Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Noen kunder som kjører på ASP / Citrix løsninger kan oppleve å få en av disse feilmeldingene i Flytt til Payroll bildet: "This program is blocked by group policy. For more information, contact your system administrator". "Tilgangen til programmet er nektet. Ta kontakt med ..."   Får du en av disse, eller lignende feilmeldinger, så skyldes det av rettigheter mot den enkelte brukers Temp - mappe. Kort fortalt så bruker Visma Lønn denne mappen for å raskt og fortløpende levere ut nye versjoner av migrasjonsverktøyet. Når det er begrensede tilganger mot denne mappen så vil også migreringen stoppe når ny versjon er tilgjengelig (da den ikke kan kjøres på grunn av group policy).   Får du denne feilmeldingen, og kan / ønsker ikke å endre på policyen mot Temp-mappen, så må følgende innstilling aktiveres av IT/driftsleverandør i VL.ssp filen (standard sti er C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\Sys). Dette må gjøres på alle maskiner hvor Visma Lønn kjører. Fjern semikolon i denne setningen i filen: ;PARAMETER=RUN_MIGRATIONTOOLNXT_FROM_INSTALLED_FOLDER 1   Ved å gjøre dette vil du IKKE få automatisk tilgang på nyeste versjon av MigrationToolNxt, men må selv sørge for å laste ned og kopiere de nødvendige filene til riktig område på alle maskiner hvor Visma Lønn er installert. Skal du migrere et firma og det foreligger en ny versjon av migrasjonsverktøyet så vil du få et varsel om ny versjon. Ny versjon kan lastes ned manuelt under "Verktøy / MigrationToolNxt". Dette kan gjøres av deg som kjører lønn, og trenger ikke å gjøre av IT / driftsleverandør, men de må erstatte filene på installert område (husk at MigrationToolApiNxt.dll også må erstattes på DotNetExtensions katalogen).   Det er 3 filer som da lastes ned - MigrationToolNxt.exe - MigrationToolNxt.exe.config - MigrationToolApiNxt.dll   Disse 3 filene må da manuelt kopieres til installert område for VL C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn   I tillegg skal MigrationToolApiNxt.dll  kopieres til    C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\ DotNetExtensions   Dette MÅ gjøres på ALLE maskiner
Vis hele artikkelen
04-01-2024 10:44 (Sist oppdatert 19-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 546 Visninger
Vi har en feil i versjon 14.10 som vi tidligere har skrevet om i dette brukertipset.   Nå har vi lagt ut en patch 2 - 14.10.2 som alle må legges inn for å sjekke om de har manglende lønnsberegninger og for å forhindre fremtidige manglende lønnsberegninger. 
Vis hele artikkelen
29-01-2020 09:59 (Sist oppdatert 29-01-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3296 Visninger
Vi har oppdaget noen feil på versjon 15.10. Disse vil bli rettet i en patch som ligger tilgjengelig på Community under "Nedlastinger".    Følgende feil som blir rettet er: Skattekort - blir ikke bestilt på de ansatte som har arbeidsstatus 4 - Permisjon, 5 - Permisjon uten lønn, 6 - Permittert uten lønn og 7 - Permittert. A-melding for 2021 rapporteringsmåned 1 feiler for de ansatte som har utleggstrekk for skatt. Feilmelding: MAGNET_EDAG-114 - Ugyldig verdi Oppdatering av satser og grenser henter nye verdier hver gang rutinen blir kjørt. Noe som gjør at oppdateringen tar lang tid.  Vi beklager de ulempene det medfører enn så lenge. 
Vis hele artikkelen
06-01-2021 09:40 (Sist oppdatert 12-01-2021)
 • 2 Svar
 • 4 liker
 • 3611 Visninger
Hvis du har ansatte med andre landkoder enn NO eller blank på "Ansattopplysninger", får du nå denne feilmeldingen ved overføring til Autopay:   Omgåelse for å få overført betalingen til Autopay er å endre Landkode til NO eller blank på den / de ansatte det gjelder, og deretter overføre til Autopay på nytt. Hvis du har mange ansatte med annen landkode, er det mulig å masseoppdatere landkode i Ansattliste.   Dette har tidligere fungert, og vi har meldt saken videre for å undersøke hvorfor det ikke lenger er mulig å ha landkode på den ansattkortet. MERK! Dette feltet har ingen påvirkning på A-meldingen.   Visma Support beklager ulempen dette medfører.
Vis hele artikkelen
09-11-2021 15:15 (Sist oppdatert 09-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 815 Visninger
Dersom du har opprettet et nytt firma (ny lønnsklient) etter å ha installert versjon 16.10 så vil du oppleve at a-meldingsnr. 9300 Trekk i lønn for ferie mangler i "Grunndata / Lønnsarter / Inntektskombinasjoner". Dette vil medføre at a-meldingen feiler ved innsending når du bruker lønnsarter med dette a-meldingsnummeret (standard lønnsart 285 og lønnsart 286).   For å løse dette må du kopiere inn vedlagt svd-fil i sys-katalogen. Dette gjøres på applikasjonsserveren der Visma Lønn er installert. Ta kontakt med de som drifter serveren hos dere dersom du ikke er kjent med dette.   Når filen er lagt inn så kan du kjøre oppdatering av grunndata i "Verktøy / Oppdatering av grunndata". Dette må gjøres på hvert firma som er opprettet i versjon 16.10.
Vis hele artikkelen
19-05-2022 10:42 (Sist oppdatert 19-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 765 Visninger
Fra og med 14.juni gjør Windows en endring i DCOM Server Security som du kan lese mer om her. For kunder som har Visma Lønn installert på en egen server og kjører via terminalservere / citrix-løsninger så kan dette by på stopp i kommunikasjonen mellom applikasjonsserver og terminalserveren. Løsningen står i artikkelen nevnt ovenfor, men det er også laget en .exe-fil for at du skal slippe å gjøre dette manuelt. Du finner filen vedlagt i artikkelen. Kjøres på alle maskiner (appserver og term.server).   Dette er også løst i Visma Lønn versjon 17.00 som du kan laste ned under Nedlastinger.   MERK! Vi ser at noen kunder fortsatt får feil etter at exe.filen er kjørt, da registry settingen ikke ligger inne. Følg da oppskriften i linken til Windows under avsnittet for å legge til registry settingen. Registry setting to enable or disable the hardening changes
Vis hele artikkelen
02-06-2022 14:49 (Sist oppdatert 09-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6612 Visninger
Tidligere denne måneden la vi ut et brukertips hvor vi anbefalte alle som hadde RAC til å vente med å oppgradere til versjon 17.10 på både RAC og Visma Lønn.   I nyeste versjonen av RAC er det lagt opp støtte for å vise display-navn (firmanavn, ikke databasenavn) ved valg av firma i påloggingsbildet i Visma Lønn. Dette kan føre til at noen brukere opplever å ikke se alle firmaene de skal ha tilgang til.   Bruker du RAC og Visma Lønn så kan du oppgradere til versjon 17.10 på begge produktene. Opplever du feilen som nevnes ovenfor så har utvikling laget en fil som kan brukes som omgåelse inntil det kommer en patch som kan løse dette. Filen gjør at du vil se alle firmaene du skal ha tilgang til, men den kan også vise firmaer du ikke skal ha tilgang til. Forsøker du å gå inn på et firma du ikke skal ha tilgang til i Visma Lønn, så vil du få en feilmelding som stopper deg i å gå inn på klienten. Filen retter også tregheter som noen kunder har gitt oss tilbakemelding på.   Ta kontakt med support dersom du oppgrader RAC og Visma Lønn til 17.10 - og opplever feilene nevnt ovenfor.
Vis hele artikkelen
09-01-2023 08:29
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 932 Visninger
PATCH 1 LIGGER NÅ UTE PÅ COMMUNITY UNDER NEDLASTINGER   I versjon 18.00 så fjernes spesialtegn på navn og e-postadresse ved migrering. Dette gjør at den ansatte blir opprettet i Payroll med navn / e-postadresse uten spesialtegn (f.eks. bindestrek).   Det kommer en patch i løpet av kort tid som retter dette slik at navn og e-postadresse ikke fjerner bindestrek. Vi anbefaler alle kunder å vente med å migrere inntil ny patch blir lagt ut på Community.   Dersom du allikevel ønsker å migrere nå, så kan du kontrollere hvilke ansatte som har bindestrek i navn / e-postadresse kolonnene i ansattlisten i Visma Lønn ved å søke etter %-% eller %_% i den blå søkefeltlinjen (FØR du migrerer). Disse ansatte må du rette på i etterkant i Payroll.
Vis hele artikkelen
23-01-2024 11:47 (Sist oppdatert 24-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1292 Visninger
Fagkonferansen