Mine områder
Hjelp
Suzdar Ibrahim
CONTRIBUTOR ***

Prøver å sende inn en salgsordre i API, men får feilmelding

av Suzdar Ibrahim

Hei alle sammen!

 

Jeg prøver å teste Visma.net Integration APIet og prøver å sende inn en salgsordre. Jeg har autorisert meg og lagt inn company-id i header. Når jeg går inn på "SalesOrder" og deretter går jeg inn på "/controller/api/v1/salesorder".

 

Dataen jeg prøver å sende inn er dette:

 

{
 "project": 0,
 "soBillingContact": {
  "overrideContact": false,
  "contactId": 50443,
  "name": "FygiAPP"
 },
 "soBillingAddress": {
  "overrideAddress": false,
  "addressId": 51192,
  "postalCode": "1658",
  "city": "TORP",
  "country": {
   "id": "NO",
   "name": "NORGE"
  },
  "county": {
   "id": "0106",
   "name": "FREDRIKSTAD"
  }
 },
 "customerVATZone": {
  "id": "01",
  "description": "Salg innenlands, avgiftspliktig",
  "defaultVatCategory": "3"
 },
 "terms": {
  "id": "14",
  "description": "14 dager netto"
 },
 "salesPerson": {},
 "owner": {},
 "soShippingContact": {
  "overrideContact": false,
  "contactId": 50443,
  "name": "FygiAPP"
 },
 "soShippingAddress": {
  "overrideAddress": false,
  "addressId": 51192,
  "postalCode": "1658",
  "city": "TORP",
  "country": {
   "id": "NO",
   "name": "NORGE"
  },
  "county": {
   "id": "0106",
   "name": "FREDRIKSTAD"
  }
 },
 "schedShipment": "2021-02-17T00:00:00",
 "shipSeparately": false,
 "shipComplete": "BackOrderAllowed",
 "cancelBy": "2021-02-16T00:00:00",
 "canceled": false,
 "preferredWarehouse": {},
 "shipVia": {},
 "fobPoint": {},
 "priority": 0,
 "shippingTerms": {},
 "shippingZone": {},
 "residentialDelivery": false,
 "saturdayDelivery": false,
 "insurance": false,
 "transactionType": {
  "id": 0,
  "description": "Ingen (unntatt)"
 },
 "paymentMethod": {
  "id": "1",
  "description": "Innlandsbetalinger"
 },
 "cashAccount": "1910",
 "lines": [],
 "shipments": [],
 "orderType": "SO",
 "orderNo": "000004",
 "status": "Hold",
 "hold": true,
 "date": "2021-02-16T00:00:00",
 "requestOn": "2021-02-17T00:00:00",
 "customer": {
  "internalId": 21956,
  "number": "10004",
  "name": "FygiAPP"
 },
 "location": {
  "id": "HOVED",
  "name": "Hovedlokasjon"
 },
 "currency": "NOK",
 "orderTotal": 0,
 "orderTotalInBaseCurrency": 0,
 "vatTaxableTotal": 0,
 "vatTaxableTotalInBaseCurrency": 0,
 "vatExemptTotal": 0,
 "vatExemptTotalInBaseCurrency": 0,
 "taxTotal": 0,
 "taxTotalInBaseCurrency": 0,
 "exchangeRate": 1,
 "discountTotal": 0,
 "discountTotalInBaseCurrency": 0,
 "lastModifiedDateTime": "2021-02-16T16:02:56.2",
 "branchNumber": {
  "number": "1",
  "name": "Fygi Test"
 },
 "attachments": []
}

 Når jeg prøver å sende inn dette så får jeg opp feilmelding "Order type must be specified". Men som dere kanskje ser i JSON dataen så er jo order type "SO". Hva gjør jeg galt? 

2 SVAR 2
hannelv
VISMA

av hannelv

Hei Suzdar 😊
Visma.net API support kan rettes til Developers Visma.net forumet, her vil du få god hjelp 🙂

Med vennlig hilsen
Hanne Verbeek

Suzdar Ibrahim
CONTRIBUTOR ***

av Suzdar Ibrahim

Hei Hanne, 

 

jeg får ikke laget en tråd det av en eller annen grunn. Er det fordi jeg laget denne nå nylig?

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"