Mijn Communities
Help

Veelgestelde vragen in Visma.net ERP

Sorteren op:
Het gebruik van filters is een veelgebruikte functie in Visma.net, maar wist je dat er ook diverse voorgedefinieerde parameters beschikbaar zijn voor het maken van gebruikers- en/of datum-afhankelijke condities? Onderstaande lijst geeft een overzicht van de beschikbare parameters:   Parameter Betekenis @Me De huidige ingelogde gebruiker @MyGroups De werkgroep(en) waarvan de ingelogde gebruiker een lid is (exclusief onderliggende groepen). Gebruik hierbij de condities "In" en "Niet In". De inrichting van de werkgroepen is terug te vinden in het venster Organisatiestructuur.  @MyWorkTree De werkgroep(en) waarvan de ingelogde gebruiker een lid is (inclusief onderliggende groepen).  @Today Huidige datum @WeekStart Startdatum van de huidige week. Het is mogelijk om te rekenen met parameters, door simpelweg optellen en aftrekken (zie illustratie voor een vervaldatum volgende week). @WeekEnd Einddatum van de huidige week.  @MonthStart Startdatum van de huidige maand @MonthEnd Einddatum van de huidige maand @QuarterStart Startdatum van het huidige kwartaal @QuarterEnd Einddatum van het huidige kwartaal @PeriodStart Startdatum van de huidige financiële periode @PeriodEnd Einddatum van de huidige financiële periode @YearStart Startdatum van het huidige jaar @YearEnd Einddatum van het huidige jaar  
Volledig artikel weergeven
23-03-2021 12:18 (Bijgewerkt op 23-05-2023)
 • 1 Antwoorden
 • 6 kudos
 • 1153 Weergaven
Een gebruiker in Visma.net kan worden toegewezen aan een of meerdere rollen. Dit toewijzen van rollen kan gedaan worden in het onderdeel Visma.net Admin.   Maar wat betekenen de verschillende rollen die aan een gebruiker toegewezen kunnen worden?   In de Visma Academy is een beschrijving beschikbaar van alle rollen in Visma.net Admin. Deze beschrijving is te vinden in de training Visma.net Financials Instructievideo's.   Om het voor de accountant makkelijker te maken het overzicht te kunnen downloaden is er daarnaast ook nog een PDF met de beschrijvingen bij dit bericht gevoegd.  
Volledig artikel weergeven
30-07-2021 12:13 (Bijgewerkt op 20-03-2023)
 • 3 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1873 Weergaven
Bij het het versturen van een grote hoeveelheid mails ineens kan het voorkomen dat niet alle mails worden uitgevoerd. Een oorzaak hiervan kan liggen aan het feit dat de hoeveelheid mails wordt gezien als een poging tot spam of dat de uitgaande mailserver het aantal mails niet binnen 1 sessie kan uitvoeren. Om dit te voorkomen kan Visma.net de uitgaande mails groeperen in batches tot een maximaal ingestelde hoeveelheid.    Ga hiervoor naar het venster E-mail accounts (systeem) en selecteer de door u gebruikte mailprovider. In het veld Groep e-mail legt u een maximaal aantal mails per batch vast . Dit aantal zal vervolgens door de uitgaande mailserver per sessie verwerkt worden (bijvoorbeeld 100).        
Volledig artikel weergeven
13-02-2023 16:40
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 278 Weergaven
Wanneer een koppeling opgezet is met een eigen identiteitsprovider (idP) om door middel van SSO in the loggen in Visma kan het wenselijk zijn om de Visma credentials uit te schakelen. Hierdoor kunnen alle gebruikers binnen het geregistreerde domein enkel nog inloggen met de credentials van de eigen identiteitsprovider.   De optie om de Visma credentials uit te schakelen is te vinden op de tab “Beleid”. Eventueel andere inlogmogelijkheden zoals Google kunnen hier ook uitgeschakeld worden. De functionaliteit is enkel beschikbaar indien Single Sign On is ingeschakeld.   Zodra de Visma.net credentials zijn uitgeschakeld wordt de klant via de my domain (https://[mydomain].my.connect.visma.com/) pagina direct naar de inlogpagina van de externe identiteitsprovider geredirect. Wanneer de Visma.net credentials zijn uitgeschakeld zijn bepaalde opties uit de basisfunctionaliteit (zoals bijvoorbeeld het genereren van een 2FA-backupcode of een wachtwoord reset) niet meer beschikbaar.  Let op: zorg er voor dat de koppeling eerst getest is en dat je er zeker van bent dat het inloggen via de eigen identiteitsprovider mogelijk is.
Volledig artikel weergeven
16-01-2023 09:44 (Bijgewerkt op 09-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 338 Weergaven
Om via een eigen identiteitsprovider (Zoals Azure AD, ADFS, Google Workspace, HelloID, Okta, Surfconext, Ping Identity en OneLogin) door middel van Single Sign On in te loggen in Visma moet eerst toegang verkregen worden tot Authentication Settings. Authentication Settings maakt het mogelijk om het loginproces zelfstandig in te richten.    In onze veelgestelde vraag ‘Hoe kan ik als beheerder onze gebruikers beheren?’ wordt beschreven hoe je de beheerder toegang kan geven tot Authentication Settings en hoe een domein kan worden geregistreerd. Doorloop deze stappen eerst.    Na het registreren van het domein kan gegaan worden naar de tab Single Sign-On waar gekozen kan worden voor ‘Identiteitsprovider toevoegen’. Kies vervolgens jouw identiteitsprovider uit de lijst. Indien jouw identiteitsprovider er niet tussen staat kan gekozen worden voor de optie ‘Your Identity Provider’ hiermee komt u in een algemene setup wizard.   Nadat de identiteitsprovider is gekozen kan deze toegevoegd worden. Via het Help centre is een uitgebreide handleiding terug te vinden waar per provider een uitgebreid stappenplan beschikbaar is over hoe SSO in te stellen. Het activeren van Single Sign-On via een externe identiteitsprovider valt onder de geavanceerde opties van Authentication Settings. Andere geavanceerde opties zijn onder andere het zelf uitschakelen van de Visma.net-credentials en via SCIM, ofwel System for Cross-domain Identity Management, geautomatiseerde provisioning van gebruikers mogelijk maken. Let op: de geavanceerde opties zijn niet gratis.
Volledig artikel weergeven
16-01-2023 09:44 (Bijgewerkt op 17-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 279 Weergaven
Soms is het nodig om uw consultant of een supportmedewerker tijdelijk mee te laten kijken in uw administratie in Visma.net ERP. In de bijlage leest u hoe u zowel uw consultant als een supportmedewerker (tijdelijk) toegang kunt geven tot uw administratie.
Volledig artikel weergeven
17-04-2020 14:24 (Bijgewerkt op 13-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 3999 Weergaven
Vanaf 3 oktober 2022 vervangt de vernieuwde betaalservice de oude betaalservice. Het is dan niet meer mogelijk om betalingen met de oude betaalservice te verwerken. In dit bericht geven we antwoord op veelgestelde vragen over de betaalservice.
Volledig artikel weergeven
06-09-2022 16:43 (Bijgewerkt op 27-09-2022)
 • 15 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2518 Weergaven
De btw-aangifte in Visma.net is erg flexibel en biedt veel mogelijkheden. In dit artikel behandelen we een aantal belangrijke onderdelen in de btw-aangifte. Het voorbereiden van de Btw-aangifte Het verwerken van de Btw-aangifte Het verwerken van een Suppletie-aangifte Het venster Btw-perioden Het voorbereiden van de Btw-aangifte De eerste stap van de btw-aangifte is het voorbereiden van een aangifteperiode. Hiervoor gaat u naar het venster Btw-aangifte voorbereiden. In dit venster kiest u allereerst de organisatie waarvoor de btw-aangifte opgesteld gaat worden. Dit kan een organisatie zijn als fiscale eenheid voor meerdere vestigingen of een op zichzelf staande organisatie. De belastingdienst zal automatisch geselecteerd worden en het tijdvak toont standaard de eerste periode die nog niet-aangegeven transacties bevat. Wanneer dit een reeds afgesloten periode betreft, heeft u drie mogelijkheden: Wanneer de termijn nog niet is verstreken om een btw-aangifte voor het betreffende tijdvak in te dienen, kunt u een nieuwe aangifte voor deze periode opnieuw aanbieden. In Visma.net zal deze aangifte als nieuwe revisie worden aangeboden. Wanneer de termijn is verstreken kunnen deze correcties worden aangegeven in de volgende aangifteperiode. Desgewenst kunnen deze correcties ook opgespaard worden om bijvoorbeeld mee te nemen in een suppletieaangifte voor het gehele jaar. In dat geval moet de optie Transacties uit vorige periode uitsluiten worden gemarkeerd.  Wanneer de termijn is verstreken kunnen deze correcties worden aangegeven als suppletieaangifte. Nadat alle parameters op de juiste manier zijn ingevuld is de volgende stap het verwerken van de btw-aangifte. Dit venster verschijnt automatisch zodra de knop Btw-aangifte voorbereiden wordt gekozen.  Het verwerken van de Btw-aangifte De tweede stap is het verwerken van de btw-aangifte door het afsluiten van de btw-periode en het verzenden naar de Belastingdienst. In het venster Btw-aangifte verwerken is de aangifte te zien zoals deze bij het voorbereiden is klaargezet. Een aantal zaken kunnen hier worden gecontroleerd:   Vervaldatum; dit is de vervaldatum van de inkoopfactuur die bij het afsluiten van de btw-periode aangemaakt zal worden voor de Belastingdienst. De vervaldatum zal standaard worden voorgesteld op de laatste dag van de volgende maand. Betalingsreferentie; dit is het betalingskenmerk van de inkoopfactuur en is erg belangrijk voor het kunnen doen van de betaling aan de Belastingdienst. Dit kenmerk wordt automatisch gegenereerd aan de hand van het aangiftetijdvak en het btw-nummer van de organisatie. Wanneer geen kenmerk gegenereerd kan worden, is het goed om het btw-nummer in de stamgegevens van de Organisatie te controleren op juistheid.  Rapportsoort; de btw-aangifte kan als hoofdrapport of suppletie worden opgesteld. Telefoonnummer; het telefoonnummer dat de Belastingdienst kan bellen om meer informatie over de aangifte op te vragen (verplicht) Contactpersoon; de naam van de contactpersoon bij wie de Belastingdienst meer informatie kan opvragen (verplicht) Bedragen; alle bedragen in de btw-aangifte kunnen eenvoudig gecontroleerd worden door op het betreffende bedrag te klikken. Hiermee wordt ingezoomd naar het venster Gegevens btw-aangifte waarin alle transacties zichtbaar zijn die onder een bepaalde aangifterubriek worden meegenomen.        Indien blijkt dat bepaalde stukken ontbreken, kan de btw-aangifte geannuleerd worden via de knop Acties/Aangifte annuleren. Hiermee zal de aangifte teruggedraaid worden en moet de btw-aangifte opnieuw worden voorbereid.  Indien er specifieke btw-correcties nodig zijn, dan kunnen deze via een btw-correctie geboekt worden. Dit venster verschijnt door het kiezen van Acties/Aangifte corrigeren. Ter illustratie is een voorbeeld van een correctie voor het privégebruik van een leaseauto te lezen in de community.  Wanneer alle gegevens zijn gecontroleerd kan de periode afgesloten worden via de knop Periode afsluiten. Hiermee zal de status van de aangifteperiode de status Gesloten krijgen. Na het afsluiten van de periode kan de aangifte verzonden worden naar de Belastingdienst via de knop Verzenden. Na het verzenden wordt de btw-aangifte via AutoReport naar de Belastingdienst verzonden. De status hiervan verschijnt automatisch in het venster Btw-aangifte verwerken en kan ook bekeken worden in AutoReport (te vinden via Visma Home) Het verwerken van een Suppletie-aangifte Wanneer in Visma.net transacties geboekt worden in perioden waarvan de btw-aangifte verwerkt is, dan wordt bij het voorbereiden van de btw-aangifte een melding getoond voor de gesloten btw-periode dat er wijzigingen beschikbaar zijn. Wanneer minder dan 1.000,- terug te vorderen of te betalen is, mag de wijziging meegenomen worden in de volgende aangifteperiode. Door het voorbereiden van de btw-aangifte in de volgende btw-periode zullen deze automatisch meegenomen worden. Hiervan is dan een melding zichtbaar in het venster Btw-aangifte voorbereiden. Is er meer dan 1.000,- terug te vorderen of te betalen dan kan een suppletie worden aangemaakt. Hiervoor kiest u in het venster btw-aangifte voorbereiden als tijdvak de gesloten btw-periode waarin wijzigingen zijn gedaan. Door het opnieuw voorbereiden van de btw-aangifte in een afgesloten periode zal de btw-aangifte als rapportsoort Suppletieaangifte worden klaargezet. Voor deze suppletieaangifte kan ook de eerste aangifteperiode geselecteerd worden. Standaard zal dezelfde periode als de aangifteperiode zijn gekozen. Hiervan kan worden afgeweken wanneer een suppletie-aangifte voor meerdere perioden opgesteld moet worden, bijvoorbeeld een suppletie voor het gehele boekjaar. Het verwerken van een suppletieaangifte verloopt hetzelfde als de reguliere btw-aangifte, namelijk het afsluiten van de periode en vervolgens het verzenden van de aangifte.    Het venster Btw-perioden Het venster Btw-perioden biedt inzicht in de btw-perioden en per periode welk bedrag is aangegeven (te betalen/vorderen). Daarnaast laat dit venster ook zien wanneer correcties zijn gedaan in gesloten perioden en welk bedrag nog aangegeven moet worden.  Tevens kan dit venster gebruikt worden om de periodiciteit van de btw-periode aan te passen, bijvoorbeeld bij het overgaan van kwartaalaangifte naar maandaangifte. Hiervoor moet de optie Soort btw-periode wijzigen gemarkeerd worden en daarna kan het veld Soort btw-periode worden aangepast. Ter illustratie een voorbeeld hoe de termijn aangepast zal worden bij een aanpassing van maandelijkse perioden naar kwartalen: Btw- perioden 1 t/m 4 zijn afgesloten en er wordt omgeschakeld naar kwartaalaangiften. Periode 5 en 6 zullen als maand behandeld worden en vervolgens zal btw-periode 7 kwartaal 3 en btw-periode 8 kwartaal 4 voorstellen.        
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 13:23
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 778 Weergaven
Verwerk uw inkoopfacturen sneller met e-facturen U kunt uw inkoopfacturen vele malen sneller en efficiënter verwerken als u deze als e-factuur ontvangt. Een e-factuur heeft als voordelen o.a minder kosten, meer automatiseringsmogelijkheden en een snellere en veiligere verwerking via het beveiligde Peppol netwerk.   Eerder hebben wij u al verteld hoe u facturen van PostNL en MKB Brandstof sneller kunt verwerken in uw administratie door de facturen als e-factuur te ontvangen.   Maar wat nou als u nog andere leveranciers heeft waarvan u de facturen ook graag sneller zou willen verwerken?   Sindskort is in AutoInvoice, de e-facturatie software van Visma, een extra service beschikbaar gekomen die het mogelijk maakt om inzicht te krijgen in de leveranciers die e-facturen kunnen sturen. Dit wordt gedaan op basis van de facturen die worden ingestuurd naar de scanservice van AutoInvoice (basis of premium) . Deze service is nu ook beschikbaar voor Visma.net klanten.   Hoe werkt het? Op basis van de PDF facturen die u naar één van de scan services heeft gestuurd ontvangt u een overzicht per e-mail. In dit overzicht staan de leveranciers die in de afgelopen 6 maanden ook al een e-factuur naar een andere ontvanger binnen het netwerk van Visma hebben gestuurd.   Zo weet u dus dat er een grote kans is dat deze leveranciers ook u een e-factuur kunnen sturen en kunt u contact met deze leveranciers opnemen. Stappen om de service te activeren Open vanuit Visma.net Home de AutoInvoice service door op het AutoInvoice icoon te klikken     Selecteer het juiste bedrijf (indien u rechten heeft op meer bedrijven) Kies voor Instellingen>Extra services>Ontvang elektronische facturen van leveranciers (1 en 2) Stel de frequentie in (3) en geef het email adres op waar het rapport naar toe gestuurd dient te worden (4). Het is mogelijk om meerdere email adressen vast te leggen. Kies hierna voor Opslaan.   Indien er leveranciers gevonden worden, die u ook een elektronische factuur kunnen sturen, zult u hiervan onderstaande melding per email ontvangen.        Meer informatie Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice
Volledig artikel weergeven
27-08-2022 16:00 (Bijgewerkt op 26-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 352 Weergaven
Met de komst van de nieuwe Rabobank Premium koppeling is er e.e.a gewijzigd.   Eén van deze wijzigingen is dat er bij wijzigingen altijd toestemming gegeven moet worden voor alle rekeningen waar toegang toe is, niet alleen de rekening waar een wijziging voor gemaakt wordt op dat moment.    Specifiek gaat het hier om de stap in de Rabobank waarbij de rekeningen worden geselecteerd in de Rabobank (stap 6) en er gekozen moet worden voor Ondertekenen (stap 7). Hierbij moet dus altijd voor alle rekeningen ondertekend worden. De beschreven stappen zijn op onderstaande pagina van de Rabobank terug te vinden:   https://www.rabobank.nl/bedrijven/service/online-bankieren/rekeningen-koppelen-aan-boekhoudpakket   Dit is dus afwijkend ten opzichte van de ‘oude’ Rabobank koppeling.   De Rabobank heeft inmiddels onderkend dat dit niet handig is en is een pilot gestart waarin een beoogde oplossing wordt gevalideerd. De Rabobank verwacht dat deze oplossing begin oktober definitief wordt doorgevoerd.
Volledig artikel weergeven
12-08-2022 15:50
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 506 Weergaven
Ontvangt u nog uw facturen van MKB Brandstof als PDF per email of stuurt u deze naar de scanservice?   Al langere tijd is het mogelijk om van MKB Brandstof een e-factuur te ontvangen. Veel van onze klanten ontvangen al de inkoopfacturen van MKB Brandstof als e-factuur.   Een e-factuur kent vele voordelen t.o.v. de traditionele PDF. Een e-factuur komt bijvoorbeeld direct in het Postvak In van Visma.net Financials terecht, inclusief alle details zoals deze door de leverancier zijn meegestuurd. Het gaat dan bijvoorbeeld om factuurregel informatie, kostenplaatsen, projectcodes enzovoort.   Het is bij een e-factuur niet meer nodig om de factuur nog naar een scanservice te sturen, dit scheelt dus in het aantal handelingen maar ook zeker qua kosten. Ter vergelijk; op dit moment betaald u 39 cent om een factuur door de premium scanservice te laten verwerken terwijl het ontvangen van een e-factuur u slechts 20 cent kost.   Daarnaast worden e-facturen via het beveiligde Peppol netwerk verstuurd waardoor de kans op spookfacturen nihil is.   Met 3 simpele stappen op de website van MKB Brandstof kunt u ervoor zorgen dat u in het vervolg e-facturen van MKB Brandstof ontvangt.   Het is mogelijk om e-facturen te ontvangen als u gebruik maakt van AutoInvoice (standaard bij Visma.net) en het ontvangen van e-facturen via Peppol hebt ingeschakeld.    U leest hier hoe u e-facturen via Peppol kunt inschakelen: Uw elektronisch factuuradres opzoeken in AutoInvoice   Hiermee heeft u dus al 2 van de 3 stappen doorlopen om een e-factuur van MKB Brandstof te ontvangen.    Heeft MKB Brandstof het juiste kvk-nummer? Dan zult u hierna automatisch e-facturen van MKB Brandstof ontvangen. Indien dit niet het geval is, dan kunt u via uw MKB Brandstof Dashboard nagaan of het juiste kvk-nummer bekend is.  Handige links Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice Welke leveranciers kunnen al e-facturen sturen?
Volledig artikel weergeven
11-08-2022 16:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 247 Weergaven
Periode wijzigen voor inkoopfacturen in status Wachtend Wanneer u einde van de maand de periode wilt afsluiten ten behoeve van de financiele rapportage, bestaat de kans dat er nog inkoopfacturen zijn wachtend op goedkeuring. U wilt de periode van deze inkoopfacturen daarom overzetten naar de eerst volgende periode. Echter is het niet mogelijk om de periode van lopende inkoopfacturen handmatig aan te passen. Om toch een dergelijke wijziging te kunnen doen kunt u gebruik maken van het venster Voorbereiden voor afsluiting.  In dit venster kan eenvoudig een filter gemaakt worden op onder andere de goedkeuringsstatus, in dit voorbeeld de status Wachtend. Daarna bepaalt u naar welke periode deze inkoopfacturen verplaatst kunnen worden. En dan is het een kwestie van de knop Alle verplaatsen om de periode voor alle geselecteerde inkoopfacturen te laten corrigeren.         
Volledig artikel weergeven
22-06-2022 13:35
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 443 Weergaven
Aan welke eisen moet een wachtwoord eigenlijk voldoen voor Visma.net? Hoe lang blijft mijn wachtwoord geldig? Kan ik mijn huidige wachtwoord opnieuw gebruiken? Vind hier antwoorden op dit soort vragen.
Volledig artikel weergeven
11-03-2019 16:23 (Bijgewerkt op 21-06-2022)
 • 7 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2604 Weergaven
Om e-facturen via Peppol te kunnen ontvangen moet u dit in de instellingen van AutoInvoice aangeven. Stappen Open vanuit Visma.net Home de AutoInvoice service door op het AutoInvoice icoon te klikken   Selecteer het juiste bedrijf (indien u rechten heeft op meer bedrijven) Kies voor Instellingen>Factuurinstellingen>Facturen ontvangen en zet het schuifje bij Peppol-netwerk aan.   Hierna wordt uw elektronisch factuuradres zichtbaar door op het grijze pijltje aan het eind van de regel te klikken. In veel gevallen zal dit 0106:uw kvknummer zijn. Bijvoorbeeld 0106:12345678   Meer informatie Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice  
Volledig artikel weergeven
05-05-2022 15:10
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 499 Weergaven
In Visma.net Admin kunt u iemand de rol van primaire contactpersoon toewijzen. Wanneer u  een nieuwe primaire contactpersoon kiest, komt de huidige rol van primaire contactpersoon automatisch te vervallen.  Stappen  Ga naar Visma Home en log in met het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon en het bijbehorende wachtwoord. Bent u het wachtwoord vergeten? Na het invullen van het e-mailadres kunt u doorklikken naar het volgende scherm. Hier kunt u kiezen voor 'Wachtwoord vergeten?'. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Open het onderdeel Gebruikers en Rollen. Kies de tab Gebruikers. Klik op de gebruiker die u als nieuwe primaire contactpersoon wilt instellen. In het veld Toegang geven tot selecteert u uw bedrijfsnaam gevolgd door de toevoeging (klant). Markeer de rol Primary contact in de kolom Admin en controleer in de melding (bovenin het venster), voor welke gebruiker deze rol ingetrokken zal worden.  Kies Opslaan en Sluiten. Let op: zoals u ziet kunt u hier ook de Application administrator, Business contact en Customer administrator aanpassen. Bij het wijzigen van deze rollen, komt de huidige rol niet automatisch te vervallen. 
Volledig artikel weergeven
14-09-2021 16:48 (Bijgewerkt op 21-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 541 Weergaven
Voor het gebruik van Visma.net AutoInvoice ontvangt u van ons regelmatig een factuur met de kosten voor het totaalverbruik per periode. U kunt hiervan zelf een specificatie downloaden. We leggen u in het bijgevoegde document stap-voor-stap uit hoe u dit doet.
Volledig artikel weergeven
20-04-2022 09:15
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 940 Weergaven
Voordat u de Visma.net-omgeving echt in gebruik kunt gaan nemen, dient u de Terms of Service (ook wel servicevoorwaarden) te accepteren.U kunt dit online in twee stappen doen en dat gaat als volgt: Stap 1: Inloggen op Visma Home Ga naar Visma Home. Log hier in met het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon en het bijbehorende wachtwoord.    => Het account van de hoofdcontactpersoon is nog niet actief (u heeft nog geen wachtwoord)  Indien het account nog niet actief is, dient u dit eerst te activeren. Bij het aanmaken van de contactpersoon is een e-mailbericht naar u verzonden. Hierin staat een link waarmee u het account kunt activeren en een wachtwoord kunt aanmaken.   => U bent het wachtwoord vergeten Bent u het wachtwoord vergeten? Dan kunt u na het invullen van het mailadres doorklikken naar het volgende scherm. Hier kunt u kiezen voor Wachtwoord vergeten?. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen.   Stap 2: Ga naar uw meldingen Klik rechtsboven op de pagina op het belletje (of gebruik de toetsencombinatie Alt+N) om naar uw meldingen te gaan. Er staat een wit bolletje bij met het aantal meldingen.      Vervolgens ziet u de melding dat u de Terms of Service moet accepteren voor uw organisatie.      Klik op de melding en u krijgt het venster met de Terms of Service te zien. Accepteer de servicevoorwaarden (onderaan de pagina) en klik daarna op de knop Accept.
Volledig artikel weergeven
17-03-2022 14:10 (Bijgewerkt op 17-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 501 Weergaven
Door gebruik te maken van Regels voor banktransacties kunt u, op basis van een gedeelte van de omschrijving van een afschriftregel, ervoor zorgen dat een invoersoort automatisch zal worden voorgesteld. In deze herkenningsregels is het mogelijk om gebruik te maken van Jokertekens. Met behulp van Jokertekens is het mogelijk om alleen herkenning toe te passen op specifieke delen van de omschrijving. De volgende karakters zijn beschikbaar om als Jokerteken in te zetten: Sterretje (*). Dit staat voor een willekeurige reeks (0, 1 of meer) tekens. Vraagteken (?). Dit staat voor precies één willekeurig teken. Ter illustratie een paar eenvoudige voorbeelden: Herkenning op de term abonnement* zal toegepast worden op afschriftregels waarin woorden voorkomen die beginnen met abonnement. Een omschrijving met de term maandabonnement zal dus niet herkend worden. Herkenning op de term *nummer-??? zal afschriftregels herkennen waarin de term nummer- voorkomt gevolgd door 3 willekeurige tekens, zoals lidmaatschapsnummer-884  
Volledig artikel weergeven
12-01-2022 13:54
 • 3 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 705 Weergaven
Als u aan de (semi)overheid factureert bent u in de meeste gevallen verplicht om een zogenaamde e-factuur te versturen.   Vanuit Visma.net ERP kunt u gemakkelijk een e-factuur versturen, met behulp van de AutoInvoice service, op bijna identieke wijze als dat u een factuur per e-mail zou sturen. Bij het versturen kiest u, in plaats van Factuur e-mailen, vanuit de verkoopfactuur onder Acties voor Naar AutoInvoice verzenden.   Belangrijk bij het versturen van facturen naar de overheid is dat er in het venster Organisaties in de betreffende organisatie onder het kopje Hoofdcontactpersoon altijd een e-mail adres is vastgelegd.   De overheid voert namelijk een aanvullende controle uit op basis van eigen criteria die zijn vastgelegd in de Basisfactuur Rijk. Indien er een foutmelding komt in deze aanvullende controle dan wordt u daar via het vastgelegde e-mail adres van op de hoogte gesteld. Heeft u geen e-mail adres vastgelegd dan ontvangt u dus geen terugkoppeling indien er aan de kant van de overheid een foutmelding optreedt. De factuur zal in dat geval niet bij de ontvanger aankomen.   Om aan de criteria van de basisfactuur Rijk te voldoen moet u ook een aantal aanvullende gegevens meesturen zoals een inkoopordernummer. Hoe u deze en andere gegevens vastlegt kunt u nog terugvinden in onze eLearning AutoInvoice koppelen met Visma.net ERP. Meer informatie daarover kunt u in de volgende post terugvinden:   Online cursus: Visma.net ERP en AutoInvoice   Komt u er niet uit of is AutoInvoice bij u nog niet ingericht? Neem dan contact op met uw vaste implementatiepartner voor verdere ondersteuning.
Volledig artikel weergeven
10-12-2021 15:03
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 413 Weergaven
Zoals te lezen was in dit bericht biedt Visma.net ERP nu de mogelijkheid om met notificaties te kunnen werken. Hieronder geef ik een voorbeeld van hoe een notitifcatie ingesteld kan worden. Neem gerust contact op met uw implementatiepartner voor ondersteuning bij het instellen van notificaties, zodat u hier volledig van kunt profiteren. Notificaties Met notificaties kunnen gebruikers een melding ontvangen van belangrijke gebeurtenissen binnen Visma.net ERP. Door op de notificatie te klikken zal het venster geopend worden, waarin de notificatie is ontstaan. Notificaties verschijnen zowel in de Visma Home  pagina als in Visma.net ERP. Configuratie van notificaties Om toegang te krijgen tot het kunnen configureren van notificaties, moet u de gebruikersrol Administrator hebben toegewezen: De notificaties zijn te vinden via het werkblad Configuratie - Aanpassingen - Notificaties. Uiteraard kunt u ook gewoon zoeken op de term Notificaties in het zoekvenster. Standaard worden er vijf systeemnotificaties meegeleverd die u kunt inschakelen indien gewenst. Bij het inschakelen kunt u tevens de ontvangers selecteren op basis van een gebruikersnaam of een toegangsrol. Onderstaand een voorbeeld van het inschakelen van de notificatie bij een wijziging van een IBAN in het venster crediteuren.   Eigen notificaties In dit voorbeeld maakt u een notificatie aan die moet verschijnen zodra een factuur is aangemaakt voor een totaalbedrag hoger dan 10.000,-. Door op het "+"-teken te klikken maakt u een nieuwe notificatie aan. Als eerste selecteert u het venster waarop de notificatie betrekking heeft. Op dit moment is de mogelijkheid voor notificaties beperkt tot 12 vensters. In dit voorbeeld kiezen we het venster AR301000.   Vervolgens selecteert u de categorie waarin deze notificatie getoond moet worden (Boekhouding, Facturering, Orders, Betalingen, Projecten of Systeeminformatie). In het notificatie-panel worden de notificaties gegroepeerd binnen een aantal vaste categorieën. Voor deze notificatie kunt u de categorie Facturering selecteren.   In het veld Naam van de melding voorziet u de melding van een naam, in dit voorbeeld "Factuur > 10.000".   In het veld Berichttekst kan het bericht worden samengesteld zoals deze in de notificatie getoond wordt. Hierin is het mogelijk om velden uit het gekozen venster te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het factuurnummer of het factuurbedrag. In dit voorbeeld kunt u de volgende tekst gebruiken: "Er is een factuur aangemaakt voor debiteur ((Document.CustomerID.AcctName)) voor een bedrag van ((Document.OrigDocAmt))"   In het veld Aantal dagen tot verval kunt u aangeven binnen hoeveel dagen er opvolging gegeven moet worden aan de notificatie, in dit voorbeeld "2 dagen".   In het tabblad Voorwaarden kan een conditie worden opgenomen waaronder deze notificatie getriggerd zal worden. Binnen elk venster zijn diverse velden beschikbaar waarmee u deze condities kunt samenstellen. Voor deze notificatie kunt u de volgende condities gebruiken: <Totaal> is groter dan "10.000,-" <Status> is gelijk aan "in balans"  In het tabblad Ontvangers bent u automatisch gekoppeld als ontvanger. Uiteraard kunt u hier meerdere gebruikers koppelen of op basis van de toegangsrol de gebruikers laten bepalen. U kunt de notificatie nu opslaan en zodra een verkoopfactuur met een totaalbedrag hoger dan 10.000,- is aangemaakt, zal u een notificatie ontvangen zowel in Visma.net ERP als in de Visma Home pagina. Door de notificatie aan te klikken zal direct de bewuste factuur geopend worden en verdwijnt de notificate uit het panel.      
Volledig artikel weergeven
11-06-2020 17:13 (Bijgewerkt op 23-11-2021)
 • 3 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 3218 Weergaven