Mine områder
Hjelp
Harald_Kjelstrup
CONTRIBUTOR **

Overtidsrapportering i tråd med AML fra Visma Calendar

av Harald_Kjelstrup
Status: Stem - Vi vurderer!

Vi trenger en AML (Arbeidsmiljøloven) overtidsrapport fra Visma Calendar som viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven. Dette kan det bli spørsmål etter ved tilsyn fra Arbeidstilsynet.  Alternativt må det en rapport opp å gå snarest som gir en komplett datadump som viser når ansatte har jobbet og når de har fravær. Dagens rapport på alle registreringer gir mangelfull informasjon om opptjening/uttak av fleksitid. Den inneholder heller ikke standardtid på 7,5 timer som de ansatte ikke trenger å føre manuelt, disse må dermed legges til manuelt i excel for hver dag pr ansatt ved rapportering.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"