avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Sist oppdatert av Edwin Myrvold-Sijtsma VISMA ‎22-10-2020 18:30
Utvidet flerspråklig støtte   Med Visma.net ERP kan du oversette mange registre til flere språk på tvers av hele systemet. Du kan for eksempel angi en beskrivelse av en lagervare på flere språk. Ved hjelp av utskriftspråket som er definert på kunden/leverandøren, kan du skrive ut en lokalisert versjon i flere rapporter.
Vis hele artikkelen
av hannelv VISMA
I versjon 8.26 har vi gjort det enklere å fylle inn Bestillingsforslagsprofil der det trengs i systemet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-09-2020 10:22
Skal man returnere vare(r) til leverandør mot kreditnota kan man gjøre som beskrevet her.
Vis hele artikkelen
av hannelv VISMA
En pakkevare er en artikkel som er satt sammen av flere varer og selges komplett. Pakken kan være en lagervare eller en ikke lagerført vare. Den kan bestå av andre lagervarer eller ikke lagerførte varer som komponenter.  Hvordan opprette pakkevarer og gjøre de tilgjengelige for salg? Les mer om dette her: Pakkemontering - montering av strukturvare med komponenter    Etter innspill fra kunder på at pakkespesifikasjon bør være enklere tilgjengelig, har vi i versjon 8.25 fått mulighet til å opprette spesifikasjon for pakkemontering direkte fra varen. Det er nå tilrettelagt både fra lagervare og ikke lagerførte varer.   Åpne skjermbildet Lagervarer (IN202500). Aktiverer du feltet Er en pakke, vil valget Spesifikasjon for pakkemontering bli tilgjengelig.       Klikker du på valget Spesifikasjon for pakkemontering, åpnes skjermbildet Spesifikasjon for pakkemontering (IN209500). I dette skjermbildet kan du legge inn hvilke varer pakken består av.  Er denne informasjon registrert tidligere, kan du her enkelt se hvilke varer pakken består av og detaljer for pakken.   Tilsvarende funksjonalitet fra Ikke lagerførte varer (IN2020PL):  
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
  Forespørselen Historikk for utgående faktura pr. vare (SO40104S) viser salg pr. vare basert på fakturerte salgsordre som er oppdatert. Faktura opprettet via Kundereskontro er ikke inkludert.    Merk:  -   viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer     Salg per vare og kunde  (AR40103S), gir en oversikt over salg fakturert fra ordremodulen og salg  som er fakturert via Kundereskontro-modulen.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎04-09-2020 14:31
Denne forespørselen gir en oversikt over leveranser. Derfor  baserer den seg på data fra skjembildet Leveranser (SO302000).     Merk:  -  viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer - standard vises varer på leveranser som er bekreftet. Aktiverer du feltet   Inkluder ikke fullførte dokumentlinjer, inkluderes også varer fra leveranser som ikke er bekreftet enda.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎04-09-2020 14:26
Forespørselen Salg pr vare (SO40102S) har endret navn til Historikk for ordrebekreftelse pr. vare. Forespørselen   baserer seg på data fra ordrelinjer i skjermbilde Salg (SO301000).    Merk:  -  viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer - standard vises bare varer fra ordrelinjer som er markert som fullført.  Aktiverer du feltet   Inkluder ikke fullførte dokumentlinjer, vises også varer på ordrelinjer som ikke er fullført/bekreftet enda.    Det er lagt til mulighet for "drilldown" på feltet Varenr slik at du kan åpne varen direkte fra forespørselen.      
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
På ordre, leveranser og faktura har du mulighet for å legge til notat og vedlegg både i "hode" og på linjer. Registreres notat/vedlegg på ordre, kan de kopieres til leveranse og faktura. Tidligere har vi kun hatt støtte for å kopiere linjenotat og linjevedlegg til leveransen/faktura. I versjon  8.25 har vi fått funksjonalitet for å kopiere notat og vedlegg fra "hode" over til de andre dokumentene i ordreflyten, dvs fra ordre til leveranse og fra leveransen til faktura.   Du aktiverer denne funksjonen på ordretypen via følgende felt: -Kopier notater til leveranse -Kopier vedlegg til leveranse -Kopier notater til faktura -Kopier vedlegg til faktura   Har du flere ordre med forskjellig hodenotat og vedlegg og samler disse på en leveranse, vil notatet fra den siste ordren bli kopiert til leveransen. Vedleggene for alle ordrene blir lagt til som vedlegg på leveransen.   I eksempelet under ønsker vi å kopiere både vedlegg og notat fra ordrehode over på leveransen og på faktura. Åpne skjermbilde for Ordretype (SO201000), velg ønsket ordretype. Aktiver feltene vist i skjermbildet og Lagre.     Registrer salgsordre og legg inn notat og vedlegg i ordrehode. Notat registreres via valget Merknader. Vedlegg legges inn via valget Filer. Opprett leveranse på vanlig måte. Åpner vi leveransen ser vi at notatet og vedlegget vi la inn på ordren er kopiert til leveransen.   Opprett faktura på vanlig måte. Åpner vi faktura, ser vi at notatet og vedlegget også vises på faktura.      
Vis hele artikkelen
av hannelv VISMA
I skjermbildet Lagerinnstillinger (IN101000) har vi parameteret "Oppdater hovedbok". Denne innstillingen avgjør om det blir opprettet hovedboksbilag på lagerbevegelser.   Under normal drift er det naturlig at denne innstillingen er aktivert slik at det automatisk blir opprettet hovedboksposteringer ved oppdatering av bilag i lagermodulen.   Ved oppstart av et nytt firma kan de være ønskelig at dette valget er deaktivert. I den forbindelse skal inngående balanse i hovedboken, samt antall på lager i logistikkmodulen legges inn i systemet. Antall på lager blir ofte lagt inn via lagertelling/lagermottak. Samtidig som regnskapsaldo i hovedbok blir registrert via ordinær saldoinnlegging. Hvis denne innstillingen er aktivert når lagertellingen/lagermottaket oppdateres, vil det bli opprettet hovedboksposteringer fra Lagermodulen. Hvis hovedboken allerede er oppdatert via saldoinnlegging i hovedboksmodulen, blir lagerkontoen dobbelt oppdatert. Glemmer du å aktivere innstillingen etter at saldoinnlegging er foretatt, eller den blir deaktivert senere, vil det resultere i at det ikke opprettes hovedboksbilag på lagertransaksjoner. Dette kan være kritisk ettersom disse posteringen ikke kan opprettes automatisk i ettertid selv om innstillingen aktiveres. Vi har derfor valgt å adgangsregulere dette valget for å unngå kritiske situasjoner. Det er kun System administrator som har tilgang til denne innstillingen.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av hannelv VISMA ‎04-09-2020 09:58
I skjermbildet Inngående faktura (AP301000) har vi lagt til kolonnen "Leverandørens varenr.".   Kolonnen vises ikke standard i skjermbildet, men kan hentes på følgende måte: 1. Åpne Inngående faktura (AP301000) 2. Velg ikon for Feltvelger og flytt feltet over fra Tilgjengelige kolonner til Valgte kolonner, trykk OK.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎10-06-2020 20:32
Visma tilbyr grunnkurs i Visma.net ERP (både Finans og Logistikk). Du kan laste ned kursdokumentasjonen og melde deg på kurs her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎02-06-2020 13:06
Denne artikkelen viser deg hvordan du sletter eller angrer bekreftelsen av en leveranse. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎27-05-2020 13:28
Tidligere ble Lokasjon på leveransen ofte ikke tildelt automatisk hvis varen ikke var på lager. Dette er endret i versjon 8.22. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎25-05-2020 10:01
Forklaring på forskjellen mellom "Salg per vare" og "salg per vare og kunde"
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎12-05-2020 11:09
I versjon 8.21 har vi lagt til Sluttmengde i Historikk for lagervurdering - sammendrag (IN61800S).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-05-2020 12:16
I versjon 8.21 kan du endre kunde eller leverandør på en eksisterende faktura. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎11-05-2020 10:01
I versjon 8.20 innfører vi en ny funksjon relatert til hvilken kostpris som foreslås på salgsordre.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎10-05-2020 10:05
I versjon 8.21 kan du få advarsel hvis Forsendelsesdato på leveranse er ulik systemdato. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎07-05-2020 12:31
Ved registrering av salgsordre blir varens kostpris foreslått på ordrelinjen. Dette er en beregnet kostpris. Det er først ved leveranse systemet vet reell kostpris.   Hva er det som avgjør hvilken kostpris fra varen som blir foreslått?   Det er en kombinasjon av feltet Lagerverdimetode på artikkel og feltene Gj.sn standard returkost og FIFO standard returkost på varens lagersted.   - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til FIFO, er det verdien som er valgt i feltet   FIFO standard returkost på varens lagersted som avgjør. - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til Gjennomsnitt, er det verdien i feltet Gj.sn standard returkost på varens lagersted som avgjør. Eksempel   Vare 1000 har lagerverdimetode Gjennomsnitt.     På lagerstedet til denne varen er det valgt Siste i feltet Gj.sn standard returkost.      På varen ligger Siste kostpris som 61 og Gj.snittlig kostnad som 55.     Registrer vi salgsordre er det siste kostpris, 61, som foreslås:      Endrer til Gjennomsnitt på lagersted.     På salgsordren blir nå Gj.snittlig kostnad, 55,  foreslått.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-03-2020 15:25
I versjon 8.20 er info Parti-/serienr. synlig på rapporten Varemottak (P O646000) .
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt