Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Calendar

Sorter etter:
Sign in at: Connect.visma.com. Once signed in, the first page will have a menu where you can choose between; Calendar | Expense | Payslip | Community. To register work hours, click on Calendar 2. If this is your first time using the Calendar a guide will pop up and show you a few functions on how to use the Calendar. Click the green arrow when you are done.  3. To register the same amount of hours to multiple days, mark the days you wish to register hours for, and make sure they turn green. 4. Look for At work and other attendance, click here and find the code Working hours. 5. In this area you can register how many working hours you have worked these days. When this is completed, click Save.  6. After clicking save, the calendar should be updated with the correct working hours on the registered days. 
Vis hele artikkelen
03-07-2019 15:06
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1518 Visninger
To be able to register a sick child in the calendar, you HAVE to add a child as your relative in Employees | Employee | Relatives.  When you have added a child under relatives, you will be able to register Sick Child in the calendar.   
Vis hele artikkelen
03-07-2019 15:05
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1547 Visninger
Sign in at: Connect.Visma.com. Once signed in, the first page will have a menu where you can choose between; Calendar | Expense | Payslip | Community. To register a sickness note, click on Calendar 2. If this is your first time using the Calendar a guide will show you a few functions on how to use the Calendar. Click the green arrow when you are done.  3. The calendar will show the current month, but you can freely go back and forth by using the arrows in the bottom left and right corner.  4. To register a sickness note, click on the day the sickness note applies to. You will then get a menu, where you can chose away from work and other absence.  5. In this window you can change the absence to Sickness and mark off medical certificate from. You can also change the dates to whatever your sickness note applies to. Once completed, click Save. 6. After you have clicked Save the calendar should be updated with your registered sickness note.
Vis hele artikkelen
03-07-2019 15:05
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1512 Visninger
Dette er startsiden for å sette opp Visma.net Time & Absence for deg som bruker Huldt & Lillevik Lønn.   Vi anbefaler deg å ta kontakt med din Visma partner for å komme i gang!   Vær også oppmerksom på at det må være et 1-1 forhold mellom lisensen på Huldt & Lillevik Lønn og Visma.net. Dette betyr at en Huldt & Lillevik Lønn lisens (installasjon) ikke kan knyttes opp mot 2 forskjellige Visma.net lisenser (kunder).   NB! Kunder med Visma.net Financial kan ikke starte med Visma.net Time & Absence mot Huldt & Lillevik Lønn!   Fremgangsmåte/Oppsett Gjør nødvendige forberedelser i Huldt & Lillevik Lønn som beskrevet i vedlagte dokument Visma.net Calendar - Forberedelser Huldt & Lillevik Lønn.pdf Dersom du benytter Huldt & Lillevik Cloud (ASP), må du bestille oppsett av Huldt & Lillevik Message Controller og OPG på support.hl@visma.com Kjører du lønn lokalt eller hos ekstern ASP leverandør, må du installere Huldt & Lillevik Message Controller og OPG, se veiledning nederst her.  Sett opp Visma.net Time & Absence mot Huldt & Lillevik Lønn som beskrevet i vedlagte dokument Sett opp Visma.net Calendar mot HL 1.1.pdf   Sluttbrukerveiledning: Det er utarbeidet sluttbrukerveiledning som kan være til hjelp for dine brukere når de skal i gang med Visma.net Time & Absence. Disse finner du som vedlegg til denne artikkelen. Visma.net Calendar - Sluttbrukerdokumentasjon.pdf (for kunder som bruker Time & Absence) Visma.net Absence - Sluttbrukerdokumentasjon.pdf  (for kunder som kun benytter Absence)   Her kan du lese mer om: Visma.net Payslip
Vis hele artikkelen
11-04-2019 14:27 (Sist oppdatert 15-04-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5060 Visninger
I dette brukertipset forklarer vi deg hvordan du setter opp stempling i Calendar, samt hvordan ansatte benytter funksjonen.   Forutsetningene for å kunne bruke stemplingsfunksjonen er følgende:    1. Betalingsregler må være satt opp, les mer om hvordan opprette det her.  2. Betalingsregler må være knyttet til en tidsavtale 3. Ansatt må være knyttet til tidsavtalen 4. Ansatt må ha rollen Time user i Admin   Når punktene over er utført vises knappen for Sjekk inn/Sjekk ut øverst til venstre i registreringsbildet i Calendar. MERK! Knappen vil kun være synlig for den ansatte, og vil ikke være synlig for leder / administrator.   Se film på hvordan du bruker Sjekk inn / Sjekk ut her. 
Vis hele artikkelen
20-06-2023 09:21
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1035 Visninger
Slik fungerer flexitid i Visma.net Time & Absence
Vis hele artikkelen
09-02-2017 16:44 (Sist oppdatert 24-07-2017)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2274 Visninger
Slik registrerer du pluss og minustid - timer tilgode
Vis hele artikkelen
09-02-2017 18:34 (Sist oppdatert 03-04-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4038 Visninger
Ønsker du tilgang til demokonto Visma.net Time, Absence og Expense?
Vis hele artikkelen
27-02-2017 18:00 (Sist oppdatert 18-09-2018)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2485 Visninger
Jeg ser begrepene "timeliste" og "periode" blir brukt - hva er det?
Vis hele artikkelen
02-01-2017 20:03
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2111 Visninger
Slik registrerer ansatte timer, overtid, ferie og fravær i Visma.net Time.
Vis hele artikkelen
02-01-2017 20:05 (Sist oppdatert 24-04-2019)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 14883 Visninger
Om du har Absence (eller Expense via OPG/Sync engine) fra før, er det veldig enkelt å komme i gang med Visma.net Time (integrert med Visma Lønn).
Vis hele artikkelen
20-12-2016 22:37 (Sist oppdatert 21-02-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2489 Visninger
Ja, det er enkelt - med oversikt over saldo (timer tilgode).
Vis hele artikkelen
13-12-2016 23:27 (Sist oppdatert 24-07-2017)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1460 Visninger
Visma.net Time har sine egne lønnsarter. Ansatt ser kun disse ved registrering. Lønnsartene må knyttes til lønnsarter i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
13-12-2016 20:08
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 3241 Visninger
Visma.net Calendar støtter kun godkjenningsflyt på Avdeling. Dersom du ikke kan benytte avdeling, kan du sette opp godkjenningsflyt på brukernivå, men dette krever av flyten må oppdateres hver gang du får nye brukere/ansatte. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du setter opp godkjenning på avdeling.
Vis hele artikkelen
29-10-2018 11:29 (Sist oppdatert 29-10-2018)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 4740 Visninger
Kategorier