Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Flere og flere mottakere krever at vedlegg og faktura.pdf er slått sammen i en fil når de mottar fakturaer via e-post. Dette støtter vi nå i Visma.net Autoinvoice.  Innstillingen finner du i Autoinvoice som du åpner fra Visma Home. Merk at du må ha rollen Autoinvoice administrator for å få tilgang til innstillingen.    Klikk på Innstillinger - Fakturainnstillinger - Fakturaforsendelse og så fanen Via e-post Her kan du huke av for Send med sammenslåtte PDFer , og så klikke Lagre   Det er et par ting det er verdt å merke seg:    Dersom den totale størrelsen på vedleggene er mer enn 5 MB, så vil de ikke bli slått sammen, og mottaker må laste ned vedleggene via en lenke i e-posten slik som tidligere. Vi kan ikke garantere at det er mulig å slå sammen alle pdf-vedlegg. Hvis vedleggene er generert i ulike PDF-versjoner så kan dette forårsake problemer.
Vis hele artikkelen
09-02-2024 13:04
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 432 Visninger
I tilfeller der det oppstår feil i dokumentlagringstjenesten (Document Storage) , så kan dette medføre at du  mottar fakturaer i Fakturainnboks (AP50604S) uten vedlegg.   Fakturaer der problemet har oppstått finner du som vanlig i status Ny eller Blokkert, og du får en advarsel om at det var har oppstått problem med import av vedlegg. I disse tilfellene kan du hente inn vedleggene på nytt, og slik går du fram:   Åpne Fakturainnboks og  velg status Feil ved vedlegg  Du får da opp en liste over alle fakturaer der det har vært problem med import av vedlegg. Marker en post og velg Rett opp vedlegg eller klikk Rett opp alle vedlegg for å behandle alle postene.  Systemet vi da forsøke å hente vedleggene på nytt. Merk! Dersom du har flere firmaer (multi-branch) så er det kun mulig å rette opp vedlegg på det firmaet som du jobber i. Det vil si at du må åpne aktuelt firma før du velger Rett opp vedlegg.   Hvordan vite om det er problemer med dokumentlagringstjenesten (Document Storage) ? Document Storage blir benyttet av flere Visma systemer, og dersom det oppstår problemer så vil du i de fleste tilfeller se dette på status siden. Her er et eksempel  
Vis hele artikkelen
04-05-2021 07:55 (Sist oppdatert 23-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1510 Visninger
Oppsett for å merke filvedlegg
Vis hele artikkelen
11-07-2017 14:50 (Sist oppdatert 29-08-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1011 Visninger
Informasjon om sending av vedlegg på faktura til Visma.net Autoinvoice
Vis hele artikkelen
06-06-2018 14:53 (Sist oppdatert 19-08-2022)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 2455 Visninger
Sender du utgående faktura via AutoInvoice til alle kunder, vil AutoInvoice sende faktura som e-post til de kundene som ikke kan motta elektronisk faktura, men har e-post utfylt på kundekortet. Avsender-adressen på e-posten som sendes fra Autoinvoice er noreply.autoinvoice@visma.com, men nederst i mailen vil det stå:   "Har du spørsmål til fakturaen så kontakt: Kontaktperson: Kontaktens e-post: Kontakts telefon:" Disse feltene finner du på Konfigurasjon - Innstillinger - Innstillinger for AutoInvoice (CS10250S). Under Sende fakturaer finnes felt for Kontaktperson, Kontakt e-post og Tlf til kontaktperson. Her kan du altså definere hva som vises i mailene som sendes.     
Vis hele artikkelen
04-07-2017 10:55 (Sist oppdatert 17-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2022 Visninger
Får du meldingen "Transaksjonsbeskrivelse may not be empty" ved oppdatering av utgående faktura er grunnen at kunden er satt opp med at fakturaen skal sendes til AutoInvoice.
Vis hele artikkelen
21-11-2016 22:59 (Sist oppdatert 17-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 977 Visninger
Denne informasjonen gjelder for firmaer som aktiverer og tar i bruk Visma.net Autoinvoice fra og med 01.07.2022.     Firmaer som er opprettet i Visma.net Autoinvoice før 01.07.2022 er ikke omfattet av endringen, og trenger ikke gjøre noe.    Ved registrering i Visma.net Autoinvoice er det nå et krav om at firmaet må KYC-verifiseres for å kunne sende og motta fakturaer/kreditnotaer via tjenesten.   KYC står for «know your customer», på norsk «kjenn din kunde», og er et sett med lovkrav som skal bidra til å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Det handler blant annet om å identifisere og innhente bakgrunnsinformasjon om kunder som benytter våre tjenester, slik at vi har god kunnskap om våre kunder, og for å sikre at tjenesten vi tilbyr brukes til det den er tiltenkt.    Dette gjøres via tjenesten Visma Sign. Brukeren som har signeringsrettigheter eller fullmakt må autorisere firmaet med BankID.   KYC for Visma.net ERP kunder   For nye firmaer så starter KYC-prosessen når du aktiverer Visma.net Autoinvoice tjenesten i Visma.net Admin. Den første brukeren med rollen Customer Administrator får en e-post med passord og link til å signere fullmakt med BankID.     Etter at dokumentet er signert og du har opprettet firmaet, så vil du i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) se Verifiseringsstatus (KYC): Verified. Alt er klart og du kan både sende og motta fakturaer/kreditnotaer i Visma.net Autoinvoice.     Hvordan KYC-verifisere en Underenhet i Visma.net ERP? Dette kan du gjøre i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S). Når du klikker på Aktiver AutoInvoice så vil det automatisk bli sendt en e-post til den første brukeren med rollen Customer Administrator. Firmaet blir da stående som Unverified inntil brukeren har signert.          Hva skjer dersom Customer administrator ikke signerer og firmaet dermed ikke er KYC-verifisert? Firmaet vil da få status Unverified i Visma.net Autoinvoice, og det vil ikke være mulig å sende eller motta fakturaer/kreditnotaer via tjenesten. Melding ved sending til Autoinvoice:    Melding i Fakturainnboks Du kan da verifisere firmaet i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Klikk KYC-verifiser. Du kan da angi e-post adresse til den som bør signere på vegne av firmaet, og det blir sendt e-post med passord og link til signering.      Hva hvis Customer Administrator ikke er den personen som bør signere på vegne av firmaet? Customer Administrator kan da videresende e-posten som han/hun har mottatt til den som bør signere. Det er også mulig å sende ny e-post i Innstillinger for Autoinvoice. Klikk KYC-verifiser og angi e-post adressen til den personen som skal signere.    
Vis hele artikkelen
30-06-2022 17:51 (Sist oppdatert 01-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 910 Visninger
Visma.net ERP støtter nå å sende PEPPOL BIS 3.0 direkte.
Vis hele artikkelen
07-10-2020 19:29 (Sist oppdatert 15-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 6099 Visninger
I Visma.net ERP kan du sende fakturaer til privatkunder. Det første du må gjøre er å aktivere funksjonaliteten i ditt firma. Følg beskrivelsen i denne artikkelen.  Oppsett av kunde og sending av faktura    Opprett en ny kunde eller åpne en eksisterende kunde Påkrevd informasjon på kunden er:  Adresse Postnummer Poststed Mobilnummer og eller E-post (du kan velge mellom flere felter for Mobilnummer, se beskrivelse under Kundeinnstillinger lenger ned i dokumentet) Velg fanen Faktureringsinnstillinger. Her huker du av for Send fakturaer til Autoinvoice som eFaktura - privat. Opprett faktura, og send  til Autoinvoice. Når Autoinvoice mottar denne fakturaen vil de håndtere denne som en eFaktura privat, og forsøke å finne mottakeren i registeret sitt.  Visma.net Autoinvoice går gjennom følgende sjekkliste for å avgjøre hvordan fakturaen sendes:  eFaktura - finnes det en aktiv eFakturaavtale på kunden? Merk: fakturaen vises også i Vipps. eFaktura (kunden har sagt "ja til eFaktura fra alle" i nettbanken). Merk: fakturaen vises også i Vipps. Vipps (basert på mobilnummer). Merk: fakturaen vises også i nettbanken.  Autoinvoice sender ut forespørsel om kunden vil inngå avtale om eFaktura. Steg 1-3 sjekkes en gang til etter 3 dager Faktura sendes som E-post (forutsatt utfylt epost-adresse) Faktura sendes som post Les mer om samarbeidet mellom Nets (som står bak eFaktura) og Vipps i denne artikkelen. Kundeinnstillinger    Gå til Kundeinnstillinger (AR101000)og velg fanekort Innstillinger for Autoinvoice. Her velger du hvilket felt på kundekortet du ønsker å benytte for denne informasjonen.    
Vis hele artikkelen
27-06-2019 14:11 (Sist oppdatert 15-06-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 5071 Visninger
Vi har lagt til to nye funksjoner som gjelder hvordan Visma.net ERP håndterer faktura-pdf. ved sending av fakturaer til Visma.net Autoinvoice. Merk! Dette gjelder kun når du har aktivert  Aktiver PEPPOL-faktura i skjermbildet Kundeinnstillinger (AR101000).   Utelat faktura-pdf  Tidligere har vi alltid sendt både PEPPOL BIS.xml filen og faktura-pdf ved sending til Visma.net Autoinvoice. Når det gjelder sending til mottagere i PEPPOL, så kan mottakere (basert på den europeiske standarden EN16931) be om ikke å få med pdf-en til fakturaen. Dette har vi løst ved at vi har lagt til en innstilling for å utelate faktura-pdf ved sending fra Visma.net ERP til Visma.net Autoinvoice. Denne kan styres per kunde.   Visma.net Autoinvoice mottar .xml filen, og finner ut hvordan faktura kan sendes. Hvis mottager er registrert i PEPPOL, så sender de .xml filen videre uten faktura-pdf. Hvis mottager ikke kan motta elektronisk, så vil Autoinvoice generere en faktura-pdf fra selve .xml filen som da blir sendt på e-post eller print. Hvis fakturaen blir sendt som eFaktura privat til nettbank, så vil Autoinvoice generere en pdf-faktura.  Innstillingen heter Utelat faktura-pdf og denne finner du i skjermbildene Kundeprofiler (AR201000) og Kunder (AR303000).  Nye kunder opprettet med kundeprofil hvor dette er aktivert vil "arve" denne innstillingen.På eksisterende kunder må feltet aktiveres direkte på kunden.       Bruk det første Autoinvoice-vedlegget til å vise faktura Dette valget kan kun benyttes dersom du har valgt Utelat faktura-pdf. Da kan du legge til en faktura-pdf under fanen Vedlegg på utgående faktura, og da vil det første vedlegget i listen bli markert som faktura-pdf.    Autoinvoice mottar da både xml-filen, og vedlegget er markert som faktura.pdf, og det er dette Autoinvoice sender videre. De sender også de andre vedleggene, men det er det første i listen som blir faktura-pdf.   Dette kan være god funksjonalitet for de som importerer fakturaer og faktura-pdf fra andre systemer, og ønsker å benytte dette som faktura-pdf.    Innstillingen heter Bruk det første Autoinvoice-vedlegget til å vise faktura og denne finner du i skjermbildene Kundeprofiler (AR201000) og Kunder (AR303000).  Nye kunder opprettet med kundeprofil hvor dette er aktivert vil "arve" denne innstillingen.På eksisterende kunder må feltet aktiveres direkte på kunden.    
Vis hele artikkelen
16-08-2021 20:23 (Sist oppdatert 15-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1100 Visninger
Dersom du benytter tjenesten e-Faktura til privatkunder (B2C) i Visma.net ERP, har du nå tilgang til Forbrukerregister i Visma.net Autoinvoice.
Vis hele artikkelen
11-05-2020 16:06
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 950 Visninger
I versjon 8.21 er det mulig å sende fakturaer og kreditnotaer med status Avsluttet til Autoinvoice. 
Vis hele artikkelen
08-05-2020 11:19 (Sist oppdatert 11-05-2020)
 • 1 Svar
 • 2 liker
 • 2693 Visninger
Det har kommet en ny tjeneste i Visma.net som heter AutoInvoice-innstillinger.
Vis hele artikkelen
27-03-2018 09:39 (Sist oppdatert 24-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1706 Visninger
I Visma.net ERP kan du sende eFaktura til privatkunder. Det første du må gjøre er å aktivere funksjonaliteten i ditt firma.    Slik går du frem:    Gå til Aktiver/deaktiver funksjoner (CS100000) Klikk Endre og huk av for Avtale mellom tjenesteyter og forbruker, Autoinvoice Klikk Aktiver Gå til Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Under Avtale mellom tjenesteyter og forbruker for å sende forbrukers e-faktura til banken, klikk Aktiver.  Oppgi navn og e-post adresse på den personen i ditt firma som skal signere avtalen på vegne av firmaet. Denne personen vil motta en e-post for godkjenning av avtalen. Dersom du har en OCR-avtale med banken kan du også velge å bruke avtaleregistrering. For å aktivere dette, huk av for Bruk avtaleregistrering (med OCR). Dette gjør at kunden blir spurt om å bruke eFaktura for deg som leverandør i nettbanken, etter å ha betalt en faktura på vanlig måte. For å bruke dette må du fylle ut Betalingskontoen du har OCR avtale på. Du må også angi Plasseringen til eFaktura-referansen i  KID-nummeret. eFaktura referansen er alltid lik kundenummer. Hvis du har KID-nummer bestående av kundenummer (5 siffer) + fakturanr, så blir plasseringen 1-5 (dette er standard i Visma.net Financials). Fyll også inn Antall sifre i KID-nummeret inkludert kontrollsiffer. Dette er 12 som standard i Visma.net ERP.  Klikk OK. Da sendes det en e-post til den e-post adressen du oppga Aktiveringsstatus endres til: E-post melding sendt Statusmelding for aktivering legges til og viser: OK: Epost sendt til "e-post addresse". E-posten sendes fra noreply.autoinvoice@visma.com.  Mottaker må godkjenne avtalen ved å klikke på linken i mottatt e-post Les gjennom avtalen og huk av for å bekrefte at den er lest. Klikk deretter Aksepter Merk: etter at du har aktivert avtalen i Visma.net ERP vil det kunne ta opptil 24 timer før avtalen er aktiv i banken. Nets oppretter avtalen med en gang, og Autoinvoice sjekker hver halvtime for nye aktive avtaler.  Avtalen skal også opprettes i kundens bank, og her kan tiden variere fra bank til bank. Vi ser at det vanligvis tar rundt 2 timer, men det kan ta opptil 24 timer. Du kan følge med på status i skjermbildet Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Når avtalen er signert, er det ikke mulig å ha andre B2C-avtaler på samme organisasjonsnummer. For info om hvordan du bruker B2C i praksis, se denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
16-02-2018 14:34 (Sist oppdatert 04-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3707 Visninger
Denne artikkelen gir en oversikt over skannetjenesten og hva man bør være klar over i forbindelse med bruken av denne.
Vis hele artikkelen
20-04-2017 22:30 (Sist oppdatert 11-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2801 Visninger
Visma AutoInvoice støtter både VIPPS Faktura og eFaktura. I den forbindelse er det inngått et tettere samarbeid mellom VIPPS og NETS. Kort fortalt innebærer dette at eFaktura og VIPPS Faktura vil dele mottatte fakturaer med hverandre, slik at mottaker kan velge hvor de vil betale regningene sine.  Les mer om dette i denne artikkelen (på Autoinvoice community).
Vis hele artikkelen
22-05-2019 14:56 (Sist oppdatert 30-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1472 Visninger
Fakturainnboks representerer en ny måte å jobbe på for mange. I forbindelse med dette har vi laget en guide som går gjennom anbefalte fremgangsmåter, utfordringer og muligheter.
Vis hele artikkelen
21-10-2019 14:29 (Sist oppdatert 21-10-2019)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 4074 Visninger
I denne artikkelen vil vi gå gjennom de vanligste innstillingene for Visma.net Autoinvoice, og komme med noen anbefalinger        
Vis hele artikkelen
06-04-2016 21:28 (Sist oppdatert 16-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 8721 Visninger
Guide til hvordan man endrer e-postadresse på skanningskonto.
Vis hele artikkelen
15-05-2018 12:57 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1262 Visninger
Dette kan skje hvis en faktura blir sendt i post til mottaker. 
Vis hele artikkelen
29-04-2018 13:40 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1055 Visninger