Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Horizon 600. versijā ir izveidots jauns bankas importa risinājums, kas tālākajās versijās vēl tiks pilnveidots un ar laiku pilnībā aizstās esošo maksājumu importu. 600.versijā noklusēti vēl darbojas esošais risinājums.    Šajā rakstā uzzināsiet, kā pāriet uz jauno bankas importu un kādas ir būtiskākās atšķirības lietošanā. Abi risinājumi šobrīd nodrošina vienu un to pašu rezultātu - veic no bankas ar failu vai tiešsaistē saņemto datu apstrādi. Jaunais bankas imports uzskatāmāk attēlo no bankas ieimportētos datus, to atpazīšanu, kā arī atbilstošo Horizon klasifikatoru ierakstu piemeklēšanu. Veiktās izmaiņas ir arī pamats tālākiem uzlabojumiem nākamajās versijās, piemēram, automātiskai ienākošā maksājuma sadalīšanai pa vairākiem klientiem/līgumiem.   !!! Jāņem vērā, ka izmaiņas ir ne tikai tehniskas, bet arī vizuālas, tādēļ var prasīt papildu laiku pirmo importēto datu apstrādei. Ir mainītas izvēlnes, ievadlogi un darbības.   !!! Pirms pārejas uz jauno bankas importu ieteicams apstrādāt visus ierakstus esošajā maksājumu importa sarakstā.     Risinājuma pārslēgšana/Uzskaites parametri   Izvēlne: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp Klienta/Līguma piemeklēšana   Ja esat nolēmuši uzsākt lietot jauno risinājumu, parametram "Lietot jauno bankas importu" vērtību norādiet "Jā". Pēc šīs darbības veikšanas lappuses izskats mainās un iepriekš atzīmētās klienta un līguma piemeklēšanas metodes tiek atbilstoši mainītas uz jaunajām metodēm.       Izmaiņas sistēmas izvēlnēs   Izvēlnes: Dokumenti → Banka → Maksājumu imports (iepriekšējā izvēlne, kas vairs nav redzama) Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti Dokumenti → Banka → Bankas imports   Pēc uzskaites parametra pārslēgšanas, un atkārtotas pieslēgšanās sistēmai, kļūst pieejamas jaunā importa izvēlnes un saraksti “Bankas importa ieraksti” un “Bankas imports” .         Bankas imports - no bankas saņemtie maksājumu dati, kas saglabājas sistēmā nemainīgi - tādi, kādi tie ienākuši no bankas.   Bankas importa ieraksti - importa ierakstu rindas ar importēto informāciju, kā arī atrastajiem datiem no pamatojuma, informāciju piesaistēm. Šis saraksts atbilst esošā risinājuma sarakstam “Maksājumu imports”.   !!! Jāņem vērā, ka jaunajam sarakstam var būt nepieciešams papildināt noklusēto izskatu.   Sarakstā tiek attēloti visi maksājumu importa ieraksti - gan tie, kas importēti esošajā veidā, gan tie, kas importēti, izmantojot jaunā importa funkcionalitāti. Atšķiras to pamatveids:  "Bankas importa ieraksts [arhīvs]" - ar iepriekšējo risinājumu importētie ieraksti  "Bankas importa ieraksts" - ar jauno risinājumu importētie ieraksti       Kā importēt bankas datus?   Izvēlne: Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti Dokumenti → Banka → Bankas imports   Maksājumu informācijas importu no faila vai tiešsaistes režīmā iespējams veikt abos sarakstos ar pogu “Importēt”.       Kā iepriekš minēts, sarakstā “Bankas imports” saglabāsies oriģinālie no bankas saņemtie dati par katru maksājumu. Bankas importa ievadforma satur 3 galvenās sadaļas:   Bankas dokuments - datu lauki nav labojami Informācija no pamatojuma - lauki ir labojami, un tie aizpildās atbilstoši nosacījumiem datu meklēšanas šablonā, kas piesaistīts importa/eksporta metodei vai tiešsaistes bankai. Horizon informācija - viens vai vairāki ieraksti ar Horizon klasifikatoriem, kas atrasti atbilstoši  atzīmētajām klienta/līguma piemeklēšanas metodēm sistēmas uzskaites parametros.       Saraksts “Bankas importa ieraksti” veidojas no šīs piemeklētās Horizon informācijas. Bankas importa ieraksta ievadformā nelabojamā režīmā ir apskatāmi bankas dokumenta dati un no pamatojuma piemeklētā informācija. Labošana ir iespējama atrastajiem Horizon klasifikatoriem un informācijai, kas tālāk tiks izmantota, maksājumam piesaistot rēķinu.       Kā apstrādāt importētos bankas datus?   Izvēlne: Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti   Tālākās darbības ar importētajiem un atbilstoši uzstādījumiem apstrādātajiem datiem veicamas bankas importa ierakstu sarakstā (atbilst esošā risinājuma sarakstam “Maksājumu imports”). Jaunajā bankas importa risinājumā ir izmaiņas pieejamajās saraksta darbībās. Būtiskākās no tām: Mainīta darbību secība, tās sagrupējot pēc nozīmes; Apstiprināt klientu - ar jauno risinājumu importētajiem ierakstiem šī darbība vairs nav nepieciešama; Klienta meklēšana, Meklēt datus pēc šablona, Meklēt datus pēc preču dokumenta - šīs darbības jaunajiem ierakstiem nav pieejamas, to vietā jālieto - Atkārtoti piemeklēt datus; Atkārtoti piemeklēt datus - jauna iespēja.       Darbības  “Atkārtoti piemeklēt datus”  vednī var izvēlēties gan atkārtotu pamatojuma analīzi pēc izvēlētā šablona, gan Horizon klienta/līguma piemeklēšanas nosacījumus.     Sīkāka informācija par darbībām un to pielietojumu atrodama Horizon sadaļā “Palīgs”.  
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:55 (Atjaunots 15-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 281 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Maksājumu automatizācija.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 15:03 (Atjaunots 28-10-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 701 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Kase un banka.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 11:44 (Atjaunots 23-09-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 774 Skatījumi
Valsts kases sistēmā ienākošajos vai izejošajos maksājumos vienmēr tiek norādīti klasifikācijas kodi. Mēdz būt arī situācijas, kur šos kodus ir nepieciešams labot. Šādos gadījumos ir jāiesniedz pieteikumi par nepieciešamajiem labojumiem izpildīto maksājumu dalījumā pa klasifikācijas kodiem  (t.s. Valsts kases vēstules, saīsinājumā VKV).   Šim nolūkam izmanto  Horizon dokumentus “VK vēstule ieņēmumu korekcijai” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Atbilstoši izmaiņām Valsts kases risinājumā, ir veikti papildinājumi Horizon 585. versijā. Tagad VKV sagataves dokumentus iespējams nosūtīt uz Valsts kases sistēmu gan ar ISO formāta XML datni, gan izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu. Arī importējot konta izrakstu ir redzama informācija par veiktajiem kodu labojumiem.   Valsts kases vēstules iespējams izsūtīt no maksājumu uzdevumu saraksta (Dokumenti → Banka → Maksājumu uzdevumi)   Manuāli - darbība "Sūtīt" Izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu - darbība "Sagatavot MU sūtījuma paku"     Šāda elektroniska datu apmaiņa iespējama klasifikācijas kodu labošanai viena konta ietvaros. Pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu (ja nepieciešams mainīt arī VK kontu) elektroniskā veidā Valsts kases sistēmas pagaidām vēl nenodrošina. Tādēļ sistēmā ir iekļauta validācija, ka nosūtīt ir iespējams tikai Valsts kases vēstules, kur bankas konts ir Valsts kases bankas konts un “No” puses bankas konts sakrīt ar “Uz” puses bankas kontu. Pretējā gadījumā tiek parādīts paziņojums un tāda VKV netiek nosūtīta. Ir iespējams izsūtīt gan VKV ieņēmumu, gan VKV izdevumu korekcijas. Jāņem vērā, ka VKV dokuments ir divdaļīgs un izsūtīt iespējams tikai vienu dokumenta pusi - “VK vēstule ieņēmumu korekcijai (labojums)” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Ja tiek atzīmēta otra dokumenta puse, tad tiek attēlots paziņojums, ka šo pusi nav iespējams nosūtīt. Tāpat papildināts arī maksājumu importa process - ja no Valsts kases sistēmas ISO XML datnē (bankas izrakstā) tiek saņemta Valsts kases vēstule, tad tādam bankas importa ierakstam tiek piešķirts dokumenta veids “VKV sagatave”.       Uzlabota arī piemeklēšanas loģika - sistēma piemeklē atbilstošo klientu jeb savu uzņēmuma bankas kontu. Tālāk sistēma veic piemeklēšanu jau ievadīto VKV sagatavju sarakstā starp abiem VKV veidiem (ieņēmumu un izdevumu korekcijas) pēc dokumenta bankas konta, dokumenta numura un dokumenta datuma. Pēc tam tiek izpildītas vai grāmatotas VKV abas dokumenta puses atkarībā no konfigurācijas uzskaites parametros. Ja VKV ir ievadīta tikai Valsts kases sistēmā, tad bankas imports ielasīs arī tās. Taču, tā kā ISO XML datnē nav pazīmes, vai tā ir ieņēmumu vai izdevumu korekcija, tad sistēma no maksājuma importa ieraksta šādas VKV nevar uzģenerēt.
Skatīt visu rakstu
17-09-2021 11:33 (Atjaunots 13-09-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 415 Skatījumi
No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir jauns vienotais nodokļu konts, kas aizstāj līdzšinējos daudzos katra nodokļa kontus.   Vairāk informācija par šo kontu un saistītajām izmaiņām uzskaites principos atrodama VID mājas lapā šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts Turpat arī lasāms metodiskais materiāls par to, kā vienotajā kontā veiktās iemaksas uzskaitīt grāmatvedībā:   https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_nodokla_samaksas_uzradisana_gramatv...   Šajā rakstā apskatīsim sīkāk, kādas tieši darbības ir veicamas sistēmā Horizon saistībā ar vienoto nodokļu kontu.   1. Virsgrāmatas starpkonts   Lai virsgrāmatā atbilstoši attēlotu veiktās iemaksas vienotajā nodokļu kontā un pēc tam arī EDS sniegto informāciju par naudas sadalījumu pa saistībām, ir nepieciešams jauns starpkonts. VID ieteikums ir šo starpkontu veidot kontu grupā Naudas līdzekļi, piemēram,  “Nauda ceļā” vai “Iemaksa vienotajā nodokļu kontā”. Izvēlne: Pamatdati → Kontu plāns → Konti   Papildinām kontu plānu ar jaunu kontu, ņemot vērā savas iestādes/uzņēmuma esošo kontu numerāciju.       Saistības par nodokļiem tāpat kā līdz šim tiek uzskaitītas esošajos pasīva kontos (piemēram, kontu grupa 57 - Norēķini par nodokļiem)   2. Klienta kartīte un bankas konts   Klientu saraksts ir jāpapildina ar jaunu klienta kartīti, kurai pie klienta bankas rēķiniem norādām jauno IBAN konta numuru. Kā klienta kontu izvēlamies iepriekš izveidoto virsgrāmatas starpkontu.  Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Klientu saraksts       Līdzšinējās klientu kartītēs bankas kontiem var noņemt atzīmi “Aktīvs”, lai tie vairs netiktu piedāvāti pie maksājumu veidošanas. Ar laiku arī pašas vairs nevajadzīgās klientu kartītes var šādi deaktivizēt (visticamāk pēc 2019.g. pārskatu nodošanas).   3. Izejošais maksājums iemaksai valsts budžetā   No 01.01.2021. var veidot vienu izejošo maksājumu kopsummā par visiem nodokļiem. Tā kā samaksa tiks attiecināta pret saistībām  pēc FIFO principa , tad nav būtisks norādītais pamatojums, vai vairāku maksājumu veidošana katram nodoklim. Iemaksas sadalījumu uzzināsiet pēc mēneša 23. datuma EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”. Izņēmuma gadījumi: 1) Ja samaksa ir ar noteiktu mērķi un tai ir VID piešķirts identifikators, tad tas ir precīzi jānorāda pamatojumā. 2) Ja samaksa ir par citu personu, tad šī cita persona obligāti ir jānorāda laukā “Gala maksātājs”. Klienta kartītei jābūt precīzam reģistrācijas numuram un nosaukumam. (iespēja pieejama no Horizon 570.v.)  Izvēlne: Dokumenti → Banka → Maksājuma uzdevumi     Maksājums tiek grāmatots uz starpkontu.       4. Pārgrāmatošana pēc EDS atskaites   EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” pēc mēneša 23. datuma pieejama informācija, kādas saistības ir segtas no iemaksātās naudas vienotajā nodokļu kontā. Atbilstoši atskaitei veicami pārgrāmatojumi sistēmā. Ņemot vērā, ka ir iespējami ļoti dažādi lietošanas scenāriji un konfigurācijas, arī pārgrāmatošanai var tikt izmantoti dažādi dokumenti. Būtiski ir atspoguļot iemaksas sadali virsgrāmatas kontos atbilstoši VID EDS informācijai, kā arī iestādes/uzņēmuma uzskaites specifikai. Piemēram, Izvēlne: Dokumenti → Apgādei → Rēķinu saraksts Izmantots Reģistrs ar klientu (Dokumenta pamatveids “Saņ. rēķins par pakalpojumiem”, kur dalība norēķinu operācijās ir “Nepiedalās”)         P.S. Raksts sagatavots balstoties uz šobrīd publiski pieejamo informāciju un metodiskajiem materiāliem. Saņemot jaunu informāciju, tas tiks papildināts pēc nepieciešamības.    
Skatīt visu rakstu
13-01-2021 09:21
 • 14 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 5247 Skatījumi
Arvien vairāk klienti izvēlas sadarboties ar dažādiem uzņēmumiem, kas nodrošina maksājumu pieņemšanu uzņēmuma vietā, piemēram, Sollo (Maxima), Latvijas Pasts, Bill.me. Apskatīsim ko nepieciešams darīt, lai uzsāktu šādu samaksu saņemšanu un kāds ir ikdienas process.
Skatīt visu rakstu
09-12-2020 09:58
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 590 Skatījumi
 Kā uzskaitīt pamatdatus un dokumentus, lai labāk notiktu maksājumu atpazīšana.
Skatīt visu rakstu
04-09-2019 16:53
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 896 Skatījumi
Apraksts, kā veikt korektu valūtas darījumu ar klientiem atspoguļošanu moduļos Apgāde, Realizācija un Virsgrāmata.
Skatīt visu rakstu
19-07-2019 10:31 (Atjaunots 19-07-2019)
 • 4 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 3112 Skatījumi
Apraksts par funkcionalitāti Maksājumu identifikators.
Skatīt visu rakstu
29-11-2018 13:19 (Atjaunots 04-03-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 606 Skatījumi
Instrukcija, kā rīkoties, lai Citadele tiešsaistes bankas lietošana noritētu bez traucējumiem pēc 15.01.2019.
Skatīt visu rakstu
17-12-2018 14:13
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 674 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot darbību Izejošo maksājumu ārējo datu ielāde, vienkāršotai Excel importa veidnes iegūšanai.
Skatīt visu rakstu
30-11-2018 08:50
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 646 Skatījumi
Instrukcija, kā rīkoties, ja parakstot maksājumu uz Swedbank banku parādās kļūdas paziņojums.
Skatīt visu rakstu
08-11-2018 09:05
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 528 Skatījumi
Apraksts, kā noteikt, kuros izejošajos maksājumos PVN veids jānorāda kā Reverss.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 14:50 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 595 Skatījumi
Instrukcija, kā nomainīt maksājuma sūtīšanas metodi uz ISO 20022 standartu.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 14:55 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 619 Skatījumi
Instrukcija par bankas dokumentu importu un maksājumu uzdevumu piesaistēm.
Skatīt visu rakstu
02-02-2018 14:49 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2412 Skatījumi
Instrukcija, kā automātiski noslēgt bankas izrakstu katrai dienai.
Skatīt visu rakstu
27-03-2018 15:44 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1394 Skatījumi
   Instrukcija, kā maksājuma uzdevumā var nomainīt automātisko pamatojuma tekstu.  
Skatīt visu rakstu
04-04-2018 08:07 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1398 Skatījumi
Aprakstītas izmaiņas ISO dziņas failā sakarā ar Eiropas Maksājumu padomas noteikumiem (19.11.2017).
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 16:26 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 510 Skatījumi
Rakstā minētas biežākās situācijas, kādēļ internetbankā neizdodas importēt maksājumu.
Skatīt visu rakstu
27-06-2018 08:12
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 2558 Skatījumi