Mine områder
Hjelp

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Hvorfor har jeg saldo på konto 2170?
Vis hele artikkelen
26-01-2011 08:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 857 Visninger
I Reskontro kan du velge å bokføre en betaling automatisk. Du velger selv hvilken betalingskonto som skal brukes. I Mamut finnes det noen standard betalingskontoer du kan velge mellom. Dersom du ønsker en ny betalingskonto i Reskontro, må denne legges til under  Regnskapsinnstillinger.
Vis hele artikkelen
22-10-2008 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 593 Visninger
I dag brukes det enkleste KID-formatet i Mamut. Hvis vi velger et annet KID-format, vil vi da kunne ta i mot innbetalinger som er utfakturert med det KID-formatet vi nå benytter?
Vis hele artikkelen
16-09-2008 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 528 Visninger
Dersom du har differanse mellom reskontro og hovedbok, så må du sjekke punktene vi har listet opp i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
18-12-2008 08:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2725 Visninger
Hvilke rapporter i Mamut inneholder opplysningene man trenger for å fylle ut Næringsoppgave 1 (RF-1175)?
Vis hele artikkelen
19-05-2010 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 764 Visninger
M eldingen 'Ingen data funnet' i remitteringsveiviseren kan ha én av 2 årsaker.
Vis hele artikkelen
11-06-2010 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 912 Visninger
Likviditetsbudsjettet dannes på grunnlag av innstillinger satt på likviditetsbudsjettet, i tillegg til innstillingene som er satt i forhold til likviditet på de øvrige underbudsjettene. Det vil si at for å få inn tall i likviditetsbudsjettet må du først opprette et resultatbudsjett.
Vis hele artikkelen
04-05-2012 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 795 Visninger
I Mamut  kan du legge inn resultatbudsjett inndelt i Salgsbudsjett, Innkjøpsbudsjett, Lønnsbudsjett, Driftskostnadsbudsjett og Investeringsbudsjett. Det vil også fremkomme budsjettall i et Likviditetsbudsjett. Dette budsjettet dannes på grunnlag av innstillinger satt på likviditetsbudsjettet, i tillegg til innstillingene som er satt i forhold til likviditet på de øvrige underbudsjettene.
Vis hele artikkelen
04-05-2012 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1936 Visninger
Dersom du ønsker å legge inn fasttekst på betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, må dette gjøres i innstillinger for betalingspåminnelse.
Vis hele artikkelen
11-10-2005 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1652 Visninger
I Mamut kan du knytte kontoene mot avgiftskode. Når du fører på en konto som er tilknyttet avgiftskode vil programmet automatisk foreta avgiftsberegningen.
Vis hele artikkelen
17-09-2008 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 749 Visninger
I Regnskapsinnstillinger kan du kontrollere hvilke perioder som er avsluttet.
Vis hele artikkelen
18-09-2008 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 512 Visninger
For å legge inn nye bruddsummer må du inn og redigere oppstillingsplanen.
Vis hele artikkelen
18-09-2008 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 511 Visninger
I Mamut Enterprise E5 kan du velge å oppdatere varebeholdningen når varer tas ut av lageret. I de andre versjonene av Mamut er det ikke mulig å oppdatere varebeholdningen automatisk i hovedbok. Dette må føres manuelt i bilagsregistrering.
Vis hele artikkelen
19-09-2008 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 861 Visninger
I Mamut er det mulig å sette innstillinger for remittering på alle leverandører i én operasjon. Det gjøres ved hjelp av veiviseren Endre verdier på et utvalg kontakter.
Vis hele artikkelen
24-09-2008 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 626 Visninger
Når du tar i bruk Mamut for første gang må du registrere en inngående saldo i bilagsregistrering. Det er derfor lurt, dersom du har benyttet deg av et annet økonomisystem tidligere, å få skrevet ut rapporter som viser de tall som er nødvendig for å registrere et komplett Inngående Saldo bilag i Mamut.
Vis hele artikkelen
12-08-2009 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 653 Visninger
Automatisk lagring av posteringsjournalen som PDF i dokumentområdet
Vis hele artikkelen
23-04-2010 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1396 Visninger
Jeg skal lese inn returfil i forbindelse med remittering, men når jeg forsøker å lese inn returfilen får jeg meldingen "Det eksisterer ingen filer for tilbakelesning". Grunnen til dette kan være at filen ligger i feil mappe, eller at filnavnet er feil.
Vis hele artikkelen
22-07-2010 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 516 Visninger
Hvis programmet skriver ut en ekstra kopi av posteringsjournalen er det to hovedgrunner til at det kan bli skrevet ut en ekstra kopi av posteringsjournalen ved overføring fra bilagsregistrering til hovedbok. Enten blir p osteringsjournalen  skrevet ut fra forhåndsvisning i tillegg til den automatiske utskriften av rapporten,  eller så er det  Mamut Virtual Printer som mangler eller er skadet. 
Vis hele artikkelen
14-03-2011 08:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 749 Visninger
Når du registrerer en innbetaling i bilagsregistreringen i Mamut, har du mulighet til å knytte betalingen direkte til fakturaen ved å taste inn fakturanummeret.
Vis hele artikkelen
01-08-2011 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 747 Visninger
Du har i Mamut mulighet til å duplisere et bilag fra hovedboken og inn i bilagsregistrering.
Vis hele artikkelen
14-11-2011 08:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 720 Visninger