atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir jauns vienotais nodokļu konts, kas aizstāj līdzšinējos daudzos katra nodokļa kontus.   Vairāk informācija par šo kontu un saistītajām izmaiņām uzskaites principos atrodama VID mājas lapā šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts Turpat arī lasāms metodiskais materiāls par to, kā vienotajā kontā veiktās iemaksas uzskaitīt grāmatvedībā:   https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_nodokla_samaksas_uzradisana_gramatv...   Šajā rakstā apskatīsim sīkāk, kādas tieši darbības ir veicamas sistēmā Horizon saistībā ar vienoto nodokļu kontu.   1. Virsgrāmatas starpkonts   Lai virsgrāmatā atbilstoši attēlotu veiktās iemaksas vienotajā nodokļu kontā un pēc tam arī EDS sniegto informāciju par naudas sadalījumu pa saistībām, ir nepieciešams jauns starpkonts. VID ieteikums ir šo starpkontu veidot kontu grupā Naudas līdzekļi, piemēram,  “Nauda ceļā” vai “Iemaksa vienotajā nodokļu kontā”. Izvēlne: Pamatdati → Kontu plāns → Konti   Papildinām kontu plānu ar jaunu kontu, ņemot vērā savas iestādes/uzņēmuma esošo kontu numerāciju.       Saistības par nodokļiem tāpat kā līdz šim tiek uzskaitītas esošajos pasīva kontos (piemēram, kontu grupa 57 - Norēķini par nodokļiem)   2. Klienta kartīte un bankas konts   Klientu saraksts ir jāpapildina ar jaunu klienta kartīti, kurai pie klienta bankas rēķiniem norādām jauno IBAN konta numuru. Kā klienta kontu izvēlamies iepriekš izveidoto virsgrāmatas starpkontu.  Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Klientu saraksts       Līdzšinējās klientu kartītēs bankas kontiem var noņemt atzīmi “Aktīvs”, lai tie vairs netiktu piedāvāti pie maksājumu veidošanas. Ar laiku arī pašas vairs nevajadzīgās klientu kartītes var šādi deaktivizēt (visticamāk pēc 2019.g. pārskatu nodošanas).   3. Izejošais maksājums iemaksai valsts budžetā   No 01.01.2021. var veidot vienu izejošo maksājumu kopsummā par visiem nodokļiem. Tā kā samaksa tiks attiecināta pret saistībām  pēc FIFO principa , tad nav būtisks norādītais pamatojums, vai vairāku maksājumu veidošana katram nodoklim. Iemaksas sadalījumu uzzināsiet pēc mēneša 23. datuma EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”. Izņēmuma gadījumi: 1) Ja samaksa ir ar noteiktu mērķi un tai ir VID piešķirts identifikators, tad tas ir precīzi jānorāda pamatojumā. 2) Ja samaksa ir par citu personu, tad šī cita persona obligāti ir jānorāda laukā “Gala maksātājs”. Klienta kartītei jābūt precīzam reģistrācijas numuram un nosaukumam. (iespēja pieejama no Horizon 570.v.)  Izvēlne: Dokumenti → Banka → Maksājuma uzdevumi     Maksājums tiek grāmatots uz starpkontu.       4. Pārgrāmatošana pēc EDS atskaites   EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” pēc mēneša 23. datuma pieejama informācija, kādas saistības ir segtas no iemaksātās naudas vienotajā nodokļu kontā. Atbilstoši atskaitei veicami pārgrāmatojumi sistēmā. Ņemot vērā, ka ir iespējami ļoti dažādi lietošanas scenāriji un konfigurācijas, arī pārgrāmatošanai var tikt izmantoti dažādi dokumenti. Būtiski ir atspoguļot iemaksas sadali virsgrāmatas kontos atbilstoši VID EDS informācijai, kā arī iestādes/uzņēmuma uzskaites specifikai. Piemēram, Izvēlne: Dokumenti → Apgādei → Rēķinu saraksts Izmantots Reģistrs ar klientu (Dokumenta pamatveids “Saņ. rēķins par pakalpojumiem”, kur dalība norēķinu operācijās ir “Nepiedalās”)         P.S. Raksts sagatavots balstoties uz šobrīd publiski pieejamo informāciju un metodiskajiem materiāliem. Saņemot jaunu informāciju, tas tiks papildināts pēc nepieciešamības.    
Skatīt visu rakstu
13-01-2021 09:21
 • 14 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 1691 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Kase un banka.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 11:44 (Atjaunots 14-12-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 496 Skatījumi
Arvien vairāk klienti izvēlas sadarboties ar dažādiem uzņēmumiem, kas nodrošina maksājumu pieņemšanu uzņēmuma vietā, piemēram, Sollo (Maxima), Latvijas Pasts, Bill.me. Apskatīsim ko nepieciešams darīt, lai uzsāktu šādu samaksu saņemšanu un kāds ir ikdienas process.
Skatīt visu rakstu
09-12-2020 09:58
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 293 Skatījumi
Ātrāka sarakstā vai atskaitē attēloto kartīšu jeb objektu vai dokumentu labošana un apskatīšana.
Skatīt visu rakstu
22-10-2019 16:34 (Atjaunots 22-10-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 538 Skatījumi
 Kā uzskaitīt pamatdatus un dokumentus, lai labāk notiktu maksājumu atpazīšana.
Skatīt visu rakstu
04-09-2019 16:53
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 600 Skatījumi
Apraksts, kā veikt korektu valūtas darījumu ar klientiem atspoguļošanu moduļos Apgāde, Realizācija un Virsgrāmata.
Skatīt visu rakstu
19-07-2019 10:31 (Atjaunots 19-07-2019)
 • 4 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 1737 Skatījumi
Apraksts par funkcionalitāti Maksājumu identifikators.
Skatīt visu rakstu
29-11-2018 13:19 (Atjaunots 04-03-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 402 Skatījumi
Instrukcija, kā rīkoties, lai Citadele tiešsaistes bankas lietošana noritētu bez traucējumiem pēc 15.01.2019.
Skatīt visu rakstu
17-12-2018 14:13
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 445 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot darbību Izejošo maksājumu ārējo datu ielāde, vienkāršotai Excel importa veidnes iegūšanai.
Skatīt visu rakstu
30-11-2018 08:50
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 435 Skatījumi
Instrukcija, kā rīkoties, ja parakstot maksājumu uz Swedbank banku parādās kļūdas paziņojums.
Skatīt visu rakstu
08-11-2018 09:05
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 325 Skatījumi
Apraksts, kā noteikt, kuros izejošajos maksājumos PVN veids jānorāda kā Reverss.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 14:50 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 382 Skatījumi
Instrukcija, kā nomainīt maksājuma sūtīšanas metodi uz ISO 20022 standartu.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 14:55 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 396 Skatījumi
Instrukcija par bankas dokumentu importu un maksājumu uzdevumu piesaistēm.
Skatīt visu rakstu
02-02-2018 14:49 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1197 Skatījumi
Instrukcija, kā automātiski noslēgt bankas izrakstu katrai dienai.
Skatīt visu rakstu
27-03-2018 15:44 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 852 Skatījumi
   Instrukcija, kā maksājuma uzdevumā var nomainīt automātisko pamatojuma tekstu.  
Skatīt visu rakstu
04-04-2018 08:07 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 2 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 864 Skatījumi
Aprakstītas izmaiņas ISO dziņas failā sakarā ar Eiropas Maksājumu padomas noteikumiem (19.11.2017).
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 16:26 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 320 Skatījumi
Rakstā minētas biežākās situācijas, kādēļ internetbankā neizdodas importēt maksājumu.
Skatīt visu rakstu
27-06-2018 08:12
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1745 Skatījumi