Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Horizon radīta iespēja ievadot noliktavas saņemšanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta pasūtījuma. Šo risinājumu varēs izmantot uzņēmumi kuriem ir Loģistikas modulis un Horizon atjaunots vismaz 595.versijā.   Piemērs: Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi  ir izveidots un apstiprināts preču pasūtījums piegādātājam.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu saņemšanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; piegādātāju u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pasūtījums tiek saņemts. Saglabājot saņemšanas pavadzīmi arī pasūtījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījuma rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pasūtījuma rindas kas tiek saņemtas. No 605.versijas Horizon radītas iespējas: 1) Ievadot noliktavas pārdošanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta (daļēji izpildīta) pieprasījuma. 2) Ievadot Loģistikas pasūtījumu, aizpildīt to no pieprasījuma vai pieprasījumu rindām.   1.Pārdošanas pavadzīmes aizpilde.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu pārdošanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; klientu u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pieprasījums tiek izsniegts.  Saglabājot pārdošanas pavadzīmi arī pieprasījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumu rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pieprasījumu rindas ("Apsiprinātas" vai "Daļēji izpildītas") kas tiks izsniegtas.     2.Pasūtījuma aizpilde Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pieprasījums tiks pasūtīts piegādātājam.  Saglabājot pasūtījumu pieprasījuma  rindās (Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas) daudzumi tiek parādīti laukā "Kl.Pieprasīts un pasūtīts".   Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumu rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pieprasījumu rindas ("Apsiprinātas" vai "Daļēji izpildītas") kas tiks pasūtītas.   
Skatīt visu rakstu
16-03-2022 13:38 (Atjaunots 22-08-2022)
 • 2 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1298 Skatījumi
Loģistikas cenu piedāvājumu izmanto, lai izteiktu klientam piedāvājumu par preču piegādi ar norādītajām cenām.
Skatīt visu rakstu
26-07-2018 09:11 (Atjaunots 26-07-2018)
 • 2 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1393 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Loģistika.
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 13:51 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 1 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1626 Skatījumi
Lai pārdevēju darbu padarītu efektīvāku, turpmāk pārdošanas pavadzīmē un loģistikas pieprasījumā ir pieejama jauna kolonna, kas parāda rindas uzcenojuma procentu. Pārdošanas pavadzīmē uzcenojuma procents tiek aprēķināts pēc pavadzīmē piesaistīto partiju vērtības. Jāņem vērā, ka uzcenojuma procents var būt nekorekts vai netikt attēlots, ja pavadzīmē nebūs visa preču daudzuma rezervācija.     Loģistikas pieprasījuma uzcenojuma procenta aprēķins notiek citādāk, jo ievades brīdī nenotiek preču rezervācijas. Uzcenojums tiek aprēķināts ņemot vērā pēdējo preces iepirkuma cenu noliktavā.     Tāpat pieprasījumā ir iespēja manuāli ievadīt plānoto iepirkuma cenu, lai redzētu aktuālo uzcenojumu.       Uzcenojuma procentu ir iespējams apskatīt un analizēt arī šādos sarakstos: 1. Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas     2. Dokumenti - Loģistika - Pieprasījumu rindas    
Skatīt visu rakstu
13-03-2024 11:08 (Atjaunots 12-04-2024)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 184 Skatījumi
Strādājot ar loģistikas moduli, noteiktu darbību izpildei programmā ne vienmēr ir nepieciešama cilvēka iesaite, to var veikt automātiski, izpildoties noteiktiem nosacījumiem. Horizon 625. versijā ir radīta funkcionalitāte, kas ļauj automatizēt noteiktas loģistikas moduļa darbības. Programmā ir izveidots atsevišķs automatizētā darba veids - loģistikas dokumentu apstrāde, kurā pieejamas vairākas darbības. Šajā rakstā apskatīsim atsevišķus piemērus, kādos gadījumos var izmantot šo automatizēto darbu. Automatizēto darbu apraksta Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi Kā aprakstīt Palaišanas uzstādījumus var apskatīt šajā rakstā https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-aprakstit-automatizeto-darbu-un-ieslegt-regularu-izpildi/ta-p/421421 Objekta konfigurācijā šim darbam ir pieejami sekojoši saraksti: - Pasūtījumi - Piedāvājumi - Pieprasījumi Sarakstam būs uzstādāms kāds no kopīgotajiem filtriem, kas ļaus noteikt nosacījumus, pie kādiem darbība ir izpildāma. Iespējamās darbības šajos sarakstos: - Apstiprināt - Atcelt rezervāciju - Rezervēt no noliktavas - Slēgt - Stornēt - Ģenerēt pārdošanas pavadzīmi - Nomainīt aprites statusu   Kā vienu no piemēriem varam apskatīt automātisku preču daudzuma rezervāciju pieprasījumā, ja tas ir izpildāms un klients ir veicis priekšapmaksu, proti, noliktavā ir pieejams nepieciešamais atlikums un avansa rēķinu pilnībā apmaksā ienākošas maksājums. Vairāk par priekšapmaksas rēķinu veidošanu loģistikā var skatīt te https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Prieksapmaksas-rekini-logistika-no-590-versijas/ta-p/425248 Vispirms nepieciešams izveidot atbilstošu filtru, to dara sarakstā Dokumenti - Loģistika - Pieprasījumi. Tajā pievienojam lauku Izpildes % ar vērtību 100, Nepiesaistīts valūtā (tikai priekšapmaksa) ar vērtību 0, papildus pievieno citus nosacījumus, lai automatizētais darbs neskatītu neatbilstoša statusa dokumentus vai arī vecākus par, piemēram, 14 dienām.     Kad filtrs ir saglabāts, to nepieciešams kopīgot, lai tas būtu pieejams automatizētajā darbā. Filtra veids no Lietotāja tiks nomainīts uz Kopīgs.     Automatizētā darba konfigurācijā izvēlamies sarakstu Pieprasījumi, filtru Ir izpildāmi un darbību Rezervēt no noliktavas.     Automatizētā darba veiktās darbības tiek reģistrētas loģistikas rindu notikumos, lai tās būtu izsekojamas. Viens no veidiem kā atrast šīs darbības, ir filtrēt pēc datora, kur tā izpildīta.     Otrs piemērs būs vecu pieprasījumu automātiska slēgšana. Arī te vispirms jāizveido kopīgais filtrs, kas atlasa, piemēram, visus apstiprinātos vai daļēji izpildītos pieprasījumu agrākus par 120 dienām.     Tā kā šādi pieprasījumi varētu saturēt rezervācijas, būtu vēlams izpildīt vairākas darbības - vispirms rezervāciju atcelšanu un pēc tam dokumentu slēgšanu. Šim gadījumam vispiemērotāk būtu veidot automatizēto darbu grupu, kurā var salikt visas darbības secīgi. Zemāk attēlā redzama šāda automatizēto darbu grupas konfigurācija.    
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:15 (Atjaunots 13-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 225 Skatījumi
Lai samazinātu laika patēriņu pasūtāmā krājumu daudzuma aprēķinam, 610. versijā ir radīta jauna funkcionalitāte - Iepirkumu pārvaldība. Tā sniedz iespēju katrai organizācijai individuāli definēt nosacījumus pasūtāmā daudzuma aprēķinam, ņemot vērā dažādus krājumu apgrozījuma un nomenklatūru parametrus. Tāpat ir iespējams identificēt cenas un piegādes laika ziņā izdevīgākos piedāvājumus.     Horizon ceļš: Pamatdati - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība - Aprēķinu formulas   Organizācijām ir iespējams izmantot kādu no jau aprakstītajām formulām, labot tās vai arī izveidot savas.     Horizon ceļš: Pamatdati - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība - Aprēķinu formulas parametri   Formulās pieejamie parametri ir atrodami atsevišķā sarakstā. Pieejami dažādi parametri no noliktavas un loģistikas moduļiem, kā arī nomenklatūras kartītes. Ja Horizon licencē nav pieejams loģistikas modulis, iepirkumu pārvaldības funkcionalitāti joprojām varēs izmantot ar noliktavas parametriem.     Tālāk apskatīsim dažus iepirkumu pārvaldības lietošanas scenārijus.   Pasūtāmā daudzuma aprēķins pēc dažādām formulām   Horizon ceļš: Dokumenti - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība   Saraksta filtrā jānorāda datu atlases un aprēķinu parametri, piemēram, noliktava, datu analīzes periods un piegādātājs.   Pasūtāmā daudzuma formula šajā gadījumā ir aprakstīta nomenklatūras kartītē un filtrā nav jānorāda. Tāpat formulu ir iespējams norādīt arī nomenklatūru grupā.       Saraksta izskatā ir pieejamas kolonnas, kas attēlo noliktavas un loģistikas moduļu atskaites datus, kā arī formulu un faktiskā daudzuma aprēķinu, pēc kura tika aizpildīta "Jāpasūta" kolonna. Ja nepieciešams, pasūtāmo daudzumu pirms pasūtījuma veikšanas ir iespējams labot manuāli.   Pasūtījuma veidošana notiek saraksta darbībās pirms tam iezīmējot nepieciešamās rindas. Darbības -> Ģenerēt pasūtījumu -> Pasūtījums.       Pasūtīšana, izvēloties izdevīgāko cenas piedāvājumu   Horizon ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Iepirkumu pārvaldība   Ja nomenklatūras kartītei ir aprakstīti piegādes nosacījumi no vairākiem piegādātājiem, tad iepirkumu pārvaldībā ir iespējams noteikt izdevīgāko piedāvājumu. Sarakstā filtrā šajā situācijā nenorādām piegādātāju.     Atvērtā saraksta izskatā pievieno kolonnas, kas attēlo katra piegādātāja piedāvāto cenu. Lai identificētu izdevīgāko piedāvājumu, izveidota jauna kolonna "Cenas reitings", kurā zemākā cena vienmēr tiks attēlota ar vērtību 100, savukārt augstākā ar vērtību 0.   Cenas reitings ir pieejams arī kā parametrs, kuru var aprakstīt aprēķinu formulās, lai, atverot iepirkumu pārvaldības sarakstu, uzreiz tiktu attēlots izdevīgākais piedāvājums.     Pēc tāda paša principa ir iespējams noteikt piedāvājumu ar ātrāko piegādes laiku, ja vien nomenklatūras piegādes nosacījumos tas ir aprakstīts. Sarakstā jāmeklē kolonna "Piegādes reitings".   Pasūtīšana ar daudzuma aizvietošanu apjoma cenām   Horizon ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Iepirkumu pārvaldība Ja nomenklatūras piegādes nosacījumos ir fiksētas apjoma cenas, tad iepirkumu pārvaldībā ir iespējama automātiska pasūtāmā daudzuma aizvietošana. Saraksta filtrā ir jāaktivizē pazīme "Aizvietot pasūtāmo daudzumu ar apjoma atlaides piedāvājumu".   Sarakstā programma attēlo pēc formulas aprēķināto daudzumu, taču izskatā var pievienot kolonnas, kas rāda starpību starp izdevīgāku apjomu, kā arī cenas. Tā kā saraksta filtrā bija atzīmēta aizstāšanas pazīme, tad veidojot pasūtījumu daudzums tajā automātiski tiek aizvietots.    
Skatīt visu rakstu
14-12-2022 11:16 (Atjaunots 24-11-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1379 Skatījumi
Lai varētu ātrāk apstrādāt tos darījumus, kur klients ir gatavs uzreiz iegādāties preces pēc piedāvājuma saņemšana, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj no šī piedāvājuma ģenerēt pārdošanas pavadzīmi, izlaižot pārējos loģistikas dokumentus.       Piedāvājumu saraksta izskatā var pievienot izveidotās pavadzīmes datus, lai būtu skaidrs, kuri darījumi ir apstrādāti.       Tā kā funkcionalitāte ir radīta, lai paātrinātu pārdošanas procesu, šādā scenārijā nav paredzēta piedāvājuma rindu izsekojamība. Ja tāda tomēr ir nepieciešama, tad šajā procesā ir jāieslēdz arī pieprasījumu veidošana.
Skatīt visu rakstu
16-03-2022 13:38 (Atjaunots 03-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 516 Skatījumi
no 595.versijas uzņēmumiem kuri Horizon lieto Loģistikas moduli noliktavas saņemšanas un pārdošanas dokumentos ir iespēja pārskatīt kāds ir katras dokumenta rindas statuss pret pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Šī funkcionalitāte ļauj ātri un vienkārši noliktavas dokumenta ievades brīdī konstatēt neatbilstības starp pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Saņemšanas un pārdošanas dokumentu ievadformā pieejams atsevišķs šķirklis <Pasūtījumi>-saņemšanas dokumentos un <Pieprasījumi> pārdošanas dokumentos. Piemērs bildēs: 1.ATTĒLS Pieprasījums 2.ATTĒLS Pārdošanas pavadzīme, kurā mainīti daudzumi. 3.ATTĒLS <Pieprasījumi> šķirklis Pārdošanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās pārdotais daudzums ir mazāks nekā pieprasītais. Kolonnā <Pārdots vairāk kā pieprasīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur pārdotais daudzums pārsniedz pieprasīto.   Analoģiska funkcionalitāte pieejama Pasūtījumu un Saņemšanas pavadzīmju salīdzināšanai. 1.ATTĒLS. Pasūtījums 2.ATTĒLS. Saņemšanas pavadzīme. 3.ATTĒLS <Pasūtījumi> šķirklis Saņemšanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās saņemtais daudzums ir mazāks nekā pasūtītais. Kolonnā <Saņemts vairāk kā pasūtīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur saņemtais daudzums pārsniedz pasūtīto.
Skatīt visu rakstu
17-03-2022 07:40 (Atjaunots 09-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 459 Skatījumi
Lai padarītu ērtākas darbības ar priekšapmaksas darījumu apstrādi loģistikā, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj priekšapmaksas rēķinus ģenerēt manuāli piedāvājumu un pieprasījumu sarakstos. Pieprasījumu sarakstā priekšapmaksas rēķinu var veidot arī tikai noliktavā rezervētajai precei. Priekšapmaksas rēķinu ģenerēšana tiek izsaukta abu sarakstu Darbībās.     Pēc ģenerēšanas procesa beigām, rēķins būs pieejams realizācijas rēķinu sarakstā.     Ja priekšapmaksas rēķins ir ticis ģenerēts piedāvājumam, tad no piedāvājuma ģenerētam pieprasījumam tiks izveidota saite ar šo priekšapmaksas rēķinu.    
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:30 (Atjaunots 07-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 579 Skatījumi
Tā kā ir situācijas, kad noliktavas dokuments programmā netiek ģenerēts no loģistikas moduļa, kā piemēram, importēts ar Excel veidnēm, XML failu vai ievadīts manuāli, bet saite ar loģistiku ir nepieciešama, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj šo saiti izveidot noliktavas pavadzīmē. Saites ir iespējams veidot uzreiz visai pavadzīmei vai arī katrai rindai atsevišķi. Kā piemēru apskatīsim pārdošanas pavadzīmi. Vispirms programmā tiek ievadīta pavadzīme, tad dokumenta galvenē jāspiež poga "Saites ar pieprasījumiem" un jāizvēlas "Piesaistīt pieprasījumus". Kā redzams šeit arī būs iespējams saites atcelt.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu saraksts, kurā varēs iezīmēt piesaistāmos dokumentus un veikt piesaistes izveidi.     Kā redzams, programma izveido saites ar tām rindām, kas ir atrodamas pieprasījumā.      Otrs variants ir saites veidot katrai rindai individuāli, to dara pavadzīmes ievadloga labajā pusē spiežot pogu "Saites ar pieprasījumiem" un izvēloties "Piesaistīt pieprasījumu rindas". Kā redzams šeit būs iespējams piesaistīt arī visu pieprasījuma dokumentu un atcelt saites.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu rindu saraksts, kurā varēs iezīmēt vēlamās pieprasījumu rindas un veikt piesaistes izveidi.     Rezultātā tiek izveidota saite tikai ar šo vienu rindu.     Ērtākai datu pārskatīšanai pavadzīmes saistītajos datos tagad ir pieejamas arī piesaistīto pieprasījumu rindas.    
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:29 (Atjaunots 10-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 648 Skatījumi
Horizon 590.versijā papildināta iespēja veidot un mainīt preču rezervācijas, kas veidotas no loģistikas moduļa dokumentiem (pieprasījumiem vai iekšējiem pieprasījumiem).   Šis funkcionalitātes papildinājums īpaši svarīgs uzņēmumiem, kuriem svarīgi rezervēt realizācijai konkrētas noliktavas preču partijas (piemēram: svarīgi izsniegt ar konkrētu derīguma termiņu vai konkrētu sērijas numuru).   1. Rezervēšanas loģistikas pieprasījumu rindās   Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas, rezervēt preces iespējams 2 veidos: Atzīmēt konkrēto rindu->Darbības->Rezervēt no noliktavas vai ->Darbības->Rezervēt no noliktavas ar partiju. (no 590.versijas) nostājoties uz konkrētās pieprasījuma rindas->labot rindu->atvērtajā rindas labošanas logā->Rezervēts no noliktavas sadaļā iespējams: 1. Rezervēt no noliktavas- rezervācija notiks pēc FIFO metodes     2. Rezervēt no noliktavas ar partiju 595.versijā šo funkcionalitāti esam papildinājuši ar iespēju ne tikai izvēlēties/mainīt konkrētas partijas, bet arī mainīt/norādīt kādu daudzumu no kuras partijas vēlamies rezervēt. Piemērā, izveidots pieprasījums kurā klients vēlas iegādāties 10 gab. Šokolādes saldējumu. Mēs vēlamies klientam rezervēt 6 gab. no konrētām partijām. Ja vēlamies rezervēt konkrētus daudzumus, tad visērtākais veids ir labot pieprasījuma rindu, atverot detalizēto formu un sadaļā "Rezervēts no noliktavas" izvēlēties konkrētās partijas, kuru daudzumus iespējams labot. Pieprasījuma rindu sarakstā redzams ka ir rezervēti 6 gab. Ja vēlamies redzēt arī sarakstā detalizētāku informāciju par to kādas tieši partijas ir rezervētas, tad saraksta izskats jāpapildina ar "Partija" informāciju. Papildinot izskatu ar partiju informāciju, pieprasījumu rinda sadalās, parādot kāds konkrēti daudzums no kādas partijas tika rezervēts. Piemērs -  saraksts bez partijām: Piemērs -  saraksts papildināts ar partijas informāciju   2. Partijas maiņa ģenerētā noliktavas dokumentā   Līdz 590.versijai, ja loģistikas pieprasījumā jau bija rezervēta prece, tad uzģenerējot noliktavas dokumentu (pārdošanas, norakstīšanas vai iekšējās kustības pavadzīmi), partiju nebija iespējams mainīt. Partijas izvēles lauks bija neaktīvs. 590.versijā pavadzīmē kas uzģenerēta no loģistikas pieprasījuma  ir iespējams mainīt partiju.     Arī tad, ja mainītas partijas noliktavas dokumentā un noliktavas dokuments izpildīts, saite ar pieprasījumu saglabājas un pieprasījuma rinda izpildās. Ja noliktavas dokumentā tiek mainīta loģistikā rezervētā partija, tad šī partija tiek atgriezta brīvajā atlikumā un noliktavā tiek rezervētas jaunās, noliktavas dokumentā izvēlētās partijas.
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:30 (Atjaunots 15-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 620 Skatījumi
No 585.versijas Horizon izstrādāts jauns noliktavas pavadzīmju statusss <IZVEIDOTS>     Šis statuss nepieciešams dokumentiem, kuri tiek veidoti, ģenerējot no loģistikas dokumentiem. Gadījumos, kad dokumentam ir norādītas obligāti aizpildāmās vērtības (piemēram: dokumentā jānorāda "Atbildīgais"), vai sistēmā aktivizēti Kontroles un vides parametri, kas līdz šim neļāva izveidot pavadzīmi, ja nebija aizpildīts kāds dokumenta lauks vai nosacījums. No 585.versijas dokumentus būs iespējams uzģenerēt. Šie dokumenti izveidosies ar statusu <IZVEIDOTS>. Tos būs iespējams papildināt ar nepieciešamo informāciju un saglabāt <Sagatave> statusā. Izejošie noliktavas dokumenti (pārdošanas PVZ, norakstīšanas PVZ, iekšējās kustības PVZ) ar statusu <IZVEIDOTS> rezervē daudzumus (*ja dokumentā ir atzīme "rezervēt") no noliktavas un ietekmē uzņēmuma un noliktavas BRĪVO ATLIKUMU.   Daudzumi, kas ir saņemšanas dokumentos ar statusu <IZVEIDOTS> nepalielina uzņēmuma un noliktavas uzskaites atlikumu (līdzīgi kā dokumenti <SAGATAVE> statusā), bet tos iespējams redzēt atsevišķā kolonnā, piemēram Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā laukā "Piegādē"   Dokumenti ar statusu <IZVEIDOTS>  atrodami arī pirmdokumentu sarakstā: Dokumenti->Virsgrāmata->Pirmdokumenti    
Skatīt visu rakstu
13-09-2021 17:01 (Atjaunots 07-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 589 Skatījumi
sākot no 585.versijas loģistikas pieprasījumu un pasūtījumu rindās (Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas un Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumu rindas) būs pieejama papildus informācija par saitēm starp noliktavas un loģistikas dokumentiem, kā arī iestrādāta jauna iespēja mainīt saistītos dokumentus un daudzumus. 1. PIEPRASĪJUMU RINDAS:     Pieprasījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> <PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas izniegšanas dokumentu/iem (pārdošanas pvz; norakstīšanas pvz; iekšējās kustības PVZ u.c.) "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds pieprasītais daudzums ir piesaistīts noliktavas dokumentam/iem "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, pieprasīto daudzumu, kas nav piesaistīts noliktavas dokumentam/iem "Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta/u rindā. Šajā laukā atspoguļosies arī tie daudzumi, kas pārsniedz pieprasītos, piemēram, ja pārdots vairāk nekā pieprasīts. 1.Piemērā redzam situāciju, kad ar  PIEPR-1957 klients pieprasījis "Nomenklatūru 2" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 120 gab.  -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pārdots. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 20 gab., jo pārdošanas pavadzīmē ir vēl 20 gab., kuri nav piesaistīti nevienam pieprasījumam. -"Daudzums PVZ rindā"- ir 120 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē. Šajā piemērā redzams, ka klientam pārdots vairāk nekā klients prasījis. 2.Piemērā redzam situāciju, kad PIEPR-1958 klients pieprasījis "Nomenklatūru 8" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 80 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 80 gab. Pārdots tika 80 gab. no 100 gab., attiecīgi lauks "Pieprasīts" joprojām parāda 20 gab., kas klientam vēl nepieciešami. -"Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- ir 0 gab., jo pārdošanas pavadzīmē visi 80 gab. ir piesaistīti pieprasījumam. -"Daudzums PVZ rindā"- ir 80 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē.  <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar pasūtījumu rindām "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums  ir pieprasīts un sasaistīts pasūtījuma/u rindām "Pieejamais daudzums saistīšanai"- parāda, ka pieprasījuma rindās ir daudzums ko vēl ir iespējams piesaistīt pasūtijumam. "Daudzums rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir pasutījumā Piemērā redzam situāciju, kad divos pieprasījumos PIEPR-1957 un PIEPR-1959 klienti pieprasījuši "Nomenklatūru 1"  kopā 110 gab. No pieprasījumu rindām tika uzģenerēts pasūtījums PASUT-0898, kurā daudzums mainīts uz 120 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pasūtīts. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 10 gab. jo pasūtīts tika 120 gab., bet piesaistīto pieprasījumu daudzums ir 110 gab. , attiecīgi šos 10 gab. iespējams piesaistīt citam pieprasījumam, ja nepieciešams. -"Daudzums rindā"- ir 120 gab., tas ir kopējais daudzums pasūtījumā.   2.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:   Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pieprasījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs   Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!! Piemēram, ja nepieciešams mainīt REZERVĒTO PARTIJU:   3.PASŪTĪJUMU RINDAS:     Pasūtījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> <PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījumu rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas saņemšanas dokumentu (saņemšanas pvz; iekšējās kustības pvz u.c.) "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums ir saņemts un jau piesaistīts pasūtījumam "Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta rindā "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, kāds daudzums ir saņemšanas dokumentā, kas nav piesaistīts nevienam pasūtījumam. Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1"  kopā 120 gab. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss kas tika saņemts, ir piesaistīts pasūtījumam. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo brīvo daudzumu ko piesaistīt citiem pasūtījumiem nav. -"Daudzums rindā"- ir 100 gab., tas ir kopējais daudzums saņemšanas pavadzīmē. <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījuma rindu daudzumu sasaisti ar pieprasījumu rindām "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums jau ir piesaistīts pieprasījumu rindām "Daudzums rindā"- parāda kāds daudzums ir pieprasījumā "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, cik vēl iespējams piesaistīt pie pieprasījumiem Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1"  kopā 120 gab. Pasūtījums tika ģenerēts no 2-ām pieprasījumu rindām PIEPR-1957 un PIEPR-1959 , ar kopējo daudzumu 110 gab.. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo pieprasījumu rindu kopējais daudzums 110 gab. ir piesaistīts šim pasūtījumam. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo visas pieprasījumu rindas ir piesaistītas. -"Daudzums rindā"- ir 110 gab., jo pieprasījumu rindās kopumā ir 110 gab..  Laukā "Pasūtīts" paliek 10 gab., jo daudzums ir pasūtīts bet nav piesaistīts nevienam pieprasījumam un vēl 10 gab. ir laukā "Pieprasīts un pasūtīts", jo pieprasīti bija 110 gab. bet saņemti tikai 100 gab. 4.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:   Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pasūtījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs   Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!!
Skatīt visu rakstu
13-09-2021 17:10
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 551 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot automatizēto darbu Loģistikas pasūtījumu eksports XML formātā
Skatīt visu rakstu
29-11-2018 15:07
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 762 Skatījumi
Video, kā veidot priekšapmaksas rēķinus no loģistikas pieprasījuma vai pasūtījuma.
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 13:52 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 780 Skatījumi