Mijn Communities
Help

Releases Youforce Portaal

Sorteren op:
29 Juli 2022 Roll back release 27 juli - Altijd multi factor authenticatie op admin.youforce.com Bij de huidige manier van inloggen op Youforce werken we met een certificaat. Daardoor dwingen wij als Visma | Raet voor modules als Gemal of HR Core een tweede factor af.  Met het nieuwe inloggen voor professionals willen wij als Visma | Raet blijven garanderen dat er altijd een 2e factor is. We weten dat veel organisaties zelf met Single Sign On wel een eigen 2e factor gebruiken (b.v. Microsoft), maar hier hebben wij géén zicht op. Vanuit security overwegingen moeten wij daarom óók een 2e factor afdwingen bij het nieuwe inloggen voor professionals. Om die reden zal bij het gebruik van admin.youforce.com  dus altijd om een @onyouforce.com  account gevraagd worden.   Gezien de reacties die we gisteren en vandaag hebben ontvangen analyseren we of in de toekomst Single Sign On met een klant-eigen 2e factor kunnen en willen gaan ondersteunen. Wij hebben deze release vandaag rond 13:00 uur teruggedraaid. Midden augustus zullen wij deze weer activeren. Dit geeft de tijd om voor de professional gebruikers alsnog een @onyouforce account aan te maken. Wij zullen uiterlijk een week van te voren de definitieve datum communiceren. 27 juli 2022 Altijd multi factor authenticatie op admin.youforce.com Vanaf nu wordt aan een gebruiker die inlogt via admin.youforce.com* altijd gevraagd om een multi factor authenticatie. Hiermee lossen we twee situaties op die soms voorkwamen: Als een gebruiker met een gecombineerd account (professional met een geldig certificaat en medewerker) inlogt op admin.youforce.com, moet deze gebruiker zich opnieuw aanmelden; dit moet ook als deze gebruiker daarvoor al succesvol heeft ingelogd op youforce.raet.com. Als een gebruiker die is geconfigureerd als SSO-gebruiker in combinatie met professional rechten (certificaat), inlogt op admin.youforce.com, wordt aan deze gebruiker gevraagd om een geldig @onyouforce account, ook als deze gebruiker al succesvol is ingelogd via SSO. * admin.youforce.com is de URL om als professional in te loggen met het nieuwe inloggen, ter vervanging van het inloggen met een certificaat via https://login1.youforce.biz/  
Volledig artikel weergeven
28-07-2022 11:39 (Bijgewerkt op 29-07-2022)
 • 3 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1765 Weergaven
  24 juni 2022 Onboarding email Om de gebruikerservaring te verbeteren, zijn de bedrijfsnaam van de gebruiker en de nieuwe aanmeldings-URL voor HR-professionals opgenomen in de onboarding (aanmeldings) email:   10 juni 2022 Youforce Account Beheer: Blokkeren gebruikers In navolging van de nieuwe functionaliteit voor het blokkeren/deblokkeren van gebruikers in Youforce Account Beheer, hebben we een statuskolom toegevoegd om gemakkelijk een overzicht te krijgen van de status van elke medewerker.   Als een geblokkeerde gebruiker probeert in te loggen, krijgt hij een bericht te zien waarin staat dat hij niet kan inloggen omdat hij geblokkeerd is: 9 juni 2022 Youforce Account Beheer: Blokkeren gebruikers De mogelijkheid om gebruikers te blokkeren/deblokkeren, is toegevoegd aan de applicatie Youforce Account Beheer. Professionele gebruikers kunnen nu gebruikers blokkeren, zodat ze geen toegang meer hebben tot Youforce, zelfs als hun inloggegevens nog geldig zijn. Natuurlijk is het blokkeren van een gebruiker volledig omkeerbaar door de professionele gebruikers.   Optie om gebruiker te blokkeren, zie rechtsboven:   Gebruiker succesvol geblokkeerd. Optie om gebruiker te deblokkeren, zie rechtsboven:   Gebruiker met succes gedeblokkeerd. De optie om te blokkeren wordt weer beschikbaar: 2 juni 2022 Autorisatie beheer (Policy Management): Autorisaties gecombineerd met organisatorische eenheden en rollen.  Tot nu toe was het  in autorisatiebeheer  mogelijk om autorisaties toe te kennen op basis van de HR Core Beaufort rol, individuele gebruikers of alle gebruikers. Dit is nu uitgebreid met een veelgevraagde optie. Het is nu ook mogelijk om autorisaties toe te kennen op basis van organisatorische eenheden. Wanneer gebruikers deel uitmaken van een bepaalde organisatie eenheid, krijgen zij dan automatisch de juiste rechten toegekend.  Dit kan gecombineerd worden met de HR Core rollen of eventueel voor alle medewerkers.    Het selecteren van de organisatorische eenheden kan door deze te selecteren vanuit de hiërarchische structuur, waar het ook eenvoudig is om meerdere eenheden tegelijk te selecteren of een volledige “tak uit de boom”.    Momenteel is er een limiet van 50 organisatie eenheden per autorisatie. Indien je meer organisatie eenheden wilt autoriseren moet je een tweede aparte autorisatie aanmaken. De limiet van 50 eenheden zal in de toekomst verdwijnen Het is natuurlijk nog steeds mogelijk om autorisaties te maken die alleen gebaseerd zijn op rollen. Ook hebben we de rol medewerker toegevoegd waarbij de selectie van ten minste één organisatorische eenheid verplicht is. Het is op dit moment nog niet mogelijk om eenvoudig “alle medewerkers” te selecteren, dit is een toekomstige verbetering.    Alle bestaande autorisaties op basis van rollen zijn niet veranderd. Had je de autorisaties al goed ingericht hoef je niets aan te passen. Alleen als je gebruik wil maken van meer flexibiliteit in de autorisaties kun je de extra mogelijkheden toevoegen. 
Volledig artikel weergeven
02-06-2022 13:39 (Bijgewerkt op 24-06-2022)
 • 2 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1560 Weergaven
7 september 2022 Altijd multi factor authenticatie op admin.youforce.com Zoals aangegeven in onze laatste release update in juli, zal Visma | Raet, ook bij het nieuwe inloggen voor professionals een tweede factor afdwingen bij het gebruik door professionals. Met de introductie van ‘het nieuwe inloggen voor professionals’ via admin.youforce.com zullen wij het gebruik van een @onyouforce.com account verplicht stellen.    Op woensdag 7 september zullen wij deze aanpassing  doorvoeren op admin.youforce.com. Wil je gebruik blijven maken van admin.youforce.com, maak dan vóór 7 september een @onyouforce account aan.   Deze wijziging heeft gevolgen voor gebruikers die zijn overgestapt op de nieuwe login voor professionals die nu nog in betafase is. Gebruikers die nog steeds een certificaat gebruiken om in te loggen via login1.youforze.biz worden niet beïnvloed door deze wijziging.   We willen nogmaals benadrukken dat wij, door deze functionaliteit opnieuw te activeren, de toegangsbeveiliging van onze modules versterken en daarmee ook de gegevens van jouw organisatie en medewerkers beter kunnen beveiligen . Voor details: zie de release notes van 27 juli .   6 september 2022 Medewerker op laatste werkdag gewoon de juiste autorisatie In de Nederlandse taal is er een belangrijk verschil in een 'datum tot en met' en een 'datum tot'. Dit verschil zorgde ervoor voor een probleem voor werknemers op hun allerlaatste werkdag. Gelukkig is dit probleem opgelost in Youforce Portal: gebruikers verliezen niet langer hun autorisatie op basis van 'rol' op de laatste dag van hun contract. Hierdoor kon een gebruiker van de 'Medewerker' wijzigen naar 'standaard gebruiker'.   Tot op heden kon een medewerker hierdoor soms op zijn allerlaatste werkdag bijvoorbeeld geen declaratie indienen. Bijvoorbeeld om dat de rechten van 'standaard gebruiker' minder toegang gaven dan de rechten van de rol 'Medewerker'. Nu is dit probleem opgelost, dus een gebruiker behoudt zijn rollen en autorisaties tot en met de datum uitdienst. 
Volledig artikel weergeven
31-08-2022 19:02 (Bijgewerkt op 06-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 820 Weergaven
25 augustus 2022 Policy management heet nu Autorisatiebeheer Rechten voor steeds meer applicaties van Youforce, zoals de Youforce app & Youforce Reporting, worden toegekend in Policy Management De Engelse naam Policy Management is onduidelijk. Daarom hebben we de naam aangepast naar Autorisatiebeheer. Overal, zoals in de naam van de tegel en in Toegangsbeheer is deze nieuwe Nederlandse naam nu zichtbaar. We passen de naam ook aan in de volgende versie van de handleiding.    17 augustus 2022 Policy management - nieuwe gebruikerssectie. Het hoofdscherm van Policy Management hebben wij uitgebreid met de sectie Gebruikers. In dit scherm, kan je zoeken naar alle gebruikers, gebaseerd op Naam of ID Als je klikt op Bekijk details krijg je de relevantie informatie van de gebruiker te zien. Dit omvat alle rechten waartoe de gebruiker op dit moment toegang heeft, ongeacht het type beleid (alle rechten die beschikbaar zijn via directe toewijzing, rol, lidmaatschap van organisatie-eenheid, enzovoort) Youforce Accountbeheer - E-mail wijzigen: melding voor oud en nieuw adres In Youforce Account Beheer is een functie toegevoegd die al aanwezig was in Individueel gebruikersbeheer. Als nu het e-mailadres van een gebruiker wordt gewijzigd, wordt een bericht met informatie over deze wijziging verzonden naar zowel het oude als het nieuwe e-mailadres, zodat de gebruiker op de hoogte is van de wijziging. Dit gebeurt alleen voor geverifieerde accounts, aangezien niet geverifieerde accounts een andere mail ontvangen om het Youforce account te activeren. Deze wijziging is nodig om te voldoen aan de AVG-regelgeving.   Voorbeeld email  
Volledig artikel weergeven
18-08-2022 12:11 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 425 Weergaven
30 mei 2022 PingId welkomspagina bijgewerkt Aanstaande maandag 30 mei passen we de pagina aan waar gebruikers met nieuwe Youforce accounts (die PingId gebruiken voor 2-factor authenticatie), hun account kunnen activeren en 2-factor authenticatie kunnen instellen. Deze update zal de werking niet veranderen, het zijn alleen 'cosmetische' verbeteringen. Ook zal dit geen effect hebben op bestaande gebruikers, omdat het alleen betrekking heeft op nieuwe gebruikers.       5 mei 2022 Nieuwe optie in Youforce Account Tenant Options Professionele gebruikers hebben nu een nieuwe optie beschikbaar binnen Youforce Accountbeheer op de pagina Tenant-instellingen in Youforce Account Beheer: Only Users without External identity. Hiermee kan de professionele gebruiker de Tenant zo configureren dat onyouforce-accounts alleen aangemaakt worden voor die gebruikers die GEEN external Identity hebben.  Zo vermijd je het verzenden van activeringsmails voor onyouforce-accounts  naar gebruikers die al in Youforce worden geverifieerd via SSO. De optie All users werkt hetzelfde als de oude True optie die een onyouforce-account maakt voor elke nieuwe gebruiker op het systeem. De optie Never werkt hetzelfde als de oude False -optie en vermijdt het maken van onyouforce-accounts voor elke gebruiker.    
Volledig artikel weergeven
06-05-2022 15:36 (Bijgewerkt op 30-05-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 741 Weergaven
  28 april 2022 Bevestigingsbericht verbeterd bij wijziging email in Youforce Account Beheer Professionele (Level 2) gebruikers krijgen een duidelijk bevestigingsbericht wanneer ze het e-mailadres wijzigen van een gebruiker die geen geldig Youforce-account heeft. Laten we je uitleggen hoe je vanaf nu op de hoogte wordt gehouden: Wanneer de professionele gebruiker een werknemer selecteert die al een account heeft aangemaakt, maar nog niet geverifieerd:   De professionele gebruiker kan het e-mailadres van deze werknemer wijzigen, maar nu met de wijziging die we hebben doorgevoerd, zal deze gebruiker worden gewaarschuwd met een nieuw bericht met de melding dat de werknemer een nieuwe activeringsmail zal ontvangen:   Het bericht verschijnt als een pop-up zodra de professionele gebruiker de e-mail heeft gewijzigd en op de knop Opslaan heeft geklikt:   14 april 2022 Het veld Identity word vervangen door een melding als een gebruiker geen Youforce gebruiker is. Als jouw organisatie gebruik maakt van SSO is het volgende van belang. Als een gebruiker vanuit Beaufort is aangeleverd met de waarde Nee op een van de dienstverbanden bij Youforce gebruiker, wordt in Individueel gebruikersbeheer het veld identity verwijderd en gevuld met de tekst: Er is geen identity aanwezig omdat de gebruiker niet in mag loggen Je moet deze waarde eerst corrigeren om de identity te kunnen muteren en activeren. Zie voor de details de release notes van HR Core Beaufort 2022-02, onderwerp: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau. https://community.visma.com/t5/Releases-Youforce-HR-Core/HR-Core-Beaufort-2022-02/ta-p/470071 8 april 2022 Verwijderde sectie Users are allowed to login through Youforce accounts in de Tenant settings van Youforce Account Beheer. De sectie Users are allowed to login through Youforce accounts zorgde voor veel verwarring in de Tenant settings van Youforce Account Beheer. Daarom hebben we deze sectie hier verwijderd. 7 april 2022 Veld External identity field toegevoegd in Youforce Account Beheer Het veld External identiity wordt nu weergegeven in de kopregel van de gedetailleerde informatie van elke gebruiker, zodat de beheerder deze informatie direct ziet. Als de gebruiker geen externe identiteit heeft, is dit veld niet gevuld.  
Volledig artikel weergeven
14-04-2022 14:09 (Bijgewerkt op 29-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 799 Weergaven
Opgeloste meldingen Acties van Verzuimmanagement zijn niet goed gesorteerd in Mijn Taken (change # 542883) Bericht De taken van Verzuimmanagement worden getoond aan de verantwoordelijke manager in het takenpaneel op de desktop van Youforce Portaal. Per module en taaktype moeten deze vermeld in volgorde van einddatum, de vroegste datum bovenaan. Dit is nu niet het geval; de taken lijken nu willekeurig gesorteerd. Oplossing Na deze release worden de taken van Verzuimmanagement correct gesorteerd. Jouw actie Geen actie nodig Standaard tabbladen in de menubalk van de portal niet juist en niet gewenst (change # 428942) Melding Wanneer in Youforce nieuwe gebruikersaccounts worden aangemaakt na een import vanuit HR Core hebben de nieuwe gebruikers toegang tot het Youforce-medewerker / manager-portaal. Op het bureaublad van Youforce vinden ze tegels voor alle modules die ze mogen gebruiken en worden een aantal standaard tabbladen geplaatst. Het bureaublad kan er dan als volgt uitzien: De standaard tabbladen die worden weergegeven voor nieuwe gebruikers komen meestal niet overeen met de door de gebruiker gewenste applicaties. Oplossing Omdat voor ons niet te voorspellen is welke modules de voorkeur genieten, presenteren wij nu alleen nog maar de volgende standaard tabbladen: Home: de nieuwe startpagina van Youforce. (nu alleen nog beschikbaar voor klanten die HR Core Beaufort online gebruiken. Later dit jaar komt Home ook beschikbaar voor HR Core Business klanten. Proforma Lite: de salariscalculator die gratis beschikbaar voor al onze klanten. Houd er rekening mee dat de standaard tabbladen alleen worden weergegeven voor gebruikers van organisaties die zijn geautoriseerd voor Home of Proforma Lite. Zonder autorisaties voor deze applicaties is de menubalk met tabbladen leeg. Natuurlijk kunnen gebruikers nog steeds tabbladen toevoegen, ordenen en verwijderen. Jouw actie Geen actie nodig Publishing Date : 6/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-06-2020 19:44 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 841 Weergaven
Solved Changes Medical Leave Management tasks are not properly sorted in My Tasks panel (change #542883) Message From 2017 on, tasks from Medical Leave Management are presented to the responsible manager in the Tasks panel on the Youforce Portal Desktop. Per module and task type, the tasks for the manager should be listed in ascending order of deadlines, the earliest date on top. The ordering should be identical to the one used in the Medical Leave Management application itself. However, this is not the case. In the Tasks panel the ordering appears to be random.  Solution After this release, the tasks from Medical Leave Management will be properly sorted. Your action No action nee Default tabs in the portal menu bar not logical and not desired (change #428942) Change  When new user accounts are created after an import from HR Core into the Youforce portal, the new users can access the Youforce employee/manager portal. On the desktop of Youforce, they will find tiles for all modules they are authorized to use. In most cases, some of these tiles have preset tabs in the portal menu bar on top. They allow the user to work in several modules in parallel, The individual users can add and rearrange menu bar tabs via the My Settings page, option Menu Bar. Finally, their desktop and menu bar could look like this: However, the default tabs displayed for new users, have come to be considered as inconvenient. The preset tabs did not correspond to the most often used modules.  Solution For us, it is difficult to predict which modules are favored. So the preset tabs have been minimized. After the change the only default tabs are: Home: the new Home landing page for HR Core Beaufort online customers. Proforma Lite: a modest salary calculator app which is freely available for all customers Note that the default tabs will only show for users of companies that are authorized for Home or Proforma Lite. Without authorization, the menu bar may be empty initially. Of course, users can still add, arrange and delete tabs. Finally note that the preset tabs on the professional Youforce portal are different from the ones on the manager and employee portal, and they can also be changed by the user independently of each other. Your action No action needed. Publishing Date : 6/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-06-2020 19:27 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 329 Weergaven
Release on April 6, 2020, 18:00 CET Documentation of APIs Why In order to improve the accessibility and maintainability of the documentation of APIs, we will place the documentation in the Visma | Raet community. The links in the developer portal will now bring you to this page https://community.raet.com/developers How  The buttons "Learn" and "API Library" will now link to the pages on the community where the existing and more extensive information about our APIs can be found New Visual improvements Why The developer portal is upgraded and we are moving into the Visma styling. We did a first step in making the developer portal a modern place to manage your APIs  How If you go to https://developers.youforce.com or https://developers.raet.com you will end up in the improved developer portal. All existing functionality is there for you to start building APIs Documentation on the community Why We moved the documentation away from the portal in order to have a central place for our users to have release notes, API documentation and other information available. All documentation can now be found in the community. This also allows others to read this documentation without having to be a developer. How Please visit https://community.raet.com/developers or click the buttons "Learn" and "API Library" on the developer portal Publishing Date : 4/6/2020
Volledig artikel weergeven
06-04-2020 21:19 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 546 Weergaven
Announcement Transition to technical protocol TLS 1.2 for IBU. Why Visma | Raet stopped supporting TLS 1.0 and TLS 1.1 for all products except for the interfaces (IBU) last 30 November 2019.  Through this adaptation Visma | Raet takes a step towards an even safer and more reliable Youforce as of 6 June of 2020. As of that date, Visma | Raet will stop supporting TLS 1.0 and TLS 1.1 for IBU as well. Transport Layer Security (TLS) is the technical protocol that takes care of an important function in the browser: encryption of data traffic between your computer and our servers. Currently, there are three prevalent TLS protocols: 1.0, 1.1 and 1.2. For now, IBU supports all three versions. The use of TLS 1.2 entails the application of the latest and safest encryption techniques. Visma | Raet will disable the older and less safe protocols (TLS 1.0 and TLS 1.1) for IBU. How Some old browsers do not support TLS 1.2. These can no longer be used to connect to Youforce as they do not use the corresponding TLS 1.2 protocol. You will have to use a newer browser. Links to and interfaces with Youforce that connect using TLS 1.0 or TLS 1.1 will also no longer function after the transition to TLS 1.2. IBU Server will not be available during the maintenance interval on 6 June, from 09:00 to 17:00 (CET). File exchange in Send & Receive and the IBU client executable in standalone mode cannot be used during the maintenance interval either. If you have planned critical file exchanges during this period, we advise you to reschedule these activities. Please contact your administrator. Your action Ensure that the links that are managed by yourself support TLS 1.2 prior to the specified date. As of 6 June of  2020, all Visma | Raet IBU interfaces will only support TLS 1.2. Impact for IBU Standalone If your organization uses a scheduler to automatically upload files to or download files from the Youforce server using IBU client in standalone mode, you should pay special attention to the following. File exchange with IBU standalone will not work during the maintenance interval. IBU standalone will start processing files left on the client or server after the maintenance has ended, on the first automatically scheduled start afterward. If IBU standalone tries to connect to IBU server during the maintenance interval, error messages will be generated and logged. Depending on your local configuration, e-mails may also be sent to your organization's administrator. Such error messages are normal and can be ignored. If IBU server goes down in the middle of processing a file exchange, the transfer may fail. In this case, an appropriate error message will also be logged. In some cases, it might be necessary to send or receive the corresponding file manually afterward. If the requested file has disappeared from the server list, you may contact the Raet Service Desk to have it restored. If your organization would rather prevent the above-mentioned errors, you are advised to switch off your local scheduler for IBU standalone during the maintenance interval. Your IT professional can take care of this, or you may contact your Raet consultant. Publishing Date : 6/4/2020
Volledig artikel weergeven
04-06-2020 20:41
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 310 Weergaven
Mededeling Geen ondersteuning meer voor TLS 1.0 en 1.1 voor Zenden en ontvangen (IBU)  Waarom Sinds 30 november 2019 ondersteunt Visma | Raet TLS 1.0 and TLS niet meer voor alle producten behalve voor Zenden en ontvangen.  Op 6 juni stopt nu ook de ondersteuning van TLS 1.0 en 1.1 voor Zenden en ontvangen. Een belangrijke stap richting een nog veiliger en betrouwbaarderYouforce.  De Transport Layer Security - afgekort TLS - is het technische protocol dat in de browser zorgt voor een belangrijke functie: het versleutelen van het dataverkeer tussen uw computer en onze servers. Op dit moment zijn er drie gangbare TLS protocollen: 1.0, 1.1 en 1.2. Het gebruik van TLS 1.2 betekent de toepassing van de nieuwste en meest veilige versleutel technieken. Daarom schakelt Visma | Raet gaat de oudere en minder veilige protocollen (TLS 1.0 en 1.1) uit op al haar producten. Hoe Een aantal oudere (versies van) browsers heeft geen ondersteuning voor TLS 1.2. Die browsers kunnen dus niet meer verbinden met Youforce omdat ze niet met het overeenkomstige TLS 1.2 protocol werken. Je moet in dit geval gebruik maken van een nieuwere browser. Download daarom de meest recente versie van de browser. Zie de A-matrix voor meer informatie over geschikte browser(s) Ook uw koppelingen en interfaces met Youforce, die verbindingen via TLS 1.0 of 1.1 maken, werken niet meer na onze overstap naar TLS 1.2. Om deze wijziging door te voeren is op 6 juni 2020 Zenden en Ontvangen tussen 09.00 en 17.00 uur niet beschikbaar. Bestandsuitwisseling via Zenden en ontvangen en de IBU Client in zelfstandige modus (Standalone) zal tijdens dit onderhoud ook niet mogelijk zijn. Als je kritieke bestandsuitwisselingen hebt gepland tijdens deze release, raden we je aan deze opnieuw in te plannen. Neem contact op met uw beheerder. Uw actie Zorg ervoor dat de koppelingen die je in eigen beheer hebt, vóór de aangegeven datum TLS 1.2 ondersteunen. Alle Visma | Raet interfaces (IBU) ondersteunen vanaf 6 juni 2020 alleen TLS 1.2. Impact op IBU Standalone Als jouw organisatie een planner gebruikt om bestanden automatisch te uploaden naar, of te downloaden van de Youforce-server met IBU Client in zelfstandige modus, moet je met het volgende rekening houden: Bestandsuitwisseling via IBU Standalone zal tijdens de onderhoudsperiode niet mogelijk zijn. De bestanden die op de client of de server staan worden na het onderhoud verwerkt op basis van de eerste automatisch ingeplande start. Als IBU Standalone verbinding maakt met IBU Server tijdens de onderhoudsperiode, worden foutmeldingen gegenereerd en vastgelegd. Afhankelijk van uw lokale configuratie kunnen ook e-mails worden verzonden naar de beheerder van uw organisatie. Dergelijke foutmeldingen zijn normaal en kunnen worden genegeerd. Als IBU Server offline gaat tijdens het verwerken van een bestandsuitwisseling, kan die uitwisseling mislukken. In dat geval wordt ook een foutmelding gegenereerd en vastgelegd. Soms is het nodig om het betreffende bestand achteraf handmatig te verzenden of te ontvangen. Als het bestand niet meer op de serverlijst staat, kunt u contact opnemen met de Service Desk van Raet om het bestand terug te zetten. Als je bovenstaande fouten/meldingen wilt voorkomen, moet je de lokale planner voor IBU Standalone uitschakelen tijdens de onderhoudsperiode. Jouw ICT-medewerker kan dit regelen. Publishing Date : 6/4/2020
Volledig artikel weergeven
04-06-2020 20:38
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 673 Weergaven
Modified and Improved Increase security of settings page in Send and Receive Why  Security of settings page in Send and Receive has been increased. Directory names will not accept the following characters anymore: ' " * < > { } ? ^ % How Directory names are validated before storing their values in the system. If any of the invalid characters are filled and the button "save" is clicked, an error message is shown informing the users that the directory name contains invalid characters. Additionally, the changes will not be saved in the system.  Your action No action is needed. Publishing Date : 3/30/2020
Volledig artikel weergeven
23-03-2020 19:17 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 356 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Verbeterde controle op mapnamen in Zenden en ontvangen. Waarom Om veiligheidsreden zijn de controles op mapnamen verscherpt. Hoe In de namen van mappen worden de volgende tekens niet meer geaccepteerd: ' " * < > { } ? ^ %. Indien deze toch worden gebruikt, wordt onderstaande foutmelding gegeven en wordt de invoer geweigerd. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Publishing Date : 3/30/2020
Volledig artikel weergeven
23-03-2020 19:14 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 960 Weergaven
Modified and improved Spike arrest for authentication end-points Why In order to prevent that the authentication end-point is no longer available for others - due to overloading by one implementation - it will be protected with spike-arrest. This means that more then 100 requests per minute will be respond to a 429 error code. Action No action is needed from the developer. This response will be automatic and should not have any impact as the token is valid for 2 hours Solved Messages The API sandbox for the HR Core Business Base API was not returning data Message The people end-point is not returning data using the API sandbox Solution A new version of the sandbox is released. The connection between the gateway and the back-end is restored. All configurations have been checked and automated tests are now in place to prevent this from happening in the future. Your action If you were using the sandbox for testing in the past it is now operational again. Publishing Date : 3/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 18:31
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 386 Weergaven
New Developer portal documentation on the community Why We want to improve the developer experience and improve the way we can update documentation on APIs. This is why we started to move the developer portal to the community. At this time all documentation can be found in the community and everyone with access to this environment can request access to the developer section. How Please go to: https://community.raet.com/developers/ Developer portal documentation updated (IAM (users)) Why Although we are moving the developer portal to the community, we also want the existing developers portal to be up to date. One of the sections missing was the documentation about the users end-point within the IAM domain. This documentation is now added and available in the portal. How Please go to: https://developers.raet.com  Improvements Error response on spike-arrest and quota Why When hitting the spike-arrest or quota on the API up until now the response was a generic 500 response. It was unclear for you what was going on. We have improved this and when hitting these limits you will now get a proper 429 error response. Improved error response on 501 error Why The 501 error was not following our standards, we now improved the response body based our standards. Publishing Date : 2/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-02-2020 16:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 381 Weergaven
New IAM API (users) documentation on the developer portal Why We released the IAM API in the previous release. The general documentation was already available on the developer portal. The part that missing was how the users end-point could be used. This new section in the developer portal describes this and allows a developer to find the necessary documentation. In the near future the section IAM API and IAM API(users) will be merged into one section. How Please visit https://developers.raet.com, on this page to go to the section API library and here you will find the section IAM API (users).  Improved Extended time out on HR Core business base API Why Using the HR Core business base API we see that the use cases are growing and with it, the size and complexity of the requests are increasing. We now updated the time out to make sure that these calls can be supported and do not result in a time out for the user. How Within the service gateway, we control the settings for each API and here we increased the time out to 2 minutes Your action There is no action necessary, this time out is automatically updated for all users Publishing Date : 1/28/2020
Volledig artikel weergeven
28-01-2020 13:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 343 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren. New Youforce Medical Leave Management (MLM) API Why In order to support Medical Leave Management integrations we have created a new product the public API. How The end-point will be available under: https://api.raet.com/yfo/mlm/... Your action In order to start consuming this end-point as a customer of HR Core Business Global you need to request the MLM product to your API with a ticket in 4Me Youforce National Identifiers (NID) API Why In order to support applications that need the National Identifiers we have created a new product for the public API. How The end-point will be available under: https://api.raet.com/yfo/nid/... Your action In order to start consuming this end-point as a customer of HR Core Business Global you need to request the MLM product to your API with a ticket in 4Me Identity and Access Management (IAM) documentation on the developer portal Why The new API for IAM is available and in order to consume it the documentation is now on the developer portal How Go to the developer portal (https://developers.raet.com) and go to the section API Library, here you will find the IAM documentation Modified and improved New cost center for Jumbo added Apigee made a change in the way they handle URL encoding and decoding. This forced us to update a specific solution where we filter, based on specific parameters. This bug was fixed earlier in a hotfix and we deployed a new solution last release. During the release we noticed a problem which is now fixed. In this release we will deploy the improvements Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 19:16
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 438 Weergaven
Algemene informatie Dit document bevat belangrijke informatie voor de release van Youforce Portal van november 2019. Onderstaande wijzigingen zullen met ingang van 5 november actief zijn. Identiteits- en toegangsbeheer Optie om inloggen via login.youforce.biz uit te schakelen Waarom  Door de introductie van de nieuwe inlogmethode is het nodig om inloggen via login.youforce.biz uit te schakelen. Zo weten u zeker dat alle gebruikers de nieuwe inlogmethode gebruiken. Hoe Om de 'oude' inlogmethode uit te schakelen, ga je naar Beheer | Portaalbeheer | Gebruikersinstellingen | Gebruikersinstellingen beheren. We hebben een nieuwe instelling toegevoegd aan Instellingen voor gebruikers met certificaten: Inloggen via login.youforce.biz voor alle gebruikers in het bedrijf uitschakelen. Dit voegt een nieuwe autorisatie toe aan alle gebruikers (standaard geactiveerd): Blok Aanmelden login. Als je gebruikers nog een bepaalde periode toegang wilt blijven geven via login.youforce.biz, moet je deze autorisatie deactiveren. Wat er gebeurt Alle gebruikers die na de authenticatie inloggen via login.youforce.biz krijgen het volgende bericht te zien: Jouw bedrijf heeft inloggen via deze pagina uitgeschakeld. Toegang is mogelijk via de nieuwe inlogprocedure. De koppeling in dit bericht verwijst door naar de nieuwe inlogpagina. Voor wie Deze functionaliteit is speciaal geïntroduceerd voor bedrijven die overstappen op het nieuwe inloggen door middel van Youforce-accounts. Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar de korte omschrijving. Of ga naar de lijst met veelgestelde vragen via deze snelkoppeling. Publishing Date : 10/29/2019
Volledig artikel weergeven
29-10-2019 20:34 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 989 Weergaven
General information This document contains important information for the 2019-11 release of Youforce Portal. The changes below will be deployed on the 5th of November. Identity & Access Management Option to disable login through login.youforce.biz Why  With the introduction of the new login method, it is necessary to disable the login through login.youforce.biz. This to make sure that all users are using the new login method. How To disable the 'old' login, go to Settings | Youforce Management | User settings | Manage user settings. We have introduced a new setting to the Settings of users with certificates: Disable login via login.youforce.biz for all users in the company. This will add a new authorization to all users (default is activated): Blok Aanmelden login. If you want to give users access through login.youforce.biz for a longer period you need to deactivate this authorization. What will happen All users logging in through login.youforce.biz after authentication will be presented the following message: Your company has deactivated the login through this page. Please, access through the new login procedure The link in this message will redirect to the new login page. For who This functionality has been specifically been introduced for companies transferring to the new login using Youforce accounts. For more information on this topic please go to the basic description. Or go to the FAQ list with this sort cut. Publishing Date : 10/29/2019
Volledig artikel weergeven
29-10-2019 20:30 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 380 Weergaven
General These release notes are for API developers only. Bug fixes APIs People and Organization API: In a multi page call the tag for the next link was called next Delta. With this release, we prevent the renaming of the tag and it will be next link. Proxies public_yfo-authentication_oauth-provider-jwt-r2: The authentication proxy was containing a bug regarding special characters. In this release, the problem is fixed and the proxy is updated. Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 377 Weergaven