Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Importere variable transaksjoner (timer, overtid mv.) inn i en lønnskjøring i Visma.net Payroll. 
Vis hele artikkelen
12-12-2018 15:11 (Sist oppdatert 23-04-2024)
 • 0 Svar
 • 12 liker
 • 24969 Visninger
Hvilke lønnsdata kan du forvente av Flyttefabrikken ved overgang til Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
04-11-2021 09:24 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 11892 Visninger
Flytteknappen Vi anbefaler at overgangen gjennomføres via "Flytteknappen" uavhengig om det har vært benyttet Visma.net tjenester eller ikke. Dersom kunden har brukt Visma.net tjenester så vil koblinger blir brutt på korrekt måte når du flytter lønnsdata via "Flytteknappen". Flytteknappen i Visma Lønn Flytteknappen i Huldt & Lillevik   Forberedelser dersom du har hatt integrasjon mot Visma.net Expense   Før oppstart av Payroll påstartes må alle påbegynte reise-/utleggsregninger enten godkjennes eller slettes i Approval, samt alle godkjente reise-/utleggsregninger overført eksisterende lønnsprogram for utbetlaing/innberetning. Reiseregninger påbegynt før overgang til Payroll var startet vil være koblet til lønnsarter fra aktuelt lønnssystem, og vil ikke kunne utbetales/innberettes via Payroll.   Ved sletting av reise-/utleggstransaksjoner vil eventuelle digitale kvitteringer igjen være mulig å bruke på nytt. Papirkvitteringer man ikke har koblet inn digitalt bør eventuelt skrives ut/ta skjermbilde, for å koble inn på omregistreringen.   NB: Vi anbefaler at dere fjerner tilgangen til Expense for de ansatte i perioden firmaet flytter lønnsdata til Payroll, for å forhindre at reiseregninger blir registrert/godkjent med feil informasjon.    Calendar Før overgangen starter, må alle fraværssøknader og timelister være håndtert i Approval som Godkjent eller Avvist. Dette betyr at det ikke må ligge ubehandlede registreringer i Calendar ved overgangen.    Registreringer som ligger i Calendar vil bli merket som historiske ved overgangen til Payroll, dette gjelder også registreringer som ikke er behandlet/utbetalt. Det vil ikke være mulig å få ut en liste/rapport over hvilke registreringer som uheldigvis ikke har blitt bekreftet og behandlet ferdig før overgangen.    NB: Vi anbefaler at dere deaktiverer Calendar etter at de siste registreringen har blitt behandlet, slik at de ansatte ikke registrerer timer eller annet etter at siste periode er bekreftet.   Spørsmål til support Det finnes reiseregninger som ikke har blitt godkjent før vi startet overgangen til Payroll, er det mulig å godkjenne disse nå?  Disse reiseregningene er koblet mot gamle lønnsarter og vil ikke være mulig å sende til Payroll for utbetaling. Må punches manuelt i lønnskjøringen for å bli utbetalt.  Er det mulig å gå tilbake etter å ha trykket på "Flytt til Payroll". Det vil være mulig å kjøre lønn i gammelt system, men koblingen mot Visma.net er brutt og vil ikke være mulig å koble til igjen.    Relaterte aritkler Overgangsguide med Flyttefabrikken for overgang til Payroll
Vis hele artikkelen
07-06-2022 10:12 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2139 Visninger
Overgangsguiden   I denne guiden finner du relevante temaer i de ulike fasene i en overgang til Payroll. Guiden tar for seg stegene fra avklaringer man bør gjøre i forkant, til prosesser rundt bestilling, integrasjon, oppsett, og andre relevante temaer som naturlig inngår.   Her finner du  link til alle underliggende dokumenter som inngår i overgangsguiden.   Forberedelser Oppstart Integrasjon mot Visma.net (Calendar / Expense) Integrasjon mot Visma Business/Visma Global for Payroll Bestilling Bestilling av lisens Visma Partner Store (NB! Utføres kun av Visma Partner) (FAQ | Video) Direktekunder av Visma Software AS Signering av Terms Of Service (TOS) Fakturering - hvordan telles ansatte   Overgangen Rydd opp i gamle opplysninger  Oversikt over lønnsdata som blir flyttet/ikke flyttet Flyttefabrikken Bestilling av Flyttefabrikken Huldt & Lillevik Bestilling av Flyttefabrikken Visma Lønn Etterkontroll av Flyttefabrikken  Annet oppsett   Sjekkliste og kartleggingsmal Vi har også laget en sjekkliste og kartleggingsmal som du kan følge for å holde oversikt ved overgangen. Denne er kun ment til hjelp og er valgfri å følge.  
Vis hele artikkelen
06-10-2021 11:50 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 8320 Visninger
Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. De fleste utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.
Vis hele artikkelen
17-11-2020 10:35 (Sist oppdatert 16-02-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1983 Visninger
Her finner du kurs som lærer deg hvordan du setter opp Payroll via Onboardingswizarden.
Vis hele artikkelen
05-02-2024 10:21
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 379 Visninger
For å registrere lån på ansatte i Payroll legger du inn lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver på den ansatte som en fast transaksjon. Du registrerer startsaldo, avdrag. Payroll vil automatisk beregne renten til normrente. Er det avtalt en annen rentesats, må dette registreres på egen lønnsart. Se mer under. Hvis avtalt rente er under normrente vil Payroll automatisk beregne rentefordel.   Rentefordel beregnes når renten er lavere enn normrentesatsen .   Reglene om skatt og arbeidsgiveravgift på rentefordel gjelder kun dersom lånebeløpet er av en viss størrelse. Lån som ikke overstiger ⅗ av Grunnbeløpet og skal betales tilbake i løpet av maksimum ett år, skal det ikke beregnes rentefordel av.    MERK! Hvis en ansatt har mer enn ett lån, må lånene legges inn samlet da det kun er støtte for ett aktivt lån pr ansatt. Fremgangsmåte: Velg aktuell ansatt i Employees og gå til fanen Transaksjoner - Faste Velg Legg til ny transaksjon Angi startdato for lånet. MERK: Dersom lånet har tilbakebetalingstid på under ett år og er mindre enn ⅗ G, må du legge inn sluttdato for å unngå at rentefordel beregnes Velg lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver og legg inn avdrag i feltet Sum og lånets  Startbeløp. Systemet vil automatisk benytte normrente for å beregne renten som den ansatte må betale (lønnsart  64020):   Hvis ditt firma har avtalt en annen rente enn normrenten, så må du legge inn lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån).  I lønnskjøringen ser du avdrag, renter og i dette eksemplet også renterfordel. Rentefordel vil kun fremkomme hvis du på lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) har lagt inn en sats som er lavere enn normrenten for den måneden.   På lønnsslippen til den ansatte vises også saldo på lånet. - Den første måneden vises totalbeløpet minus trukket beløp både i kolonnen Totalt for perioden og Akkumulert totalt. - For påfølgende måneder vil kun avdraget vises i kolonnen Totalt for perioden.     Rapporter Under Rapporter - Standardrapporter - Lån, avdrag og rentefordel kan du skrive ut en oversikt over lån for valgt(e) periode(r). Du kan også velge å legge til denne rapporten i lønnskjøringen under fanen Betaling og rapportering:     Kontering Det er lønnsartene som styrer kontering: 64010 Avdrag lån          kontotype = 10150 - Fordringer ansatte 64020 Renter av lån     kontotype = 49000 -  Renteinntekter 64030 Rentefordel lån  kontotyper = 33600 - Rentefordel og 34000 - Motkonto for gruppe 52   Kontroller at du har lagt inn konto på disse kontotypene, Employees - Innstillinger - Kontotyper. Eventuelt må du legge ønsket kontering med konto direkte på lønnsartene. Lån uten rente og under 3/5 G For å unngå renteberegning må du registrere inn lønnsart  64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) med sats =0. For å unngå rentefordel, må du ha lagt inn en til dato på lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver som gjør at fra og til dato har et mindre tidsrom enn 12 måneder.    Retrobeløp på renter Endringen for hvordan lån og renter beregnes er endret pr. 1. mars. Dette betyr at lån hvor renten har vært forskjellig fra normrenten vil beregnes på nytt. For å fjerne retroen, legg inn lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) med den rentessatsen som er avtalt med dato 1. mars. Dette vil gjøre at retroberegningen forsvinner.  Spørsmål til support Blir rentene som er trukket, rapportert inn slik at de kommer på den ansattes skattemelding? Nei, dette må den ansatte føre på selv. Eventuell rentefordel blir rapportert inn i A-meldingen.
Vis hele artikkelen
05-02-2024 09:04
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 676 Visninger
Alt om integrasjon mellom Payroll og Business NXT finner du i dette kurset.
Vis hele artikkelen
04-02-2024 12:01 (Sist oppdatert 05-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 336 Visninger
I dette kurset finner du all informasjon du trenger hvis du skal utbetale lønn og feriepenger ved dødsfall.
Vis hele artikkelen
03-02-2024 21:08
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 481 Visninger
5 % ekstra arbeidsgiveravgift i Payroll
Vis hele artikkelen
10-02-2023 14:39 (Sist oppdatert 24-01-2024)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 6395 Visninger
Sette opp integrasjon mellom Payroll og Tripletex, 24SevenOffice og PowerofficeGo. 
Vis hele artikkelen
21-12-2022 16:00 (Sist oppdatert 19-01-2024)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2413 Visninger
Etter at du har fått tilgang til firmaet etter migrering til Visma.net Payroll er det viktig at dere gjør en kontroll av overført data. Det vil bli gitt en tilbakemelding på ting som er spesielle for akkurat ditt firma, som dere må ta tak i. I tillegg er det noen standard sjekkpunkter vi oppfordrer til å gjøre en kontroll av.    Her finner dere oversikten over hvilke lønnsdata du kan forvente ved flytting.    Employee Ansatte med mangelfulle verdier havner i "Utkast" i Employee Fyll ut manglende informasjon som er merket med røde utropstegn Faste transaksjoner på ansatte i utkast må registreres manuelt etter at den ansatte er lagret Ansatte som har sluttet som havner i "Utkast" i Employee fordi det tidligere er brukt Visma.net Fyll ut påkrevd informasjon og slett sluttdato på den ansatte. Se spørsmål til support nederst i denne artikkelen for mer informasjon. Stillingsopplysninger Avlønningstype, månedslønn/timelønn, arbeidsforholdstype. Ved mange ansatte kan ansattrapportene i HRM Analytics være nyttige Arbeidstidsordning Påvirker hvordan timesatsen / overtidssatsen blir beregnet Hittilverdier Ligger på den ansatte i Employee | Transaksjoner |inngående saldo. Merk at det kun er feriepenger i år/i fjor, feriepenger alderstillegg i år/i fjor, elektronisk kommunikasjon, fagforeningstrekk som blir overført. Et tips kan være å bruke Transaksjoner, detaljert under rapporter i Payroll og filtrere på de ulike IS-lønnsartene. Faste transaksjoner Ligger på den ansatte i Employee | Transaksjoner | Faste transaksjoner. Listen av lønnsarter som blir sendt ved tilbakemelding er en indikator på hvilke faste transaksjoner som har blitt flyttet. Finnes ikke lønnsarten i denne listen betyr det at den faste transaksjonen ikke har blitt overført. Kontotyper  Kontroller at kontotyper har blitt koblet mot en konto. Spesielt viktig er det at disse kontotypene har konto:  22000 - Skyldig arbeidsgiveravgift 22100 - Skylding arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 24000 - Skyldige feriepenger 31000 - Påløpte feriepenger 40000 - Arbeidsgiveravgift 41000 - Avsatt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Regnskapsbilaget  Sammenlign kontering mot regnskapsrapport i tidligere lønnssystem, og utfør nødvendige korrigeringer på aktuelle lønnsarter i Payroll og/eller under kontotyper i Employee. Vi anbefaler at du tar ut rapporten "Regnskapsrapport detaljert" som du finner i Payroll under "Rapporter | Standardardrapporter". Kontroller særskilt at du ikke har uønskede bevegelser på konto definert som Avrundingskonto i selskapsinnstillingene, at det er balanse mellom debet og kredit, samt at alle konto hvor du ønsker kostnadsbærerfordeling har dette. Payroll Lønnsarter i 800XXX-serien Disse er opprettet i migreringsprosessen. Lønnsartene finner du i Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Disse lønnsartene du finner her er lønnsarter fra det tidligere lønnsprogrammet hvor vi ikke har funnet noen match mot standard lønnsartregister i Payroll. Lønnsartnummeret har tallet 8 i første og siste posisjon, og de 4 sifrene mellom disse er tilsvarende lønnsartnummeret du kjenner i det tidligere lønnsprogrammet. Etterskuddslønn Har ditt firma etterskuddslønn (utbetaler fastlønn i måneden etter opptjening) må du sette opp dette som beskrevet her.   Expense Standard diett-, kjøre og utleggstyper blir koblet til en standard lønnsart gjeldende for Visma.net Payroll som da bestemmer utbetaling, beregning, kontering og rapportering.  Kjøre- og Utleggstyper som er opprettet i tillegg til disse standardtypene vil ikke være koblet til en lønnsart, og dette må utføres før ansatte registrerer reiseregninger.  Husk at man trenger en lønnsart pr. forskjellig regnskapskonto som ønskes spesifisert, ettersom verdiene debetkonto/kreditkonto på utleggstyper ikke har noen funksjon mot Visma.net Payroll.   Calendar  Kontroller og eventuelt korriger feriesaldo. Se brukertips her.  Endre feriedager på ansatte med redusert stilling. Se brukertips her.  Endre/opprette ferieavtaler som går utover 12 %. Se brukertips her. Nye permisjonsbeskrivelser fra 2023. Kontroller permisjoner som går over årsskifte 2022/2023. Se mer i dette brukertipset på hvordan dette gjøres, og hvilke type permisjoner det gjelder.  Har du egenopprettede fraværskoder vil disse bli skjult, og koblet fraværskode vil bli borte. Skjult haken må fjernes manuelt og man må koble mot lønnsart fra Payroll.   Bli klar til første lønnskjøring  Regnskapsbilag For at regnskapsrapporten skal bli riktig er det viktig at dere sjekker konteringen på de lønnsartene som blir brukt. Her kan rapporten "Regnskapsrapport detaljert" være til stor hjelp.  Finner du et beløp på avrundingskontoen er et godt tips å sjekke om alle kontotypene er knyttet til en konto. Ansatte og transaksjoner Opprett variable lønnsarter dersom du ikke finner en som passer ditt bruk i systemet.   Legg inn variable transaksjoner/ importer variable transaksjoner. Les mer her i dette brukertipset om hvordan du importerer variable transkasjoner. Legg inn pårørende til de ansatte hvis ønskelig. Merk at barn må legges inn hos de ansatte som skal kunne registrere med koden sykt barn i Calendar. Pågående permisjoner rapportert i A-melding i forrige lønnssystem må registreres med identiske opplysninger i Visma.net Calendar (Fra dato, Til dato og permisjonstype må være identisk). Legg inn eventuelle nye ansatte, nye transaksjoner, endrede transaksjoner eller endrede verdier som har tilkommet etter at vi fikk tilsendt databasen fra deres tidligere lønnssystem. Gjør eventuelle justeringer på ferieavtalen hos de ansatte. Les mer her.   Legg inn ansattes leder på hvert enkelt ansattkort, under fanen stilling. Ikke alle pakker har dette feltet - finner du ikke feltet, har dere ikke dette inkludert i pakken.  Brukere i Visma.net Tilpass e-posten som blir sendt ut til de ansatte når de blir aktivert som bruker. Se brukertips her . Lag bruker til de ansatte. Du finner knappen “Lag bruker” inne på ansattkortet til hver enkelt ansatt. Det vil da automatisk genereres en mail til hver enkelt ansatt med beskrivelse av hvordan aktivere brukeren sin. Dette må gjøres dersom de ansatte skal motta lønnsslippen elektronisk. Har bruker (ansatt) aktivert kontoen i Visma.net, så vil du ikke finne knappen "Lag bruker" inne i Employees etter flytting. Du må derfor tildele de ønskede rollene manuelt. Her kan "brukergrupper" i Admin være til stor hjelp.  Skal ansatte ha tilgang til flere tjenester enn lønnsslipp via app/web, må de ansatte tildeles aktuelle brukerroller. Du kan lese mer her. Integrasjoner Dersom du ikke allerede har gjort det må du registrere datasystem i Altinn. I Altinn må du også registrere at du benytter Visma.net som ditt datasystem, slik at du får en SystemID. Datasystemet for Visma.net Payroll heter i Altinn.no: "Visma.net Financials". Dette trenger du for å importere skattekort og sende A-melding. Her finner du informasjon om hvordan du registrerer datasystem i Altinn. Lønnskjøring Last inn skattekort. Kontroller lønnsslippene i steget "Kontroller lønnsslipper"  i Payroll.   Annet Alle kurs i Visma.net Payroll er inkludert i programvaren, og alle kurs kan tas digitalt på det tidspunktet som passer deg. Vi anbefaler deg å gjennomføre Grunnkurs før du begynner å bruke Visma.net Payroll.   Vi tilbyr In-App læring, som blant annet inneholder guider, videoer og artikler for hvordan man utfører ulike oppgaver i programmet.   NB! Dersom dere har Visma.net Expense er ikke tjenesten aktivert på kundekortet. Dette må aktiveres ved behov. Dersom alle ansatte skal benytte Expense må dette aktiveres før man lager bruker. Er det kun noen ansatte som skal ha Expense, aktiver tjenesten etter brukere er opprettet.   Spørsmål til support Det ligger mange ansatte i utkast. Disse har sluttet for en stund siden og jobber ikke lengre hos oss. Er det mulig å slette disse? Disse ansatte er mest sannsynlig brukere i visma.net, og kan derfor ikke slettes. Finnes det en slett-knapp, er det bare å slette. Du må fylle ut all påkrevd informasjon for å få lagret den/de ansatte som ligger i utkast. Dersom du ikke har fødselsnumret til den ansatte kan du bruke et fiktivt. Fiktivt fødselsnr kan du generere her. Evt. kan du registrere internasjonal ID.   Relaterte brukertips Migreringsguide med Flyttefabrikken for overgang til Payroll
Vis hele artikkelen
24-10-2022 08:58 (Sist oppdatert 02-01-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 5798 Visninger
Utfordringer i HRM Analytics med rapporten "Avstemmingsliste per konto"
Vis hele artikkelen
06-12-2023 09:50 (Sist oppdatert 12-12-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 749 Visninger
Her kan du se hvordan du oppretter en lønnskjøring i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
13-04-2018 13:05 (Sist oppdatert 30-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 7153 Visninger
Brukertips for enkelt oppsett av automatisk beregning av fleksitid.
Vis hele artikkelen
17-11-2023 09:57 (Sist oppdatert 24-11-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 530 Visninger
Import av skattekort fra Altinn i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
30-04-2021 14:56 (Sist oppdatert 15-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4849 Visninger
Arbeidsgiveravgiften blir normalt beregnet ut i fra kommunen (sonen) hvor virksomheten er er registrert. Dersom foretaket omfattes av reglene om ambulerende virksomhet, blir arbeidsgiveravgift beregnet etter en annen sone enn der foretaket er registrert. Her finner du fremgangsmåten i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
30-04-2021 09:46 (Sist oppdatert 03-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2643 Visninger
Hvordan få til rapportering av lønn utland i Visma.net Payroll.  Opptjeningsland.
Vis hele artikkelen
20-08-2021 07:51 (Sist oppdatert 02-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3272 Visninger
I dette brukertipset kan du lese mer om hvordan du kan lage bankfil i Visma.net Payroll som kan lastes opp i nettbanken.
Vis hele artikkelen
05-10-2021 09:51 (Sist oppdatert 30-10-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 4501 Visninger
Fusjon / endre organisasjonsnummer i Payroll.
Vis hele artikkelen
13-08-2021 12:02 (Sist oppdatert 23-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1995 Visninger
Fagkonferansen