My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
Passeli+ Professional
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sort by:
by ElliToroska VISMA
Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttöönotto Passelissa voidaan tehdä Laskutus ja myyntireskontra osion Lähetä –toiminnon kautta tai Ostoreskontra osion Vastaanota –toiminnon kautta. Jos yrityksenne on jo rekisteröitynyt Maventa palveluun, niin voidaan yrityksen ja käyttäjän tunnistetiedot syöttää suoraan Passeliin Maventan käyttöönottamiseksi. Maventan käyttöönotto, jos yrityksesi on jo Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttäjä: Avaa Passeli ohjelma ja valitse yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Yrityksen yhteystiedot” Valitse avautuvasta ikkunasta Maventa –välilehti Syötä avautuvaan ikkunaan käyttäjän API avain sekä yrityksesi UUID tunnistetiedot. Molemmat tiedot löytyvät Maventan verkkopalvelusta.   Maventan käyttöönotto, jos yrityksesi ei ole vielä rekisteröitynyt Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttäjäksi: Avaa Passeli ohjelma ja valitse Laskutus ja myyntireskontra tai Ostoreskontra -osio Valitse osiosta Lähetä tai Vastaanota –toiminto Valitse avautuvasta ikkunasta Maventa –välilehti ja sen jälkeen paina linkkiä ”Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset” Syötä ja täydennä avautuvaan ikkunaan yrityksesi sekä käyttäjän tiedot. Valitse palvelut joita haluat Maventalta. Huomioi, että voit halutessasi kaikkia palveluita muuttaa tai ottaa käyttöön Maventan verkkosivuston kautta tai suoraan Passeli ohjelmasta. Yleisimpiä asetuksia ja palveluita: ”Laskujen vastaanotto” on palvelu jota kautta voit ladata Passelin ostoreskontraan saapuneet ostolaskusi. ”Estä saman laskunumeron käyttö palvelussa” on toiminto jonka avulla voit olla varma että samaa laskua ei kahteen kertaan lähetetä eteenpäin Maventan kautta. ”Älä lähetä sähköpostitse” on toiminto, jolla estetään laskujen lähettäminen asiakkaiden sähköpostiin. ”Print & Send” palvelu on Maventan tulostuspalvelu. Voitte halutessanne lähettää myös Maventan kautta laskut, jotka ei ole verkkolaskuja. Tällöin Maventa tulostaa laskunne ja lähettää Postitse paperisen laskun.
View full article
by ElliToroska VISMA
Lähetä -toiminto mahdollistaa laskujen lähettämisen asiakkaille Maventan kautta. Palvelun käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen kyseisen palvelun käyttäjäksi.   Lasku lähetetään tulostuspalveluun pakotetusti, jos verkkolaskuosoite kenttään kirjoitetaan PRINT tai TULOSTUS. Tällöin Maventa tulostaa laskun ja postittaa asiakkaallenne siinä kirjeluokassa, joka on määritetty Maventan asetuksissa (Priority / Economy). Mikäli asiakaskortilla on annettu sähköpostiosoite ja sähköpostiin lähetystä ei ole erikseen kielletty Maventan palvelussa olevalla asetuksella, niin lasku lähetetään sähköpostiin.   Tämän jälkeen lasku luodaan normaalisti ja lasku voidaan lähettää Lähetä-toiminnon kautta. Jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu asiakaskortilla eikä asiakaskortilla ole määritettynä verkkolaskuosoitteita sekä tulostuspalveluun lähetystä ei ole Maventan palvelussa erikseen kielletty, niin lasku lähetetään tulostuspalveluun.   Lasku lähetetään sähköpostiin myös tilanteissa, mikäli asiakkaalle ei ole mahdollista lähettää laskua finvoicena ja sähköpostiin lähetystä ei ole erikseen kielletty.
View full article
by ElliToroska VISMA
Myöhässä olevien suoritusten korot on vietävissä korkorekisteriin. Korkorekisteristä voidaan laatia asiakaskohtainen korkolasku. Asiakaskortilla pitää olla valittuna ”Korkolaskut” valinta Tilanteessa, jossa laskun suoritus on ollut myöhässä ja laskulle on kertynyt korkosaatavia, voidaan korot ohjata suorituksen kirjauksissa korkorekisteriin. Suorituksen kirjausikkunassa pitää ensiksi tarkistaa suorituksen kirjauspäivä, jolloin ohjelma laskee automaattisesti myöhässä olevat päivät ja kertyneen koron. Korko lasketaan asetuksissa määritetyllä viivästyskorolla. Suorituksen kirjausikkunassa on valinta ”Vienti korkorekisteriin”, mistä korko ohjataan korkorekisteriin. Korkorekisteriin pääsette valitsemalla Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Korkolaskut” Korkorekisteristä valitaan laskutettava asiakas ja tarkistetaan korkolaskujen yleistiedot. Painetaan lopuksi ”Laadi laskut”, jolloin korkolasku luodaan laskutukseen
View full article
by ElliToroska VISMA
Laskun kirjauksessa voidaan muuttaa kirjanpitotilit tarvittaessa. Ohjelma tarjoaa laskunkirjauksessa oletustilien mukaisia tilejä. Mikäli riviosalla ei näy kredit-tili saraketta, tulee kyseinen sarake valita näkyviin riviosan työkalurivin ”Näytä sarakkeet” -painikkeesta
View full article
by ElliToroska VISMA
Myynti- ja ostotapahtumille kirjataan kirjanpidon tilinumerot. Mikäli tulosteissa on nähtävillä 6-numeroisia tilinumeroja, oletustileille ei ole määritelty kirjanpidontilejä. Ohjelmaan tulee perustaa kirjanpidon tilit ja sen jälkeen määritellä oletustileille käytettävät tilit. Mikäli käytössäsi on kirjanpito osio, suorita kirjanpidon käyttöönotto ja valitse käytettävä tilikartta kirjanpidossa. Mikäli käytössä ei ole kirjanpito-osiota, voit perustaa tilit ”Perustiedot” -valikosta ”Tililuettelon ylläpito”. Tililuettelopohja voidaan myös hakea painamalla ”Hae tilit” -painiketta. Valmiit tililuettelopohjat löytyvät ohjelman asennushakemistosta ”Tililuettelo” kansiossa. TK -alkuiset tiedostot ovat tilikartta- / tililuettelomalleja. Tili no -kenttään annetaan kirjanpitotilin yksilöivä tilinumero. Selite kenttään annetaan kirjanpitotilin selkokielinen nimi, joka näkyy esim. raporteilla. Tilityyppi vaikuttaa tililuettelon tilien tarjontajärjestykseen valittaessa kirjanpitotiliä pudotusvalikosta. Verokäsittely kohdassa määritellään tilin käyttäytyminen arvonlisäverotuksen kannalta. Mikäli käytössäsi ei ole liikekirjanpito osiota, riittää että valitset verokäsittelyn tileille, joille kirjataan yhteisöhankintoja tai käännetyn verovelvollisuuden alaisia ostoja. Ei käytössä -valinnalla kirjanpitotili tehdään passiiviseksi, jolloin se ei näy valintalistoissa, eikä sille voi tehdä kirjauksia Tallennetaan annetut tiedot painamalla OK Oletustilien valinta Perustiedot valikosta valitaan ”Oletustilien ylläpito”. Valitse tilinumero sarakkeessa jokaiselle käytettävälle tilille haluttu kirjanpidontili, jolloin ohjelma tarjoaa oletuksena sitä tiliä mikä on valittuna. Paina OK -painiketta, jolloin muutokset tallentuvat
View full article
by ElliToroska VISMA
Laskutuksessa on mahdollista luoda kirjanpitoaineisto, joka voidaan lukea Passeli+ Professional ja Passeli Yritys ohjelmien kirjanpitoon. Kirjanpitoaineisto luodaan annetusta ajanjaksosta. Kirjanpitoaineiston luonti lukitsee annetun ajanjakson laskut ja suoritukset. Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Kirjanpitoaineiston luonti” Anna ajanjakso, jolta haluat luoda kirjanpitoaineiston Määritä tiedosto kenttään hakemistopolku, jonne kirjanpitoaineisto luodaan. Polku voidaan myös hakea painamalla kentän oikealla puolella olevaa painiketta, jossa on kolme pistettä (…) Paina OK –painiketta luodaksesi aineiston Aineiston luonti lukitsee tapahtumat luodun aineiston ajanjakson mukaisesti
View full article
by ElliToroska VISMA
Mikäli kirjanpidon tulosteissa näkyy 6-numeroisia tilinumeroita omien kirjanpitotilienne sijaan omia tilejänne ei vielä ole kohdistettu ohjelman järjestelmätileille. Tarkistakaa ensin ylävalikon Perustiedot -> Tililuettelon ylläpito -valintojen takana tarvitaanko tililuetteloonne täydennyksiä tai muutoksia. Tarvitsemanne tilinumerot saatte kirjanpitäjältänne. Valitkaa seuraavaksi ylävalikosta Perustiedot -> Oletustilien ylläpito. Kohdistakaa omat tilinumeronne ohjelman järjestelmätileihin valitsemalla rivi riviltä Tilinumero-sarakkeessa hiirellä valiten avautuvasta valikosta oikeat tilit. OK-napin painallus tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.
View full article
by ElliToroska VISMA
Rakennuspalveluiden ja romumyynnin myyntilaskun kirjaaminen helpottuu myyntialueiden luomisen kautta. Valitaan ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Myyntialueet” Lisätään myyntialueiden ylläpitoon uusi rivi ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” ja kirjataan selitteeseen laskuille tulostuva selite voimassaolevasta direktiivistä. (esim. AVL 8 C §:ään tai direktiiviin(Art. 199, Dir.2006/112/EY)) tai vastaavat tiedot romumyynnin osalta. Tallennetaan myyntialue ”OK” painikkeella Avataan Asiakaskortisto ja valitaan asiakkaan ”Muut tiedot” välilehdelle myyntialueeksi luotu ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” ja tarkistetaan että asiakaskortilla on annettuna asiakkaan Y-tunnus ja ALV-tunnus. Valitaan oletustilien ylläpidosta Rakennuspalveluille oletus myyntitili ja samoin romumyynnille. Valitse ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Oletustilien ylläpito” Valitse ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” myyntialueelle haluamasi kirjanpidon myyntitili, jotta myynti ohjautuu kirjanpidollisesti oikealle tilille. Nyt voit luoda laskun asiakkaalle ja laskutulosteella näkyy rakennuspalveluiden ja romumyynnin myynnissä vaaditut tiedot laskun verottomuudesta.
View full article
by ElliToroska VISMA
Hyvityslaskun luonti Laskusta voidaan luoda hyvityslasku kopioimalla, jolloin hyvityslaskulle tulee vastaavat tiedot kuin kopioitavassa laskussa, mutta negatiivisilla määrillä. Nimikkeet palautuvat tällöin varastoon. Avaa Laskutuksenhallinta ja valitse lasku, josta haluat tehdä hyvityslaskun Valitse Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä kuvake ”Luo valitusta laskusta uusi lasku kopioimalla” tai klikkaa laskun päältä hiiren 2. näppäimellä ja valitse ”Kopioi lasku” Valitse vaihtoehto: ”3. Luodaan valitusta laskusta hyvityslasku” ja paina OK -painiketta Valitaan vaihtoehto 3. Luodaan laskusta hyvityslasku ja painetaan OK-painiketta Hyvityslasku kohdistetaan avoinna olevaan laskuun kirjaamalla veloituslaskulle suoritus. Etsitään ja valitaan Laskutuksenhallinnasta avoinna oleva lasku, johon hyvityslasku kohdistetaan Suoritus kirjataan valitulle avoimelle laskulle Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä kuvakkeesta ”Kirjaa laskuun suoritus” tai klikkaamalla laskun päältä hiiren 2. näppäimellä ja valitse ”Kirjaa suoritus” Suorituksen kirjaus-ikkunassa valitaan haluttu kirjauspäivä ja tyhjennetään Suoritus-kentän summa Valitaan Hyvityslasku-pudotusvalikosta aiemmin tehty asiakkaan hyvityslasku Nyt Hyvityssumma-kentässä on hyvitetty summa sekä ”Jää avoimeksi” –kentässä on 0,00 EUR Tallennuksen jälkeen molempien laskun tila päivittyy Suoritettu -tilaan Osahyvityslaskujen luonti ja kohdistus veloituslaskuun on myös mahdollista.
View full article
updated by ElliToroska VISMA ‎15-11-2017 17:23
Factoringin käyttöönotto: Ennen kuin voidaan luoda Factoring laskuja, tulee ohjelmaan syöttää käytettävän rahoitusyhtiön tiedot ja valita asiakkaalle käytettävä factoringsopimus. Rahoitusyhtiön tietojen syöttäminen ohjelmaan Avaa ”Perustiedot” -valikosta ”Yrityksen yhteystiedot” Mene Factoring välilehdelle Paina Factoring välilehden työkalurivin ”Uusi rahoitusyhtiö” -painiketta Anna rahoitusyhtiön tiedot Factoring välilehdelle Paina ”Sopimustiedot” -painiketta Anna Factoring sopimuksen yksilöintitiedot. Syötä myös ”Viitenumero” ja käytettävä ”Siirtoteksti”, joka tulostuu jokaiselle factoringlaskulle. Paina ”OK” –painiketta tallentaaksesi tiedot Valitaan asiakkaalle käytettävä rahoitusyhtiö Avaa ”Kortistot” -valikosta ”Asiakaskortisto” Hae asiakas, jolle haluat luoda Factoring laskuja Ota asiakkaan tiedot muokkaukseen painamalla asiakaskortiston työkaluriviltä Muokkaa -painiketta Mene ”Muut tiedot” -välilehdelle Valitse ”Factoring sopimus” -kenttään käytettävä rahoitusyhtiö Mikäli asiakas on kotimainen, anna vielä asiakkaan Y-tunnus. Tallenna tiedot painamalla Tallenna -painiketta Nyt voit luoda kyseiselle asiakkaalle Factoring laskuja.   Laskujen pankkitilitiedot: Kun asiakkaalle on valittu Factoring sopimus, tulostuu laskulle rahoitusyhtiön pankkitilitiedot. Factoringlaskun tunnistat Laskutuksenhallinnan F-sarakkeen merkinnästä ja laskujen kirjauksessa laskutusaiheen oikealla puolella olevasta Factoringlasku -tekstistä. Factoring aineiston luonnin epäonnistuessa Jos factoringlaskut tulostuvat vain esikatseluun tai paperille niin tarkista seuraavat tiedot: Jos lasku tulostuu kahteen kertaan esikatseluun tai laskusta tulee kaksi kopiota paperisena, niin virhe on laskulla. Tarkista laskulta, että ”Toimitusaika” ja muut laskutustiedot ovat oikein. Sekä tarkista, että laskulla ei esiinny erikoismerkkejä, koska verkkolaskuaineistossa ei saa olla mukana erikoismerkkejä. Jos lasku tulostuu esikatseluun tai paperille ja haluaisitte lähettää asiakkaallenne kyseisen laskun verkkolaskuna. Tarkista asiakaskortilta, että asiakkaalle on aktivoitu ”Verkkolasku” ja verkkolaskuosoite ja välittäjän osoite on annettuna
View full article
by ElliToroska VISMA
Inventaariosaldojen kirjauksessa on mahdollista kirjata inventaariossa lasketut nimikesaldot. Inventaariosaldojen kirjaus on mahdollista rajata tarvittaessa varastopaikan ja nimikeryhmien mukaan pienempiin osiin. Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” –valikosta ”Inventaariosaldojen kirjaus” Valitse tulostusryhmittely ja tulostusjärjestys, jonka mukaan inventaariolistan nimikkeet tulostetaan Valitse varastopaikat ja nimikeryhmät, joista inventaariolista muodostetaan ja paina ”OK” -painiketta Päiväys kenttään annetaan päiväykseksi päivä jolloin inventointisaldot kirjataan, takautuvat inventointisaldojen kirjaukset eivät ole mahdollisia, jos hankintoja ja myyntejä on suoritettu inventointisaldojen laskennan jälkeen. Nimikettä voi myös hakea hakutoiminnolla. Anna nimikkeiden saldo ”Laskettu” -kenttään. Ohjelma tarjoaa nimikkeiden keskihinnaksi nimikekortiston mukaista keskihintaa. Mikäli muutat keskihintaa, ohjelma laskee muutoksen mukaan nimikkeen keskihinnan uudestaan
View full article
by ElliToroska VISMA
Rakenteellinen nimike on mahdollista siirtää varastossa tuotantoon, jolloin varastovalmisteen komponenttien osat varataan tuotantoon kyseistä varastovalmistetta varten. Huomioi. että Nimikkeen rakennetta ei saa muuttaa kun nimike on tuotannossa. Varastovalmisteen siirto tuotantoon Avaa Varastokirjanpito-osiosta ”Varasto” –valikosta” Nimikerakenne: Siirto tuotantoon” Syötä Nimikekoodi ”Koodi” -kenttään, tai hae nimike ”Haku” -toiminnolla Syötä Määrä kenttään saldo, montako kappaletta nimikettä siirretään tuotantoon. Mikäli valitset ”Otetaan myös alarakenteet tuotantoon”, ohjelma luo rakenteessa olevista varastovalmisteista myös tuotantolistat Paina ”Luo tuotantolistat” -painiketta Ohjelma luo tuotantolista rakenteen mukaan. Tuotanto voidaan vielä perua, mutta tallentamisen jälkeen tuotantoa ei voi enää perua. Paina työkaluriviltä Tallenna -painiketta tallentaaksesi tuotannon   Kun varastovalmiste saavutetaan takaisin myyntivarastoon, päivitetään komponenttien varastosaldot tuotannon mukaan. Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Nimikerakenne: siirto myyntivarastoon” Syötä tuotantolistan numero tai hae tuotantolista ”Haku” -toiminnolla Syötä valmistunut määrä kenttään tuotannosta valmistunut määrä. Yhdellä kerralla käsitellään koko tuotanto, eli mikäli saavutetaan vähemmän kuin on siirretty tuotantoon, loput menet hävikkiin ja vaikuttavat valmistuneen nimikkeen keskihintaan. Paina ”Tallenna” -painiketta, jolloin siirto myyntivarastoon suoritetaan
View full article
by ElliToroska VISMA
Nimikkeiden siirtäminen toiseen varastoon on mahdollista varastokirjanpidossa. Sisäinen varastosiirto -toiminnolla voidaan siirtää samalla kerralla useita nimikkeitä uuteen varastoon. Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Sisäinen varastosiirto” Anna varastosiirrolle tarvittaessa selite Voit valita siirrettävät nimikkeet nimikehausta, joka on avattavissa työkalurivin ”Etsi” painikkeella. Nimikkeet voi myös lisätä riviosalle kirjoittamalla nimikekoodin suoraan ”Koodi” -kenttään Anna siirrettävän nimikkeen määrä ja kohdevarasto. Paina ”Tee siirto” -painiketta, jonka jälkeen nimikkeet ovat siirtyneet uuteen varastoon.
View full article
by ElliToroska VISMA
Varastokirjanpidossa on mahdollista tuoda varastoon nimikkeitä. Avaa Varastokirjanpito-osiosta ”Tapahtumien kirjaus” -toiminto Syötä Nimikekoodi ”Koodi” -kenttään, tai hae nimike ”Haku” -toiminnolla Valitse tapahtuman tyypiksi ”Varastoon otto” Valitse varasto, johon nimikettä tuodaan Anna määrä sekä nimikkeen yksikköhinta Kirjoita tapahtumalle selite ja valitse ”Tulosta tosite tapahtumasta” ja ”Tulosta nimiketarrat tapahtumasta”, mikäli nämä ovat tarpeellisia Paina lopuksi ”OK” –painiketta
View full article
by ElliToroska VISMA
Hinnastojen muutosajo-toiminnolla päivitetään nimikeryhmien nimikkeiden osto- ja myyntihintoja, katetavoitteita, sekä hintaluokkien alennusprosentteja. Muutosajo voidaan kohdistaa valittuihin nimikeryhmiin, sekä ostohintojen osalta tietyn toimittajan nimikkeisiin ja/tai nimikkeiden oletustoimittajiin. Suosittelemme tietokannan varmuuskopiointia ennen muutosajon tekemistä Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Hinnaston muutosajo” Valitse nimikeryhmät joille hinnaston muutosajo suoritetaan Valitse muutoksen kohde myyntihinta Anna muutosprosentti kenttään haluamasi hinnanmuutosprosentti Määritä lasketaanko muille hintaluokille uusi hinta, vanhan prosentin mukaan, eli silloin muutos vaikuttaa myös muihin hintaluokkiin, tai sitten lasketaan muille hintaluokille uusi prosentti, jolloin hinta pysyy ennallaan muissa hintaluokissa Ostohinnat voidaan valita myös Toimittaja -kohtaisesti Paina ”Aloita” –painiketta hinnaston muutosajon suorittamiseksi
View full article
by ElliToroska VISMA
Nimikkeen menossa kentän arvo kertoo, kuinka monta kappaletta kyseistä nimikettä on valittuna myyntitilauksilla, joita ei ole vielä toimitettu. Mikäli haluat, että nimikkeen menossa kentän arvo palautuu nollaan, tulee käsitellä kaikki myyntitilaukset, joissa kyseinen nimike on valittuna.
View full article
by ElliToroska VISMA
Toimitus on mahdollista poistaa myyntitilaukselta tilaustenhallintaikkunassa tai toimituksen kirjausikkunan kautta. Avaa ”Tilaustenhallinta” Valitse ”Näkymä” kohtaan ”Toimitukset” Valitse toimitukset näkymässä haluttu toimitus Paina Poista valitut toimitukset -painiketta, tai Ctrl + del näppäinyhdistelmää. Mikäli toimitus on laskutettu tilassa, sitä ei ole mahdollista poistaa
View full article
by ElliToroska VISMA
Myyntitilaukselle luotu toimitus on siirrettävissä laskutukseen. Lähete voidaan siirtää ”Tilaustenhallinnassa” toimitukset näkymässä, tai ”Siirto laskutukseen” toiminnolla. Avaa ”Siirto laskutukseen” –toiminto. Valitse, siirretäänkö kaikki tulostetut lähetteet vai valitaanko laskutettavat lähetteet. Mikäli haluat valita laskutettavat lähetteet, niin aukeaa ikkuna, josta on valittavissa mitkä toimitukset siirretään laskutukseen. Valinnan jälkeen painetaan OK –painiketta. Ohjelma varmistaa laskujen päivämäärän muodostamisen. Tee valinta ja paina OK –painiketta. Valitut toimitukset on siirretty laskutukseen ja ne voidaan tulostaa siirron jälkeen.
View full article
by ElliToroska VISMA
Koontilaskulla on mahdollista yhdistää saman asiakkaan toimituksia laskulle. Mikäli asiakkaalle on järjestelmässä kaksi tai useampia toimituksia, niin asiakkaalle voidaan luoda koontilasku. Avaa yläpalkin ”Tilaukset” -valikosta ”Koontilaskun laadinta”. Valitaan luettelosta asiakas, jolle luodaan koontilasku ja paina OK –painiketta. Koontilaskun laadinta -ikkunassa tarkistetaan luotavan koontilaskun tiedot. Koontilaskulta on mahdollista poistaa toimituksia, mikäli niitä ei haluta vielä toimittaa. Valitaan riviosalta kyseinen lähete ja painetaan ”Poista valittu läheterivi” –painiketta. Kun koontilaskun tiedot ovat kunnossa, painetaan OK –painiketta. Ohjelma luo koontilaskun laskutukseen. Koontilasku voidaan tarvittaessa myös perua. Tällöin Koontilasku poistuu laskutuksesta ja myyntitilauksien toimitukset ovat uudelleen laskutettavissa. Avaa yläpalkin ”Tilaukset” -valikosta ”Koontilaskun peruminen”. Valitaan luettelosta koontilasku, joka halutaan perua ja painetaan OK -painiketta. Koontilasku peruuntuu ja ohjelma ilmoittaa, mitkä toimitukset ovat palautuneet ”Toimitettu” tilaan. Toimitukset voidaan laskuttaa tarvittaessa nyt uudelleen, muokkaus ei ole mahdollista eikä toimitusta kannata poistaa sillä tilauksen tilaa ei enää päivitetä.
View full article
by ElliToroska VISMA
Myyntitilaukselle on mahdollista kirjata osatoimitus, mikäli kaikkia tilauksen tuotteita ei toimiteta kerralla. Avaa Tilaustenhallinta ja valitse toimitettava myyntitilaus Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta Valitse toimitustyyppi ”Uusi toimitus (osatoimitus)” Muuta toimituksen kirjaus-ikkunassa nimikkeiden määrä-kenttään toimitettava määrä Tallenna muutokset ja voit tulostaa Lähetteen työkalurivin ”Tulosta” painikkeesta
View full article