen uit dienst heeft die u wilt blijven gebruiken. kunt u dit realiseren via de conversietabel die we hiervoor beschikbaar hebben gesteld, zodat de aangifte naar Pensioenfondsen en Belastingdienst correct plaatsvindt. Via deze conversietabel kunt u eenmalig uw eigen redenen uit dienst koppelen aan de redenen die de Belastingdienst voorschrijft. Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling >  conversietabel In het scherm Conversietabel kunt u op klant- of bedrijfsniveau een conversietabel inrichten zodat u uw eigen redenen uit dienst kunt blijven gebruiken. Klik rechtsboven in het scherm op de knop Toevoegen  om het scherm op te roepen waarmee u deze conversietabel kunt inrichten. Geef bovenin het scherm in het veld Conversietabel een logische naam op, zodat u zich deze conversietabel later nog kan herinneren voor de reden uit dienst. Via het tabblad Conversieregels moet u de conversieregels inrichten. In de eerste kolom vult u de waarde in vanuit uw eigen waardenlijst met redenen uit dienst en in de tweede kolom de code van de Belastingdienst  Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interface > Loonaangifte In het interfacescherm Loonaangifte kunt u aangeven dat u gebruik maakt van een conversietabel voor de redenen uit dienst. In het veld Conversietabel reden uitdienst kunt u kiezen uit alle aangemaakte conversietabellen. Hier selecteert u de conversietabel die u aangemaakt heeft voor de redenen uit dienst. Deze conversietabel gebruikt Payroll Business ook voor de Uniforme Pensioen Aangifte.  Uw actie Als u uw eigen redenen uit dienst wilt blijven gebruiken in 2020, moet per 1 januari 2020 de conversietabel inrichten zoals hiervoor is beschreven. Hierdoor voorkomt u dat de aangifte naar Belastingdienst en Pensioenfonds niet wordt afgekeurd. Loonaangifte - verzekeringsplicht en premieplicht Waarom Voor de werknemersverzekeringen kunnen er situaties ontstaan waarbij de verzekeringsplicht blijft blijft bestaan, terwijl de premieplicht stopt of waarbij de verzekeringplicht stopt en er nog wel premies afgedragen moeten worden. Dit ging niet altijd goed voor de waarden die aan de Loonaangifte werden aangeleverd. Hoe Met ingang van 1-1-2020 is de programmatuur hierop aangepast. Meestal worden de premieplicht en de verzekeringsplicht bepaald op basis van de volgende velden in het medewerkerscherm Loonheffingen: WW verzekerd WAO/IVA/WGA verzekerd ZW verzekerd  In de volgende situaties is de premieplicht echter anders dan de verzekeringsplicht: Situatie 1 Medewerker (met Soort inkomen 15) is uit dienst en ontvangt een nabetaling. Bij een nabetaling is er nog wel een premieplicht, maar moeten in de periode na uitdiensttreding de velden in de loonaangifte met Nee aangeleverd worden. Situatie 2 Medewerker (met Soort inkomen 15) bereikt de AOW-gerechtige leeftijd. In de periode waarin de medewerker de AOW-leeftijd bereikt, is er nog wel sprake van verzekeringsplicht, maar is er geen premieplicht meer. Voor de details, zie het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst Uw actie In situatie 1 is er geen actie nodig en geeft Payroll Business in de periode na de uitdiensttreding bij een nabetaling de correcte waarde door naar de loonaangifte. In situatie 2 moet u de waarde in de velden WW verzekerd WAO/IVA/WGA verzekerd ZW verzekerd  in de periode waarin de medewerker de AOW-leeftijd bereikt, wijzigen van Ja naar Nee, zodat Payroll Business naar de Loonaangifte toch de waarde Ja doorgeeft. Let op: gaat het om een doorwerkende AOW-gerechtige medewerker, dan moet u het dienstverband beëindigen per de AOW-datum. Vooralsnog moet u dan per de AOW-datum een nieuwe medewerker aanmaken met een nieuw nummer inkomstenverhouding. Voor dit nieuwe dienstverband moet u de velden voor de verzekerings/premieplicht als volgt invullen: WW verzekerd = Nee WAO/IVA/WGA verzekerd = Nee ZW verzekerd = Ja Journalisering - Overzicht Journaalpost Cumulatief Waarom  Aan het einde van het boekjaar is het gebruikelijk om een cumulatieve journaalpost te willen draaien over de afgelopen jaar. Op dit moment was het alleen mogelijk om dit te doen door elke run die u in de cumulatieve journaalpost wilde hebben apart aan te vinken, waarbij u zelf goed op moest letten bij de vervangende en aanvullende journaalposten. Hoe  Journalisering > rapporten > Journalisering > Overzicht journaalpost cumulatief Via het nieuwe rapport Overzicht journaalpost cumulatief kunt u gemakkelijk een cumulatieve journaalpost vervaardigen. U geeft hier de begin- en eindperiode op. Bij het aanmaken van het rapport houdt het systeem rekening met de vervangende en aanvullende verwerkingen. Per periode wordt altijd de laatste vervangende journaalpost meegenomen in het rapport. Als er meerdere verwerkingen hebben plaatsgevonden over een periode waarbij u elke keer heeft gekozen voor een vervangende journaalpost, wordt alleen de laatste meegenomen zodat deze niet dubbel wordt verwerkt. Als er na de laatste vervangende journaalpost, ook nog een aanvullende journaalpost is vervaardigd, wordt ook deze meegenomen. De verwerkingen die in de cumulatieve journaalpost worden meegenomen, ziet u in het rapport terug op het tabblad met parameters.   Uw actie Als u een cumulatieve journaalpost over bepaalde periodes wilt vervaardigen, kunt u het nieuwe overzicht gebruiken. Gewijzigd en verbeterd  Afdrachtverminderingen/kortingen  gewijzigd naar Loonkostenvoordelen Waarom De naam van zowel het medewerkerscherm als het bedrijfsscherm Afdrachtverminderingen/kortingen kwam niet meer in overeen met de velden in deze schermen, omdat hier momenteel alleen velden op voor loonkostenvoordelen zijn opgenomen. Daarom hebben we de naam van deze schermen aangepast. Hoe Medewerker >  Contract > Loonkostenvoordelen Instellingen > Berekening > Loonkostenvoordelen De naam Afdrachtverminderingen/kortingen is gewijzigd in Loonkostenvoordelen. Dit geldt voor zowel het bedrijfsscherm als het medewerkersscherm. Uw actie Er is geen actie nodig. Arbeidscontract - CAO code inlener Waarom Bij  payrolling (Code aard arbeidsverhouding = 82) moet u via de Loonaangifte aan de Belastingdienst de CAO code doorgeven van de organisatie die de payrolling medewerker inleent.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Aan het scherm Arbeidscontract is het veld CAO code inlener toegevoegd. Eventueel kunt u via de Service desk een default waarde laten vastleggen op het niveau klant, klant-CAO, bedrijf of bedrijf-CAO. Ook kunt u de profielfunctie gebruiken bij het aannemen van nieuwe medewerkers en daarbij de te gebruiken profielen voorzien van een default waarde. Uw actie Als u medewerkers in dienst heeft met Code aard arbeidsverhouding = 82 (Payrolling), moet u in het veld CAO code inlenerde juiste CAO code invullen. Contracturen of Bedrijfsuren bij Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing) Waarom In bepaalde gevallen is het wenselijk om de loondoorbetaling of korting bij verlof op basis van het fulltime percentage te berekenen, hetgeen overeenkomt met bedrijfsuren. Hierdoor voorkomt u dat u zelf het percentage moet uitrekenen. Hoe  Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Loondoorbetaling bij verlof - Uitsplitsing > Bedrijfsinstellingen loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Aan het veld Basis opname verlof is er een optie toegevoegd waarbij u op bedrijfsniveau kunt aangeven of de contracturen of de bedrijfsuren als basis voor de berekening van het opgenomen verlof dienen. Als u niets invult, blijft de berekening plaatsvinden op basis van de contracturen, zoals dat nu het geval is.  Uw actie Wilt u de nieuwe optie niet gebruiken, dan hoef u niets te doen. Anders moet u bij het veld Basis opname verlof de waarde Bedrijfsuren invullen.  Vervallen vakantiebonnen Waarom Binnen de CAO’s die onder Metaal & Techniek vallen werd in het verleden gebruik gemaakt van vakantiebonnen. Met ingang van 1-1-2020 is er geen CAO meer die vakantiebonnen ondersteunt. Daarom heeft de Belastingdienst besloten om de fiscale regelingen binnen de loonheffing voor vakantiebonnen per 1-1-2020 te beëindigen. De afwijkende tijdvaktabellen voor vakantiebonnen zijn per die datum vervallen.  Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaarden > Vakantietoeslag Binnen Payroll Business wordt met ingang van 1-1-2020 de functionaliteit voor  vakantiebonnen niet meer ondersteund. Als u bij een medewerker bij de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag nog de variant Vakantiebonnen hebt geselecteerd, heeft dit geen effect meer. Deze variant kon u overigens alleen maar selecteren als u gebruik maakt van een CAO die onder de Metaal & Techniek valt.  Uw actie Gebruikt u een CAO die onder de Metaal & Techniek valt, dan moet u bij de medewerkers waarbij binnen de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag de arbeidsvoorwaardevariant Vakantiebonnen nog is geselecteerd, deze vervangen door een andere variant. Dit moet u doen met de ingangsdatum 1-1-2020. Salarisstrook - Burgerservicenummer niet meer standaard vermeld Waarom De overheid verplicht u om bepaalde gegevens op de salarisstrook te vermelden. Deze gegevens vindt u in Hoofdstuk 10 van het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Tot de publicatie van de voorlaatste versie bevatte het Handboek ook een overzicht met gegevens waarvan werd geadviseerd om deze op de loonstrook te vermelden, waaronder het Burgerservicenummer (BSN). Juristen van het Ministerie van Financiën hebben echter geconcludeerd dat de privacywetgeving onvoldoende basis biedt voor het vermelden van het BSN op de loonstrook. Daarnaast is vastgesteld dat het advies om bepaalde gegevens op de loonstrook te vermelden, geen grond vindt in fiscale wetgeving. Daarom is de hele alinea met aan te raden gegevens uit het Handboek (versie oktober 2019) geschrapt. Werkgevers/inhoudingsplichtigen mogen zelf bepalen - binnen de wettelijke kaders - of en zo ja, welke gegevens, zij naast de verplichte gegevens, op de loonstrook willen vermelden. Hoe Voor het BSN betekent dit dat met ingang van januari 2020 in de standaard inrichting van Payroll Business de vermelding van het BSN wordt uitgeschakeld. Dit geldt voor alle loonstrookmodellen. Let op: als u de laatste loonstrook van het jaar ook gebruikt als Jaaropgaaf, bent u het wel verplicht om het BSN op de salarisstrook te vermelden. Dit komt omdat de jaaropgaaf ook is bestemd voor communicatie tussen uw medewerkers (burgers) en de Belastingdienst (overheid). Daarom is het wel mogelijk om het BSN zelf te activeren. Uw actie Als u het BSN toch op de loonstrook wilt tonen, voor één of voor alle bedrijven, wijzig dan de instellingen als volgt: Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen Open het scherm Loonstrookelementen. Selecteer de gewenste ingangsdatum (bijvoorbeeld 1-1-2020 voor maand- en kwartaalverloning, 30-12-2019 voor vier-weken verloning). Selecteer via het navigatiepad het klantniveau of een van de bedrijven waarvoor u het BSN van de medewerkers wilt tonen. Selecteer in het veld Loonstrookmodel het loonstrookmodel dat het bedrijf gebruikt of het model dat alle bedrijven gebruiken. Kies in het veld Loonstrookgebied voor Medewerkergegevens 1 of Medewerkergegevens. Dit hangt af van het loonstrookmodel. Klikt op de knop Toon regels. U ziet bij Elementen op hoger niveau dat het Burgerservicenummer daar niet meer wordt vermeld.  Bij Geselecteerde elementen op dit niveau kunt u elementen op het niveau Klant of Bedrijf toevoegen via het icoon  .  Zoek het element Burgerservicenummer, selecteer dit en kies Toevoegen. Zodra u dit doet, slaat Payroll Business de wijziging automatisch op. Salarisstrook - Visma | Raet logo  Waarom Met de overname door Visma en het combineren van het merk Visma | Raet hebben we een nieuw logo waarin deze combinatie tot uiting komt. Vanaf deze release ziet u dit nieuwe logo terug op de salarisspecificaties. Hoe Menu > Rapporten > Salarisspecificaties Het Raet-logo op de salarisspecificaties (in het klein, rechts beneden) is vervangen door het loge  .  Het logo van uw eigen organisatie, als u dat heeft ingericht (groot, links boven), blijft uiteraard ongewijzigd. De kleur van de lijnen en kopteksten is aangepast van groen naar zwart/blauw. Uw actie Er is geen actie nodig.  Nieuw payrollelement Aantal uren periode - loonaangifte Waarom De uren die naar de Loonaangifte worden doorgegeven, werden tot nu toe cumulatief bijgehouden in het payrollelement Aantal verloonde uren. Vanwege de nieuwe premiedifferentiatie in de WW, is het wenselijk om inzicht te hebben in het aantal verloonde uren per salarisperiode. Daarom is hiervoor een nieuw payrollelement aangemaakt.    Hoe Het totaal aantal verloonde uren in een afrekenperiode wordt nu per periode weggeschreven in het payrollelement Aantal uren periode - loonaangifte en cumulatief weggeschreven in het payrollelement Aantal verloonde uren.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Verloonde uren bij TWK over de jaargrens heen - loonaangifte Waarom Als u in het nieuwe jaar met terugwerkende kracht (TWK) over de jaargrens heen uren uitbetaalt aan een medewerker en u werkt in de nabetalingsmodus, dan wordt op dit moment alleen het bedrag dat hier tegenover staat meegenomen in de loonaangifte van de huidige periode. De eventuele uren die ten grondslag liggen aan deze uitbetaling over de jaargrens heen, worden op dit moment niet doorgegeven aan de Belastingdienst.  Hoe Als u met terugwerkende kracht over de jaargrens heen uren uitbetaalt aan een medewerker, worden vanaf 2020 ook de uren over vorig jaar aan de Belastingdienst doorgegeven in de loonaangifte van de betreffende periode waarin u deze TWK-mutatie uitvoert. De uren van vorig jaar worden in dit geval opgeteld bij de verloonde uren worden. Dit geldt alleen als u gebruik maakt van de nabetalingsmodus. Uw actie Er is geen actie nodig, u kunt in de nabetalingsmodus blijven, bovenstaand probleem is met ingang van deze release opgelost. Overweeg wel om eventueel over te stappen naar de correctiemodus. Dit kan wenselijk zijn als u veel wijzigingen over het voorgaande jaar heeft. Informatie over de nabetalingsmodus en de correctiemodus vindt u in de online help via Procedurebeschrijvingen > Berekening met terugwerkende kracht > Berekening met terugwerkende kracht over de jaargrens heen. Opgeloste meldingen Groeperingsgegevens niet getoond in Collectieve loonstaat (change 1477998) Melding Bij de Collectieve loonstaat werd het groepeerkenmerk niet getoond in het overzicht bij de rapportparameters en in het rapport zelf. Als u bij de Collectieve loonstaat en de Verzamelloonstaat in het veld Groeperen op een andere waarde dan Geen had gekozen, deze waarde niet getoond in het overzicht. Dit kwam zowel voor bij de rapportparameters als in het rapport zelf. Oplossing  Vanaf deze release worden de groeperingsgegevens wel getoond. Uw actie Er is geen actie nodig. PAWW onterecht niet berekend bij uitkeringen via de Groene tabel (change 1718017) Melding Bij het verlonen van uitkeringen op basis van de Groene tabel, zoals ontslagvergoedingen, werd geen premie PAWW berekend door het ontbreken van een tijdvak.  Oplossing In de berekening wordt per 1 januari 2020 rekening gehouden met de afwezigheid van een tijdvak, bijvoorbeeld bij een Transitievergoeding. Als er geen tijdvak is, worden het jaarmaximum en de jaarfranchise gebruikt. Als er wel een tijdvak is, worden het periodemaximum en de periodefranchise bepaald conform bestaande berekeningen. Uw actie Er is geen actie nodig. Fout in collectieve loonstaat (change 1735993) Melding Voor medewerkers met de 30% regeling werd kolom 3 van de loonstaat soms niet correct werd berekend. De totale bruto inhouding kwam volledig terecht in kolom 3, terwijl dit verdeeld moest worden over meerdere kolommen.   Oplossing De waarden in de kolommen, waaronder kolom 3, kolom 4, kolom 7 zijn uitgeplitst, zodat deze nu wel correct worden weergegeven in de collectieve loonstaat per 1 januari 2020.  Uw actie Er is geen actie nodig. Probleem met omschrijving rapport Audit file (change 1761026) Melding Bij het opvragen van een Audit file over een periode in 2019, gaf de bijtelling auto van de zaak de waarde weer die geldig is vanaf 2020 en in plaats van het percentage dat geldig is in 2019. Oplossing Rapporten > Controle > Audit file We hebben de Audit file aangepast, zodat de omschrijving wordt getoond die geldig is over de periode waarover het rapport wordt gevraagd en niet toekomstige omschrijvingen. Uw actie Er is geen actie nodig. Vrije schermen - icoontjes niet meer zichtbaar (change 1829733) Melding Bij het gebruiken van de vrije schermen in het menu Medewerker waren de icoontjes in de rechterbovenhoek niet meer duidelijk zichtbaar. Oplossing De icoontjes zijn weer duidelijk zichtbaar. Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 16:14 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1520 Weergaven
Nieuw Meer rapportagemogelijkheden via Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Waarom  Omdat er veel wensen en ideeën zijn gemeld over de huidige Ad-hoc rapportage, hebben we een nieuw rapport gemaakt dat meer mogelijkheden biedt voor het samenstellen van rapportages dan de bestaande Ad-hoc rapportage.  Hieronder vindt u de voornaamste wijzigingen. Voor meer informatie over de werking van het nieuwe rapport verwijzen we u naar de online help, waar u uitleg over de nieuwe velden vindt via Schermen en velden > Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid). In deze release hebben wij de eerste fase van de uitgebreide Ad-hoc rapportage opgeleverd. In de loop van 2020 gaan we nog diverse aanpassingen doorvoeren, Meer hierover leest u in de release notes van het komende jaar.  Hoe Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Aan de controlerapporten is het rapport Ad-hoc rapportage (uitgebreid) toegevoegd dat de volgende nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten voor het samenstellen van rapportages bevat: Het is nu mogelijk om uw rapport beschikbaar te stellen voor uw collega's. U hoeft dus niet meer alle rapportages apart in te richten en op te slaan. U kunt zelf kiezen of u uw rapport wilt opslaan in Mijn rapporten of  in Gedeelde Rapporten zodat uw collega's dit rapport ook kunnen ophalen en het rapport maar een keer aangemaakt hoeft te worden. Het is mogelijk om alleen de medewerkers in uw rapport op te nemen die op de peildatum in dienst zijn. U kunt aangeven dat u alleen medewerkers met resultaten in het rapport wilt opnemen.  U kunt het rapport aanmaken voor één of meer specifieke medewerkers. Het is mogelijk om op klantniveau een rapport aan te maken voor meerdere bedrijven. Payroll Business maakt dan per bedrijf een rapport aan. Uw actie  U moet zelf uw eigen gemaakte definities opnieuw samenstellen met de nieuwe gewenste functionaliteiten van de uitgebreide ad-hoc rapportage. U kunt dan uw oude definities verwijderen. Daarnaast kunt u nieuwe rapportages samenstellen en/of draaien met deze nieuwe rapportmogelijkheid. Na verloop van tijd gaan we de oude Ad-hoc rapportage uit het menu verwijderen. Sector vervangt Risicogroep  Waarom  Met ingang van 2020 komen de afzonderlijke risicogroepen te vervallen en is het voor de loonaangifte voldoende om bij een inkomstenverhouding de sector door te geven. De sector was tot nu toe verwerkt in positie 1 t/m 3 van de risicogroep. Bijvoorbeeld: Oud: Risicogroep (297) Nieuw: Sector (10524588) 00102 Agrarisch bedrijf Premiegroep lang 1 Agrarisch bedrijf 00401 Baggerbedrijf 4 Baggerbedrijf Hoe Instroom > Aanmaken medewerker Bij indiensttredingen vanaf 30-12-2019 is het nieuwe veld Sector beschikbaar in het scherm Aanmaken medewerker.  Bij indiensttredingen vanaf 1-1-2020 is het veld Risicogroep van het scherm Aanmaken medewerker verwijderd.  Voor indiensttredingen in 2019 is de risicogroep nog steeds verplicht. Om de overgang gemakkelijk te maken is in deze release alvast het volgende geregeld: Bij elke indiensttreding wordt in de achtergrond de sector afgeleid van de risicogroep. Deze mutatie vindt u terug in het Mutatieverslag. De meest gebruikte sector binnen het bedrijf is voor het bedrijf klaargezet als standaard waarde.  Voorbeeld 80% van uw bedrijf valt onder Risicogroep 01301 Bakkerijen en 20% onder Risicogroep 01401 Suikerverwerkende industrie De waardenlijst van het nieuwe gegevenselement Sector zal de sectoren 13 Bakkerijen en 14 Suikerverwerkende industrie laten zien.  Waarde 13  - de meest gebruikte waarde - is de standaard waarde die u in het veld ziet als u een nieuwe medewerker aanmaakt. Uw actie Instroom > Aanmaken nieuwe medewerker Controleer eventueel na de release welke sectoren voor uw bedrijf zijn vastgesteld: Kies een peildatum in 2020 In plaats van het veld Risicogroep ziet u het veld Sector met daarin de standaard waarde en de lijst met sectoren zoals die zijn vastgesteld op basis van de aanwezige risicogroepen. Voor nieuwe indiensttredingen geldt vanaf deze release: Is de indiensttreding in 2019, vul dan de risicogroep in; dit is ongewijzigd. Bij indiensttredingen vanaf 30-12-2019 vult u de sector in. Op de peildatums 30-12 en 31-12 moet u beide invullen, dit is nodig in verband met de overlap tussen maandverloning en vierwekenverloning. De meest gebruikte sector is standaard vooringevuld, u hoeft alleen de afwijkingen vast te leggen. Als u indiensttredingen vastlegt in Self Service of in een andere HR-applicatie, geldt het volgende: Zolang er nog sprake is van indiensttredingen met een ingangsdatum in 2019, kunt u het beste niets veranderen. De sector wordt immers automatisch afgeleid van de risicogroep. Zodra er geen indiensttredingen in 2019 meer zijn, pas dan uw schermen of  workflow-formulieren aan: verwijder het gegevenselement Risicogroep (297) en voeg het gegevenselement Sector toe (10524588).  Als er per bedrijf slechts één sector van toepassing is, hoeft u alleen maar de Risicogroep te verwijderen. Neem hiervoor tijdig contact op met uw applicatiebeheerder. Beheer > Externe mutaties > Conversieregels Verwerkt u regelmatig bestanden van externe HR-systemen waarbij u gebruik maakt van een conversieschema met conversieregels? Controleer dan de conversieregels. Gebruik de zoekfunctie om te zoeken op het element Risicogroep (297). Hier kunt  uit afleiden hoe de risicogroep wordt vertaald vanuit uw HR-systeem: Is er geen conversieregel aanwezig voor element 297 (Risicogroep), dan heeft uw bedrijf slechts één risicogroep en hoeft u niets te doen. Er is wel een conversieregel aanwezig voor element 297 (Risicogroep), pas deze conversieregel dan aan. Wijzig element 297 (Risicogroep) in 10524588 (Sector). Als er een vervangende waarde aanwezig is, pas dan ook die aan. Bijvoorbeeld: vervangende waarde 01501 Slagersbedrijven moet worden 15 Slagersbedrijven. Als u bij het inlezen geen gebruik maakt van conversieregels, controleer dan of uw HR-applicatie wellicht een soortgelijke omzetting doet, voorafgaande aan de export. Wacht met de hiervoor genoemde aanpassing totdat u geen indiensttredingen meer heeft met een ingangsdatum in 2019. Instellingen > Vastlegging > Profielen Profielen kunt u gebruiken bij het vastleggen van indiensttredingen in HR Core Business en/of Payroll Business of kunnen als hulpmiddel dienen bij het verwerken van mutaties uit andere HR-applicaties. Als in een van uw profielen de Risicogroep is opgenomen, vervang dan het gegevenselement Risicogroep door Sector. Wacht met deze aanpassing totdat u geen indiensttredingen meer heeft met een ingangsdatum in 2019. Rapporten Diverse rapporten hebben de mogelijkheid om een lijst met gegevenselementen op te slaan als definitie voor later gebruik. Als u definities heeft waarin het gegevenselement Risicogroep is opgenomen, voeg dan als eerste het gegevenselement Sector toe en verwijder op een later moment de risicogroep. Indeling scherm Arbeidscontract Waarom  De indeling van het scherm Arbeidscontract is geheel herzien. Hiervoor waren meerdere redenen: De wet Arbeidsmarkt in Balans die per 2020 van kracht wordt en de daarmee samenhangende hoge en lage WW-premie.    Wensen van klanten Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Aan het scherm zijn de volgende velden toegevoegd: Veld Toelichting Schriftelijke arbeidsovereenkomst Dit veld is van belang voor de wet Wet Arbeidsmarkt in Balans, zie het onderwerp hierna. Defaultwaarde = Ja. Oproepovereenkomst Dit veld is van belang voor de wet Wet Arbeidsmarkt in Balans, zie het onderwerp hierna. Defaultwaarde = Nee. Classificatiekenmerk 3 Dit is een uitbreiding in navolging van Classificatiekenmerk 1 en 2. Deze velden zijn bedoeld als nadere aanduiding van het soort contract, het soort werk of de plaats in de organisatie en kunt u gebruiken als criterium in de module Journaalposten. Gebruik een alternatieve omschrijving om de naam specifiek te maken. Hoofd/Nevencontract Hiermee is het binnenkort mogelijk om meerdere contracten van elkaar te onderscheiden. Via het tweede contract kunt u dan een eventuele transitievergoeding vastleggen. Voorlopig kunt u dit veld nog niet gebruiken en ziet u hier altijd de waarde Hoofdcontract. De indeling en tabvolgorde van het scherm zijn verbeterd. De velden zijn nu gegroepeerd  volgens deze criteria: Identificatie  Totstandkoming en duur Uren en beloning Organisatorische indeling Uw actie Controleer vanaf deze release bij nieuwe indiensttredingen, de nieuwe verplichte velden: Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst. Indien van toepassing kunt u de defaultwaarde aanpassen. Voor meer uitleg over de hoge en lage WW-premie, zie de betreffende paragrafen in het volgende onderwerp Wet Arbeidsmarkt in Balans. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)  Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet beoogt door premiedifferentiatie van de WW de werkgevers te stimuleren meer medewerkers in vaste dienst te nemen. Om de gevolgen van deze wet op de juiste manier te integreren in uw salarisverwerking, hebben we aan het scherm Arbeidscontract in Payroll Business een aantal nieuwe velden toegevoegd. We hebben deze wijzigingen al in de novemberrelease opgenomen, zodat u vooruitlopend op de nieuwe wetgeving uw processen voor het einde van het jaar kunt aanpassen. Hoge en lage WW-premie Een onderdeel van de WAB is dat de werkgever, afhankelijk van een aantal kenmerken van de arbeidsovereenkomst met de medewerker, een hoge of een lage WW-premie moet betalen. Lage WW-premie Voor het mogen toepassen van de lage WW-premie moet een arbeidsovereenkomst voldoen aan de volgende voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovereenkomst Het gaat niet om een oproepovereenkomst Hoge WW-premie Als niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, geldt de hoge WW-premie.  Altijd lage WW-premie Er zijn drie uitzonderingssituaties waarbij de werkgever voor een medewerker toch de lage WW-premie mag betalen, ongeacht de hiervoorgenoemde voorwaarden: Medewerkers met een leerovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Deze zullen wij middels een script juist vullen. Zie verdere informatie bij de acties onderaan dit onderwerp. Medewerkers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) of 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben. Medewerkers met uitkeringen werknemersverzekeringen, te weten:  uitkeringen door UWV betalingen door een eigenrisicodrager ZW WGA en werkgeversheffingen Herzien lage WW-premie Als er lage WW-premie is berekend, kan achteraf toch de premie worden herzien en gewijzigd in de hoge WW-premie. Dit geldt in de volgende situaties: Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen twee maanden Bij meer dan 30% verloonde uren dan contracturen in een kalenderjaar AWF- en sectorpremie vervallen Met de komst van de WAB vervallen per 1 januari 2020 de AWF- en sectorpremies. Verwerking in Payroll Business Automatische berekening Hoge en Lage WW-premie Voor medewerkers die WW-verzekerd zijn, berekent Payroll Business de WW-premie (WW-hoog, WW-laag of Herzien) op basis van de volgende drie gegevenselementen in het scherm Arbeidscontract. Gegevenselement Contact onbep./bep. tijd Defaultwaarde = Onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovk Defaultwaarde = Ja Beschikbaar met ingang van 1-11-2019 Oproepovereenkomst Defaultwaarde = Nee Beschikbaar met ingang van 1-11-2019 Lage WW-premie Payroll Business berekent de lage WW-premie als de gegevenselementen onderstaande waarde hebben: Gegevenselement Waarde Contact onbep./bep. tijd Onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovk Ja Oproepovereenkomst Nee Hoge WW-premie In alle andere gevallen behalve voor de uitzonderingssituaties die hiervoor zijn beschreven bij Altijd lage WW-premie, berekent Payroll Business de hoge WW-premie. Automatische berekening lage WW-premie voor uitzonderingssituaties 1. Werknemers met een leerovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Medewerker > Interfaces > Loonaangifte Hiervoor is In het scherm Interfaces > Loonaangifte aan de lijst bij Aard arbeidsverhouding per 1 januari 2020 de waarde 83 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) toegevoegd. Als u deze waarde bij een medewerker vastlegt, berekent Payroll Business de lage WW-premie ongeacht de waarde die in het scherm Arbeidscontract is ingevuld bij de velden Contact onbep./bep. tijd, Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst.  2. Werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) of 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Op basis van de Geboortedatum in het scherm Medewerker(s) en het payrollelement Verloonde uren bepaalt Payroll Business automatisch of een medewerker voldoet aan deze uitzonderingssituatie. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd aan het begin van de afrekenperiode. Als een medewerker tot deze uitzonderingsgroep behoort, berekent Payroll Business de lage WW-premie.  3. Uitkeringen werknemersverzekeringen - uitkeringen door UWV, betalingen door een eigenrisicodrager ZW en WGA en werkgeversheffingen Instellingen > Berekening > Grondslag Op basis van de Grondslag Looncomponenten AWF laag wordt voor de looncomponenten in deze grondslag de lage WW-premie berekend. Let op: bij een samenloop van salaris en uitkering moet aan de Belastingdienst de totale WW-premie onder de rubriek AWF-premie hoog worden aangeleverd. Daarom ziet u in de Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever payrollelementen voor AWF hoog staan.  Herzien lage WW-premie Medewerker > Loonheffingen Aan het scherm Loonheffingen is het veld WW herzien toegevoegd. Als hier Ja is ingevuld, wordt de lage WW-premie herzien en wordt de hoge WW-premie berekend en in de Afrekenmatrix medewerker opgenomen in de kolom AWF herz. De eerder berekende lage WW-premie wordt op 0 gesteld. Voor de volgende uitzonderingssituaties zal Payroll Business het herzien van de lage WW-premie automatisch uitvoeren - deze functionaliteit komt beschikbaar in de loop van 2020: Beëindiging arbeidsovereenkomst binnen twee maanden Meer dan 30% verloonde uren dan contracturen in een kalenderjaar In de loop van 2020 komt een rapport beschikbaar waarmee u kunt nagaan welke medewerkers aan het eind van het kalenderjaar meer dan 30% verloonde uren ten opzichte van de contracturen hebben. Uw actie Direct na de novemberrelease starten we een proces om het veld Oproepovereenkomst in te vullen en bij het veld Aard arbeidsverhouding de waarde 83 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in te vullen, indien van toepassing. Dit proces kan een aantal dagen duren. Het kan dus zijn dat de waardes nog niet kloppen. Via onze berichtgeving op de Portal houden we u op de hoogte van de status van dit proces. Na het afronden van het proces, adviseren wij u om de waarde van deze velden zorgvuldig te controleren. Het veld Oproepovereenkomst en de waarde 83 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij het veld Aard arbeidsverhouding zijn beschikbaar per 1-11-2019 met ingangsdatum 1-1-2020. Om ervoor te zorgen dat al uw processen en de loonaangifte in januari goed verlopen moet u het volgende doen: Controleren en eventueel corrigeren van de velden Bepaalde tijd /  Onbepaalde tijd, Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepcontract. Deze hebben direct invloed op de premieberekening. Overige systemen en processen waar u de mutaties mee aanlevert aan Payroll Business zoals importbestanden, Self Service. Aan de Afrekenmatrix medewerker / werkgever / per periode worden in de release van december 2019 voor hoge, lage en herziene WW-premie de volgende kolommen toegevoegd: AWF laag, AWF hoog en AWF herzien. Deze kolommen moet u opnemen in uw journaalpost. Met de peildatum 1-1-2020 in de module Journalisering kunt u de kolommen al toevoegen voor 2020. Grondslagen vullen voor de uitzonderlijke situaties zoals in de paragraaf hierboven beschreven. In de komende releases zullen wij de rapportages die betrekking hebben op dit onderwerp ook aanpassen en u hiervan op de hoogte stellen via de release notes. Splitsing wettelijk en bovenwettelijk verlof voor arbeidsvoorwaarde Verlof opbouwmethode per 30-12-2019 of 1-1-2020 Waarom  Om te voldoen aan de wet- en regelgeving, wordt de arbeidsvoorwaarde verlof-opbouwmethode gesplitst in wettelijk en bovenwettelijk verlof per 30 december 2019 (4 weken verloning) of 1 januari 2020 (maandverloning) .  Hoe Splitsing verlof  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Verlof - Opbouwmethode  U kunt het verlof op twee manieren splitsen: Via een verlofopbouwpercentage  Via een vast verlofrecht (verlof) Als zowel verlofopbouwpercentage als verlofrecht (verlof) een waarde bevatten, heeft verlofopbouwpercentage voorrang.  Voorbeeld verlofopbouwpercentage Verlofopbouwpercentage: 10% Salaris variabel bruto Bedrijfsuren: 40 uur Gewerkte uren in betreffende maand: 184 Wettelijk opbouwpercentage 4/52 = 7,692308% Bovenwettelijk opbouwpercentage = 10 - 7,692308 =2,307692% Wettelijk verlof opbouw betreffende maand: 184 * (7,692308/100) = 14,15 uur Bovenwettelijk verlof opbouw betreffende maand: 184 *(2,307692/100) =4,25 uur   Voorbeeld verlofrecht per jaar Verlofrecht per jaar: 192 Salaris variabel bruto Bedrijfsuren: 40 uur Gewerkte uren in betreffende maand: 184 Wettelijk verlofrecht per jaar: 4*40 uur = 160 uur Bovenwettelijk verlofrecht per jaar  = 192-160 = 32 uur Wettelijk verlof opbouw betreffende maand: (184/173,333333) * (160/12) = 14,15 uur Bovenwettelijk verlof opbouw betreffende maand: (184/173,333333) * (32/12) =2,83 uur Vervaltermijnen Voor zowel wettelijk- als bovenwettelijk verlof kunt u vervaltermijnen instellen.  Wettelijk verlof van 0,5 jaar vervalt in de volgende periode indien beginperiode verlof is 01: Maandverloning:  Periode 07 4 weken verloning: Periode 08 Wettelijk verlof van 0,5 jaar vervalt in de volgende periode indien verlof beginperiode verlof 04: Maandverloning:  Periode 10 4 weken verloning: Periode 11 Afhankelijk van de vervaltermijn, wordt bij de jaarovergang het verlof overgeboekt naar een potje voor een volgende termijn of op 0 gesteld. Als een medewerker verlof opneemt, wordt het verlof dat als eerste vervalt als eerste afgeboekt. Uw actie  Vervaltermijnen instellen Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens  Leg op klant, bedrijfs- of medewerkerniveau de vervaltermijn voor wettelijk- of bovenwettelijk verlof vast. Bij Vervaltermijn wettelijk verlof kiest u een van de volgende waardes: 0,5 jaar, 1 jaar, 5 jaar of geen. Bij Vervaltermijn bovenwettelijk verlof kiest u een van de volgende waardes: 5 jaar of geen. Het gaat hierbij om vervaltermijnen na het jaar dat het verlof is opgebouwd. Conversie Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarde > Verlof - Opbouwmethode  Voor de conversie zijn per 1 januari 2020 aan de schermen voor Verlof - Opbouwmethode nieuwe velden toegevoegd. U moet dan bij de jaarovergang de resterende velofrechten overzetten naar deze nieuwe velden. Dit kunt u op drie manieren doen: Als u geen splitsing in wettelijk- en bovenwettelijk verlof heeft gemaakt, kunt u op klant- of bedrijfsniveau aangeven dat het verlofsaldo van de oude regeling automatisch wordt overgezet naar het nieuwe veld. Dit doet u door in het veld Automatisch vullen verlofsaldo (oude regeling) te kiezen voor Ja. Als u wel een splitsing heeft gemaakt in wettelijk- en bovenwettelijk verlof, maar niet per jaar, kunt u op medewerkerniveau het wettelijke- en bovenwettelijke verlof vastleggen in de velden: Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren Als u een splitsing heeft gemaakt in wettelijk- en bovenwettelijk verlof per jaar, kunt u op medewerkerniveau het wettelijke- en bovenwettelijke verlof per jaar vastleggen in de volgende velden: Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar oud Verlof op salarisstrook Omdat door het splitsen van verlof heel veel payrollelementen zijn, hebben we voor de salarisstrook twee elementen aangemaakt: Totaal wettelijk verlofsaldo Dit is een optelling van de volgende payrollelementen:  Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo wettelijk Totaal bovenwettelijk verlofsaldo Dit is een optelling van de volgende payrollelementen:  Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar ou Verlofsaldo bovenwettelijk Meldingen Mijn Rapporten en Salarisverwerking gereed Waarom  Om u de gelegenheid te geven verder te werken totdat de salarisverwerking is afgerond of een rapport klaar staat in Mijn Rapporten, ontvangt u nu een melding om u te laten weten dat de salarisverwerking gereed is of dat u het rapport kunt ophalen. Het verzoek voor deze functionaliteit is afkomstig van het wensenportaal, waar gevraagd werd om een melding zodra de Verloning gereed is. Hoe Balk linksonder in het scherm > rechter icoon Meldingen Linksonder in het scherm is aan de balk onder het menu het icoon Meldingen toegevoegd.  Klik op het icoon Meldingen om de lijst met meldingen te openen. U ziet dan de meldingen van Salarisverwerkingen die gereed zijn en van rapporten die klaar staan in Mijn rapporten. Voor de salarisverwerking ziet u informatie over het bedrijf, de soort verwerking en de periode van de verwerking en wanneer deze is afgerond. De verwerkingsmelding bevat geen hyperlink, omdat u na de salarisverwerking doorgaans naar verschillende functies in het menu navigeert. Voor rapporten ziet u om welk rapport het gaat, het formaat en wanneer het rapport is aangemaakt. Klikt u op een rapportmelding, dan gaat u meteen naar Mijn rapporten.  De rapportmelding is voorzien van deze hyperlink, omdat u een rapport altijd ophaalt uit Mijn rapporten. Uw actie  Er is geen actie nodig. Bedrijfskeuzemenu aanpassen Waarom Via het Ideeënportaal is diverse keren gevraagd om het mogelijk te maken de volgorde van de bedrijven in het bedrijfskeuzemenu links bovenin het scherm aan te passen. Daarnaast zou het handig zijn, als niet alle bedrijven zichtbaar zijn in de lijst. Vanaf deze release kan een gebruiker daarom zelf regelen welke bedrijven in de lijst worden getoond en in welke volgorde.  Hoe Balk linksonder in het scherm > icoon Bedrijfskeuzemenu configureren Linksonder in het scherm is aan de balk onder het menu het icoon Bedrijfskeuzemenu configureren toegevoegd.  Klik op dit icoon om het scherm Bedrijfskeuzemenu configureren te openen. Wijzig de volgorde van de bedrijven door deze naar de gewenste plek te slepen. Sleep bedrijven die u niet in de lijst met bedrijven wilt zien naar het rechter vak. Met de knop Herstellen kunt u de complete lijst in de oorspronkelijke volgorde terugzetten. Zie ook de Online help, zoek op Bedrijfskeuzemenu. Uw actie Als u het bedrijfskeuzemenu wilt wijzigen, volg dan de stappen zoals hierboven beschreven.  Gewijzigd en verbeterd  Pensioenen/fondsen eigen regeling (vaste grondslag) - velden voor Afwijkende premie- en ophogingspercentages toegevoegd Waarom Als u wilt afwijken van het premiepercentage werknemer en werkgever of van het ophogingspercentage dat in de referentietabel staat, moet u voor de Pensioenen/fondsen eigen regeling (vaste grondslag) een nieuwe variant aan de referentietabel toevoegen met de afwijkende premiepercentages of het ophogingspercentage. Hierdoor kunnen er in de referentietabel veel varianten voorkomen. Voor de eigen regeling varianten van de pensioenregelingen zijn er in de bedrijfs- en medewerkerschermen velden aanwezig waarmee u het afwijkende premiepercentage werknemer, het afwijkende premiepercentage werkgever en het afwijkende ophogingspercentage kunt vastleggen.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Pensioen/fonds eigen regeling (vaste grondslag) Vanaf release 2019-11 zijn er aan de medewerkersschermen van de Pensioenen/fondsen eigen regeling (vaste grondslag) per peildatum 2020-01 de volgende velden toegevoegd waarmee u de afwijkende premie- en ophogingspercentages kunt vastleggen.  Afw. premiepercentage wn - eigen (Pens.) Afw. premiepercentage wg - eigen (Pens.) Afw. Ophogingspercentage overig - eigen (Pens.) Als u het ophogingspercentage of premiepercentage in de referentietabel voor een medewerker wilt uitsluiten, kunt u dit alleen doen door toch een variant van de referentietabel aan te maken. Het is niet mogelijk hiervoor als afwijkend percentage de nul procent vast te leggen, omdat alleen afwijkende percentages groter dan nul geldige waardes zijn.  Uw actie Vanaf peildatum 2020-01 kunt u deze drie velden gebruiken.  Codes getoond in selectieschermen en keuzelijsten scherm Arbeidscontract Waarom Om de gebruiker te ondersteunen bij het selecteren van waarden in velden met een lijst of een zoekfunctie   in het scherm Arbeidscontract, wordt in de velden van dit scherm achter de omschrijving van de gekozen waarde nu de bijbehorende code tussen haakjes getoond.  Als de waardes waaruit u kunt kiezen, veel op elkaar lijken, helpt de toevoeging van de code om deze van elkaar te onderscheiden. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Klikt u in een veld waarvoor u de waarde uit een lijst moet kiezen, dan ziet u in deze lijst achter de omschrijving de bijbehorende code tussen haakjes. Opent u een selectiescherm van een veld via het icoon  , dan ziet u bij het openen van het zoekscherm dat naast de kolom Omschrijving, de kolom Waarde met de bijbehorende code is toegevoegd. Uw actie Er is geen actie nodig. Uniforme Pensioen Aangifte 2020 - Soort verlof uitgebreid Waarom Vanaf 2020 moet er in de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) ook de verlofsoort Studieverlof worden doorgegeven. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Met ingang van 1-1-2020 kunt u de verlofsoort Studieverlof inrichten. Dit doet u door via de grondslag UPA - Uren Studieverlof de uren te koppelen die voor deze verlofsoort gelden. Na de berekening wordt het payrollelement UPA - Verlof Uren (Studieverlof) gevuld met de uren en het payrollelement UPA - Verlof (Studieverlof) met de code STV. Deze gegevens worden in het UPA-bestand aangeleverd. Uw actie Vanaf 1-1-2020 kunt u de grondslag UPA - Uren Studieverlof inrichten voor de correcte doorgifte in het UPA-bestand. Opgeloste meldingen  APG 4-weken bedrijf fout indien in dienst 31-12-2018 of uit dienst 1-1-2019 (change 1516397) Melding Als een medewerker in dienst getreden was op 31 december 2018 bij een 4-weken bedrijf, dan verwachtte APG nog een aangifte over periode 13-2018. Dit was echter niet mogelijk. Oplossing Op 26 september 2019 hebben wij de oplossing hiervoor uitgeleverd. Hierdoor wordt er na de eerstvolgende salarisverwerking bij het aanmaken van de APG-aangifte een tweede bestand aangemaakt voor het oude jaar waarin de betreffende medewerker wordt aangeleverd. Uw actie Als deze situatie in uw bedrijf voorkwam, kunt u de APG-aangifte over periode 13-2018 nu meesturen met de reguliere aangifte. Pensioen benoemde variant (variabele grondslag) - afwijkende contracturen (change 1542461) Melding Voor het pensioenfonds voor de Horeca wordt voor de premieberekening uitgegaan van maximale (norm)uren van 1976 uur per jaar. Was het aantal bedrijfsuren meer dan 38 uur, dan  van de berekening van de premie ten op zichte van de berekening door het pensioenfonds niet correct in Payroll Business. Oplossing Met ingang van 1-1-2019 is de arbeidsvoorwaarde Pensioen benoemde variant (variabele grondslag) aangepast.  CAO services heeft nu de mogelijkheid om in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) de nieuwe kolom 19 CAO uren te vullen met de normuren op jaarbasis (gebaseerd op 260 dagen).  De CAO-uren werken alleen als: bij kolom 11 Soort dagen de waarde 3 Dagen niet van toepassing is ingevuld en bij kolom 12 Franchise-factor de waarde 1 Verloonde uren is ingevuld. In de berekening worden dan de verloonde uren getoetst aan de CAO (norm) uren in plaats van aan de bedrijfsuren. Uw actie Er is geen actie nodig. Proforma - Pensioen niet in berekening Loonheffing (change 1712354 )  Beheer > Salarisberekening > Proforma Melding  In de Proforma berekening werd er voor de Arbeidsvoorwaarde Pensioen Benoemde variant (vaste grondslag) geen rekening gehouden met de aftrek alle heffingen (pensioenpremie) voor tabel. Hierdoor werd het loon voor de loonheffing niet verminderd met de pensioenpremie en werd er te veel loonheffing berekend.  Oplossing  Het bedrag in de arbeidsvoorwaarde Pensioen Benoemde variant (vaste grondslag) wordt nu bij de Proforma berekening wel afgetrokken van het loon voor de loonheffing waardoor het berekende totaalbedrag aan loonheffing juist is. Uw actie Er is geen actie nodig. Proforma - bedragen werkgeversverklaring onjuist bij 4-weken verloning (change 1472357)  Beheer > Salarisberekening > Proforma Melding  De werkgeversverklaring bij vierweken bedrijven gaf bij het gebruik van dagmutaties verkeerde resultaten.   Oplossing  Bij vierwekenverloning gebruikt Proforma nu het juiste tijdvak en worden alle dagmutaties binnen dat tijdvak opgepakt en berekend. Uw actie Er is geen actie nodig. Aanmaken consolidatiedefinitie met bepaalde begindatum gaf foutmelding (change 1027991)  Melding Als er een consolidatiedefinitie werd aangemaakt die een eerdere datum had dan de datum waarop de boekingsgroep was aangemaakt, verscheen er bij het koppelen onterecht een foutmelding. Oplossing We hebben de controle van de datumvelden verwijderd, zodat het inrichten van de consolidatiedefinitie, ongeacht de datum, kan plaatsvinden. Uw actie Er is geen actie nodig. APG SPW FLOW in dienst (Woondiensten) Waarom Medewerker > Interfaces > Periodieke interface APG (SPW) Als een werknemer nieuw in dienst kwam, werd in het scherm Periodieke interface APG (SPW) het veld Datum aanvang opleidingsfonds niet automatisch ingevuld. Voor een correcte APG-aangifte moest u het veld dan handmatig invullen. Hoe Met ingang van 1-11-2019 is dit opgelost en wordt de Datum aanvang opleidingsfonds weer automatisch ingevuld. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:03 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1158 Weergaven
Gewijzigd in versie 2 In versie 2 zijn in de hoofdstukken 3. Autorisatie en 4. Inrichten aangifteproces alle acties gewijzigd.  1. Functionaliteit Loonaangifte nu onderdeel van Payroll Business Zoals je in de release notes Payroll Business 2023-01 kunt lezen, verandert de werking van de loonaangifte. Vanaf januari 2023 verstuur je de loonaangiftebestanden niet meer via de aparte module Loonaangifte die je start via de tegel in het Youforce portaal, maar vanuit Payroll Business (YouPay) zelf. Let op: dit betekent ook dat je in de oude module GEEN nieuwe aangiftes meer zult zien. De verwachting is dat wij eind januari deze nieuwe manier van loonaangifte voor elke klant vrij kunnen geven.  Meld je aan voor de kennissessie In deze extra release notes vind je de nodige uitleg over de werking van de nieuwe Loonaangifte. In onze maandelijkse kennissessie waarin wij uitleg geven over de inhoud van de laatste release, gaan wij deze maand uitgebreid in op de werking van de nieuwe loonaangifte. We laten de nieuwe functionaliteiten zien en je hebt de gelegendheid om vragen te stellen. Je kunt je hiervoor aanmelden via de Eventkalender op de algemene YouServe-community.  Updates via community Zodra als we verder zijn in het opleverproces en wij de nieuwe Loonaangifte volledig vrij gaan geven, zullen we regelmatig updates over de nieuwe Loonaangifte op de community publiceren via het nieuwsbericht Status nieuwe loonaangifte. Abonneer je op dit nieuwsbericht, zodat je geen update mist. 2. Verbeteringen nieuwe Loonaangifte De belangrijkste verbeteringen in de geheel vernieuwde Loonaangifte van Payroll Business (Youpay) zijn: Voortaan ga je niet meer via de Youforce portal naar de Loonaangifte-tegel, maar je kiest een gebruikersgroep in YouPay (Payroll Business) zelf Het aanmaakproces is vereenvoudigd en verbeterd: daardoor is de aangifte sneller klaar en kunnen we je - als het goed is - ook sneller helpen bij vragen of problemen. De rapportagemogelijkheden zijn verbeterd, zo krijg je onder meer de aangifte-details voortaan standaard in Excel. Je kunt voortaan zien welke collega de aangifte heeft ingestuurd. Je kunt exact zien welke salarisverwerkingen in welke aangifte zijn verwerkt. Alle wijzigingen in de instellingen zijn zichtbaar in het Mutatieverslag Uitgebreid. Zodoende kun je gemakkelijk zien wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden, en door wie. Het te gebruiken betalingskenmerk wordt bepaald en getoond in het scherm en in het overzicht met afdrachten. De UPA- en APG-aangiftes gaan we het komende jaar toevoegen aan deze nieuwe gebruikersinterface, zodat je vanaf dat moment voor alle aangiftes dezelfde werkwijze kunt aanhouden. Hieronder is beschreven hoe de nieuwe loonaangifte werkt en wat je moet doen om deze voor een van je klanten in gebruik te nemen. 3. Autorisatie Gebruikersgroep Loonaangifte Instellingen > Gebruikersgroepen Er is een nieuw gebruikersprofiel beschikbaar: Loonaangifte. Dit bevat alle menu-opties die je nodig hebt voor het aanmaken, controleren en verzenden van de aangifte. Actie Eind januari zorgen we ervoor dat voor jouw organisatie een Gebruikersgroep klaar staat met de naam Loonaangifte. Alle collega's die tot dan toegang hadden tot de oude oplossing via de tegel op het Youforce Portaal, kunnen dan via deze Gebruikersgroep de nieuwe menu-opties voor de Loonaangifte in Payroll Business benaderen. 4. Inrichten aangifteproces Onderneming Instellingen > Onderneming In dit scherm leg je vast welke loonheffingenummers binnen jouw organisatie in gebruik zijn en welke aangiftefrequentie van toepassing is.  Actie Eind januari zorgen wij ervoor dat voor al jouw loonheffingennummers een onderneming wordt klaargezet. Op dat moment kun je controleren of de getoonde gegevens correct zijn: het loonheffingennummer en de aangiftefrequentie. Als je veel loonheffingennummers in gebruik hebt, kun je daarvoor eventueel het Mutatieverslag uitgebreid gebruiken. Kies in dat geval bij de beschikbare niveaus, het niveau Onderneming. Aangifte stuurgegevens Instellingen > Aangifte stuurgegevens Hier leg je per onderneming vast welke aangiftes er aangemaakt moeten worden, voor welke instantie, en wie de contactpersoon is. Voorlopig is dit alleen de loonaangifte en is de instantie per definitie de Belastingdienst, later komen hier de pensioenuitvoerders bij. Actie Eind januari zetten we deze gegevens automatisch voor je klaar, op basis van de contactgegevens  in de oude aangiftemodule. Op dat moment kun je controleren of de getoonde gegevens correct zijn: de contactpersoon en het telefoonnummer. Hiervoor kun je eventueel ook het Mutatieverslag uitgebreid gebruiken. Kies dan het niveau Onderneming/Aangifte stuurgegevens.  Interfaces Instellingen > Interfaces > Loon- en pensioenaangifte (nieuw) In het interfacescherm Loon- en pensioenaangifte (nieuw) bepaal je per bedrijf onder welke onderneming (Loonheffingennummer) het bedrijf valt en vanaf wanneer de gegevens van het bedrijf in de aangifte moeten worden opgenomen. Actie Eind januari zorgen we ervoor dat jouw bedrijven automatisch worden gekoppeld aan de onderneming met het juiste loonheffingennummer. Gebruik eventueel het Mutatieverslag uitgebreid om de bedrijfsgegevens te controleren, met name de Onderneming waar een bedrijf aan is gekoppeld is voortaan belangrijk. Kies hiervoor het niveau Bedrijf. 5. Periodieke controle en verzending Eindheffingen en afdrachtverminderingen Beheer > Eindheffingen en afdrachtverminderingen Het controleren en vastleggen van eindheffingen en afdrachtverminderingen deed je voorheen in het scherm Interfaces, per bedrijf afzonderlijk en je kon in Payroll Business alleen Eindheffing doorlopend afwisselend gebr bestelauto en     Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk vastleggen. De overige bedragen moest je elke maand opnieuw aan de loonaangifte toevoegen, nadat die was klaargezet. Dit proces hebben we als volgt verbeterd: Voortaan leg je de eindheffingen en afdrachtverminderingen vast dit bij Onderneming, dus op het niveau van het Loonheffingennummer. Je kunt alle eindheffingen en afdrachtverminderingen vastleggen die zijn toegestaan. De aangifteverwerking zal in elk aangiftetijdvak het opgegeven bedrag verwerken. Als een bedrag vanaf enig moment wijzigt, kies dan de juiste Peildatum, wijzig het bedrag en kies Opslaan .  Als het aangeven van een bedrag vanaf enig moment niet meer nodig is, vul dan de juiste Peildatum in, maak het bedragveld leeg en kies Opslaan. Let op: De Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard wordt bepaald via de arbeidsvoorwaarde Eindheffingen (dit is ongewijzigd) en staat niet in dit scherm. Als je deze bedragen wijzigt voor een tijdvak waarvoor de aangifte al is gemaakt, worden de bedragen bij de volgende tijdvakaangifte met terugwerkende kracht doorgegeven in de vorm van een correctie aangifte. Draai eventueel een aanvullende salarisverwerking voor de actuele periode om de bedragen van de actuele periode alsnog in het actuele aangiftetijdvak op te nemen. Actie  Geef in dit scherm vanaf tijdvak 01-2023 de juiste bedragen op zoals die voor het loonheffingennummer periodiek moeten worden toegepast. Doe dit bij voorkeur vóórdat je de salarisverwerking van januari afsluit, hierdoor komen de gegevens meteen in de aangifte 01-2023 terecht. Aangifteverwerking Beheer > Aangifteverwerking In het scherm Aangifteverwerking vind je de bedrijven terug waarvoor er een salarisverwerking met afsluiting is uitgevoerd en zie je in welk aangiftetijdvak de gegevens terecht zijn gekomen. Ook zie je een signalering als er problemen zijn geconstateerd in de salarisverwerking. Let op: de aangifte is in dat geval niet aangemaakt of bijgewerkt, je moet dan eerst een aanvullende verwerkingscyclus uitvoeren waarin je de fouten oplost. Dit gedeelte van het proces is niet gewijzigd: Als er fouten zijn, vind je deze terug in het Interface Log rapport Loonaangifte bij Gedeelde rapporten. Via Inrichting > Interfaces > Loonaangifte (nieuw) kun je opgeven dat dit rapport automatisch verzonden moet worden naar een specifiek e-mailadres. Aangifte Beheer > Aangifte In het scherm Aangifte vind je de aangiftes terug die zijn klaargezet om te verzenden. Kies een aangifte om meer details te zien. De informatie vind je in de volgende tabbladen: Tabblad Aangifteverwerkingen Hier zie je de salarisberekeningen met afsluiting die verwerkt zijn in de aangifte. Dit zijn alle normale verwerkingen van de betreffende bedrijven en alle aanvullende verwerkingen die zijn uitgevoerd zolang de aangifte nog niet was verzonden.  Aanvullende verwerkingen die na het verzenden van een aangifte worden uitgevoerd hebben effect op de volgende aangifte in de vorm van een correctie-aangifte. Tabblad Onderneming tijdvakken Hier zie je alle aangiftetijdvakken die voor deze onderneming worden aangegeven. Dit is altijd het actuele tijdvak, maar als er in het lopende jaar herrekeningen hebben plaatsgevonden, zie je ook tijdvakken die al eerder zijn aangegeven en die nu opnieuw worden doorgegeven. Dubbelklik op een tijdvak om de details van de aangifte voor dat tijdvak te zien. Op dit niveau worden de volgende gegevens aan de Belastingdienst doorgegeven: De totalen van diverse aangifterubrieken - loon, aanwas, loonheffing, premies Eindheffingen en afdrachtverminderingen Totaal te betalen voor deze aangifte, met vermelding van de saldo's van correctieaangiftes Tabblad IKV tijdvakken Hier zie je alle inkomstenverhoudingen die in de aangifte zijn opgenomen en per inkomstenverhouding alle aangiftetijdvakken.   Je kunt zoeken op bedrijf, aangiftetijdvak en medewerker. Klik op een IKV-tijdvak voor meer details: op dit niveau zie je alle rubrieken die volgens de Gegevensspecificatie van de Belastingdienst in de aangifte zijn opgenomen. Tabblad Verzending en verwerking Via dit tabblad kun je de aangifte verzenden. Je ziet vervolgens de informatie die de Belastingdienst terugkoppelt en wat dat doet met de status van de aangifte: verzonden, verwerkt, afgekeurd. Door bij Aangiftebericht te klikken op zip kun je het letterlijke XML bericht bekijken zoals dat is verzonden. Als de aangifte is afgekeurd of is verwerkt met waarschuwingen, kun je in de terugkoppeling bij Meldingen klikken op xlsx, om de lijst met fouten of waarschuwingen op te roepen. 6. Rapporten Met onderstaande twee nieuwe rapporten kun je de inhoud van de aangifte bekijken en controleren. Aangifte totalen en afdrachten Rapporten > Aangifte totalen en afdrachten Het rapport Aangifte totalen en afdrachten laat alle bedragen zien die op het niveau Onderneming (loonheffingennummer) in de aangifte zijn opgenomen. Het rapport is een samenvoeging van de bestaande rapporten Inhoud periodecollectieven en Te betalen per periode(n), in de oude oplossing moest je deze twee rapporten afzonderlijk opvragen. Pagina 1 toont de bedragen die aan de Belastingdienst betaald moeten worden: Totaal af te dragen voor het actuele aangifte tijdvak Totaal af te dragen voor eerdere tijdvakken Totaal generaal Vanaf pagina 2 zie je de achterliggende details per aangiftetijdvak: Als er geen herrekening heeft plaatsgevonden, is dit alleen één pagina met daarop het actuele aangifte tijdvak. Als er wel is herrekend, zie je meerdere pagina's met op elke pagina de nieuwe stand van de aangifte en de verschillen die dat oplevert ten opzichte van eerdere aangiftes. Werkwijze Kies het actuele aangiftetijdvak waarover je het rapport wilt opvragen. Geef eventueel aan dat je alleen pagina 1 met daarop de te betalen bedragen wilt ontvangen. Klik op Rapport uitvoeren. Het resultaat wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je terug bij Mijn rapporten. Als je alleen de te betalen bedragen in het rapport wilt opnemen, zet dan een vinkje bij Alleen overzicht afdrachten; je krijgt dan alleen de eerste pagina. Aangifte detalis Rapporten > Aangifte details Het rapport Aangifte details laat alle gegevens zien die op het niveau Inkomstenverhouding in de aangifte zijn opgenomen. Standaard krijg je dit in Excel-formaat (xlsx), eventueel kun je vanuit Excel of Google sheets de gegevens ook in een ander formaat opslaan, bijvoorbeeld csv of oudere  Excel-versies. De gegevens zijn gegroepeerd in zes tabbladen: Inkomstenverhouding: Alle gegevens die één-op-éen met de inkomstenverhouding kunnen worden weergegeven, zoals BSN, IKV, naam van de medewerker en alle berekende bedragen. Inkomstenperiode: Alle rubrieken uit de gegevensgroep Inkomstenperiode. Deze groep kan binnen een aangiftetijdvak bij hetzelfde IKV meerdere keren voorkomen. Sector Dit gegeven word apart vermeld, omdat er in de aangifte in principe meerdere waarden binnen een aangiftetijdvak kunnen voorkomen. Intrekkingen Hier zie je de inkomstenverhoudingen die komen te vervallen ten opzichte van eerder ingediende aangiftes.  Legenda Dit tabblad helpt je om de juiste aangifterubriek te vinden. De namen stemmen overeen met de Gegevensspecificatie aangifte loonheffingen. Rapport-parameters: Hier zie je de parameters die je hebt ingevuld toen je het rapport opvroeg. Werkwijze Kies het actuele aangiftetijdvak waarover je het rapport wilt opvragen. Geef aan welke tijdvakken je wilt zien: alleen de tijdvakkken die je met deze aangifte aangeeft alle tijdvakken die in het lopende jaar tot en met deze aangifte bij de Belastingdienst kenbaar zijn gemaakt.  Klik op Rapport uitvoeren. Het rapport wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je bij Mijn rapporten Optionele velden Bedrijf, Medewerker, Tijdvak vanaf en t/m Het rapport Aangifte details toont standaard de complete inhoud van de aangifte, met daarin alle bedrijven en alle medewerkers. In de Excel-file kun je vervolgens zoeken of filters aanbrengen. Als je echter op zoek bent naar een bepaald bedrijf, een bepaalde medewerker of een specifiek eerder aangegeven aangiftetijdvak, vul deze gegevens dan in voordat je het rapport aanmaakt. Hierdoor krijg je een veel beknopter rapport, dat sneller klaar is en waarin je gemakkelijker kunt zoeken naar specifieke aangifterubrieken. Automatische rappportage Salarisdossier Zodra de Belastingdienst een aangifte heeft verwerkt, wordt automatisch het rapport Aangifte totalen en afdrachten aangemaakt. De gebeurt alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De interface Loonstroken en jaaropgaven naar Digitaal dossier staat aan. De interface Automatische rapportage staat aan, waarbij in het detailscherm:  de indicatie Aangifte totalen en afdrachten aan staat  de bestemming voor het rapport is ingevuld: Salarisdossier of Zelf downloaden via gedeelde rapporten Plaatsing in salarisdossier: Het rapport wordt gepubliceerd onder de menukeuze Aangifteoverzicht afdrachten. Dit geldt zowel voor pagina 1 (de afdrachten), als de overige pagina's (de totalen per tijdvak). De menukeuze Aangifteoverzicht specificaties wordt voor aangiftes vanaf 2023 niet meer gebruikt. Deloitte Het rapport wordt eveneens automatisch aangemaakt als de interface Gegevensuitwisseling Deloitte actief is. In de interface wordt het rapport Aangifte totalen en afdrachten doorgegeven in plaats van het oude rapport Te betalen per periode. 7. Nul- en Nihilaangiftes Er zijn twee speciale soorten aangiftes: Nihilaangifte Deze is nodig als je geen personeel in dienst hebt en geen loon meer betaalt, maar nog geen schriftelijke melding hebt ontvangen van de Belastingdienst dat je niet meer inhoudingsplichtig bent. Nulaangifte Deze moet je versturen als je wel werknemers in dienst hebt in het loontijdvak, maar geen loon hebt betaald. Dit geldt met name twee keer per kwartaal voor kwartaalverloners. Op dit moment is het nog niet mogelijk om dit soort aangiftes te genereren. Deze komen binnenkort wel beschikbaar. Bedrijven die in januari een kwartaalverloning voor het eerste kwartaal willen uitvoeren, kunnen dit wel gewoon doen en de salarisberekening gewoon afsluiten. De aangifte voor tijdvak 01-2023 zal in eerste instantie nog niet aangemaakt worden, maar volgt wel zo spoedig mogelijk. 8. Signaleren aangiftetermijn, automatisch verzenden en collectief inzenden nog niet mogelijk Drie zaken die je wellicht gewend was te gebruiken, zijn op dit moment in deze nieuwe Loonaangifte nog niet mogelijk: Je kunt nog niet inrichten dat de aangifte automatisch wordt verstuurd. We kunnen je nog geen signaal sturen dat de aangiftetermijn gaat verstrijken. Je kunt nog niet een groep loonheffingennummers in één keer collectief inzenden - dit is vooral van belang voor administratiekantoren. Deze opties gaan we uiteraard zo spoedig mogelijk in een van de volgende releases toevoegen.  
Volledig artikel weergeven
10-01-2023 11:38 (Bijgewerkt op 10-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1075 Weergaven
  Nieuw  Transitievergoeding uitbetalen via tweede inkomstenverhouding Waarom Het uitbetalen van transitievergoedingen is verbeterd: je hoeft geen nieuwe medewerker meer aan te maken! Het enige dat je hoeft te doen is het dienstverband beëindigen met de gebruikelijke mutaties, zoals Dienstverband indicatie en Reden uitdienst. Payroll Business doet de rest: Er wordt een voorstel uitgerekend op basis van de wettelijke regels - deze berekening was al eerder beschikbaar Eventueel leg je een afwijkend bedrag aan transitievergoeding vast dat jouw organisatie heeft vastgesteld Vervolgens wordt de transitievergoeding bij de medewerker zelf uitbetaald via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding Hoe  Instellingen > Berekening > Voorstel transitievergoeding (instellingen) Bepalen transitievergoeding  Als je bij het veld Bepalen transitievergoeding Ja invult, rekent Payroll Business bij elke uitdiensttreding een voorstel uit voor de Transitievergoeding. Dit gedeelte is niet nieuw, uitleg hierover vind je in de online help . Afrekenen transitievergoeding In het veld Afrekenen transitievergoeding kies je het moment waarop de transitievergoeding uitbetaald moet worden: dat kan samen met de laatste reguliere loonstrook of juist in de periode daarna Betalen transitievergoeding Vul in het veld Betalen transitievergoeding Ja in als je wilt dat Payroll Business het berekende voorstel ook meteen uitbetaalt. Je kunt alle details controleren tijdens voorlopige verwerkingen zoals je dat gewend bent, voordat je de berekening definitief maakt. Maar je mag ook op bedrifjsniveau Nee invullen en bij elke afzonderlijke medewerker eerst het berekende voorstel controleren. Na het controleren van het berekende bedrag kun je bij de medewerker het veld Betalen Transitievergoeding op Ja zetten. Medewerker > Instroom / Uitstroom > Voorstel Transitievergoeding In dit scherm was het volgende al mogelijk:  een medewerker uit dienst melden een Reden uitdienst opgeven aangeven dat er een Voorstel Transitievergoeding moet worden berekend Met ingang van deze release kun je ook vastleggen: dat het voorstel  - indien berekend - meteen uitbetaald moet worden bij de medewerker zelf. veld Betalen Transitievergoeding = Ja dit kunt je ook vastleggen op klant- of bedrijfsniveau een afwijkend bedrag (indien van toepassing) veld Afwijkende transitievergoeding hier leg je een ander bedrag vast als je wilt afwijken van het wettelijk voorgeschreven bedrag of als jouw organisatie de toe te kennen bedragen al via een ander proces heeft vastgesteld te verrekenen kosten veld Verrekenen kosten met transitievergoeding bijvoorbeeld kosten die al zijn gemaakt voor outplacement of omscholing Medewerker Als je een medewerker uit dienst meldt en je hebt gekozen voor het automatisch berekenen en uitbetalen, dan zie je binnen enkele minuten bij de medewerker: een tweede contract, gekoppeld aan een nieuwe inkomstenverhouding - scherm Arbeidscontract de (nieuwe) arbeidsvoorwaarde Transitievergoeding - scherm Arbeidsvoorwaardenpakket in het scherm van de arbeidsvoorwaarde de te betalen bedragen - eventueel kun je ook nog een aanvullende ontslagvergoeding opgeven  Salarisstrook en Jaaropgaaf De medewerker ziet het effect zien van het tweede contract op de salarisstrook en de jaaropgaaf. Controlerapporten Er zijn diverse controlerapporten beschikbaar waarmee je zaken als betaling, journalisering  en loonaangifte kunt controleren. Meer informatie hierover vind je in de Productdocumentatie: Transitievergoeding uitbetalen via tweede inkomstenverhouding. Actie Maak je al gebruik van de voorstelberekening? Dan hoef je alleen maar het volgende te doen:  Kies bij het veld Betalen Transitievergoeding voor Ja, op het niveau bedrijf of bij elke afzonderlijke medewerker. Geef via Afrekenen transitievergoeding het uitbetaalmoment op:  in periode van uitdienst of in periode na uitdienst. Gebruik bij de medewerker de velden Afwijkend bedrag Transitievergoeding en Verrekenen kosten met Transitievergoeding indien van toepassing. Wil je alsnog gebruik gaan maken van de voorstelberekening? Leg dan eerst de instellingen vast voor het berekenen van het Voorstel Transitievergoeding. Raadpleeg eventueel de helpteksten bij het scherm Voorstel Transitievergoeding. Let daarbij op het gebruik van de waardenlijst voor Reden uitdienst en de bijbehorende referentietabel: gebruik je de lijst met wettelijke redenen of heeft jouw organisatie een klantspecifieke lijst? Controleer via vervolgverwerkingen of de voorstelberekening de gewenste resultaten oplevert. Regel daarna de betaling zoals in de tekst hierboven is vermeld. Wil je geen gebruik maken van de voorstelberekening, maar wel betalen bij de medewerker zelf? Leg dan alleen het uitbetaalmoment vast: in periode van uitdienst of in periode na uitdienst. Kies bij het veld Betalen Transitievergoeding voor Ja, op het niveau bedrijf of bij elke afzonderlijke medewerker. Vul bij alle medewerkers altijd het veld Afwijkend bedrag Transitievergoeding in met het bedrag dat in jouw organisatie is vastgesteld.  Indien van toepassing kun je bovenstaande gegevenselementen toepassen in de workflows van HR Self Service of in je eigen HR systeem.  Wil je de transitievergoeding blijven uitbetalen zoals je gewend bent door het kopiëren van de medewerker? Ook dat blijft voorlopig gewoon mogelijk. Wij adviseren echter wel om binnenkort de nieuwe werkwijze te gaan hanteren, vanwege de evidente voordelen: Je hoeft minder mutaties uit te voeren en te controleren. Adreswijzigingen tijdens het dienstverband en na uitdiensttreding hoef je niet meer dubbel vast te leggen.  Je krijgt een zuivere berekening in de HR-rapportages. Externe mutaties - Uren met terugwerkende kracht verwerken Waarom Bij klanten die de gewerkte uren in een externe applicatie vastleggen was er behoefte aan meer flexibiliteit om correcties over voorgaande periodes op een andere manier aan te leveren. Tot nu toe was dat alleen mogelijk door een groter tijdsvenster te kiezen voor alle medewerkers in het urenbestand. Vanaf deze release is het mogelijk alleen voor specifieke medewerkers alle uren uit het lopende jaar nogmaals aan te leveren.  Hoe Beheer > Externe mutaties > Conversieschema Als je in het scherm Conversieschema bij het veld Extern systeem kiest of hebt gekozen voor de mogelijkheid Dagmutaties met verbijzonderingen, kun je bij het veld Toevoegen / Vervangen voortaan naast Vervangen en Toevoegen ook kiezen voor de nieuwe optie: Vervangen (TWK - volledig jaar) Vervangen - bestaande optie De uren die in het bestand aanwezig zijn, vervangen alle uren die in Payroll Business aanwezig zijn voor alle medewerkers.  De datums van de gewerkte uren in het bestand moeten liggen op of na de Vanaf-datum; deze datum zie je in de kopregel van het bestand met de aanduiding FromDate.  Als er voor een medewerker geen uren in het bestand aanwezig zijn, maar in Payroll Business op of na de Vanaf-datum wel, dan worden alle uren in Payroll Business voor die medewerker verwijderd. Het uitgangspunt is dan namelijk dat de uren van die medewerker ook in het bronsysteem zijn verwijderd. Toevoegen - bestaande optie Alle uren die in het bestand aanwezig zijn worden toegevoegd aan de uren die al in Payroll Business aanwezig zijn. De datums van alle gewerkte uren in het bestand moeten liggen op of na de Vanaf-datum. Als er voor een medewerker geen uren in het bestand aanwezig zijn, maar in Payroll Business op of na de vanaf-datum wel, dan blijven de uren in Payroll Business ongewijzigd. Het uitgangspunt is dan dat er voor die medewerker niets toe te voegen valt. Vervangen (TWK - volledig jaar) - NIEUW De uren die in het bestand aanwezig zijn op of na de Vanaf-datum, vervangen de uren die in Payroll Business aanwezig zijn voor alle medewerkers. Wat dat betreft is er geen verschil met de optie Vervangen. In tegenstelling tot de andere twee opties mogen bij deze optie voor specifieke medewerkers de datums van de gewerkte uren in het bestand ook vóór de Vanaf-datum liggen. De uren die in het bestand aanwezig zijn vervangen in dat geval alle uren die voor dat verwerkingsjaar in Payroll Business voor die medewerkers aanwezig zijn. Als eerste dag van het jaar wordt de eerste dag van de eerste afrekenperiode van dat jaar genomen. Bij maandverloning is dat 1 januari, bij vierwekenverloning kan dat bijvoorbeeld 30 of 31 december van het voorgaande jaar zijn. Als er voor een medewerker geen uren in het bestand aanwezig zijn vóór de Vanaf-datum, maar in Payroll Business wel, dan blijven die uren in Payroll Business ongewijzigd. Het uitgangspunt is dan dat er voor de betreffende medewerker in voorgaande periodes geen wijzigingen in de uren hebben plaatsgevonden. Actie Je kunt de nieuwe optie vastleggen in het Conversieschema. Ook kun je de aansturing toevoegen aan de kopregel van het bestand met de aanduiding Replace met waarde 3. Meer uitleg daarover vind je in de online help. Let op: om vergissingen te voorkomen geeft Payroll Business voortaan een foutmelding als voor Vervangen of voor Toevoegen hebt gekozen en daarbij datums aanlevert die liggen vóór de Vanaf-datum. De gewenste wijze van verwerken is in dat geval immers onduidelijk. Pas in dat geval in de header van het bestand de FromDate aan. Externe mutaties - Raet Basisdocumenten automatisch uploaden en verwerken via SFTP Waarom Voor het importeren van diverse mutaties wordt vaak gebruik gemaakt van Excel-sheets in het zogenaamde Raet Basisdocument-formaat. Vanaf deze release is het mogelijk om dit type deze sheet via een beveiligde verbinding (SFTP) aan te leveren en automatisch te uploaden en verwerken.  Dit geldt zowel voor bestanden op klantniveau als bestanden op administratieniveau, dat wil zeggen voor meerdere klanten, als je administratiekantoor bent. Meer informatie over dit formaat, vind je in de online help via  Schermen en velden > Beheer > Externe mutaties > Raet Basisdocument. Hoe Beheer > Externe mutaties > Conversieschema Als eerste is het nodig om een beveiligde verbinding tot stand te brengen tussen jouw organisatie en Visma | Raet. Hiervoor is afstemming nodig tussen een ICT-expert van jouw organisatie en een deskundige van Visma | Raet over het toe te passen Secure File Transfer Protocol (SFTP) en de exacte locatie van de bestanden.  Het resultaat van deze eerste stap is dat bestanden die op een server binnen jouw organisatie worden opgeslagen, automatisch worden doorgestuurd naar een server bij Visma | Raet. Payroll Business kan deze bestanden vervolgens automatisch oppakken en verwerken. In de volgende stappen leggen we uit hoe dat werkt. Beheer > Externe mutaties > Conversieschema Als je bij een van de conversieschema's bij Automatisch verwerken kiest voor Ja, dan gebruikt Payroll Business dat schema om automatisch een bestand te verwerken dat wordt aangeboden via SFTP. Staat Automatisch verwerken op Nee, dan vindt er alleen een automatische upload plaats. Het starten van de verwerking moet je zelf handmatig doen. Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand Bestanden die via SFTP zijn binnengekomen zijn net als bestanden die je handmatig uploadt, zichtbaar in het scherm Upload extern mutatiebestand. Beheer > Externe mutaties > Verwerken extern mutatiebestand Als je de bestanden die via SFTP zijn binnenkomen, automatisch laat verwerken, dan staan deze bestanden in de lijst van het scherm Verwerken externe mutaties. Hier zie je aan de status of de verwerking goed is gegaan of dat er fouten zijn geconstateerd, bijvoorbeeld omdat bepaalde gegevens ontbreken. Beheer > Externe mutaties > Algemene instellingen In het scherm Algemene instellingen leg je vast of je een verwerkingsverslag per mail wilt ontvangen en wanneer: alleen als er fouten optreden of altijd, bij elke verwerking Rapporten > Gedeelde rapporten Bij de Gedeelde rapporten zie je alle verwerkingsverslagen. Deze kunnen het resultaat zijn van een automatische upload, gevolgd door een automatische verwerking, maar je ziet ook de verwerkingsverslagen van bestanden die je handmatig hebt verwerkt. Actie Als jouw organisatie graag een SFTP-verbinding tot stand wil brengen met Visma | Raet, overleg dan hierover met je account manager.  Gewijzigd en verbeterd  AVG Wissen persoonsgegevens - Uitgebreid met Jaaropgaven Waarom Uit de feedback voor het scherm AVG wissen persoonsgegevens die we naar aanleiding van de vorige releases hebben ontvangen, bleek dat het wenselijk was de te wissen persoonsgegevens verder uit te breiden. Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens  Als de persoonsgegevens van een medewerker worden gewist, worden vanaf deze release ook de jaaropgaven gewist. Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker Het is niet langer mogelijk om via het scherm Jaaropgaaf medewerker de jaaropgaaf van gewiste personen op te vragen.  Acties Er is geen actie nodig. Functionaliteit Netto negatief resultaat automatisch boeken aangepast Waarom  Met de functionaliteit Netto negatief resultaat automatisch boeken is het mogelijk om een netto negatief van een voorgaande periode, automatisch te laten inhouden in de huidige periode. Soms werd bij mutaties met terugwerkende kracht over voorgaande perioden, het netto negatief echter twee keer werd ingehouden. Hoe Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA We hebben de functionaliteit Netto negatief resultaat automatisch boeken aangepast per 01-01-2021, waardoor er geen dubbele inhoudingen meer kunnen plaatsvinden. Actie Er is geen actie nodig. Pensioenen dagen per jaar flexibel maken Waarom In de variabele pensioenberekening is het mogelijk om de franchise te bepalen over het aantal verloonde uren. Als in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemde regeling (variabel) of Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) de kolom 19 CAO uren is gevuld en kolom 20 Berekenen CAO uren op periodiek aftoppen stond, dan werd hierbij standaard uitgegaan van 260 dagen. Voor bepaalde pensioenfondsen geldt er echter een ander aantal dagen. Daarom is aan deze referentietabellen een kolom toegevoegd waarmee je opgeeft van welke dagen Payroll Business moet uitgaan. Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer Vanaf deze release is er aan de referentietabellen Pensioenen/fondsen benoemde regeling (variabel) en Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) de volgende nieuwe kolom toegevoegd: 21 Berekeningsdagen 1 = 260 dagen 2 = 261 dagen 3 = 262 dagen 4 = werkdagen afrekeningsjaar Dit veld werkt alleen in combinatie met de velden 19 CAO uren en 20 Berekenen CAO uren. Als je in dit veld geen keuze maakt voor de kolom 21 Berek dgn, dan gaat Payroll Business standaard uit van 260 dagen. Actie CAO Services past voor de CAO's waarvoor een ander aantal dagen geldt, de inrichting van de benoemde referentietabellen aan. Als je gebruik maakt van eigen referentietabellen, kunt je dit vanaf 1-1-2021 inrichten. Scherm en rapport Afrekenresultaten D/C  Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. Hierbij kijken we ook of we met kleine aanpassingen het gebruiksgemak van een scherm en/of rapport kunnen verbeteren. Daarnaast zijn er wensen om het scherm van het rapport Afrekenresultaten D/C te verbeteren, zodat er minder onnodige acties plaats hoeven te vinden. Hoe Rapporten > Controle > Afrekenresultaten DC In het rapport Afrekenresultaten D/C hebben we de volgende zaken verbeterd: Via het navigatiepad bovenin het scherm zie je nu voor welk bedrijf je het rapport gaat aanmaken. Je hoeft dus niet meer opnieuw het bedrijf te selecteren vanuit een ander scherm in Payroll Business naar het scherm Afrekenresultaten D/C gaat. De periodiciteit wordt niet meer getoond; dit is een vast gegeven voor het bedrijf en kan niet veranderen. Je ziet direct alle salarisverwerkingen waarvoor je het rapport kan aanmaken. Je hoeft dus niet meer eerst op een knop te klikken om deze te zien. Het rapport wordt voortaan aangemaakt in XSLX-formaat en niet meer in het oudere XLS-formaat. De Rapport-parameters op basis waarvan het overzicht is aangemaakt vind je nu in het laatste tabblad van het excelbestand. Hierdoor kun je de gegevens in het tabblad van het rapport zelf makkelijker sorteren of bewerken. Actie Er geen actie nodig. Arbeidsvoorwaarden Gratificatie 2 ook te gebruiken voor vakantiegeld Waarom Soms zijn er twee referteperiodes aanwezig bij de reservering van het vakantiegeld. Als er meerdere referteperiodes zijn voor bijvoorbeeld het gedeelte wat berekend moet worden op basis van de peilmethode en er een andere referteperiode geldt voor het opbouwgedeelte, dan was niet mogelijk beide te berekenen. Om dit mogelijk te maken hebben we de arbeidsvoorwaarden Gratificatie 2 ( opbouw) aangepast. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > Gratificatie 2 Aan het arbeidsvoorwaardenscherm van Gratificatie 2 is het volgende veld toegevoegd:  Gratificatie 2 als vakantietoeslag  Vul je hier Ja in, dan worden de reservering en uitbetaling van deze arbeidsvoorwaarden richting de Belastingdienst worden meegegeven als Vakantiegeld. De default waarde van dit veld  is Nee, zodat de arbeidsvoorwaarden blijven werken zoals je gewend bent. Omdat dit een andere arbeidsvoorwaarde is dan vakantiegeld komt er een extra regel op de loonstrook te staan. Let op: als je de arbeidsvoorwaarde Gratificatie 2 gaat inzetten voor vakantiegeld, moet je het controleren en aanvullen van de  eventuele minimum vakantietoeslag handmatig bijhouden en corrigeren. Actie Als je de arbeidsvoorwaarde Gratificatie 2 wilt gaan gebruiken als vakantietoeslag, vul dan bij het veld Gratificatie 2 als vakantietoeslag de waarde Ja in.  Externe mutaties - meerdere lijsten met externe velden mogelijk Waarom Tot nu toe kon je voor één externe applicatie slechts één externe tabel inrichten. Als je meerdere tabellen had aangemaakt, stond in het verwerkingsverslag de melding Externe tabel fout.  In de praktijk blijkt het soms handig om meerdere lijsten met externe codes te kunnen inrichten, bijvoorbeeld als je met meer dan één tijdregistratiesysteem te maken hebt, Hoe Beheer > Externe mutaties > Externe tabellen Vanaf deze release is het mogelijk om voor hetzelfde externe systeem, meerdere externe tabellen in te richten, inclusief externe velden. De verwerking van de externe mutaties is hierop aangepast. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Minimum vakantietoeslag-aanvulling terwijl blokkering op Ja staat (2088561) Melding Hoewel in de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag bij het veld Blokkeren (Vak.toesl.) de waarde Ja was ingevuld en bij het veld Minimum controle en correctie (Vak.toesl.) de waarde Nee, werd er toch vakantiegeld berekend. Oplossing Dit is opgelost vanaf release 2021-01, zodat er geen aanvulling vakantiegeld meer wordt berekend als het veld Blokkeren (Vak.toesl.) op Ja staat. Actie Er is geen actie nodig.  Nul vaste reisdagen per week Melding Door de landelijke maatregelen tegen het coronavirus worden werknemers opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Dit kan van invloed zijn op de reiskostenvergoeding. Voor reiskostenvergoedingen die na 12 maart zijn afgesproken, geldt dat deze zelfs alleen vergoed mogen worden op basis van de werkelijk afgelegde kilometers voor woon-werkverkeer. Om te voorkomen dat je reiskosten in zijn geheel moet blokkeren of verwijderen en vervolgens weer moet deblokkeren of toevoegen als er wèl reisdagen zijn, is het vanaf deze release mogelijk om 0 (nul) reisdagen in te voeren.  We hadden dit al aangepast in de release van november, maar bij drie varianten ging dit fout in de salarisverwerking. Oplossing Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Reiskosten Vanaf deze release hebben we het ook mogelijk gemaakt om nul reisdagen in te voeren bij de volgende drie berekeningsmethodes: 4. Dagenbepaling fiscus / Dagen per week / Vaste vergoeding 9. Dag.bep.fisc/Reisdagen per week/Vaste vergoeding 10. Dag.bep.fisc/Reisdagen p.wk/Tabel vaste verg.   Actie Als je deze mogelijkheid wilt gebruiken, geef dan bij de betreffende medewerkers 0 reisdagen op bij Vaste reisdagen per week. Hoe je dit precies moet inrichten per mehode, lees je in de online help. SV-loon onjuist bij stagiairs (2179255)  Melding  Als er bij een stagiair voor een periode sprake was van negatief loon, bijvoorbeeld door een correctie met terugwerkende kracht, werd er voor die periode ten onrechte geen SV-loon vastgesteld.  Oplossing  Deze fout is met ingang van deze release hersteld.  Actie Er is geen actie nodig.  Synchronisatie mutaties naar IKV-niveau (2100386) Melding  Medewerker >Interfaces > Loonaangifte Medewerker > Inkomstenverhouding > Loonaangifte (IKV) / Loonheffingen (IKV) Gegevenselementen die van belang zijn voor de loonaangifte kun je muteren via het scherm Loonaangifte. Het systeem zorgt er vervolgens voor dat deze mutaties worden doorgezet naar de juiste inkomstenverhouding (IKV). In het IKV-scherm Loonaangifte (IKV) kun je zien welke gegevens bij de inkomstenverhouding horen.  Als een mutatie werd verwijderd vanaf de oorspronkelijke ingangsdatum, werd de informatie in het scherm Interfaces > Loonaangifte niet goed gesynchroniseerd met de informatie in het scherm op IKV-iveau. Hier stond dan nog de oude waarde en deze waarde werd ook gebruikt in de loonaangifte en salarisberekeningen. Oplossing  Dit is vanaf deze release opgelost, zodat ook het verwijderen van een mutatie vanaf de oorspronkelijke ingangsdatum, goed wordt gesynchroniseerd zodat in het scherm op IKV-niveau de juiste waarden komen te staan. Actie Er is geen actie nodig.  Alternatieve omschrijving wijzigen op niveau Bedrijf CAO (2010197)  Melding  Als voor een bepaald Soort element op bedrijfscao-niveau een alternatieve omschrijving was aangemaakt, kon je als klant niet van deze omschrijving afwijken, omdat het niet mogelijk was de alternatieve omschrijvingen aant te passen op klant- en/of Bedrijfscao-niveau. Oplossing Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen Vanaf deze release is het ook mogelijk om alternatieve omschrijvingen aan te passen op klant- en/of bedrijfscao-niveau. Op deze manier kun je als klant alsnog eigen omschrijvingen hieraan toekennen. Actie Als je een omschrijving aan wilt passen op klant- en/of bedrijfscao-niveau kun je dat vanaf deze release via de functie Alternatieve omschrijvingen doen.  Alternatieve omschrijving niet getoond bij groepeerkenmerken Rapportages (2347985)  Melding  Als er een alternatieve omschrijving was vastgelegd voor een gegevenselement waarmee je in diverse rapportages kan groeperen, zoals afdeling, kostenplaats, classificatiekenmerken, dan zag je deze alternatieve omschrijving niet terug in de lijst van het veld Groepeerkenmerk van de rapportageschermen. Oplossing  Dit is vanaf deze release aangepast, zodat je de alternatieve omschrijving nu ook in de rapportageschermen terugziet in de keuzelijst van het veld Groepeerkenmerk.  Actie Er is geen actie nodig.  Rekeninggegevens voor betalingen buiten het SEPA-gebied weer beschikbaar (2335548)  Melding  Recent hebben wij het aanmaken van betalingen voor buiten het SEPA-gebied in BTL91-formaat uitgefaseerd en hadden daarom ook het bijbehorende scherm met rekeninggegevens uit het menu verwijderd.  Sommige klanten lieten ons echter weten dat zij wel graag de mogelijkheid wilden behouden om de rekeninggegevens voor betalingen buiten het SEPA-gebied vast te leggen.  Oplossing  Het scherm Overboekingen buiten SEPA is weer toegevoegd aan het menu Medewerkers, echter zonder de toevoeging BTL91. De rekeningnummers die je voor een medewerker in dit scherm hebt vastgelegd, zijn zichtbaar op de loonstrook en op het Betalingsoverzicht netto resultaat via een apart tabblad; dit is niet gewijzigd. Actie Let op: er worden geen betaalbestanden aangemaakt. Als je gebruik maakt van deze mogelijkheid, vergeet dan niet om maandelijks de betalingen buiten het SEPA-gebied handmatig te verzorgen, ook dit is niet gewijzigd.  SV-lonen ontbraken bij APG-aanlevering (2334337) Melding Als een medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, werd in bepaalde gevallen geen SV-loon doorgegeven in de APG-aangifte. Hierover kregen klanten een terugkoppeling van APG. Oplossing Met ingang van 1-1-2020 hebben is dit aangepast, zodat voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijdbereiken, altijd het SV-loon wordt doorgegeven in de APG-aangifte. Actie Er is geen actie nodig. Ad hoc rapportage (uitgebreid)  - Geen gegevens gevonden (2113335)  Melding In de nieuwe Ad hoc rapportage (uitgebreid) stond soms ten onrechte de melding: Geen gegevens gevonden.  Oplossing Het probleem is opgelost, de beschikbare gegevens worden voortaan altijd in het rapport getoond.  Om de inhoud van het rapport beter te kunnen controleren, is de lijst met parameters die zijn toegepast uitgebreid. Je ziet voortaan: Datum en tijd van aanmaken van het rapport Of je de optie Alleen medewerkers in dienst hebt toegepast Of je de optie Alleen medewerkers met resultaten hebt toegepast Achter de bedrijfsnaam wordt ook de bedrijfscode vermeld Als je het rapport opvraagt in Excel formaat, vind je de Rapport-parameters op basis waarvan het overzicht is aangemaakt. in een apart tabblad. In een pdf staan de parameters bovenaan de eerste pagina. Actie In onderstaande situaties werkt het nieuwe rapport helaas nog niet goed:  Als je met sublooncomponenten werkt: deze zijn herkenbaar aan het feit dat de hoofdlooncomponent, bijvoorbeeld 10001484 Salaris, meerdere keren in de definitie is opgenomen met verschillende omschrijvingen.  Als een element meer dan één keer in de definitie is opgenomen. Als je hier last van hebt, blijf dan nog even het oude rapport gebruiken, wij lossen dit zo spoedig mogelijk op. Ad hoc rapportage uitgebreid  - vragen over werken met definities (2113335) Melding De nieuwe uitgebreide Ad hoc rapportage heeft meer mogelijkheden voor het delen en kopiëren van definities dan de oude rapportage. Bij onze Servicedesk kwamen daarover een aantal vragen binnen. Hieronder vind je daarom extra uitleg over de mogelijkheden. Oplossing Definitie delen: Een definitie die je zelf hebt gemaakt, kun je delen met je collega's door de klant of het bedrijf in te vullen bij Definitie beschikbaar voor en de definitie dan op te slaan. Vanaf dat moment zien jouw collega's de gedeelde definitie in hun lijst. Ze kunnen deze echter niet aanpassen. Definitie kopiëren: Je kunt een definitie die een collega met je heeft gedeeld wel kopiëren, zodat je een versie hebt die je voor eigen gebruik verder kunt aanpassen. Die doe je door te klikken op Definitie opslaan. Vanaf dat moment staat de definitie twee keer in je lijst, met twee eigenaren, namelijk jijzelf en je collega. Om verwarring te voorkomen, is het raadzaam om meteen de naam van de kopie aan te passen. Je kunt er ook voor kiezen om na het selecteren van de definitie meteen de Omschrijving aan te passen, de wijzigingen aan te brengen en de definitie vervolgens op te slaan Definitie verwijderen: Je kunt alleen de definities verwijderen die je zelf hebt gemaakt. Definities die andere gebruikers hebben gemaakt en beschikbaar gesteld, kun je niet verwijderen: bij deze definities is de knop Verwijderen inactief (grijs weergegeven). Actie Als je inmiddels meerdere definities met dezelfde naam in je lijst hebt staan, kijk dan goed wie de eigenaar is, en pas eventueel de naam van je eigen definities aan om het overzicht te houden.  Opmerking: maak met je collega's afspraken over de naamgeving. De lijst met definities is gesorteerd op naam, daarmee kun je ervoor zorgen dat bepaalde soorten definities altijd bij elkaar in de lijst staan. Ziektegevallen in het Duits niet zichtbaar (2308254) Melding De lijst met ziektgevallen was niet zichtbaar als je als gebruiker Duits had gekozen als taal. Ook waren er geen zoekvelden beschikbaar, Oplossing Dit is opgelost, de lijst met zoekvelden is altijd beschikbaar en de aanwezige ziektegevallen worden altijd getoond. Aandachtspunt: zoals je wellicht gezien hebt, zijn nog niet alle vertalingen in de applicatie aanwezig, hier wordt continue aan gewerkt: in elke release worden er vertalingen toegevoegd. Actie Er is geen actie nodig. Reservering vakantiegeld niet berekend over Uitbetaling Meeruren en Vakantieuren (2350119) Waarom Bij het uitbetalen van bepaalde uursoorten werd er na de periode uitdienst, geen reservering vakantiegeld berekend en geen reservering vakantiegeld doorgegeven aan de Belastingdienst. Dit kwam omdat er geen werkdagen waren in de periode van uitbetaling. Hoe Vanaf deze release is dit opgelost en wordt er bij het uitbetalen van deze uursoorten, zoals verwacht, reservering vakantiegeld berekend doorgegeven aan de Belastingdienst Actie Er is geen actie nodig. Codetabel Nationaliteit was niet actueel (2309997) Melding De codetabel voor de nationaliteit sloot niet aan bij de actuele codes van de Belastingdienst in 2020. Hierdoor was het niet altijd mogelijk de juiste nationaliteit vast te leggen conform de lijst van de Belastingdienst.  Oplossing We hebben de codetabel met Nationaliteiten aangepast op basis van de nieuwe lijst van de Belastingdienst voor 2021. Dit betekend dat sommige nationaliteiten niet meer zichtbaar zijn, dat van een aantal nationaliteiten de omschrijving is aangepast en dat er nieuwe nationaliteiten zijn toegevoegd. Actie De klanten bij wie deze nationaliteiten bij medewerkers zijn ingevuld, hebben we hierover geïnformeerd, zodat zij weten wat ze per 1-1-2021 moeten wijzigen. Voor de overige klanten heeft deze aanpassing geen direct gevolg gehad in HR Core Business. Verzamelloonstaat inclusief medewerkers uit dienst (2372114) Melding De vezamelloonstaat werkte niet goed, waardoor ook oude medewerkers die uit dienst zijn, erin werden opgenomen. Oplossing We hebben de oplossing hiervoor uitgeleverd op 15 december 2020, zodat er geen medewerkers uit dienst meer in de Verzamelloonstaat staan. Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving - signaleringen Nieuwe signalering 2103 - Indicatie overeenkomst Arb, Opr, Schrift Signalering Bij soort ink. 11, 13, 15, 18 hoort srt.contr. O of B vervalt per 2021 Waarom Vanaf 2021 is het noodzakelijk om voor medewerkers waarbij het veld Aard Arbeidsverhouding de waarde 4, 6, 7, 18, 79 of 81 heeft, bij de volgende velden de waarde Niet van toepassing in te vullen. Contr. onbep./bep. tijd Schriftelijke arbeidsovk Oproepovereenkomst  Je vindt deze velden in het scherm Arbeidscontract. Door deze aanpassing vervallen andere signalen die betrekking hebben op het Soort contract. Hoe Vanaf 1-1-2021 is het volgende nieuwe signaal in Payroll Business opgenomen: 2103- Indicatie overeenkomst Arb, Opr, Schrift.  Vanaf 1-1-2021 is het volgende signaal vervallen: Bij Soort ink. 11,13,15,18 hoort Srt.contr. O of B en komt vanaf de verwerkingen van 1 januari 2021 niet meer in het Signaleringsverslag voor. Actie Als er in jouw organisatie medewerkers zijn met de hierboven genoemde codes in het veld Aard arbeidsverhouding, vul dan per 2021 bij de bovenstaande velden Niet van Toepassing in. Meer informatie over deze en andere signalen vind je in de Vooraankondiging Jaarovergang 2020-2021. Foutmelding L2021 en Brief Belastingdienst (2241993) Waarom Begin 2020 hebben we bij medewerkers die opnieuw in dienst waren getreden, de redenen uit dienst verwijderd. Dit hebben we gedaan omdat het vanaf 2020 verplicht is om de Reden uit dienst aan de Belastingdienst door te geven. Helaas is bij deze actie niet bij alle medewerkers waarvoor dit relevant was de reden uit dienst verwijderd en koppelt de Belastingdienst deze medewerkers terug met de foutmelding L2021.  Hoe We hebben bij medewerkers bij wie ten onrechte een reden uit dienst was, de reden verwijderd. Deze aanpassing hebben we uitgeleverd op 11 december 2020. De correcties voor de Loonaangifte die hierdoor zijn ontstaan worden automatisch meegestuurd met de eerstvolgende aangifte, waardoor foutmelding L2021 van de Belastingdienst is opgelost. Actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 12/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-12-2020 16:08 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1042 Weergaven
Mededelingen Logo Visma | Raet niet meer in rapportages Vanaf deze release is in de rapportages van Payroll Business het Visma | Raet logo niet meer opgenomen. Het logo staat alleen nog op de salarisstrook en jaaropgave. Nieuw  Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Waarom  Vanwege de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, maken we het mogelijk om in Payroll Business per 1 juli aanvullend geboorteverlof vast te leggen en daarbij rekening te houden met de uitkering van maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof door het UWV. Hoe  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Vanaf 1 juli 2020 kun je op Bedrijfs/CAO-niveau in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de volgende gegevens voor aanvullend geboorteverlof vastleggen: Doorbetalingspercentage aanv. geb. verlof Korting apart berekenen Ja: de sublooncomponent en de korting komen apart in de Afrekenmatrix te staan.  Nee: de korting wordt verwerkt in de sublooncomponent Aanvullend geboorteverlof. Maximum dagloon toepassen Ja: de doorbetaling wordt beperkt tot het opgegeven percentage over het maximum dagloon.  Nee: de doorbetaling wordt niet beperkt tot het maximum dagloon. Invoer via HR Core of Handmatig Contract > Arbeidsvoorwaarden > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Je kunt het percentage en de uren handmatig voor één periode vastleggen. Daarnaast kun je de uren laten berekenen op basis van een vast percentage of een periodepercentage. Ook kun je afhankelijk van de instelling die is vastgelegd op Bedrijfs/CAO-niveau het vastleggen van de opgenomen uren aanvullend geboorteverlof laten plaatsvinden via HR core business.   Meer informatie Meer informatie vind je in de online help, zoek op geboorteverlof. Uw actie  Als een medewerker de werknemer aanvullend geboorteverlof wil opnemen, kun je deze via arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) invoeren.  Nieuw scherm Arbeidsvoorwaardenpakket Waarom De wens bestond om in één overzicht de arbeidsvoorwaarden, vaste en periodieke inhoudingen en vergoedingen te kunnen inzien, toe te voegen en te wijzigen. Hiervoor is vanaf deze release het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket toegevoegd aan het menu. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket bevat de arbeidsvoorwaarden en de vergoedingen en vergoedingen (vast/periode). Het scherm Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) maakt géén deel uit van het Arbeidsvoorwaardenpakket. De arbeidsvoorwaarden kun je op de gebruikelijke manier toevoegen via de arbeidsvoorwaardenclusters of via de knop Toevoegen  . Daarnaast kun je de andere vergoedingen en inhoudingen via deze knop toevoegen. Let op: deze maken geen deel uit van het arbeidsvoorwaardencluster, maar het is mogelijk deze hier additioneel aan toe te voegen. Je kunt het bedrag voor de vergoeding of inhouding vastleggen via de regel van de vergoedingen en inhoudingen via Bewerken  . Hou er rekening mee dat je zowel de afzonderlijke invoer van het bedrag opslaat, als het arbeidsvoorwaardenpakket als totaal. De functie Arbeidsvoorwaardenpakket bestaat naast de huidige schermen voor arbeidsvoorwaarden en vergoedingen/inhoudingen (vast/periode). Wijzigingen die je invoert via een scherm dat je opent via het Arbeidsvoorwaardenpakket zie je terug als je hetzelfde scherm opent via de functie Arbeidsvoorwaarden of via Vergoedingen en inhoudingen (Vast/Periode). Andersom geldt hetzelfde. Uw actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd  CAO-uren voor Pensioenen/Fondsen variabele grondslag eigen en benoemd  Waarom  De pensioenpremies voor pensioenen/fondsen met een variabele grondslag (eigen en benoemd) werden niet juist berekend als de bedrijfsuren niet gelijk waren aan de CAO-uren. Daarom hebben we de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling variabel aangepast zodat je hier nu de jaar CAO-uren kunt vastleggen en de manier waarop Payroll Business de CAO-uren moet aftoppen.   Hoe  Instellingen > Berekening > Referentietabellen Beheer > Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) Vanaf release 2020-05 zijn per 1-1-2020 aan de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) de volgende velden toegevoegd. Gebruikelijk is de peildatum begin van het afrekenjaar. Veld Omschrijving 19 CAO uren Hier legt u de jaar CAO uren vast. 20 Berekening CAO uren Aftop mogelijkheden: Periodiek aftoppen Jaarlijks aftoppen Meer informatie Meer informatie vind je in de online help in het onderwerp Referentietabellen voor pensioenen / fondsen.  Uw actie  Als de CAO-uren afwijken van de bedrijfsuren, vul dan in de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) de hierboven genoemde velden in per de gewenste ingangsdatum en voer een herberekening uit. Voor een aantal ondersteunde CAO's is deze wijziging per dit jaar ingericht. Dit kan in de eerstvolgende salarisverwerking correcties tot gevolg hebben. Het gaat om: Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Slagersbedrijf Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Extra gegevens contracturen beschikbaar in Afrekenmatrix medewerker en Ad-hoc rapportages Waarom Als een medewerker in een jaar meer dan 30% boven de overeengekomen contracturen werkt, moet je voor deze medewerker het hoge WW-tarief betalen. Dit kun je grotendeels ondervangen door de extra uren te verlonen via een tweede contract. Voor het eerste contract blijft dan het lage WW-tarief gelden en alleen het tweede contact wordt belast volgens het hoge WW-tarief. Omdat het niet gemakkelijk is te bepalen of een tweede contract noodzakelijk is, hebben we hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld. Hoe Rapporten > Berekeningen > Afrekenmatrix medewerker Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) We hebben de volgende nieuwe payrollelementen gedefinieerd die onder bepaalde condities worden gevuld, zodat je met onderbouwing van deze informatie kunt besluiten of een tweede contract noodzakelijk is. Payrollelement Kenmerken AWF Contr. overeengekomen uren per jaar (cum) Numeriek, 10 posities, waarvan 2 decimalen AWF Contr. uren per jaar voor weekgemidd (cum) Numeriek, 10 posities, waarvan 2 decimalen AWF Weken per jaar (cum) Numeriek, 4 posities, waarvan 2 decimalen AWF Contr. overeengek.uren per week gemiddeld Numeriek, 2 posities. Dit is het voortschrijdend gemiddelde. AWF Percentage uren boven contract voortschreidend Numeriek, 3 posities Payroll Business vult deze payrollelementen tijdens de salarisverwerking en neemt ze vervolgens op in de Afrekenmatrix medewerker: excelbestand in het tabblad Payroll-elementen en in de pdf bij de Totalen per groep. Daarnaast zijn deze payrollelementen beschikbaar in de rapporten Ad-hoc rapportage en Ad-hoc rapportage (uitgebreid). De payrollelementen worden gevuld als de medewerker: Verzekerd is voor de WW Geen nul-uren contract heeft Geen BBL-overeenkomst heeft met het bedrijf (Beroeps Begeleidende Leerweg) Tenminste 21 jaar is OF Jonger is dan 21 jaar, maar dan moet hij op basis van zijn periodiciteiten een minimum aantal uur werken (maandloner > 52 uur, 4-wekenloners > 48 uur, weekloners >12 uur). Uw actie Er is geen actie nodig. Looncomponenten uitsluiten van premieplicht PAWW voor bijvoorbeeld nabetalingen Waarom De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over de PAWW-berekening en de grondslag waarover deze moet plaatsvinden. Volgnes de Stichting PAWW is de grondslag voor de PAWW Kolom 3 van de loonstaat en moet er ook PAWW berekend worden over nabetalingen die meetellen in Kolom 3 van de loonstaat. Deze nabetalingen moeten worden berekend op basis van de VCR-systematiek. Ook over nabetalingen die worden uitbetaald in de maand nadat een medewerker uit dienst is gegaan, moet PAWW-premie worden ingehouden, rekening houdend met maximum bedragen over de loontijdvakken dat een medewerker  in dienst was. Transitievergoedingen en ontslaguitkeringen vallen hier ook onder volgens de richtlijnen van de stichting PAWW. Hierover is nog steeds discussie tussen de verschillende partners. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag > Uitzonderen PAWW Visma | Raet heeft voor de volgende oplossing gekozen. Over looncomponenten die wel belastingplichtig zijn en niet premieplichtig - looncomponenten geteld in Kolom 3 van de loonstaat - wordt premie PAWW berekend.  Het is mogelijk om bepaalde bepaalde looncomponenten waarover je geen PAWW-premie wilt berekenen, uit te sluiten. Dit doe je door deze looncomponenten op te nemen in de grondslag Uitzonderen PAWW. Over deze looncomponenten berekent Payroll Business dan geen PAWW. Deze grondslag kun je zowel op klant- als op bedrijfsniveau inrichten. Uw actie Als je wilt dat er over bepaalde looncomponenten, zoals Nabetalingen, geen PAWW-premie wordt berekend, kun je deze looncomponenten opnemen in de grondslag Uitzonderen PAWW.  Algemene verbeteringen rapportageschermen Waarom  Wij zijn bezig de schermen voor het aanmaken van de rapportages zo generiek mogelijk te maken. Hoe Rapporten > Controle > Individuele / Collectieve loonstaat Rapporten > Berekening > Verbijzondering salarisberekening / loonkostenberekening Met ingang van deze release hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd:  Voor het rapport Collectieve loonstaat hebben we de optie verwijderd om dit rapport voor één specifieke medewerker op te vragen. Voor de  rapporten Individuele loonstaat, Verbijzondering salarisberekening en Verbijzondering Loonkostenberekening hebben we het zoekscherm voor het zoeken naar een bepaalde medewerker vervangen door een lijst met zoekfunctie. Uw actie Er is geen actie nodig. Contract ID toegevoegd aan rapporten Verbijzondering Salarisberekening en Verbijzondering loonkostenberekening Waarom Binnenkort maken we het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Als voorbereiding hierop hebben we alvast aan bepaalde rapporten de kolom contract ID toegevoegd, zodat duidelijk is via welk Contract bepaalde uitbetalingen zijn gedaan. Hoe Rapporten > Berekening Aan de volgende rapporten is de kolom Contract ID toegevoegd: Verbijzondering Salarisberekening Verbijzondering Loonkostenberekening Uw actie Er is geen actie nodig. WW-herzien geautomatiseerd Waarom Als een dienstverband waarvoor je als werkgever de lage WW-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet je alsnog de hoge WW-premie betalen. Om hiervoor te waarschuwen, hebben we in de maart release de volgende signalering geintroduceerd (waarschuwing): Uitdienst binnen 2 maanden - Awf mogelijk herzien. Hierbij kan je zelf bepalen of je de WW-premie wilt herzien. Vanaf deze release kun je regelen dat het herzien van de WW-premie in deze situatie automatische plaatsvindt. Hoe Instellingen > Berekening > Gegevens UWV Aan het scherm Gegevens UWV is per 1-1-2020 het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden toegevoegd.  Als je dit veld leeg laat (= initiële waarde) of hier Nee invult, dan blijft de werking zoals deze was: je krijgt de hierboven genoemde signalering in het Signaleringsverslag en bepaalt zelf of je de WW-premie wilt herzien door in het scherm Loonheffingen het veld WW herzien op Ja te zetten.  Als je in dit veld Ja invult en een medewerker gaat uit dienst binnen twee maanden na indiensttreding, dan gebeurt het volgende: Tijdens de salarisverwerking krijgt het veld WW herzien de waarde Ja, met als ingangsdatum de datum in dienst. Als je het Signaleringsverslag opvraagt (type waarschuwing), dan staat hierin de volgende signalering: Uitdienst binnen 2 maanden - WW herzien ind. op Ja. Als bij een medewerker waarvoor de lage WW (AWf) is toegepast het veld WW herzien op Ja staat, gaat Payroll Business de hoge WW (AWf) toepassen en verantwoordt dit dan in de Afrekenmatrix medewerker in de kolom AWf herzien.  Let op Je kunt er ook voor kiezen om in zelf het scherm Loonheffingen bij de medewerker een waarde vast te leggen in het veld WW herzien.  Als je dit doet, prevaleert deze waarde op medewerkerniveau en zal Payroll Business het veld WW herzien niet meer muteren als de medewerker uit dienst gaat binnen twee maanden na indiensttreding. Herzien lage WW-premie bij meer dan 30% overwerk in kalenderjaar tijdelijk opgeschort vanwege coronavirus De bepaling uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat medewerkers alsnog de hoge WW-premie moeten betalen als ze in een jaar meer dan 30% hebben overgewerkt, is tijdelijk opgeschort omdat deze tot onbedoelde effecten leidt in sectoren waar vanwege het coronavirus veel wordt overgewerkt. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht deze bepaling aan te passen en het kabinet heeft toegezegd de bepaling tijdelijk te wijzigen. Om de onbedoelde effecten weg te nemen, is besloten dat alle werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden, zie voor meer informatie de berichtgeving op onze website: https://www.vismaraet.nl/wet-regelgeving/opschorting-30-procent-toets/. Uw actie Als je de nieuwe functie wilt gebruiken, vul dan in het scherm Gegevens UWV  bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja in. Opgeloste meldingen  Dubbele regels in loonaangifte kwartaalverloners (change 19977554) Melding Het verzenden van periode 03 bij een kwartaalaangifte gaf fouten vanwege onterechte dubbele regels in het bestand.  Oplossing Vrijdag 20-3-2020 hebben we de oplossing hiervoor uitgeleverd, zodat de kwartaalaangifte weer wordt verzonden conform de regels van de Belastingdienst. Uw actie De loonaangiftes die fout waren hebben we opnieuw klaargezet, zodat je ze kunt controleren en verzenden.  Veld Fase indeling F en Z kreeg in de Loonaangifte onterecht de waarde 0 (change 2001291) Melding Soms werd in de Loonaangifte het veld Faxe indeling F en Z met de waarde 0 weggeschreven, terwijl bij de medewerker in dit veld de correcte waarde was ingevuld. Oplossing Vrijdag 20-3-2020 hebben we de oplossing hiervoor uitgeleverd waardoor de waarde van het veld Fase indeling F en Z niet meer met de waarde 0 wordt weggeschreven. Er vindt nu een toetsing plaats op Sector 52 (Uitzendbedrijven) en Aard arbeidsverhouding = 11: Uitzendkracht. Als hieraan wordt voldaan, geeft Payroll Business dit veld door naar de Loonaangifte. Uw actie Als deze fout in jouw organisatie voorkwam, is het nodig de Loonaangiftes opnieuw te verzenden vanaf periode 2020-01. Hiervoor kun je contact opnemen met de Servicedesk. Ad hoc rapportages (uitgebreid) werkte nog niet volledig (change 1954094,1981186) Melding Klanten hebben bij het maken van rapporten via de nieuwe functie Ad hoc rapportage (uitgebreid) de volgende problemen gemeld: Bij het aanmaken van rapporten op klantniveau loopt het rapport vast als je een bedrijf filter weghaalt. Als je per ongeluk op   klikt zonder een bedrijf te selecteren, loopt het systeem vast. In sommige gevallen geeft het problemen bij het toevoegen van een bedrijf in een bestaande definitie. Bij het verplaatsen van de volgorde van elementen in de lijst loopt het systeem vast. Als je definitie opslaat, wordt de selectie Bestaande definitie gebruiken leeggehaald. Oplossing Vanaf deze release hebben we deze problemen verholpen. Uw actie Er is geen actie nodig. Rapport Betalingsoverzicht netto resultaat - namen tabbladen niet correct (change 1988063) Melding Als u het nieuwe rapport Betalingsoverzicht netto resultaat dat beschikbaar is vanaf release 2020-03, ) opvroeg, kwamen de namen van de tabbladen in het excelbestand, soms niet overeen met de inhoud.  Oplossing Vanaf deze release is dit opgelost en komen de namen van de tabbladen overeen met de inhoud van het tabblad.  Uw actie Er is geen actie nodig. Inlezen of vastleggen negatieve verlofsaldi niet mogelijk in arbeidsvoorwaarde Verlof (change 1898010) Melding Na het splitsen van het verlofsaldo tussen wettelijk- en bovenwettelijk verlof, was het niet mogelijk om voor de nieuwe velden van de arbeidsvoorwaarde Verlof negatieve saldi in te lezen of handmatig vast te leggen.  Oplossing Dit is opgelost, zodat je negatieve verlofsaldi kunt inlezen ongeacht of de medewerker momenteel een positief- of negatief verlofsaldo heeft. Dit betekent dat de volgende velden ook een negatief waarde kunnen hebben: Verlofsaldo (boven)wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud   Let op Als gevolg hiervan wordt bij de opbouw van verlofrechten nu eerst gekeken of er oude negatieve verlofsaldo’s zijn. Als dit zo is, verrekent Payroll Business de nieuwe opgebouwde verlofrechten eerst in die negatieve verlofsaldo’s.  Wettelijk opgebouwd verlof wordt dan eerst afgeboekt van de volgende verlofsaldo’s, mits deze een negatieve waarde hebben: Verlofsaldo (boven)wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud Bovenwettelijk opgebouwd verlof wordt dan eerst afgeboekt van de volgende verlofsaldo’s, mits deze een negatieve waarde hebben: Verlofsaldo (boven)wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar oud Uw actie Er is geen actie nodig. Pensioen APG (SPW) fout bij uurloner nieuw in dienst en niet gewerkt (change 1663387) Melding Als een oproepkracht in dienst kwam en niet gewerkt had in de eerste periode, dan werd er geen jaarinkomen voor de betreffende pensioensoort aangemaakt en werd dit ook niet doorgegeven in de pensioenaangifte van APG (SPW). Dit resulteerde in een signalering bij APG. Oplossing Vanaf release van 2020-05 is dit met ingang van 1-1-2020 opgelost. Vanaf dit moment wordt er wel een jaarinkomen aangemaakt en doorgegeven. Uw actie Er is geen actie nodig. Verkeerde berekening premie PAWW medewerkers uit dienst (change 1960187) Melding Bij medewerkers die reeds uit dienst zijn en een nabetaling ontvangen waarover PAWW moet worden ingehouden, werd de PAWW-premie soms foutief berekend. Dit kwam omdat Payroll Business niet op een juiste manier rekening hield met het maximum loon waarover PAWW moet worden ingehouden. Oplossing Medewerker > Medewerker > Samenvoegregeling In het scherm Samenvoegregeling geeft u bij het veld PAWW afwijkend cumulatief maximumloon wn het maximum bedrag op dat Payroll Business heeft berekend in het laatste tijdvak dat de medewerker nog in dienst was. Voorbeeld Een medewerker verdient in januari en februari 4.000,00 euro. De grondslag voor die periodes is 4.000,00 euro (per maand).  Het maximumloon voor die periodes is 4.769,33 (per maand) De PAWW-premie voor die periodes is 0,4% van 4.000,00 = 16,00 euro (per maand). Deze medewerker gaat per 1 maart uit dienst en krijgt nog een nabetaling van 5.000,00 euro uitbetaald in april. Voor deze medewerker vult u in het scherm Samenvoegregeling bij het veld PAWW het afwijkend cumulatief maximumloon wn de waarde 9.538,66 in (2x 4.769,33 max. per maand). Payroll Business berekent dan de volgende gegevens: Grondslag voor de PAWW: 9.538,66 (maximum loon t/m periode 2) - 8.000,00 (grondslag t/m periode 2) = 1.538,66. PAWW premie: 0,4% van 1.538,86 = 6,15. Uw actie Dit is afhankelijk van de inrichting van de grondslag en de nabetalingen die je uitbetaalt. Omschrijving elementen arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak aangepast (change 1995144) Melding De omschrijving van de elementen in de arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak zijn gelijk aan de omschrijving van de velden van de auto van de zaak. Bij het selecteren van deze elementen voor rapporten, zoals Export CSV, is er daarom geen onderscheid te maken tussen de elementen voor de Auto van de zaak en de elementen voor de Fiets van de zaak. Oplossing De elementen die horen bij de arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak hebben het achtervoegsel Fiets van de zaak gekregen, zodat ze te onderscheiden zijn van de elementen van de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak.  Uw actie Er is geen actie nodig. Standenregister uitgebreid - nieuwe medewerkers hebben geen voorletters (change 1970873) Melding In het rapport Standenregister Uitgebreid werden van nieuwe medewerkers de voorletters niet getoond. Oplossing Dit is aangepast, zodat in dit rapport vanaf deze release ook van nieuwe medewerkers de voorletters worden getoond.  Uw actie Er is geen actie nodig. Onverklaarbare meldingen in Signalerinsverslag (change 1847053) Melding Voor een medewerker die geen loon krijgt en waarvan de uren op nul staan, verscheen in het Signaleringsverslag de melding dat het aantal verloonde uren nul moet zijn. Voor een medewerker voor wie alleen de WGA-uitkering wordt betaald, verscheen de melding dat het Loon SV niet nul mag zijn.  Oplossing Voor het Signaleringsverslag werd gekeken naar de cumulatieve uren in plaats van naar de uren in de periode. Dit is gecorrigeerd, zodat nu voor het Signaleringsverslag alleen de uren in de periode worden meegenomen. Voor de melding over het Loon SV, stond het veld ZW verzekerd op Ja, terwijl er geen SV loon was. Het veld ZW verzekerd moest op het niveau van de medewerker op Nee gezet worden.  Uw actie Het kan zijn dat het veld ZW verzekerd op een hoger niveau, bijvoorbeeld bedrijf of klant, op Ja staat, terwijl er geen SV-loon meer is en geen ZW-verzekering van toepassing is op de medewerker. In dat geval moet je bij de medewerker het veld ZW verzekerd op Nee zetten.  Voorstel transitievergoeding gaf deling door nul (change 1979426) Melding Het was niet mogelijk bij een gekopieerde medewerker de transitievergoeding te bepalen, omdat de regeling Voorstel transitievergoeding een deling door 0 gaf. Als je een medewerker kopieert voor het laten berekenen van transitievergoeding heeft deze namelijk geen salaris om de transitievergoeding over te berekenen.  Dit komt voor als je in het scherm Transitievergoeding (instellingen) het veld Bepalen transitievergoeding  op Ja staat. Tijdens de payrollverwerking wordt dan bij iedereen met deze bedrijfsinstelling de transitievergoeding bepaald.   Oplossing Om dit probleem te voorkomen, kun je nu voor een gekopieerde medewerker in het scherm Voorstel Transitievergoeding het veld Bepalen transitievergoeding op Nee zetten. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 4/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 19:11 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 967 Weergaven
Mededelingen Nieuw logo Visma | Raet nu op salarisstrook en rapporten Met de overname door Visma en het combineren van het merk Visma | Raet hebben we een nieuw logo waarin deze combinatie tot uiting komt. Daarom ziet u vanaf de release van januari 2020 het Visma | Raet logo op de salarisstrook en in de rapporten. Ook de kleurstelling wordt aangepast aan de vormgeving van Visma | Raet: zo wordt de groene belijning vervangen door zwarte lijnen. Daarnaast is op de loonstroken de positie van het technische nummer en de paginering veranderd om genoeg plek te hebben voor het nieuwe logo. Als u een eigen logo op de strook toont, blijft dit vanzelfsprekend ongewijzigd.  Gewijzigd en verbeterd Looncomponenten Specifieke rekening in combinatie met Tussentijdse betalingen Waarom Tot nu toe werd bij het uitbetalen van Tussentijdse betalingen geen rekening gehouden met eventuele inrichting van de grondslag Looncomponenten Specifieke rekening, zodat alle tussentijdse betalingen uitsluitend werden geboekt op de standaard Salarisrekening van de medewerker. Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie-eigenschappen Instellingen > Berekening > Grondslag Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA Beheer > Betalingen > Tussentijdse betalingen Vanaf deze release wordt bij het uitbetalen van tussentijdse betalingen wel rekening gehouden met de inrichting van Looncomponenten Specifieke rekening. Looncomponenten die zowel in de selectie-eigenschap Tussentijdse betalingen als in de grondslag Looncomponenten Specifieke rekening zijn opgenomen, worden nu bij tussentijdse betalingen uitbetaald op de Looncomponenten Specifieke rekening. Op de salarisstrook wordt deze betaling verrekend met het dagelement Tussentijdse betaling looncomp. spec. rekening. Uw actie Wilt u deze functionalteit gebruiken, dan richt u dit in via de volgende schermen: Selectie-eigenschappen Grondslag voor het bedrijf  Overboekingen SEPA voor de medewerker. Aanpassingen UPA Waarom Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in het UPA-bestand. Voorheen moest u voor de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) een apart veld invullen met de reden uit dienst. Vanaf 2020 gaat de UPA echter dezelfde redenen uit dienst gebruiken als de Belastingdienst. Hierdoor gebruikt de UPA vanaf 1-1-2020 ook het veld Reden uit dienst in het scherm Medewerker(s) en hoeft u de reden niet meer dubbel te registreren.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Medewerker > Medewerker > Interfaces > Periodieke interface UPA Als een medewerker uit dienst treedt, moet u de reden hiervoor vastleggen in het scherm Medewerker(s) bij het veld Reden uitdienst. De reden die u hier invult, wordt vanaf 2020 ook doorgegeven naar de UPA. Daarom is het veld UPA Code reden einde inkomstenverhouding met ingang van 2-1-2020 verwijderd van het medewerkerscherm Periodieke interface UPA. Uw actie Er is geen actie nodig. Automatisch starten interfacebestanden UPA en APG Waarom Gebruikt u de APG- of UPA-interface, dan moest u tot deze release het aanmaken van het interfacebestand zelf starten. Hoe Vanaf deze release worden de bestanden voor de interfaces APG en UPA direct aangemaakt nadat de definitieve salarisverwerking van een periode is afgerond. De aangifte zelf kunt u oproepen en versturen via de tegel voor APG of UPA. Uw actie Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces Als het nodig is een bestand nogmaals aan te maken, bijvoorbeeld omdat niet payrollgevoelige informatie is gecorrigeerd, kunt u nadat de gegevens zijn gecorrigeerd het bestand handmatig starten. Dit doet u  met de functie Handmatig starten automatische interfaces, waarmee u één van de interfaces kunt herstarten, zodat specifieke bestanden van een periode nogmaals worden aangemaakt. Let er hierbij op dat het niet mogelijk is een herstart uit te voeren, als er op dat moment al een interfacebestand van dat type wordt aangemaakt. Jaaropgaaf Medewerker - zoekfunctie veld Medewerker aangepast Waarom De zoekfunctie van het veld Medewerker in het scherm Jaaropgaaf medewerker zoeken werkte nog niet conform onze nieuwe richtlijnen en is met de release van december aangepast.  Hoe Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker Klikt u in het veld Medewerker en begint u met typen, dan wordt de lijst met te kiezen medewerkers automatisch aangepast. Typt u bijvoorbeeld de letters Jans in het veld, dan ziet u alleen nog de medewerkers waarvan de naam begint met deze letters. Dat maakt het zoeken efficiënter.  Uw actie Er is geen actie nodig. Nummer inkomstenverhouding nu ook in scherm Arbeidscontract Waarom Als voorbereiding op het opleveren medio 2020 van de nieuwe functionaliteit die het mogelijk maakt meer inkomstenverhoudingen vast te leggen, wordt het Nummer inkomstenverhouding op meer plekken in de programmatuur getoond, waaronder het  in het scherm Arbeidscontract. Hoe Medewerker > Contact > Arbeidscontract Vanaf deze release is het veld Inkomstenverhouding toegevoegd aan het het scherm Arbeidscontract. Dit veld kunt u hier vooralsnog niet wijzigen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Identificeren medewerker in loonaangifte Waarom In het loonaangiftebestand dat Payroll Business aanmaakt, wordt voor het identificeren van een medewerker een technische sleutel gebruikt. Deze sleutel, die ook wordt gebruikt bij een eventuele foutmelding die u van de Belastingdienst ontvangt, vindt u terug in het rapport Controleoverzicht loonaangifte in de kolom Wn Id. Omdat deze technische sleutel voor u niet logisch te herleiden is tot een medewerker, gaan we deze identificatie aanpassen. Hoe Vanaf 1-1-2020 vindt in de loonaangifte van Payroll Business het identificeren van de medewerker plaats op basis van de combinatie: Bedrijfscode-Medewerkercode-Nummer inkomstenverhouding, bijvoorbeeld:   Bedrijfscode = 001 Identificatie loonaangifte  001-123-2001 Medewerkercode = 123 Nummer inkomstenverhouding = 2001 Na verloop van tijd  gaan we daarom de kolom Wn Id over het jaar 2020 of later, niet meer opnemen in het rapport Controleoverzicht loonaangifte. Over de jaren tot en met 2019 blijft de kolom Wn Id wel in dit rapport aanwezig. Uw actie Het is niet mogelijk om gedurende een lopend jaar voor de loonaangifte de identificatie van een medewerker aan te passen. Daarom kunt u niet zonder meer de bedrijfscode of medewerkercode aanpassen na de defintieve verwerking van de eerste periode van een jaar en ook niet de datum in dienst van de medewerker. Als dit toch noodzakelijk is, moet u: de bedrijfscode per 1 januari van het jaar aanpassen de medewerkercode aanpassen per 1 januari of per de datum in dienst als deze later in het jaar ligt Vervolgens moet u contact opnemen met de Service Desk met het verzoek de loonaangifte vanaf de betreffende periode opnieuw aan te maken. Validatiewaarden bij Woonsituatie loonheffing uitgebreid Waarom Vanaf 01-01-2019 wordt er voor het berekenen van de loonheffing onderscheid gemaakt tussen drie groepen medewerkers: Medewerkers die inwoner zijn van Nederland. Medewerkers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of van de de BES-eilanden, de zogenaamde Landenkring. Medewerkers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder bovenstaande punten. Met ingang  van 01-01-2020 komen hier twee groepen medewerkers bij: Medewerkers die inwoner zijn van België Medewerkers die inwoner zijn van Suriname of Aruba   Hoe Medewerker > Medewerker > Loonheffingen In het scherm Loonheffingen zijn aan het veld Woonsituatie loonheffing per 1-1-2020 de volgende validatiewaarden toegevoegd:  België Suriname/Aruba. Uw actie Er is geen actie nodig. Payroll Business voert de volgende conversie uit: voor medewerkers bij wie in het veld Woonland de waarde België, Aruba of Suriname is ingevuld, krijgt het veld Woonsituatie loonheffing automatisch de hierbij horende waarde. Wijziging AOW-leeftijd Waarom Door het aannemen van de wet Temporisering verhoging AOW-leeftijd stijgt de AOW-leeftijd minder snel en moeten de AOW-leeftijden voor 2020 en de jaren daarna worden aangepast.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers In het veld ingangsdatum AOW van het scherm Medewerkers, ziet u de AOW-datum die het systeem bepaalt op basis van de geboortedatum en de wettelijk vastgestelde AOW-leeftijd.  In de tabel hieronder ziet u oude AOW-leeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd op basis van de nieuwe wetgeving.  Jaar De AOW-leeftijd was De AOW-leeftijd wordt 2019 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 4 maanden 2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden 2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden 2022 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 7 maanden 2023 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 10 maanden 2024 67 jaar en 3 maanden 67 jaar Wij gaan de AOW-leeftijden in de programmatuur aanpassen zoals aangegeven in deze tabel. Het proces hiervoor zal enige tijd duren. We beginnen met het bijwerken van de eerstvolgende AOW-datums, zodat medewerkers die een ingangsdatum AOW in januari 2020 krijgen, als eerste worden bijgewerkt. Daarna volgen de medewerkers met een ingangsdatum AOW in februari 2020, enzovoorts. Zodra de ingangsdatum AOW voor alle medewerkers is bijgewerkt, laten we u dit weten via de berichtgeving onder het paneel Nieuws op de Portal / Youforce. Uw actie Er is geen actie nodig.  Aantal decimalen uitgebreid voor Percentage uitbetaalde vakantieuren en Percentage berekening uurloon Waarom Voor bepaalde organisaties en bedrijven wordt het uurloon gedefinieerd op basis van een percentage van het periodeloon. Omdat het hierbij gaat het om percentages met 3 decimalen, kwam bij ons het verzoek binnen om voor de betreffende percentages het aantal decimalen uit te breiden. Hoe Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Salaris (Variabel bruto) Voor volgende velden is het aantal decimalen uitgebreid van 2 naar 6 decimalen: Percentage voor berekening uurloon - arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof (Uitsplitsing) Percentage van uitbetaalde vakantieuren - arbeidsvoorwaarde Salaris (Variabel bruto) Uw actie Er is geen actie nodig.  Geselecteerde bedrijf uit bedrijfskeuzemenu niet meer zichtbaar in veld linksboven in het scherm Waarom Diverse gebruikers hebben teruggekoppeld dat het bedrijf dat was geselecteerd in het bedrijfskeuzemenu en zichtbaar was in het veld in de linksboven in het scherm waarmee u bedrijven kunt selecteren, niet synchroon loopt met de selectie van het bedrijf in het navigatiepad. Soms was bedrijf A geselecteerd in het bedrijfskeuzemenu en werd daar getoond, terwijl u in de schermen al met bedrijf B werkte. Omdat dit verwarring gaf, wordt het bedrijf dat u in het bedrijfskeuzemenu hebt geselecteerd niet meer in het veld linksboven in scherm getoond.  Hoe Vanaf deze release staat het geselecteerde bedrijf staat niet meer in het veld linksboven in het scherm. De nadruk ligt nu op de zoekfunctionaliteit binnen het bedrijfskeuzemenu. Daarom is de link Zoek Bedrijf toegevoegd waarmee u de keuzelijst opent waaruit u een bedrijf kunt selecteren.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Toegepaste profielcode in mutatieverslag Waarom Een profielgroep zorgt er voor dat bij het aanmaken van een nieuwe medewerker er standaard waardes worden toegepast. Het was echter nog niet mogelijk in te zien welke profielgroep werd toegepast. Daarom is deze nu opgenomen in het mutatieverslag. Hoe Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag (uitgebreid)  Aan de rapporten Mutatieverslag en Mutatieverslag (Uitgebreid), is vanaf deze release het gegevenselement Toegepaste profielgroepcode opgenomen. Wanneer u een profielgroep heeft toegepast, ziet u de code van de toegepaste profielgroep in het mutatieverslag met de bijbehorende mutatiedatum.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Indienstmelding valt uit door payroll profiel (change 1749822) Melding  Wanneer u in Self Service gebruik maakt van een payrollprofiel, dat is voorgedefnieerd via een profielgroep in Payroll Business en deze profielgroep elementen op contractniveau bevatte, zoals arbeidsvoorwaarden, resulteerde dit in een uitgevallen mutatie met de melding: Fout in veld 'Contract ID': waarde veld is niet uniek binnen medewerker; waarde van veld is: 1. Oplossing  Vanaf deze release is dit aangepast, zodat u een payrollprofiel kunt toepassen via Self Service waarin contractgerelateerde elementen zijn opgenomen. Denk eraan dat deze profielwaardes niet in Self Service zichtbaar zijn, omdat ze pas worden toegepast in Payroll Business. Let op: als u in Self Service waardes vastlegt voor elementen die ook in het toegepaste profiel zijn gedefinieerd, overschrijft u hiermee de waardes in het profiel.   Uw actie Er is geen actie nodig.  Wet- en regelgeving Nieuwe kolommen voor WW hoog/laag/herzien in rapportages Waarom We hebben de diverse rapportages aangepast waarin de nieuwe premies WW hoog en WW laag zijn opgenomen. Het gaat om de rapporten Jaaropgaaf, Verzamelloonstaat, Controleoverzicht Loonaangifte, Afrekenmatrix werkgever en Afrekenmatrix per periode.  Hoe Per 1-1-2020 zijn aan deze rapporten de volgende kolommen toegevoegd: AWF laag AWF hoog AWF herzien  Daarnaast zijn de volgende kolommen uit deze rapporten verwijderd: Sectorfondspremie WW werkgever Uw actie Er is geen actie nodig. Loonaangifte - Indicatie jaarurennorm Waarom Vanaf januari 2020 moet ook de Indicatie Jaarurennorm worden doorgegeven aan de Loonaangifte. Hoe Medewerker > Interfaces > Loonaangifte Aan het scherm Loonaangifte is het veld Indicatie jaarurennorm toegevoegd met als mogelijke waarden Ja Nee U mag het veld ook leeg laten.  Kies Ja als de omvang van de arbeid is vastgesteld als 1 aantal uren per tijdseenheid van meer dan 1 maand, maar ten hoogste van een jaar en het recht op loon evenredig is verdeeld over die tijdseenheid. In andere gevallen laat u dit veld leeg of kiest u Nee. Uw actie Vul bij medewerkers voor wie dit van toepassing is, de waarde Ja in.  Burgerservicenummer niet meer op loonstrook Waarom De Belastingdienst heeft aangegeven dat het niet meer verplicht is om op de loonstrook het Burgerservicenummer (BSN) van een medewerker te vermelden. Als het BSN niet is vermeld, is het risico op identiteitsfraude bij het versturen van de loonstrook kleiner. De Belastingdienst conformeert zich hiermee aan de stelling van de Autoriteit Persoonsgegevens dat het BSN is bedoeld voor communicatie tussen de overheid en de burger. Omdat de loonstrook valt onder communicatie tussen uw organisatie en uw medewerkers (burgers), is het aan te bevelen het BSN niet meer op de loonstrook te vermelden. Dit kunt u zelf inrichten. Let op: als u de laatste loonstrook van het jaar ook gebruikt als jaaropgaaf, is het wel verplicht om het BSN te vermelden op de salarisstrook. Dit komt omdat de jaaropgaaf ook is bestemd voor communicatie tussen uw medewerkers (burgers) en de Belastingdienst (overheid). Hoe Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen Open het scherm Loonstrookelementen en selecteer het bedrijf waarvoor u het BSN van de medewerkers niet meer wilt tonen. Selecteer in het veld Loonstrookmodel het loonstrookmodel dat het bedrijf gebruikt. Kies in het veld Loonstrookgebied voor Medewerkergegevens 1 of Medewerkergegevens. Dit hangt af van het loonstrookmodel. Klikt u op de knop Toon regels. U ziet de gegevens die u in het loonstrookgebied Medewerkergegevens (1) al dan niet kunt opnemen.  Verwijder het vinkje bij Burgerservicenummer. Zodra u dit doet, slaat Payroll Business de wijziging automatisch op.   Uw actie Als u het BSN niet meer op de loonstrook wilt tonen, wijzig dan de betreffende instelling zoals hierboven beschreven. Pensioen variabel / afwijkende contracturen (change 1542461) Waarom Na de release van 2019-11 hebben wij via extra onderhoud een pensioenaanpassing doorgevoerd voor het pensioenfonds voor de Horeca. De pensioenen werden periodiek afgetopt wat niet de correcte berekeningswijze bleek te zijn. Daarom is de berekeningswijze aangepast zodat er ook getoetst kan worden op de maximale (norm)uren van 1976 uur per jaar, waarbij er getoetst wordt op de jaarlijkse uren. Wanneer deze uren bereikt worden is de maximale franchise genoten en wordt er eventueel nog premie berekend totdat de maximumgrondslag bereikt is. Hoe Deze aanpassing hebben wij op 14 november uitgeleverd is via extra onderhoud. Hierbij is met ingang van 1-1-2019 is de arbeidsvoorwaarde Pensioen (benoemd) (variabele grondslag) aangepast: CAO services heeft nu de mogelijkheid om in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) de nieuwe kolommen 19 CAO uren en 20 Berekenen CAO uren te vullen. Kolom 19 CAO uren kan gevuld worden met de normuren op jaarbasis waarmee maximaal rekening gehouden moet worden. Kolom 20 Berekenen CAO uren kan gevuld worden met de keuzes Periodiek aftoppen of Jaarlijks aftoppen. Voor CAO horeca is dit ingericht op Jaarlijks aftoppen. De CAO-uren werken alleen in de volgende situaties: kolom 11 Soort dagen heeft de waarde 3 Dagen niet van toepassing en kolom 12 Franchise-factor heeft de waarde 1 Verloonde uren. Ook als kolom 20 Berekenen CAO uren wel een waarde heeft, maar kolom 19 CAO uren niet, wordt de pensioenberekening standaard uitgevoerd (op basis van de bedrijfsuren). In de berekening worden dan de verloonde uren (periodiek of jaarlijks) getoetst aan de CAO (norm) uren in plaats van de bedrijfsuren. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:27 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 921 Weergaven
De release notes van Payroll Business van de periode 2015-2018
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 942 Weergaven
Mededelingen Menukeuze Kopiëren medewerker - uitbetalen Transitievergoeding binnenkort niet meer beschikbaar Waarom Het uitbetalen van transitievergoedingen hebben we de afgelopen jaren heel gemakkelijk gemaakt: Sinds release 01-2020 kun je de verschuldigde transitievergoeding automatisch laten uitrekenen. Sinds release 01-2021 hoef je voor het uitbetalen van de transitievergoeding geen nieuwe medewerker meer aan te maken. In plaats daarvan kun je de transitievergoeding gewoon uitbetalen bij de medewerker zelf, met daarbij nog steeds een aparte inkomstenverhouding. Het is dus niet meer nodig om de medewerker te kopiëren. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding Deze menukeuze verdwijnt uit het menu met ingang van release 02-2022.  Actie 1 Stap over op de nieuwe methode voor uitbetalen, als je dat nog niet gedaan hebt: Medewerker  > Instroom / uitstroom > Uit dienst met Transitievergoeding. Daardoor hoef je voortaan nog maar twee mutaties vast te leggen: de uitdiensttreding zelf en de reden uit dienst. De rest gaat dan vanzelf. Payroll Business rekent - als je dat wilt - automatisch een voorstel Transitievergoeding uit. Je kunt het bedrag ook zelf uitrekenen en vastleggen in de vorm van een afwijkend bedrag. Het uitbetalen gaat vervolgens vanzelf via een tweede contract. Zorg vooraf voor de juiste instellingen, via het menu Instellingen  > Berekening > Transitievergoeding. Bedenk goed welke ingangsdatum je wilt toepassen, en welk niveau: klant of per bedrijf. De uitdiensttredingen kun je vervolgens op meerdere manieren vastleggen, zoals je dat gewend bent: In het scherm Uit dienst met Transitievergoeding kun je controleren welk bedrag Payroll Business voorstelt, eventueel een afwijkend bedrag vastleggen en eventueel aanvullende vergoedingen vastleggen. Via mutaties die in Self Service of een andere HR applicatie worden vastgelegd. Actie 2 Meer uitleg vind je in de online help, bij Procedurebeschrijvingen > Transitievergoeding > Voorstel transitievergoeding. Nieuw Stagiair - payrollelementen ZW Flex en grondslag Waarom  Eer stagiair is verzekerd voor de ZW, maar er hoeft geen premie ZW flex berekend te worden. De Belastingdienst schrijft voor dat het ook niet nodig is een grondslag voor de ZW flex te berekenen. Hoe Daarom vindt er voor een stagiair geen berekening meer plaats van de volgende payrollelementen ZW flex grondslag per ZW flex grondslag cum Actie Er is geen actie nodig. Stagiair wordt medewerker via bestaande medewerkercode Waarom Als een stagiair na de stageperiode binnen hetzelfde bedrijf in dienst komt als medewerker, dan moet je dit doorgeven aan de Loonaangifte via een nieuw IKV-nummer. Ook moet het loon dat de medewerker als stagiair heeft verdiend, worden meegenomen in de berekening van de werknemersverzekeringen bij de medewerker. Om je te ondersteunen bij het vastleggen van de vele mutaties die hiervoor nodig zijn, is vanaf 01-01-2022 de Wizard Stagiair wordt medewerker beschikbaar. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Stagiair wordt medewerker Aan het menu Medewerker hebben we de menukeuze Instroom / Uitstroom > Stagiair wordt medewerker toegevoegd, waarmee je de nieuwe Wizard start. Via deze Wizard kun je de net als in de Wizard Aanmaken medewerker stapsgewijs de schermen met relevante gegevens doorlopen. Let op: vooralsnog is er geen ondersteuning voor de situatie waarbij in dezelfde afrekenperiode zowel sprake is van een dienstverband als stagiair, als van een dienstverband als medewerker. 1) Wizard Stagiair wordt medewerker Ga naar Medewerker > Stagiair wordt medewerker en klik in het scherm Stagiair wordt medewerker - selecteer een medewerker op Zoeken. Je ziet nu stagiars die in- of uitdienst zijn: Aard arbeidsverhouding is 07 Stagiair. Dubbelklik op de regel van de stagiair die je als medewerker in dienst gaat nemen. Je komt in het beginscherm van de Wizard: Stagiair wordt medewerker - Stap 1 van 7 - Stagiair wordt medewerker start Wizard. Hierin zie je de volgende velden: Medewerkercode Achternaam Geboortedatum Organisatorische Eenheid Doorstroom indicatie, default waarde = Stagiair wordt medewerker Dienstverband indicatie, default waarde = In dienst Type medewerker Pas zonodig de Organisatorische eenheid en/of het Type medewerker aan en klik op Volgende om de wizard voor de betreffende stagiair te starten. Je ziet nu het scherm: Stagiair wordt medewerker - Stap 2 van 7 - medewerker.  In de Wizard Stagiair wordt medewerker doorloop je dezelfde schermen als in de Wizard Aanmaken medewerker. Het systeem heeft echter bij de gegevens die je moet aanpassen als je een stagiair in dienst neemt als medewerker, alvast de default waarden gemuteerd: Gegevenselement Scherm Waarde oud Waarde nieuw Nummer inkomstenverhouding [10301875] Medewerker [112] Medewerker aanvullend [79] Jaar en maand van indiensttreding (4 posities) Jaar en maand van indiensttreding als stagiair (4 posities) WW verzekerd [10000029] Loonheffingen [10000029] Nee Ja WAO/IVA/WGA verzekerd [10000030] Loonheffingen [10000029] Nee Ja Contr. onbep./bep. tijd [10204687] Arbeidscontract [99] Niet van toepassing (N) Onbepaalde tijd (O) Schriftelijke arbeidsovk [10524364] Arbeidscontract [99] Niet van toepassing (X) Ja (J) Oproepovereenkomst [10524365] Arbeidscontract [99] Niet van toepassing (X) Nee (N) Aard arbeidsverhouding [10204685] Loonaangifte [10204732] Stagiair (07) Arbeidsovereenkomst (01)   2) Payrollberekening loon en aantal perioden als stagiair Na het voltooien van de Wizard Stagiair wordt medewerker berekent Payroll Business bij het uitvoeren van de salarisverwerking, de volgende gegevenselementen: Sv loon huidig jaar tijdens stage tbv werknverz. Payroll Business vult hier de berekende waarde in van het loon dat is verdiend als stagiair. Dit loon wordt opgeteld bij het loon van de medewerker en hierover worden vervolgens de premies berekend. Aantal stageperiodes huidg jaar - werknemersverz Payroll Business vult hier het aantal perioden in dat de medewerker in dienst was als stagiair. Het aantal perioden wordt gebruikt voor een juiste VCR-berekening voor de SV-premies. Je vindt deze gegevens in het scherm Loonaangifte dat je opent via  Medewerker > Interfaces > Loonaangifte. Let op: als je bovenstaande gegevenselementen zelf muteert, rekent Payroll Business met de handmatig opgegeven waarde. Actie Gebruik voortaan deze wizard, als je een stagiair, die al dan niet nog in dienst is, wilt omzetten naar een medewerker met arbeidsovereenkomst. Interface Loonstroken en jaaropgaven naar File API toegevoegd aan Handmatig starten automatische interfaces Via Handmatig starten automatische interfaces kun je een bepaalde interface herstarten, zodat specifieke bestanden van een periode (nogmaals) worden aangemaakt. Omdat het vanaf januari 2022 mogelijk is om de salarisstroken en de jaaropgaven zelf op te halen via een File API, hebben we ervoor gezorgd dat het nu ook mogelijk is de betreffende interface hiervoor opnieuw te starten.  Hoe Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces In het scherm Handmatig starten automatische interfaces hebben we aan de lijst van het veld Interface de interface Loonstroken en jaaropgaven naar File API toegevoegd. Zodra je deze selecteert, zie je in het scherm alleen de laatste definitieve salarisverwerking. Selecteer deze en klik op Herstarten. Aandachtspunt  jaaropgaven Je kunt alleen de salarisstroken kunnen opnieuw opvragen. Als het nodig is om de jaaropgaven opnieuw op te vragen, doe je dit op de gebruikelijke manier via Beheer > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven. Selecteer het Jaar, geef op voor welke medewerkers je de jaaropgaven wilt aanvragen en klik op Aanvragen. Meer informatie Meer informatie over het zelf ophalen van de loonstroken en jaaropgaven via een File API, vind je in het helponderwerp Loonstroken en jaaropgaven naar File API, zoekterm File API.  Gegevenselementen toevoegen aan Salarisstrook en Jaaropgaaf XML voor File API Waarom Via de File Api voor Loonstroken en jaaropgaven, kun je de stroken en jaaropgaven importeren in een eigen HR-systeem of portal. Sommige HR-systemen hebben eigen sleutelvelden voor het herkennen van een medewerker. Omdat het handig is voor het herkennen van een medewerker, om deze sleutelvelden als gegevenselement toe te voegen aan de XML voor de salarisstroken en jaaropgaven, hebben we dat vanaf deze release mogelijk gemaakt. Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie-eigenschappen In het scherm Selectie-eigenschappen hebben we hiervoor aan de lijst van het veld Selectie eigenschap de keuze Sleutelveld payslip API toegevoegd. Stappen Het toevoegen van een sleutelveld doe je als volgt. Kies in het veld Selectie eigenschap voor de eigenschap Sleutelveld Payslip API. Klik rechts op het icoon Toevoegen en kies in het scherm waarin je de element selecteert bij het veld Soort voor Gegevenselement. Klik op Zoeken, selecteer het gewenste element en klik op Toevoegen. Met deze selectie-eigenschap kan je alleen gegevenselementen toevoegen. Payroll Business geeft alleen het eerste gegevenselement van de selectie-eigenschap door in de XML van de File API. Dit is dus het element dat bovenaan staat. Toegevoegd aan XML-bestand Aan het XML-bestand is de groepstag CustConf toegevoegd met daarin: Code - het nummer van het gegevenselement Description - de omschrijving van het gegevenselement Value - de waarde van het gegevenselement bij de medewerker Actie Als je deze functionaliteit afneemt en een eigen veld in de XML wilt hebben, voeg dit veld dan toe via de bovengenoemde stappen. Gewijzigd en verbeterd  Veld Ontslagvergoeding (eenmalig) verwijderd van arbeidsvoorwaardenscherm Transitievergoeding   Waarom  In de loop van 2021 is het via het scherm Uitdienst met transitievergoeding mogelijk gemaakt om de volgende extra vergoedingen en inhoudingen vast te leggen.  10 extra bruto vergoedingen 5 bruto inhoudingen 5 netto vergoedingen 5 netto inhoudingen Deze worden dan samen met de transitievergoeding uitbetaald of ingehouden. Omdat deze nieuwe functionaliteit meer mogelijkheden biedt en gemakkelijker is in het gebruik, is met ingang van periode 01-2022 het veld Ontslagvergoeding (eenmalig) van het arbeidsvoorwaarden scherm Transitievergoeding verwijderd.   Hoe  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardegegevens Het veld Ontslagvergoeding (eenmalig) is met ingang van periode 01-2022 van het arbeidsvoorwaardenscherm Transitievergoeding verwijderd.   Actie Er is geen actie nodig.  Aanpassing berekening ZW flex, WGA en AWf Waarom  Bij de berekening van de ZW flex, de WGA en de AWf hebben we de naamgeving van de gebruikte payrollelementen aangepast. Dit om de berekening van deze werknemersverzekeringen inzichtelijker te maken.  Let op: als je alternatieve omschrijvingen heb vastgelegd voor deze payrollelementen, dan blijven deze ongewijzigd.  Hoe  Bij het berekenen van de ZW flex zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam ZW flex loon per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex loon werkgever periode ZW flex loon cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex loon werkgever ZW flex maximum per Het maximum loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex maximum wg periode ZW flex maximum cum Het maximum loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex maximum wg ZW flex grondslag per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening ZW flex grondslag werkgever periode ZW flex grondslag cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening ZW flex grondslag werkgever ZW flex premie per De premie die voor deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager  ZW flex premie werkgever periode ZW flex premie E.R. per  De premie die voor deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager  ZW flex premie werkgever E.R. periode ZW flex premie cum De premie die t/m deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager ZW flex premie werkgever ZW flex premie E.R. cum De premie die t/m deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager ZW flex premie werkgever E.R.    Bij het berekenen van de WGA werkgever zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam WGA loon werkgever per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werkgever periode WGA loon werkgever cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werkgever WGA grondslag werkgever per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening WGA grondslag werkgever periode WGA grondslag werkgever cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening. WGA grondslag werkgever WGA premie werkgever per De premie die voor deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager  WGA premie werkgever periode WGA premie werkgever E.R. per De premie die voor deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager  WGA premie werkgever E.R. periode WGA premie werkgever cum De premie die t/m deze periode is berekend bij geen eigenrisicidrager WGA premie werkgever WGA premie werkgever E.R. cum De premie die t/m deze periode is berekend bij een eigenrisicidrager WGA premie werkgever E.R.    Bij het berekenen van de WGA werknemer zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam WGA loon werknemer per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werknemer periode WGA loon werknemer cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werknemer WGA grondslag werknemer per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening WGA grondslag werknemer periode WGA grondslag werknemer cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening. WGA grondslag werknemer WGA premie werknemer per De premie die voor deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager  WGA premie werknemer periode WGA premie werknemer E.R. per De premie die voor deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager  WGA premie werknemer E.R. periode WGA premie werknemer cum De premie die t/m deze periode is berekend bij geen eigenrisicidrager WGA premie werknemer WGA premie werknemer E.R. cum De premie die t/m deze periode is berekend bij een eigenrisicidrager WGA premie werknemer E.R.   Bij het berekenen van de AWF zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam AWf loon per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf loon periode AWf loon cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf loon  AWf maximum per Het maximum loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf maximum periode AWf maximum cum Het maximum loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf maximum AWf grondslag per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening AWf grondslag periode AWf grondslag cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening. AWf grondslag  AWf aanwas herzien per De grondslag van deze periode waarop de herziene AWf van toepassing is AWf aanwas herzien AWf aanwas hoog per De grondslag van deze periode waarop de hoge AWf van toepassing is AWf aanwas hoog AWf aanwas laag per De grondslag van deze periode waarop de lage AWf van toepassing is AWf aanwas laag AWf premie per De premie die voor deze periode is berekend  AWf premie periode AWf premie cum De premie die t/m deze periode is berekend   AWf premie  AWf premie herzien per De premie die voor deze periode is berekend op basis van AWf herzien AWf premie herzien AWf premie hoog per De premie die voor deze periode is berekend op basis van AWf hoog AWf premie hoog. AWf premie laag per De premie die voor deze periode is berekend op basis van AWf laag AWf premie laag Actie Er is geen actie nodig. Scherm Arbeidscontract - vastleggen afwijkende CAO-code mogelijk  Waarom Voor medewerkers die niet onder de CAO vallen, was het altijd nodig een eigen CAO aan te maken, om ervoor te zorgen dat het doorgeven van de gegevens naar de loonaangifte correct verliep. Ook als de medewerker dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft als de medewerkers die wel onder de bedrijfs-CAO vallen, moest je toch een eigen CAO aanmaken. Om dit proces te verbeteren, kun je nu via het scherm Arbeidscontract een (afwijkende) CAO code vastleggen voor de loonaangifte.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Aan het scherm Arbeidscontract hebben we het veld CAO code toegevoegd. Hier kun je de CAO code vastleggen die je naar de Loonaangifte wilt sturen. Je koppelt de medewerker aan de bedrijfs-CAO zodat Payroll Business bij de berekening alle instellingen van de bedrijfs-CAO gebruikt. Is er echter een andere CAO code van toepassing, dan vul je die in bij het veld CAO code, waardoor in de loonaangifte bij de medewerker deze CAO code wordt opgenomen. Actie Wijzig zo nodig de CAO code in het scherm Arbeidscontract. UPA - PGGM Regelingloon voltijd voortaan afgerond op hele euro's Waarom Via het UPA-gegevenselement Regelingloon wordt het volgende doorgegeven: Pensioengevend loon per periode of Regelingloon, d.w.z. het voltijd jaarsalaris. Tot nu werden beide doorgegeven in het formaat N(10,2). De pensioenuitvoerder PGGM wil echter dat het Regelingloon (voltijd jaarsalaris) voortaan wordt doorgegeven in het formaat N(10,0), waarbij het bedrag in hele euro’s naar boven is afgerond. Hoe Vanaf release 2022-01 wordt het voltijd jaarregelingloon voor PGGM met de productkenmerken U0536-1001 en U0536-1002 in hele euro’s naar boven afgerond. Voor de overige gevallen blijft het formaat N(10,2). Actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen Ten onrechte AWf laag berekend (2936228)  Melding  Voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar geldt bij de berekening van de AWf (WW) een uitzondering. Bij maandverloning geldt dat, als ze niet meer dan 52 uur hebben gewerkt, je toch de lage AWf mag toepassen. Bij 4-wekenverloning is deze grens 48 uur.  Als bij die medewerkers de arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode van toepassing was en bij het uit dienst gaan werd het verlofsaldo uitbetaald, dan werden die uitbetaalde verlofuren niet meegenomen bij de beoordeling van bovenstaande grens. Hierdoor werd soms ten onrechte AWf laag berekend, terwijl het AWf hoog had moeten zijn.  Oplossing  Met ingang van deze release is dit hersteld.  Actie Er is geen actie nodig.  Performance Loonstrookelementen verbeterd (3015320)  Melding  Het duurde heel lang voor het scherm Loonstrookelementen, voor het toevoegen of verwijderen van loonstrookelementen opende. Soms kreeg je zelfs een time out. Oplossing  Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen We hebben de achterliggende processen van het scherm verbeterd, waardoor het scherm vanaf deze release snel werkt en geen problemen meer veroorzaakt. Actie Er is geen actie nodig. Importeren lange e-mailadressen via formaat Batch input (3018555) Melding Bij het verwerken van tekstvelden via het formaat Batch-input, gold er tot nu toe voor de velden een maximum van 50 posities. Hierdoor werden sommige gegevens afgekapt, bijvoorbeeld lange e-mailadressen, terwijl het gegevenselement wel 100 posities kan bevatten. Oplossing Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand De maximum lengte voor tekstvelden in deze interface is verhoogd naar 100 posities, waardoor bijvoorbeeld e-mailadressen niet meer worden afgekapt. Hierdoor is de werking gelijk gemaakt aan die van andere importformaten, zoals Raet Basisdocument (Excel-files). Actie Er is geen actie nodig.  Belaste vergoedingen  / Inhoudingen - Bruto vergoeding 6 niet goed verwerkt bij uit dienst treden (3065331)  De oplossing is met de extra release van 11-12-2021 in productie gegaan. Melding  Als in de arbeidsvoorwaarde Belaste vergoedingen / inhoudingen in de bedrijfsinstellingen voor de Bruto vergoeding 6 als berekeningsmethode was opgegeven dat de berekening moest plaatsvinden op basis van een Op te geven aantal en de medewerker was uit dienst, dan werd die Bruto vergoeding niet berekend. Let op: het veld in het medewerkerscherm heet Bruto vergoeding 6, de bijbehorende looncomponent die op de salarisstrook komt te staan  heet Belaste vergoeding 6. Oplossing  We hebben dit met ingang van 1-1-2021 hersteld en op 11-12-2021 via een extra release uitgeleverd.  Let op: als dit probleem in jouw bedrijf voorkwam, vindt er voor 2021 een automatische herberekening plaats.   Actie Er is geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
29-12-2021 21:40 (Bijgewerkt op 24-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 872 Weergaven
Mededelingen Oude Ad-hoc rapportage vanaf release 2022-05 uit menu In het onderwerp Ad-hoc rapportage (uitgebreid) op klantniveau in één rapport onder Nieuw vind je uitleg over de funcionaliteit die we hebben toegevoegd aan de Ad-hoc rapportage (uitgebreid). Omdat dit rapport dan aan alle wensen en eisen voldoet, verwijderen we vanaf de mei release de gewone of oude Ad-hoc rapportage uit het menu en is het niet meer mogelijk om deze gewone Ad-hoc rapportage te gebruiken. Actie Rapporten > Controleoverzichten > Ad-hoc rapportage en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) We raden je aan om vóóor de release van mei eigengemaakte rapportages die je nu gebruikt, over te zetten naar de Ad-hoc rapportage (uitgebreid). Nieuw Menu Instroom/Uitstroom opgesplitst Waarom Het menu Instroom/Uitstroom is opgesplitst, omdat er nieuwe opties zijn toegevoegd. Hierdoor blijft de menustructuur overzichtelijk. Hoe Medewerker > Instroom Hier vind je alle wizards voor het in dienst nemen van medewerkers, inclusief de nieuwe optie Herindienst, zie het onderwerp Herindienst met dezelde medewerkercode. Medewerker > Doorstroom Hier vind je de wizards voor doorstroom situaties, zoals de overgang van stagiair naar medewerker, nieuw sinds release 2022-01. Medewerker > Uitstroom Hier vind je de wizard voor het uit dienst melden van medewerkers met transitievergoeding. Actie Er is geen actie nodig Herindienst met dezelfde medewerkercode Waarom Voortaan is het niet meer nodig om een medewerker die opnieuw in dienst komt in te voeren als een nieuwe medewerker. In plaats daarvan kun je de bestaande medewerker selecteren en deze opnieuw in dienst nemen. Hoe Medewerker > Instroom > Herindienst Open het scherm Herindienst. Je ziet alleen de medewerkers met de Dienstverband indicatie Uit dienst. Kies als peildatum de datum waarop de medewerker weer in dienst moet komen en selecteer de medewerker. De wizard helpt je om alle arbeidsvoorwaarden die moeten worden voortgezet op volledigheid en juistheid te controleren. Denk bijvoorbeeld aan gratificatie en vakantiegeld. Pas de gegevens zo nodig aan. Pensioengegevens De bruto-netto berekening zal voor deze medewerkers de pensioengegevens initialiseren. Nog twee beperkingen Het is voorlopig alleen mogelijk om een medewerker op deze manier opnieuw in dienst te melden als de laatste werkdag in een eerdere periode ligt dan de periode waarin de medewerker opnieuw in dienst komt. Dit heeft te maken met het feit dat er anders twee inkomstenverhoudingen binnen dezelfde afrekenperiode ontstaan. Deze functionaliteit kan vooralsnog niet gebruikt worden als je pensioengegevens aanlevert aan APG. Het is de bedoeling deze beperkingen in de toekomst op te heffen. De informatie hierover lees je dan in de release notes.  Actie Gebruik de nieuwe optie om medewerkers opnieuw in dienst te melden. Doorstroomindicatie verwijderen Waarom Als de herindienst van een medewerker niet doorgaat of als je per ongeluk de verkeerde medewerker opnieuw indienst hebt gemeld, dan kun je met deze menuoptie op een gemakkelijke manier de herindienst ongedaan maken. Ook kun je deze menuoptie gebruiken als een stagiair die medewerker wordt, uiteindelijk toch geen medewerker wordt. Hoe Medewerker > Doorstroom > Verwijderen Doorstroomindicatie Met deze optie maak je de doorstroomsituatie weer ongedaan. Na het starten van de functie, zie je een overzicht van alle medewerkers die recent opnieuw in dienst zijn gekomen of zijn overgezet van stagiair naar medewerker. Van iedere medewerker zie je alleen de laatste doorstroomindicatie. Medewerker > Contract > Arbeidscontract Als je de doorstroomindicatie hebt verwijderd, worden ook automatisch de aangemaakte mutaties en berekeningen van de doorstroomindicatie weer ongedaan gemaakt. In het scherm Arbeidscontract wordt de nieuwe IKV verwijderd, je ziet dan bij de medewerker die uit dienst was gegaan of bij de stagiair weer de oude inkomstenverhouding. Medewerker > Inkomstenverhouding  > Loonaangifte (IKV) De eerder aangemaakte inkomstenverhouding zelf wordt niet automatisch verwijderd. Deze heeft dan geen effect meer en kun je eventueel handmatig verwijderen, zolang de salarisberekening nog niet definitief is gemaakt. Als er al een verkeerde  inkomstenverhouding is gemeld aan de Belastgindienst, kies dan voor Verwijderen IKV in het scherm Loonaangifte (IKV). Er wordt dan een intrekking naar de loonaangifte gestuurd. Actie Als je een herindienst of een overgang van stagiair naar medewerker ongedaan moet maken, gebruik hiervoor dan voortaan de functie Verwijderen Doorstroomindicatie. Proactieve signalen loonaangifte in salarisverwerking Waarom Om de kwaliteit van de loonaangiftes te verbeteren hebben we ervoor gezorgd dat je proactief en veel eerder in het proces op de hoogte wordt gesteld van onjuiste mutaties, waarvan we in Payroll Business al weten dat het hierdoor niet mogelijk is het loonaangiftebestand te verzenden of dat de Belastingdienst dit zal afkeuren. Vanaf deze release zijn er zeven loonaangiftesignalen die we proactief weergeven in de salarisverwerking met een uitroepteken. De fouten die deze signalen veroorzaken, moet je bij de medewerkers oplossen voordat je de salarisverwerking afsluit. Als je dit niet doet, maakt Payroll Business bij het afsluiten van de salarisverwerking geen loonaangiftebestand aan.   Met deze signalen ondervangen we de meeste fouten die nu zorgen voor een onjuiste loonaangifte, het aanmaken van tickets en het laten herstarten van de loonaangiftebestanden. In de komende maanden gaan we nog meer proactieve signalen toevoegen. Daarnaast kijken we welke signalen we in het mutatieproces kunnen opnemen, zodat het niet mogelijk is foute mutaties in te voeren. Hier nemen we ook de meldingen op die zorgen voor de brieven van de Belastingdienst. Hoe  Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening  Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (met afsluiting) Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (geavanceerd) - alleen voor Administratiekantoren en consultants Als Payroll Business tijdens een salarisverwerking een fout constateert die fouten in de loonaangifte veroorzaakt, verschijnt er een uitroepteken  en wordt ook het bijbehorende signaal gegeven, inclusief de L-code van de Belastingdienst. Door hierop te klikken, zie je voor welke medewerker een signaal is afgegeven dat je moet oplossen.  Signaal opzoeken in online help Een signaal kan duiden op meerdere fouten. Zoek daarom de foutmelding van de Belastingdienst op in de online help via Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte. De uitleg die hier staat zou voldoende duidelijk moeten zijn om het signaal op te lossen. Je kunt in in de online help ook zoeken op het nummer van de Belastingdienst zonder de L.  Na het oplossen van de signalen en het opnieuw uitvoeren van een verwerking, dit kan ook een verwerking voor één medewerker zijn, staat er geen uitroepteken meer. Vanaf deze release hebben we de volgende codes in dit proces opgenomen: L1713 -  Aantal verloonde uren moet nul zijn L1823 -  Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA onjuist L1824 -  Indicatie verzekerd WW onjuist L1825 -  Indicatie verzekerd ZW onjuist L2213 -  Ind. arbeidsovereenkomst ontbreekt L2214 -  Ind. Schriftelijke overeenkomst ontbreekt L2215 -  Ind. Oproepovereenkomst ontbreekt Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces / Loonaangifte Hier kun je per bedrijf instellen of je een e-mail wilt ontvangen als je een definitieve salarisverwerking met afsluiting hebt uitgevoerd en er een Interface Log rapport Loonaangifte is aangemaakt dat fouten bevat.  Via dit rapport weet je dan dat er geen loonaangiftebestand is aangemaakt. Actie  Als er een uitroepteken in de salarisverwerking verschijnt, los dan de fouten op. Hiermee voorkom je dat er bij de afsluitende verwerking geen loonaangiftebestand wordt aangemaakt. Als je een rapport voor wilt ontvangen, als er in een verwerking toch een fout zit, vul dan via Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Loonaangifte het e-mailadres in waarop je dit wilt ontvangen. Los eventuele fouten die in het rapport staan op. Daana kun je zelf de aangifte herstarten via Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces > Loonaangifte. Dubbele IKV in foutrapport Loonaangifte Waarom In het bovenstaande onderwerp Proactieve signalen loonaangifte in salarisverwerking lees je hoe we de kwaliteit van de loonaangiftes verbeteren. De komende maanden bekijken we hoe we zo veel mogelijk fouten al kunnen ondervangen bij het vastleggen van de mutaties. Deze release hebben we ervoor gezorgd dat bij het kopiëren van een medewerker het IKV-nummer voortaan met 1 wordt verhoogd. Dit omdat het niet mogelijk is een loonaangiftebestand te verzenden als er voor een Loonheffingennummer twee medewerkers aanwezig zijn waarbij voor hetzelfde Burgerservicenummer hetzelfde IKV-nummer is gebruikt. Hoe  Medewerker > Kopiëren medewerker Vanaf deze release wordt bij het kopiëren van een medewerker niet meer hetzelfde IKV-nummer gebruikt, maar wordt het IKV-nummer automatisch met 1 verhoogd. Actie  Als je een rapport voor wilt ontvangen, als er in een verwerking een fout zit, bijvoorbeeld een dubbel nummer IKV, vul dan via Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Loonaangifte het e-mailadres in waarop je dit wilt ontvangen. Los eventuele fouten die in het rapport staan op. Daana kun je zelf de aangifte herstarten via Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces > Loonaangifte. Ad-hoc rapportage (uitgebreid) op klantniveau in één rapport Waarom Afgelopen jaar hebben hebben we het mogelijk gemaakt om het rapport Ad-hoc rapportage (uitgebreid) aan te maken voor meerdere bedrijven tegelijk. Hierbij werd wel per gekozen bedrijf een apart bestand aangemaakt. Omdat klanten hebben aangegeven dat ze het rapport graag in één bestand willen krijgen, hebben we dat vanaf deze release op klantniveau mogelijk gemaakt.   Hoe  Rapporten > Controle > ad-hoc rapportage (uitgebreid) Aan het scherm Ad-hoc rapportage (uitgebreid) is op klantniveau het volgende veld toegevoegd: Uitvoertype rapport  Alle bedrijven in 1 rapport in 1 tab Dit is de standaardwaarde: het rapport wordt standaad aangemaakt in Excel waarbij alle bedrijven worden samengevoegd in één tabblad. Alle bedrijven in 1 rapport in eigen tab Dit is niet mogelijk als je bij Opslaan als hebt gekozen voor Pdf. Rapport per bedrijf Overige wijzigingen Het rapport start voortaan altijd met de kolom Bedrijfscode. Tabblad met parameters: hier wordt voortaan uitgeschreven welke bedrijfsnaam bij welke bedrijfscode hoort. Actie  Ga via het navigatiepad bovenin het scherm naar klantniveau. Pas bestaande rapportdefinties aan, als je deze nieuwe functionaliteit hiervoor wilt gebruiken. Gewijzigd en verbeterd Ernst en categorie loonaangiftesignalen aangepast Waarom  De Belastingdienst keurt loonaangiftes af, als die aan de juiste voorwaarden voldoen. Je moet dan de fouten herstellen en de aangifte opnieuw aanleveren. De reden voor het afkeuren van een loonaangifte, staat in de melding van de Belastingdienst en ook in het Signaleringsverslag dat Payroll Business aanmaakt. In dit verslag zie je: loonaangiftesignalen met een controlenummer die de ernst Fout hebben Op basis van deze signalen keurt de Belastingdienst een loonaangifte af.  loonaangiftesignalen die geen controlenummer hebben, maar wel de ernst Fout hebben Op basis van deze signalen keurt de Belastingdienst een loonaangifte niet af.  Om duidelijker te maken op basis van welke signalen de Belastingdienst een loonaangifte afkeurt, hebben we van de loonaangiftesignalen zonder controlenummer de ernst aangepast. In een toekomstige release gaan we er steeds vaker voor zorgen dat Payroll Business geen loonaangifte bestand aanmaakt als er een loonaangiftesignaal is met de ernst Fout. Vanaf deze release is dat het signaal 1713 met als meldtekst: 1713 - Aantal verloonde-uren moet nul zijn. Hoe Van alle loonaangiftesignalen zonder controlenummer waarvan de ernst Fout is, hebben we de ernst veranderd in Waarschuwing. Actie Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag Controleer het signaleringsverslag op loonaangiftesignalen met de ernst Fout en los deze op voordat u een salarisverwerking afsluit. Scherm Arbeidsvoorwaardenpakket Waarom Afgelopen jaar hebben we het medewerkerscherm Arbeidsvoorwaardenpakket in Payroll Business opgenomen, waarin alle arbeidsvoorwaarden en ook alle vrije looncomponenten in één scherm bij elkaar staan. De bedoeling is om de oude arbeidsvoorwaardenschermen uiteindelijk uit het menu te halen. Als voorbereiding hierop, hebben we in deze release in het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket een aantal verbeteringen doorgevoerd en volgen er in de release van april nog meer verbeteringen. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Vanaf de release van maart is het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket als volgt gewijzigd: De performance verbeterd. Er zijn twee kolommen toegevoegd, waardoor het nu duidelijker is of het om een arbeidsvoorwaarde gaat en om welke variant. Voor vrije looncomponenten is nu duidelijk aangegeven wat voor soort element het is en de waarde staat nu in een aparte kolom. Om een arbeidsvoorwaarde- of looncompontenscherm te openen, kun je er nu op dubbelklikken. Voorheen kon je het scherm alleen openen door te klikken op het icoon met het potlood aan het eind van de regel.  Bij het zoeken van een nieuwe arbeidsvoorwaarde en/of vrije looncomponent zijn er kolommen toegevoegd, zodat het sneller duidelijk wordt welke component je moet hebben. Actie Er is geen actie nodig. Automatische routeberekening  Waarom Voor het maken van een betere en meer betrouwbare routeberekening, maakt Payroll Business vanaf deze release rechtstreeks gebruik van de kaarten van de organisatie Here via een API. Voorheen gebruikten we ook de kaarten van Here, maar dit deden we via een webservice. Het gebruik van de kaarten via een API heeft de volgende voordelen: Er wordt automatisch gekeken naar de kaarten van 6 maanden geleden. Hierdoor zijn eventuele blokkades die je nu ervaart, verholpen. De route is hetzelfde als nu, maar blokkades zijn dan uit het geheugen verdwenen. Het berekenen gaat niet meer van huisnummer naar huisnummer, maar vindt plaats op basis van coördinaten. Dit maakt de berekening nog nauwkeuriger. De API verzamelt 5 routes en berekent op basis hiervan de snelste route. De berekening houdt geen rekening meer met verkeer. Wel kun je als klant zelf een tijdstip voor het berekenen meegeven. Als je dit doet, houdt het systeem wel rekening met het verkeer. Hoe Instellingen > Berekening > Reisafstandsbepaling Aan het scherm Reisafstandsbepaling is het veld Tijdstip routebereking (uur) toegevoegd. Hierin kun je het uur van de dag invullen waarop je het berekenen van de reisafstand wilt laten uitvoeren. Als dit veld leeg is, wordt er bij het automatisch berekenen van de reisafstand geen rekening gehouden met verkeer.  Actie Als je wilt dat er bij  het bepalen van de reisafstand rekening wordt gehouden met verkeer, vul dan het tijdstip in waarop de routeberekening moet plaatsvinden. Let op: na het aanpassen van het veld Tijdstip routebereking (uur), vindt er niet automatisch een herberekening van de route plaats. Dat gebeurt alleen voor nieuwe berekeningen bij een wijziging op persoonsniveau of na een collectieve berekening. Afronding maximum loon ZVW Waarom Bij een controle kwamen wij er achter dat het maximum loon ZVW niet gelijk was aan het maximum loon van de overige sociale verzekeringen. Dit kwam door een andere manier van afronden.  Hoe  Met ingang van deze release is per 1-1-2022 de bepaling van de maximum loon ZVW aangepast. Actie Er is geen actie nodig. Proformaberekening verbeterd Waarom Als er voor een specifieke medewerker een proformaberekening werd uitgevoerd, waarbij de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak actief was, dan werd er standaard gerekend met de gegevens die bij deze medewerker van toepassing waren. De cataloguswaarde en eigen bijdrage kon je aanpassen, maar als het bij de proformaberekening om een andere auto ging, werd de berekening niet correct uitgevoerd. Dit kwam omdat er voor de berekening nog altijd werd gekeken naar de datum tenaamstelling van de huidige auto waardoor mogelijk het verkeerde percentage werd toegepast. Hoe Beheer > Salarisberekening > Proforma Aan het scherm Proforma zijn de volgende velde toegevoegd: 1e datum tenaamstelling auto 1e datum toelating auto Hierdoor kun je voor de proformaberekening ook deze datums aanpassen.  Actie Wijzig voor een correcte proformaberekening van de bijtelling van de auto van de zaak zo nodig de hierboven genoemde datums. Opgeloste meldingen Extra korting aanvullend geboorteverlof ten onrechte uitbetaald (3074063) Melding Extra korting voor aanvullend geboorteverlof die Payroll Business eerder had berekend en ingehouden, is in november 2021 ten onrechte tegengeboekt en alsnog uitbetaald. De oplossing hiervoor is op dinsdagavond 2 februari 2022 uitgeleverd via extra onderhoud.  Oplossing Met ingang van 01-01-2022 hebben we de rekenmethodiek voor deze korting gewijzigd. De extra korting voor aanvullend geboorteverlof is geen sublooncomponent meer, maar een looncomponent. Hierdoor is ook duidelijker dat de extra korting voor aanvullend geboorteverlof betrekking heeft op alle looncomponenten waarop aanvullend geboorteverlof van toepassing is. Actie Aanpassen grondslag Als je op dit moment de sublooncomponent Aanvullend geboorteverlof extra korting gebruikt in een grondslag, moet je deze vanaf 01-01-2022 vervangen door de looncomponent Aanvullend geboorteverlof extra korting. Workaround terugdraaien Als je een workaround gebruikt om de extra korting aanvullend geboorteverlof in een afrekenperiode van 2022 te corrigeren, kan het zijn dat door het aanpassen van de berekening de Extra korting aanvullend geboorteverlof twee keer wordt toegepast. Dit kun je oplossen door de workaround voor de betreffende periode terug te draaien. Onjuiste uitsplitsing Journaalpost bij loonkostenverdeling (3124475) Melding Als je een conversietabel gebruikt voor bijvoorbeeld de kostenplaats, dan werkte deze conversietabel niet goed bij de kostenplaatsen 2 t/m 5. Alleen de hoofdkostenplaats werd dan correct omgezet naar de geconverteerde waarde.  Oplossing Dit is vanaf release 2022-03 opgelost. Als je een conversietabel inricht, wordt deze nu ook gebruikt voor de kostenplaatsen 2 t/m 5 die je inricht via de kostenplaatsverdeling. Actie Als je in journaalposten die je hebt gedraaid voor release 2022-03, de juiste waarden wilt terugzien, draai deze dan opnieuw.  Pensioenaangifte nul uren contract (3137276) Melding Bij oproepkrachten die deelnemen aan een pensioenregeling van APG (architecten) en die in een maand niet gewerkt hebben, werd de pensioenaangifte afgekeurd omdat de Code meetelling op Ja staat Oplossing Dit is opgelost. Voor oproepkrachten wordt de Code meetelling voortaan bepaald aan de hand van het deeltijdpercentage voor oproepkrachten; als een medewerker in een periode niet heeft gewerkt, wordt de Code meetelling op Nee gezet. De ingangsdatum voor deze wijziging is januari 2022. Actie Er is geen actie nodig. UPA - herindienst, datum uitdienst en reden uitdienst onterecht in aangiftebestand Melding Soms werden de datum uitdienst en reden uitdienst van het eerdere dienstverband van een medewerker die herindienst kwam, onterecht doorgegeven in de UPA-aangifte.  Oplossing Met ingang van 1-1-2022 is dit opgelost en kan dit niet meer voorkomen. Actie Er is geen actie nodig. Sublooncomponten - alternatieve omschrijvingen soms niet juist getoond Melding In bepaalde grondslagen kun je sublooncomponenten opnemen. Als voor een sublooncomponent een alternatieve omschrijving is vastgelegd, zie je deze terug in het scherm Grondslag. Als een alternatieve omschrijving echter was beëindigd, werd in het scherm Grondslag nog steeds de alternatieve omschrijving getoond.  Oplossing Instellingen > Vastlegging > Alernatieve omschrijvingen Dit is opgelost. Als een alternatieve omschrijving van een sublooncomponent is beëindigd, zie je voortaan in het scherm Grondslag de orginele omschrijving van de sublooncomponent. Actie Er is geen actie nodig.   
Volledig artikel weergeven
21-02-2022 09:47 (Bijgewerkt op 24-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 831 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 7 januari 2023 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja - YouServe HRYou - Loonaangifte nvt Release notes nieuwe Loonaangifte 2023   De releases van Visma Raet vind je hier. Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
13-12-2022 09:47 (Bijgewerkt op 10-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 827 Weergaven
Mededelingen Oude Ad-hoc rapportage vanaf release 2022-05 uit menu Rapporten > Controleoverzichten > Ad-hoc rapportage en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) In de release notes van vorige maand hebben we al gemeld dat we de oude Ad-hoc rapportage met ingang van de release van mei uit het menu van Payroll Business verwijderen. Dit omdat we in de loop van de tijd de functionaliteit van de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) zo hebben aangepast dat de rapportages die je hiermee kunt samenstellen voldoen aan alle wensen en eisen. Zie ook de volgende onderwerpen verderop in deze release notes:  Ad-hoc rapportage (uitgebreid) gewijzigd en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) gaf voor dagelementen de waarden voor periode 13 en periode 1 (3292444). Vanaf de mei release is het dus niet meer mogelijk de gewone of oude Ad-hoc rapportage te gebruiken. Actie - Overzetten eigengemaakte rapportages naar Ad-hoc rapportage (uitgebreid)! Denk er aan om vóór de release van mei de eigengemaakte rapportages die je nu gebruikt in de oude Ad-hoc rapportage, over te zetten naar de  Ad-hoc rapportage (uitgebreid).  Binnenkort verbeterde schermen en menu's Waarom De komende maanden gaan we een aantal schermen van HR Core en Payroll Business verbeteren: In de loop der jaren zijn sommige schermen te vol geworden. De groepering van gegevens is hier en daar niet meer logisch. Om de steeds veranderende wetgeving te kunnen blijven ondersteunen is er op sommige plaatsen duidelijker onderscheid nodig tussen medewerker- en contractgegevens. Daarnaast willen we de kwaliteit van de loonaangifte en pensioenaangiftes verbeteren via verbandscontroles op de ingevoerde gegevens. Hoe In de komende releases ga je nieuwe schermen tegenkomen voor: Medewerkergegevens  - bijvoorbeeld personalia, adres, burgerlijke staat Identiteit - BSN, identiteitsbewijs, UPI Arbeidsrelatie  - in dienst, type medewerker, uit dienst Berekening loonheffingen en premies Loonaangiftegegevens Deze schermen zitten afzonderlijk in het menu, maar je ziet ze ook in series achter elkaar, bijvoorbeeld bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers via het menu instroom/doorstroom. Actie Het werken met de nieuwe schermen zal intuïtiever en daardoor prettiger zijn, je hoeft je daar niet op voor te bereiden. Houd wel rekening met het volgende: als de administratieve processen in jouw organisatie strak vastliggen, dan moeten binnenkort wellicht enkele details bijgewerkt worden. Gewijzigd en verbeterd Signalering loonaangifte Naam, Geb.dt, National. of Geslacht niet opgegeven hernoemd Waarom De signalering Naam, Geb.dt, National. of Geslacht niet opgegeven heeft een relatie met vier specifieke foutcodes bij de Belastingdienst. Om duidelijk zichtbaar te maken dat het om een signaal van de belastingdienst gaat, zijn de foutcodes toegevoegd. Hoe Vanaf deze release is dit signaal aangescherpt en is het signaal hernoemd naar: 0046-0049 Naam, Geb.dt, Nat.of Gesl.niet opgegeven. Ook is de ernst omgezet van Waarschuwing naar Fout, omdat hier sprake is van een poortcontrole van de Belastingdienst. Actie Online help > Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte Als dit signaal in het Signaleringsverslag staat, zoek de signalering dan op in het onderwerp Signaleringen loonaangifte van de online help. Hier staat waarom het signaal is afgegaan en hoe je de inrichting kunt aanpassen om dit te voorkomen.  Signaleringen Loonaangifte - drie nieuwe foutsignalen Waarom Vóór het verwerken van een loonaangiftebericht, controleert de Belastingdienst eerst of de rubrieken in het bericht wel aan de diverse eisen voldoen, zoals wel of niet verplicht en bepaalde eisen aan de opgegeven waarde. De Belastingdienst heeft aan elke conditie waaraan een rubriek moet voldoen een foutcode gegeven.   Payroll Business voert deze controles ook uit. Vaak voldoen de gegevens automatisch aan de condities van de Belastingdienst, omdat dit bij het vastleggen ervan door de programmatuur wordt afgevangen. Voor de gevallen waarbij dit niet zo is, hebben we signalen gemaakt met dezelfde foutcode als die van de Belastingdienst.  Het uitvoeren van de controles doet de Belastingdienst op verschillende manieren, het gaat hierbij om: Poortcontrole xsd Poortcontrole overig  Terugkoppelcontrole De Belastingdienst heeft per conditie aangegeven welke controle wordt uitgevoerd. Omdat er voor de Poortcontrole overig in Payroll Business nog drie signalen ontbraken, hebben we deze nu aangemaakt.  Hoe Vanaf deze release zijn in Payroll Business de volgende drie signalen opgenomen: 1606 – Code aard arbeidsverh. Is niet opgegeven. 2027 – Code CAO inlener ontbreekt. 2028 – Code CAO inlener onterecht opgevoerd. De ernst van deze signalen is Fout. Actie Als het Signaleringsverslag een van deze foutsignalen bevat, herstel de fout dan voordat je de loonaangifte verstuurt, want de Belastingdienst zal vanwege deze fouten anders het gehele loonaangiftebericht afkeuren. Zoek de signalering zonodig op in het onderwerp Signaleringen loonaangifte van de online help. Hier staat waarom het signaal is afgegaan en hoe je de inrichting kunt aanpassen. Ad-hoc rapportage (Uitgebreid) gewijzigd Waarom Zoals we in eerdere release notes hebben gemeld, verwijderen we vanaf de mei release de oude Ad-hoc rapportage uit het menu en kun je alleen de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) nog selecteren. Om deze uitgebreide ad hoc rapportage optimaal te kunnen gebruiken, hebben we voor release nog een aantal problemen opgelost en wensen gerealiseerd.  Hoe Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Vanaf deze release zijn onderstaande verbeteringen toegevoegd: Het zoeken in de opgeslagen rapportages bij Bestaande definitie gebruiken is makkelijker geworden. Op basis van wat je intypt, wordt meteen de juiste definitie opgezocht. Als je het rapport uitvoert op klantniveau en de bedrijven selecteert, onthoudt de applicatie nu deze bedrijven wanneer je een definitie opslaat. Je hoeft dus niet elke keer meer de bedrijven te selecteren waarvoor je het rapport wilt uitvoeren. Als je een element selecteert, wordt dit element voortaan altijd als kolom in het rapport getoond, ook als dit element geen waarden heeft. Hierdoor heeft een rapport dat je bijvoorbeeld voor meerdere bedrijven uitvoert, altijd dezelfde indeling. Actie Als je de bovenstaande nieuwe funcionaliteiten wilt gebruiken, kun je dit vanaf deze release inrichten. Denk er aan om vóór de release van mei eigengemaakte rapportages die je nu gebruikt in de oude Ad-hoc rapportage, over te zetten naar de  Ad-hoc rapportage (uitgebreid). Opgeloste meldingen Technische code Variabele Werkgeverslasten niet toe te voegen bij externe mutaties (3177391) Melding Het was niet mogelijk om de vrije looncomponenten Variabele werkgeverslast 1 t/m 60 toe te voegen aan het conversieschema van de externe mutaties. Oplossing We hebben ervoor gezorgd dat je vanaf deze release de vrije looncomponenten Variabele werkgeverslast 1 t/m 60 t zijn deze nu ook toe te toevoegen in de externe mutaties. Als je hier gebruik van wilt maken kan dat nu. Actie Er is geen actie nodig. UPA bestand afgekeurd TV 2022 (3273011) Melding Na de release van januari 2022 kan er na het inzenden van de UPA-aangifte een foutmelding optreden, die wordt veroorzaakt doordat de Code loonbelastingtabel in de UPA-aangifte ontbreekt. Dit komt omdat er met de release van 2022-01 een te scherpe afvraging is gedaan of dit veld bepaald moet worden of niet. De foutmelding verscheen in de volgende situaties: Een medewerker komt in P1 2022 in dienst en gaat ook direct uit dienst in dezelfde periode en er heeft geen geldelijke salarisverwerking plaatsgevonden. Een medewerker gaat uit dienst in P1 2022 en er heeft geen geldelijke salarisverwerking plaatsgevonden. Een medewerker is in P1 2022 uit dienst gegaan en er wordt een transititievergoeding uitgekeerd in de periode na uit dienst. Oplossing Met ingang van deze release is dit opgelost en wordt de Code loonbelastingtabel ook bepaald in de bovengenoemde situaties. Actie Om de Code loonbelastingtabel te bepalen en correct te laten verwerken in de UPA-aangifte, moet je eerst een definitieve salarisverwerking afroepen. Pensioenpremie vanaf 21 jaar niet correct (3123051) Melding Bij een medewerker die in de loop van het jaar deelnemer werd aan een variabele pensioenregeling door het bereiken van een bepaalde leeftijd en die al eerder in dienst was, terwijl die pensioenregeling een franchisefactor op basis van uren gebruikt, zien we dat de verloonde uren uit de perioden voordat de medewerker deelnemer werd, werden meegenomen in de berekening van de franchise. Hierdoor werd de franchise te hoog en werd er te weining pensioenpremie berekend. Oplossing In deze release is dit aangepast voor de berekening vanaf januari  2022. De verloonde uren uit de perioden voordat medewerker deelnemer werd aan de pensioenregeling, worden niet meer in de  berekening van de franchise meegenomen. Als een medewerker in de loop van het jaar deelnemer wordt, ziet u in het overzicht met payrollelementen het nieuwe payrollelement Uren voor deelname (pensioensoort). Actie Er is geen actie nodig. Alle velden waar percentage's kunnen worden ingevuld zijn 6 decimalen (3304138) Melding In schermen van de arbeidsvoorwaarden Compensatie vast pensioen en Compensatie variabel pensioen kun je de percentages vastleggen met 6 decimalen, terwijl je de percentages die zijn opgenomen in de tabellen Compensatie vast pensioen 5 t/m 8 en  Compensatie variabel pensioen 5 t/m 8 met slechts 3 decimalen kon invullen. Oplossing In de volgende referentietabellen zijn de kolommen met percentages uitgebreid naar 6 decimalen: referentietabel kolom Compensatie variabel pensioen 5 Percentage Compensatie variabel pensioen 6  Percentage Compensatie variabel pensioen 7     Percentage Compensatie variabel pensioen 8  Percentage Compensatie vast pensioen 5 Percentage Compensatie vast pensioen 6 Percentage Compensatie vast pensioen 7 Percentage Compensatie vast pensioen 8 Percentage Pensioen bijsparen Bijspaarpercentage Pensioen boven maximum bijdrage Percentage Pensioen boven maximum inleg 1 Percentage Pensioen boven maximum inleg 2 Percentage Pensioen boven maximum inleg 3 Percentage Actie Er is geen actie nodig. Als je eerder percentages met 3 decimalen hebt vastgelegd, blijven deze actief totdat je een nieuw percentage vastlegt. Als je meer decimalen nodig hebt is dat vanaf deze release mogelijk. Toegepast % bijtelling bleef op strook staan (3291912) Melding Als een auto van de zaak stopt en je hebt bepaalde gegevens, zoals cataloguswaarde en categorie, op de loonstrook getoond, dan bleven deze gegevens staan. Onder Actie is uitgelegd hoe je ervoor zorgt dat deze gegevens niet meer op de loonstrook van de medewerker worden getoond. Actie Om ervoor te zorgen dat er geen autogegevens meer op de loonstrook worden getoond na het stoppen van de Auto van de zaak, moet je bij de medewerker eerst de waarde uit het veld Autocategorie en eventueel andere velden verwijderen en een salarisverwerking laten uitvoeren. Daarna kun je eventueel de arbeidsvoorwaarde bij de medewerker verwijderen. Ad-hoc rapportage (uitgebreid) gaf voor dagelementen de waarden voor periode 13 en periode 1 (3292444) Melding Als je in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) bij een 4-weken bedrijf een dagelement selecteerde met een peildatum in periode 01-2022, dan werden voor dit dagelement de waarde van periode 13-2021 en de waarde van periode 01-2022 bij elkaar opgeteld. Oplossing We hebben dit in deze release opgelost, zodat in het rapport nu de juiste waarden worden weergegeven van alleen het dagelement  van de gekozen periode.  Actie Er is geen actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
24-03-2022 14:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 815 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier.   Zaterdag 2 april 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja  - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
15-03-2022 08:47 (Bijgewerkt op 28-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 804 Weergaven
Mededelingen Raet ideeënplatform voor Payroll business verhuist naar Payroll business product communitiy Omdat wij continu willen werken aan het verbeteren van de communicatie met onze gebruikers, hebben wij het Raet ideeënplatform verhuisd naar de Payroll Business product community. Het voordeel hiervan is dat u hier niet alleen ideeën kunt inleggen, maar ook kunt participeren in forums, blogs en nieuws.  We hebben alle gebruikers met alle ideeën en ‘votes’ naar de Visma | Raet community voor Payroll Business verhuisd. Dit betekent dat de actieve leden van een groep, actief lid worden van de corresponderende productgroep in de community. Wanneer u nog geen lid was van de Payroll Business community, heeft u inmiddels een email ontvangen met het verzoek lid te worden. In de komende weken zullen ook de andere productgroepen verhuizen naar de productspecifieke communities. Zo zullen de HR Core business ideeën uit het Ideeënplatform samen met de gebruikers in de komende week verhuizen naar de HR Core Business product community en zo ook voor de andere producten.  U kunt het nieuwe ideeënplatform voor Payroll Business vinden via deze link. Waardenlijst Reden uit Dienst is correct Veel klanten nemen contact met ons op omdat zij menen dat het onjuist is dat code 02 niet voorkomt in de nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business, terwijl deze wel voorkomt in de lijst met redenen uit dienst van de Belastingdienst. Ook de codes 80 en 81 uit de nieuwe waardenlijst in Payroll Business roepen vragen op, omdat deze juist niet voorkomen in de lijst van de Belastingdienst. De waardenlijst in Payroll Business is echter correct. Toelichting Samen met alle Software leveranciers (SWO's) is besloten om de nieuwe lijst van de Belastingdienst te combineren met de redenen uit dienst voor de Uniforme Pensioenaangifte. Voor de pensioenfondsen is het niet mogelijk hun processen correct uit te voeren als code 02 binnenkomt, omdat deze code niet specifiek genoeg is. In overleg met alle SWO’s is besloten om code 02 uit te splitsen in code 80 en 81. Daarom ziet u deze codes in de nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business. Verwerken codes 80 en 81 Als u code 80 of 81 selecteert voor een medewerker die uit dienst gaat, wordt dit als volgt verwerkt: Pensioenaangifte: code 80 en 81 worden opgenomen in de pensioenaangifte en naar het betreffende pensioenfonds verstuurd. Loonaangifte: als u kiest voor code 80 of 81 wordt in de loonaangifte code 02 opgenomen en naar de Belastingdienst verstuurd. Toekomst De Belastingdienst onderzoekt of zij vanaf 2021 de code 02 ook kunnen vervangen door code 80 en 81, zodat de lijsten met redenen uit dienst dan hetzelfde zijn. Nieuw scherm rapport Overzicht bedrijfsinrichting in release van maart 2020 In de release van maart 2020 komt er een nieuw scherm beschikbaar voor het rapport Overzicht bedrijfsinrichting. Als u het huidige scherm opent, toont het navigatiepad niet altijd het laatst geselecteerde bedrijf. Het nieuwe scherm gaat dit wèl ondersteunen en vervangt daarom het oude scherm.  Het nieuwe scherm Overzicht bedrijfsinrichting moet worden toegevoegd aan de profielen. Voor de volgende standaard profielen is dit onderdeel van de release van maart 2020: Payroll Business klant profiel Payroll Business Raet Consultant HR Core HR Core Raet Consultant Als u eigen profielen heeft gedefinieerd, raden wij u aan te inventariseren welke profielen het rapport Overzicht bedrijfsinrichting en het bijbehorende scherm gebruiken. U kunt deze profielen dan na de release van maart 2020 aanpassen.  Nieuw Scherm Loonaangifte - veld Reden einde inkomstenverhouding flexwerker verwijderd Waarom Vanaf januari 2020 hanteren de Belastingdienst en de Uniforme Pensioenaangifte een standaard lijst met redenen uit dienst. Meer informatie hierover vindt u in de Release notes van 2020-01, onderwerp Loonaangifte - conversietabel Reden uit dienst. De waarden in deze standaard lijst vervangen de waarden van het veld Reden einde inkomstenverh.flexw. Daarom is dit veld van het scherm Loonaangifte verwijderd.  Hoe  Medewerker > Interfaces > Loonaangifte Het veld Reden einde inkomstenverh.flexw. is met ingang van 1-1-2020 verwijderd van het scherm Loonaangifte. Uw actie Er is geen actie nodig. Berekening uren loonaangifte bij Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Waarom Op het moment wordt het aantal verloonde uren ((NL) Loonaangifte) gecorrigeerd met het aantal opgegeven uren van de verschillende verlofsoorten bij Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing). Als er echter alleen een percentage was ingevoerd voor een verlofsoort, vond er geen correctie plaats. Vanaf deze release is het mogelijk is om de opgenomen verlofuren af te leiden van een percentage op basis van contract- of  bedrijfsuren bij Loondoorbetaling bij verlof (uitplitsing). Vervolgens ontstond de vraag om op basis van de uren ook verloonde uren in de loonaangifte aan te passen.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) U kunt het afleiden van de verlofuren- en daaruitvolgend de verloonde uren op basis van het percentage Loondoorbetaling bij verlof met ingang van 1 januari 2020 in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) als volgt vastleggen: veld Basis opname verlof Geef hier op of of het opgenomen verlof gekort moet worden op basis van contracturen of op basis van bedrijfsuren. veld Afleiden uren uit percentage verlof Vul hier Ja in als u wilt dat de uren voor loonaangifte worden gecorrigeerd met de uren berekend op basis van het percentage opgenomen verlof. Uw actie Als u deze functionaliteit wilt gebruiken, moet u vastleggen welke basis, bedrijf- of contracturen, voor het opgenomen verlof geldt en of u wilt dat de verlofuren van het opgegeven percentage afgeleid moeten worden. Gewijzigd en verbeterd  Inkomstenverhouding staat voortaan in overzichten Afrekenmatrix en overzicht Payrollelementen Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Daarom breiden wij nu al sommige rapporten uit met de kolom IKV, zodat duidelijk is onder welke inkomstenverhouding Payroll Business de berekende gegevens doorgeeft aan de Belastingdienst. Hoe Rapporten > Berekening Aan de volgende rapporten is de kolom IKV toegevoegd: Afrekenmatrix medewerker Afrekenmatrix werkgever Payrollelementen In de loop van februari ziet u in deze kolom bij alle medewerkers het nummer inkomstenverhouding zoals dat tot nu toe is vastgelegd bij de medewerker. Later dit jaar kunt u zien dat een eventuele transitievergoeding en de bijbehorende inhoudingen worden uitbetaald via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. In het overzicht Payrollelementen ziet u het nummer inkomstenverhouding alleen bij de elementen die gebruikt worden in de loonaangifte. Uw actie Er is geen actie nodig. Reden uit dienst verplicht bij datum uit dienst Waarom Voor de loonaangifte en het berekenen van een transitievergoeding, is niet alleen de datum uit dienst, maar ook de reden uit dienst nodig. Daarom controleert Payroll Business vanaf deze release of bij het uit dienst melden van een medewerker via het scherm Medewerker, zowel de Datum uitdienst als de Reden uit dienst is ingevuld.  Hoe Medewerker > Medewerker Als u via het scherm Medewerker een medewerker uit dienst meldt door bij Dienstverband indicatie te kiezen voor Uit dienst, vult Payroll Business automatisch de Peildatum in bij Datum uitdienst. Vanaf deze release, bent u in dit geval verplicht om bij het veld Reden uit dienst een reden op te geven. Doet u dit niet, dan kunt u de wijzigingen in het scherm niet opslaan. Let op: als u een medewerker uit dienst meldt door het importeren van een Datum uitdienst, waarschuwt het systeem niet als hierbij de reden uit dienst ontbreekt. U moet dus zelf controleren of bij het importeren van een Datum uitdienst ook de Reden uit dienst aanwezig is. Uw actie Er is geen actie nodig. Wizards - knop Opslaan niet meer in ieder vervolgscherm aanwezig Waarom Om het gebruik van de wizards overzichtelijker te maken, is de knop Opslaan niet langer in ieder vervolgscherm aanwezig. Payroll Business slaat de gegevens in een scherm namelijk ook op als u op de knop Volgende of Vorige klikt. Het gaat om de volgende wizards: Aanmaken medewerker Kopiëren medewerker Kopiëren medewerker transitievergoeding  Aanmaken medewerker met profielgroep  Hoe Instroom/Uitstroom >  Aanmaken medewerker Instroom/Uitstroom > Kopiëren medewerker Instroom/Uitstroom >  Kopiëren medewerker transitievergoeding Instroom/Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep  In de eerste schermen van de volgende wizards:  Kopiëren medewerker Kopiëren medewerker met transitievergoeding Aanmaken medewerker met profielgroep ziet u rechtsonder nog de knop Opslaan. Daarna ziet u bij het invullen van de schermen van de verschillende wizards, rechtsonder alleen nog de knoppen Annuleren, Vorige en Volgende en niet langer de knop Opslaan.  Een uitzondering hierop is het scherm Arbeidsvoorwaarden in de wizards. Deze heeft nog wel de knop om op te slaan, zodat u wijzigingen in het arbeidsvoorwaardencluster en/of arbeidsvoorwaarden kunt invoeren. U kunt altijd naar het volgende scherm met de knop Volgende en naar het vorige scherm met de knop Vorige. Als u op één van deze knoppen klikt, slaat het systeem de gegevens automatisch op.  Uw actie Er is geen actie nodig. Startdatum opvolgend werkgeverschap in transitievergoeding Waarom Voor het berekenen van de transitievergoeding is het voor externe medewerkers, zoals uitzendkrachten, die in dienst komen van belang dat de startdatum van de uitzendperiode wordt meegenomen voor het bepalen van de dienstjaren. In deze situatie is dan namelijk sprake van opvolgend werkgeverschap. Daarom is kunt u vanaf deze release de startdatum opvolgend werkgeverschap vastleggen, zodat Payroll Business bij het berekenen van de transitievergoeding rekening kan houden met deze startdatum. Hoe Medewerker > Medewerker Aan het scherm Medewerker is met ingang van 1-1-2020 het veld Startdatum opvolgend werkgeverschap toegevoegd. Daarnaast kunt u zoals gebruikelijk, de Datum indienst invoeren. Payroll Business gebruikt de Startdatum opvolgend werkgeverschap voor het bepalen van de dienstjaren bij het berekenen van de transitievergoeding.  Uw actie Als er sprake is van voormalige uitzend- of inleenkrachten die in dienst komen, kunt u de startdatum van de inleen- of uitzendperiode vastleggen in het veld Startdatum opvolgend werkgeverschap.  Watermerk loonstrook donkerder Waarom Het watermerk van de loonstrook dat aangeeft dat het om een conceptstrook gaat, was bij het printen, en met name bij het kopiëren, nauwelijks zichtbaar.  Hoe De conceptstroken hebben nu een watermerk dat donkerder is, waardoor het ook zichtbaar blijft bij het kopiëren van de loonstrook. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Wijziging adres leidde niet tot wijziging mailmerge-gegevens (change 1849646)  Melding Bij het wijzigen van het adres werd het mailmerge-adres niet altijd bijgewerkt, waardoor de salarisstrook nog naar het oude adres werd verstuurd. Oplossing  Dit is opgelost. De mailmerge-adresgegevens worden voortaan bijgewerkt en zijn weer actueel. Uw actie Er is geen actie nodig. ANW-premie werd niet berekend (change 1868803) Melding Na de release van 2020-01 vond er in de arbeidsvoorwaarde ANW hiaat bij de volgende varianten geen premieberekening meer plaats: 0001 Gesplitste jaarpremie werkgever/werknemer 0003 Gesplitste periodepremie werkgever/werknemer 0004 ANW Hiaat op basis van leeftijdtabel Oplossing Dit is opgelost en inmiddels hersteld via een tussentijdse release op 07-01-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Journalisering - verwijderen nulregels uit exportdefinitie lukte niet meer (change 69753) Melding Als er een exportdefinitie werd gekozen om een exportbestand aan te maken en de beide kolommen debet en credit hadden allebei 0 als waarde, dan werd deze nulregel ten onrechte ook opgenomen in het exportbestand. Hierdoor was het niet mogelijk het bestand in het financiële systeem te importeren. Oplossing Vanaf de februari release komen deze nul regels niet meer voor in het exportbestand. Uw actie Er is geen actie nodig. Nabetaling winstdeling te vroeg uitbetaald (change 4427036) Melding Als u met terugwerkende kracht de arbeidsvoorwaarde Winstdeling had toegevoegd, vond soms twee maanden na het uitbetalen van de winstdeling ineens een nabetaling plaats bij een medewerker die voor de uitbetalingsperiode uit dienst was gegaan. Een reden voor het met terugwerkende kracht toevoegen van de arbeidsvoorwaarde Winstdeling, is het laten plaatsvinden van reserveringen in de journaalpost. De regeling heeft een opbouw van een vast percentage over het hele jaar, waarbij uitbetaling plaatsvindt in een vaste periode na het opbouwjaar. Het probleem ontstond, omdat de bedrijfsinstelling voor Afrekening bij uitdienst (winstd) niet correct werd uitgevoerd. Oplossing Uitbetaling vindt plaats bij uit dienst treden op basis van de instellingen op bedrijfsniveau van de arbeidsvoorwaarde Winstdeling (obv werkelijke opbouw). Uw actie Er is geen actie nodig. Payrollelement Reservering Vakantietoeslag periode foutief (change 987515) Melding Bij een medewerker die geen salaris heeft, maar alleen uitkeringen en aanvullingen, vond een extreem hoge reservering vakantietoeslag plaats. Omdat er geen salaris is, is de basisgrondslag vakantietoeslag 0. Bij de reserveringen gaat het in deze situatie een fout, omdat als er via de peilmethode berekend wordt er in de situatie dat er geen grondslag is waardoor geen reservering berekend kan worden, ondanks dat er in de vorige periode wel een reservering aanwezig is.  Oplossing De berekening is hierop aangepast, zodat deze fout niet meer zal optreden. Uw actie Er is geen actie nodig. Loonheffingen niet goed berekend in december door nulstellen Jaarloon BB Per datum indienst (change 1387709) Melding Voor een nieuwe medewerker berekent Payroll Business automatisch het jaarloon bijzondere beloning. U kunt ook zelf een waarde opgeven, maar als u in het jaar dat de medewerker in dienst is gekomen het jaarloon bijzondere beloning wijzigt, wordt de waarde die Payroll Business heeft berekend, verwijderd. Als u het jaarloon heeft vastgelegd met een peildatum die ligt na de datum in dienst, gaat de door het systeem berekende waarde vanaf de datum in dienst verloren. Hierdoor wordt er voor eenmalige betalingen tot de periode waarin u het jaarloon heeft ingevoerd, een tarief van 0 (nul) toegepast. Oplossing Dit is nu gecorrigeerd. Als u na de datum in dienst het jaarloon bijzondere beloning zelf vastlegt, blijft de waarde die Payroll Business op de datum in dienst heeft bepaald, actief. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 1/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 17:16 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 781 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier.   Zaterdag 30 april 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja  - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
13-04-2022 08:23 (Bijgewerkt op 21-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 771 Weergaven
Mededelingen  Update Wet Arbeidsmarkt in Balans Over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die vanaf 1-1-2020 in werking is getreden, worden regelmatig vragen gesteld aan de Servicedesk over de volgende onderwerpen. Uitbreiden uren bij parttimers De overheid kent een aantal voorschriften voor het uitbreiden van de uren bij (parttime) medewerkers. Wij adviseren u deze goed te lezen, voordat u besluit hoe u het uitbreiden van uren in Payroll Business wilt laten verwerken. In Payroll Business kunt u afhankelijk van de situatie, extra uren laten uitbetalen als meeruren. Dit doet u op de gebruikelijke manier voor het uitbetalen van (meer)uren binnen uw bedrijf. Als het uitbreiden van de uren bij een parttimer voor onbepaalde tijd is, kunt u de uren en dagen aanpassen via het scherm Arbeidscontract.  Als het bij een parttimer gaat om het uitbreiden van het aantal contracturen voor bepaalde tijd, kunt u in Payroll Business een tweede contract voor deze medewerker vastleggen met een andere inkomstenverhouding en tegen de hoge WW-premie. Dit doet u door de medewerker te kopiëren en vervolgens de informatie voor het tweede contract vast te leggen.  Meer dan 30% verloonde uren dan contracturen Als er sprake is van de lage WW-premie, maar er zijn in een kalenderjaar meer dan 30 % verloonde uren ten opzichte van de contracturen, dan moet aan het einde van het jaar de lage WW-premie worden herzien. Daarom komen in een van de volgende releases in Payroll Business nieuwe payrollelementen beschikbaar, waarmee u kunt controleren of een medewerker meer dan 30% verloonde uren heeft ten opzichte van de contracturen.   Awf premieberekening bij uitbetalen werknemersverzekeringen - dit is een aanvulling op eerdere berichtgeving Bij uitkeringen werknemersverzekeringen, zoals Uitkeringen door UWV, Betalingen door een eigenrisicodrager ZW / WGA en werkgeversbetalingen, is altijd de lage Awf-premie van toepassing. Dit kan gelden voor de volgende drie situaties: Naast de uitkering werknemersverzekeringen, betaalt u geen loon meer aan de werknemer. In dit geval vult u in het scherm Loonheffingen bij het nieuwe veld Uitsluitend werkgeversbetaling (WW laag toepassen) de waarde Ja in. In het scherm Arbeidscontract vult u bij de velden Contract onbepaalde / bepaald tijd, Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst de waarde Niet van toepassing in. Hierdoor berekent Payroll Business de lage Awf-premie. Naast de uitkering werknemersverzekeringen betaalt u ook brutoloon aan de werknemer en over dat brutoloon is de lage Awf-premie verschuldigd. In dit geval vult u in het scherm Arbeidscontract bij de volgende velden de volgende waardes in: Contract onbepaalde / bepaalde tijd = Onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovereenkomst = Ja Oproepovereenkomst = Nee Hierdoor berekent Payroll Business over de uitkering en het brutoloon de lage AWf-premie.  Naast de uitkering werknemersverzekeringen betaalt u brutoloon aan de werknemer en over dat brutoloon is de hoge AWf premie verschuldigd. In dat geval moet u de looncomponent(en) waarmee u de uitkering werknemersverzekeringen uitbetaalt, in de volgende grondslag plaatsen: Looncomponenten AWf laag. Dit doet u via Instellingen > Berekening > Grondslag. In het scherm Arbeidscontract is minimaal één van de volgende velden niet gevuld met een waarde die geldt voor de lage AWf (zie punt 2): Contract onbepaalde / bepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovereenkomst Oproepovereenkomst Hierdoor berekent Payroll Business over het brutoloon de hoge Awf premie en over de uitkering werknemersverzekeringen de lage Awf premie. De totale aanwas en de totale premie wordt aan de Belastingdienst doorgegeven als Awf hoog, conform de richtlijnen van de belastingdienst. Awf berekening bij bedrijven met weekperodiciteit Bij bedrijven met  medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar en minder dan 12 uur per week werken kon het voorkomen dat zowel Afw-hoog als Awf-laag werd berekend voor deze medewerker. Deze fout is nu vanaf 1-1-2020 hersteld.  Menu aangepast - Instroom gewijzigd in Instroom / Uitstroom Waarom  Met het toevoegen van de menuoptie Voorstel transitievergoeding en de wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding worden nu via het menu Instroom, naast de instroomprocessen ook uitstroomprocessen ondersteund. Daarom is met release van januari 2020 de naam van de menu-ingang gewijzigd van Instroom naar Instroom / Uitstroom. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom De naam van de menu-ingang is aangepast  Uw actie  Er is geen actie nodig.  Logo Visma | Raet in rapporten staat nu rechtsboven Waarom Om de leesbaarheid van onze rapporten te verbeteren, komt het Visma | Raet logo niet meer linksboven, maar rechtsboven in de rapporten te staan. Wij blijven de komende tijd aandacht besteden aan het verbeteren van de overzichtelijkheid van onze rapporten en de weergave van de Visma | Raet logo's.  Hoe Wij gaan deze wijziging de komende tijd doorvoeren in alle rapporten. Uw actie  Er is geen actie nodig.  Nieuw  Tussentijds betalen voor meerdere bedrijven in één keer Administratiebeheer > Beheer > Tussentijds betalen Monitor Deze functie is alleen beschikbaar voor administratiekantoren en organisaties met veel bedrijven. Waarom  Het proces Tussentijds betalen controleert of uw medewerkers specifieke declaraties hebben ingediend en betaalt deze direct uit. Hierdoor hoeft de medewerker niet te wachten tot de eerstvolgende payrollverwerking. Dit proces kon u tot nu toe alleen maar voor één bedrijf starten. Vanaf deze release kunt u het proces voor meerdere bedrijven tegelijk starten. Hoe  Log in met de gebruikersgroep voor Administratiebeheer. Ga naar Administratiebeheer > Beheer > Tussentijds betalen Monitor. In dit scherm ​kunt u een productiegroep selecteren. Vervolgens ziet u alle bedrijven die zijn gekoppeld aan de betreffende productiegroep.  Per bedrijf ziet u in welke payrollperiode het bedrijf zich bevindt en welke tussentijdse evaluatie eerder heeft plaatsgevonden. Selecteer de bedrijven in de groep waarvoor het proces gestart moet worden. Gebruik eventueel het bovenste vinkje om alle bedrijven in één keer te selecteren. Controleer onderaan de lijst de datum en het tijdstip van de verwerking en kies voor Evaluatie, Betaling of Beide De manier waarop het proces de betalingen evalueert is verder niet veranderd. Voor meer uitleg zie de online help, onderwerp Tussentijdse betalingen. Betalingen controleren Als u de gegenereerde betalingen wilt controleren, kan dit via het rapport Tussentijdse betalingen. Hiervoor moet u op dit moment nog steeds inloggen bij de betreffende klant. Binnenkort komt er een optie bij om ook dit rapport collectief aan te maken. Uw actie Als u al gebruik maakt van productiegroepen, is het scherm meteen klaar voor gebruik. Kies een productiegroep, controleer eventueel de getoonde bedrijven en start de verwerking. Als u nog geen productiegroepen heeft ingericht, kan dit alsnog: Maak productiegroepen aan via Administratiebeheer > Instellingen > Productiegroepen. Koppel de bedrijven aan de groepen via Administratiebeheer > Instellingen > Payroll stuurgegevens. Automatisch cumulatief journaliseren Waarom  Tot op heden was het alleen mogelijk om via Payroll Business de automatische journalisering te gebruiken voor de maandelijkse journaalposten. Het maken van een cumulatieve journaalpost moest u handmatig doen en het was niet mogelijk om deze dan in het Salarisdossier te plaatsen.  Hoe  Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Automatische journalisering Aan het scherm Automatische journalisering ​zijn per 1-1-2020 de volgende nieuwe velden toegevoegd: Aanmaken overzichten cumulatieve journaalpost Kies hier Ja, als u wilt dat Payroll Business voor alle overzichten die u aanvinkt in het scherm Overzichtdefinitie (zie de tekst hieronder), automatisch een cumulatieve journaalpost aanmaakt en naar Salarisdossier stuurt. Eerste periode boekjaar  Hier geeft u aan wat de eerste periode is van het boekjaar. Als voor deze periode de eerste salarisverwerking plaatsvindt, maakt Payroll Business automatisch een cumulatieve journaalpost aan over alle periodes die liggen tussen de hier opgegeven periode boekjaar van afgelopen jaar en huidig jaar.  Journalisering > Beheer > Uitvoerdefinitie > Overzichtdefinitie Aan het scherm Overzichtdefinitie is nu de optie​ Automatisch cumulatief journaliseren toegevoegd. Plaats hier een vinkje als u wilt dat er bij het automatisch journaliseren, ook automatisch een cumulatieve journaalpost wordt aangemaakt. Denk er dus aan dat u hiervoor zowel de optie Automatisch journaliseren als de optie Automatisch cumulatief journaliseren moet aanzetten. U kunt dit per rapport aangeven en ook afwijken van de maandelijkse automatische journaaloverzichten.. Uw actie Als u gebruik wilt maken van de automatische journalisering na afsluiting van een boekjaar, moet u bovenstaande acties uitvoeren. Signalering Wet Arbeidsmarkt in Balans - uit dienst binnen twee maanden Waarom De hoogte van de WW-premie is mede afhankelijk van de lengte van het dienstverband. Als een dienstverband waarvoor u als werkgever de lage WW-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet u alsnog de hoge WW-premie betalen. Om u erop te attenderen dat dit speelt, hebben we een nieuwe signalering gemaakt. Hoe Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag De nieuwe signalering is een Waarschuwing en het gaat om een signalering voor de categorie Loonaangifte. In het scherm Signaleringsverslag geeft u bij Periode t/m de periode op waarin de ontslagdatum valt. Als de periode vanaf de datum in dienst t/m de datum uit dienst korter is dan twee maanden ziet u de volgende signalering: Uitdienst binnen 2 maanden - Awf mogelijk herzien. Bij de berekening wordt rekening gehouden met schrikkeljaren conform de regels van de Belastingdienst. Uw actie Er is geen actie nodig.  Loonheffing niet meer verdeeld in afzonderlijke componenten Waarom Tot dusver werd de totaal berekende loonheffing uitgesplitst in de volgende afzonderlijke componenten: AOW component ANW component WLZ component Loonbelasting component In de praktijk blijkt dat de verdeling van de loonheffing in afzonderlijke premiedelen niet meer uitvoerbaar is, met name als er sprake is van heffingskortingen en bijzondere beloningen. Daarom vindt de uitsplitsing niet meer plaats in Payroll Business. Hoe Vanaf 01-01-2020 worden de bovenstaande payrollelementen niet meer berekend. Uiteraard blijft Payroll Business wel het totale bedrag van de loonheffing berekenen, zoals nu ook al plaatsvindt. Uw actie Er is geen actie nodig. Berekening Loonheffing bij herleidingsregels met alleen premieplicht Waarom  Als een medewerker alleen premieplichtig is voor de volksverzekering, geldt er een maximum bedrag aan Loonheffing dat u bij een medewerker mag inhouden. Payroll Business hield al rekening met dit maximum. Als een een medewerker echter in de loop van het jaar een herleidingsregel kreeg, werd voor het bepalen van het maximum ten onrechte ook het gedeelte meegenomen van de periodes waarin voor de  medewerker nog geen herleidingsregel van toepassing was. Hoe Met ingang van 01-01-2020 is dit aangepast en wordt het maximum van de Loonheffing vanaf het moment dat de herleidingsregel met alleen premieplicht wordt aangezet, correct berekend. Hiervoor is ook het nieuwe payrollelement Loonheffing (alleen premieplichtig) in Payroll Business opgenomen. Dit cumulatieve payrollelement wordt gebruikt om te toetsen of de medewerker het maximum bedrag voor de Loonheffing heeft bereikt. Uw actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd  Meer mogelijkheden Betalingsoverzicht netto resultaat Waarom Omdat er veel wensen en ideeën zijn gemeld over het Betalingsoverzicht netto resultaat, hebben we het rapport op basis hiervan aangepast en nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Hieronder staan de voornaamste wijzigingen. Meer informatie over de werking van het rapport en uitleg over de nieuwe velden vindt u in de online help via Schermen en velden > Rapporten > Betalingen > Betalingsoverzicht netto resultaat. Hoe Rapporten > Betalingen > Betalingsoverzicht netto resultaat Aan het rapport Betalingsoverzicht netto resultaat zijn de volgende mogelijkheden en functionaliteiten voor het samenstellen van rapportages toegevoegd: U hoeft niet meer te kiezen welk type betaling u wilt. In het rapport zijn nu altijd alle types opgenomen per tabblad (xlsx) of pagina (pdf).  Het nieuwe rapport bevat altijd een totaalblad waarop alle totalen van de verschillende types betalingen zijn uitgewerkt. Zo kunt u sneller de aansluiting maken met uw betaalbestand en journaalpost.  U kunt zelf kiezen of u uw rapport wilt opslaan in Mijn rapporten of  in Gedeelde Rapporten zodat uw collega's dit rapport ook kunnen ophalen en het rapport maar een keer aangemaakt hoeft te worden. Bij betalingen via Kas of betalingen met een negatief netto resultaat, worden de kolommen BIC en IBAN niet meer getoond. Het is nu mogelijk om op klantniveau een rapport aan te maken voor meerdere bedrijven. Payroll Business maakt dan per bedrijf een rapport aan. Uw actie  Er is geen actie nodig. U kunt het rapport aanmaken zoals u gewend bent. Arbeidsvoorwaarde Reiskosten - Fiscale uitruil verrekenen in specifieke periode  Waarom Tot nu toe was het mogelijk de fiscale uitruil van reiskosten iedere periode te verrekenen of alleen aan het einde van het jaar of niet. Sommige klanten hebben echter de wens om de uitruil in specifieke perioden te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer het uitbetalen van de vakantietoeslag of eindejaarsuitkering plaatsvindt. Daarom is het vanaf deze release mogelijk om met ingang van 1-1-2020 in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten specifieke perioden op te geven waarin de fiscale uitruil moet plaatsvinden. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Reiskosten Aan het bedrijfs- en medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Reiskosten zijn de volgende velden toegevoegd: Periode fiscale uitruil (1e afrekenperiode) Periode fiscale uitruil (2e afrekenperiode) waarin u een specifieke periode kunt vastleggen waarin de fiscale uitruil moet plaatsvinden.  Daarnaast is aan de volgende velden: Fiscale ruimte verrekenen Afrekenen bij uitdienst (fisc.ruimte)  de optie In opgegeven periode fiscale uitruil en einde jaar toegevoegd. Deze optie moet u selecteren als u een specifieke afrekenperiode hebt opgegeven. Naast de opgegeven periode(n) vindt er ook altijd een afrekening plaats in de laatste periode van het kalenderjaar. Uw actie Als u de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, kunt u dit met ingang van 1-1-2020 inrichten in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten. Wijzigen medewerkercode beperkt toegestaan Waarom Sinds release 01-2020 is de identificatie van inkomstenverhoudingen in de Loonaangifte gewijzigd: voorheen was dit een technisch nummer. Dit is vervangen door een functionele code, die is samengesteld uit Bedrijfscode, Medewerkercode en Nummer Inkomstenverhouding.  Door deze wijziging kunt u, als de Belastingdienst vragen stelt over een specifieke aangifte, de medewerker gemakkelijker opzoeken. Ook bij de gegevensuitwisseling met andere applicaties is de medewerkercode een belangrijke sleutel, bijvoorbeeld voor een urenregistratiesysteem of pensioenaangifte. Om deze gegevensstromen zo betrouwbaar mogelijk te maken, is het wijzigen van de medewerkercode vanaf deze release alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Hoe Medewerker Als u een nieuwe medewerker heeft vastgelegd, kunt u daarna de medewerkercode nog wijzigen zolang er geen definitieve payrollverwerking heeft plaatsgevonden. Zodra de payrollcyclus is afgesloten (definitief gemaakt), is de medewerkercode meestal al doorgegeven in diverse interfaces. Het wijzigen is daarom vanaf dat moment niet meer mogelijk. Als u toch medewerkercodes wilt wijzigen van medewerkers die al verloond zijn, kunt u in overleg met onze Servicedesk de mogelijkheid tot wijzigen laten activeren. Hernummeren kan nodig zijnbijvoorbeeld bij een fusie of overname. Administratiebeheer  > Inrichting > Algemeen > Bedrijf  Deze menu-ingang is alleen beschikbaar voor administratiekantoren, consultants en de Servicedesk van Visma | Raet. Aan het scherm Bedrijf is het veld Wijzigen medewerkercode toestaan toegevoegd. Hiermee kunt u aangeven vanaf wanneer het is toegestaan om bij medewerkers de medewerkercode te wijzigen en wanneer dit weer geblokkeerd moet worden. Dit doet u als volgt. De standaard waarde is Nee, dus wijzigen is normaal gesproken niet toegestaan. Kies de gewenste Ingangsdatum en wijzig de waarde in Ja, als gedurende een bepaalde periode wijzigen mogelijk moet zijn. Zet - indien van toepassing - de waarde weer op Nee met ingang van een latere Ingangsdatum. Uw actie Er is geen actie nodig. Alleen In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een fusie of overname, kan het ook nodig zijn medewerkercodes te wijzigen. In dat geval zal de consultant die het proces begeleidt actie ondernemen. Selecteren medewerker verbeterd bij Afrekenmatrices en Looncomponenten uitvoer Waarom  Soms werd bij de rapporten Afrekenmatrix Medewerker, Werkgever, Per periode en Looncomponenten uitvoer een medewerker niet gevonden, terwijl deze wel via het zoekscherm was geselecteerd.  Hoe Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix medewerker Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix werkgever Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix per periode Rapporten > Berekening > Looncomponenten uitvoer De zoekmethode is aangepast. U kunt direct beginnen met het intypen van een zoektekst en tegelijkertijd wordt de lijst van medewerkers die aan de zoekcriteria voldoen, getoond. U kunt zoeken op medewerkercode of medewerkernaam. Uw actie Er is geen actie nodig. Nieuw scherm voor rapport Overzicht bedrijfsinrichting Waarom Als u het scherm voor het opvragen van het Overzicht bedrijfsinrichting opende, zag u in het navigatiepad niet altijd het laatst geselecteerde bedrijf. Daarom is het scherm vernieuwd. Hoe  Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting Het nieuwe scherm ondersteunt wel het vasthouden van het laatst geselecteerde bedrijf in het navigatiepad.   Uw actie Het het nieuwe scherm Overzicht bedrijfsinrichting moet worden toegevoegd aan de profielen. Voor de volgende standaard profielen is dit onderdeel van de release van maart 2020: Payroll Business klant profiel Payroll Business Raet Consultant HR Core HR Core Raet consultant Als u eigen profielen gebruikt, raden wij u aan te inventariseren in welke profielen het rapport Overzicht bedrijfsinrichting en het bijbehorende scherm is opgenomen. U kunt deze profielen dan na de release van maart 2020 aanpassen. Koppeling arbeidsvoorwaardevariant ANW Hiaat op basis van fulltime met Periodieke interface UPA Waarom Per ingang van 1-1-2020 is aan de arbeidsvoorwaarde ANW Hiaat de nieuwe variant ANW Hiaat op basis van fulltime toegevoegd. Het was echter nog niet mogelijk om  de volgende gegevens via de Periodieke interface UPA aan te leveren: berekende ANW Hiaat-premies Verzekerd bedrag Jaarloon fulltime Productkenmerk  Productvariant Vanaf release 03-2020 kunt u deze gegevens wel aanleveren. Hoe Aan het bedrijfsscherm en het medewerkersscherm van de arbeidsvariant ANW Hiaat op basis van fulltime  zijn de volgende velden toegevoegd: Verzekerd bedrag (ANW Hiaat) Productkenmerk (ANW Hiaat) Productvariant (ANW Hiaat)  Daarnaast is het mogelijk gemaakt ook voor deze variant de ANW Hiaat-gegevens aan te leveren via de Periodieke interface UPA. Uw actie Als u ANW Hiaat-gegevens van de arbeidsvariant ANW Hiaat op basis van fulltime via de Periodiek interface UPA wilt aanleveren, moet u het volgende uitvoeren, eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020: Arbeidsvoorwaarde variant ANW Hiaat op basis van fulltime De nieuwe velden Verzekerd bedrag (ANW Hiaat), Productkenmerk (ANW Hiaat) en Productvariant (ANW Hiaat) invullen. Referentietabel UPA – koppeling pensioenregelingen (Instellingen/Berekening/Referentietabellen beheer) Een nieuwe regel toevoegen aan de referentietabel met de volgende instellingen: Selecteer een vrij Regelinggegevensbloknummer Selecteer de Pensioensoort ANW_Hiaat Voer bij Kenmerk het Productkenmerk in Voer bij Variant de Productvariant in Voer bij Relatienummer PUO het relatienummer in De overige velden zijn voor ANW Hiaat niet van toepassing. Vakantietoeslag Peilmoment- en Combinatiemethode met Generatiepact-functionaliteit Waarom Bij medewerkers met de arbeidsvoorwaarde Generatiepact werd bij het bepalen van de vakantietoeslagreserveringen bij de arbeidsvoorwaardevarianten Peilmoment methode en Combinatie methode (peil deel), geen rekening gehouden met het doorbetalingspercentage. Hierdoor waren de vakantietoeslagen te hoog. Vanaf release 2020-03 wordt er wel rekening gehouden met het doorbetalingspercentage als u het nieuwe veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) op Ja heeft gezet. Hoe Instellingen > Arbeidsvoorwaardengegevens > Vakantietoeslag (Peilmoment methode) Aan het bedrijfsscherm Vakantietoeslag (Peilmoment methode) is vanaf 1-1-2020 het veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) toegevoegd. Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact, kunt u dit veld per de gewenste ingangsdatum op Ja zetten. U zorgt ervoor dat in de grondslag Vakantietoeslag – basisgrondslag niet één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3 is opgenomen.  Instellingen > Arbeidsvoorwaardengegevens > Vakantietoeslag (Combinatie methode) Aan het bedrijfsscherm Vakantietoeslag (Combinatie methode) is vanaf 1-1-2020 het veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) toegevoegd. Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact., kunt u dit veld per de gewenste ingangsdatum op Ja zetten. U zorgt ervoor dat in de grondslag Vakantietoeslag – basisgrondslag niet één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3 is opgenomen. In de grondslagen Vakantietoeslag -extra opbouw en Vakantietoeslag – extra opbouw afw. periode plaatst u indien nodig, wel één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3. Uw actie Vanaf de ingangsdatum 1-1-2020 kunt u de Generatiepact-functionaliteit voor de arbeidsvoorwaardevarianten Vakantietoeslag Peilmoment methode en Combinatie methode aanzetten.  Rapport Looncomponenten uitvoer verbeterd Waarom Het rapport looncomponenten uitvoer zag er verouderd uit. Daarom is de achterliggende techniek vernieuwd. Tevens is hiermee een melding opgelost, zie onder Opgeloste meldingen, onderwerp Rapport Looncomponenten uitvoer gaf verkeerde resultaten (change 493039). Hoe  Rapporten > Berekening > Looncomponenten uitvoer Voornaamste wijzigingen: Het XLS-formaat is vervangen door het nieuwere XLSX-formaat. Naast de looncomponent, wordt voortaan ook de sublooncomponent vermeld - indien van toepassing. De PDF-variant wordt bij het afdrukken niet meer gecomprimeerd naar A4-formaat.  Ook is het voortaan gemakkelijker om zelf de Excel-data te bewerken: Als u een groepeerkenmerk toepast, bijvoorbeeld Afdeling, wordt dit niet meer tussen de detailregels vermeld, maar als kolom.  Het blok met totaalregels staat nu op een apart tabblad. Uw actie Er is geen actie nodig. Eventuele definities die u eerder gemaakt heeft, kunt u blijven gebruiken. Gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting van schermen verwijderd Waarom Het gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting wordt vanaf 1-1-2020 niet meer gebruikt in de salarisberekening. Het aansturen van de levensloopverlofkorting vindt nu plaats via de referentietabel Loonheffing levensloopverlofkorting.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop bijdrage werkgever Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop opname Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop sparen Medewerker > Contract > Loonkostenvoordelen Het gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting is van de volgende schermen verwijderd: Levensloop bijdrage werkgever Levensloop opname Levensloop sparen Loonkostenvoordelen Uw actie Er is geen actie nodig. Generatiepact Percentages pensioen aanpassen naar max 200% Waarom Tot nu toe was het uitgangspunt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact dat er werd gekeken naar de fulltime-uren en dat er een vermindering plaatsvond van het salaris. Een aantal CAO's schrijven echter voor dat er bij deelname aan het generatiepact, voor het bepalen van de premie moet worden uitgegaan van de parttime-uren. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Generatiepact Vanaf deze release is voor het veld Generatiepact percentage pensioenopbouw van het medewerkerscherm Generatiepact het waardebereik uitgebreid, zodat het nu mogelijk is hier een percentage groter dan 100% op te geven. Deze wijziging geldt vanaf 1-1-2020. Uw actie Als u de nieuwe functionaliteit van het Generatiepact wilt gebruiken, dan kan dit met ingang van 1-1-2020. Aanpassen maximale lengtes velden doorgifte Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Waarom Het bestandsformaat van de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) heeft voor elk veld dat moet worden doorgegeven, een validatie op het maximum aantal posities van elk veld. Voor een aantal van deze velden zagen wij dat vanuit Payroll Business een te lange waarde werd doorgegeven, waardoor de aangifte werd afgekeurd. Dit hebben we in de maart release opgelost. Hoe Wij hebben deze velden afgekapt, zodat deze met een juiste lengte naar de aangifte worden doorgegeven. De waarde in Payroll Business kunt u zo laten staan. Wij zorgen voor de afkapping in de Uniforme Pensioen Aangifte. Het gaat om de volgende velden: Functiecode Deze wordt doorgegeven met een maximum aantal posities van 8. Woonplaats Deze wordt doorgegeven met een maximum aantal posities van 24. Uw actie Als u zelf een andere waarde mee wilt geven die niet afgekapt hoeft te worden, dan moet u uw inrichting hierop aanpassen. Toegepast percentage fiscale bijtelling auto van de zaak getoond in arbeidsvoorwaarde Waarom Door het afbouwen van de kortingsregelingen voor de fiscale bijtelling, is nu niet eenduidig van de categorie af te lezen welk bijtellingspercentage wordt toegepast. Zo kan er bijvoorbeeld bij een eerste datum toelating in 2019 voor categorie 11. Auto op waterstof een bijtellingspercentage gelden van 4%, terwijl bij een eerste datum toelating in 2020, een bijtellingspercentage van 8% geldt. Daarom is het wenselijk het toegepaste percentage te tonen in het arbeidsvoorwaardenscherm Auto van de zaak. Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaardenpakket > Auto van de zaak Aan het medewerkerscherm Auto van de zaak is het veld Toegepast % bijtelling toegevoegd. Hierin ziet u, na een salarisverwerking, het toegepast bijtellingspercentage. Dit is het percentage voor aftopping in verband met een cataloguswaarde hoger dan € 50.000 euro. Uw actie Er is geen actie nodig. Voorstel Transitievergoeding - melding bij datum in dienst voor medewerker onder de 18  Waarom Bij het bepalen van de dienstjaren voor het berekenen van de transitievergoeding geldt het volgende: Als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte, is er geen transitievergoeding van toepassing.   Voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst worden maanden waarin de gemiddelde omvang van de door de werknemer verrichte arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft bedragen, tot het bereiken van de achttienjarige leeftijd buiten beschouwing gelaten. Hoe Instroom / Uitstroom > Voorstel transitievergoeding Omdat de historie van de medewerker en de gewerkte uren niet altijd beschikbaar is in Payroll Business, wordt er een waarschuwing gegeven bij het berekenen van een voorstel transitievergoeding voor een medewerker die ten tijde van de indiensttreding nog geen 18 jaar is. Er wordt hierbij gekeken naar het laatste contract.  Uw actie Als de medewerker nog geen 18 was en 12 uur of minder heeft gewerkt, kunt u Afwijkende jaren in dienst, afwijkende maanden in dienst en afwijkende dagen in dienst invoeren, óf u kunt er voor kiezen een Afwijkende datum in dienst in te voeren, bijvoorbeeld de datum waarop de medewerker meer dan gemiddeld 12 uur per week ging werken, of de datum waarop de medewerker 18 werd.  PAWW in samenvoegregeling  Waarom Om de reeds berekende en ingehouden PAWW-premie van andere Inkomstenverhoudingen (IKV's) mee te nemen, moeten de PAWW-gegevens beschikbaar komen in het scherm Samenvoegregeling. Hoe De volgende velden zijn beschikbaar voor de samenvoegregeling: PAWW cumulatieve premie wn (overige ikv) PAWW cumulatieve grondslag wn (overige ikv) PAWW cumulatief loon wn (overige ikv) PAWW cumulatief maximumloon wn (overige ikv) PAWW cumulatieve franchise wn (overige ikv) In de MKV PAWW moeten deze waarden meegenomen worden in de berekening. Uw actie Als u gebruik de Samenvoegregeling wilt gebruiken om de berekende en ingehouden premie PAWW van andere IKV's in de berekening mee te nemen, moet u deze vastleggen in de beschikbare velden in de Samenvoegregeling. Opgeloste meldingen  Afrekenmatrix zoeken op medewerkernaam werkte niet altijd (change 1845471) Melding In specifieke gevallen werd bij het gebruiken van het zoekvenster de medewerker niet gevonden. Dit is nu opgelost. Oplossing De zoekmethode is aangepast. Zie in deze release notes het onderwerp hierover onder Gewijzigd en verbeterd. Uw actie Er is geen actie nodig Rapport Looncomponenten uitvoer gaf verkeerde resultaten (change 493039) Melding Als het rapport Looncomponenten uitvoer voor  één persoon werd opgevraagd met output in Pdf-formaat, dan werden de cumulatieven dubbel weergegeven.  Oplossing We hebben de werking van het rapport aangepast zodat de dubbeltelling in de hiervoor genoemde situatie niet meer voorkomt. Ook is de lay-out aangepast,  aan die van de huidige standaard. Zie in deze release notes het onderwerp hierover onder Gewijzigd en verbeterd. Uw actie Er is geen actie nodig. Validatiewaarden op Engelse loonstroken in het Nederlands (change 1897893) Melding Op de Engelstalige loonstrook worden de validatiewaarden (Ja / Nee / Niet van toepassing) van de gegevenselementen Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst in het Nederlands weergegeven. Oplossing We hebben de validatiewaarden vertaald, zowel in het Engels als het Duits.  Uw actie Er is geen actie nodig. Engelse vertaling ontbrak of was onjuist (change 1834766) Melding De looncomponent ANW Hiaat onbelast staat op de loonstrook als Free pay component (general). Door deze algemene vertaling was het niet duidelijk welke looncomponent werd bedoeld. Oplossing Voortaan staat de looncomponent ANW Hiaat onbelast in het Nederlands op de Engelstalige loonstrook. Uw actie Er is geen actie nodig. Levensloopverlofkorting niet getoond in referentietabel (change 1904076) Melding Bij het overzicht Referentietabel was het niet mogelijk de tabel Loonheffing levensloopverlofkorting te kiezen.  Oplossing Dit is opgelost, zodat u de tabel weer kunt selecteren.  Uw actie Er is geen actie nodig. Automatisch route berekenen - Nee tenzij... veranderde niet bij wijziging adres (change 1643628) Melding Als u op medewerkerniveau bij de automatische route berekening had gekozen voor Nee tenzij, werd deze waarde bij een adreswijziging niet altijd automatisch aangepast naar Ja. Oplossing Vanaf deze release is dit opgelost en verandert voortaan wel automatisch in Ja. Uw actie Er is geen actie nodig. Vermelding Contract bepaalde/onbepaalde tijd op de loonstrook Melding In release 2019-07 hebben wij de naam van het veld Soort contract gewijzigd in Contr. onbep./bep. tijd. Dit is namelijk de omschrijving dit de Belastingdienst hanteert. In het scherm Arbeidscontract ziet u sindsdien de nieuwe omschrijving, maar op de loonstrook stond nog de oude omschrijving Soort contract Oplossing Ook op de loonstrook is de omschrijving nu aangepast. Uw actie Er is geen actie nodig. Exporteren CSV mist gegevens Melding Bepaalde gegevens die u wilde exporteren, werden niet opgenomen in het exportbestand. Ook bij het opvragen van een exportbestand met alleen de betreffende elementen, gaf geen resultaat. Oplossing De oplossing van het probleem is inmiddels uitgeleverd, De elementen worden nu correct opgehaald en opgenomen in het exportbestand. Uw actie Er is geen actie nodig. Ten onrechte salarisberekening voor medewerkers uit dienst (change 970895) Melding Door een wijziging in de inrichting op klantniveau, verscheen voor twee medewerkers die ruim zeven jaar uit dienst zijn voor een grondslagregeling de foutmelding: deling door nul.  Payroll Business controleert ook bij medewerkers die uit dienst zijn sommige waarden, omdat er sprake kan zijn van nabetalingen. De fout is ontstaan omdat de berekening van overuren was gewijzigd; de basis was periodebedrag van grondslag en dit werd gewijzigd in standaard uurloon. Bij deze medewerkers faalde de controle en vond er een salarisberekening plaats, omdat er gecontroleerd werd met elementen die nog niet bestonden, toen de medewerkers uit dienst gingen. Oplossing Vanaf deze release is de berekening van de volgende grondslagen hierop aangepast: Overuren Overige uren tabel Overige uren bijzonder tarief Toeslagen vast Toeslagen variabel  De berekende waarde zelf is niet veranderd, maar de berekeningswijze wel zodat deze fout niet meer zal optreden. De ingangsdatum van de nieuwe berekeningswijze is 1 mei 2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Payrollelement Reservering Vakantietoeslag periode foutief vastgesteld (change 987515) Melding Een medewerker krijgt vakantiegeld uitbetaald, waarna blijkt dat het gereserveerde bedrag extreem hoog is. Het probleem ontstond doordat de medewerker geen salaris heeft, maar alleen uitkeringen en aanvullingen. Deze uitkeringen en aanvullingen worden deels meegenomen in de vakantietoeslag extra opbouw. Omdat er geen salaris is, is de basisgrondslag vakantietoeslag 0. Bij de reserveringen ging dit fout, omdat de vakantietoeslag werd berekend met de peilmethode en er geen grondslag was, maar wel een reservering in de vorige periode. Deze reservering werd overgenomen en daar werden de cumulatieve reservering over de extra opbouw en de sublooncomponenten bij opgeteld. Hierdoor werd de reservering te hoog vastgesteld. Oplossing De berekening is aangepast, zodat deze fout niet meer zal optreden. De ingangsdatum van de nieuwe berekeningswijze is 1 januari 2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Onterechte signaleringen - Signalering 2054 - Geen aanwas AWf laag bij niet BBL (83) (change 1888964) Melding Na het verwerken van de eerste periode van 2020 bleek dat de volgende signalering onterecht werd gegeven bij medewerkers die de eerste dag van een perdiode in dienst kwamen: Signalering 2054 - Geen aanwas AWf laag bij niet BBL (83).  Oplossing De signaaldefinities is aangepast, zodat de signalering niet meer worden gegeven als een medewerker niet op de eerste dag van een periode in dienst komt. Deze aanpassing gaat in per 01-01-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Onterechte signaleringen - oproepovereenkomst (change 1876482 ) Melding Na verwerking van de eerste periode van 2020 bleek dat bepaalde signaleringen voor een oproepovereenkomst onterecht werden gegeven.  Oplossing De signaaldefinities zijn aangepast, zodat de signaleringen niet meer worden gegeven: als een medewerker niet op de eerste dag van een periode in dienst komt. als bij een DGA of een transitievergoeding voor bepaalde gegevens de waarde Niet van toepassing is vastgelegd. Deze aanpassingen gaan in per 01-01-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 2/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:34 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 759 Weergaven
Mededelingen 1. IKV-gegevens die deze release verhuizen naar contractniveau Waarom Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen, moet het mogelijk zijn dat een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd heeft.  Daarom hebben we in release 2022-08  nieuwe contractschermen voor Loonheffingen en Loonaangifte geïntroduceerd. In deze en volgende releases gaan we deze gegevens ook daadwerkelijk fysiek omzetten naar een contractgegeven. Dit gebeurt groepsgewijs. Hoe Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslag / Mutatieverslag (uitgebreid) De volgende elementen zijn voortaan voortaan zichtbaar als contractmutatie en hebben dus een contract-ID: 293 Soort inkomen 10204685 Aard arbeidsverhouding Actie Er is geen actie nodig. Externe HR-applicaties kunnen deze gegevens als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch terecht bij het hoofdcontract.   Nieuw 2. Aangifte 2023 - Rapport Aangifte totalen en afdrachten voor meerdere ondernemingen tegelijk Waarom Van klanten kregen wij de feedback dat het handig zou zijn om het rapport Aangifte totalen en afdrachten te kunnen aanmaken voor meerdere of alle ondernemingen tegelijk. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat dit vanaf deze release mogelijk is. Standaard hebben wij vast alle ondernemingen geselecteerd waarvoor je bent geautoriseerd én waarvoor er een aangifte is in de betreffende periode. Hoe Loonaangifte - Rapporten > Aangifte totalen en afdrachten Het aanmaken van het rapport voor meerdere ondernemingen tegelijk doe je op klantniveau. Klik je in het navigatiepad bovenin het scherm Aangifte totalen en afdrachten op de klantnaam, dan zie je daar alle ondernemingen die beschikbaar zijn in de aangifte voor de betreffende periode. Wijzig zonodig het Jaar en de Aangifte waarvoor je voor alle geselecteerde ondernemingen het rapport wilt aanmaken en geef op waar je de pdf's wilt opslaan: in Mijn Rapporten of in Gedeelde Rapporten.  Actie Er is geen actie nodig.    Gewijzigd en verbeterd  3. Veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden heeft nu Ja als standaardwaarde Waarom  Als een dienstverband waarvoor je als werkgever de lage WW-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet je alsnog de hoge WW-premie betalen. Het was al mogelijk om vast te leggen dat deze herziening van de WW-premie automatisch plaatsvindt. Hiervoor moet je WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja geven. De standaard waarde van dit veld was Nee. Vanaf deze release is de standaard waarde gewijzigd in Ja. Hierdoor vindt de herziening van de WW-premie bij uitdienst binnen 2 maanden automatisch plaats, zonder dat je hiervoor actie moet ondernemen.  Hoe  Instellingen > Berekening > Gegevens UWV Het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden staat op het scherm Gegevens UWV.   Als je in dit veld Ja laat staan en een medewerker gaat uit dienst binnen twee maanden na indiensttreding, dan gebeurt het volgende: Tijdens de salarisverwerking krijgt het veld WW herzien de waarde Ja , met als ingangsdatum de datum in dienst. Als je het Signaleringsverslag opvraagt (type waarschuwing), dan staat hierin de volgende signalering: Uitdienst binnen 2 maanden - WW herzien ind. op Ja . Als bij een medewerker waarvoor de lage WW (AWf) is toegepast het veld WW herzien op Ja staat, gaat Payroll Business de hoge WW (AWf) toepassen en verantwoordt dit dan in de Afrekenmatrix medewerker in de kolom AWf herzien .  Als je in dit veld de waarde Nee invult, dan gebeurt er het volgende: Om te waarschuwen dat de WW herzien moet worden, verschijnt in het signaleringsverslag de volgende signalering als waarschuwing: Uitdienst binnen 2 maanden - Awf mogelijk herzien .   Als je de WW-premie wilt herzien, moet je vervolgens in het scherm Loonheffingen (contract)  het veld WW herzien de waarde Ja geven.  Let op Je kunt er ook voor kiezen om zelf in het scherm Loonheffingen (contract)  bij de medewerker een waarde vast te leggen in het veld WW herzien .  Als je dit doet, prevaleert deze waarde op medewerkerniveau en zal Payroll Business het veld WW herzien niet meer muteren als de medewerker uit dienst gaat binnen twee maanden na indiensttreding. Actie Op woensdag 26 april krijgt dit gegevenselement de waarde Ja met als ingangsdatum 1-1-2023. Dit kan tot herberekeningen leiden. Dit gebeurt echter alleen als een medewerker uitdienst is gegaan binnen 2 maanden en de procedure om de WW te herzien niet goed is toegepast.  4. Lay-out Individuele- en Collectieve loonstaat gewijzigd Waarom Rapporten > Controle > Individuele loonstaat Rapporten > Controle > Collectieve loonstaat De Individuele loonstaat is als volgt aangepast:  Het loonheffingennummer wordt niet meer getoond. Omdat het loonheffingennummer is leeg sinds het is verplaatst naar het niveau onderneming in de nieuwe loonaangifte en het ook geen verplicht veld is op de Individuele loonstaat, is besloten om dit nummer niet meer te tonen.  De NAW-gegevens van het bedrijf werden getoond onder de kop Inhoudingsplichtige. Deze kop is gewijzigd in Bedrijf.  Voor zowel de Individuele loonstaat als de Collectieve loonstaat is het volgende aangepast: Kolom 19 Levensloopverlofkorting is verwijderd. De levensloopregeling is namelijk eind 2021 definitief gestopt. Actie Er is geen actie nodig. 5. Signalering over Vaste reisdagen per week niet meer bij uitdienst (4495103) Waarom De signalering Vaste reisdagen per week; foute berekeningsmethode werd ook gegeven bij medewerkers die al uitdienst waren, dit is niet gewenst. Hoe Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag Vanaf deze release is dit aangepast per 01-01-2023, zodat de bovenstaande signalering alleen wordt getoond voor medewerkers die in dienst zijn. Actie Er is geen actie nodig 6. Aangifte 2023 -Verzendknop verplaatst naar welkbalk onderin scherm Deze wijziging is beschikbaar vanaf release 2023-04. Waarom Van diverse klanten kregen wij feedback dat de verzendknop voor het versturen van de loonaangifte lastig te vinden was. Je zag de knop pas in het scherm met de aangifte details bij de tab Verzending en verwerking rechtsonderin. Op basis van deze feedback hebben we daarom in de april release een aantal wijzigingen doorgevoerd. De knop is verplaatst en ook is de naam gewijzigd van Versturen in Verzenden, zoals de knop ook heet bij Collectief verzenden aangiftes. Hoe Loonaangifte - Beheer > Aangifte > Aangifte details Vanaf release 2023-04 staat knop Verzenden in de werkbalk rechts onderin het scherm, zodat deze nu duidelijker in beeld is. Daanaast is de verzendknop niet alleen meer zichtbaar bij de tab Verzenden en Verwerking, maar ook in de overige tabs van de aangifteschermen. Hierdoor moet het duidelijker en sneller werken als voorheen. Actie Er is geen actie nodig.  7. Aangifte 2023 - Eindheffingen en afdrachtverminderingen Deze wijziging is beschikbaar vanaf release 2023-04. Waarom Soms moet je een aangifte corrigeren en verwacht de Belastingdienst dat je een negatief bedrag opgeeft. Omdat dit in het scherm Eindheffingen en afdrachtverminderingen nog niet mogelijk was, hebben we dit aangepast.   Daarnaast kon je in het verleden via Payroll Business een vast bedrag vastleggen voor sommige gegevenselementen en in de aangifte een eenmalig bedrag. Daarom hebben we nu naast de vaste elementen ook eenmalige elementen aangemaakt. Hoe Loonaangifte - Beheer > Eindheffingen en afdrachtverminderingen Vanaf release 2023-04 hebben we aan het scherm Eindheffingen en Afdrachtverminderingen eenmalige gegevenselementen toegevoegd en ervoor gezorgd dat je bij alle eenmalige elementen ook een negatief bedrag kunt invullen. Je herkent deze eenmalige elementen aan de aanduiding (per.) achter de omschrijving. Onderin het scherm zie je nu de vaste elementen.  Als er zowel periode-elementen als vaste elementen zijn aangemaakt, gaan de periode-elementen altijd voor. Als je in een periode beide hebt, moet je dit dus in die periode als saldo vastleggen in het veld van de eenmalige componenten. Actie Als je nog een eenmalig negatief bedrag moest doorgeven, dan is dit mogelijk. Ook kun je nu vaste bedragen invoeren. Deze worden aan het begin van een nieuw jaar automatisch leeggemaakt, omdat er dan altijd sprake is van een nieuwe beschikking. 8. Aangifte 2023 - Omschrijving rapport Aangifte totalen en afdrachten bevat nu naam onderneming Deze wijziging is beschikbaar vanaf release 2023-04. Waarom Van diverse klanten kregen wij de feedback dat het lastig was dat je aan de omschrijving van het rapport Aangifte totalen en afdrachten niet kon zien voor welke onderneming het rapport was aangemaakt. Daarom hebben we de naam van de onderneming en het tijdvak toegevoegd aan de omschrijving van het rapport. Dit zie je als je het rapport hebt aangemaakt en dit is opgeslagen in Mijn Rapporten. Zeker als je meer ondernemingen hebt en dus ook meer rapportages achter elkaar aanmaakt, was dit niet werkbaar. Hoe Vanaf release 2023-04 hebben we deze aanpassing doorgevoerd. Na het aanmaken van het rapport zie je voortaan duidelijk voor welke onderneming je het rapport hebt aangemaakt. Actie Er is geen actie nodig. Vanaf de release van april is de omschrijving van het rapport bij het opslaan veranderd. 9. Aangifte 2023 - Melding L2327 en L2329 Deze wijziging is beschikbaar vanaf release 2023-04. Waarom In de loonaangifte kwam een melding dat als er bij een medewerker sprake was van een negatieve nabetaling over het voorgaande jaar en het bedrijf in nabetalingsmodus zit, er geen aanwas Whk en wel een premie Whk werd berekend. Bij het betreffende bedrijf is sprake van een werknemersdeel voor de WGA-premie. Hoe Hiervoor hebben wij met ingang van 1-1-2023 een aanpassing gedaan zodat de WGA-premie correct berekend en aangeleverd wordt. Actie Er is geen actie nodig. Deze aanpassing kan kleine correcties veroorzaken in de eerder berekende WGA-premie die ingehouden wordt bij de medewerker. Dit komt alleen voor als er een nabetaling is geweest over het voorgaande jaar. 10. Aangifte 2023 - L2287 Verplicht element bsn heeft geen waarde Waarom De Belastingdienst kent het signaal L2287 - Verplicht element bsn heeft geen waarde.  Dit signaal gaven we ook in het Signaleringsverslag voor medewerkers die alleen voor HR-doeleinden in het systeem zijn opgenomen en waarvoor geen aangifte werd gedaan. Soms wordt er bewust voor gekozen om daar geen BSN in te vullen. Omdat hierdoor in het Signaleringsverslag lastiger te zien was bij welke medewerkers dit wel echt aangepast moest worden voor een juiste aangifte, hebben wij het signaal aangepast. Hoe Met ingang van 2023 hebben we ervoor gezorgd dat dit signaal niet meer afgaat als voor de betreffende medewerker de Interface Loonaangifte op Blokkeren staat.   Actie Er is geen actie nodig. Vanaf deze release worden de medewerkers waarvoor in de interface Loonaangifte (medewerker) bij Blokkeren interface Loonaangifte de waarde Ja is ingevuld, niet meer getoond in het Signaleringsverslag. 11. Aangifte 2023 - L1829 Loonkostenvoordelen af bij Transitievergoeding Dit is opgelost in release 2023-04. Waarom Medewerker > Arbeidsrelatie > Loonkostenvoordelen Als voor een medewerker in het scherm Loonkostenvoordelen bij een van de volgende velden Ja was ingevuld: Ind. aanvraag LKV oudere werknemer Ind. aanvraag LKV arbeidsgehandicapte werknemer Ind. aanvraag LKV doelgroep banenafspraak Ind. aanvraag LKV herplaatsen arbeidsgeh wn dan werd deze indicatie in de Loonaangifte zoals gebruikelijk in de normale inkomstenverhouding aangeleverd. Deze indicatie werd echter ook doorgegeven als er sprake was van een transitievergoeding, terwijl in dat geval het veld op Nee moet staan of niet aangeleverd worden.   Hoe Dit is met ingang van 1-1-2023 aangepast. Als er sprake is van een transitievergoeding worden deze indicatievelden niet aangeleverd in de loonaangifte. Actie Als dit veld als workaround tijdelijk op Nee was gezet, dan kan dit je dit nu weer terugzetten op Ja.  12. Aangifte 2023 - L2050 en L2057 probleem Awf-premie hoog en laag bij medewerker jonger dan 21 jaar  Waarom De loonaangifte van een klant gaf een foutmelding waardoor de loonaangifte niet ingezonden kon worden. Dit werd veroorzaakt door een fout bij medewerkers jonger dan 21 jaar bij wie het aantal verloonde uren lag onder de grens van 52 verloonde uren (maandaangifte). Voor deze medewerkers moet de premie Awf laag worden toegepast, maar er werd naast de premie Awf laag ook premie Awf hoog berekend. Hoe De hierboven beschreven situatie kwam alleen voor bij twee arbeidsvoorwaarden. Bij L oondoorbetaling bij verlof (variant uitsplitsen) als verlofuren waren opgegeven met daglementen. Bij K open, verkopen, verrekenen dagen/uren als er uren waren gekocht.  Dit is opgelost met ingangsdatum 1-1-2023. Actie Medewerker > Arbeidsrelatie > Interfaces Als je de medewerkers had geblokkeerd voor de loonaangifte, om de aangifte toch tijdig ingezonden te krijgen, zet dan bij de betreffende medewerker in het scherm Loonaangifte (medewerker) het veld Blokkeren interface Loonaangifte op Nee met ingang van 1-1-2023. Payroll Business zal dan na de release van mei de verlof uren en kopen uren in de voorgaande periodes van 2023 opnieuw berekenen.   Opgeloste meldingen 13. Salarisberekening klopte niet (4361065) Melding Als in de loop van de afrekenperiode de contracturen van een medewerker worden gewijzigd en de medewerker maakt in die periode gebruik van betaald ouderschapsverlof 1 of 2, dan wordt de sublooncomponent niet altijd correct berekend en daardoor ook de korting op het ouderschapsverlof niet. Oplossing De looncomponentenregeling is aangepast, zodat de intervallen die ontstaan door de wijziging van de contracturen correct worden toegepast. Deze wijziging gaat in per 1-1-2023. Actie Er is geen actie nodig. Payroll Business zal na de release van mei het ouderschapsverlof in voorgaande periodes van 2023 opnieuw berekenen.  
Volledig artikel weergeven
24-04-2023 08:32
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 760 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier.   Zaterdag 26 februari 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja  - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
08-02-2022 12:26 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 752 Weergaven
  Gewijzigd in versie 2 In versie 2 zijn onder Opgeloste meldingen de volgende onderwerpen toegevoegd: L2225 Signaal Belastingdienst Intrekkingen Loonaangifte Veerpont was niet uit te sluiten bij automatische reisafstandsberekening (4969713) De oplossingen hiervoor leveren we uit op woensdagavond 25-10-2023. Mededelingen Betalingen doe je binnenkort rechtstreeks vanuit Payroll Business Zoals jullie via onze berichtgeving op de community kunnen lezen, verandert binnenkort de manier van salarisbetalingen. Dit doe je dan niet langer via de tegel Betaalmanager in het Youforce Portaal, maar via de gebruikersgroep Betalingen in Payroll Business zelf. Lees de informatie hierover op de community van YouServe HRYou: Nieuws -  Betalingen rechtstreeks vanuit Payroll Business Releases - Release notes nieuwe betalingen Payroll Business 2023-11   Nieuw  Wijzigingen in signaleringen - van waarschuwing naar fout Waarom Vanaf 2024 wijzigen we weer een aantal signalen van een waarschuwing naar een fout. Dit komt deels voort uit het feit dat de Belastingdienst het signaal zwaarder gaat laten wegen, zoals signaal L1906. Daarnaast willen we jullie als klant beter helpen om de signalen te voorkomen. Daarom hebben we de onderstaande signalen verplaatst van waarschuwing naar FOUT.  Hierdoor is het niet meer mogelijk deze foutieve gegevens naar de Belastingdienst te sturen en voorkom je dat je hierover een brief ontvangt.  Hoe Deze aanpassingen voeren we al in vanaf 01-11-2023, zodat je de signalen eerst moet oplossen voordat je de loonaangifte naar de Belastingdienst kunt sturen. Dat is dus iets eerder dan dat de Belastingdienst het signaal zwaarder laat wegen. De klanten waarvoor tot deze release deze signalen nog actueel waren, hebben we persoonlijk benaderd.  Je krijgt de signalen dus alleen als er nieuwe, foutieve mutaties worden vastgelegd. Gewijzigde signalen Code 2023 Code 2024 Signaal Nieuwe tekst 1906 1906 1906 - Arb verh en/of Srt inkv fout bij Invl verz Er is een Code invloed verzekeringsplicht aangegeven terwijl de Code soort inkomstenverhouding niet 11 en 15 is en/of de Code aard arbeidsverhouding 7 of 79 is. 2106 2106 2106 - Publ.recht.aanstelling moet NVT zijn Als de waarde van het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13 of 15 OF de waarde van het veld Aard arbeidsverhouding ongelijk is aan 18, dan moet Publiekrechtelijke aanstelling voor onbep. tijd de waarde N.V.T hebben. 2221 2221 2221 - Srt contr moet N zijn bij gekozen Srt ink Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Soort contract de waarde Niet van toepassing bevatten 2222 2222 2222 - Schrift ovk  moet X zijn bij gekozen Srt ink Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Schriftelijke arbeidsovk de waarde Niet van toepassing bevatten 2223 2223 2223 - Opr ovk moet X zijn bij gekozen Srt ink Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Oproepovereenkomst de waarde Niet van toepassing bevatten 2223 2223 2223 - Opr ovk moet X zijn bij gekozen Srt ink Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Oproepovereenkomst de waarde Niet van toepassing bevatten Opgeloste meldingen Intrekkingen Loonaangifte De oplossing hiervoor is woensdagavond 25-10-2023 opgeleverd Melding Er zijn verschillende meldingen binnengekomen over verschillen in de Loonaangifte. Deze verschillen hebben diverse oorzaken en geven in de Loonaangifte ook diverse problemen. Welke dat zijn, lees je hieronder. 1) Verschil tussen nominatief en correctie Als bij een medewerker een BSN-nummer met terugwerkende kracht is gewijzigd, moeten er in de Loonaangifte 2 zaken gebeuren. Het nieuwe BSN moet worden aangeleverd vanaf het moment dat het BSN is gewijzigd. Hiervoor moet je voor elke periode een correctie-aangifte doen. De periodes waarin de medewerker zonder of met het verkeerde BSN is aangeleverd, moet je in de aangifte doorgeven als intrekking. Dit laatste gebeurde helaas nog niet, waardoor de medewerker voor die periode 2 keer bij de Belastingdienst bekend was. De aansluiting vanuit de salarisverwerking met de Loonaangifte is in dit geval sluitend, maar bij de Belastingdienst ontstaan er verschillen.    2) Medewerker met terugwerkende kracht uitdienst gemeld Als een medewerker met terugwerkende kracht uit dienst werd gemeld, kon voor de periode waarin de medewerker achteraf NIET meer in dienst was de aangifte fout gaan. Op het moment dat de volledige periode werd teruggeboekt en er geen sprake meer was van een uitbetaling in die maand, werd deze periode NIET op nul gesteld in de Loonaangifte. Waar in de journaalposten, afrekenmatrixen, etc. de bedragen voor de periode keurig op nul werden gesteld, bleven de originele bedragen in de Loonaangifte staan. Dit zorgde voor verschillen bij de controle tussen de salarisadministratie en de in te sturen Loonaangifte. Als er nog een nabetaling was van uren, vakantiegeld, etc. speelde dit probleem niet, omdat er dan nog wel sprake is van een salarisverwerkingsresultaat in de betreffende periode. Oplossing De oplossing voor de diverse situaties die dit probleem veroorzaakten, hebben we woensdagavond 25-10-2023 in productie gezet. Zowel het gedeelte waarin de Belastingdienst verschillen constateert en contact met de klant opneemt, als het verschil dat ontstaat bij een uitdienstmelding met terugwerkende kracht is opgelost. Hieronder bij het onderdeel Actie vermelden we de wat je zelf nog moet doen, indien nodig. Actie Per bovenstaande oplossing hebben we hieronder de door jouw te nemen actie beschreven: Als er sprake is van een uitdienstmelding met terugwerkende kracht, moet je naast het vastleggen van de uitdienstmelding, ook het veld Verwijderen IKV op Ja zetten vanaf de eerste dag van uit dienst. Met deze actie zorg je ervoor dat de bedragen over deze periodes in de Loonaangifte op 0 worden gesteld, waardoor de rapportages weer aansluiten op de Loonaangifte, én dat er een intrekking voor deze periode(s) wordt aangemaakt richting de Belastingdienst. L2225 Signaal Belastingdienst  De oplossing hiervoor is woensdagavond 25-10-2023 opgeleverd Melding Medewerker > Contract > Arbeidscontract Als gedurende de periode het veld Contr. onbep./bep. tijd werd gewijzigd van Bepaald naar Onbepaald, werden er onterecht dubbele regels doorgegeven aan de Belastingdienst. Omdat de berekening van de AWF en AOF plaatsvinden op basis van de keuze op de eerste dag van de periode, kwam er een signaal L2225 terug.  Oplossing Dit probleem hebben we opgelost door, net als de berekening, alleen de waarde aan het begin van de periode weer door te geven zoals gewenst is door de Belastingdienst. Actie Er is geen actie nodig. Als de Salarisverwerking van oktober voor woensdagavond 25-10-2023 is afgesloten, is deze fout opgelost in de aangifte van oktober, anders wordt dit opgelost met de aangifte van november. De eventuele brieven die je over de voorgaande aangiftes ontvangt, kun je negeren.  Afwijkend FT percentage (4661748) Melding  Een onjuist aangemaakte verwerkingseenheid kon niet verwijderd worden. Oplossing Klantbeheer / Instellingen > Verwerkingseenheid We hebben aan het scherm Verwerkingseenheid de knop verwijderen toegevoegd. Zolang er geen medewerker gekoppeld is en de verwerkingseenheid dus niet in gebruik is, kun je deze verwijderen. Actie Met de knop Verwijderen in het scherm Verwerkingseenheid kun je deze verwerkingseenheid verwijderen zolang deze niet in gebruik is. Verloonde uren regeling voor APG (5064562)  Melding  Op het moment dat iemand gedurende de periode in- of uit dienst ging, werden soms de uren voor de regeling niet juist bepaald. De premie wordt bepaald op basis van de pro-rata methode, echter dat gebeurde niet met de uren. Hierdoor kon je bij APG het signaal 109 ontvangen. Oplossing We hebben dit met ingang van 01-01-2023 opgelost in de release van november. Vanaf deze release worden de uren berekend op basis van dezelfde pro-rata methode als de premie. Dat betekent dat er in de verwerking van november voor deze personen een herberekening plaatsvindt om voor de periode van in- uit dienst de juiste uren te berekenen. Actie Er is geen actie nodig. Na de eerstvolgende afsluitende salarisverwerking wordt in de aangifte richting APG automatisch een correctieperiode gegenereerd, zodat dit bij APG wordt opgelost. Signaal overschrijding urennorm AWf (5214581)  Melding Bij een stagiair die jonger is dan 21 jaar en minder dan 52 uur heeft gewerkt in een afrekenperiode bij maandverloning of 48 uur bij 4-weken verloning, werden ten onrechte berekeningen uitgevoerd voor de herziening van de AWf. Hierdoor kwam het voor dat er ten onrechte ook een melding in het Signaleringsverslag stond dat de AWf herzien moest worden.  Oplossing Met ingang van deze release is dit hersteld en worden bij een stagiair deze berekeningen voor de herziening van de AWf niet meer uitgevoerd.  Actie Er is geen actie nodig. Er wordt vanaf 1-1-2023 een automatische herberekening uitgevoerd, waardoor dit hersteld wordt, als dit bij jouw organisatie voorkwam. Openstaand negatief bedrag in combinatie met TWK-berekeningen leidde tot fouten (4917265 ) Melding Bij sommige medewerkers uit dienst, waar nog een netto negatief bedrag openstond, kon bij een TWK-berekening dit negatieve resultaat verdwijnen. Als resultaat was dan alleen de nieuw ontstane correctie nog aanwezig. Oplossing Dit is per 1 november 2023 opgelost en treedt na de novemberrelease niet meer op. Echter bij TWK-berekening over eerdere perioden kan het nog wel optreden. We hebben besloten dit niet met terugwerkende kracht op te lossen, omdat de meeste klanten dit al gecorrigeerd hebben en dan deze correctie weer zouden moeten terugdraaien. Actie Als je ziet dat door een TWK-berekening een negatief netto resultaat verdwijnt, kan je dit corrigeren door een (onbelaste) inhouding vast te leggen ter hoogte van het netto negatief resultaat. Wij verwachten dat het verdwijnen van een netto negatief resultaat, niet meer zal optreden bij nieuwe netto negatieve resultaten na november 2023. Veerpont was niet uit te sluiten bij automatische reisafstandsberekening (4969713) Melding Soms ligt er op de route van een woonadres naar een werklocatie een veerpont. Het is echter niet mogelijk om de route te laten berekenen zonder gebruik te maken van de veerpont. Deze wordt immers lang niet altijd gebruikt en daarom is het noodzakelijk dat er een optie komt om deze uit te sluiten. Oplossing Instellingen > Berekening > Reisafstandsbepaling Dit is per 1 november 2023 opgelost. We hebben aan het scherm Reisafstandsbepaling het veld Vermijd veerponten toegevoegd. Kies je hier Ja, dan wordt bij de automatische reisafstandsberekening de veerpont uitgesloten bij het berekenen van de reisafstand. Standaard staat dit veld optie op blanco = NIET UITSLUITEN, zoals de route op dit moment ook berekend wordt. Actie Als je wilt dat de automatische routeberekening op bedrijfsniveau, bij het bepalen van de reisafstand de veerpont gaat uitsluiten, dan kun je dit veld vanaf nu op Ja zetten. Er is dan wel een collectieve afstandsbepaling of een mutatie op adres / werklocatie bij de medewerker nodig om de route opnieuw te laten berekenen.  
Volledig artikel weergeven
19-10-2023 16:29 (Bijgewerkt op 25-10-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 769 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd 1. Verbeterde indeling menu's Waarom Omdat we regelmatig nieuwe functionaliteiten aan onze applicatie toevoegen, waren sommige delen van het menu erg lang geworden. Je moest dan steeds scrollen om de juiste menu-optie te vinden. Daarom hebben we het menu op een paar plekken onderverdeeld in kleinere stukken. Ook hebben enkele schermen een meer logische plek gekregen. Hoe De menuprofielen zijn als volgt gewijzigd: Je ziet voortaan een nieuw hoofdmenu Workflows. Dit bevat alle wizards die je helpen met speciale processen, zoals indiensttreding, uitdiensttreding en transitievergoeding. Ook het verwijderen van medewerkergegevens in het kader van de AVG is ondergebracht bij deze groep, in het submenu Uitstroom. Het werken met personen is duidelijker in beeld gebracht:  De schermen Persoon en Wijzig UPI zijn samengevoegd in het menu Medewerker > Persoon. De rapporten Voorgestelde UPI en Persoonsoverzicht zijn ondergebracht in het menu Rapporten > Personeelsmanagement. Voor HR Core klanten is het menu Medewerker gesplitst: Medewerker bevat voortaan uitsluitend persoonlijke informatie, zoals adres, partner en kinderen. Arbeidsrelatie bevat de schermen die op de indiensttreding betrekking hebben, zoals de indienst-gegevens, SEPA-rekeningnummers en loonkostenvoordelen. Het menu Contract is eveneens in tweeën gedeeld: Contract bevat voortaan alleen vaste gegevens, zoals arbeidscontract, arbeidsvoorwaarden, verlofregeling (scherm Dienstverband voor HR core), en uurlonen. Variabele mutaties bevat de zaken die normaal gesproken periodiek terugkeren, zoals declaraties, kostenplaatsverdelingen en inzet (HR core). De volgende schermen zijn uit het menu verwijderd: Arbeidsvoorwaarden heeft al een tijdje een opvolger: Arbeidsvoorwaardenpakket. Het nieuwe scherm Arbeidsvoorwaardenpakket toont niet alleen de arbeidsvoorwaarden maar ook de vrije looncomponenten, waardoor je een compleet overzicht hebt van alle vaste beloningen.  Arbeidsvoorwaardegegevens De navigatie in dit (oudere) scherm was afwijkend en verliep daardoor erg traag: als je wilt zien welke medewerkers een bepaalde arbeidsvoorwaarde hebben, gebruik dan het rapport Vastlegging > Toegekende arbeidsvoorwaarden. Verder zijn je ook een paar nieuwe schermen. In het volgende onderwerp Verbeterde indeling schermen lees je meer hierover. Actie Er is geen actie nodig. 2. Verbeterde indeling schermen Waarom Zoals eerder aangekondigd, is een aantal schermen in deze release ingrijpend gewijzigd. Hiervoor waren meerdere redenen: In de loop der jaren zijn sommige schermen te vol geworden. De groepering van gegevens was hier en daar niet meer logisch. Om de veranderende wetgeving rond het begrip Inkomstenverhouding te kunnen blijven ondersteunen, is er op sommige plaatsen duidelijker onderscheid nodig tussen medewerker- en contractgegevens. Hoe Medewerker > Medewerkers  De schermen Medewerker voor payroll only gebruikers, en Medewerkers en Medewerker (aanvullend) voor HR core gebruikers, zijn als volgt gewijzigd: Medewerker en Medewerkers bevatten voortaan uitsluitend persoonlijke informatie zoals BSN, geboortedatum en adres. Alle overige eigenschappen voor de indiensttreding, zoals Datum in dienst en Type medewerker, zijn verplaatst naar een nieuw scherm: Arbeidsrelatie. Voor de HR Core gebruikers is er een nieuw scherm Identiteit: daar vind je alle gegevens voor het identificatieproces en aangrenzende applicaties, zoals Nummer identiteitsbewijs en Youforce toegang. Het scherm Medewerker (aanvullend) is hiermee overbodig en daarom verwijderd. In het scherm Arbeidscontract zie je de volgende wijzigingen: Voortaan zie je hier het Nummer inkomstenverhouding. Dit wordt standaard nog steeds gevuld met het jaartal + de maand waarin de indiensttreding plaatsvindt. We hebben Soort inkomen en Aard arbeidsverhouding toegevoegd, zodat we later via verbandscontroles problemen in de loonaangifte kunnen tegenhouden. Manager en Werklocatie zijn naar dit scherm verplaatst, stonden voorheen in het scherm Medewerker/Medewerkers. Het scherm Loonheffingen is opgesplitst: Bij Arbeidsrelatie > Loonheffingen (medewerker) zie je alle fiscale gegevens waarvoor per medewerker slechts één waarde bestaat, zoals Jaarloon bijzondere beloningen of Studenten/scholieren regeling. Bij Contract > Loonheffingen (contract) zie je de gegevens die per (uitbetaal)contract moeten kunnen verschillen. Voor het normale loon geldt bijvoorbeeld de witte loonheffingstabel en premieplicht WW, maar bij de transitievergoeding zie je geen groene tabel zien en geen premieplicht WW. Het scherm Loonaangifte (contract) laat alle speciale fiscale indicaties zien die per contract moeten kunnen verschillen, zoals Incidentele inkomstenvermindering of Indicatie Jaarurennorm. Als je voortaan een van de workflows gebruikt, bijvoorbeeld voor het aanmaken van een nieuwe medewerker, kom je de nieuwe schermen vanzelf tegen, in deze volgorde: Medewerker Arbeidsrelatie Arbeidscontract Arbeidsvoorwaardenpakket Overboekingen SEPA Loonheffingen (medewerker) Loonheffingen (contract) Loonaangifte (contract) Overige verbeteringen Bij het aanmaken van nieuwe medewerkers hoef je de Dienstverbandindicatie niet meer in te vullen, deze krijgt standaard de waarde Indienst. Dit geldt ook voor medewerkers die je vanuit een externe bron importeert, bijvoorbeeld via een spreadsheet of interface-bestand. In de wizard Aanmaken medewerker hoef je de Periodiciteit niet meer in te vullen, standaard wordt de periodiciteit van het bedrijf toegepast. HR Core: de verschillende telefoonnummers stonden deels in het scherm Medewerkers en deels in het scherm Adresgegevens. Deze zijn nu in één groep ondergebracht in het scherm Adresgegevens. HR Core: de adresgegevens in het scherm Persoon zijn qua volgorde gelijk getrokken met Medewerker(s) en Adresgegevens. Actie Er is in principe geen actie nodig: het werken met de nieuwe schermen is intuïtiever en daardoor prettiger. Houd eventueel wel rekening met het volgende: als de administratieve processen in jouw organisatie strak vastliggen, dan kan het zijn dat een aantal details bijgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld als precies is vastgelegd welk proces met welke schermen moet worden uitgevoerd.  3. Beter onderscheid tussen E-mail adres zakelijk en privé Waarom In het scherm  Adresgegevens  was het onderscheid tussen de beschikbare e-mail adressen niet helemaal duidelijk. Hoe Medewerkers > Medewerker > Adresgegevens Het veld  E-mail adres (element 7212) heeft in de omschrijving de toevoeging (zakelijk) gekregen. Dit maakt het onderscheid met het veld E-mail adres (privé) (element 7213) duidelijker. Actie Er is in principe geen actie nodig. Als jouw organisatie het veld E-mail adres (zakelijk)  (element 7212) gebruikt voor zowel het vastleggen van zakelijke als privé e-mail adressen vind je deze wijziging wellicht niet handig. Je kunt dan de omschrijving voor jouw organisatie weer wijzigen in de oorspronkelijke naam  E-mail adres. Dit doe je via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Let daarbij op het juiste niveau: kies de klant of een van de bedrijven. 4. Details verwerkingseenheid beschikbaar voor consultants Dit onderwerp is alleen bedoeld voor consultants en administratiekantoren Waarom Het begrip  Verwerkingseenheid  is bedoeld om binnen een bedrijf aparte groepen medewerkers te definiëren met afwijkende normuren. In het scherm Instellingen > Verwerkingseenheid kon de consultant tot nu toe de verwerkingseenheid aanmaken (een code en naam opgeven), maar je kon geen details vastleggen: dat moest via een andere gebruikersgroep, die op het niveau van de betreffende klant moest worden gedefinieerd. Dit was niet handig. Hoe Instellingen > Verwerkingseenheid Het scherm toont voortaan alle details die je ook ziet als je inlogt via de andere gebruikersgroep: 10001500    Bedrijfsuren 10303230    Jaaruren standaard uurloon 10303227    Jaaruren berekening 2e uurloon 10303229    Jaaruren berekening 3e uurloon 10513218    Jaaruren berekening 4e uurloon 10514245    Jaaruren berekening 5e uurloon 10303990    Jaaruren voor berekening uurloon [LDV] Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen 5. Werkgeversverklaring toonde geen bedragen (2876407) Melding  Soms ontbraken bij het aanmaken van een werkgeversverklaring de bedragen. Dit gebeurde als de werkgeversverklaring werd gebruikt vanuit HR Self Service en was ingericht in HR Core Business. Oplossing  Medewerker > Arbeidsrelatie > Werkgeversverklaring Dit is opgelost. Als je de grondslagen van de werkgeversverklaring in HR Core Business hebt ingevuld en je haalt deze elementen op in de werkgeversverklaring van HR Self Service, dan zie je voortaan de juiste bedragen. Actie Er is geen actie nodig. De inrichting was al aanwezig. 6. Rapport Payrollelementen - geen gegevens bij selecteren kostenplaats (3511985) Melding  Als je het rapport Payrollelementen wilde opvragen en daarbij koos voor een groepering op Kostenplaats, werd het rapport niet altijd aangemaakt. Daarnaast was het scherm van het rapport nog gebaseerd op een oud scherm. Oplossing  Rapporten > Berekening > Payrollelementen Vanaf deze release kun je het rapport ook weer opvragen, als je kiest voor een groepering op Kostenplaats. We hebben het scherm aangepast, zodat de indeling ervan nu overeenkomt met de nieuwste schermen voor het aanmaken van rapporten. Actie Er is geen actie nodig.  7. Ad-hoc rapportage (uitgebreid) in pdf - dubbele regels medewerkers (3607220) Melding  Bij het opvragen van een Ad-hoc rapportage (uitgebreid) in pdf, stonden medewerkers bij het kiezen van bepaalde elementen, soms onterecht met twee regels in het rapport. Oplossing Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Vanaf deze release is dit opgelost en komen medewerkers maar één keer in het rapport voor. Actie Er is geen actie nodig.  8. Journalisering - Fout in Overzicht journaalposten cumulatief (3605601) Melding  Als je het rapport Overzicht journaalposten cumulatief opvroeg, toonde dit niet de juiste bedragen als medewerkers alleen in een aanvullende run waren verwerkt. Deze medewerkers stonden er dan dubbel in. Oplossing  Vanaf deze release is dit opgelost. Het rapport toont de juiste bedragen en medewerkers komen staan er maar één keer in. De bedragen komen weer overeen met het handmatig selecteren van alle periodes via de normale journaalpost. Actie Er is in principe geen actie nodig. Als je het rapport nog nodig hebt, moet je het opnieuw aanmaken.  9. Code Meetelling bij Architecten niet juist (3605676) Melding  In release 2022-03 hadden we op basis van een foutief signaal dat APG bij sommige klanten had afgegeven, de programmatuur per januari 2022 aangepast om het vermeende probleem op te lossen. Zie het onderwerp Pensioenaangifte nul uren contract (3137276) in de Release notes Payroll Business 2022-03. Door deze onjuiste aanpassing, ontstonden er andere onverwerkbare signalen op de Code meetelling die onjuist zijn.  Oplossing  We hebben de aanpassing van release 2022-03 teruggdraaid, zodat de Code meetelling nu weer juist wordt doorgestuurd. Actie Zodra je een nieuwe salarisverwerking afsluit, worden de waarden over heel 2022 weer juist berekend en bij een eerstvolgende aangifte aangeleverd aan APG.  
Volledig artikel weergeven
21-07-2022 14:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 742 Weergaven