Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 26 november 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
09-11-2022 08:06 (Bijgewerkt op 17-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 562 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Signaal Bij Herleidingsregel hoort Verzekeringssituatie Zvw K, L, M of N soms niet gegeven Waarom  Als een medewerker premieplichtig is voor de WLZ, dan moet bij Verzekeringssituatie Zvw voor die medewerker de waarde K, L, M of N zijn ingevuld. Of een medewerker premieplichtig is voor de WLZ is af te leiden uit de waarde die in het scherm Loonheffingen (medewerker) is ingevuld bij Herleidingsregel. Als hier geen waarde of de een van de volgende waarden is ingevuld, dan is de medewerker premieplichtig voor de WLZ. A Uitsluitend premieplichtig, niet AOW gerechtigd D Belastingplichtig en premieplichtig voor de WLZ, niet AOW gerechtigd F Niet belastingplichtig en WEL premieplichtig voor de WLZ, niet AOW gerechtigd G Uitsluitend premieplichtig, AOW gerechtigd J Belastingplichtig en premieplichtig voor de WLZ, AOW gerechtigd L Niet belastingplichtig en WEL premieplichtig voor de WLZ, AOW gerechtigd Als deze controle niet voldoet, verschijnt in het Signaleringsverslag het signaal: Bij Herleidingsregel hoort Verzekeringssituatie Zvw K, L, M of N.  Dit signaal werd echter niet altijd gegeven.  Met ingang van deze release is dit hersteld.  Hoe  Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag Het signaal is aangepast en wordt nu wel correct gegeven.  Actie Ei is geen actie nodig.  Corrigeren vaste pensioenen bij Betaald ouderschapsverlof Waarom Het was niet mogelijk de nieuwe verlofsoorten Betaald ouderschapsverlof 1 en Betaald ouderschapsverlof 2 voor het het onbetaalde deel uit te sluiten in de vaste pensioenregelingen, zoals dit wel mogelijk is voor de andere verlofsoorten van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof. Daarom hebben we dit nu ook mogelijk gemaakt voor de verlofsoorten betaald ouderschapsverlof 1 en 2. Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabel beheer Met ingang van 1-8-2022 hebben wij de volgende referentietabellen aangepast: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) - Corr. Verlof Pensioenen/fondsen eigen (vast) - Corr. Verlof Hierin kan je nu voor de verlofsoorten Betaald ouderschapsverlof 1 en Betaald ouderschapsverlof 2 aangeven voor welke pensioenregeling deze gekort moeten worden door het veld op 1 Ja te zetten. Standaard staat deze waarde op 0 Nee. Actie Als je wilt dat betaald ouderschapsverlof invloed heeft op de berekende pensioengrondslag, dan kan je dit vanaf 1-8-2022 inrichten in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) - Corr. Verlof of Pensioenen/fondsen eigen (vast) - Corr. Verlof. Eenmalige uitkering die wordt verwerkt in de pensioenpremie Waarom Voor CAO 487 (Metalektro) wordt vanaf 1 december 2022 een uitkering aan medewerkers uitgekeerd als korting op de pensioenpremie voor de medewerkers. Het bedrag dat wordt verminderd bij de pensioenpremie voor de medewerkers, wordt toegevoegd aan de pensioenpremie voor de werkgever zodat de totale afdracht aan het pensioenfonds gelijk blijft. Als de premie voor de medewerker lager is dan de uitkering, wordt deze niet verwerkt in de pensioempremie maar wordt deze uitgekeerd. Deze functionaliteit is alleen toegevoegd aan de pensioenregelingen Pensioen (vaste grondslag), zowel aan de benoemde variant als aan de eigen regeling. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Pensioen Aan de pensioenschermen voor de Eigen regeling en Benoemde variant zie je het bedrag van de uitkering in het veld Eenmalige uitkering via pens premie (FT) getoond en kan je de medewerker voor de uitkering blokkeren via het veld Blokkeren uitkering via pensioenpremie. Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen In de schermen voor de Eigen regeling en Benoemde variant zie je het bedrag van de uitkering in het veld Eenmalige uitkering via pens premie (FT). Actie Deze regeling wordt geactiveerd door CAO-services. Bij de medewerker kun je deze uitkering blokkeren. Als er sprake is van 4-weekse verloning moet je het bedrag van de uitkering aanpassen in het bedrijfs-CAO scherm. Opgeloste meldingen Aof-grondslagbepaling achteraf - foutmelding Teveel iteraties! (3348669) Melding  Bij het gebruik van meerdere elementen in de grondslag Looncomponenten AWF laag / Aof uitkering kreeg je soms de foutmelding:  Teveel iteraties! We hebben toen geadviseerd om de grondslag tijdelijk niet te gebruiken. Hierdoor is aan de Belastingdienst de verkeerde premie doorgegeven. Oplossing  Vanaf release 2022-12 hebben we de code zo aangepast dat de berekening juist gaat en deze foutmelding bij het gebruik van  de grondslag niet meer verschijnt. Hierdoor kun je de grondslag weer gewoon gebruiken.  Actie Om de berekening juist te laten werken en de juiste premies af te dragen, kun je vanaf deze release met ingang van 1-1-2022 de grondslag Looncomponenten AWF laag / Aof uitkering weer vullen. Muteren arbeidsvoorwaarden ten onrechte mogelijk bij alleen-lezen autorisatie (3841798) Melding  Gebruikers die ingelogd waren met een gebruikersgroep die was gemarkeerd als alleen-lezen, waren ten onrechte in staat om de arbeidsvoorwaardegegevens van medewerkers te wijzigen. Oplossing  De volgende schermen bleken ten onrechte mutaties toe te staan in combinatie met een alleen-lezen autorisatie, en zijn daarom aangepast: Arbeidsvoorwaardenpakket Verwijderen doorstroomIndicatie Snelinvoer Verlofsaldo Wijzigen datum Indienst Wissen persoonsgegevens (AVG) Opmerking De alleen-lezen optie is bedoeld om de medewerkergegevens in de menu's Workflows en Medewerker af te schermen. De schermen onder Beheer of Inrichting zullen in het algemeen niet op deze indicatie reageren.  Actie Er is geen actie nodig. SV-loon stagiair die medewerker wordt (26557010)  Melding Als een stagiair later medewerker wordt, moet het loon dat is verdiend als stagiair worden opgeteld bij het loon van de medewerker om over dat loon ook SV-premies te kunnen berekenen. Deze functionaliteit is al beschikbaar. De payrollelementen Loonstaat 3 - (Loon in geld) en Loonstaat 8 - (SV loon periode) laten als je zelf de stagiair als nieuwe medewerker invoert, het bedrag zien inclusief de Stagevergoeding. De Belastingdienst schrijft voor dat in dat geval de payrollelementen voor de Loonstaat 3 - (Loon in geld) en Loonstaat 8 - (SV loon periode) het loon laten zien, exclusief het loon dat is verdiend als stagiair.  Oplossing Vanaf nu voldoen we aan de voorwaarde van de Belastingdienst die  voorschrijft dat in dat geval de payrollelementen voor de Loonstaat 3 - (Loon in geld) en Loonstaat 8 - (SV loon periode) het loon laten zien, exclusief het loon dat is verdiend als stagiair. Het cumulatieve payrollelement SV loon toont wel de waarde inclusief de opgegeven Stagevergoeding. Actie De betreffende medewerkers moeten worden herrekend vanaf 01-01-2022 zodat voor bovenstaande payrollelementen de juiste bedragen worden berekend.  
Volledig artikel weergeven
17-11-2022 15:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 466 Weergaven
Opgeloste melding Knop Beëindigen in scherm Organisatorische eenheid niet goed weergegeven (3922507) Melding  In het scherm Organisatorische eenheid werd de knop Beëindigen niet goed weergegeven.  Oplossing We hebben de knop Beëindigen aangepast, zodat deze vanaf release 2022-12 weer goed wordt weergegeven.   Actie Er is geen actie nodig.   
Volledig artikel weergeven
17-11-2022 15:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 308 Weergaven
16 november 2022 Medewerker selecteren voor Vervanging niet mogelijk (change 3929648) Een paar weken geleden hebben we het selecteren van Vervanging gewijzigd. Hierbij hebben we de inactieve managers verwijderd uit de selectielijst, omdat deze niet relevant waren om te worden geselecteerd.  Na deze wijziging was het echter niet meer mogelijk om een medewerker te selecteren om iemand te vervangen. Dit is inmiddels opgelost. Als je de mogelijkheid hebt geactiveerd om een medewerker als vervanger te selecteren, kun je de medewerkers weer zien en selecteren. Naam verloftype nu volledig zichtbaar Als je de verloftype tabel opende en een verloftype wilde selecteren was de omschrijving niet volledig zichtbaar. Dit hebben we aangepast, zodat voortaan de volledige omschrijving van het verloftype dat je wilt selecteren zichtbaar is. 10 november 2022 Autorisaties eenmalig opnieuw samengesteld bij inloggen in Self Service In het kader van het verbeteren van de performance van Self Service gaan we vanavond voor alle klanten de volgende aanpassing op de autorisatie berekening doorvoeren. Bij het inloggen in Self Service kan het zijn dat je autorisaties op dat moment opnieuw moeten worden samengesteld, d.w.z. dat de autorisaties opnieuw worden berekend. Dit kan nodig zijn omdat er een wijziging in de autorisatie heeft plaatsgevonden. Melding berekenen autorisaties kan even duren Als je als HR-professional veel autorisaties hebt, zie je voortaan een melding, dat het berekenen van de autorisaties nog even kan duren. Je moet dan wachten totdat dit berekeningsproces is afgerond. Self Service stuurt je dan door naar je Te doen lijst of Startmenu.     Nieuwe autorisaties nu direct zichtbaar Het voordeel van deze nieuwe methode is dat je bij aanpassingen in de autorisaties moet uitloggen, de browser moet afsluiten en vervolgens weer moet inloggen, waarbij de autorisaties opnieuw worden berekend en de nieuwe autorisaties direct zichtbaar zijn.  
Volledig artikel weergeven
10-11-2022 13:19 (Bijgewerkt op 16-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 287 Weergaven
Hier vind je de momenten waarop de Visma YouServe releases in 2022 plaatsvinden. Tijdens deze zaterdag releases - kleur blauw - zijn de applicaties tijdelijk niet beschikbaar. Welke producten die dag een release hebben, melden we via maandelijkse berichten bij Releases. De release kalender van Visma Raet vind je hier. Januari 2022   52 1 2 3 4 5 Ma   3 10 17 24 31 Di   4 11 18 25   Wo   5 12 19 26   Do   6 13 20 27   Vr   7 14 21 28   Za 1 8 15 22 29   Zo 2 9 16 23 30   Februari   5 6 7 8 9   Ma   7 14 21 28   Di 1 8 15 22     Wo 2 9 16 23     Do 3 10 17 24     Vr 4 11 18 25     Za 5 12 19 26     Zo 6 13 20 27     Maart   9 10 11 12 13   Ma   7 14 21 28   Di   8 15 22 29   Wo 2 9 16 23 30   Do 3 10 17 24 31   Vr 4 11 18 25     Za 5 12 19 26     Zo 6 13 20 27     April   13 14 15 16 17   Ma   4 11 18 25   Di   5 12 19 26   Wo   6 13 20 27   Do   7 14 21 28   Vr 1 8 15 22 29   Za 2 9 16 23 30   Zo 3 10 17 24     Mei   17 18 19 20 21 22 Ma   2 9 16 23 30 Di   3 10 17 24 31 Wo   4 11 18 25   Do   5 12 19 26   Vr   6 13 20 27   Za   7 14 21 28   Zo 1 8 15 22 29   Juni   22 23 24 25 26   Ma   6 13 20 27   Di   7 14 21 28   Wo 1 8 15 22 29   Do 2 9 16 23 30   Vr 3 10 17 24     Za 4 11 18 25     Zo 5 12 19 26     Juli   26 27 28 29 30   Ma   4 11 18 25   Di   5 12 19 26   Wo   6 13 20 27   Do   7 14 21 28   Vr 1 8 15 22 29   Za 2 9 16 23 30   Zo 3 10 17 24 31   Augustus   31 32 33 34 35   Ma 1 8 15 22 29   Di 2 9 16 23 30   Wo 3 10 17 24 31   Do 4 11 18 25     Vr 5 12 19 26     Za 6 13 20 27     Zo 7 14 21 28     September   35 36 37 38 39   Ma   5 12 19 26   Di   6 13 20 27   Wo   7 14 21 28   Do 1 8 15 22 29   Vr 2 9 16 23 30   Za 3 10 17 24     Zo 4 11 18 25     Oktober   39 40 41 42 43 44 Ma   3 10 17 24 31 Di   4 11 18 25   Wo   5 12 19 26   Do   6 13 20 27   Vr   7 14 21 28   Za 1 8 15 22 29   Zo 2 9 16 23 30   November   44 45 46 47 48   Ma   7 14 21 28   Di 1 8 15 22 29   Wo 2 9 16 23 30   Do 3 10 17 24     Vr 4 11 18 25     Za 5 12 19 26     Zo 6 13 20 27     December   48 49 50 51 52   Ma   5 12 19 26   Di   6 13 20 27   Wo   7 14 21 28   Do 1 8 15 22 29   Vr 2 9 16 23 30   Za 3 10 17 24 31   Zo 4 11 18 25     Januari 2023   52 1 2 3 4 5 Ma   2 9 16 23 30 Di   3 10 17 24 31 Wo   4 11 18 25   Do   5 12 19 26   Vr   6 13 20 27   Za   7 14 21 28   Zo 1 8 15 22 29     Tijdens het maandelijkse onderhoud van onze netwerkcomponenten - kleur groen - kan je voor kortere periodes onderbrekingen in de verbinding en verminderde beschikbaarheid van onze applicaties ervaren. Dit onderhoud vindt die dag plaats van 20.00 - 24.00 uur.  
Volledig artikel weergeven
08-02-2022 12:03 (Bijgewerkt op 07-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1689 Weergaven
Nieuw WENS - Nieuwe elementen arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren en Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) Waarom Omdat bij veel klanten de wens bestond een aantal nieuwe elementen toe te voegen aan de arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren en Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen), hebben we dit deze release gerealiseerd. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Medewerker > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) Aan de arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, dagen/uren hebben we het volgende element toegevoegd: Uren verkopen 2 Aan Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) hebben we de volgende elementen toegevoegd: Uren verkopen (dag) Uren verkopen 2 (dag) Uren verrekenen (dag) Uren Doneren (dag) Actie Als je de nieuwe elementen wilt gebruiken kan dat vanaf deze release. Maak je gebruik van HR Self Service, dam kun je deze nieuwe elementen opnemen in de formulieren, zodat medewerkers bovenstaande zaken per dag kunnen aanvragen en dit niet hoeven op te sparen per periode. WENS - Nieuwe elementen Salary split Bij veel klanten bestond de wens om een aantal nieuwe elementen toe te voegen voor het vastleggen van diverse zaken voor de Salary split. Daarom hebben we hiervoor elementen toegevoegd aan de vrije looncomponenten. Hoe Contract > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen vast/periode Contract > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen dagvergoedingen Aan de vrije looncomponenten zijn daarom een aantal nieuwe elementen toegevoegd voor zowel vaste en periode elementen als dagelementen. Deze beginnen allemaal met de tekst Sal. split.  Actie Als je de nieuwe elementen wilt gebruiken kan dat vanaf deze release. Maak je gebruik van HR Self Service, dan  kun je deze nieuwe elementen opnemen in de formulieren. WENS - Arbeidsvoorwaardenclusters op niveau klant- en bedrijfscao Als binnen dezelfde klant meerdere bedrijven en CAO's zijn ingericht, was het tot nu alleen mogelijk om de arbeidsvoorwaardenclusters in te richten op klant- en/of bedrijfsniveau . De wens is om deze ook, net als de grondslagen, op klant- en/of bedrijfscao te kunnen inrichten. Hoe Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters Als je bovenin het scherm teruggaat naar klantniveau, zie je nu ook de tabbladen Klant CAO en Bedrijf CAO, zodat je de arbeidsvoorwaardenclusters kunt  inrichten op klant- en bedrijfscaoniveau. Actie Als het helpt om de arbeidsvoorwaardenclusters in te richten op een CAO-niveau, is dat vanaf nu mogelijk. Feedback op onze applicatie - Proforma berekening Waarom Vorig jaar zijn we gestart met de Customer Effort Score (CES) waarmee je na het afronden van bepaalde acties feedback kon geven op de werking ervan. We hebben toen goede feedback gekregen en ook opgepakt. In de afgelopen release hebben we de nieuwe Proforma berekening beschikbaar gesteld en we zouden hierover graag direct feedback willen ontvangen. Hoe Daarom vragen we vanaf deze release jouw feedback hierover: Beheer > Salarisberekening > Proforma berekening Actie Als je gebruik maakt van de Proforma berekening, vragen we je om na het afronden hiervan ons feedback te geven door de CES in te vullen. Gewijzigd en verbeterd  Risicogroep niet meer gebruiken bij vastleggen medewerkers Waarom  In 2020 is in de Loon- en pensioenaangiftes element 297 Risicogroep vervangen door 10524588 Sector. De workflows voor het aanmaken van medewerkers in Payroll Business en HR core Business zijn hier indertijd op aangepast. Om de overgang voor klanten met externe applicaties te vergemakkelijken, was het tot nu toe nog steeds mogelijk om de risicogroep aan te leveren. Payroll Business maakte er dan automatisch een sector van. Vanaf deze release hebben we deze overgangsmaatregel beëindigd. Hoe  Medewerker > Contract > Loonaangifte (contract) Met ingang van deze release wordt de sector niet meer automatisch afgeleid van de risicogroep. Daarom is het voortaan nodig dat hiervoor óf een correcte defaultwaarde is ingericht óf dat bij  elke nieuwe medewerker de sector expliciet als mutatie wordt vastgelegd. Mutaties op de risicogroep zullen niet worden afgekeurd, maar ze hebben heeft geen betekenis meer. Actie  Deze actie is alleen nodig als jouw organisatie nog steeds de risicogroep gebruikt bij het vastleggen van medewerkers in een externe HR-applicatie of in Self Service. Let op: loonaangiftes zullen worden afgekeurd als de sector geen juiste waarde bevat.   Optie 1 - Vervang Risicogroep door Sector bij het vastleggen: Verwijder het element Risicogroep van het HR-scherm of van het Self Service-formulier, en vervang dit door Sector. Als er bij het inlezen van externe mutaties een conversieregel wordt gebruikt om de risicogroep te verwerken, dan moet deze worden vervangen door een conversieregel voor Sector. Zie daarvoor Beheer > Externe mutaties > Conversieregels. Optie 2 - Richt een defaultwaarde voor Sector in: Het is mogelijk om in Payroll Business een default waarde voor Sector vast te laten leggen. Dit kan op het niveau Klant, Bedrijf, en vanaf deze release ook op het niveau Klant-CAO of Bedrijf-CAO. Dit heeft als voordeel dat je bij nieuwe medewerker helemaal geen sector meer hoeft vast te leggen. Hiervoor kun je contact opnemen met onze Servicedesk. Alleen voor consultants en administratiekantoren Instellingen > Bedrijf - Risicogroep  Deze menukeuze is uit het menu verwijderd, het is dus niet meer mogelijk om Bedrijven te koppelen aan risicogroepen. Instellingen > Klant-CAO en Instellingen > Bedrijf-CAO - alleen voor consultants en administratiekantoren Het is voortaan mogelijk om ook op deze twee niveaus een default waarde voor de sector vast te leggen. Als er meerdere CAO's van toepassing zijn, kun je zodoende ook meerdere default waarden voor de Sector vastleggen.   IKV-gegevens die deze release verhuizen naar contractniveau Waarom  Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen, moet het mogelijk zijn dat een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd heeft. Daarom hebben we in release 2022-08 nieuwe contractschermen voor Loonheffingen en Loonaangifte geïntroduceerd. In deze en volgende releases gaan we deze gegevens ook daadwerkelijk fysiek omzetten naar een contractgegeven. Dit gebeurt groepsgewijs. Hoe  Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslag / Mutatieverslag (uitgebreid) De volgende elementen zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie en hebben dus een contract ID: 10524588 Sector 10204689 Incidentele inkomstenvermindering 10205315 Verzekeringssiutatie ZVW 10300022 Compensatie ink. afh. premie 10300057 Reden geen bijtelling auto 10305522 Auto categorie De laatste twee velden zijn standaard beschikbaar bij de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak.  Sommige gebruikers hebben ze ook toegevoegd aan een ander medewerkerscherm, maar vervolgens blijken ze daar niet gebruikt te worden. Om verwarring te voorkomen, hebben we ze daarom verwijderd van deze schermen. Je kunt ze vanaf nu eventueel wel toevoegen aan andere contractschermen. Actie Er is geen actie nodig. Externe HR-applicaties kunnen deze gegevens als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch terecht bij het hoofdcontract. Banknummer uit Andorra toegevoegd aan SEPA-betalingen Waarom  Vanaf 2019 is ook Andorra toegevoegd bij de SEPA-betalingen. Wij hadden dit echter nog niet aan de codelijst toegevoegd, waardoor je geen banknummer uit Andorra kon toevoegen in de schermen van SEPA-betalingen. Hoe  Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA Vanaf release 2022-11 staat Andorra in de codelijst, zodat je banknummers uit Andorra kunt invullen. Actie Er is geen actie nodig. Invullen en opslaan Alternatieve omschrijvingen van meer dan 50 posities niet meer mogelijk Waarom  De omschrijving die je kan vastleggen bij de Alternatieve omschrijvingen heeft een maximaal aantal posities van 50. Je kon wel langere omschrijvingen invullen en opslaan, maar na het opslaan kapte het systeem de alternatieve omschrijving af op 50 posities. Hierdoor werd de nieuwe omschrijving niet exact opgeslagen zoals je zou willen. Hoe  Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen Bij het invoeren van een alternatieve omschrijving is het niet meer mogelijk om meer dan 50 posities in te vullen. Hierdoor zie je direct dat je aan het maximaal aantal posities zit en kun je zelf kiezen hoe je de omschrijving wilt afkorten. Actie Controleer eventueel of er alternatieve omschrijvingen zijn die zijn afgekapt en pas deze zo nodig aan. Code meetelling APG Architecten DGA soms niet correct bepaald Waarom Soms kwam het specifieke situaties voor dat de code meetelling niet correct werd bepaald bij een medewerker voor wie in de Periodieke interface APG PFAB bij APG Verbijzondering inkomstenverhouding (PFAB) de waarde DGA of WIA was ingevuld. Hoe Met ingang van 1-1-2022 is er een aanpassing gedaan waardoor de Code meetelling altijd de waarde Ja heeft als er sprake is van Verbijzondering inkomstenverhouding DGA of WIA. Actie Er is geen nodig. Opgeloste meldingen PME pensioenfonds beschikbaar maken voor eigen regeling (3808787) Melding  Bij het PME pensioenfonds kan de medewerker er zelf voor kiezen om tijdens het onbetaalde ouderschapsverlof vrijwillig de pensioenopbouw te laten doorlopen. De opbouw is daarbij echter maar 50% van het normale bedrag over het gedeelte van het ouderschapsverlof. Ook is er over die 50% opbouw een mogelijkheid om tussen werkgever en medewerker een afwijkende verdeling te kiezen ten opzichte van het normale gedeelte. In de release van september 2022 hebben we deze mogelijkheid al beschikbaar gesteld voor de benoemde regeling van PME Pensioenfonds. Nu hebben we dit ook voor de eigen regeling beschikbaar gesteld. Oplossing Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens >Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag) Aan het bedrijfsscherm Pensioen vast (eigen) zijn de volgende velden toegevoegd: Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME) Ouderschapsverlof Procentueel WN-deel pens. (PME) Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag) In het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarden Pensioen vast (benoemd) moet je bij Voortzetting pensioen (ouderschapsverlof - PME) kiezen voor  Ja.  Actie Als er sprake is van bovenstaande situatie, pas dan de bovengenoemde velden aan per 1-1-2022.  Als er geen vrijwillige voortzetting is, hoef je niets te doen. Loondoorbetaling bij ziekte in combinatie met Transitievergoeding en Verwerkingseenheid (3592685) Melding Als jouw organisatie gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Ziekte, dan werd het bedrag aan ziekengeld soms niet juist berekend als: de medewerker uit dienst ging met een transitievergoeding én er was sprake van een verwerkingseenheid bij de medewerker Oplossing Dit is in deze release opgelost met ingang van 01-01-2022. Actie Er is geen actie nodig. Afrekenmatrix per periode toonde geen gegevens (change 3770429) Melding Als een element een alternatieve omschrijving heeft van 50 posities en is vastgelegd als TWK-mutatie, dan toonde de afrekenmatrix per periode geen gegevens. Oplossing Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix medewerker/werkgever/per periode Het probleem kwam voor als een omschrijving van 50 posities voor een looncomponent was vastgelegd als TWK-mutatie. Door het *2 achter het element werd deze omschrijving echter langer dan 50 posities, waardoor het rapport niet meer werd aangemaakt. De procedure van alle afrekenmatrices is nu zo aangepast dat de omschrijving 50 posities kan zijn zonder de *2 aanduiding voor een TWK-mutatie. Actie Er is geen actie nodig. Na het herrekenen van de betreffende medewerker, wordt de correcte berekening toegepast. Loonaangifte - Awf herzien werd niet berekend (change 3692901)  Melding Als een dienstverband waarvoor je als werkgever de lage AWf-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet je alsnog de herziene (hoge) AWf-premie betalen. U Je kunt aangeven dat deze herziening automatisch plaats moet vinden binnen het systeem door het gegevenselement WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja te geven. Het kon echter voorkomen dat deze herziening niet plaatsvond. Met ingang van deze release is dit hersteld.    Oplossing Instellingen > Berekening > Gegevens UWV Als op het scherm Gegevens UWV het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja heeft en het systeem constateert dat een werknemer binnen 2 maanden uit dienst is gegaan, dan muteert de de payroll het gegevenselement WW herzien bij deze medewerker en vult deze dan met de waarde Ja. De ingangsdatum van deze mutatie is de datum in dienst. De AWf wordt in de salarisverwerking waarin dit gebeurt echter nog niet herzien. Bij de daarop volgende salarisverwerking heeft het gegevenselement WW herzien de waarde Ja en wordt de AWf voor de desbetreffende medewerker herzien, waardoor alsnog de hoge AWf premie wordt toegepast.  Actie Er is geen actie nodig.  Als je deze functionaliteit wilt gaan gebruiken, vul dan in het scherm Gegevens UWV bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja in. Jaaropgaaf 2022 - onjuiste waarde bij de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen (3785445)  Melding Als de jaaropgaaf voor 2022 wordt opgevraagd toonde de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen een verkeerde waarde.     Oplossing Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker Met ingang van deze release toont de jaaropgaaf voor 2022 wel de juiste waarde bij de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen.   Actie Er is geen actie nodig.  Fout in berekening Jaarloon bijzondere beloningen bij opnieuw in dienst melden (3841954)  Melding Een medewerker opnieuw in dienst melden is binnen Payroll Business mogelijk via de volgende twee wizards. Stagiair wordt medewerker Herindienst In dat geval moet het Jaarloon bijzondere beloningen opnieuw berekend worden. Dit gebeurde echter niet. Als de berekening vervolgens werd afgedwongen door het Jaarloon bijzondere beloningen op nul te stellen, werd er een te hoog Jaarloon berekend. Het eerdere verdiende fiscale loon in dat jaar werd ten onrechte ook meegenomen bij de berekening.        Oplossing Workflows > Doorstroom > Stagiair wordt medewerker Workflows > Instroom > Herindienst Als u gebruik maakt van bovenstaande wizards om een medewerker opnieuw in dienst te melden, wordt het Jaarloon bijzondere beloningen nu wel automatisch opnieuw berekend. Tevens vindt de berekening dan plaats op het nieuwe fiscale loon van de medewerker. Actie Er is geen actie nodig.   
Volledig artikel weergeven
20-10-2022 21:09 (Bijgewerkt op 01-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 670 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 29 oktober 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja   YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja   YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
11-10-2022 14:29 (Bijgewerkt op 20-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 679 Weergaven
Nieuw Ouderschapsverlof overhevelen uren Waarom Ouders hebben tot de 8e verjaardag van hun kind recht op ouderschapsverlof. Sinds augustus 2022 mag een medewerker voor zijn/haar kind 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tot één jaar na de geboorte van het kind. Als een medewerker niet alle betaalde uren opneemt, blijven deze uren als onderdeel van het ouderschapsverlof wel bestaan. Ouders hebben namelijk recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit betekent in HR Core Business dat de uren overgeheveld moeten worden van betaald naar onbetaald ouderschapsverlof.  Hoe Vanaf release 2022-11 berekent HR Core Business bij een verlofaanvraag automatisch of er vervallen betaalde uren zijn en/of deze overgeheveld moeten worden naar onbetaald ouderschapsverlof. Op deze manier hoeft niemand dit zelf te berekenen. In het verlofoverzicht zie je hoeveel uren betaald en onbetaald zijn en welke vervaldatum hieraan is gekoppeld. Hierdoor kun je altijd nagaan hoeveel ouderschapsverlof de medewerker nog kan aanvragen voor het kind.  Als de vervaldatum van het betaalde en onbetaalde ouderschapsverlof is verstreken en de medewerker probeert alsnog een aanvraag voor ouderschapsverlof in te dienen voor hetzelfde kind, zal het systeem deze aanvraag niet verwerken.  Actie  Er is geen actie nodig. HR Core Business berekent automatisch of de vervallen betaalde uren overgeheveld moeten worden naar onbetaald ouderschapsverlof.  Let op: als bij de ouderschapsverlofsoorten geen waarde is ingevuld bij Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind, vindt het overhevelen niet automatisch plaats. Ouderschapsverlof automatisch afboeken Vanaf release 2022-11 is het mogelijk om ouderschapsverlof, evenals wettelijk en bovenwettelijk verlof, automatisch te laten afboeken. Hierdoor hoef je als organisatie niet meer zelf te berekenen hoeveel ouderschapsverlof er opgenomen moet worden en van welke ouderschapsverlofsoort. Dit gaat volledig geautomatiseerd als je dit in HR Core Business vastlegt via Ouderschapsverlof recht op basis van het kind.  Inrichting Wil je de functionaliteit van voor het automatisch afboeken van ouderschapsverlof gaan gebruiken, dan moet je de instellingen hiervoor op verschillende plaatsen in HR Core Business vastleggen. Dit doe je als volgt. Instellingen > Verlof > Verlofregeling Bij de verlofsoorten die gebruikt worden voor Ouderschapsverlof (betaald 1 en 2) en Ouderschapsverlof (onbetaald) moet je de Prioriteit vastleggen. Bij een verlofaanvraag wordt er als eerste afgeboekt van de verlofsoort met de hoogste prioriteit. Voor het automatisch laten afboeken van ouderschapsverlof moet je in de verlofregeling ook de verlofsoort Ouderschapsverlof (automatisch) aanmaken. Deze richt je als volgt in:  Verlofrecht = 0 uur Prioriteit = 99 - is voor deze verlofsoort niet van belang Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind = Automatisch OSV Maximum negatief = 0 Door het vastleggen van de waarde Automatisch OSV, gebruikt het systeem deze verlofsoort voor het afboeken van de verlofsoorten waarvoor een waarde aanwezig is bij Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind.  Let op: als bij de ouderschapsverlofsoorten geen waarde is ingevuld bij Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind, kan het automatisch afboeken niet worden uitgevoerd. Deze functionaliteit zoekt alleen naar die verlofsoorten waarbij in dit veld een waarde aanwezig is.  Gebruik Via HR Self Service of direct in HR Core business kun je een verlofaanvraag doen met de verlofsoort Ouderschapsverlof (automatisch). Het systeem bepaalt dan via de prioriteit en vervaldatum van welke verlofsoort er als eerste moet worden afgeboekt; is er geen verlofsaldo meer voor het verlof met de hoogste prioriteit, dan wordt er automatisch verder afgeboekt de volgende verlofsoort met een lagere prioriteit.  Actie Inrichten verlofregeling HR Core Business op basis van de beschrijving hierboven.  Inrichten verlofsoort Ouderschapsverlof (automatisch) in de betrokken processen in Self Service.  Gewijzigd en verbeterd Verwijderen WAO/WIA registratie niet mogelijk Waarom In het scherm WAO/WIA registratie stonden de volgende gegevenselementen als verplichte velden: 7606 WAO/WIA klasse 7607 Reden instroom Hierdoor was het niet mogelijk een onterecht ingevuld WAO/WIA-scherm te verwijderen. Daarom zijn deze velden voortaan optioneel. Hoe Medewerker > Ziekte > WAO/WIA registratie  Met ingang release 2022-11 zijn in het scherm WAO/WIA registratie alle verplichte velden optioneel gemaakt, zodat het nu mogelijk is de waarden uit de velden te verwijderen. Functioneel is er verder niets gewijzigd. Actie Als er onterecht medewerkers zijn vastgelegd met een WAO/WIA registratie, kun je nu de velden in het scherm leegmaken. Dit doe je door de afzonderlijke velden leeg te maken of door op de knop Wissen te klikken. RVM heraanlevering - hernoemd naar Heraanlevering RVM Vanaf deze release zijn de menu-optie RVM heraanlevering en het bijbehorende scherm hernoemd naar Heraanlevering RVM.  Hoe  Beheer > Gegevensuitwisseling > Heraanlevering RVM Alleen de naam van de menu-optie en de schermnaam zijn gewijzigd, De functionaliteit is hetzelfde gebleven. Actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen Gewenste Brondatumsoort niet te vinden in lijst (change 3733800) Melding Instellingen > Actieve Signalering > Definiëren Signaal Het was niet mogelijk om de in de lijst van het veld Brondatumsoort het gewenste gegevenselement te selecteren.  Oplossing In de lijst van het veld Brondatumsoort werd de officiële benaming van het gegevenselement getoond in plaats van de alternatieve omschrijving die was ingericht. Vanaf deze release toont de lijst ook de alternatieve omschrijving, als deze is ingericht. Alternatieve omschrijvingen leg je vast via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Actie  Er is geen actie nodig. Self Service - Mutaties vanuit Self Service niet geëxporteerd naar HR Core Business (3786931) Melding Enkele weken geleden was er door een fout in onze programmatuur een probleem ontstaan met het verwerken van Self Service-mutaties. De mutaties vanuit Self Service werden niet meer naar HR Core Business geëxporteerd. Als tussenoplossing hebben we toen snel de IKV-aanpassing teruggedraaid die deze fout veroorzaakte, zodat de mutaties vanuit Self Service wel verwerkt konden worden. Oplossing Met ingang van de november release hebben wij de programmatuur zo aangepast dat deze fout niet meer kan voorkomen.  Actie  Er is geen actie nodig. Verwijderen kindgegevens vanuit Self Service (3842585) Melding Via Self Service is het mogelijk om kindgegevens te verwijderen uit HR Core Business. Als er voor het kind echter al aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof is geregistreerd, kunnen de kindgegevens niet zomaar uit ons systeem worden verwijderd. Als gebruiker kreeg je onterecht geen melding terug dat het niet mogelijk was deze actie te verwerken.  Oplossing Wij hebben er voor gezorgd dat de mutatie in HR Core Business uitvalt met de melding dat het kind niet verwijderd kan worden, omdat er voor dat kind aanvullend geboorteverlof en/of ouderschapsverlof is vastgelegd. Op die manier ben je wel op de hoogte van de niet verwerkte mutatie.  Actie  Als deze mutatie voor jouw organisatie uitvalt, moet je eerst het aanvullende geboorteverlof en/of ouderschapsverlof verwijderen, daarna is het mogelijk om gegevens van het kind te verwijderen.  Blokkade collectief verlof niet meer zichtbaar bij openen van verlofaanvraag (3901430) Melding Als een verlofaanvraag werd geopend van een reeds geblokkeerde collectieve verlofdag, was in de aanvraag niet meer zichtbaar dat deze dag was geblokkeerd. Oplossing Vanaf deze release is bij het openen van collectief verlof dat reeds is geblokkeerd, het vinkje achter het veld Collectief verlof geblokkeerd zichtbaar. Ook zie je nu de knop Deblokkeer verlof rechts onderin het scherm om de blokkade op te heffen. Als je hierop klikt, zal het collectief verlof volgens werkpatroon opnieuw worden toegekend aan de betreffende medewerker.   Actie  Er is geen actie nodig  
Volledig artikel weergeven
20-10-2022 16:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 378 Weergaven
New 1. Transferring parental leave Why Parents are entitled to parental leave until their child’s 8th birthday. As of August 2022, an employee may take 9 weeks of paid parental leave up to one year after their child’s birth. If an employee does not use all their paid parental leave, they will still be entitled to their unused hours in the form of unpaid parental leave. This is because parents are entitled to a maximum of 26 weeks of parental leave: 9 weeks of partially paid parental leave and 17 weeks of unpaid parental leave. This means that unused paid parental leave must be converted into unpaid leave in HR Core Business.  How As of release 2022-11, HR Core Business will automatically determine whether an employee who requests parental leave has expired paid parental leave and/or whether this should be converted into unpaid parental leave. This ensures that users no longer have to make their own calculations. The leave overview shows you how many hours of paid and unpaid parental leave an employee has left and when these hours expire. This makes it easy to check how much parental leave an employee can request.  If an employee’s paid and unpaid parental leave have both expired and they try to request parental leave for the same child, the system will not process their application.  Action  No action is required. HR Core Business will automatically determine whether an employee who requests parental leave has expired paid parental leave and/or whether this should be converted into unpaid parental leave.  Please note: if no value has been entered for the parental leave type Parental leave entitlement based on child, paid leave will not automatically be converted into unpaid leave. 2.  Having parental leave automatically deducted As of release 2022-11, it is possible to have parental leave automatically deducted. Statutory and non-statutory leave can also be deducted automatically. This means organizations no longer have to make their own parental leave calculations or determine which type of parental leave employees are entitled to. The system will do this automatically if you enter the right value under Parental leave entitlement based on child in HR Core Business.  How to Set It Up If you want to use automatic parental leave deduction, you need to adjust a number of settings in HR Core Business. Please follow the instructions below. Settings > Leave > Leave policy You must assign different levels of priority to the parental leave types Parental leave (paid 1 and 2) and Parental leave (unpaid). When an employee submits a leave request, the leave type with the highest priority will be deducted first. For parental leave to be automatically deducted, you must also add the leave type Parental leave (automatic) to the leave policy. Please use the following settings for this leave type:  Leave entitlement = 0 hours Priority = 99 (not relevant for this leave type) Parental leave entitlement based on child = Automatisch OSV OSV = OuderSchapsVerlof: Automatisch OSV = Automatic parental leave Maximum negative = 0 If the value Automatisch OSV is entered, the system will use this leave type to deduct the leave types for which a value is defined under Parental leave entitlement based on child.  Please note: if no value has been entered for the parental leave type Parental leave entitlement based on child, parental leave will not automatically be deducted. This functionality is only applied to leave types for which a value has been entered in this field.  In Practice An employee can submit a leave request using the leave type Parental leave (automatic) in HR Self Service or directly in HR Core Business. The system will then use the priority values and expiration dates to determine which leave type to deduct first. If the highest-priority leave balance is zero, the system will automatically deduct leave with a lower priority level.  Action Use the instructions above to set up automatic parental leave deduction in HR Core Business.  Set up the leave type Parental leave (automatic) for the relevant processes in Self Service.  Modified and Improved 3.  WAO/WIA registration cannot be removed Why The WAO/WIA registration screen had the following mandatory fields: 7606 WAO/WIA class 7607 Reason for claiming benefit This made it impossible to remove an incorrectly filled out WAO/WIA screen. The problem has been resolved by making these fields optional. How Employee > Illness > WAO/WIA registration  As of release 2022-11, every field in the WAO/WIA registration screen is optional, making it possible to remove values from the fields. Everything else still works the same way. Action If employees have been incorrectly recorded with a WAO/WIA registration, you can now clear these fields in the WAO/WIA screen. You can do this by clearing the individual fields or by clicking the Clear button. 4.  RVM redelivery renamed to Redelivery RVM As of this release, the menu option RVM redelivery and the RVM redelivery screen have been renamed to Redelivery RVM.  How  Management > Data exchange > Redelivery RVM The menu option and the screen itself have been renamed, but everything else still works the same way. Action No action is required.  Solved Messages 5.  Desired source date type not included in list (change 3733800) Notification Settings > Active signaling > Define signal Alternative names for data elements were not included in the list for the Source date type field.  Solution The list for the Source date type field showed the official name of the data elements instead of the alternative names that had been assigned to these elements. As of this release, the list also shows the alternative name (if an alternative name has been assigned). Alternative names can be assigned under Settings > Recording > Alternative names. Action  No action is required. 6.  Self Service – Changes in Self Service not being exported to HR Core Business (3786931) Notification A few weeks ago, an error in our program caused an issue with processing Self Service changes. Changes in Self Service were no longer exported to HR Core Business. As a short-term solution, we quickly reversed the IKV modification that caused the error so that the changes in Self Service could be processed. Solution We have modified the November release to eliminate this error.  Action  No action is required. 7.  Deleting a child’s data from Self Service (3842585) Notification A child’s data can be removed from HR Core Business using Self Service. However, if additional parental leave has already been registered for the child, the child’s data cannot be removed. Users should receive a notification to let them know their request could not be processed.  Solution We have added a notification informing the user that the child’s data cannot be removed because additional parental leave has been registered for the child. This ensures that users are aware that their change has not been processed.  Action  If you are unable to remove a child’s data at your organization, you must first remove any additional parental leave. Once this has been removed, the child’s data can be removed as well.  8.  Unable to see blocked collective holiday when opening leave request (3901430) Notification Users who opened a leave request for a blocked collective holiday were not able to see that this day was blocked. Solution As of this release, users who open a leave request for a blocked collective holiday will see a check mark next to the Collective leave blocked field. User will also be able to use the new Unblock leave button at the bottom right of the screen to unblock these days. Clicking on this will reallocate collective leave according to the employee’s work schedule.   Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
20-10-2022 16:37
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 200 Weergaven
Ouderschapsverlof - overhevelen uren Ouders hebben tot de 8e verjaardag van hun kind recht op ouderschapsverlof. Sinds augustus 2022 mag een medewerker voor zijn/haar kind 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tot één jaar na de geboorte van het kind.   Als een medewerker niet alle betaalde uren opneemt, dan blijven deze uren als onderdeel van het ouderschapsverlof wel bestaan. Ouders hebben namelijk recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit betekent in HR Core dat de uren overgeheveld moeten worden van betaald naar onbetaald ouderschapsverlof.    Met ingang van release 2022-11 komt de functionaliteit hiervoor beschikbaar. De aankomende periode zullen wij meer verbeteringen voor het ouderschapsverlofproces beschikbaar stellen.   Houd onze release notes in de gaten om deze verbeteringen te volgen. 
Volledig artikel weergeven
17-10-2022 09:36 (Bijgewerkt op 17-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 338 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 1 oktober 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL V2 Ja  Versie 2   -   29-09-2022 YouServe HRYou - HR Core Business EN V2 Ja  Version 2 -  29-09-2022 YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
14-09-2022 08:23 (Bijgewerkt op 29-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 587 Weergaven
In deze versie Gewijzigd in versie 2 In deze versie hebben we het volgende onderwerp toegevoegd: Extra individuele rechten afgelopen jaren opeens getoond (change 3786540). Nieuw  1. Nieuw scherm Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao Waarom  Vanaf 2 augustus 2022 is ouderschapsverlof gesplitst in twee delen: Betaald en Onbetaald. In HR Core Business hadden we rekening gehouden met deze wijziging en was er al een verlofsoort ouderschapsverlof ingericht met daarbij de gegevenselementen OSV factor en Leeftijdsgrens Ouderschapsverlof. Deze elementen zijn vanaf release 2022-08 in gebruik voor Ouderschapsverlof (onbetaald).   Door het aanpassen van ouderschapsverlof in augustus 2022 is de waarde voor onbetaald ouderschapsverlof gewijzigd van 26 naar 17 weken. Dit kan je op het niveau bedrijf vastleggen in het scherm HR Stuurgegevens.    Bij klanten die HR-Core business al langer gebruiken, zijn bij de gegevenselementen OSV factor en Leeftijdsgrens waarden ingevuld op het niveau Bedrijfs CAO. Dit is een niveau dat ligt tussen medewerker en bedrijf. Voor het berekenen van ouderschapsverlof kijkt het systeem nog naar het niveau Bedrijfs CAO, omdat dit in de hiërarchy het eerste niveau is boven de medewerker. Dit betekent dat als er bijvoorbeeld via het scherm HR Stuurgegevens als OSV factor de waarde 17 is opgegeven op bedrijfsniveau, terwijl op het niveau Bedrijfs CAO nog de waarde 26 staat, de berekening van het ouderschapsverlofrecht plaatsvindt op basis van 26 weken.   Om ervoor te zorgen dat het systeem het recht op ouderschapsverlof correct berekent, is het nodig de onjuiste waarden van de OSV-factor en de leeftijdsgrens die nog in de database aanwezig zijn, te verwijderen. Hiervoor is vanaf deze release het scherm Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao in HR Core Business beschikbaar.  Hoe Instellingen > Verlof > Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao Stappen Kies de juiste Peildatum. Dit is dus de datum vanaf wanneer je de gegevens wilt beëindigen. Als er meerdere Bedrijfs CAO's zijn, selecteer dan de juiste Bedrijfs CAO. Open het scherm Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao. Beëindig de waarden van de velden OSV Factor (onbetaald) en Leeftijdsgrens ouderschapsverlof (onbetaald) door deze leeg te maken.  Klik op Opslaan. Via het Mutatieverslag (uitgebreid) kun je controleren of de waarde van deze velden daadwerkelijk is beëindigd met ingang van de opgegeven peildatum.  Ga in het menu naar Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag (uitgebreid). Kies bij het veld Doelgroep-niveau voor Bedrijf en selecteer de Doelgroep: dit is het bedrijf waarvoor je het rapport wilt opvragen. Pas zo nodig de overige velden aan en klik op Toon selectie-criteria. Plaats bij Gegevensverzamelingen de verzameling Bedrijf CAO in het vak Geselecteerd. Plaats bij  Gegevenselementen (GE) en looncomponenten (LC)  de gegevenselementen  Leeftijdsgrens ouderschapsverlof (onbetaald) (Bedrijf CAO)  en  OSV-factor (onbetaald) (Bedrijf CAO)  in het vak  Geselecteerd. Klik op  Maak rapport. Ga naar Mijn rapporten en open het zojuist aangemaakte Mutatieverslag (uitgebreid). Hierin zie je dat voor de betreffende doelgroep en Bedrijf CAO de bovengenoemde gegevenselementen beëindigd zijn en de status  Inactief  hebben. Actie  Als er op het niveau Bedrijfs CAO nog oude waarden staan bij OSV Factor (onbetaald) en/of Leeftijdsgrens ouderschapsverlof (onbetaald), zorg er dan voor dat deze waarden worden beëindigd door de hierboven genoemde stappen te doorlopen. Opgeloste meldingen 2. Extra individuele rechten afgelopen jaren opeens getoond (change 3786540) Melding Bij sommige medewerkers werden na release 2022-09 opeens oude individuele rechten getoond. Hierdoor hadden deze medewerkers ineens een lange rij individuele rechten staan. Deze waren ingevoerd in voorgaande jaren. Het getoonde saldo was wel correct, omdat deze rechten eventueel al in het overgehevelde saldo zijn meegenomen. Het ging dus alleen om een presentatiefout.  Oplossing   Vanaf release 2022-10 zijn alleen de individuele rechten zichtbaar die zijn toegekend in het lopende verlofjaar. Actie Er is geen actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 16:01 (Bijgewerkt op 29-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 430 Weergaven
In this version Changed in version 2 In this version we have added the following topic: Extra individual rights suddenly shown in recent years (change 3786540). New 1.  New screen Parental Leave correction company collective labor agreement (company CLA) Why As of August 2, 2022, parental leave (OSV) has been split into two parts: Paid and Unpaid parental leave. In HR Core Business, we had taken this change into account and a parental leave type had already been set up with the data elements OSV factor and Age Limit Parental Leave. These elements have been in use for (unpaid) Parental Leave as of release 2022-08. By adjusting the parental leave in August 2022, the value for unpaid parental leave changed from 26 to 17 weeks. You can record this at the company level in the HR Steering Data screen.    For clients who have been using HR Core business for some time, the data elements OSV factor and Age limit include values filled in at the company CLA level. This is a level between employee and company. To calculate parental leave, the system still uses the data at the company CLA level because in the hierarchy this is the first level above the employee. This means that if, for example, in the HR Steering Data screen at OSV factor the value 17 is entered at the company level, while at the company CLA level it still contains the value 26, the calculation of parental leave entitlement is made based on 26 weeks.   In order for the system to correctly calculate parental leave entitlement, it is necessary to remove the incorrect values of the OSV factor and age limit that are still present in the database. To enable this, the new Parental leave correction company CLA screen is available in HR Core Business as of this release.  How Settings > Leave > Parental leave correction company CLA Steps Select the correct Reference Date. This is the date from when you want to terminate the data. If there are multiple company CLAs, select the appropriate company CLA. Open the Parental Leave correction company CLA screen. Terminate the values of the OSV Factor (unpaid) and Age limit parental leave (unpaid) fields by clearing them.  Click Save. You can use the Mutation report (extended) to check whether the values of these fields are actually cleared as of the reference date.  In the menu, go to Reports > Recording > Mutation Report (extended). In the Target Level field, select Company and then select the Target Group: this is the company for which you want to create the report. If necessary, adjust the remaining fields and click Show selection criteria. At Data collections, select the Company CLA collection in the Selected field. At Data elements (GE) and wage components (LC), add the data elements Age limit parental leave (unpaid) (Company CLA) and OSV factor (unpaid) (Company CLA) in the Selected field. Click Create report. Go to My Reports and open the newly created Mutation report (extended). Here you can see that for the selected target group and company CLA the abovementioned data elements have been terminated and have the status Inactive. Action If there are still old values at the company CLA level at OSV Factor (unpaid) and/or Age limit parental leave (unpaid), ensure that these values are terminated by completing the steps listed above. Solved messages 2. Extra individual rights suddenly shown in recent years (change 3786540) Message Some employees suddenly showed old individual rights after release 2022-09. As a result, these employees suddenly had a long queue of individual rights. These had been entered in previous years. However, the balance shown was correct, as these rights may have already been included in the transferred balance. It was only a presentation error.  Solution As of release 2022-10, only the individual rights that have been granted in the current leave year are visible. Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 16:55 (Bijgewerkt op 29-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 222 Weergaven
De meeste gebruikers van Youforce  loggen in via onze inlogpagina op de website. Aangezien niet meer duidelijk is wat oud en nieuw is gaan we de tekst op onze inlogpagina wijzigen.   Wanneer?  Per maandag 26 september aanstaande   Wat? Voor medewerkers en managers is het ‘nieuwe inloggen’ inmiddels al de norm geworden, daarom halen we de tekst ‘Nieuwe’ weg.    Weergave    Als medewerkers inloggen via ‘Inloggen Youforce’ volgt er een tussenscherm:   Hiermee kunnen, net als in de Youforce app, ook medewerkers met Single Sign On (SSO) via de website inloggen: Inloggen via je organisatie.   Voor professionals gaan we een extra optie toevoegen:  Inloggen Youforce *) Inloggen Youforce Certificaat is het ‘oude’ inloggen, mét een certificaat via login1.youforce.biz.   Weergave Met ‘Inloggen Youforce’ kom je uit op het nieuwe inloggen via admin.youforce.com.   *) Inloggen Youforce Deze wijze van 2FA inloggen voor professionals zónder installatie van een certificaat op de PC is nieuw. Wij gaan u hierover de komende maanden verder informeren. Wilt u hierover nu al meer weten klik dan op link nieuwe inloggen en ga naar Beheer professionele accounts met 2FA.   Jouw actie Intern communiceren dat www.vismaraet.nl/inloggen gaat veranderen Pas eventuele (interne) handleidingen aan Pas eventuele snelkoppelingen aan Heb je in de tussentijd toch vragen over deze aanpassingen? Neem dan contact op met ons Service Center.     
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 17:04 (Bijgewerkt op 23-09-2022)
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 620 Weergaven
Mededelingen  1. Risicogroep binnenkort niet meer gebruiken bij vastleggen medewerkers Waarom  In 2020 is in de Loon- en pensioenaangiftes element 297 Risicogroep vervangen door 10524588 Sector. De workflows voor het aanmaken van medewerkers in Payroll Business en HR core Business zijn indertijd hierop aangepast. Om de overgang voor klanten met externe applicaties te vergemakkelijken, was het tot nu toe nog steeds mogelijk om de risicogroep aan te leveren. Payroll Business maakte er dan automatisch een sector van. Deze overgangsmaatregel eindigt binnenkort. Hoe  Medewerker > Contract > Loonaangifte (contract) Met ingang van de volgende release (2022-11) wordt de sector niet meer automatisch afgeleid van de risicogroep. Er moet dan óf een correcte default waarde zijn ingericht en als dat niet zo is, moet je bij  elke nieuwe medewerker de sector expliciet als mutatie vastleggen, in plaats van de risicogroep.  Het blijft voorlopig nog wel mogelijk om een risicogroepmutatie aan te leveren, maar die heeft dan geen betekenis meer. Actie  Deze actie is alleen nodig als jouw organisatie nog steeds de risicogroep gebruikt bij het vastleggen van medewerkers in een externe HR-applicatie of in Self Service. Optie 1 - Vervang Risicogroep door Sector: Verwijder het element Risicogroep van het HR-scherm of van het Self Service-formulier en vervang deze door Sector. Als je bij het inlezen van externe mutaties een conversieregel gebruikt om de risicogroep te verwerken, dan moet deze worden vervangen door een conversieregel voor Sector. Zie daarvoor Beheer > Externe mutaties > Conversieregels. Optie 2 - Richt een defaultwaarde voor Sector in: Het is mogelijk om in Payroll Business een default waarde voor Sector vast te laten leggen. Dit kan op het niveau Klant, Bedrijf, en vanaf de volgende release ook op het niveau Klant-CAO en Bedrijf-CAO. Dit heeft als voordeel dat je bij een nieuwe medewerker helemaal geen sector meer hoeft vast te leggen. Hiervoor kun je contact opnemen met onze Servicedesk. Nieuw 2. Proforma berekening met zelf te kiezen elementen Waarom Met de Proforma berekening kun je uitproberen wat het effect is van bepaalde mutaties op de salarisberekening, zonder dat die mutaties daadwerkelijk bij de medewerker worden opgeslagen. Tot nu toe kon je voor deze berekening alleen een vooraf gedefinieerde set arbeidsvoorwaarden en elementen toepassen. Met de  nieuwe  Proforma berekening kun je een proformaberekening maken met elementen die je zelf kunt selecteren. Ook kun je de definitie van een berekening opslaan en ervoor kiezen om deze te delen met je collega's. Hoe  Beheer > Salarisberekening > Proforma berekening Het scherm is flexibel gemaakt: Je kunt vanaf nu zelf de gegevenselementen kiezen die je wilt gaan muteren. Een zoekfunctie helpt je bij het ophalen van de juiste elementen. Vervolgens kun je de gekozen set elementen bewaren. Daardoor hoef je ze de volgende keer niet opnieuw bij elkaar te zoeken. Kies een naam voor de definitie en klik op Definitie opslaan. Ben je tevreden bent over een bepaalde definitie? Dan kun je deze ook delen met collega's. Dit werkt hetzelfde als bij de Ad hoc rapportage: Vul Definitie beschikbaar stellen voor in. Als je een specifiek bedrijf invult, dan is de definitie alleen beschikbaar voor dat bedrijf. Vul je de klant in, dan is de definitie te gebruiken bij alle bedrijven. Klik op Definitie opslaan. Let op: collega's kunnen nu de definitie ook wijzigen en/of verwijderen Tips: Bedenk bij het opslaan van definities duidelijk herkenbare namen. Verwijder definities die je niet meer gebruikt, zodat de lijst overzichtelijk blijft.  Oude proformaberekening Let op: de oude proformaberekening die je kon starten via Beheer > Salarisberekening > Proforma zal vanaf de november release niet meer beschikbaar zijn. Actie  Er is geen actie nodig.  Gewijzigd en verbeterd  3. IKV-gegevens die deze release verhuizen naar contractniveau Waarom  Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen ondersteunen, moet het mogelijk zijn dat een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd heeft. Daarom hebben we in release 2022-08 nieuwe contractschermen voor Loonheffingen en Loonaangifte geïntroduceerd, zie Release notes Payroll Business 2022-08, onderwerp 2. Verbeterde indeling schermen. In deze en volgende releases gaan we deze gegevens ook daadwerkelijk fysiek omzetten naar een contractgegeven. Dit gebeurt groepsgewijs. Hoe  Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslag / Mutatieverslag (uitgebreid) De volgende elementen zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie en hebben dus een contract ID: 10524736 Indicatie Jaaruren norm 10526534 Aanvullend geboorteverlof - boven 70% 10301872 Verstr aanv op uitk wn verzekering 10204692 Incl. WAJONG uitkering 10204694 Vervoer vanwege inhoudingsplichtige 10204766 Alimentatie in uitkering 10204767 Rechtstreekse alimentatie 10205316 Invloed verzekeringsplicht 1 10205317 Fase indeling F en Z 10311888 Wachtgeld oude regeling  Actie Er is geen actie nodig. Externe HR-applicaties kunnen deze gegevens als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch terecht bij het hoofdcontract. Opgeloste meldingen 4. Payrollelement Jaarinkomen fulltime (Pens.) niet altijd correct bepaald (change 3655214) Melding Als bij een vaste pensioenregeling een afwijkend fulltime jaarloon bij een medewerker wordt opgegeven, wordt bij het bepalen van het payrollelement Jaarinkomen fulltime altijd het percentage vakantietoeslag gebruikt: dat is vastgelegd op niveau Bedrijfs CAO bij benoemde pensioenen of dat is vastgelegd in de referentietabel voor een eigen regeling Als er een afwijkend percentage vakantietoeslag bij de medewerker is opgegeven, wordt dat in dit geval niet gebruikt, terwijl het afwijkende percentage wel wordt gebruikt bij de berekening van de pensioenpremie. Dit kan leiden tot meldingen van het pensioenfonds. Deze fout treedt op bij alle 16 pensioensoorten. Oplossing De regelingen voor de vaste pensioenen zijn aangepast zodat het afwijkende percentage vakantietoeslag wordt gebruikt voor de bepaling van het payrollelement. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2022. Actie Als je vanwege deze fout een afkeuring van het pensioenfonds hebt gekregen, kun je na de herrekening door Payroll Business de pensioenaangifte opnieuw (laten) aanmaken en verzenden. 5. Signaleringsverslag - ABP Generatiepact verschil (change 3618548) Melding  Bij ABP moet de inrichting voor het Generatiepact voor elke pensioensoort die je moet doorgeven, gelijk zijn. Het systeem controleert dit en geeft een signaal als bij een klant de inrichting binnen de diverse pensioenregelingen verschilt. Dit signaal werd echter ten onrechte ook gegeven, bij klanten bij wie de inrichting van het Generatiepact voor de pensioenregelingen niet gel heen, maar niet de ABP-koppeling aan hebt staan.  Oplossing  We hebben het signaal aangepast. Voortaan verschijnt dit alleen zoals het bedoeld is, dus als de pensioenkoppeling ABP is aangevinkt en er verschillen zijn in de inrichting van het Generatiepact, Bij andere pensioenfondsen mag deze inrichting verschillen en verschijnt het signaal niet meer.  Actie Er is geen actie nodig. Vanaf deze release staat het onterechte signaal na het uitvoeren van een salarisverwerking niet meer in het Signaleringsverslag. 6. Signaleringsverslag - Reiskosten fiscale ruimte negatief (change 3748421) Melding  Als je in de arbeidsvoorwaarden voor reiskosten bij Reiskosten middelen had gekozen voor Ja en de fiscale ruimte wilde berekenen, dan werd deze niet goed bepaald. Hierdoor ontstond soms onterecht een kleine negatieve fiscale ruimte. Hiervoor werd dan, naast de onjuiste berekening, ook onterecht een signaal gegeven in het Signaleringsverslag. Oplossing  We hebben de progammatuur aangepast, zodat vanaf deze release het berekenen van de fiscale ruimte correct plaatsvindt, ook als bij Reiskosten middelen de waarde Ja is ingevuld. Hierdoor ontstaat er geen negatieve fiscale ruimte meer en wordt het signaal niet meer onterecht gegeven. Ook hebben we in de online help de matrix over de diverse berekeningsmethodes aangepast, zie het onderwerp  Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Reiskosten > Reiskosten matrix. Actie Er is geen actie nodig. Vanaf deze release staat het onterechte signaal na het uitvoeren van een salarisverwerking niet meer in het Signaleringsverslag. 7. Foutcode L1812 en L1813 Belastingdienst (change 3792204) Melding  Als je gedurende het jaar het veld Reden geen bijtelling auto had leeggemaakt, bleef de waarde van daarvoor in de loonaangifte staan. Dit zorgde voor de foutmeldingen L1812 en L1813. Oplossing  We hebben de code aangepast. Als je het veld Reden geen bijtelling auto in Payroll Business leegmaakt, worden voortaan ook de corresponderende velden in de loonaangifte als leeg naar de Belastingdienst gestuurd. Deze oplossing hebben we via extra onderhoud uitgeleverd op maandag 12-09-2022. Actie Er is geen actie nodig. De onterecht ingevulde velden zullen bij de volgende loonaangifte met terugwerkende kracht zijn hersteld. Omdat de de foutcodes L1812 en L1813 met de september aangifte worden opgelost, kun je de brieven van de Belastingdienst over de aangifte van juli en augustus als niet verzonden beschouwen, 8. Foutcode onterecht bij code ziekte Belastingdienst (change 3792224) Melding  Als een medewerker ziek is, wordt er automatisch een Code incidentele inkomstenvermindering gevuld richting de Belastingdienst. Als de medewerker niet meer ziek was, werd deze code echter nog steeds doorgegeven. Oplossing  We hebben de code aangepast zodat, als het veld Incidentele inkomstenvermindering in Payroll Business wordt leeggemaakt, ook de corresponderende velden in de loonaangifte als leeg naar de Belastingdienst worden gestuurd. Deze oplossing hebben we via extra onderhoud uitgeleverd op maandag 12-09-2022. Actie Er is geen actie nodig. De onterecht ingevulde velden zullen bij de volgende loonaangifte met terugwerkende kracht zijn hersteld. De foutcode wordt dus opgelost met de aangifte van september. Daarom kun je de brieven van de Belastingdienst over de aangifte van juli en augustus als niet verzonden beschouwen.  
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 15:53 (Bijgewerkt op 22-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 506 Weergaven
14 september 2022 Niet-actieve medewerkers worden weergegeven in de lijst om een vervanger te kiezen bij de functionaliteit Vervanging (change 3748913) Als je bij een gebruiker in de functionaliteit Vervanging een vervanger wilde opgeven, zag je in de keuzelijst ook inactieve medewerkers en was het ook mogelijk om deze te selecteren. Vanaf nu worden inactieve medewerkers niet meer getoond in deze lijst. 9 september 2022 De rubriek: 10527700 Opnemen ouderschapsverlof is toegevoegd aan de standaard kind formulieren Deze rubriek is toegevoegd in de 3 kind formulieren die beschikbaar zijn via Definitie importeren (9999998). Er zijn negen rubrieken toegevoegd die gekoppeld zijn aan kind 1 t/m kind 9 . Rubriek: Ouderschapsverlof aanvragen : 1052770001KD / 1052770002KD / 1052770003KD / 1052770004KD / 1052770005KD / 1052770006KD / 1052770007KD / 1052770008KD / 1052770009KD Dit veld heeft 3 waarden: Ja Nee Leeg Voor meer informatie over het gebruik van deze rubriek kun je de release notes HR Core Business 2022-09 lezen, onderwerp: Ouderschapsverlofrecht eerder berekend In het inrichtingenrapport wordt de weergave: Infoblok type toegevoegd Het element: Weergave "Infoblok type" komt niet voor in het inrichtingenrapport. We hebben dit nu toegevoegd. Verander de tekst van de knop "Auto" in declaratieblad Het woord "Auto" zorgt voor verwarring bij gebruikers. Zeker als ze op de fiets zijn. De medewerker denkt dat dit een rekenknop is voor een auto. De naam wordt gewijzigd in: "Automatisch berekenen". Onterechte foutmelding bij het zoeken op datum in de tegel Importeren en exporteren (Change 3752212) Er wordt een onjuiste foutmelding weergegeven in de tegel "Importeren" en in de tegel "Exporteren". Wanneer u slechts met één datum wilt zoeken krijgt je een melding: "Selecteer een vanaf datum en een tot datum". Deze melding verdwijnt zeer snel en verandert in een foutmelding: "Datum klopt niet". We hebben dit nu veranderd. Je krijgt alleen een foutmelding als je het verkeerd hebt ingevuld. De lijst met documenten weergegeven in categorieën van Persoonlijk Dossier is niet gesorteerd (Change 2761510) Bij het aanmaken of aanpassen van een workflow in Workflowdefinitie kun je aangeven dat een document altijd als bijlage naar het Persoonlijk Dossier moet worden gestuurd. Wanneer je dit document in de inrichting wilde selecteren, was de lijst niet gesorteerd. Dit is nu opgelost. Je ziet de documentnamen gesorteerd in de lijst staan. 8 september 2022 In het verlofoverzicht waren niet alle teksten vertaald in het engels (change 3667824) De volgende teksten worden vertaald naar het engels:   Nederlands Engels Opdrachtgever / instelling / Regnr Client / Institution/ Regnr Verlofrechtmutatie Leave Right Mutation Er zijn geen verlofrechtmutaties gevonden No Leave Right Mutations have been found Weergave bijgewerkt t/m Overview last updated on   7 september 2022 Je kreeg een 500 error foutmelding als je in Self Service probeerde in te loggen (change 3561031) Als je in Self Service inlogde als manager of HR professional, kreeg je soms een error 500. Dit had ermee te maken dat Self Service op dat moment een nieuwe autorisatie aan het samenstellen was. Dit neemt veel tijd in beslag en als je veel autorisaties in je autorisatieprofiel had, werd er een foutmelding gegenereerd: error 500 .   In de komende twee weken gaan we een nieuwe aanpak bij het inloggen van Self Service in productie zetten. Eerst zetten we dit bij enkele klanten aan en als het naar tevredenheid functioneert, gaan we de overige klanten omzetten naar deze nieuwe inlogaanpak.   De nieuwe aanpak moet de prestaties verbeteren, vooral bij toegang tot Self Service.    
Volledig artikel weergeven
07-09-2022 14:55 (Bijgewerkt op 14-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 317 Weergaven
Nieuwe Proforma berekening Vanaf release 2022-10 is in het menu Beheer > Salarisberekening de nieuwe Proforma berekening beschikbaar. Hiermee is het mogelijk een proformaberekening te maken met elementen die je zelf kunt selecteren. Je kunt de definitie van de berekening opslaan en ervoor kiezen om deze te delen met je collega's.
Volledig artikel weergeven
14-09-2022 08:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 235 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Nummer inkomstenverhouding is voortaan een contractgegeven Waarom  Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving rondom inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen moet een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd kunnen hebben. Om die reden is het nummer IKV de vorige releas op het scherm Arbeidscontract gezet. In deze release is het gegeven ook daadwerkelijk een contractgegeven geworden. Hoe  Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslagen Wijzigingen van het nummer inkomstenverhouding zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie, en zijn dus te zien op het rapport met een Contract ID. Bij alle bestaande transitievergoedingen is het Nummer inkomstenverhouding als mutatie aan het contract toegevoegd, met als muteerder RPD Technisch grote aantallen. Actie Er is geen actie nodig. Externe HR applicaties kunnen het nummer inkomstenverhouding gewoon als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch op het hoofdcontract terecht  Loonaangiftedetails niet meer op de oude manier beschikbaar Waarom De medewerkergegevens voor de loonaangifte waren tot voor kort beschikbaar via Medewerker > Interfaces > Loonaangifte. Bijvoorbeeld: Soort inkomen, Aard arbeidsverhouding en Incidentele inkomstenvermindering. In de vorige release zijn deze gegevens ondergebracht in nieuwe schermen, die je via het menu kunt benaderen  Hoe Arbeidsrelatie > Instellingen > Loonaangifte  (HR Core) Medewerker  > Instellingen > Loonaangifte  (Payrol only) In dit scherm kun je vanaf nu uitsluitend de medewerker blokkeren voor de loonaangifte. Dit is overigens alleen nodig in zeer specifieke gevallen. Medewerker  > Contract > Arbeidscontract Hier wijzig je sinds de vorige release Soort inkomen en Aard arbeidsrelatie. Medewerker  > Contract > Loonaangifte (contract) In dit scherm zijn sinds de vorige release de overige loonaangiftegegevens beschikbaar. Alleen de gegevens van het hoofdcontract kun je wijzigen, die van het nevencontract (de transitievergoeding) zijn alleen-lezen. Actie Er is geen actie nodig. Het onderhoud van de reguliere loonaangiftegegevens doe je voortaan uitsluitend via de nieuwe schermen. Betaald ouderschapsverlof is hoger dan de uitkering Waarom  De hoogte van de uitkering tijdens betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer en dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximum dagloon. In de CAO of arbeidsovereenkomst kunt u echter hebben afgesproken dat u de uitkering aanvult.  Indien u dit doet moet deze aanvulling naar de Loonaangifte worden doorgegeven via de rubriek Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering. Vanaf deze release berekent Payroll Business deze aanvulling op de uitkering automatisch en wordt deze doorgegeven naar de Loonaangifte. Hoe  Naast het bedrag dat wordt uitgekeerd aan betaald ouderschapsverlof berekent Payroll Business nu ook het bedrag van de uitkering. Indien het uitgekeerde bedrag hoger is dan de berekende uitkering dan wordt het verschil bepaald en dit verschil is zichtbaar in de volgende elementen: Het gegevenselement Betaald ouderschapsverlof 1 - boven 70%.  Het gegevenselement Betaald ouderschapsverlof 2 - boven 70%. Het payroll element Aang.- Verstr aanv op uitk wn verzekering contract. Tevens wordt dit verschil dan doorgegeven naar de Loonaangifte via de rubriek Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering.  Actie Er is geen actie nodig.     Opgeloste meldingen De einddatum ANW-hiaatregeling werd niet in een payrollelement gezet (3660394) Melding  In het UPA-bericht ontbrak de einddatum in de rubriek RegelingEinddatum als een medewerker alleen ANW-hiaat had. Oplossing In de ANW-hiaatregeling wordt nu de einddatum deelname bepaald en doorgegeven aan de UPA-regeling.  De UPA-regeling zorgt er voor dat in het UPA-veld RegelingEinddatum de einddatum komt te staan. Actie Er is geen actie nodig. Na afsluiting van de salarisverwerking, zal in de huidige en in de vorige periode de rubriek RegelingEinddatum aanwezig zijn. Medewerkers met ouderschapsverlof bij wie het pensioen op 100% doorloopt (3324040) Melding  Bij het PME pensioenfonds kan de medewerker er zelf voor kiezen om tijdens het onbetaalde ouderschapsverlof vrijwillig de pensioenopbouw te laten doorlopen. De opbouw is daarbij echter maar 50% van het normale bedrag over het gedeelte van de ouderschapsverlof. Ook is er over die 50% opbouw een mogelijkheid om tussen werkgever en werknemer een afwijkende verdeling te kiezen ten opzichte van het normale gedeelte. Tot deze release was deze optie nog niet in Payroll Business beschikbaar en gingen de inhouding en aangifte ervan niet goed. Oplossing Aan het bedrijfsscherm Pensioen vast (benoemd ) zijn de volgende velden toegevoegd: Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME) Ouderschapsverlof Procentueel WN-deel pens. (PME) In het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarden Pensioen vast (benoemd) moet je bij Voortzetting pensioen ouderschapsverlof - PME kiezen voor Ja.  Actie Als er sprake is van bovenstaande situatie, pas dan de bovengenoemde velden aan per 1-1-2022.  Als er geen vrijwillige voortzetting is, hoef je niets te doen.  
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 13:59 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 620 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Importfunctie waardenlijst controleerde niet op 10 tekens Waarom De waarde van een functie mag uit maximaal 10 tekens bestaan. Als je via het scherm Waardenlijst een nieuwe functie aanmaakt, controleert het systeem dit. De importfunctie, controleerde dit echter niet, waardoor het mogelijk was om functiewaardes of-codes aan te maken met meer dan 10 tekens. Hierdoor ontstonden er ook fouten bij de achterliggende systemen.  Hoe Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Vanaf deze release controleert de import of de nieuwe functiecode uit niet meer dan 10 tekens bestaat. Gaat het om meer tekens, dan wordt deze nieuwe functiecode niet aangemaakt.  Actie Er is geen actie nodig.  Scherm Definiëren Signaal verbeterd Waarom Het filter in het scherm Definiëren Signaal werkte niet en het scherm liep vast als het zoekveld Periodiek was geselecteerd.  Hoe Instellingen > Actieve Signalering > Definiëren Signaal Vanaf deze release is het scherm aangepast en verbeterd: je kunt het filter nu wel gebruiken en het scherm loopt niet meer vast.  Actie Er is geen actie nodig. Ouderschapsverlofrecht eerder berekend Waarom Het recht van een medewerker op ouderschapsverlof werd pas berekend, als het ouderschapsverlof was aangevraagd. De medewerker zag niet wat het verlofrecht was als er voor het eerst een verlofaanvraag werd gedaan. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat het berekenen van ouderschapsverlofrecht eerder kan plaatsvinden. Hoe Medewerker > Medewerker > Kindgegevens Aan het scherm Kindgegevens is het veld Ouderschapsverlof opnemen toegevoegd. Vul je hier Ja in, dan berekent het systeem meteen het Ouderschapsverlofrecht voor alle Ouderschapsverlofsoorten binnen de verlofregeling van het bedrijf. Dit zal meestal Ouderschapsverlof betaald 1 en Ouderschapsverlof (Onbetaald) zijn vanaf 2 augustus 2022. De bestaande methode waarbij ouderschapsverlof wordt berekend bij een verlofaanvraag, blijft naast deze nieuwe optie bestaan.  Let op Als je bij een Kind het veld Ouderschapsverlof opnemen op Nee zet, wordt het verlofrecht weer verwijderd. Dit kan nodig zijn als een medewerker zich bedenkt en geen Ouderschapsverlof opneemt. Je moet er dan ook voor zorgen dat de verlofaanvraag wordt ingetrokken. Bij het inrichten van Ouderschapsverlof onbetaald, kan het zijn dat op het niveau BedrijfsCAO nog 26 weken ouderschapsverlof staan en een leeftijdsgrens van 8 jaar. Als dit op BedrijfsCAO-niveau zo is ingericht en je wijzigt in het scherm HR Stuurgegevens de OSV factor in 17 weken, dan rekent het systeem toch met 26 weken. Om dit op te lossen, moet de waarde op het niveau BedrijfsCAO worden verwijderd. Hiervoor kun je een ticket indienen. Op korte termijn willen we een apart scherm beschikbaar stellen dat toegang geeft tot deze velden, zodat je ze zelf kan aanpassen.  Actie HR Core Business: als de OSV factor en Leeftijdsgrens onbetaald zijn ingericht op het niveau BedrijfsCAO, dien dan een ticket in om deze te laten beëindigen.  HR Self Service: om aan te sluiten op deze functionaliteit kan je het element Opnemen ouderschapsverlof toevoegen aan de tegels waarbij kindgegevens worden vastgelegd.   Opgeloste meldingen  Koppelingen HR niet zichtbaar in HR Core (3556963) Waarom Met ingang van de april release is het mogelijk om de persoonslaag voor jouw organisatie zelf te activeren via het scherm Koppelingen HR. Omdat dit scherm niet voor iedereen toegankelijk is, kun je vanaf deze release de persoonslaag ook activeren via het scherm Stuurgegevens UPI/Identity.  Hoe Instellingen > Vastlegging > Stuurgegevens UPI/Identity Aan het scherm Stuurgegevens UPI/Identity is de optie Persoonslaag actief toegevoegd en het veld Toekennen UPI. Het activeren of deactiveren van de persoonslaag doe je als volgt: Als je de optie Persoonslaag actief aanvinkt, wordt voor de gehele klant waarin je bent ingelogd de persoonslaag aangezet. Opmerking: als de optie Persoonslaag actief is aangevinkt en je haalt het vinkje weg, dan wordt voor de gehele klant waarin je bent ingelogd de persoonslaag gedeactiveerd. Nadat je het vinkje hebt weggehaald, vindt er geen synchronisatie meer plaats tussen medewerkers en personen. Via het veld Toekennen UPI kun je voor het zoeken naar een persoon kiezen uit de volgende methodes van koppelen:  Alleen Burgerservicenummer BSN, geboortenaam en geboortedatum Het systeem zoekt dus altijd eerst op Burgerservicenummer (BSN) om na te gaan of er een persoon is met hetzelfde BSN. Heb je echter de zoekmethode BSN, geboortenaam en geboortedatum gekozen, dan zoekt het systeem verder en kijkt of er voor de medewerker een koppeling gemaakt kan worden met een persoon op basis van voorletters + achternaam + geboortedatum. Het koppelen van een medewerker aan een persoon vind altijd plaats in de volgende situaties: Situatie Medewerker met Burgerservicenummer Persoon met Burgerservicenummer Vind er een unieke koppeling plaats? A Nee Nee Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum B Ja Nee Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum C Nee Ja Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum D Ja Ja Ja, op basis van Burgerservicenummer Controles Voordat je de persoonslaag activeert, moet je een aantal stappen uitvoeren. Zie hiervoor de toelichting bij de optie Persoonslaag actief in het online help onderwerp Schermen en velden > Instellingen > Gegevensuitwisseling > HR Koppelingen. Informatie over het rapport Voorgestelde UPI vind je in het helponderwerp Schermen en velden > Rapporten > Personeelsmanagement > Voorgestelde UPI. Actie Als je de persoonslaag voor jouw organisatie wilt activeren, volg dan de bovengenoemde stappen en kijk in de online help voor informatie over het rapport Voorgestelde UPI en bijbehorende conflicten. Uitleg verwerkingsverslag conversie Persoonslaag Nadat je als klant en/of consultant de persoonslaag hebt geactiveerd via Stuurgegevens UPI/Identity gaat de conversie vanaf 17.30 van start. Hoeveel tijd de conversie in beslag neemt, hangt af van de grootte van de klant. Voor klanten tot 5000 medewerkers duurt de conversie ongeveer een uur. Zodra de conversie gereed is, plaatst het systeem het verwerkingsverslag onder Gedeelde rapporten. Let op: dit rapport is zichtbaar op klantniveau: selecteer in het navigatiepad bovenin het scherm de klant zonder bedrijf erachter.   Als het eerste tabblad in dit rapport leeg is, zijn alle medewerkers met een UPI gekoppeld aan een persoon. Als er medewerkers op het eerste tabblad staan, was er bij die medewerkers een probleem met het koppelen aan een persoon, bijvoorbeeld twee medewerkers met dezelfde UPI maar een andere achternaam.  Actie Als er medewerkers staan op het eerste tabblad van het verwerkingsverslag, maak dan het rapport Voorgestelde UPI om daarin de opmerkingen te bekijken. Corrigeer de betreffende medewerkers en zet vervolgens eerst de optie Persoonslaag actief uit en daarna weer aan, zoals hiervoor beschreven. Na 17:30 start de conversie dan opnieuw en worden de ontbrekende personen aangemaakt; zodra de conversie gereed is, wordt er een nieuw verwerkingsverslag aangemaakt.  Medewerker gekoppeld aan meerdere personen (3592360) Als een medewerker wordt aangemaakt met een UPI en de persoonslaag staat aan, wordt de UPI de persoonscode. Elke medewerker krijgt in principe een eigen UPI en Persoon. Echter als een medewerker al bestaat, wordt op basis van het Burgerservicenummer de bestaande UPI opgezocht en aan de nieuwe medewerker gekoppeld. Hiermee heeft een Persoon, twee medewerkers. Het gaat dan om dezelfde Persoon met meerdere dienstverbanden binnen de organisatie.  Soms komt het voor dat een medewerker die voor een 2e keer in dienst treedt, toch een eigen UPI krijgt en daarmee aan een nieuwe persoon wordt gekoppeld. Dit kun je herstellen via Medewerker > Persoon > Wijzig UPI. Situatie Een oude medewerker met ingangsdatum 1-1 wordt gekoppeld aan de nieuwe medewerker met ingangsdatum 1-7 via de optie Wijzig UPI, worden bij de oude medewerker in het tijdvak van 1-1 tot 1-7, de UPI en persoon ontkoppeld. Vanaf 1-7 is de oude medewerker gekoppeld aan de nieuwe persoon. Hiermee wordt voorkomen dat mutaties van voor 1-7 ook doorwerken naar de nieuwe medewerker.  De oude persoon, waaraan geen medewerkers meer zijn gekoppeld, wordt volledig verwijderd. Door deze aanpassing voorkomen we dat een medewerker aan twee personen gekoppeld is. Actie Er is geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 14:01 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 400 Weergaven
Modified and Improved The number of characters was not checked when importing values list Why A function value may consist of 10 characters at most. When a new function is created using Values list the system checks the number of characters. However, the import function did not, and function values or codes consisting of more than 10 characters could be created. This caused errors in underlying systems as well.  How Settings > Recording > Values list As of this release the number of characters of new function codes is checked at import. If there are more than 10 characters, the code is not created.  Action No action is required.  The Define signal screen has been improved Why The filter in the Define signal screen did not work and the screen froze when the Periodic search field was selected.  How Settings > Active signaling > Define signal As of this release the screen has been modified and improved: the filter can be used without the screen becoming frozen.  Action No action is required. Right to parental leave is calculated at an earlier stage Why The right of an employee to parental leave was calculated when it was applied for. Employees could not check their right of leave when leave was requested for the first time. That is why the right to parental leave can now be calculated earlier. How Employee > Employee > Child data The Take parental leave field is now included in the Child data screen. If Yes is specified, the system immediately calculates the right to parental leave for all types of parental leave available in the company’s leave plan. As of 2 August 2022 this will usually be Paid parental leave 1 and Unpaid parental leave. The current method where parental leave is calculated when leave is requested will remain available.  Note When the Take parental leave field is set to No the right of leave is removed again. This may be necessary should an employee change their mind and decide not to take parental leave. Make sure the leave request is revoked. Where Unpaid parental leave is concerned, the BedrijfsCAO level may indicate 26 weeks of parental leave left, with an age limit of 8 years. If this is the case and the OSV factor in the HR parameters screen is changed to 17 weeks, the system still uses 26 weeks. To resolve this, the value at the BedrijfsCAO level must be removed. Submit a ticket for this. In the short term we want to create a separate screen that provides access to these fields so they can be modified.  Action HR Core Business: if OSV factor and Age limit unpaid are set to the BedrijfsCAO level, a ticket should be submitted to resolve this.  HR Self Service: the Take parental leave element can be added to the locations where child data is registered. Solved Messages  HR links not visible in HR Core (3556963) Why As of the April release the person level of the organization can be activated using the HR links screen. This screen is not accessible to everyone, which is why as of this release the person level can also be activated using the Parameters UPI/Identity screen.  How Settings > Recording > Parameters UPI/Identity The Person level active option and the Allocate UPI field have been added to the ‘Parameters UPI/Identity’ screen. Activating or deactivating the person level: When the Person level active option is selected, the person level is activated for the current client. Note: when the Person level active option is selected and next deselected, the person level is deactivated for the current client. Employees and persons are no longer synchronized when this option has been deselected. The Allocate UPI field can be used to search for a person using the following linking methods:  Social Security Number (BSN) only Social security number (BSN), birth name and date of birth In other words, the system always searches for the Social Security Number (BSN) first to determine whether a person with the same BSN is available. If the BSN, birth name and date of birth search method is used, the system checks if the entered employee can be linked to a person based on initials + last name + date of birth. Employees are always linked to a person in the following situations.   Situation Employee with Social Security Number (BSN) Person with Social Security Number (BSN) Will a unique link be created? A No No Yes, by last name, initials and date of birth B Yes No Yes, by last name, initials and date of birth C No Yes Yes, by last name, initials and date of birth D Yes Yes Yes, by Social Security Number Checks A number of steps must be performed before activating the person level. See the information at the ‘Person level active’ option in the Online Help topic ‘Screens and fields > Settings > Data exchange > HR links’. Information about the ‘Proposed UPI’ report is available in the Online Help topic ‘Screens and fields > Reports > Personnel management > Proposed UPI’. Action When the person level of the organization is to be activated, follow the above steps and consult the Online Help for information on the Proposed UPI report and inconsistencies therein. Processing report of Person level conversion When the person level has been activated (as client and/or consultant) using Parameters UPI/Identity, the conversion starts as of 5.30 pm. How much time the conversion takes depends on the number of employees of a client. The conversion of clients with a maximum of 5000 employees takes approximately one hour. When the conversion is complete, the processing report is stored under Shared reports. Note: this report is visible at client level. Select the client without the company in the navigation path at the top of the screen.   If the first tab in this report is empty, all employees with a UPI are linked to a person. If the first tab in this report contains employees, they could not be linked to a person because, for example, there are two employees with the same UPI but with different last names.  Action If the first tab in the processing report contains employees, the Proposed UPI report must be generated to consult the remarks included therein. Correct the employees concerned and deactivate and next reactivate the Person level active option as described above. The conversion starts again after 5.30 pm and the missing persons will be created. A new processing report will be generated when the conversion has been completed.  Employee linked to multiple persons (3592360) When an employee is created with a UPI and the person level is activated, the UPI becomes the person code. In principle each employees gets a unique UPI and person code. However, when an employee already exists, the existing UPI is searched for based on the Social Security Number (BSN) and linked to the new employee. As a result one person has two employees. This concerns the same person with multiple employments at the organization.  Sometimes an employee who is employed a second time is assigned a unique UPI and is, therefore, linked to a new person. This can be resolved using Employee > Person > Change UPI. Situation When an existing employee with start date 1-1 is linked to a new employee with start date 1-7 using the ‘Change UPI’ option, the UPI and person are unlinked at the existing employee for the 1-1 to 1-7 period. As of 1-7 the existing employee is again linked to the new person. This ensures that changes prior to 1-7 are not applied to the new employee as well. The existing person, who has no linked employees, is removed. This ensures no employee is linked to two persons. Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 14:00 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 194 Weergaven