Mijn Communities
Help

Veelgestelde vragen in Visma.net ERP

Sorteren op:
Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Valuta.   Valutakoersen automatisch importeren
Volledig artikel weergeven
19-09-2023 11:46 (Bijgewerkt op 19-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 59 Weergaven
Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Bank-/kas.   Inlezen van bankafschriften via een bestand (CAMT/MT940) Afschriftregels verwerken voor een onbekende relatie en/of restitutie via betalingen herindelen Meerdere nulregels verbergen bij afschriftregels verwerken Afschriften opnieuw downloaden bij ontbrekende afschriften Bankkoppeling wijzigen 
Volledig artikel weergeven
23-05-2023 11:48 (Bijgewerkt op 19-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 271 Weergaven
Als beheerder kan het handig zijn om een overzicht te hebben van alle gebruikers binnen de organisatie die werken met de software van Visma. Hiervoor is nu het self service portaal Authentication Settings beschikbaar. Authentication Settings maakt het mogelijk om het loginproces zelfstandig in te richten. Wanneer je een authenticatie beleid wilt instellen dat afwijkt van het door Visma ingestelde standaardbeleid, dan zijn hiervoor nu mogelijkheden beschikbaar.   In dit artikel laten we zien hoe gebruik gemaakt kan worden van de basisfunctionaliteit. De basisfunctionaliteit maakt het mogelijk om vanuit Authentication Settings een lijst met alle beschikbare gebruikers op te vragen binnen een bepaald domein (tab Gebruikers) waarbij gebruikersgegevens direct bewerkt kunnen worden (voornaam, achternaam, e-mailadres, land, taal). Ook is er informatie te vinden wanneer een gebruiker voor het laatst ingelogd is en het aantal keer dat een gebruiker in een bepaalde applicatie heeft ingelogd.   De beheerder krijgt tevens uitgebreide informatie te zien over het wachtwoord en de tweestapsverificatie (2FA)-opties van de desbetreffende gebruiker. Ook kan hij vanuit het venster gebruikers een aantal acties uitvoeren, zoals;   Verzenden reset wachtwoord e-mail (Send reset password e-mail) Genereer een eenmalig wachtwoord (Generate a one-time password) Genereer een eenmalige 2FA-backupcode (Generate a one-time emergency code) De Visma.net-gebruiker kan toegang krijgen door voor de verantwoordelijke medewerker de Authentication Settings service op klantniveau in te schakelen. Dit doe je door via Visma.net Admin de rol Authentication administrator toe te voegen aan het bedrijf waar (klant) achter staat. Indien je voor verschillende bedrijven een apart authenticatiebeleid wilt instellen kan de service ook op bedrijfsniveau worden ingeschakeld via Visma.net Admin. Dit kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld per bedrijf met een ander domein werkt waarvoor je ook een apart beleid wilt instellen.   Schakel in dit geval eerst de service authentication settings in op bedrijfsniveau. Hierna kan op gebruikersniveau de rol Authentication administrator worden toegekend waarna de gebruiker rechten zal krijgen tot Authentication Settings voor de specifieke bedrijven. De verantwoordelijke medewerker kan nu inloggen in Visma Home waar de tegel Authentication Settings zichtbaar is geworden. Om gebruik te maken van de functionaliteit moet via Authentication Settings een domein geregistreerd worden. Na het registreren van het domein is de hierboven beschreven basisfunctionaliteit direct beschikbaar..    Wanneer je gebruik wilt maken van de geavanceerde opties zoals Single Sign-On dan kan een koppeling met een eigen identiteitsprovider opgezet worden op de tab Single Sign-On. Lees hierover meer in de volgende veelgestelde vraag. Let op: deze geavanceerde opties zijn niet gratis.   Binnen het portaal in het Help centre is een uitgebreide handleiding terug te vinden hoe het domein vastgelegd en geverifieerd kan worden, deze is ook beschikbaar via de volgende link.
Volledig artikel weergeven
16-01-2023 09:25 (Bijgewerkt op 19-09-2023)
 • 6 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1032 Weergaven
Het verwerken van een PIN-betaling op een verkoopfactuur kan in twee stappen worden uitgevoerd: Verwerken van de betaling in de bank; in deze stap wordt het bedrag van de pin ontvangen in de bank.  Afletteren van de verkoopfactuur; Na verwerking van de bank, is het belangrijk een betaling te koppelen aan de juiste verkoopfactuur. Dit proces wordt afletteren genoemd en zorgt ervoor dat de openstaande factuur als Gesloten wordt gemarkeerd Voordat we deze stappen kunnen uitvoeren moet een klein stukje aanvullende inrichting worden gedaan, namelijk het aanmaken van een bank-/kasrekening, betaalmethode en invoersoort.  Inrichting - Aanmaken bank-/kasrekening Maak een Bank-/kasrekening aan voor PIN-betalingen in het venster Bank-/Kasrekeningen. Let op: Zorg ervoor dat de bankrekening is uitgesloten van AutoPay. De gekoppelde grootboekrekening voor PIN-betalingen is een tussenrekening die eventueel nog aangemaakt moet worden in het venster Rekeningschema. Inrichting - Aanmaken betaalmethode Maak een betaalmethode aan voor de PIN in het venster Betaalmethoden Markeer de optie Gebruik in debiteuren zodat de betaalmethode alleen beschikbaar is voor het debiteurenproces. Voeg aan de Toegestane bank-kasrekeningen  de zojuist aangemaakte Bank-/kasrekening toe en markeer Standaard (debiteuren) Inrichting van het proces - Aanmaken invoersoort Maak de invoersoort PIN aan in het venster Invoersoorten Gebruik het type Ontvangst. Koppel de invoersoort aan de Bank-/kasrekening waarop de bijschrijving van de PIN-betaling wordt verwerkt.  Het verwerken van de betaling in de bank Open het venster Afschriftregels verwerken Boek het ontvangen bedrag op de bankrekening naar de tussenrekening PIN door gebruik te maken van de invoersoort PIN Kies Verwerken   Afletteren van de verkoopfactuur Zoek in het venster Verkoopfacturen de factuur die is betaald via de pin Wijzig op de tab Financiële gegevens de betaalmethode naar PIN (Let op: De Bank-/kasrekening wijzigt hierdoor ook naar PIN) Kies onder Acties voor Betalingen aanmaken In het geopende venster Debiteurbetalingen kan het bedrag desgewenst worden aangepast in geval van een deelbetaling. Na Vrijgeven is het saldo van de betaling tegengeboekt op de tussenrekening PIN
Volledig artikel weergeven
19-09-2023 12:18
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 110 Weergaven
Het aanmaken en vrijgeven van een verkoopfactuur Open het venster Verkoopfacturen Voeg een nieuwe regel toe ( + ) Wijzig eventueel de factuurdatum en de periode Selecteer de debiteur De Externe referentie en de Factuurtekst zijn optionele gegevens Op het tabblad Documentgegevens kunnen de factuurregels worden toegevoegd door gebruik te maken van ( + ) Sla de factuur op met Kies Vrijgeven om de factuur te verwerken naar de financiële administratie. Hierna is de factuur niet meer wijzigbaar Overzicht statussen verkoopfactuur Status Beschrijving In balans Het totaal van de detailregels inclusief BTW is gelijk aan het factuurtotaal Geblokkeerd De optie Blokkeren is aangevinkt. Vrijgeven is niet mogelijk Open De verkoopfactuur heeft een openstaand saldo. Er kunnen wel  deelbetalingen hebben plaatsgevonden.  Gesloten Het openstaande saldo van verkoopfactuur is nul Verwerken van meerdere documenten In het venster Debiteuren documenten vrijgeven is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd vrij te geven. Kies Alle vrijgeven om alle debiteuren documenten vrij te geven of kies Vrijgeven om alle gemarkeerde (aangevinkte) documenten vrij te geven Verzenden van verkoopfacturen In het venster Facturen verzenden is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd te verwerken, afhankelijk van de gekozen actie. Mogelijke acties zijn onder andere: Facturen emailen Facturen afdrukken Naar AutoInvoice verzenden Op basis van de gekozen actie en het datumbereik worden de verkoopfacturen getoond die aan de criteria voldoen Kies Alle verwerken om alle verkoopfacturen te verwerken of kies Verwerken om alle gemarkeerde (aangevinkte) verkoopfacturen te verwerken
Volledig artikel weergeven
05-09-2023 13:36
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 769 Weergaven
In Visma.net ERP is het mogelijk om met verschillende valuta's te werken. De koersen voor deze valuta's kunnen handmatig worden vastgelegd (op dagbasis), maar kunnen ook automatisch ingelezen worden*. Afhankelijk van de instelling Importfrequentie worden koersen per dag geregistreerd, een koers per week of een koers per maand.    Let op: koersen worden alleen opgehaald wanneer een transactie gedaan wordt op een datum waarop nog geen koersinformatie bekend was in het venster Valutakoersen. In het venster Valutakoersen zult u deze geen koersen tegenkomen op dagen waarop geen enkele transactie is geregistreerd, ook al gebruikt u de instelling Dagelijks.   * Koersen worden opgehaald via de Bank of Finland (dagelijks rond 16:00) Koersen automatisch bijwerken Ga naar het venster Voorkeuren valuta Markeer de optie Valutakoersen automatisch importeren Selecteer de koersoort waarin de koersen opgeslagen worden Selecteer de frequentie (Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks)  
Volledig artikel weergeven
16-11-2021 15:40 (Bijgewerkt op 04-09-2023)
 • 7 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1209 Weergaven
Bij het openen van de urenregistratie in de Visma 360 app kan de volgende waarschuwing verschijnen: "Je hebt geen toegang om uren te registreren. Ga naar de gebruikersinstellingen in Visma.net Financials om dit in te stellen."   Deze melding wordt meestal veroorzaakt door het ontbreken van een medewerker in Visma.net Financials. Een medewerker wordt geïdentificeerd op basis van het e-mailadres waarmee je bent ingelogd in de Visma 360 app.   Om dit probleem op te lossen, volg je onderstaande stappen: Open Visma.net Financials. Open het venster Medewerkers. Zorg ervoor dat een medewerker is aangemaakt voor het registreren van uren. Controleer of het veld E-mail van de medewerker overeenkomt met het mailadres waarmee de betreffende gebruiker is ingelogd in de Visma 360 app. Controleer of het e-mailadres uniek is voor alle medewerkers  
Volledig artikel weergeven
30-08-2023 11:23
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 69 Weergaven
Wisselen van bedrijf in de Visma 360 app: Open het menu door te klikken op het pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm. Klik op de naam van het momenteel geselecteerde bedrijf. Uit de lijst van beschikbare bedrijven, selecteer het gewenste bedrijf om te wisselen.  
Volledig artikel weergeven
30-08-2023 11:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 59 Weergaven
Voor het verrekenen van een verkoopfactuur met een creditfactuur zijn meerdere mogelijkheden Direct vanuit de verkoopfactuur Vanuit de creditfactuur (volledig of gedeeltelijk) 1. Direct vanuit de verkoopfactuur Open het venster Verkoopfacturen  Open de factuur die moet worden gecorrigeerd Kies Acties/Tegenboeken en verrekenen Een nieuwe verkoopfactuur wordt aangemaakt van het soort Creditnota Kies Vrijgeven De oorspronkelijke factuur en de creditnota worden met elkaar verrekend en krijgen de status Gesloten Let op: voor verkoopfacturen waarop al een betaling heeft plaatsgevonden vindt de verrekening plaats, maar zal het resterende saldo van de creditnota met status Open worden getoond.  2. Vanuit de creditfactuur (volledig of gedeeltelijk) Ga naar het venster Verkoopfacturen  Selecteer en open de creditfactuur die moet worden verrekend (creditfacturen zijn niet zichtbaar in de tab Facturen, maar wel in de tab Alle regels of Creditnota’s Kies Acties/Betaling aanmaken Het venster Debiteurenbetalingen wordt geopend Voeg op het tabblad Te koppelen documenten de te verrekenen documenten toe door in de kolom Referentienr.  de factuur te selecteren. TIP: de creditnota kan worden gebruikt om meerdere facturen te verrekenen of er blijft een saldo openstaan als het factuurbedrag kleiner is dan het bedrag van de creditnota Kies Vrijgeven De verschillende documenten worden met elkaar verrekend en afhankelijk van het saldo van de verrekening kan een document nog de status Open behouden.
Volledig artikel weergeven
29-08-2023 11:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 106 Weergaven
Een creditnota kan handmatig worden toegevoegd of als tegenboeking van een bestaande factuur. Handmatig aanmaken creditnota Open het venster Verkoopfacturen Voeg een nieuwe factuur toe ( + ) Wijzig eventueel de factuurdatum en de periode Selecteer de debiteur De Externe referentie en de Factuurtekst zijn optionele gegevens Op het tabblad Documentgegevens kunnen factuurregels worden toegevoegd door gebruik te maken van ( + ). Let op:  bedragen moeten positief worden ingevoerd Sla de factuur op met Kies Vrijgeven om de factuur te verwerken naar de financiële administratie. Hierna is de factuur niet meer wijzigbaar. Tegenboeken van een bestaande factuur Open het venster Verkoopfacturen Zoek de factuur waarvoor een creditnota aangemaakt moet worden Kies Acties/Tegenboeken De creditnota is aangemaakt Sla de factuur op met Kies Vrijgeven Overzicht statussen creditnota Status Beschrijving In balans Het totaal van de detailregels inclusief btw is gelijk aan het factuurtotaal. Geblokkeerd De optie Blokkeren is gemarkeerd. Vrijgeven is niet mogelijk. Open De creditnota heeft een openstaand saldo.  Eventueel kunnen er al wel  deelbetalingen hebben plaatsgevonden. Gesloten Het openstaande saldo van de creditnota is nul. Vrijgeven van meerdere creditnota's In het venster Debiteuren documenten vrijgeven is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd vrij te geven. Kies Alle vrijgeven om alle beschikbare documenten vrij te geven of kies Vrijgeven om alleen de gemarkeerde (aangevinkte) documenten vrij te geven Verzenden van creditnota’s In het venster Facturen verzenden is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd te verzenden, afhankelijk van de gekozen actie. Mogelijke acties zijn onder andere: Facturen e-mailen Facturen afdrukken Naar AutoInvoice verzenden Op basis van de gekozen actie en het datumbereik worden alle verkoopfacturen getoond die aan deze criteria voldoen Kies Alle verwerken om alle creditnota's te verwerken of kies Verwerken om alleen de gemarkeerde (aangevinkte) creditnota's te verwerken
Volledig artikel weergeven
29-08-2023 11:43
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 60 Weergaven
In situaties waarin een openstaand saldo op een factuur naar verwachting niet meer zal worden betaald, kan besloten worden om het saldo af te schrijven. Deze procedure geldt eveneens voor creditfacturen of debiteurbetalingen met een openstaand saldo. Instellen van een afboekingslimiet op debiteurniveau Open het venster Debiteuren  Open de stamgegevens van de betreffende debiteur Controleer of het veld Afboekingen inschakelen is gemarkeerd Leg op het tabblad Algemene informatie de gewenste afboekingslimiet vast. Bewaar de wijzigingen Tip! Zorg ervoor dat de basisinstellingen in het Debiteurtype is vastgelegd, zodat bij het aanmaken van een nieuwe debiteur de instelling direct is vastgelegd. Afboeken van een specifieke verkoopfactuur Open het venster Verkoopfacturen Open de verkoopfactuur die u wilt afboeken Kies Acties/afboeken  Het venster Saldo afboeken wordt geopend. In het veld Redencodes staat de redencode van de afboeking. Hierin is de tegenrekening van de boeking vastgelegd.  Kies Verwerken om het openstaande saldo af te boeken Meerdere verkoopfacturen tegelijkertijd afboeken Open het venster Saldo afboeken Kies de Soort “Afboeking”. Let op: wanneer een creditfactuur of debiteurbetaling moet worden afgeboekt, kies dan voor de Soort “Creditafboeking” Eventueel kan een aanvullende selectie op vestiging en/of debiteur worden gemaakt De redencode wordt gebruikt voor het bepalen van de tegenrekening van de boeking Geef een Limiet in voor het maximaal af te boeken bedrag. Let op: de afboekingslimiet die is vastgelegd in de stamgegevens van de debiteur is hierbij dus niet van toepassing. Markeer de facturen die afgeboekt moeten worden Kies Verwerken om het openstaande saldo in bulk af te boeken  
Volledig artikel weergeven
22-08-2023 11:44 (Bijgewerkt op 23-08-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 283 Weergaven
Indien u met een directe bankkoppeling werkt, dan worden bankafschriften normaal gesproken automatisch voor u klaar gezet om te verwerken in het scherm Afschriftregels Verwerken. Soms is er echter een probleem waardoor de afschriften niet automatisch worden klaar gezet.   Bankafschriften komen als eerste binnen in de AutoPay service. Bij ontbrekende afschriften is de eerste plek, om te controleren of de afschriften zijn binnen gekomen, dan ook AutoPay.    Hieronder staat beschreven hoe nagegaan kan worden waar het probleem precies zit en hoe dit vaak zelfstandig is op te lossen. Blijft het probleem terugkomen? Schakel dan uw vaste aanspreekpunt in. 1. Autopay openen Open AutoPay vanuit Visma.net Home of via het menu linksboven. 2. Controleer de ontvangen bankafschriften Kies in AutoPay voor het tabblad Overzicht en vervolgens voor Bankdownloads in het linkermenu. Dit geeft het overzicht weer van alle ontvangen bankafschriften. Bovenaan kan er onder andere op basis van het rekeningnummer en de datum gefilterd worden. Hebben één of meerdere afschriften geen downloaddatum gekregen in de kolom Gedownload óf staat er de downloaddatum 01-01-2001, ga dan verder met stap 4 om de afschriften alsnog handmatig te downloaden. Is dit niet het geval, ga dan verder met stap 5. Staan de betreffende afschriften helemaal niet in AutoPay? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt.     3.Afschriften opnieuw downloaden Selecteer de gewenste afschriften en klik rechtsonderaan op de groene Downloadopties  knop. Opnieuw afschriften downloaden kan met de onderste optie Voor downloaden beschikbaar stellen. Let op: Is de Voor download beschikbaar stellen knop niet beschikbaar, kies dan eerst voor de optie Als gedownload markeren. Hierna is de knop wel beschikbaar.   4. Controleer of de afschriften binnenkomen in Visma.net ERP De afschriften zullen nu binnen komen in Visma.net ERP in het scherm Postvak In - AutoPay. In de meeste gevallen worden de afschriften op gezette tijden, automatisch verwerkt via de ingestelde automatiseringsagenda's. Hierdoor zijn de afschriftregels automatisch beschikbaar in het scherm Afschriftregels Verwerken.   Afhankelijk van de instellingen in de betreffende automatiseringsagenda’s worden afschriften één of meerdere keren per dag verwerkt. Staan er afschriften van meerdere dagen in dit overzicht, controleer dan de instellingen in de automatiseringsagenda’s (zie stap 6) of vraag om aanvullende ondersteuning via het vaste aanspreekpunt. 5. Overzicht automatiseringsagenda’s Ga naar het venster Overzicht automatiseringsagenda’s en identificeer alle agenda’s voor het venster CA.50.40.0S. Dit kan ook door te filteren op de kolom Scherm. Let op dat alleen actieve agenda’s worden gebruikt in deze stap. Te herkennen aan het vinkje in de kolom Actief.     Lijken de agenda’s correct te zijn ingesteld? Ga dan verder met stap 7. In deze stap kan de agenda direct gestart worden om de afschriften te verwerken. Stap 7 is ook te gebruiken als er niet gewacht kan worden totdat de automatiseringsagenda de afschriften periodiek heeft verwerkt. 6. Agenda uitvoeren Open de agenda en kies rechtsboven voor de optie Agenda uitvoeren     De afschriften zullen nu verwerkt worden en beschikbaar komen in het scherm Afschriftregels Verwerken.   Zijn de afschriftregels toch niet beschikbaar in Afschriftregels Verwerken? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon voor aanvullende ondersteuning.
Volledig artikel weergeven
16-11-2022 13:15 (Bijgewerkt op 17-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 498 Weergaven
Deze procedure betreft het inlezen van bankafschriften via een bestand. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de koppeling via Autopay, waardoor deze procedure overbodig is. Voor bankrekeningen waarvoor geen directe bankkoppeling beschikbaar is, kunnen bankafschriften worden ingelezen in het CAMT053 of MT940 formaat. Vooraf dient het volgende gecontroleerd te worden Navigeer naar het venster Bank-/kasrekeningen  Selecteer de bank-/kasrekening waarop een handmatig bestand moet worden geïmporteerd Controleer of het vinkje Bestanden handmatig uploaden is gemarkeerd Selecteer het juiste bestandsformaat Let op: MT940 bestanden van banken die niet in de lijst staan zijn vaak alsnog te importeren via één van de banken die in de standaardlijst staan Importeren bankafschriften Navigeer naar het venster Import afschriftregels Klik op het + icoon Selecteer de bank-/kasrekening waarop het bestand geïmporteerd dient te worden Klik op de knop Bestand uploaden Selecteer het bestand dat ingelezen moet worden Let op: een MT940 bestand dient van het formaat .txt te zijn. Dit is vast te leggen in de eigenschappen van het bestand. Klik na verwerking op Opslaan De afschriftregels zijn beschikbaar in het venster Afschriftregels verwerken  
Volledig artikel weergeven
23-05-2023 11:40 (Bijgewerkt op 17-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 291 Weergaven
Het versturen van aanmaningen bestaat in basis uit 3 stappen: Verkoopfacturen beschikbaar maken of uitsluiten van de aanmaning Voorbereiden van aanmaningen Het verwerken (afdrukken of e-mailen) van aanmaningen 1. Verkoopfacturen beschikbaar  maken of uitsluiten van de aanmaning In de stamgegevens van de debiteur wordt vastgelegd of aanmaningen verstuurd moeten worden Open het venster Debiteuren  Selecteer het tabblad Factuurinstellingen Controleer of het veld Aanmaningen per e-mail verzenden en/of Aanmaningen afdrukken is gemarkeerd. Als beide niet zijn gemarkeerd, dan is de debiteur uitgesloten van het aanmaningenproces Tip: de instelling van het debiteurtype wordt overgenomen, dus zorg ervoor dat daar de meest gebruikte instelling is vastgelegd.     Om een individuele verkoopfactuur uit te sluiten van de aanmaning kan op het tabblad Financiële gegevens van de verkoopfactur het veld Ingetrokken worden gemarkeerd 2. Voorbereiden van aanmaningen In deze stap wordt een selectie gemaakt welke aanmaningen verzonden of afgedrukt moeten worden. Open het venster Aanmaningen voorbereiden In het venster kan door gebruik te maken van Debiteurtype en/of Debiteur een selectie worden gemaakt uit alle openstaande posten De Aanmaningsdatum wordt gebruikt als peildatum om te bepalen of een document vervallen is De optie Alle vervallen documenten neemt het document mee in de aanmaning, ongeacht hoe vaak de factuur al aangemaand is De optie Aanmaningsniveau bepaalt voor welk aanmaningsniveau de facturen opgenomen zullen worden De optie Overige open documenten meenemen zal ook de niet-vervallen documenten  meenemen in de aanmaning De optie Creditnota’s meenemen zal ook creditnota’s meenemen in de aanmaning De optie Op referentienummer splitsen zal in plaats van te groeperen per debiteur/aanmaningsniveau alle individuele documenten in het overzicht tonen Markeer desgewenst specifieke regels in het overzicht om niet alle regels aan te manen, gevolgd door Verwerken. Met de knop Alle verwerken worden alle regels, ongeacht markering, in het overzicht meegenomen. Het voorbereiden is gereed 3. Het afdrukken/verzenden van de aanmaningen Open het venster Aanmaningen afdrukken / vrijgeven Een overzicht van de voorbereidde aanmaningen is zichtbaar Via de optie Bekijk aanmaning kan de aanmaning nog worden gewijzigd. Bijvoorbeeld voor het verwijderen de aanmaning en het alsnog intrekken (uitsluiten) van de openstaande post  Selecteer de actie Aanmaning afdrukken of Aanmaning e-mailen Kies Alle verwerken om de actie af te ronden   Let op: wanneer in het venster Voorkeuren debiteuren de optie Aanmaningen automatisch vrijgeven niet is gemarkeerd, moeten de aanmaningen voor het afdrukken/verzenden eerst worden vrijgegeven. Dit kan gedaan worden in hetzelfde venster door de actie Aanmaningen vrijgeven te selecteren. 
Volledig artikel weergeven
15-08-2023 11:52
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 122 Weergaven
Een debiteurenrestitutie is een (terug)betaling aan de debiteur. Dit kan een creditnota zijn, een dubbele betaling of een combinatie van beide. Bankrekeningnummer debiteuren controleren voor de betaling In de debiteurenrestitutie wordt bij het aanmaken van de restitie een betaalmethode gebruikt. Voor een uitbetaling aan een debiteur wordt het bankrekeningnummer gebruikt uit de betalingsmethode voor de restitutie. Open het venster Debiteuren Bekijk de stamgegevens van de debiteur waaraan de restitutie moet worden gedaan Selecteer het tabblad Betaalmethoden Als de betaalmethode in het overzicht staat kies dan voor Betaalmethode weergeven. Het IBAN nummer is hier zichtbaar. Bij het ontbreken van de betaalmethode kan de knop Betaalmethode toevoegen worden gekozen om de ontbrekende gegevens vast te leggen.  Aanmaken van een debiteurenrestitutie Open het venster Debiteurenrestitutie verwerken De velden onder Documenten selecteren  geven de mogelijkheid om de getoonde regels te filteren, terwijl de velden onder Invoer gebruikt worden in de verwerking.  Selecteer in het veld Debiteur de gewenste debiteur of laat het veld leeg om transacties van alle debiteuren te zien Pas eventueel de Betaaldatum aan van de te betalen post. Let op:  Dit moet in de afzonderlijke regel gedaan worden en niet in het veld Betaaldatum in de kop.  Demarkeer eventueel Afzonderlijk betalen om meerdere posten als één bedrag terug te betalen Markeer de te verwerken regels en kies Debiteurenrestituties aanmaken De betalingsopdracht wordt op vergelijkbare wijze als bij crediteurenbetalingen aangemaakt voor verwerking door de bank en is terug te vinden in het venster Betalingsopdrachten In het venster Debiteurbetalingen  is deze betaling nu terug te vinden onder het tabblad Terugbetalingen       
Volledig artikel weergeven
04-07-2023 11:42 (Bijgewerkt op 04-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 314 Weergaven
In deze procedure wordt het proces van automatische incasso doorlopen.  Hierbij gaan we ervan uit dat een basisinrichting aanwezig is met de juiste betaalmethoden en bank-/kasrekening voor incasso’s onderweg. Het incassoproces wordt aan de hand van een aantal stappen verder toegelicht: Vastleggen incassogegevens bij de debiteur Verwerken van de verkoopfacturen Verwerken van de incasso’s Verwerken van incasso’s in de bank Verwerken van storneringen in de bank Overzicht Overige zaken Vastleggen incassogegevens bij de debiteur  Ga naar het venster Debiteuren Open de stamgegevens van een debiteur Ga naar het tabblad Automatische incasso en vul de machtigingsgegevens in Er kunnen per debiteur meerdere machtigingen actief zijn.  Denk hierbij ook aan  eenmalige incasso’s. Zet bij de meest gebruikte overeenkomst een vinkje in de kolom Is standaard. Ga naar het tabblad Betaalmethode en zet een vinkje in het veld Is Standaard bij de juiste incasso methode (CORE of B2B). Verwerken van de verkoopfacturen Maak uw verkoopfacturen op de reguliere manier aan. Op het tabblad  Factuuradres  kan de machtiging voor een incasso worden gekoppeld. Als de machtiging als standaard is gemarkeerd in de debiteur dan zal deze automatisch al geselecteerd zijn. Wanneer de debiteur meerdere machtigingen heeft kan hier worden aangegeven welke machtiging gebruikt moet worden. Op het tabblad  Financiële gegevens is de betaalmethode zichtbaar. Zorg ervoor dat hier een van de twee incasso methoden is geselecteerd (CORE of B2B) Voordat een incasso verwerkt kan worden moeten de facturen zijn vrijgegeven. Afhankelijk van de  Afdruk- en e-mailopties  moet de factuur zijn gemaild, afgedrukt of verzonden naar Autopay. Verwerken van de incasso Visma.net maakt per betaalmethode een batch aan die eventueel nog gesplitst wordt in eerste en volgende incasso’s. Dit betekent dat max. 4 batches worden aangemaakt bij de verwerking van twee verschillende betaalmethoden. Houdt hier rekening mee als het totaal in te sturen batches per week door uw bank is gelimiteerd. Houdt tevens rekening met een eventuele maximale limiet per batch die door de bank wordt aangehouden. De vervaldatum van de factuur wordt als incassodatum aangehouden (mits deze niet in het verleden ligt). Open het venster Automatische incasso’s verwerken Vul de gewenste betaalmethode in. Afhankelijk van de inrichting wordt nu ook de gekoppelde bank-/kasrekening en rekening vereffening ingevuld. Pas deze, indien gewenst, aan.  Met het veld Tot aan vervaldatum kan worden bepaald dat alleen incasso’s met een vervaldatum lager dan deze datum worden getoond. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal dagen verwerking dat nodig is bij de bank (vastgelegd bij de betaalmethode). Vink de gewenste incasso’s aan en klik op Verwerken of kies voor Alle verwerken.  Let op: bij veel facturen kan de verwerking veel tijd in beslag nemen. Wacht daarom altijd totdat het proces volledig is afgerond, alvorens een nieuwe verwerking te starten. Direct na het verwerken wordt een incassobestand aangemaakt en ter download aangeboden. Deze kan worden ingelezen in uw bankprogramma. Bij gebruik van de directe bankkoppeling wordt het incassobestand direct ingelezen in de bank. Na het verwerken van de incasso's zijn  Debiteurbetalingen  aangemaakt en gekoppeld aan de betreffende facturen. Deze betalingen zijn gekoppeld aan de bank-/kasrekening  Incasso Onderweg . Daarnaast is een Inkomende betaling onderweg aangemaakt waarin alle debiteurbetalingen gekoppeld zijn. Deze inkomende betaling onderweg wordt gebruikt om te matchen met de afschriftregel van de ontvangst van deze incassobatch.  Let op:  geef deze inkomende betaling nooit zelf vrij, dit gebeurd automatisch na het koppelen aan de afschriftregel.  Verwerken van incasso’s in de bank Open het venster Afschriftregels verwerken en klik op Matchen Selecteer de regel waarop de incasso batch als ontvangst is geboekt.  Controleer in het rechterdeel van het scherm of de juiste incassobatch (inkomende betaling onderweg) is geselecteerd. De herkenning van de incasso in de bank gaat in principe automatisch omdat  op basis van de bankreferentie automatisch de regel wordt herkend. Indien geen automatische match is gemaakt, kunt u een vinkje zetten bij Gekoppeld. Kies Verwerken .  De Inkomende betalingen onderweg heeft nu de status "Vrijgegeven" gekregen. Verwerken van storneringen in de bank Storneringen worden door Visma.net automatisch herkend doordat in de afschriftregel een EREF nummer staat.  Kies voor Storneringen verwerken. De betreffende openstaande post wordt hierbij automatisch gematcht Klik op Verwerken.  Hiermee wordt de betaling teruggedraaid en komt de factuur beschikbaar om opnieuw te incasseren. Let op: Het automatisch storneren van incasso's is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden: Incasso's zijn aangemaakt vanuit Visma.net Incasso is ook daadwerkelijk op de vervaldatum uitgevoerd Afschrifregels zijn ingelezen via een CAMT bestand of directe bankkoppeling Incassobatch is verwerkt (ontvangst) Instelling Annuleren via de vereffeningsrekening is niet gemarkeerd in de betaalmethode voor incasso Instelling Annuleringsdatum standaard gelijk aan documentdatum is niet gemarkeerd in de betaalmethode die voor de incasso is gebruikt. Overzicht In het venster  Overzicht automatische incasso’s  is een historie van alle incasso’s terug te vinden. Bij eventuele foutmeldingen kunnen incasso's opnieuw worden aangeboeden. Let op: om opnieuw te kunnen versturen moet de status "Fout bij verzenden naar Autopay" worden geselecteerd en moet een Betaalmethode gekozen zijn.    Overige zaken Incassant-ID Controleer in het venster  Organisaties  en/of  Vestigingen  in het tabblad Betalingsinstellingen  of het veld  Incassant is ingevuld. Dit veld is verplicht om een incasso te kunnen verwerken.  Uitvoeringstermijn Houd rekening met de uitvoeringsstermijn van de incasso’s bij de bank. Bij de meeste banken is dit de volgende werkdag, indien de incasso's tijdig zijn aangeleverd. Hierbij is tegenwoordig geen onderscheid tussen een eerste of doorlopende incasso. Meer informatie hierover kunt u navragen bij uw bank.  In de betaalmethode kan de uitvoeringstermijn worden vastgelegd voor zowel eerste als doorlopende incasso's.  Datum laatste incasso De eerste keer bij het verwerken van de incasso's verschijnt een melding rechts bovenin het venster. Deze melding geeft aan dat bij machtigingen waarbij al eerder (via een vorig systeem) geïncasseerd werd, de datum laatste incasso moet worden ingevoerd. Na het verwerken van de incasso's is het niet meer mogelijk deze datum aan te passen.   
Volledig artikel weergeven
28-06-2023 14:59 (Bijgewerkt op 28-06-2023)
 • 9 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 638 Weergaven
Via het venster Bijlagen downloaden is het mogelijk om alle gekoppelde bijlagen in crediteuren-, debiteuren-, bank-/kas- en journaal-transacties op te halen.  Hiermee worden alle bijlagen in een zip-archief aangeboden ter download.  Stappen downloaden bijlagen Open het venster Bijlagen downloaden Klik op de + Vul een waarde in het veld Archiveringstaak en geef de taak een omschrijving. Selecteer het soort documenten (debiteuren, crediteuren, bank/kas of journaal) Selecteer het periode-bereik. Ons advies is om maximaal 12 perioden per archief te selecteren. Kies Opslaan Kies Archieven aanmaken. Bij veel bijlagen kan het proces enige tijd duren. Je kan Taakstatus opvragen kiezen om de voortgang op te vragen.   Zodra het archief gereed is, wijzigt de status naar Het proces is voltooid. Download de zip-bestanden één voor één door de regel te markeren en te kiezen voor Downloaden. Let op: wanneer het archief veel bijlagen bevat kunnen meerdere zip-bestanden beschikbaar zijn.     
Volledig artikel weergeven
27-06-2023 16:47
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 182 Weergaven
Ontvangt u nog uw facturen van PostNL als PDF per email of stuurt u deze naar de scanservice?   Sinds enige tijd is het mogelijk om van PostNL een e-factuur te ontvangen.   Een e-factuur kent vele voordelen t.o.v. de traditionele PDF. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het besparen van kosten en tijd door de snellere verwerking . Hiermee kunt u uw administratie dus nog verder automatiseren.   Bovendien komen e-facturen vrijwel direct na het versturen door uw leverancier in Visma.net terecht. Dit voorkomt onnodige stress vlak voor een btw of rapportage deadline.   Daarnaast worden e-facturen via het beveiligde Peppol netwerk verstuurd waardoor de kans op spookfacturen nihil is.   U kunt om een e-factuur vragen via uw vaste aanspreekpunt bij PostNL.   Heeft u geen vast aanspreekpunt dan kunt u terecht bij de klantenservice van PostNL via 088-8686868 of per email via business@postnl.nl   Het is mogelijk om e-facturen te ontvangen als u gebruik maakt van AutoInvoice (standaard bij Visma.net) en het ontvangen van e-facturen via Peppol hebt ingeschakeld.    U leest hier hoe u e-facturen via Peppol kunt inschakelen: Uw elektronisch factuuradres opzoeken in AutoInvoice   Heeft u nog vragen? Stel deze dan via uw vaste aanspreekpunt.   Update Ons is inmiddels duidelijk geworden dat voor de self-billing facturenstroom PostNL op dit moment helaas nog geen e-factuur kan sturen en dat voorlopig ook niet van plan is. Ontvangt u self-billing facturen? Dan is het wel goed om aan te geven bij PostNL dat u ook voor deze facturenstroom graag een e-factuur zou willen ontvangen. Wellicht wordt deze keuze van dan heroverwogen door PostNL. Handige links Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice
Volledig artikel weergeven
23-06-2022 15:36 (Bijgewerkt op 01-06-2023)
 • 4 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1244 Weergaven
Bij het verwerken van afschriftregels kunnen er nulregels zichtbaar zijn. Aangezien deze waarschijnlijk niet verwerkt kunnen worden is het mogelijk de regels te verbergen. Deze actie kan voor meerdere regels worden uitgevoerd. Kolom zichtbaar maken Open het venster Afschriftregels verwerken Selecteer een Bank-/kasrekening. Open de configuratie kolommen Zorg ervoor dat de kolom Verbergen aan de Geselecteerde kolommen is toegevoegd Kies OK Geselecteerde verbergen Via de kolom Verbergen kunnen een of meerdere afschriftregels worden gemarkeerd. Markeer de nulregels die verborgen moeten worden. Kies de knop Geselecteerde verbergen Kies Ja op de waarschuwing die verschijnt De regels verdwijnen uit het venster Kies Opslaan om de wijziging definitief te maken. Let op: Controleer altijd of de juiste regels zijn gemarkeerd voor het verwerken. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.
Volledig artikel weergeven
26-05-2023 15:33 (Bijgewerkt op 31-05-2023)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 432 Weergaven
Bij het verwerken van de afschriftregels kan het voorkomen dat het niet direct bekend is voor welke relatie de uitgave/ontvangst bestemd is. Een andere situatie is de terugbetaling van een crediteur, waarvoor nog geen debetcorrectie bestaat en omgekeerd een betaling aan een debiteur, waarvoor nog geen creditnota bestaat. In al deze situaties is het niet direct mogelijk om de afschriftregel te verwerken. Een methode die uitkomst kan bieden is het gebruik van het herindelen van de betalingen. Dit proces bestaat uit een aantal stappen: Aanmaken van een Bank-kasrekening Aanmaken van een Invoersoort Toepassen van de invoersoort bij het verwerken van afschriftregels Transactie toekennen aan de debiteur/crediteur 1. Aanmaken bank-/kasrekening Ga naar het venster Bank-/kasrekeningen Voeg via + een nieuwe rekening toe met de omschrijving Herclassificeren. Let op: Je kunt uiteraard kiezen om een herindelingsrekening per vestiging aan te maken. Maak in dat geval voor elke vestiging een aparte tussenrekening aan. Zet de Instellingen voor AutoPay-integratie zowel bij afschriften als inkomende betalingen op Uitsluiten van AutoPay Gebruik bij Rekening een tussenrekening (maak eventueel een nieuwe grootboekrekening aan) Kies de juiste Subrekening Voeg in het tabblad Betaalmethoden de betaalmethode 1 toe Markeer Gebruik in Crediteuren en Gebruik in Debiteuren Kies voor Opslaan en sluiten 2. Aanmaken invoersoort herindeling Open het venster Invoersoorten Klik op het + om een nieuwe invoersoort aan te maken met de code “CLSO” Kies Ontvangst Gebruik de omschrijving “Herclassificeren” Zet een vinkje bij Betalingen herindelen Selecteer bij het veld Rek. voorlopig boeken de bij stap 1 gekoppelde tussenrekening Klik op het + om de bank-/kasrekeningen te koppelen waarvoor deze herindeling beschikbaar moet zijn. Let op: Zorg dat hier geen betalingen onderweg of vereffeningsrekeningen tussen staan Kies voor Opslaan Maak nu op vergelijkbare wijze een invoersoort aan voor de herindeling van uitgaven met code “CLSU”.  3. Afschriftregel verwerken naar herindelen In dit voorbeeld wordt een afschriftregel verwerkt van een onbekende ontvangst van een crediteur die een terugbetaling heeft gedaan. Ga naar het venster Afschriftregels verwerken Selecteer de Bank-/kasrekening voor de verwerking van de afschriften Selecteer de afschriftregel met de ontvangst Kies Aanmaken op het tabblad Betaling aanmaken Selecteer de module Bank/kas Selecteer de invoersoort CLSO Wijzig indien gewenst het veld Omschr. trans. Kies Verwerken Deze onbekende ontvangst is nu terug te zien op de grootboekrekening 1102 Herclassificeren 4. Transactie toekennen aan debiteur/crediteur In het venster Betalingen opnieuw indelen verschijnen alle transacties die vanuit de afschriftregels naar deze tussenrekening zijn verwerkt. Vanuit dit venster kan vervolgens gekozen worden naar welk deelproces de betaling verwerkt moet worden.  Ga naar het venster Betalingen opnieuw indelen Selecteer de Invoersoort CLSO Alle openstaande transacties op deze rekening worden nu weergegeven. Klik in de betreffende regel in het veld Debiteur/crediteur en selecteer de juiste crediteur Markeer de betreffende regel en kies voor Verwerken Let op: De betaling is nu verwerkt naar een crediteurenbetaling. Als ook bekend is op welke factuur deze terugbetaling betrekking heeft kan direct gekozen worden voor de knop Resulterend document weergeven. Hiermee wordt het venster Debiteurenbetalingen geopend waar de betreffende factuur kan worden gekoppeld.  
Volledig artikel weergeven
22-07-2021 11:58 (Bijgewerkt op 26-05-2023)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1903 Weergaven