atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Publicēto atskaišu dati atkarībā no WEB lietotāja objektiem   Līdz šim bija praktiski neiespējami izveidot savu publicēto atskaiti, piemēram, katram darbiniekam savu, jo tas nozīmētu, ka jāveido tik publicētas atskaites, cik darbinieku. Vai arī izveidot publicēto atskaiti Peļņas atskaitei, bet tā, lai sistēma prastu pati nofiltrēt datus par noliktavām.   Sākot ar 540.versiju sistēmā ir pieejama opcija, kas ļauj primāri WEB lietotāja kartītē norādīt objektu jeb filtrēšanas kritēriju - vienu vai vairākus, pēc kura sistēmai ir jāmāk pašai filtrēt datus un atspoguļot HOP Publicētajā atskaitē.   Piemēram, vēloties HOP atspoguļot Līgumu atlikumus, bet filtrētus pa Līgumu kartīšu atbildīgajiem, pietiek ar to, ka WEB lietotāja kartītē ir izvēlēts objekts <Atbildīgais> un norādīta konkrētā vērtība.     Nākamais solis ir Publicētās atskaites publicēšanas jeb konfigurēšanas brīdī - uzstādot Lietotāja filtrēšanas kritērijus, jānorāda konkrētais saraksts, kas jāfiltrē un filtrā jānorāda vērtība <WEB lietotāja objekts>.   Tādējādi sistēma sapratīs, ka HOPā minētā atskaite ir jāatsoguļo filtrēta pa konkrēto izvēlēto objektu.   Sīkāk par šo varat uzzināt, lasot 540.versijas aprakastu. Būsim pateicīgi, ja komentāros pievienosiet savu viedokli un vērtējumu vai tas Jums palīdzēs ikdienā ērtāk un efektīvāk strādāt ar Horizon.    
Skatīt visu rakstu
04-07-2019 15:49 (Atjaunots 19-07-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 538 Skatījumi
Instrukcija, kā ar Horizon palīdzību aizpildīt dimensijas jau preču dokumentu rindās.
Skatīt visu rakstu
27-09-2018 08:35 (Atjaunots 19-06-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 637 Skatījumi
Dimensiju izmantošana palīdz detalizētāk veikt dažādu procesu uzskaiti. Bieži tās tiek norādītas ne tikai grāmatojumā, bet jau tieši dokumentu rindās. Un no rindām dimensijas tālāk automātiski tiek pārnestas uz grāmatojumiem, maksājumu sadalījumu, tiek skatītas rindu atskaites u.tml.   Rindu dimensiju aizpildi var atvieglot Horizon konfigurācijas papildināšana ar dimensiju shēmām un nomenklatūru dimensiju komplektiem.   Dimensiju shēmas     Dimensiju shēmas ir Horizon funkcionalitāte, kas nodrošina automātisku dimensiju aizpildi dokumentu rindās no noteiktiem datu avotiem. Tās ir izmantojamas gan apgādes dokumentiem, gan no 580. versijas arī realizācijas dokumentiem.  Ja noklusēti preču dokumentu rindās dimensijas tiek aizpildītas no nomenklatūru grupas, kas ir piesaistīta rindas kartītei, tad ar dimensiju shēmu palīdzību var izmantot arī citus datu avotus. Piemēram, noteiktas dimensijas var ielasīt no dokumentam piesaistītā līguma, projekta vai atbildīgā, kā arī pieejams datu avots - nomenklatūru dimensiju komplekti.   Izvēlne: Sistēma - Uzstādījumi - Dimensiju shēmas   Dokumentu pamatveidi, kuriem iespējams aprakstīt dimensiju shēmu:     Dimensiju shēmā pieejamie datu avoti:   Izveidotā dimensiju shēma ir jāpiesaista pie dokumentu tipa , kuram nepieciešams pielietot shēmā norādītos dimensiju aizpildes nosacījumus:       Pievienojot dokumentam rindas, uzreiz tiek aizpildītas arī rindu dimensijas atbilstoši dimensiju shēmai. Ja dokumenta pamatinformācija, kas ietekmē dimensiju aizpildi, tiek mainīta pēc rindu pievienošanas, tad dimensijas var atkārtoti aizpildīt no dimensiju shēmas:       Nomenklatūru dimensiju komplekti   Nomenklatūru dimensiju komplekti ir viens no dimensiju shēmās izmantojamiem datu avotiem. Šī funkcionalitāte darbojas divos virzienos:   Vispirms no ievadītajiem dokumentiem tiek uzkrāta informācija par dimensiju lietojumu Pēc tam šī informācija tiek izmantota jaunu dokumentu ievadē, ja dimensiju shēmā šis datu avots ir izvēlēts. Izvēlne: Pamatdati - Noliktava - Nomenklatūru dimensiju komplekti   Saraksts satur informāciju - pie kuriem kritērijiem (pakalpojums, klients, līgums, struktūrvienība) jāpielieto noteiktās rindu dimensiju vērtības.      Lai saraksts veidotos automātiski, nepieciešams uzskaites parametros norādīt kritērijus un atzīmēt dokumentu tipus, no kuriem rindu dimensiju informācija jāuzkrāj.   Par dimensiju komplektu konfigurācija plašāk var lasīt šajā rakstā:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-panakt-lai-programma-palidz-aizpildit-dimensijas-jau-precu/ta-p/172899  
Skatīt visu rakstu
15-06-2021 13:27
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 608 Skatījumi
  Sīkāks apraksts par to, ko nodrošina Apgāde un realizācija funkcionalitāte.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 11:43 (Atjaunots 14-06-2021)
 • 1 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 837 Skatījumi
Šajā rakstā apskatīsim sistēmas piedāvātās iespējas masveida izmaiņu veikšanai klientu adresēs. Piemēram, ja pēc administratīvi teritoriālās reformas ir nepieciešamība mainīt novadus lielam skaitam adrešu.    Kopējais klientu adrešu saraksts   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses   Visas ar klientu kartītēm saistītās adreses ir gan atrodamas, gan arī pievienojamas un labojamas šajā kopējā sarakstā, t.sk. arī juridiskās adreses, kas redzamas klientu kartītēs lpp. “Reģistrs”. Saraksta izskatu ieteicams papildināt ar kolonām, kas parāda vai adreses norādīšanai ir izmantots tikai lauks “Pilnā adrese”, vai lietoti arī dalītie adreses lauki “Iela/Māja”, “Pilsēta/novads” u.tml.  Atbilstoši biznesa specifikai un redzamajiem datiem jāsaprot, vai adreses maināmas katram klientam atsevišķi pēc pieprasījuma, vai tomēr nepieciešama masveida labošana.       Darbība: Lauku labošana iezīmētām rindām   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses - Darbības - Lauku labošana iezīmētām rindām   Ar darbības palīdzību var veikt vienveidīgas izmaiņas vairākās adresēs vienlaicīgi. Piemēram apskatīsim situāciju, kur “Stopiņu novads” jānomaina uz “Ropažu novads”.   1.  Jāiezīmē adreses, kur minēts vārds “Stopiņu” laukā “Pilnā adrese” un/vai laukā “Pilsēta/Novads”. Šeit var izmantot gan manuālu rindu iezīmēšanu, gan arī vispirms izveidot atbilstošu filtru, pielietot to un tad atzīmēt visas rindas atbilstoši filtram.  Kad dati atlasīti un iezīmēti, izvēlas darbību “Lauku labošana iezīmētajām rindām”.     2.  Atvērtajā logā jānorāda, kuros laukos nepieciešams vārdu “Stopiņu” aizstāt ar “Ropažu”. Kreisajā pusē jāuzklikšķina uz lauka, labajā pusē jāaizpilda sadaļa “Aizstāt”.     3.  Nospiežot pogu “Labi” sistēma veic izmaiņas visās iezīmētajās adresēs, logā ir redzami atbilstoši paziņojumi. Arī saraksts tiek pārlasīts un adresēs ir redzams nomainītais novads.     Šādā veidā pa daļām jāapstrādā visas adreses, kur nepieciešamas viena veida izmaiņas. Iespēja “Aizstāt” pieejama tikai teksta laukiem.     Darbība: Pārģenerēt pilno adresi   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses - Darbības - Pārģenerēt pilno adresi   Veicot adrešu datu sakārtošanu, var rasties nepieciešamība pārlasīt lauku “Pilnā adrese”, lai tas tiktu aizpildīts no jauna ar informāciju no dalītajiem adreses laukiem. Šo darbību var izpildīt iezīmētajām rindām. Jāņem vērā, ka darbība pilnībā notīra laukā esošo informāciju un pārraksta to no jauna.       VZD adrešu izmantošana   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses - Ievadlogs - VZD adreses piesaiste   Ja klientu adrešu saraksts ir saistīts ar t.s. VZD adrešu sarakstu (Pamatdati - Klienti - Adreses), tad vispirms jāveic VZD adrešu sinhronizācija (individuāli risinājumi). Lai pēc tam aktualizētu klientu adreses, jāizmanto iepriekš aprakstītā saraksta darbība “Pārģenerēt pilno adresi”. Šajā gadījumā sistēma no piesaistītajām VZD adresēm atjaunos gan dalītos adrešu laukus, gan pilnās adreses laukus.         Šajā rakstā minētā funkcionalitāte pieejama sākot no Horizon 580. versijas.    
Skatīt visu rakstu
14-06-2021 08:34
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 187 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot fona darbus, lai laikietilpīgu darbu laikā varētu turpināt darboties ar sistēmu.
Skatīt visu rakstu
05-04-2019 08:50 (Atjaunots 10-06-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 786 Skatījumi
VISMA sadarbības partneris Firmas.lv apkopo un sniedz saviem klientiem detalizētu informāciju par Latvijas uzņēmumiem un arī iestādēm gan no LR Uzņēmumu reģistra, gan citām datubāzēm. Horizon integrācija ar Firmas.lv nodrošina automātisku datu ielasīšanu un pārbaudi Horizon klientu kartītēs, kā arī klientu iekļaušanu monitoringa sarakstā, kas dod iespēju savlaicīgi ar e-pasta palīdzību uzzināt par izmaiņām.   Risinājumu bez maksas var izmantot pieprasot līdz 5 izziņām mēnesī, par lielāku apjomu un monitoringa izmantošanu slēdzams līgums ar Firmas.lv. Viena izziņa nozīmē vienu datu pieprasījumu no Horizon uz Firmas.lv un atbildes saņemšanu.   Konfigurācija   Izvēlne: Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → lpp. Norēķini → lpp. Klientu datu apmaiņa     Manuālas izmaiņas konfigurācijas parametros parasti nav nepieciešamas, jo noklusēti datu apmaiņas veids jau ir norādīts “Ar Firmas.lv”, kā arī sadaļa “Reģistrācijas parametri” ir aizpildīta ar sistēmai jau zināmo informāciju. Ja tā nav, tad šie datu lauki ir jāpapildina. Kods reģistrācijai ir uzņēmuma/iestādes nosaukuma saīsinājums.   Sadaļa “Pieslēgšanās parametri” tiek aizpildīta  ar automātiski uzģenerētu lietotājvārdu un paroli  pēc pirmā izziņas pieprasījuma veikšanas klientu sarakstā. Šis vārds un parole nodrošina t.s. pirmā līmeņa autorizāciju, kas nepieciešama klientu datu pieprasīšanai un saņemšanai.   Atzīme “Nosaukumā ielasīt uzņēmējdarbības formas kodu” ietekmē klienta kartītes nosaukuma aizpildi. Piemēram, ja UR datos nosaukums satur “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, tad klienta kartītes nosaukumā tiks ielasīts “SIA”.     Lietotāju tiesības   Integrācijas risinājumu var izmantot jebkurš Horizon lietotājs, kuram ir atbilstošas tiesības darbam ar klienta kartīti – ievade un labošana. Ar apskates tiesībām var tikai izmantot iespēju no klienta kartītes atvērt vietni Firmas.lv.   Jauna klienta datu ievade   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Jauna kartīte   Ja sistēmas uzskaites parametros ir atbilstoši uzstādījumi, tad klienta kartītes ievadlogā ir pieejama poga “F” pie laukiem “Nosaukums” un “Reģistrācijas kods”. Klienta meklēšana Firmas.lv datubāzē notiek ievadot vienā no šiem laukiem reģistrācijas numuru vai daļu no nosaukuma un nospiežot pogu “F”.   Tālāk tiek parādīta pēc meklēšanas kritērijiem atrastā informācija no Firmas.lv – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Jāņem vērā, ka attēloti tiek tikai pirmie 10 ieraksti, ja atrasti vairāk, tad jāprecizē meklēšanas kritēriji. Privātpersonu dati Firmas.lv datubāzē nebūs atrodami. No atlasītajiem ierakstiem izvēlas meklēto.       Nākamajā logā var norādīt, vai tālāk klienta kartītē ielasīt visu atrasto informāciju. Piemēram, ja klientu kartītēm kodi tiek piešķirti pēc citiem principiem, tad norāda, ka šo Firmas.lv vērtību nav jāpārkopē uz Horizon klienta kartītes kodu. Nospiežot pogu “Labi” dati tiek ielasīti atbilstošajos klienta kartītes laukos.     Saglabājot klienta kartīti, sistēma varētu pieprasīt aizpildīt vēl kādus citus klienta kartītes laukus, kas nav zināmi firmas.lv, bet ir uzstādīti kā obligāti aizpildāmi, piemēram, Norēķinu veids (Debitors, Kreditors, Neuzskaita) vai kādi citi atkarībā no klienta kartītes dokumenta tipa uzstādījumiem.       Klienta datu pārbaude un atjaunošana   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate   Kartītes labošanas režīmā nospiežot pogu “F” blakus laukam “Reģistrācijas kods”, tiek attēloti Firmas.lv pieejamie dati par uzņēmumu/iestādi. Atvērtajā “Klienta informācijas” logā var pārskatīt datu salīdzinājumu starp Firmas.lv datiem un esošajiem datiem klienta kartītē. Tāpat kā pie jauna klienta ievades var izvēlēties, kuru lauku informāciju atjaunot un kuru saglabāt esošo.     Kartītes labošanas vai apskates režīmā uzklikšķinot uz apakšdaļā pieejamās pogas “Firmas.lv”, tiek atvērta saite uz vietni, kur tiek parādīta pilna informācija par izvēlēto uzņēmumu. Laukam “Reģistrācijas kods” ir jābūt aizpildītam, jo pēc tā notiek datu atlase.     Informācija par sankcijām   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate - lpp “Pārdošana” - lpp “Pamatinformācija”   Ielasot jaunus vai atjaunojot esošos klienta kartītes datus no firmas.lv var tikt saņemta arī informācija no sankciju sarakstiem, ja meklētais uzņēmums/iestāde tajos ir atrodama.     Saglabājot jaunu  debitoru vai kreditoru dokumentu ar klientu, kam ir sankcijas, sistēma  attēlo brīdinājumu par piemērotajām sankcijām un jautājumu, vai turpināt  veidot dokumentu. Lietotājam pašam jāizvērtē, vai nepieciešama padziļinātāka  sadarbības partnera izpēte, uzsākot vai turpinot darījumus.     Klientu datu izmaiņu monitorings   Firmas.lv piedāvātais pakalpojums “Uzņēmumu datu izmaiņu monitorings” ietaupa laiku manuālām pārbaudēm. Iekļaujot klientus monitoringa sarakstā, informāciju par šo klientu adrešu maiņu, iekļaušanu vai izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra, sankcijām, saimnieciskās darbības pārtraukšanu u.c. būtiskām izmaiņām saņemsiet e-pastā.   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Datu monitorings - Iekļaut/Izslēgt/Sinhronizēt   Pirmo reizi veicot ar monitoringu saistītās darbības, nepieciešams autorizēties ar firmas.lv līgumā norādīto lietotājvārdu un paroli. Šī ir t.s. otrā līmeņa autorizācija, kas nodrošina darbu ar monitoringa sarakstu un ir atšķirīga no uzskaites parametros automātiski ģenerētajiem pieslēguma parametriem.       Pazīme par esošo monitoringa statusu ir atrodama klienta kartītes lpp. “Pārdošana”, tas var būt Aktīvs vai Neaktīvs. Iekļaušana vai izslēgšana no monitoringa saraksta tiek veikta vienam vai vairākiem klientiem reizē ar atbilstošajām darbībām - Iekļaut vai Izslēgt. Klienta kartītes monitoringa pazīme Aktīvs/Neaktīvs saglabājas uz Horizon lietotāju, kas veicis darbību, tādēļ var būt atšķirīga.   Sinhronizēt nozīmē salīdzināt sistēmā Horizon esošos monitoringa klientus ar vietnes Firmas.lv lietotāja profilā esošo klientu monitoringa sarakstu. Sinhronizējot par primāriem tiek uzskatīti Firmas.lv pusē esošie dati, jo monitoringam uzņēmumus iespējams pievienot ne tikai izmantojot Horizon funkcionalitāti, bet arī lietotāja profilā vietnē Firmas.lv.       Zemāk apskatāms monitoringa atbildes e-pasta vēstules paraugs. Ja izmaiņas ir tādas, kur nepieciešama datu atjaunošana Horizon klientu kartītēs, tad to veic ar pogas “F” palīdzību, kā aprakstīts iepriekš.           Izziņu limita un izlietojuma apskate   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Parādīt izziņu atlikumu   Izvēloties šo darbību, tiek attēlota informācija par limitu noteiktajā periodā (mēnesī vai gadā) un jau iztērētajām izziņām. Izziņu limitu var mainīt sazinoties ar Firmas.lv un vienojoties par līguma nosacījumiem.        Lai izdodas uzturēt vienmēr aktuālus datus klientu sarakstā!
Skatīt visu rakstu
11-03-2021 13:57 (Atjaunots 25-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 239 Skatījumi
No 01.07.2021. stājas spēkā grozījumi PVN likumā attiecībā uz e-komercijas (jeb tālpārdošanas) darījumiem Eiropas Savienības teritorijā - preču un pakalpojumu tirdzniecību uz citu dalībvalsti tieši patērētājam PVN nemaksātājam, izmantojot elektroniskos sakarus. Izmaiņas skar arī no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu PVN nemaksātājiem ES teritorijā.   Faktiski tiek paplašināts līdzšinējā īpašā PVN režīma MOSS (Mini One Stop Shop) tvērums. Tā vietā ir jauni īpašie PVN režīmi: OSS (One Stop Shop) - jebkādu pakalpojumu sniegšanai un preču tālpārdošanai ES teritorijā. OSS vēl iedalās “ārpussavienības režīmā” un “savienības režīmā”. IOSS (Import One Stop Shop) - no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai. Detalizētāka informācija meklējama normatīvajos aktos un VID materiālos. Šeit dažas saites: VID metodika: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_e-komercija.pdf VID seminārs (zem ieraksta atrodama arī prezentācija un jautājumu/atbilžu sadaļa): https://www.vid.gov.lv/lv/sodien-vid-tiessaistes-seminars-par-izmainam-pvn-piemerosana-e-komercijas-darijumiem-un-pasta   Ja uzņēmums reģistrējas kādam no šiem īpašajiem režīmiem, tad papildus “parastajai” PVN deklarācijai ir iesniedzama arī OSS deklarācija, kas pēc būtības ir kopsavilkums par pārdošanu ES valstīs PVN nemaksātājiem, piemērojot atbilstošo valstu PVN likmes. OSS režīma deklarācija iesniedzama 1x ceturksnī, IOSS režīma - 1x mēnesī.   Ar esošajām programmas iespējām var nodrošināt šo darījumu detalizētu uzskaiti un deklarācijas datu iegūšanu. Nav nepieciešama versijas nomaiņa uz jaunāku. Horizon šobrīd nav iespējams veikt automātisku OSS deklarācijas aprēķinu, lai eksportētu to uz VID EDS sistēmu. Dati EDS ir ievadāmi manuāli.   Kontu plāns - Ieņēmumu un PVN konti   Izvēlne: Pamatdati - Kontu plāns - Konti   PVN deklarācijas realizācijas darījumu rindu aprēķinam un III. pielikuma datu aizpildei tiek izmantoti grāmatojumi uz konkrētiem kontiem vai kontu grupām, kas savukārt norādīti atbilstošajā finanšu pārskata aprakstā. Lai nodalītu OSS režīma darījumus no PVN deklarācijas darījumiem, ir jāizveido citi jauni ieņēmumu konti un PVN konti, kas netiek izmantoti PVN deklarācijas aprēķinā. Konti jāveido atbilstoši katra uzņēmuma kontu struktūrai un pielietotajām formulām PVN deklarācijas finanšu pārskatā.   Piemēram: Ieņēmumu konti ir izdalāmi atsevišķā grupā.     PVN kontam (-iem) jābūt PVN deklarācijā neiekļaujamo kontu grupā.     PVN kategorijas ar ES dalībvalstu likmēm   Izvēlne: Pamatdati - Uzņēmums - PVN uzskaite - PVN kategorijas   Lai darījumus apliecinošajos dokumentos norādītu tādu PVN likmi, kāda ir saņēmēja ES dalībvalstī, ir jāveido atbilstošas PVN kategorijas katrai no valstīm, kur preces un pakalpojumi tiek pārdoti.   Piemēram:     ES dalībvalstu PVN likmes atrodamas šeit: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf   Darījumu apliecinošie dokumenti   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmes - Jauna pārdošanas pavadzīme Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Jauns izejošais rēķins   OSS režīms paredz, ka ir jāveic detalizēta darījumu uzskaite. VID var arī pieprasīt iesniegt darījumu atšifrējumu. Lai iegūtu datus OSS deklarācijai, dokumentu aizpildē jāņem vērā sekojošais: PVN kategorija - dod iespēju gan pielietot nepieciešamo PVN likmi, gan arī var tikt izmantota dokumentu filtrēšanai. Pircējs/Klients - atkarībā no biznesa specifikas var gan norādīt katru pircēju klientu sarakstā, gan arī izmantot kādu “kopējo klientu” un tā identificējošos datus norādīt pamatojuma vai kādā citā laukā dokumentā. Dokumenta tips - ērtākai īpašā režīma dokumentu nodalīšanai un grāmatošanai var veidot speciālu dokumenta tipu, ja ir ierasta šāda prakse. Darījuma vieta - tā kā dokumenti ar darījuma vietām “ES preces” un “Pakalpojumi ES” tiek atlasīti PVN2 pārskatā, tad šim īpašajam PVN režīmam darījuma vietu jānorāda “Iekšzeme”. Grāmatojums - jāveido kontējumu shēma izmantojot jaunos ieņēmumu un PVN kontus, kas netiek atlasīti PVN deklarācijā.     Kopsavilkuma dati OSS deklarācijai   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas   Par katru ceturksni var atlasīt darījums, kas veikti piemērojot OSS režīmu. Filtrēšanai izmantojamas PVN kategorijas, Klienta kartītes klasifikācija, īpašais dokumenta tips (ja tāds ir veidots) vai kāda cita izvēlēta pazīme. Atkarībā no biznesa specifikas var izvērtēt, kurš saraksts tam būtu piemērotāks (ir tikai preces vai arī pakalpojumi, vai tie ir vienā vai atsevišķos dokumentos, vienmēr ir pamatlikme, vai mēdz būt samazinātās likmes u.tml.)   Realizācijas preču dokumentu saraksts:     Pavadzīmju un rēķina rindu saraksts:     No iegūtajiem kopsavikuma datiem manuāli aizpilda OSS deklarācijas ailes VID EDS.   Nepieciešamības gadījumā ieteicams sazināties ar savu Horizon konsultantu.  
Skatīt visu rakstu
06-05-2021 16:07 (Atjaunots 06-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 413 Skatījumi
Skaidrojums, kas ir metarēķins.
Skatīt visu rakstu
11-06-2018 11:44 (Atjaunots 15-03-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 845 Skatījumi
Instrukcija, kā saņemt un nosūtīt e-rēķinus
Skatīt visu rakstu
15-07-2020 16:21 (Atjaunots 01-02-2021)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1106 Skatījumi
E-rēķinu ideja paredz uzticēt datorsistēmām veikt dažādas ar rēķinu apstrādi saistītās darbības, ko līdz šim manuāli darīja lietotājs. Automatizētie darbi ir veids, kādā lietotājs var sistēmai norādīt, cik bieži un ar kādiem nosacījumiem šīs darbības ir veicamas.   Lai e-rēķinu izsūtītāja un e-rēķinu saņēmēja datorsistēmas varētu sazināties savā starpā, ir izveidots Horizon HUB.  Horizon HUB ir sistēma/starpslānis, kas nodrošina Horizon datu apmaiņu ar trešās puses sistēmām (B2B). Tā kā trešās puses sistēmām var būt atšķirīgas drošības prasības un saskarnes, tad šis risinājums nodrošina vienotu autentifikācijas un pārvaldības mehānismu.  Horizon ir pieejami šādi e-rēķinu apstrādes automatizētie darbi, kas konfigurējami izvēlnē Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi   Metarēķinu imports - Peppol formāts   Šis darbs importē xml failus un no tiem veido ierakstus sadaļā Dokumenti → Metarēķini →  Metarēķinu saraksts. Manuāli to pašu var veikt no saraksta ar darbību “Imports - Peppol formāts”. Importējamie xml faili var tikt ņemti gan no mapes uz servera, kur tie ir saglabāti iepriekš, gan no Horizon HUB, kas ievelk xml failus no citas sistēmas (piemēram, Unifiedpost (vecais nosaukums Fitek) e-rēķinu tiešsaistes risinājuma). Arī šajā citu sistēmu gadījumā xml faili vispirms nonāk servera mapē un pēc tam uzreiz tiek importēti metarēķinos.   Lpp “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad importēšanas darbu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, reizi stundā.   Lpp “Objekta konfigurācija” ir jānorāda: Atzīme “Importēt no Horizon HUB”, kas ir aktīva, ja ir pieslēgts e-rēķinu tiešsaistes risinājums. Metarēķina dokumenta tips - visi e-rēķini tiek veidoti tikai ar vienu šeit norādīto tipu. Pamatdirektorija - mape uz servera, kurā nonāk e-rēķinu xml faili. Ja vienā Horizon ir vairāki uzņēmumi/iestādes, tad katrai no tām (katram reģistrācijas numuram) jābūt savai mapei. Apstrādāto un Neapstrādāto failu apakšdirektorijas nosaukumi -  apakšmapes katras firmas mapei, kur viena ir veiksmīgi apstrādātajiem un otra - neveiksmīgi apstrādātajiem xml failiem. Failu glabātuve - šajā glabātuvē tiks saglabāti metarēķinam pievienotie faili - gan PDF, ja tas ir bijis iekļauts xml failā,  gan pats xml fails.     Horizon HUB e-rēķinu adresātu sinhronizācija   Šis darbs aktualizē klienta kartītes lauku “E-rēķinu adresāts”, kas atrodas lpp “Pārdošana”. Manuāli to var veikt no klientu saraksta ar tāda paša nosaukuma darbību. Ja šīs pazīmes vērtība ir “Jā”, tas norāda, ka debitors ir gatavs saņemt e-rēķinu savā sistēmā izmantojot tiešsaistes risinājumus. Automatizētā darba lpp. “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad sinhronizācijas darbību sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, vienu reizi dienā.     Horizon HUB statusu saņemšana   Šis darbs aktualizē izsūtīto e-rēķinu statusus, kas ir apskatāmi realizācijas rēķinu vai pavadzīmju sarakstā kolonā “Horizon HUB. Statuss” un norāda vai rēķins ir veiksmīgi apstrādāts tiešsaistes risinājumā.  Automatizētā darba lpp. “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad izsūtīto e-rēķinu statusu aktualizēšanu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, ik pēc 10 minūtēm.    
Skatīt visu rakstu
09-07-2020 18:27 (Atjaunots 01-02-2021)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 609 Skatījumi
  Instrukcija kā Realizācijas modulī pārcelt saistības no viena vai vairākiem debitoriem uz citu. Analogi iespējams rīkoties Apgādes modulī.
Skatīt visu rakstu
30-10-2020 15:29 (Atjaunots 02-11-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 191 Skatījumi
Horizon Metarēķinu modulī ir iespēja gan manuāli, gan automatizēti importēt saņemtos e-rēķinus no XML formāta, kas atbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai. Pēc saņemtā e-rēķina importa lietotāji ģenerētajā metarēķinā var labot un precizēt rēķina datus, piemēram, rindiņās norādot dimensijas, precizējot līgumu, pēc kura šis rēķins saņemts u.tml. Dažkārt ir nepieciešams apvienot rindu pakalpojumu datus, ja piegādātājs savā uzskaites sistēmā dala rindu informāciju sīkāk, vai, tieši otrādi - sadalīt rindu pakalpojumu informāciju vairākās rindiņās tieši savas uzskaites dēļ, piemēram, lai vienu saņemto pakalpojumu uzskaitītu pa vairākām struktūrvienībām. Ja tas tiek darīts, tad lietotājs vairs nevar pašā metarēķinā apskatīt, kāda bija oriģināli saņemtā informācija no piegādātāja, piemēram, rindiņu summas un to PVN %. Tāpat, līdz šim, metarēķinu importa procesā bija iesaistītas mapes, kurās tika saglabāti gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi apstrādātie e-rēķinu XML faili. Neapstrādāto failu mapē faili varēja nokļūt gadījumos, ja importa procesā notika kļūda vai XML failā bija nepietiekami aizpildīti dati, lai izveidotos metarēķins. Turklāt lietotājam bija jāzina, ka ar noteiktu regularitāti nepieciešams pārbaudīt, vai kāds fails nav pārvietots uz neapstrādāto failu mapi; īpaši tas varēja radīt problēmas, ja imports tika veikts ar automatizēto darbu.   Lai optimizētu šo importa procesu un radītu iespēju apskatīt e-rēķina oriģinālos datus, mapes vairs netiek izmantotas, un Metarēķinu modulis papildināts ar jaunu sarakstu - Metarēķinu imports (Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports) - kurā tiek saglabāti pilnīgi visi e-rēķini - arī tādi, kas ir kļūdaini vai satur nepietiekamus datus metarēķina izveidei.     Manuāli e-rēķinu importu ir iespējams veikt izvēlnēs: Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu saraksts → Darbības → Imports - PEPPOL formāts Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports → Pievienot   Automatizētu e-rēķinu importu nodrošina automatizētais darbs “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” (Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi). Manuālā e-rēķinu importa nākamajā solī nepieciešams aizpildīt konfigurāciju un norādīt: metarēķina dokumenta tipu, kuru izmantot automātiskai metarēķina izveidei. failu glabātuvi, kurā tiks saglabāti XML failā pievienotie faili (piemēram, rēķina PDF attēlojums) un pats XML fails, no kura izveidots metarēķins. vai imports tiks veikts no direktorijas, vai no Horizon HUB integrācijas ar Fitek e-rēķinu platformas.   Importa laikā tiek importēti XML faili no pamatdirektorijas mapes vai Horizon HUB, un rezultātā tiek izveidoti metarēķinu importa ieraksti ar e-rēķinu oriģinālajiem datiem un pievienotajiem failiem (gan pats e-rēķina XML fails, gan tajā iekļautais PDF formāta fails). Tālāk tiek automātiski ģenerēts metarēķinu dokuments, kurā tiek piemeklēti atbilstošie Horizon dati, tādi kā klients, bankas rēķins, pakalpojumi rēķina rindās utt. Uz metarēķinu tiek pārnests tikai e-rēķinam pievienotais fails PDF formātā. Metarēķinu importa ierakstam, kuram ģenerējies atbilstošs metarēķins, statuss ir Apstrādāts. Gadījumā, ja importa ieraksts nesatur pietiekami daudz datu, lai izveidotos kvalitatīvs metarēķina dokuments, sistēma šādu ierakstu atstāj statusā Neapstrādāts. Šādā situācijā lietotājam vajadzētu apskatīt šī ieraksta ievadformu un sazināties ar piegādātāju, ja dati nav korekti. Ja ar piegādātāju ir panākta vienošanās, ka e-rēķina saturs nav pareizs un atkārtoti tiks sūtīts cits e-rēķins, tad importa ierakstam ir iespēja nomainīt statusu uz Apstrādāts (Darbības → Mainīt statusu → Apstrādāts), lai sistēma pie nākamā e-rēķinu importa nemēģinātu vēlreiz ģenerēt metarēķinu visiem neapstrādātajiem metarēķina importa ierakstiem. Metarēķinu importa sarakstā ir iespējams izskatā pievienot importa ieraksta statusu, kā arī informāciju par ģenerēto metarēķinu.     Lai lietotājiem nebūtu regulāri jāpārbauda manuāli, vai kāds metarēķina importa ieraksts nav statusā Neapstrādāts, ir izveidota iespēja izveidot brīdinājumu šim sarakstam. Atverot metarēķina importa ierakstu uz apskati, var apskatīt saņemtā e-rēķina oriģinālos datus.     Ja nepieciešams apskatīt ģenerēto metarēķinu, to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+M vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt metarēķinu”. Tāpat arī metarēķinu sarakstā ir iespējams izlikt izskatā informāciju par piesaistīto metarēķina importa ierakstu.     Ja ir atvērts metarēķins un vajadzība apskatīt oriģinālos e-rēķinu datus, tad to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+I vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt importa ierakstu”.  
Skatīt visu rakstu
15-09-2020 14:49
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 247 Skatījumi
Saņemtos e-rēķinus (Peppol formāta xml faili) sistēmā var importēt tikai un vienīgi Horizon sadaļā Metarēķini, kas ir paredzēta meta datu sākotnējai ielādei un apstrādei, lai tālāk no šiem datiem veidotu grāmatvedības dokumentu.  Ja izvēlnē Dokumenti → Metarēķini →  Metarēķinu saraksts nospiežot pogu “Pievienot” ir paziņojums “Nav definēts neviens dokumenta tips”, tad to var definēt dokumentu tipu sarakstā.   Jādodas uz izvēlni Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi, kur jāpievieno jauns dokumenta tips pamatveidam “Metarēķins”, piešķirot tam brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.   Lappusi “Lauku atribūti” ir ieteicams atstāt tukšu. Ja arī tiek norādītas kādas lauku noklusētās vērtības, tad noteikti nav jālieto atzīme “Nedrīkst būt tukšs”. Tas nepieciešams, lai sistēma vienmēr varētu importētos e-rēķinus saglabāt sarakstā. Ja ir norādīti obligāti aizpildāmi lauki, bet xml failā nav informācijas šo lauku aizpildei, tad e-rēķins netiks saglabāts.      Sākot no Horizon 560. versijas metarēķina dokumenta tips tiek aktivizēts automātiski - gan jaunās instalācijās, gan pie versijas maiņas, ja tas jau nav bijis izveidots iepriekš. Vēl jāņem vērā, ka, automātiski importējot e-rēķinus, sistēma vienmēr lietos tikai vienu dokumenta tipu, tādēļ tie nav jāveido vairāki.    Ja dokumentu tipu sarakstā nav atrodams šis pamatveids, tad sistēmas komplektācija vispirms jāpapildina ar licenci “Pavadzīmju/Rēķinu apmaiņa ar ārējām sistēmām”. Abonēšanas pamata pakā tā ir iekļauta.   Pēc dokumenta tipa aktivizēšanas e-rēķinus var importēt sistēmā gan izmantojot Metarēķina saraksta darbību “Imports - Peppol formāts”, gan uzstādot automatizēto darbu “Metarēķinu imports - Peppol formāts”.
Skatīt visu rakstu
09-07-2020 18:27
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 443 Skatījumi
Ieteikumi, kā atvieglot apmeklējuma uzskaiti vecāku maksas modulī.
Skatīt visu rakstu
18-05-2020 16:56
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 222 Skatījumi
Vecāku maksu modulī ir iespēja izmantot rīkojumus par audzēkņu atvaļinājumu, lai neveiktu apmeklējuma uzskaiti par šo periodu. 
Skatīt visu rakstu
07-05-2020 16:05
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 272 Skatījumi
Svarīgākie uzlabojumi vecāku maksas funkcionalitātē 555. versijā.
Skatīt visu rakstu
17-03-2020 08:27 (Atjaunots 14-03-2020)
 • 2 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 585 Skatījumi
Instrukcija, kā sagatavot un nosūtīt elektronisko rēķinu PEPPOL formātā.
Skatīt visu rakstu
16-09-2019 14:39 (Atjaunots 14-03-2020)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1031 Skatījumi
Informācija no VID:  Informējam, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmas darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādu tīmekļa pārlūkprogrammu versijas (vai jaunākās): Microsoft Edge 41 Google Chrome 73 Mozilla Firefox 52 Apple Safari 7 MAC OSS Ja atskaišu ielādei izmanto, piem., Internet Explorer pārlūku, tad dati EDS sistēmā vairs neielasās.
Skatīt visu rakstu
15-01-2020 14:43 (Atjaunots 15-01-2020)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 525 Skatījumi
Pensiju izmaksu izmaiņas, sākot ar 01.01.2020
Skatīt visu rakstu
08-01-2020 15:52
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 341 Skatījumi