Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
VISMA sadarbības partneris Firmas.lv apkopo un sniedz saviem klientiem detalizētu informāciju par Latvijas uzņēmumiem un arī iestādēm gan no LR Uzņēmumu reģistra, gan citām datubāzēm. Horizon integrācija ar Firmas.lv nodrošina automātisku datu ielasīšanu un pārbaudi Horizon klientu kartītēs, kā arī klientu iekļaušanu monitoringa sarakstā, kas dod iespēju savlaicīgi ar e-pasta palīdzību uzzināt par izmaiņām.   Risinājumu bez maksas var izmantot pieprasot līdz 5 izziņām mēnesī, par lielāku apjomu un monitoringa izmantošanu slēdzams līgums ar Firmas.lv. Viena izziņa nozīmē vienu datu pieprasījumu no Horizon uz Firmas.lv un atbildes saņemšanu.   Konfigurācija   Izvēlne: Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → lpp. Norēķini → lpp. Klientu datu apmaiņa    Manuālas izmaiņas konfigurācijas parametros parasti nav nepieciešamas, jo noklusēti datu apmaiņas veids jau ir norādīts “Ar Firmas.lv”, kā arī sadaļa “Reģistrācijas parametri” ir aizpildīta ar sistēmai jau zināmo informāciju. Ja tā nav, tad šie datu lauki ir jāpapildina. Kods reģistrācijai ir uzņēmuma/iestādes nosaukuma saīsinājums.   Sadaļa “Pieslēgšanās parametri” tiek aizpildīta ar automātiski uzģenerētu lietotājvārdu un paroli pēc pirmā izziņas pieprasījuma veikšanas klientu sarakstā. Šis vārds un parole nodrošina t.s. pirmā līmeņa autorizāciju, kas nepieciešama klientu datu pieprasīšanai un saņemšanai.   Atzīme “Nosaukumā ielasīt uzņēmējdarbības formas kodu” ietekmē klienta kartītes nosaukuma aizpildi. Piemēram, ja UR datos nosaukums satur “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, tad klienta kartītes nosaukumā tiks ielasīts “SIA”.     Lietotāju tiesības   Integrācijas risinājumu var izmantot jebkurš Horizon lietotājs, kuram ir atbilstošas tiesības darbam ar klienta kartīti – ievade un labošana. Ar apskates tiesībām var tikai izmantot iespēju no klienta kartītes atvērt vietni Firmas.lv.   Jauna klienta datu ievade   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Jauna kartīte   Ja sistēmas uzskaites parametros ir atbilstoši uzstādījumi, tad klienta kartītes ievadlogā ir pieejama poga “F” pie laukiem “Nosaukums” un “Reģistrācijas kods”. Klienta meklēšana Firmas.lv datubāzē notiek ievadot vienā no šiem laukiem reģistrācijas numuru vai daļu no nosaukuma un nospiežot pogu “F”.   Tālāk tiek parādīta pēc meklēšanas kritērijiem atrastā informācija no Firmas.lv – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Jāņem vērā, ka attēloti tiek tikai pirmie 10 ieraksti, ja atrasti vairāk, tad jāprecizē meklēšanas kritēriji. Privātpersonu dati Firmas.lv datubāzē nebūs atrodami. No atlasītajiem ierakstiem izvēlas meklēto.       Nākamajā logā var norādīt, vai tālāk klienta kartītē ielasīt visu atrasto informāciju. Piemēram, ja klientu kartītēm kodi tiek piešķirti pēc citiem principiem, tad norāda, ka šo Firmas.lv vērtību nav jāpārkopē uz Horizon klienta kartītes kodu. Nospiežot pogu “Labi” dati tiek ielasīti atbilstošajos klienta kartītes laukos.     Saglabājot klienta kartīti, sistēma varētu pieprasīt aizpildīt vēl kādus citus klienta kartītes laukus, kas nav zināmi firmas.lv, bet ir uzstādīti kā obligāti aizpildāmi, piemēram, Norēķinu veids (Debitors, Kreditors, Neuzskaita) vai kādi citi atkarībā no klienta kartītes dokumenta tipa uzstādījumiem.       Klienta datu pārbaude un atjaunošana   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate   Kartītes labošanas režīmā nospiežot pogu “F” blakus laukam “Reģistrācijas kods”, tiek attēloti Firmas.lv pieejamie dati par uzņēmumu/iestādi. Atvērtajā “Klienta informācijas” logā var pārskatīt datu salīdzinājumu starp Firmas.lv datiem un esošajiem datiem klienta kartītē. Tāpat kā pie jauna klienta ievades var izvēlēties, kuru lauku informāciju atjaunot un kuru saglabāt esošo.     Kartītes labošanas vai apskates režīmā uzklikšķinot uz apakšdaļā pieejamās pogas “Firmas.lv”, tiek atvērta saite uz vietni, kur tiek parādīta pilna informācija par izvēlēto uzņēmumu. Laukam “Reģistrācijas kods” ir jābūt aizpildītam, jo pēc tā notiek datu atlase.     Informācija par sankcijām   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate - lpp “Pārdošana” - lpp “Pamatinformācija”   Ielasot jaunus vai atjaunojot esošos klienta kartītes datus no firmas.lv var tikt saņemta arī informācija no sankciju sarakstiem, ja meklētais uzņēmums/iestāde tajos ir atrodama.     Saglabājot jaunu  debitoru vai kreditoru dokumentu ar klientu, kam ir sankcijas, sistēma attēlo brīdinājumu par piemērotajām sankcijām un jautājumu, vai turpināt veidot dokumentu. Lietotājam pašam jāizvērtē, vai nepieciešama padziļinātāka sadarbības partnera izpēte, uzsākot vai turpinot darījumus.     Klientu datu izmaiņu monitorings   Firmas.lv piedāvātais pakalpojums “Uzņēmumu datu izmaiņu monitorings” ietaupa laiku manuālām pārbaudēm. Iekļaujot klientus monitoringa sarakstā, informāciju par šo klientu adrešu maiņu, iekļaušanu vai izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra, sankcijām, saimnieciskās darbības pārtraukšanu u.c. būtiskām izmaiņām saņemsiet e-pastā.   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Datu monitorings - Iekļaut/Izslēgt/Sinhronizēt   Pirmo reizi veicot ar monitoringu saistītās darbības, nepieciešams autorizēties ar firmas.lv līgumā norādīto lietotājvārdu un paroli. Šī ir t.s. otrā līmeņa autorizācija, kas nodrošina darbu ar monitoringa sarakstu un ir atšķirīga no uzskaites parametros automātiski ģenerētajiem pieslēguma parametriem.       Pazīme par esošo monitoringa statusu ir atrodama klienta kartītes lpp. “Pārdošana”, tas var būt Aktīvs vai Neaktīvs. Iekļaušana vai izslēgšana no monitoringa saraksta tiek veikta vienam vai vairākiem klientiem reizē ar atbilstošajām darbībām - Iekļaut vai Izslēgt. Klienta kartītes monitoringa pazīme Aktīvs/Neaktīvs saglabājas uz Horizon lietotāju, kas veicis darbību, tādēļ var būt atšķirīga.   Sinhronizēt nozīmē salīdzināt sistēmā Horizon esošos monitoringa klientus ar vietnes Firmas.lv lietotāja profilā esošo klientu monitoringa sarakstu. Sinhronizējot par primāriem tiek uzskatīti Firmas.lv pusē esošie dati, jo monitoringam uzņēmumus iespējams pievienot ne tikai izmantojot Horizon funkcionalitāti, bet arī lietotāja profilā vietnē Firmas.lv.       Zemāk apskatāms monitoringa atbildes e-pasta vēstules paraugs. Ja izmaiņas ir tādas, kur nepieciešama datu atjaunošana Horizon klientu kartītēs, tad to veic ar pogas “F” palīdzību, kā aprakstīts iepriekš.           Izziņu limita un izlietojuma apskate   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Parādīt izziņu atlikumu   Izvēloties šo darbību, tiek attēlota informācija par limitu noteiktajā periodā (mēnesī vai gadā) un jau iztērētajām izziņām. Izziņu limitu var mainīt sazinoties ar Firmas.lv un vienojoties par līguma nosacījumiem.        Lai izdodas uzturēt vienmēr aktuālus datus klientu sarakstā!
Skatīt visu rakstu
11-03-2021 13:57 (Atjaunots 21-05-2024)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 2441 Skatījumi
Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar VID EDS PVN deklarācijai. Risinājums izmanto EDS API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon nosūtīt PVN deklarāciju uz EDS, kā arī veiksmīgas pārbaudes gadījumā atskaiti uzreiz iesniegt, nepieslēdzoties EDS.   Par nepieciešamo konfigurāciju, lai izmantot VID EDS API lasiet šeit.   Šajā rakstā uzzināsiet: kā nosūtīt un kā iesniegt PVN deklarāciju; kā atjaunot atskaites statusu. 1. Darbības “Nosūtīt” un “Iesniegt”   Izvēlnes:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Nosūtīt Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Iesniegt (tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli)   PVN deklarācija Horizon tiek sagatavota līdzšinējā kārtībā. EDS integrācija nodrošina tikai jaunu veidu, kā sagatavotās atskaites datus ievietot VID EDS.   Izvēloties darbību “Nosūtīt”, PVN deklarācijas dati tiek augšupielādēti VID EDS sistēmā, notiek šo datu pārbaude un atskaite tiek saglabāta, bet vēl netiek iesniegta. EDS sistēmas konstatētās kļūdas vai brīdinājumi tiek attēloti arī Horizon pusē. Tāpat ir redzams arī dokumenta statuss.   Izvēloties darbību “Iesniegt”, PVN deklarācijas dati tiek augšupielādēti VID EDS sistēmā, notiek šo datu pārbaude un atskaite tiek saglabāta. EDS sistēmas konstatētās kļūdas vai brīdinājumi tiek attēloti arī Horizon pusē. Ja ir tikai brīdinājumi, tad sistēma pārjautā, vai turpināt iesniegšanu. Ja nav ne kļūdu, ne brīdinājumu, tad atskaite tiek uzreiz arī iesniegta un EDS vairs nav labojama! Attiecīgi darbība “Iesniegt” lietojama, ja Horizon sagatavotā PVN deklarācija ir patiešām gatava iesniegšanai un EDS sistēmā vairs nav plānots veikt kādus papildinājumus.        2. Pārbaude, brīdinājumi un kļūdas   Izvēlnes:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Nosūtīt Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Iesniegt t.sk. atkārtota šo darbību lietošana vienai un tai pašai PVN deklarācijai   Nosūtot vai iesniedzot PVN deklarāciju caur API servisu, EDS veic atskaites datu pārbaudi tāpat, kā tas notiek, ielasot datus no faila vai veicot manuālu ievadi. Pārbaudes rezultāti tiek parādīti atsevišķā logā uzreiz pēc darbības izpildes.       Nosūtot vai iesniedzot PVN deklarāciju caur API servisu, Horizon pusē tiek saglabāts EDS piešķirtais dokumenta identifikators un dokumenta statuss.     !!! Jāņem vērā, ka pēc nosūtīšanas vai iesniegšanas neturpinās pašas atskaites satura un pielikumu sinhronizēšana vai salīdzināšana starp abām sistēmām. Ja labojumi tiek veikti Horizon sistēmā, tad nepieciešams atskaiti nosūtīt/iesniegt atkārtoti. Ja labojumi tiek veikti tikai EDS sistēmā, tad tie nebūs redzami Horizon.   Nosūtot/iesniedzot atkārtoti PVN deklarāciju pēc labojumu veikšanas Horizon, sistēma brīdina, ka EDS dokuments tiks dzēsts un pievienots no jauna, jo netiek salīdzināts atskaites vai pielikumu saturs. Atbilstošais dokuments EDS pusē tiek noteikts pēc identifikatora.   Tātad, ja pēc nosūtīšanas labojumi tiek veikti tikai EDS pusē, tad atkārtota atskaites nosūtīšana no Horizon nozīmēs šī EDS pusē salabotā dokumenta dzēšanu.     Jebkādi labojumi un atkārtota darbību “Nosūtīt” un “Iesniegt” lietošana ir iespējama tikai ar tādām PVN deklarācijām, kuru statuss nav “Pieņemts” vai “Pieņemts precizējums”.   Ja atskaite ir kādā no minētajiem gala statusiem, tad labojumi iesniedzami ar jaunu atskaiti, tās ievadformā norādot atzīmi “Precizējums”.     3. Statusa atjaunošana no EDS   Izvēlne:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → EDS API → Darbības → Pārbaudīt statusu (tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli)   Izpildot darbību, sistēma veic atskaites statusa salīdzināšanu ar EDS dokumentu (pēc identifikatora).     EDS dokumenta statusa logā lpp. “Saņemtās atbildes” apskatāmas VID atbildes par konkrēto deklarāciju, piemēram, ja to statuss ir “Pieņemts” vai “Noraidīts”.       4. Papildu informācija   Servisa aktivizēšana Izvēlne: Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API    Darbība sākotnēji ir neaktīva. Tā kļūst pieejama, kad ir veikta EDS API pieslēguma konfigurācija. Vairāku nodokļu maksātāju režīmā papildus tiek pārbaudīta PVN deklarācijas iestāde un vai tai ir veikta konfigurācija. Deklarācijas var nosūtīt pa vienai - nav iespējama iezīmēšana un masveida sūtīšana. EDS paroles ievade Sistēma atceras vienreiz ievadīto paroli uz sesijas laiku. Ja programma tiek aizvērta un atkārtoti atvērta, tad parole jāievada no jauna.   Notikumu reģistrs PVN deklarācijas notikumu reģistrā saglabājas dokumenta sūtīšanas un statusa maiņas notikumi.   PVN deklarācijas dzēšana PVN deklarācijas, kas ir nosūtītas caur EDS API servisu un ir statusā “Pieņemts” vai “Pieņemts precizējums”, vairs nav iespējams dzēst no Horizon. Citos statusos esošas deklarācijas var dzēst.   Par PVN deklarācijas datu eksporta metodes izveidi un nosūtīšanu ar failu >>
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:32 (Atjaunots 15-02-2024)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 2721 Skatījumi
Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī personas kartītē. Sinhronizācija veidos jaunu personas kartītes versiju ar šodienas datumu.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad iepriekš, pieņemot lēmumu pāriet uz VZD adreses tipu, pirms NĪP moduļa pārslēgšanas bija jāizveido pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem ar esošiem NĪP adreses kodiem, katram pretī norādot jauno Valsts adrešu reģistra kodu, lai pēc adreses tipa pārslēgšanas veiktu datu labošanu no Excel, nomainot nekustamā īpašuma objektiem piesaistītās adreses, savukārt, sākot ar 630. versiju, izmantojot NĪP adreses tipu, ir iespējams norādīt nekustamā īpašuma objekta kartītē arī adresi no Valsts adrešu reģistra, nepārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu. Tādējādi ir iespējams NĪP moduļa nekustamo īpašumu objektu kartītes sagatavot pārejai uz VZD adrešu tipu, neveidojot Excel pārejas tabulu. Tāpat iespēju piesaistīt Valsts adrešu reģistra adresi, lietojot NĪP adreses tipu, var izmantot integrācijās datu nodošanai citām sistēmām, piemēram, lai iesniegtu datus energoresursu izmaksu kompensēšanas informatīvai sistēmai (EIKIS), atspoguļojot gan aktuālu un korektu adresi, gan ARIS kodu.     Ja nekustamā īpašuma objekta kartītē, izmantojot NĪP adreses tipu, būs norādīta ne vien NĪP adrese, bet arī Valsts adrešu reģistra adrese, tad, pārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu, lauks Adrese nekustamā īpašuma objekta kartītē tiks automātiski aizpildīts ar iepriekš norādīto Valsts adrešu reģistra adresi.     Administratīvās struktūrvienības   Administratīvajai struktūrvienībai iespējams pievienot adresi no adrešu klasifikatora. Automātiski tiks aizpildīti arī pārējie adreses lauki. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī administratīvajā struktūrvienībā.      
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:59 (Atjaunots 07-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1055 Skatījumi
Skaidrojums, kas ir metarēķins.
Skatīt visu rakstu
11-06-2018 11:44 (Atjaunots 03-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2298 Skatījumi
  Sīkāks apraksts par to, ko nodrošina Apgāde un realizācija funkcionalitāte.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 11:43 (Atjaunots 03-10-2023)
 • 1 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1836 Skatījumi
No piegādātājiem saņemto rēķinu un pavadzīmju apstrādes procesā dažādu iemeslu dēļ var rasties situācijas, kad atkārtoti tiek vadīts vai importēts rēķins, kas jau ir sistēmā. Vai Horizon par to brīdina? Vai var tikt saglabāti divi vienādi rēķini vai pavadzīmes?    Šajā rakstā uzzināsiet par sistēmas uzstādījumiem piegādātāju rēķinu un pavadzīmju unikalitātes kontrolei.     Unikalitātes kontroles principi   Lai nebūtu iespējama divu vienādu dokumentu ievade, ir jāuzstāda numuru unikalitātes kontrole dokumentu tipiem. Ja kontrole ir nepieciešama vairākiem dokumentu pamatveidiem, tad izmantojama unikalitātes grupu funkcionalitāte - piemēram, lai  kontrole pārbaudītu vienādos dokumentu numurus gan starp saņemtajiem rēķiniem, gan saņemšanas pavadzīmēm. Izmantojot metarēķinus, unikalitāte ir jākontrolē atsevišķi metarēķiniem un atsevišķi rēķiniem/pavadzīmēm, jo ar vienādu numuru būs gan metarēķins, gan no tā uzģenerētais rēķins/pavadzīme.   Ņemot vērā, ka iespējams saņemt rēķinus ar vienādu numuru no dažādiem piegādātājiem, kā arī katru gadu viena piegādātāja rēķinu numuri var atkārtoties, unikalitātes kontrolei uzstādāmi papildu nosacījumi - kontrolēt gada ietvaros un pa piegādātājiem/klientiem.   Numuru kontrole pa piegādātājiem atļauj ievadīt divus dokumentus ar vienādiem numuriem, ja dokumentu PVN kategorijas ir atšķirīgas. Tas nepieciešams korektas PVN uzskaites vajadzībām, ja viens piegādātāja rēķins ir jāsadala divos dokumentos (piemēram, PVN piemērots gan vispārējā kārtībā, gan reversā).     Metarēķina dokumenta tips   Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Metarēķins -> Lpp. “Lauku atribūti”   Lai sistēma kontrolētu metarēķinu numuru unikalitāti un attēlotu paziņojumu, ja tiek mēģināts saglabāt sistēmā rēķinu ar jau esošu numuru, jāuzstāda dokumenta tipā lauku atribūts “Numurs” un lpp. “Unikalitāte” jānorāda: 1) unikāls dokumenta veidam - kontrole ietvers visus metarēķinu dokumentu tipus, ja tie ir vairāki 2) unikāls pret dokumenta lauku - jāatzīmē, lai aktivizētu papildu parametrus 3) piegādātājs un gada ietvaros - numura kontroles papildu nosacījumi       Kontroles paziņojums pie metarēķina saglabāšanas:     !!! Jāņem vērā, ka kontrole notiek pret lauku “Piegādātājs”. Ja metarēķinam piegādātājs nav norādīts, tad kontrole nenotiek - piemēram, ja importētam e-rēķinam nav piemeklēts kreditors no klientu saraksta vai, ievadot rēķinu caur HOP, lietotājs nav atradis kreditoru izvēles sarakstā. Vēl viens papildu kritērijs numuru kontrolē ir metarēķina statuss - anulētie metarēķini tiek izslēgti no kontroles (piemēram, ja nekorekts piegādātāja rēķins ir anulēts un pēc tam sistēmā tiek ievadīts labots rēķins, kam piegādātājs ir saglabājis to pašu numuru).      !!! Metarēķinu dokumentu tipiem unikalitātes kontroli pret piegādātāju gada ietvaros ir iespējams uzstādīt, sākot no 625. versijas. Līdz šai versijai numuru kontroles nosacījumi bija pieejami sadaļā Pamatdati metarēķinu uzskaites parametros. No 625. versijas tie ir izņemti un pārvietoti uz dokumentu tipu uzstādījumiem.     Saņemtais rēķins vai pavadzīme   Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Saņ. rēķins par pakalpojumiem vai Saņemšanas pavadzīme -> Lpp. “Lauku atribūti”   Apgādes saņemtajiem rēķiniem vai noliktavas saņemšanas pavadzīmēm numuru unikalitātes kontrole ir uzstādāma tāpat kā aprakstīts šī raksta sadaļā par metarēķiniem. Šiem dokumentu veidiem tukšs lauks “Klients” nav iespējams un arī nav paredzēta dokumentu anulēšana, attiecīgi kontrole darbojas, kā norādīts pret klientu un gada ietvaros bez papildus nosacījumiem.       Numuru unikalitātes grupas Numuru unikalitātes grupas paredzētas, lai viena un tā pati kontrole aptvertu vairākus atšķirīgus dokumentu pamatveidus. Piemēram, kontrolētu, lai dokumenta numurs neatkārtojas, skatot kopā gan apgādes rēķinu, gan noliktavas saņemšanas pavadzīmju sarakstu.   Kontroles uzstādīšanai nepieciešams vispirms aprakstīt unikalitātes grupu, un pēc tam to piesaistīt visiem dokumentu tipiem, kas jāpakļauj šai kopīgajai kontrolei.     Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Numuru unikalitātes grupas   Izveido jaunu grupu, kurai norāda kontroles nosacījumus un kontrolējamos dokumentu tipus:     Pēc unikalitātes grupas saglabāšanas sistēma piedāvā šo grupu piesaistīt uzskaitītajiem dokumentu tipiem:     Izvēloties “Jā”, sistēma pēc kārtas atver visus dokumentu tipus uz labošanu un atliek tos saglabāt:     Kontroles paziņojums pie mēģinājuma saglabāt dokumentu ar jau eksistējošu numuru ietver arī informāciju par dokumenta pamatveidu:       Numuru kontroli ar aprakstītajiem dokumenta tipu nosacījumiem, un arī izmantojot unikalitātes grupas, var pielietot arī citviet sistēmā - tā ir kopīga Horizon funkcionalitāte.
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:16 (Atjaunots 08-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 218 Skatījumi
Piegādātāju e-rēķinus Horizon var importēt automātiski - to veic sistēmas automatizētais darbs vai arī lietotājs izmanto metarēķinu saraksta darbību “Imports - Peppol formāts”.   Nākamais solis - nosūtīt šos rēķinus saskaņošanai atbilstoši saskaņošanas scenāriju nosacījumiem. Arī šo darbību ir iespējams automatizēt (no 625. versijas).    Šajā rakstā uzzināsiet, kādi uzstādījumi nepieciešami automātiskai scenārija piesaistei e-rēķinam.   Svarīgi! Automātiska e-rēķinu maršutēšana ir derīga situācijās, kur nav nepieciešams saņemtos datus manuāli papildināt ar tādu informāciju, kas ir būtiska pareizā scenārija izvēlei. Taču no procesu puses var paredzēt, ka, piemēram, scenārija 1. etapa saskaņotājs veic šos nepieciešamos datu papildinājumus.     Metarēķina dokumenta tips    Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Metarēķins -> lpp Lauku atribūti   Metarēķina dokumenta tipam ir jānorāda lauku atribūts “Maršrutēt” ar vērtību “Jā”. Tas nozīmē, ka no jauna izveidotam metarēķinam šī pazīmes rūtiņa ievadformā būs aizpildīta un sistēma pēc saglabāšanas automātiski meklēs piesaistāmo scenāriju.         Automatizētais darbs e-rēķinu importam Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> darbs Metarēķinu imports - PEPPOL formāts   Automātiskai maršrutēšanai objekta konfigurācijas lappusē ir jānorāda: 1) pazīme “Maršrutēt” (noklusēti tiek aizpildīta no izvēlētā metarēķina dokumenta tipa) 2) apstiprināšanas uzdevuma autors - izvēle no sistēmas personu saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts). Šī persona būs autors pirmā etapa saskaņošanas uzdevumam.     Ieteikums veidot jaunu, ne reālu personu (piemēram - Automatizētais darbs), jo maršrutēšanas veicējs būs sistēma, nevis cilvēks. Arī šīs “personas” kartītē norādītais e-pasts var nebūt konkrēta cilvēka, bet gan kopīgs. Atkarībā no saskaņošanas e-pastu konfigurācijas, uz šo e-pastu var nākt saskaņošanas paziņojumi, piemēram, par noraidītu vai apstiprinātu rēķinu.       E-rēķinu imports ar automatizēto darbu   Ja automatizētā darba “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” konfigurācijā ir norādīta pazīme “Maršrutēt” un norādīta persona laukā “Apstiprināšanas uzdevuma autors”, tad pēc jauna e-rēķina importa uzreiz seko arī izveidotā metarēķina maršutēšana jeb scenārija piesaiste. Rezultātā automātiski izveidojas uzdevums saskaņotājam.   Metarēķinam ir redzams jauns notikums “Sūtīts” ar tekstu “Automātiski maršrutēts”.   Lai automātiskā maršrutēšana darbotos atbilstoši, jāņem vērā metarēķinu saskaņošanas scenāriju konfigurācija - norādītie dokumentu un etapu filtri, ir/nav noklusētais scenārijs un citi nosacījumi. Tie nepieciešamības gadījumā jāpapildina.       E-rēķinu imports ar metarēķinu saraksta darbību   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Imports - Peppol formāts   Darbības logā atzīmējot “Maršrutēt”, sistēma uzreiz pēc e-rēķina ieimportēšanas un metarēķina izveides automātiski piesaistīs scenāriju. Pirmā saskaņošanas uzdevuma autors šajā gadījumā būs persona, kurai ir norādīts Horizon lietotājs, kas šo darbību veica.   Darbības logam tiek saglabāti pēdējie uzstādījumi uz katru lietotāju. Tātad, ja lietotājs atzīmē “Maršrutēt”, tad arī nākamo reizi šis iestatījums būs atzīmēts.       Metarēķinu veidošana no saraksta Metarēķinu imports   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu imports -> Darbības -> Veidot metarēķinu   Var būt atsevišķas situācijas, kad pēc e-rēķinu importa nav izveidojies metarēķins un ir palicis neapstrādāts ieraksts sarakstā Metarēķinu imports. Piemēram, nav bijis norādīts metarēķina dokumenta tips, nav zināmi dokumenta tipā prasītie obligātie lauki u.tml.   Šajos gadījumos ir iespējams no saraksta lietot darbību “Veidot metarēķinu”.   Ja neapstrādātais ieraksts nav iezīmēts un veido vienu metarēķinu, tad sistēma atver ievadformu un lauks “Maršrutēt” tiek aizpildīts atbilstoši dokumenta tipa uzstādījumiem. Pirms saglabāšanas lietotājs var šo pazīmi mainīt pēc vajadzības.   Ja vienu vai vairākus neapstrādātos ierakstus iezīmē un veido metarēķinu(-us), tad nostrādā dokumenta tipā norādītie nosacījumi - ja ir paredzēts maršrutēt automātiski, tad pēc metarēķinu izveidošanas seko arī maršutēšana jeb scenārija piesaiste.       Manuāla maršrutēšana jeb scenārija piesaiste   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts   Ja ieimportēts e-rēķins ir manuāli jānosūta saskaņošanai, tad izmantojams kāds no 3 variantiem:  1) metarēķina ievadformā atzīmē “Maršrutēt” un nospiež “Saglabāt” 2) izvēlas metarēķinu saraksta darbību “Maršrutēt” (t.sk. iezīmētiem rēķiniem) 3) izvēlas metarēķinu saraksta darbību “Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju” (t.sk. iezīmētiem rēķiniem)   Maršrutēt nozīmē, ka sistēma automātiski piemeklē scenāriju, un tas vienmēr sākas ar 1.etapu. Piemeklēšanas laikā sistēma analizē scenārijos izmantotos filtrus. Ja scenāriju neizdodas piemeklēt, tad izvēlas noklusēto. Ja neviens metarēķina scenārijs nav noteikts kā noklusētais, tad saskaņošana netiek uzsākta. Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju dod iespēju izvēlēties un piesaistīt jebkuru no scenārijiem, kā arī uzsākt saskaņošanu no jebkura etapa izvēlētajam scenārijam.    
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:14 (Atjaunots 12-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 467 Skatījumi
No Horizon eksportējot e-rēķinus atbilstoši Peppol formātam, sistēma veic formāta noteikumu pārbaudi.  Viens no biežākajiem šīs pārbaudes paziņojumiem ir saistīts ar mērvienībām: BR-CL-23 [BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN/ECE     Paziņojums nozīmē, ka dokumenta rindiņās izmantotajām mērvienībām nav atrasti kodi atbilstoši starptautiskam mērvienību klasifikatoram, kā to paredz šis formāts. Kļūdas novēršanai ir jāpapildina mērvienības, kas izmantotas rēķinos un pavadzīmēs.     Izvēlne: Pamatdati - Noliktava - Kartītēm - Mērvienības Sarakstā labo esošās mērvienību kartītes, norādot tām UNECE kodu.     Starptautiskais UNECE mērvienību klasifikators ir ļoti apjomīgs. Horizon ieliktas biežāk izmantotās. UNECE mērvienības kartītē ir pieejamas saites uz pilno klasifikatoru, pēc tā vadoties papildināms Horizon saraksts.     Pēc mērvienību sakārtošanas atkārtoti var veikt e-rēķinu sūtīšanu.  
Skatīt visu rakstu
15-08-2023 16:48 (Atjaunots 15-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 307 Skatījumi
Vairākas bankas piedāvā saviem klientiem e-rēķinu saņemšanu internetbankā.  Šajā rakstā uzzināsiet, kā pakalpojumu sniedzējs var sagatavot un uz banku nosūtīt e-rēķinu xml datni no Horizon.  Pakalpojumu sniedzējam nepieciešams ar banku vienoties par šī pakalpojuma nodrošināšanu. Horizon pusē iespēja ir pieejama visiem, veicot atbilstošu konfigurāciju. Šobrīd tiek atbalstīta e-rēķinu nosūtīšana no Horizon uz Swedbanku un SEB banku.   XML datne tiek sagatavota atbilstoši katras bankas e-rēķinu standartam un tie ir atšķirīgi no Latvijā pieņemtā vienotā elektronisko rēķinu standarta jeb Peppol formāta.  Konfigurācija - eksporta metodes apraksts    Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Datu ārējā eksporta metodes - Jauns   Katrai bankai ir jāveido sava eksporta metode norādot atbilstošo dziņa failu, kas nodrošina rēķinu eksportu katras bankas e-rēķinu standartam. Swedbankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SWEDEINVOICE.dll SEB bankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SEBEINVOICE.dll       Swedbank e-rēķinu eksporta metode:     SEB bankas e-rēķinu eksporta metode:     Metodes ievadlogā aizpildāmi dati:   Kods - saīsinājums pēc brīvas izvēles Nosaukums - nosaukums pēc brīvas izvēles Dinamiskās bibliotēkas fails - atbilstoši bankai SWEDEINVOICE.dll vai SEBEINVOICE.dll Eksporta fails - novietojums, kur saglabāt xml datni ar rēķiniem Kodējums - Windows   Zem pogas “Parametri” jānorāda: Klienta numurs - bankas piešķirts pakalpojumu sniedzēja numurs Rādīt pilnu/daļēju e-rēķinu un Līguma īpašības kods - var norādīt tikai izvēloties SWEDEINVOICE.dll. Ja klienta līgumā būs norādīta šī īpašība rēķina datumā, tad īpašības vērtība (Yes/No) tiks ierakstīta xml datnē tagā “presentment”. Visos citos gadījumos vērtība failā aizpildās ar “Yes”. Pamatdati - Klienta kartītes   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Klienta kartīte   Korektai eksportēto rēķinu datu aizpildei nepieciešams pievērst uzmanību zemāk minētajiem klienta kartītes pamatdatiem:   Bankas konts - ar augstāko prioritāti jābūt norādītam klienta bankas kontam (IBAN), uz kuru tiks saņemts e-rēķins un iespējams no tā arī veikta automātiskā apmaksa, ja klients tādu bankas pakalpojumu izmanto. Šo kontu sistēma noklusēti izvēlas rēķinā, kas īpaši svarīgi, ja tos ģenerē automātiski (NĪP modulis, pakalpojumu līgumi).  Swedbank e-rēķinu gadījumā konts var arī nebūt norādīts, taču SEB e-rēķinu eksporta brīdī sistēma pārbauda, lai konts atbilstu IBAN formātam un banka būtu tieši SEB (pēc bankas koda).       Uzņēmuma bankas konts - norāda savu bankas kontu, uz kuru jāsaņem apmaksa par e-rēķiniem. Ja lauks ir tukšs, tad sistēma e-rēķinu failā ielasīs kontu ar augstāko prioritāti no sava uzņēmuma/iestādes bankas kontiem.       Pamatdati - Līguma kartītes   Izvēlne: Dokumenti - Līgumi - Līguma kartīte   Uz banku sūtāmajiem e-rēķiniem ir būtiski norādīt arī līgumu, un šiem līgumiem ir jābūt aizpildītam laukam “Numurs klienta uzskaitē”. Laukā norāda ar debitoru noslēgtā līguma numuru. Šo numuru bankas savā pusē izmanto darījuma identificēšanai, tādēļ tas ir obligāti aizpildāms.       Rēķinu eksports   Izvēlne: Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Darbības - Saraksta eksports   Rēķinu sarakstā jāiezīmē izpildītie vai jau iegrāmatotie uz banku eksportējamie rēķini uz zem pogas Darbības - Saraksta eksports jāizvēlas atbilstošā metode pēc nosaukuma.       Norādītajā vietā sistēma izveido e-rēķinu xml datni. Tālāk to importē banku sistēmā. Ja faila veidošanas laikā sistēma konstatē kādu datu neatbilstību, tad tiek parādīti atbilstoši paziņojumi.     Rēķina summa apmaksai Banku piedāvājumā ietilpst arī no pakalpojumu piegādātāja saņemtā e-rēķina automātiska apmaksa. Tādēļ xml datnē uz banku tiek padota arī informācija - kāda tieši ir apmaksājamā summa, jo ne vienmēr tā pilnībā sakrīt ar rēķina summu. Piemēram, ja daļu no rēķina summas redz iepriekš iemaksāts avanss, tad šī summa apmaksai būs mazāka (algoritms ir rēķina nepiesaistītā summa mīnus piesaistītā summa valūtā) Savukārt, Swedbank e-rēķinos ir paredzēts, ka uz apmaksu tiek padota visa parāda summa, kāda ir rēķina līgumam, tādēļ var veidoties situācija, ka summa apmaksai ir lielāka nekā rēķina summa.    
Skatīt visu rakstu
09-08-2023 15:32 (Atjaunots 09-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1611 Skatījumi
620.versijā veiktas būtiskas vizuālas un lietojamības izmaiņas sekojošās pamatdatu kartītēs: klienta kartīte; NĪP abonents; avansa norēķinu persona; aprūpējamais; darbinieka klienta kartīte; uzņēmuma apraksts.   Šajā rakstā dalīsimies ar klienta kartītes izmaiņām - arī citās minētajās pamatdatu kartītēs izmaiņas ir līdzīgas.    Svarīgi! Jaunajā klienta kartītē veikta gan sadaļu pārstrukturēšana, gan lauku atrašanās vietu maiņa pēc to būtības.  Lai darbs ar klienta kartīti būtu ērtāks, pievienotas arī pavisam jaunas iespējas:  ievadīt un apskatīt primāro bankas kontu uzreiz sadaļā "Rekvizīti"; norādīt faktisko adresi; ievadīt un apskatīt galveno kontaktpersonu sadaļā "Kontaktinformācija"; saites, kas automātiski ved uz konkrēto saistīto datu sadaļu; norēķinu dokumentu sadaļa, kurā iespējams redzēt visus attiecīgā klienta dokumentus par pēdējiem 6 mēnešiem. Ja nepieciešams redzēt visus dokumentus, piemēram, visus rēķinus, iespējams atslēgt noklusēto pēdējo 6 mēnešu filtru un redzēt visus klienta dokumentus. Detalizētāka informācija par sadaļu un lauku izkārtojumu pieejama Horizon palīgā.   Ar kartītes tehniskajām izmaiņām un lietojamību aicinām iepazīties arī šajā video: Kartītes augšējā un apakšējā daļa   Klienta kartītes augšējā daļā ir redzami lauki - "klienta tips", "nosaukums vai vārds / uzvārds (atkarīgs no tipa)", "norēķinu veids", "kods" un "papildkods".  Šeit iznests arī lauks "Saistītais debitors / kreditors", kuru iesakām izmantot gadījumos, ja viens un tas pats klients ir gan pircējs, gan piegādātājs. Abas kartītes ir iespējams caur šo lauku savstarpēji sasaistīt.   Klienta kartītes apakšējā daļā ir redzami lauki - "aktīvs" un "atbildīgais" (pārvietots no lpp. "Pārdošana").   Klienta kartīte ar tipu "Uzņēmums":   Klienta kartītes augšējā daļa ar tipu "Privātpersona":     Vertikālais sadaļu izkārtojums   Līdz šim daļa no informācija par klientu bija ievadāma klienta kartītes lappusēs, bet daļa - saistītajos datos, piemēram, bankas konts, adreses u.c. informācija.   Tagad visa informācija ir sakārtota kartītes kreisajā pusē redzamajās sadaļās. Labajā pusē tiek attēlots tajā brīdī izvēlētās sadaļas saturs. Sadaļai piešķirtā ikona norāda uz tās veidu - lappuse ar ievadlaukiem vai saraksts ar vairākiem saistītiem ierakstiem.   Sadaļu hierarhisko izskatu var izvērst un savilkt ar bultiņu pogām saraksta apakšā.   Sadaļu saraksts:   Meklēšana  Lai atvieglotu pārkārtoto lauku atrašanu, kartītes kreisajā pusē virs sadaļu nosaukumiem ir pieejams meklēšanas logs. Tas dod iespēju meklēt pēc nosaukuma gan pašas sadaļas, gan arī datu laukus.    Meklēšanas lauks:   Favorīti    Klienta kartītē var ievadīt dažādu informāciju, bet bieži atšķiras lietotāju vajadzības un prasības, tādēļ pievienota iespēja norādīt savus favorītus jeb biežāk lietotās sadaļas, tās atzīmējot ar zvaigznīti. Ar zvaigznīti atzīmētās sadaļas kļūst pieejamas saraksta augšpusē. Šādi var atzīmēt arī visu virsgrupu.   Pazīmi var noņemt, kā arī favorītus var sakārtot vēlamajā secībā, uzklikšķinot uz attiecīgās sadaļas nosaukuma, un, neatlaižot peli, pārvilkt augstāk vai zemāk.     Saites    Klienta kartītes labajā pusē zilā krāsā attēlotās saites aizved uz atbilstošo saistīto datu sadaļu. Piemēram, "Rekvizītu" lappusē var ievadīt vai redzēt klienta primāro bankas kontu, bet nospiežot uz saites, atveras sadaļa “Bankas konti”, kur jau aplūkojams visu šī klienta bankas kontu saraksts. Šāda iespēja ir pievienota laukiem - "Bankas konti", "Adreses", "Kontaktpersonas".   Saite sadaļā "Kontaktinformācija":     "Bankas rēķini" nosaukuma maiņa uz "Bankas konti"    Visos sistēmas moduļosveikta termina “Bankas rēķins” maiņa uz terminu “Bankas konts”. Līdz ar to, visās ievadformās, paziņojumos, izdrukās u.c. turpmāk būs redzams šis atjaunotais termins.    Svarīgi! Jāņem vērā, ka iepriekšējās versijās sagatavotās Excel veidnēs datu importam kolonnu nosaukumos vai lappušu nosaukumā ir minēts termins “Bankas rēķins”.  No 620. versijas šādu veidni nebūs iespējams importēt. Tas attiecas gan uz bankas kontu saraksta importu, gan rēķinu vai citu dokumentu, kur tiek izmantots bankas konts, importu.    Šādā gadījumā nepieciešams ģenerēt jaunu Excel veidni un aizpildīt vēlreiz ar datiem vai pārsaukt esošās veidnes kolonu vai lappusi atbilstoši jaunajam terminam.       Primārais bankas konts    Lai atvieglotu datu ievadi un uzlabotu klienta kartītes lietojamību, sadaļā "Rekvizīti" ir pievienota lauku grupa "Banka". Šajā sadaļā ir iespējams ievadīt vai apskatīt klienta primāro bankas kontu (bankas konts ar secību “1”). Šo iespēju ērti izmantot situācijās, kad klientam ir tikai viens konts.  Situācijās, ja klientam ir vairāk nekā viens bankas konts vai primārais konts mainās, tad ir iespēja nospiest uz saites "Bankas konti" un sistēma automātiski aizvedīs uz klienta bankas kontu sarakstu, kur veikt nepieciešamās izmaiņas.       Adreses   Līdz šim klienta kartītē lpp. "Reģistrs" bija iespējams norādīt tikai juridisko / deklarēto adresi. Tagad sadaļā Rekvizīti ir pievienota iespēja norādīt arī klienta faktisko adresi (agrāk - "Kontaktadrese"), kas var būt atšķirīga no juridiskās / deklarētās adreses. Ja lietotājs aizpilda faktisko adresi, tad, saglabājot kartīti, sistēma izveidos piegādes adresi ar pazīmi "Faktiskā adrese".  Ja lietotājs nospiež pogu “Juridiskā/deklarētā adrese sakrīt ar faktisko adresi”, tad faktiskās adreses lauks vairs nebūs labojams un tiks automātiski aizpildīts ar juridisko adresi.   Savukārt pašas adreses aizpildei ir pieejamas trīs iespējas: Ja VZD adrešu sarakstā ir kaut viens ieraksts, tad parādās meklēšanas ikona. Spiežot uz šīs ikonas, tiks uzreiz atvērts VZD adrešu meklēšanas ievadlogs, kur var ievadīt meklējamos parametrus un, pēc tam izvēloties atbilstošo VZD adresi, tiek automātiski aizpildīti visi sadalītās adreses lauki kā līdz šim. Adreses ikona - spiežot uz šīs ikonas, tiek atvērta sadalītās adreses ievadlauki un ir iespēja aizpildīt sadalītās adreses informācija. Ievadot adresi tikai adrešu laukā - šādā gadījumā tiks saglabāta tikai pilnā adrese, bet ne sadalītās adreses lauki.  Tāpat nospiežot uz saites, pievienota iespēja nokļūt uzreiz pie klienta piegādes adrešu saraksta.       Apmaksas termiņš    Apmaksas termiņš ir vienīgais lauks, kas aizpildāms jebkurā no divām vietām klienta kartītē - sadaļā "Grāmatvedības dati" vai sadaļā "Pirkšana / Pārdošana". Ja apmaksas termiņa vērtību ievada vienā sadaļā, tā automātiski nomainās arī otrā sadaļā. Šāds risinājums izvēlēts, ņemot vērā, ka lielai daļai lietotāju tas tiešā veidā saistīts ar pārdošanas procesiem, savukārt tikpat lielai daļai šī informācija vairāk attiecas uz citiem grāmatvedības procesiem, kam nav saistības ar pārdošanu.   Sadaļa "Grāmatvedības dati":     Sadaļa "Pārdošana":     Institucionālais sektors   Laukam "Institucionālais sektors" mainīta atrašanās vieta no sadaļas "Klasifikācija" uz sadaļu "Grāmatvedības dati". Tas ir redzams tikai tad, ja uzstādījumos ir atzīmēta institucionālo sektoru lietošana (Uzskaites parametri -> Atskaites).     Paziņojums    Lauka "Paziņojums" garums palielināts līdz 300 simboliem un mainīta atrašanās vieta no sadaļas "Pārdošana" uz sadaļu "Piezīmes".       Miršanas datums    Klienta kartītē ar tipu "Privātpersona" tagad ir pieejams lauks "Miršanas datums", taču noklusēti kartītes ievadformā tas nav redzams. Ja šāda informācija ir nepieciešama, tad klienta kartītes dokumentā tipā jāpievieno lauku atribūts “Rādīt miršanas datumu ievadformā”.   Kartītēs "NĪP abonents" un "Aprūpējamais" šis lauku atribūts ir automātiski ieslēgts, pārejot uz 620. versiju. Taču, veidojot jaunu dokumenta tipu, atribūts ir jānorāda tāpat kā klienta kartītes dokumenta tipā.    Dokumenta tipa lauku atribūti:   Klienta kartīte ar tipu privātpersona:     Klienta tipa maiņa no privātpersonas uz uzņēmumu   Klienta kartītē ir datu lauki, kas pieejami un aizpildāmi tikai kartītēm ar tipu "Privātpersona". Ja saglabātu klienta kartīti labo un tipu maina uz "Uzņēmums", tad pie nākamās saglabāšanas tiks iztukšoti lauki - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, miršanas datums, pases nr., pases izdošanas datums, pases derīguma termiņš un pases izdevējs.   Iepriekšējās versijās šie dati palika aizpildīti, neskatoties uz to, ka ievadformā tie vairs nebija redzami.   Sadaļa "Rekvizīti":   Sadaļa "Dokumenti":     Izņemta informācija   No jaunās pārstrukturētās klienta kartītes vizuāli ir izņemta šāda informācija: Aktivitātes no lappusēm "Klienta karte" un "Kontakti" ar klientu tagad ir gan pievienojamas, gan apskatāmas atsevišķā sadaļā Aktivitātes. Sadaļas Kontakti ar klientu vairs nav. Kontaktinformācija, kontaktpersona un piezīmes no lappuses "Klienta karte" pārnestas uz citām atbilstošām sadaļām. Informācija par kontaktu skaitu, pārdošanas plānu, realizāciju un izdarītiem pasūtījumiem izņemta no kartītes, taču tā joprojām ir pieejama klientu sarakstā attiecīgajās kolonnās. No klienta kartītes saistītajiem datiem izņemtas šādas sadaļas:  Maksājumu plāni - turpmāk apskatāmi pie klienta līgumu informācijas; Realizācija - konvertācijas - turpmāk atrodami sadaļā "Pirmdokumenti"; Peļņa; Peļņa - dinamika; Plānotie/faktiskie realizācijas apjomi; Realizācijas faktiskā pašizmaksa; Ieņēmumi no pakalpojumiem. Pēdējās 5 atskaites joprojām ir apskatāmas no klienta saraksta Darbībām.   Citas klienta kartītei radniecīgās kartītes   Reizē ar izmaiņām klienta kartītē veiktas līdzīgas izmaiņas arī citās pamatdatu kartītēs, kas ir tai radniecīgas. Avansa norēķinu persona:       Aprūpējamais:       Uzņēmuma apraksts:    
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 11:57 (Atjaunots 18-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1854 Skatījumi
Instrukcija, kā​ ​uzskaitīt​ ​​darījumus​ ​ar​ ​PVN​ ​reversu.
Skatīt visu rakstu
17-01-2018 08:45 (Atjaunots 03-07-2023)
 • 1 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 6059 Skatījumi
No 01.07.2021. stājas spēkā grozījumi PVN likumā attiecībā uz e-komercijas (jeb tālpārdošanas) darījumiem Eiropas Savienības teritorijā - preču un pakalpojumu tirdzniecību uz citu dalībvalsti tieši patērētājam PVN nemaksātājam, izmantojot elektroniskos sakarus. Izmaiņas skar arī no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu PVN nemaksātājiem ES teritorijā.   Faktiski tiek paplašināts līdzšinējā īpašā PVN režīma MOSS (Mini One Stop Shop) tvērums. Tā vietā ir jauni īpašie PVN režīmi: OSS (One Stop Shop) - jebkādu pakalpojumu sniegšanai un preču tālpārdošanai ES teritorijā. OSS vēl iedalās “ārpussavienības režīmā” un “savienības režīmā”. IOSS (Import One Stop Shop) - no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai. Detalizētāka informācija meklējama normatīvajos aktos un VID materiālos. Šeit dažas saites: VID metodika: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_e-komercija.pdf VID seminārs (zem ieraksta atrodama arī prezentācija un jautājumu/atbilžu sadaļa): https://www.vid.gov.lv/lv/sodien-vid-tiessaistes-seminars-par-izmainam-pvn-piemerosana-e-komercijas-darijumiem-un-pasta   Ja uzņēmums reģistrējas kādam no šiem īpašajiem režīmiem, tad papildus “parastajai” PVN deklarācijai ir iesniedzama arī OSS deklarācija, kas pēc būtības ir kopsavilkums par pārdošanu ES valstīs PVN nemaksātājiem, piemērojot atbilstošo valstu PVN likmes. OSS režīma deklarācija iesniedzama 1x ceturksnī, IOSS režīma - 1x mēnesī.   Ar esošajām programmas iespējām var nodrošināt šo darījumu detalizētu uzskaiti un deklarācijas datu iegūšanu. Nav nepieciešama versijas nomaiņa uz jaunāku. Horizon šobrīd nav iespējams veikt automātisku OSS deklarācijas aprēķinu, lai eksportētu to uz VID EDS sistēmu. Dati EDS ir ievadāmi manuāli.   Kontu plāns - Ieņēmumu un PVN konti   Izvēlne: Pamatdati - Kontu plāns - Konti   PVN deklarācijas realizācijas darījumu rindu aprēķinam un III. pielikuma datu aizpildei tiek izmantoti grāmatojumi uz konkrētiem kontiem vai kontu grupām, kas savukārt norādīti atbilstošajā finanšu pārskata aprakstā. Lai nodalītu OSS režīma darījumus no PVN deklarācijas darījumiem, ir jāizveido citi jauni ieņēmumu konti un PVN konti, kas netiek izmantoti PVN deklarācijas aprēķinā. Konti jāveido atbilstoši katra uzņēmuma kontu struktūrai un pielietotajām formulām PVN deklarācijas finanšu pārskatā.   Piemēram: Ieņēmumu konti ir izdalāmi atsevišķā grupā.     PVN kontam (-iem) jābūt PVN deklarācijā neiekļaujamo kontu grupā.     PVN kategorijas ar ES dalībvalstu likmēm   Izvēlne: Pamatdati - Uzņēmums - PVN uzskaite - PVN kategorijas   Lai darījumus apliecinošajos dokumentos norādītu tādu PVN likmi, kāda ir saņēmēja ES dalībvalstī, ir jāveido atbilstošas PVN kategorijas katrai no valstīm, kur preces un pakalpojumi tiek pārdoti.   Piemēram:     ES dalībvalstu PVN likmes atrodamas šeit:  https://www.fm.gov.lv/lv/pvn-likmes-citas-es-valstis   Darījumu apliecinošie dokumenti   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmes - Jauna pārdošanas pavadzīme Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Jauns izejošais rēķins   OSS režīms paredz, ka ir jāveic detalizēta darījumu uzskaite. VID var arī pieprasīt iesniegt darījumu atšifrējumu. Lai iegūtu datus OSS deklarācijai, dokumentu aizpildē jāņem vērā sekojošais: PVN kategorija - dod iespēju gan pielietot nepieciešamo PVN likmi, gan arī var tikt izmantota dokumentu filtrēšanai. Pircējs/Klients - atkarībā no biznesa specifikas var gan norādīt katru pircēju klientu sarakstā, gan arī izmantot kādu “kopējo klientu” un tā identificējošos datus norādīt pamatojuma vai kādā citā laukā dokumentā. Dokumenta tips - ērtākai īpašā režīma dokumentu nodalīšanai un grāmatošanai var veidot speciālu dokumenta tipu, ja ir ierasta šāda prakse. Darījuma vieta - tā kā dokumenti ar darījuma vietām “ES preces” un “Pakalpojumi ES” tiek atlasīti PVN2 pārskatā, tad šim īpašajam PVN režīmam darījuma vietu jānorāda “Iekšzeme”. Grāmatojums - jāveido kontējumu shēma izmantojot jaunos ieņēmumu un PVN kontus, kas netiek atlasīti PVN deklarācijā.     Kopsavilkuma dati OSS deklarācijai   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas   Par katru ceturksni var atlasīt darījums, kas veikti piemērojot OSS režīmu. Filtrēšanai izmantojamas PVN kategorijas, Klienta kartītes klasifikācija, īpašais dokumenta tips (ja tāds ir veidots) vai kāda cita izvēlēta pazīme. Atkarībā no biznesa specifikas var izvērtēt, kurš saraksts tam būtu piemērotāks (ir tikai preces vai arī pakalpojumi, vai tie ir vienā vai atsevišķos dokumentos, vienmēr ir pamatlikme, vai mēdz būt samazinātās likmes u.tml.)   Realizācijas preču dokumentu saraksts:     Pavadzīmju un rēķina rindu saraksts:     No iegūtajiem kopsavikuma datiem manuāli aizpilda OSS deklarācijas ailes VID EDS.   Nepieciešamības gadījumā ieteicams sazināties ar savu Horizon konsultantu.  
Skatīt visu rakstu
06-05-2021 16:07 (Atjaunots 28-03-2023)
 • 0 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 2868 Skatījumi
Kā panākt, lai pietiek izveidot vienu publicēto atskaiti un HoP dati tiek filtrēti pēc personas, kas pieslēgusies HoP.
Skatīt visu rakstu
04-07-2019 15:49 (Atjaunots 21-02-2023)
 • 2 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1710 Skatījumi
Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir viens no iespējamiem e-rēķina piegādes kanāliem. Sistēmā Horizon ir nodrošināta e-rēķinu sagatavošana un šajā rakstā uzzināsiet, kā to piegādāt uz saņēmēja e-adresi.   Piegādei var izvēlēties kādu no variantiem: Tiešsaistes režīmu sadarbībā ar rēķinu operatoru Unifiedpost Manuālu ievadi vai faila ielādi   !!! Jāņem vērā, ka e-rēķins ir strukturēta xml datne, kas iekļauj sevī rēķina vizuālo attēlu. Piegādāt e-rēķinu uz e-adresi ir jēgpilni tādiem saņēmējiem, kas ir izteikuši šādu vēlmi un ir gatavi datni ielasīt savās sistēmās tālākai apstrādei, parasti tās ir juridiskās personas.     Tiešsaistes piegāde   Lai e-rēķinus sūtītu tiešsaistē, nepieciešama integrācija ar Unifiedpost e-rēķinu apmaiņas platformu. Tā nodrošina gan e-rēķinu izsūtīšanu, gan arī saņemšanu, pieslēgumu PEPPOL tīklam u.c.iespējas. Vairāk lasīt šeit .   Kā zināt, vai klients ir gatavs saņemt e-rēķinu?   Ja klienta kartītes lauks “E-rēķinu adresāts” ir aizpildīts ar “Jā”, tas nozīmē, ka klients ir gatavs saņemt e-rēķinus.      Ja klientam nav šādas pazīmes, tad sūtiet ziņu e-pastā uz atbalsts@unifiedpost.com, norādot saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un e-adresi. Dienas laikā šī informācija tiks iekļauta adrešu sarakstā un parādīsies Horizon.   Pazīme tiek aktualizēta ar darbības vai automatizētā darba palīdzību pēc tiešsaistes pakalpojuma pieslēgšanas, tā aizpildās tikai klientu kartītēm ar norēķinu veidu “Debitors”.       Kā nosūtīt e-rēķinu? Lai līdz saņēmējam nonāktu arī vēlamais rēķina vizuālais attēls, to pirms nosūtīšanas ir nepieciešams saglabāt pie rēķina pievienotajiem failiem. Pēc tam jāizmanto realizācijas rēķinu saraksta darbība - Sūtīt uz Horizon HUB. Detalizētāks apraksts par nosūtīšanu tiešsaistē lasāms šeit.     Manuāla piegāde   Manuālu piegādi var veikt izmantojot e-rēķinu izveidošanas formu portālā Latvija.lv (nepieciešama autentifikācija ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un ir jābūt izveidotam e-adreses kontam, kuram piekļūst no portāla Latvija.lv). Portālā ir iespējams gan manuāli ievadīt rēķina informāciju, gan ielādēt to XML formātā.   Par datnes iegūšanu no Horizon detalizēts apraksts pieejams šeit. Galvenās darbības: 1) saglabāt rēķina vizuālo attēlu pie pievienotajiem failiem, 2) eksportēt xml datni ar darbību "Saraksta eksports - Peppol formāts", 3) pieslēgties pie Latvija.lv un tur augšupielādēt datni e-adreses vēstulē.   Daži attēli no Latvija.lv e-adreses:         Atsevišķu rēķinu nosūtīšanai var izmantot manuālās darbības, taču lielākam rēķinu skaitam ieteicams izmantot tiešsaistes risinājumu.
Skatīt visu rakstu
31-01-2023 12:54 (Atjaunots 31-01-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 946 Skatījumi
Apskatīti 2 varinati kā iespējams veikt energoresursu sadārdzinājuma pabalstu uzskaiti un izmaksu.
Skatīt visu rakstu
17-10-2022 17:49
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 398 Skatījumi
VZD adrešu reģistra dati ir publiski pieejami valsts atvērto datu portālā. Sākot ar 600.versiju Horizon ir pieejama integrācija ar portālu, kas ļauj klientiem automātiski iegūt un izmantot strukturētus Latvijas adrešu datus.   Pirmo reizi veicot adrešu sinhronizāciju, sarakstā Adreses (Pamatdati -> Klienti -> Adreses) tiks importētas visas Latvijas adreses (apmēram 1,5 miljoni adrešu). Pie liela datu apjoma sinhronizācija var notikt vairākas stundas, tādēļ aicinam izmantot automatizēto darbu.   Nākamajās sinhronizācijās tiks importētas jaunās adreses, labotas tās adreses, kas ir mainītas VZD adrešu reģistrā, kā arī deaktivizētas tās, kas ir neaktīvas adrešu reģistrā. Adreses tiek piemeklētas pēc unikālā VZD koda un VZD reģistra izmaiņu datuma.    Ja sistēmā jau tiek izmantotas VZD adreses, tad pirms pirmreizējās sinhronizācijas nepieciešams sakārtot adrešu kodus tā, lai tie sakristu ar VZD adrešu reģistra VZD kodiem. Ja tie netiks sakārtoti, tad sistēmā tiks izveidotas dublējošas adreses, kurām atšķirsies adrešu kodi. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.  Ja adrese ir mainījusies VZD adrešu reģistrā, tad sinhronizācijas rezultātā tā tiks mainīta arī Horizonā. Par šo faktu būs piefiksēts notikums, ka konkrētā adrese ir mainījusies. Ja šāda mainītā VZD adrese ir piesaistīta klienta Piegādes adresei vai personas kartītes adresēm, tad arī tā tiks automātiski pārģenerēta.    Adrešu sinhronizāciju ir iespējams veikt gan manuāli, gan automātiski (izmantojot automatizēto darbu).    Manuāla sinhronizācija   Lai manuāli sinhronizētu adrešu datus no atvērto datu portāla, sarakstā Adreses ir pieejama jauna darbība VZD atvērto datu sinhronizācija (Pamatdati -> Klienti -> Adreses -> Darbības -> VZD atvērto datu sinhronizācija). Nākamajā solī konfigurācijas logā ir iespēja norādīt atvērto datu portāla vietni (automātiski jau aizpildīta) un VZD adreses dokumenta tipu, ja sistēmā tie ir vairāki:      Apstiprinot darbību ar pogu “Turpināt”, sistēma pieslēdzas pie atvērto datu portāla un Horizonā izveido jaunas VZD adreses (ja tādas vēl nav izveidotas), kā arī atjauno sistēmā jau esošas VZD adreses pēc VZD adrešu koda un VZD reģistra izmaiņu datuma.    Sinhronizācijas laikā būs redzams procesa progress:     Automātiska sinhronizācija   Lai automātiski sinhronizētu adrešu datus no atvērto datu portāla, Horizon ir izveidots noklusētais automatizētais darbs "VZD adrešu atvērto datu sinhronizācija" (Sistēma ->  Uzstādījumi -> Automatizētie darbi). Lietotājam ar atbilstošām automatizēto darbu labošanas tiesībām ir jāpabeidz automatizētā darba konfigurēšana un jānorāda:  FTG darbu serveris, uz kura jāizpilda šis darbs automatizētā darba sākuma laiks, piemēram, šodiena, plkst. 9:00 atkārtošanas biežums, piemēram, automatizētā darba sākuma laikā katru pirmdienu lpp. Objekta konfigurācija nepieciešamais jau ir aizpildīts ar saiti uz atvērtajiem datiem un dokumenta tipu     Sīkāku informāciju par to, kur sistēmā iespējams izmantot VZD adrešu reģistra datus, skatīt šeit.
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 13:06 (Atjaunots 14-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 872 Skatījumi
Horizon 605. versijā bankas importa funkcionalitāte ir papildināta ar jaunām iespējām, kas noderēs situācijās, kad viens klienta maksājums attiecināms uz vairākiem paša maksātāja līgumiem vai cita klienta līgumiem/rēķiniem. Lai iemaksātā summa tiktu novirzīta atbilstošo rēķinu segšanai, nepieciešams gan identificēt šādus maksājumus, gan arī veikt korektu to sadalīšanu pa klientiem/līgumiem.    Šajā rakstā uzzināsiet, kā iespējams šo procesu vairāk automatizēt - gan ar atbilstošu konfigurāciju, gan bankas importa ierakstu apstrādes darbībām.   !!! Funkcionalitāte ir pieejama, tikai izmantojot jauno bankas importu.  Par jauno bankas importu lasīt šeit.       Importa ieraksta pamatojums   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Bankas pamatojums   Lai importētajos bankas datos identificētu iepriekš aprakstītos gadījumus, būtiska ir maksājuma pamatojumā norādītā informācija. Jo korektāk ir norādīti līgumu numuri, rēķinu numuri vai citi identifikatori, jo lielāku automatizācijas pakāpi sistēmā iespējams panākt. Daži ieteikumi, kā palielināt maksājumu skaitu ar automātiskai apstrādei derīgu pamatojuma tekstu: Viennozīmīgi nolasāmi noteikta garuma numuri, kas satur burtus un ciparus; Rēķina izdruku papildināt ar tekstu - ko tieši sagaidāt maksājuma pamatojumā. Piemēram: Maksājuma pamatojumā norādīt līguma numuru ABC112233       Datu meklēšanas šabloni   Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni   Ar šablona palīdzību ir jānosaka, kā tieši meklēt un atpazīt numurus/identifikatorus importētā ieraksta pamatojumā. Jāņem vērā visa veida varianti, kādi ir pielietoti, numurējot klientus, līgumus, rēķinus u.c. dokumentus vai pamatdatus, kuru identifikatorus sagaida maksājumu pamatojumā, un pēc tiem vēlas nodrošināt automātisku atpazīšanu.   Šablonu piesaista: 1) Ja izmanto importu no faila, tad izvēlnē: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu eksporta un importa metodes - lpp. MU lasīšanas parametri 2) Ja izmanto tiešsaistes bankas, tad izvēlnē: Sistēma - Datu apmaiņa - Tiešsaistes bankas    Vienai bankai iespējams piesaistīt vienu noklusēto šablonu. Vienā šablonā var aprakstīt dažādu pieejamo lauku tipu meklēšanu.       Importa ieraksts - dati no pamatojuma (pēc šablona)   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Informācija no pamatojuma   Kad tiek veikta bankas datu ielasīšana sistēmā ar failu vai tiešsaistē, automātiski notiek arī pamatojuma datu analīze pēc piesaistītā datu meklēšanas šablona. Ja datu meklēšanai ir rezultāti, tad tie tiek ierakstīti atbilstošajos laukos sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Šie pamatojumā atrastie dati tālāk izmantojami, lai bankas importa ierakstam piemeklētu atbilstošo klientu un līgumu no Horizon klasifikatoriem.         Klienta/līguma piemeklēšana un automātiska ieraksta dalīšana   Konfigurācija veicama izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp. Klienta/Līguma piemeklēšana   Apstrādes rezultāts: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti   Uzskaites parametros līdzās klienta/līguma piemeklēšanas metodēm ir arī iespēja atzīmēt “Dalīt automātiski” (no 605. versijas). Šis parametrs nozīmē, ka sistēma nākamajā solī pēc bankas datu importa un pamatojuma datu analīzes skatīs neapmaksātos dokumentus, kas atbilst atrastajiem identifikatoriem importa ieraksta sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Ja pēc šiem nosacījumiem atrastie neapmaksātie rēķini būs dažādu klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma automātiski dalīs vienu bankas importa ierakstu vairākos, katrā aizpildot klientu un līgumu no šiem rēķiniem.         Ieraksta dalīšanas algoritms ir sekojošs: Pēc pamatojumā atrastajiem identifikatoriem sistēma iegūst neapmaksāto rēķinu sarakstu uz klientiem un līgumiem, tie tiek sakārtoti pēc apmaksas termiņa, izpildes datuma un sistēmas ID numura. Sistēma dalīšanu veic, sākot no pirmā dokumenta. Ja, sadalot importa ierakstu pa dokumentiem, rodas pārpalikums vai arī iemaksātā summa nesedz visus parāda dokumentus, tad starpība tiek pieskaitīta vai atņemta pēdējam dokumentam. Šāds algoritms palīdz neapmaksātos rēķinus segt secīgi pēc kārtas, sākot no vecākajiem dokumentiem. Tas tiek pielietots tikai gadījumos, kad izvēlēta opcija “Dalīt automātiski”.   Rēķini, kurus sistēma atrod pēc datiem sadaļā “Informācija no pamatojuma”:     Tā kā importa ieraksta dalīšana notiek automātiski, tad pēc datu importa sarakstā ir redzami jau sadalītie ieraksti:      Dalītajos ierakstos klienti/līgumi var būt atšķirīgi no oriģinālā bankas importa dokumenta, jo tie piemeklēti no neapmaksātajiem rēķiniem. Horizon informācijas lauks “Rēķinu numuri” aizpildās ar tiem numuriem, kurus sistēma pēc algoritma atradusi kā apmaksājamus.         Ieraksta dalīšana ar darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Darbības - Atkārtoti piemeklēt datus   Ja kādi ieraksti ir jāapstrādā atšķirīgi no kopējiem uzskaites parametriem, tad var lietot darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”. Darbībai var norādīt pamatojuma datu meklēšanas šablonu, kas var būt atšķirīgs no noklusētā, kā arī ir iespēja izvēlēties klienta un līguma piemeklēšanas metodes un opciju “Dalīt automātiski”, tāpat kā uzskaites parametros.       Ieraksta dalīšana, manuāli norādot summas   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Sadalīt ierakstu”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Sadalīt ierakstu”. Tā paredzēta manuālai viena importa ieraksta sadalīšanai vairākās daļās ar atšķirīgiem klientiem/līgumiem. Darbību paredzēts izmantot situācijās, kad maksātājs pamatojumā ir norādījis vēlamo dalījumu, un nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai sadalīšana. Šajā gadījumā līgums/klients un summa ir norādāmi manuāli. Darbības labajā malā ir iespēja apskatīt klienta atlikumus un līguma atlikumus.      Ieraksta dalīšana, izvēloties neapmaksātos rēķinus   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Realizācijas preču dokumenti”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Realizācijas preču dokumenti”. Tā paredzēta situācijām, kad nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai pamatojumā pēc šablona nav atrasts neviens derīgs identifikators. Poga piedāvā izvēlēties vienu vai vairākus realizācijas preču dokumentus pēc lietotāja ieskatiem. No izvēlētajiem dokumentiem sistēma aizpilda importa ieraksta klientu/līgumu, kā arī rēķinu numurus piesaistēm. Ja starp iezīmētajiem rēķiniem ir vairāku klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma veic ieraksta sadalīšanu pēc augstāk minētā algoritma.     No bankas importa ierakstiem pēc to apstrādes veido maksājuma uzdevumus. Maksājuma uzdevumiem tālāk veidojas piesaistes pret rēķiniem.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 13:41 (Atjaunots 05-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 961 Skatījumi
Ko darīt, lai nodrošinātu nepārtrauktu saskaņošanas plūsmu saskaņotāja prombūtnes laikā?
Skatīt visu rakstu
30-04-2019 09:35 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 2028 Skatījumi
Kā sistēmā nodrošinātas izmaiņas un PEPPOL elektronisko rēķinu formāts?
Skatīt visu rakstu
18-06-2019 07:53 (Atjaunots 24-05-2022)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 3609 Skatījumi
Apraksts par Metarēķinu apstrādi un sagatavošanu.
Skatīt visu rakstu
28-06-2019 09:36 (Atjaunots 20-05-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 989 Skatījumi