Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Horizon radīta iespēja ievadot noliktavas saņemšanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta pasūtījuma. Šo risinājumu varēs izmantot uzņēmumi kuriem ir Loģistikas modulis un Horizon atjaunots vismaz 595.versijā.   Piemērs: Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi  ir izveidots un apstiprināts preču pasūtījums piegādātājam.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu saņemšanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; piegādātāju u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pasūtījums tiek saņemts. Saglabājot saņemšanas pavadzīmi arī pasūtījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījuma rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pasūtījuma rindas kas tiek saņemtas.
Skatīt visu rakstu
16-03-2022 13:38 (Atjaunots 17-03-2022)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 422 Skatījumi
no 595.versijas uzņēmumiem kuri Horizon lieto Loģistikas moduli noliktavas saņemšanas un pārdošanas dokumentos ir iespēja pārskatīt kāds ir katras dokumenta rindas statuss pret pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Šī funkcionalitāte ļauj ātri un vienkārši noliktavas dokumenta ievades brīdī konstatēt neatbilstības starp pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Saņemšanas un pārdošanas dokumentu ievadformā pieejams atsevišķs šķirklis <Pasūtījumi>-saņemšanas dokumentos un <Pieprasījumi> pārdošanas dokumentos. Piemērs bildēs: 1.ATTĒLS Pieprasījums 2.ATTĒLS Pārdošanas pavadzīme, kurā mainīti daudzumi. 3.ATTĒLS <Pieprasījumi> šķirklis Pārdošanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās pārdotais daudzums ir mazāks nekā pieprasītais. Kolonnā <Pārdots vairāk kā pieprasīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur pārdotais daudzums pārsniedz pieprasīto.   Analoģiska funkcionalitāte pieejama Pasūtījumu un Saņemšanas pavadzīmju salīdzināšanai. 1.ATTĒLS. Pasūtījums 2.ATTĒLS. Saņemšanas pavadzīme. 3.ATTĒLS <Pasūtījumi> šķirklis Saņemšanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās saņemtais daudzums ir mazāks nekā pasūtītais. Kolonnā <Saņemts vairāk kā pasūtīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur saņemtais daudzums pārsniedz pasūtīto.
Skatīt visu rakstu
17-03-2022 07:40 (Atjaunots 09-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 145 Skatījumi
Horizon 590.versijā papildināta iespēja veidot un mainīt preču rezervācijas, kas veidotas no loģistikas moduļa dokumentiem (pieprasījumiem vai iekšējiem pieprasījumiem).   Šis funkcionalitātes papildinājums īpaši svarīgs uzņēmumiem, kuriem svarīgi rezervēt realizācijai konkrētas noliktavas preču partijas (piemēram: svarīgi izsniegt ar konkrētu derīguma termiņu vai konkrētu sērijas numuru).   1. Rezervēšanas loģistikas pieprasījumu rindās   Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas, rezervēt preces iespējams 2 veidos: Atzīmēt konkrēto rindu->Darbības->Rezervēt no noliktavas vai ->Darbības->Rezervēt no noliktavas ar partiju. (no 590.versijas) nostājoties uz konkrētās pieprasījuma rindas- >labot rindu->atvērtajā rindas labošanas logā->Rezervēts no noliktavas sadaļā iespējams: 1. Rezervēt no noliktavas - rezervācija notiks pēc FIFO metodes     2. Rezervēt no noliktavas ar partiju 595.versijā šo funkcionalitāti esam papildinājuši ar iespēju ne tikai izvēlēties/mainīt konkrētas partijas, bet arī mainīt/norādīt kādu daudzumu no kuras partijas vēlamies rezervēt. Piemērā, izveidots pieprasījums kurā klients vēlas iegādāties 10 gab. Šokolādes saldējumu. Mēs vēlamies klientam rezervēt 6 gab. no konrētām partijām. Ja vēlamies rezervēt konkrētus daudzumus, tad visērtākais veids ir labot pieprasījuma rindu, atverot detalizēto formu un sadaļā "Rezervēts no noliktavas" izvēlēties konkrētās partijas, kuru daudzumus iespējams labot. Pieprasījuma rindu sarakstā redzams ka ir rezervēti 6 gab. Ja vēlamies redzēt arī sarakstā detalizētāku informāciju par to kādas tieši partijas ir rezervētas, tad saraksta izskats jāpapildina ar "Partija" informāciju. Papildinot izskatu ar partiju informāciju, pieprasījumu rinda sadalās, parādot kāds konkrēti daudzums no kādas partijas tika rezervēts. Piemērs -  saraksts bez partijām: Piemērs -  saraksts papildināts ar partijas informāciju   2. Partijas maiņa ģenerētā noliktavas dokumentā   Līdz 590.versijai, ja loģistikas pieprasījumā jau bija rezervēta prece, tad uzģenerējot noliktavas dokumentu (pārdošanas, norakstīšanas vai iekšējās kustības pavadzīmi), partiju nebija iespējams mainīt. Partijas izvēles lauks bija neaktīvs. 590.versijā pavadzīmē kas uzģenerēta no loģistikas pieprasījuma  ir iespējams mainīt partiju.     Arī tad, ja mainītas partijas noliktavas dokumentā un noliktavas dokuments izpildīts, saite ar pieprasījumu saglabājas un pieprasījuma rinda izpildās. Ja noliktavas dokumentā tiek mainīta loģistikā rezervētā partija, tad šī partija tiek atgriezta brīvajā atlikumā un noliktavā tiek rezervētas jaunās, noliktavas dokumentā izvēlētās partijas.
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:30 (Atjaunots 15-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 295 Skatījumi
Lai varētu ātrāk apstrādāt tos darījumus, kur klients ir gatavs uzreiz iegādāties preces pēc piedāvājuma saņemšana, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj no šī piedāvājuma ģenerēt pārdošanas pavadzīmi, izlaižot pārējos loģistikas dokumentus.       Piedāvājumu saraksta izskatā var pievienot izveidotās pavadzīmes datus, lai būtu skaidrs, kuri darījumi ir apstrādāti.       Tā kā funkcionalitāte ir radīta, lai paātrinātu pārdošanas procesu, šādā scenārijā nav paredzēta piedāvājuma rindu izsekojamība. Ja tāda tomēr ir nepieciešama, tad šajā procesā ir jāieslēdz arī pieprasījumu veidošana.
Skatīt visu rakstu
16-03-2022 13:38 (Atjaunots 03-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 185 Skatījumi
Lai padarītu ērtākas darbības ar priekšapmaksas darījumu apstrādi loģistikā, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj priekšapmaksas rēķinus ģenerēt manuāli piedāvājumu un pieprasījumu sarakstos. Pieprasījumu sarakstā priekšapmaksas rēķinu var veidot arī tikai noliktavā rezervētajai precei. Priekšapmaksas rēķinu ģenerēšana tiek izsaukta abu sarakstu Darbībās.     Pēc ģenerēšanas procesa beigām, rēķins būs pieejams realizācijas rēķinu sarakstā.     Ja priekšapmaksas rēķins ir ticis ģenerēts piedāvājumam, tad no piedāvājuma ģenerētam pieprasījumam tiks izveidota saite ar šo priekšapmaksas rēķinu.    
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:30 (Atjaunots 07-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 221 Skatījumi
Tā kā ir situācijas, kad noliktavas dokuments programmā netiek ģenerēts no loģistikas moduļa, kā piemēram, importēts ar Excel veidnēm, XML failu vai ievadīts manuāli, bet saite ar loģistiku ir nepieciešama, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj šo saiti izveidot noliktavas pavadzīmē. Saites ir iespējams veidot uzreiz visai pavadzīmei vai arī katrai rindai atsevišķi. Kā piemēru apskatīsim pārdošanas pavadzīmi. Vispirms programmā tiek ievadīta pavadzīme, tad dokumenta galvenē jāspiež poga "Saites ar pieprasījumiem" un jāizvēlas "Piesaistīt pieprasījumus". Kā redzams šeit arī būs iespējams saites atcelt.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu saraksts, kurā varēs iezīmēt piesaistāmos dokumentus un veikt piesaistes izveidi.     Kā redzams, programma izveido saites ar tām rindām, kas ir atrodamas pieprasījumā.      Otrs variants ir saites veidot katrai rindai individuāli, to dara pavadzīmes ievadloga labajā pusē spiežot pogu "Saites ar pieprasījumiem" un izvēloties "Piesaistīt pieprasījumu rindas". Kā redzams šeit būs iespējams piesaistīt arī visu pieprasījuma dokumentu un atcelt saites.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu rindu saraksts, kurā varēs iezīmēt vēlamās pieprasījumu rindas un veikt piesaistes izveidi.     Rezultātā tiek izveidota saite tikai ar šo vienu rindu.     Ērtākai datu pārskatīšanai pavadzīmes saistītajos datos tagad ir pieejamas arī piesaistīto pieprasījumu rindas.    
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:29 (Atjaunots 10-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 290 Skatījumi
No 585.versijas Horizon izstrādāts jauns noliktavas pavadzīmju statusss <IZVEIDOTS>     Šis statuss nepieciešams dokumentiem, kuri tiek veidoti, ģenerējot no loģistikas dokumentiem. Gadījumos, kad dokumentam ir norādītas obligāti aizpildāmās vērtības (piemēram: dokumentā jānorāda "Atbildīgais"), vai sistēmā aktivizēti Kontroles un vides parametri, kas līdz šim neļāva izveidot pavadzīmi, ja nebija aizpildīts kāds dokumenta lauks vai nosacījums. No 585.versijas dokumentus būs iespējams uzģenerēt. Šie dokumenti izveidosies ar statusu <IZVEIDOTS>. Tos būs iespējams papildināt ar nepieciešamo informāciju un saglabāt <Sagatave> statusā. Izejošie noliktavas dokumenti (pārdošanas PVZ, norakstīšanas PVZ, iekšējās kustības PVZ) ar statusu <IZVEIDOTS> rezervē daudzumus (*ja dokumentā ir atzīme "rezervēt") no noliktavas un ietekmē uzņēmuma un noliktavas BRĪVO ATLIKUMU.   Daudzumi, kas ir saņemšanas dokumentos ar statusu <IZVEIDOTS> nepalielina uzņēmuma un noliktavas uzskaites atlikumu (līdzīgi kā dokumenti <SAGATAVE> statusā), bet tos iespējams redzēt atsevišķā kolonnā, piemēram Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā laukā "Piegādē"   Dokumenti ar statusu <IZVEIDOTS>  atrodami arī pirmdokumentu sarakstā: Dokumenti->Virsgrāmata->Pirmdokumenti    
Skatīt visu rakstu
13-09-2021 17:01 (Atjaunots 07-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 365 Skatījumi
sākot no 585.versijas loģistikas pieprasījumu un pasūtījumu rindās (Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas un Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumu rindas) būs pieejama papildus informācija par saitēm starp noliktavas un loģistikas dokumentiem, kā arī iestrādāta jauna iespēja mainīt saistītos dokumentus un daudzumus. 1. PIEPRASĪJUMU RINDAS:     Pieprasījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> <PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas izniegšanas dokumentu/iem (pārdošanas pvz; norakstīšanas pvz; iekšējās kustības PVZ u.c.) "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds pieprasītais daudzums ir piesaistīts noliktavas dokumentam/iem "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, pieprasīto daudzumu, kas nav piesaistīts noliktavas dokumentam/iem "Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta/u rindā. Šajā laukā atspoguļosies arī tie daudzumi, kas pārsniedz pieprasītos, piemēram, ja pārdots vairāk nekā pieprasīts. 1.Piemērā redzam situāciju, kad ar  PIEPR-1957 klients pieprasījis "Nomenklatūru 2" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 120 gab.  -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pārdots. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 20 gab., jo pārdošanas pavadzīmē ir vēl 20 gab., kuri nav piesaistīti nevienam pieprasījumam. -"Daudzums PVZ rindā"- ir 120 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē. Šajā piemērā redzams, ka klientam pārdots vairāk nekā klients prasījis. 2.Piemērā redzam situāciju, kad PIEPR-1958 klients pieprasījis "Nomenklatūru 8" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 80 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 80 gab. Pārdots tika 80 gab. no 100 gab., attiecīgi lauks "Pieprasīts" joprojām parāda 20 gab., kas klientam vēl nepieciešami. -"Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- ir 0 gab., jo pārdošanas pavadzīmē visi 80 gab. ir piesaistīti pieprasījumam. -"Daudzums PVZ rindā"- ir 80 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē.  <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar pasūtījumu rindām "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums  ir pieprasīts un sasaistīts pasūtījuma/u rindām "Pieejamais daudzums saistīšanai"- parāda, ka pieprasījuma rindās ir daudzums ko vēl ir iespējams piesaistīt pasūtijumam. "Daudzums rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir pasutījumā Piemērā redzam situāciju, kad divos pieprasījumos PIEPR-1957 un PIEPR-1959 klienti pieprasījuši "Nomenklatūru 1"  kopā 110 gab. No pieprasījumu rindām tika uzģenerēts pasūtījums PASUT-0898, kurā daudzums mainīts uz 120 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pasūtīts. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 10 gab. jo pasūtīts tika 120 gab., bet piesaistīto pieprasījumu daudzums ir 110 gab. , attiecīgi šos 10 gab. iespējams piesaistīt citam pieprasījumam, ja nepieciešams. -"Daudzums rindā"- ir 120 gab., tas ir kopējais daudzums pasūtījumā.   2.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:   Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pieprasījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs   Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!! Piemēram, ja nepieciešams mainīt REZERVĒTO PARTIJU:   3.PASŪTĪJUMU RINDAS:     Pasūtījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> <PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījumu rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas saņemšanas dokumentu (saņemšanas pvz; iekšējās kustības pvz u.c.) "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums ir saņemts un jau piesaistīts pasūtījumam "Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta rindā "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, kāds daudzums ir saņemšanas dokumentā, kas nav piesaistīts nevienam pasūtījumam. Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1"  kopā 120 gab. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss kas tika saņemts, ir piesaistīts pasūtījumam. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo brīvo daudzumu ko piesaistīt citiem pasūtījumiem nav. -"Daudzums rindā"- ir 100 gab., tas ir kopējais daudzums saņemšanas pavadzīmē. <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījuma rindu daudzumu sasaisti ar pieprasījumu rindām "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums jau ir piesaistīts pieprasījumu rindām "Daudzums rindā"- parāda kāds daudzums ir pieprasījumā "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, cik vēl iespējams piesaistīt pie pieprasījumiem Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1"  kopā 120 gab. Pasūtījums tika ģenerēts no 2-ām pieprasījumu rindām PIEPR-1957 un PIEPR-1959 , ar kopējo daudzumu 110 gab.. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo pieprasījumu rindu kopējais daudzums 110 gab. ir piesaistīts šim pasūtījumam. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo visas pieprasījumu rindas ir piesaistītas. -"Daudzums rindā"- ir 110 gab., jo pieprasījumu rindās kopumā ir 110 gab..  Laukā "Pasūtīts" paliek 10 gab., jo daudzums ir pasūtīts bet nav piesaistīts nevienam pieprasījumam un vēl 10 gab. ir laukā "Pieprasīts un pasūtīts", jo pieprasīti bija 110 gab. bet saņemti tikai 100 gab. 4.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:   Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pasūtījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs   Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!!
Skatīt visu rakstu
13-09-2021 17:10
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 304 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot automatizēto darbu Loģistikas pasūtījumu eksports XML formātā
Skatīt visu rakstu
29-11-2018 15:07
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 563 Skatījumi
Loģistikas cenu piedāvājumu izmanto, lai izteiktu klientam piedāvājumu par preču piegādi ar norādītajām cenām.
Skatīt visu rakstu
26-07-2018 09:11 (Atjaunots 26-07-2018)
 • 2 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 904 Skatījumi
Video, kā veidot priekšapmaksas rēķinus no loģistikas pieprasījuma vai pasūtījuma.
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 13:52 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 589 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Loģistika.
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 13:51 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 1 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1252 Skatījumi