Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
I TransPA finns verktyg för att utföra kontroll mot vägarbetstidslagen både i samband med planering / schemaläggning och vid tidrapportering. Allt för att förhindra att överträdelser sker. Uppföljning kan ni göra via rapport.   Val av varningar utifrån er verksamhets behov De varningar som är aktiva i TransPA som standard är följande: Rast understiger 15 minuter Dygnsvilan understiger 9 timmar Dygnsvilan understiger 11 timmar Veckovilan är kortare än 24 timmar Veckovilan är kortare än 45 timmar Veckoarbetstiden överstiger 60 timmar Genomsnittlig veckoarbetstid överstiger 48 timmar Sammanlagd rasttid överstiger 90 minuter   Följande fyra varningar kan ni själva ställa in efter eget önskemål som på/av Som standard så är inställningarna/varningarna aktiverade, men ni anpassar dom i era inställningar för tidrapportering. Denna funktion har tillkommit som ett resultat av Transportavtalets överenskommelse kring extra ATF som kompensation vid nattarbete som överstiger 10 timmar: Rast om minst 30 minuter saknas Rast om minst 45 minuter saknas Arbetad tid utan rast överstiger 6 timmar Total arbetstid vid nattarbete överstiger 10 timmar Kontroll sker i TransPAs följande delar Kontroll i schema Gå till schemaläggning och välj valfritt schema. Här hittar ni kontrollen inne i denna kolumn. Klicka på pilen till höger så görs kontroll. Finns det överträdelser så syns nu detta tillsammans med en förklaring.   Efter förändring av schema kan ni göra ny kontroll, välj Uppdatera och ni får nytt svar tillbaka.   Kontroll i anställds tidrapportering Ni väljer själva om ni vill ha kontroll påslagen och hur den ska fungera då era anställda rapporterar tid. Inställningen görs i Verktyg - Inställningar - Tidrapportering, med följande tre val:   Visa inte - ingen kontroll görs.   Informera - I samband med att tidrapport registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Vill man ändå registrera tidrapporten bekräftar man med spara en extra gång. Informera och förhindra registrering - I samband med att tidrapport ska registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Registrering kan ej göras så länge överträdelse finns. Inställning för kontroll i administratörs vy Gå till Verktyg - Inställningar - Personliga inställningar. Här kan ni välja om ni vill ha kontroll eller ej då ni själva som administratör registrerar pass och tidrapporter.   Uppföljning av överträdelser i rapporter Ett verktyg för att kunna arbeta aktivt med denna fråga är att ni i TransPA kan följa upp hur er inrapporterade tid klarar sig i förhållande till vad vägarbetstidslagen säger. Underlag tar ni fram via Analyser - Rapporter - Överträdelser mot vägarbetstidslagen. Detaljerad rapport: Här har vi tagit fram en rapport som visar överträdelser mot vägarbetstidslagen under perioden 1-8 februari. För att tydliggöra överträdelsen utöver textinformationen har vi här i exemplet klistrat in tidrapporten för att visa hur dagen har rapporterats.   
Visa fullständig artikel
03-08-2018 14:52 (Uppdaterad 22-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1488 Visningar
  Här har vi samlat allt som har med säkerhet att göra. De beskrivs här i korthet, men du kan alltid läsa mer på respektive funktions sida.    Första rutan visar hur många felrapporter som finns obehandlade (nya), och klicka här tar dig till listan för att se och hantera dessa. Felrapporter inkluderar resultaten av förarnas säkerhetskontroll av fordon och registrering av tillbud, skador och olyckor, men också Behörighetskontrollens felrapport Hantera felrapporter   Med säkerhetskontroll menas de kontroller av fordon som förarna kan göra innan avfärd, som registreras direkt i samband med att de tidrapporterar. Det går välja att göra den tvingande och man kan även schemalägga den, om det inte behöver göras varje dag. Säkerhetskontroll   Tillbudsrapportering är en funktion som ger möjlighet att rapportera händelser som är viktiga i ert företags löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Ett tillbud kan avse olika grader av allvarlighet, alltifrån en enkel avvikelse till en allvarlig olycka. Dessa registreras av förarna via deras egen inloggning för tidrapportering. Tillbudsrapportering   Med hjälp av behörighetskontroll i samarbete med BKY kan du låta Transportstyrelsens dagliga kontroll av körkort och behörigheter även slå igenom i TransPA, med larm, påminnelser etc. Behörighetskontroll
Visa fullständig artikel
10-08-2018 12:01 (Uppdaterad 21-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1226 Visningar
Here you can read and download our Service Level Agreement (SLA).  
Visa fullständig artikel
17-02-2023 16:25
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 473 Visningar
TransPA erbjuder dig en enkel och smidig möjlighet att skapa en handbok för din personal. I handboken kan du publicera alla dokument som din personal behöver ha tillgång till, t ex personalpolicy, kvalitetspolicy, lastningsinstruktioner, förarhandbok m m. Handboken kan läsas direkt i mobiltelefonen via personalens tidsrapportering.   Handboken bygger du upp genom att lagra önskade dokument på en yta som er personal kan nå. Kanske har ni redan en lagringstjänst för detta som ni vill använda, Google Drive, Microsoft Onedrive, en sharepoint-miljö, intranät eller dylikt. För att tjänsten ska fungera tillsammans med TransPA så måste ytans sökväg innehålla en webbadress som innehåller http:// eller https://   Tips! För att ytterligare förenkla för förarna, för ibland kan det vara problem att öppna alla filtyper på telefon som man normalt kan öppna en dator, kan du rekommendera att de laddar ner Dropbox-appen. De behöver inte skapa egna dropboxkonton, men de kan visa de vanligaste filtyperna direkt i appen. Finns på Apple Store och Google Play.    Exempel vid påkoppling mot lagringsyta i Dropbox I detta exempel nedan visar vi hur du kan använda tjänsten med Dropbox, som är en tjänst för molnbaserad dokumentlagring som används av miljontals användare över hela världen. Gör så här för att skapa din första handbok.   Om du redan har ett Dropbox-konto kan du förstås använda det. Gå då direkt till Skapa en handbok   Skapa ett konto hos Dropbox Gå till www.dropbox.com Fyll i alla uppgifter som behövs för att skapa ett konto.   Efter att du registrerat dig loggas du in automatiskt, samtidigt som en bekräftelse skickas till din e-postadress. I det mailet finns en länk för att verifiera sitt konto, vilket krävs för att man ska kunna dela sidor, så följ instruktionerna i mailet, innan du går vidare med kontoadministrationen.   När du är inloggad på Dropbox.com för första gången får du välja vilken typ av konto du vill ha, och det räcker alldeles tillräckligt att ha Dropbox Basic/Dropbox för privatpersoner. När du är klar kommer du till slut till startsidan, som ser ut på följande sätt:   Skapa en handbok För att få en bra överblick av din handbok rekommenderar vi att du skapar en egen mapp där du lägger alla de dokument som skall visas för din personal. Klicka på Filer uppe till vänster, följt av  Ny mapp längst till höger. Mappen som skapas kan du för enkelhetens skull kalla Handbok.    Nu när du har en mapp är det dags att lägga upp strukturen för handboken, t ex om du behöver undermappar och liknande. Dubbelklicka på din nya mapp för att "gå in i den" och här du möjligheten att skapa mer mappar men också att ladda upp filer. Bra idé kan vara att din handboks struktur och filer klar på din dator, så är det bara en fråga om att återskapa den på Dropbox.   När du klickar på Ladda upp filer öppnas en filväljare, och om du håller in Ctrl har du möjlighet att ladda upp flera filer på en gång. När du är nöjd med upplägget är det dags att dela mappen Handbok.    Dela och aktivera handboken Klicka på Mina filer för att komma högst upp i mappstrukturen. Här ska du se den första mappen du skapade, Handbok.  Klicka på Dela för att göra den nåbar även för andra. Du behöver inte ange vem som ska delas till, för syftet är att handboken ska nås via en länk, som finns att finna via TransPA. Klicka därför på Skapa en länk följt av Kopiera länk.   Öppna ett nytt fönster eller flik i din webbläsare och logga in på connect.mytranspa.com. Gå till Verktyg - Inställningar - Företagsinställningar. I rutan URL för handboken klistrar du in länken du fick från Dropbox, och sparar sedan.   Nu är handboken aktiverad och nås via menyn handbok på startsidan efter era anställda loggar in till TransPAs tidrapportering, mytranspa.com. Menyns visning för era anställda är identisk med den ni ser som systemanvändare. Efter att man trycker på handbok så möts man av denna sida. De anställda slussas då till molntjänstens mappar och dokument som ni delat ut för åtkomst. Som administratör kommer du till molntjänstens större yta där du kan administrera och vässa handboken ytterligare genom att organisera filer och styra åtkomster. OBS! Skulle du istället, som administratör, mötas av denna sida nedan när du klickar på handbok, så beror det säkerligen på att du precis adderat länken som startar igång funktionen. Logga i så fall ut och tillbaks in en gång i TransPA så kommer du slippa mötas av denna text framöver.   Hoppas att funktionen tillför värde i er verksamhet!      
Visa fullständig artikel
02-08-2018 15:56 (Uppdaterad 27-01-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1654 Visningar
Teknisk guide som beskriver systemkraven i TransPA
Visa fullständig artikel
23-10-2020 10:37 (Uppdaterad 20-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2450 Visningar
I samband med att en anställd loggar in för att tidrapportera, eller när du sätter ett lösenord för en anställd i personalregistret, kan följande ruta dyka upp:       Här vill jag förtydliga att lösenordet inte har läckt från mytranspa.com, utan är Google Chrome som har flaggat upp lösenordet för att vara för lätt. Det är kanske för kort, för lätt att gissa tex QWERTY, samma som användarnamnet, etc, och rekommenderas inte av Google själva. Att man ska ha säkra lösenord är något som vi själva förespråkar också, men finns ingen sådan kontroll i denna inloggning. För dig som systemanvändare, och sedan när även anställda ska logga in med Visma Connect, kommer säkerhetskraven vara helt annorlunda, bl a 8 tecken minimum och svartlistade "för lätta lösenord". Än så länge kan du istället sätta lösenord du vill till era anställda, och be dem sedan ändra till något som bara de vet, så fort de kan. Vi hade önskat att Google kunde ha uttryckt sig på ett annat vis, men då vet du i alla fall att något dataintrång inte har skett.
Visa fullständig artikel
05-10-2020 22:45
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 1168 Visningar
Felrapport kan komma in i TransPA från tre olika håll. De kan komma från tillbudsrapporteringen eller som en felanmälan i säkerhetskontrollen. De kan också komma från behörighetskontrollen om ni valt att det ska skapas en felrapport då en behörighet gått ut. Oavsett hur de skapas så hanteras de på samma sätt. De skall bedömas och åtgärder skall vidtas. På startsidan i TransPA visas alltid hur många nya felrapporter som kommit in. Det är det totala antalet inkomna felrapporter som visas, alltså oberoende av vilken systemanvändare som era anställda har valt då felrapporten skapats. Här kan du se att fem nya fel finns rapporterade som skall hanteras. Klicka på knappen och välj sedan Felrapporter. En lista över samtliga felrapporter visas. Fem nya rapporter och två som är pågående. (Du har även möjlighet att se de som är avslutade genom att kryssa i Klart överst i listan.) För att påbörja en åtgärd klickar du på Redigera. Nu får du se all information om felet. Om någon annan än du själv skall påbörja en åtgärd byter du person i fältet för Ansvarig. Det är då lämpligt att lämna Status som Ny för att den personen skall se att det är en ny felrapport som kommit in.   Om du skall vidta åtgärd är det lämpligt att sätta status som Pågående. Den personen som rapporterade kan då se att det har tagits om hand och vem som håller i ärendet. Lägg gärna till löpande kommentarer om ärendet. Varje kommentar tidsstämplas så att ni enkelt kan följa processen. Detta är värdefullt även när ärendet är avklarat vid t ex en kvalitetsrevision.   När felrapporten är behandlad i sin helhet kan du sätta status till Klar. Då försvinner den från listan över öppna felrapporter.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 10:24 (Uppdaterad 20-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1292 Visningar
 Vill du vara säker på att dina chaufförer lämnar ifrån sig ett helt och rent fordon efter dagens arbetspass? Eller att på ett enkelt sätt få in felrapporter avseende er förar- eller fordonsmiljö? Eller att genomföra en smidig kontroll av att alla däck har tillräckligt mönsterdjup? Då är funktionerna för säkerhetskontroll ett enkelt verktyg för din verksamhet. Med dessa kan du sätta upp checklistor som din personal använder under sitt arbetspass. Om något avviker från det förväntade upprättas felrapporter som du kan följa upp.   Checklistor Två typer av checklistor kan upprättas, Förare och fordon och Släp. Båda fungerar på samma sätt men har olika användningsområde. Förare och fordon Används när en chaufför påbörjar eller avslutar ett arbetspass. Checklistan innehåller kontrollpunkter som säkerställer att både förarens arbetsmiljö och fordonets tekniska utförande håller den nivå som är förväntat. Kryssa i valet Säkerhetskontroll av förare och fordon när du vill börja använda denna checklista. Släp Används varje gång ett nytt efterfordon kopplas till eller av. Checklistan innehåller kontrollpunkter som säkerställer att släpet är i det förväntade utförandet. Kryssa i valet Säkerhetskontroll av släp när du vill börja använda denna checklista.   Skapa en checklista Välj Säkerhet och Säkerhetskontroll. Klicka därefter på Inställningar för att skapa din första checklista.   Här anpassar du checklistan för Förare och fordon samt checklistan för Släp. En checklista innehåller aktiva och inaktiva kontrollpunkter. I TransPA finns det ett antal fördefinierade kontrollpunkter som du kan välja bland. Om du vill använda en av dessa klickar du på den och väljer Ange som valbar. Punkten flyttas då från höger sida till vänster sida och den är nu aktiv, dvs synlig i den checklista som personalen använder. Om du vill ändra ordningen på dessa markerar du en punkt i listan med aktiva kontrollpunkter och klickar på pilarna för att förflytta den uppåt eller nedåt. När du vill lägga till en egen kontrollpunkt klickar du på Lägg till kontrollpunkt för förare och fordon och ett formulär visas. Här anger du de uppgifter som skall finnas om denna kontrollpunkt. Typ av kontrollpunkt - anger om den skall finnas i listan för Förare och fordon eller för Släp. Ansvarig - anger vem som skall anges om ansvarig för de felrapporter som skapas baserat på denna kontrollpunkt. T ex om kontrollpunkten avser fordonets status anges företagets fordonsansvarig. Dessa personer skall finnas upplagda som systemanvändare. Lägg till översättning - en kontrollpunkt kan beskrivas i mer än ett språk. Det är användbart om du har chaufförer som inte är svensktalande. Du kan lägga till texter på valfritt antal språk. Personalen kommer att se det språk som webbläsaren är inställd på att visa. Namn - rubriken för just denna kontrollpunkt. Beskrivning - en utförlig förklaring av vad som skall kontrolleras. Klicka på Spara när du har skrivit in texten på de språk som du behöver och klicka därefter på Ange som valbar. Om du behöver ändra informationen klickar du på pennan för aktuell rad. Du kan även ta bort den helt genom att klicka på papperskorgen.   Testa checklistorna När du har skapat en checklista kan du testa den direkt genom att göra en säkerhetskontroll. Klicka på någon av de två vänstra knapparna nedan. Checklistan visas nu upp på precis samma sätt som den visas för personalen när de är inloggade i TransPA för tidsrapportering. Här är ett enkelt exempel på en checklista: Om du upptäcker något som inte är helt som du vill ha det går du bara tillbaka till Inställningar och gör en slutjustering. Om du vill återgå till de ursprungliga kontrollpunkterna kan du göra det genom att klicka på knappen Lägg till fördefinierade kontrollpunkter. Alla kontrollpunkter kommer då att ersättas med de som finns med i grunduppsättningen. Läs mer om hur personalen använder denna funktion i artikeln Genomföra en säkerhetskontroll.  
Visa fullständig artikel
02-08-2018 16:05
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1261 Visningar
 Säkerhetskontroll används för att med hjälp av en checklista bekräfta att din förar- och fordonsmiljö är OK. Du leds genom en lista av frågor där du anger om allt är OK eller om något behöver åtgärdas. När någon punkt inte är OK kan du enkelt skapa en felrapport som direkt skickas till rätt person för snabb åtgärd.   Det finns två typer av säkerhetskontroller, en som avser förarmiljö/fordon och en som avser släp/trailer. För att använda denna funktion loggar du in i TransPA och väljer Säkerhet följt av Säkerhetskontroll. Välj om du vill göra en säkerhetskontroll för Förare och fordon eller för Släp.   Genomföra en säkerhetskontroll Checklistan visas med de kontrollpunkter som du alltid skall kontrollera. Checklistan kan förändras från dag till dag så gå igenom den noggrant. Börja med att ange vilket fordon du använder. Du kan skriva in både internnummer och registreringsnummer. TransPA föreslår alltid det senaste fordonet du använde. Gå sedan igenom varje kontrollpunkt och ange om den är OK eller underkänd. Om du vill få mer information om vad kontrollpunkten innebär klickar du på Info-knappen. När du har markerat OK eller Underkänd på samtliga kontrollpunkter kan du Spara. Du måste alltså göra ett aktivt val på alla punkter.   Felrapportera Om någon punkt inte är OK klickar du i Underkänd. Då visas detta formulär: Skriv in en tydlig förklaring till varför denna punkt underkänns. Eftersom en bild säger mer än tusen ord kan du även ta en bild och bifoga felrapporten, klicka då på Lägg till bild. Beroende på vilken mobiltelefon du använder kan du därefter ta en bild direkt med kameran eller välja en bild från albumet i telefonen. När du sparar kommer en felrapport att skickas till ansvarig person. Om du underkänner flera punkter skapas flera felrapporter. Du kan se vad som hänt med de felrapporter du har skickat in genom att välja Felrapporter. Här är ett exempel på en chaufförs inrapporterade fel. När skall en säkerhetskontroll genomföras? Det vanligaste är att kontrollen av förare/fordon genomförs när passet påbörjas eller avslutas och att kontrollen av släp genomförs varje gång man byter släp. Information om vad som förväntas av dig som förare får du från dina arbetsgivare. TransPA sparar information om när en säkerhetskontroll har genomförts och vilka kontrollpunkter som satts som OK eller underkänts.  
Visa fullständig artikel
02-08-2018 16:04 (Uppdaterad 23-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1195 Visningar
Tillbudsrapportering är en funktion i TransPA som ger möjlighet att rapportera händelser som är viktiga i ert företags löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Ett tillbud kan avse olika grader av allvarlighet, alltifrån en enkel avvikelse till en allvarlig olycka.     Kom igång Välj Säkerhet på startsidan är därefter Tillbud. En meny med dessa alternativ visas.   Från denna sida kan du rapportera fyra olika typer av det som gemensamt kallas för Tillbud. De är Olycka, Tillbud, Skada och Avvikelse. Ditt företag kan använda sig av alla dessa typer eller endast några. Information som rapporteras är snarlik, den viktigaste skillnaden är rubriken som anger vilken typ av åtgärd som skall vidtas. Tänk på att informera er personal om syftet med de olika typerna. Olycka - används för att rapportera en olycka som inträffat under arbetstid. Information skall finnas om hur, var och när olyckan inträffade samt vilka personer som är inblandade. Information om olyckor som rapporteras skall i normalfallet rapporteras vidare till Arbetsmiljöverket. Tillbud - används för att rapportera händelser som hade kunnat leda till en olycka. Information skall finnas om hur, var och när tillbudet uppstod samt en förklaring av händelseförloppet. Gärna med ett förslag till åtgärd. Avvikelse - används för att rapportera resultat som avviker från det förväntade. Beskriv vad avvikelsen innebär och var/när den inträffade. Skada - används för att rapportera alla typer av skador som inte avser personskador. T ex skador på fordon, gods eller på lastnings/lossningsplats. Information om hur, när och var skadan inträffade samt gärna kontaktuppgifter till inblandade personer. Ett tillbud kan rapporteras av både personal och systemanvändare. Läs mer om hur ett tillbud rapporteras i artikeln Rapportera ett tillbud.   Inställningar Du kan välja vilka typer av skador som kan rapporteras. Välj Inställningar så visas denna sida: Välj först vilka typer av tillbud du vill få in rapporter då. Kryssa i Rapportera olycka/skada/olycka/tillbud. På rapporteringssidan visas endast de typer du har valt. De skadetyper som visas när en skada rapporteras är de som finns till höger under rubriken Aktiva skadetyper. För att lägga till en ny klickar du på Lägg till skadetyp, välj språk och anger namnet på denna. Om det finns personal som du vill hjälpa med översättning så kan du välja flera och andra språk i listan men måste då ange benämningen på dessa språk. Här kan du ta hjälp av Google translate. När personalen sedan rapporterar visas det språk du lagt in om webbläsarens språk överensstämmer. Om detta språk saknas visas det första tillgängliga språket.   Om du vill ändra ordningen på skadetyperna markerar du en önskad skadetyp och klickar på pil upp och ned. Klicka på Tillbaka för att gå tillbaka och börja använda inställningarna.
Visa fullständig artikel
02-08-2018 16:03
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1209 Visningar
Tillbudsrapportering är en funktion i TransPA som ger möjlighet att rapportera händelser som är viktiga i ert företags löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Ett tillbud kan avse olika grader av allvarlighet, alltifrån en enkel avvikelse till en allvarlig olycka. Rapportera Från denna sida kan du rapportera olika typer av tillbud. Ditt företag kan använda sig av alla dessa typer eller endast några. Information som rapporteras är snarlik, den viktigaste skillnaden är rubriken som anger vilken typ av åtgärd som skall vidtas. Stäm av med din arbetsgivare om hur ni skall använda dessa, men här finns några generella råd om när de kan användas. Olycka - används för att rapportera en olycka som inträffat under arbetstid. Information skall finnas om hur, var och när olyckan inträffade samt vilka personer som är iblandade. Information om olyckor som rapporteras skall i normalfallet rapporteras vidare till Arbetsmiljöverket. Skada - används för att rapportera alla typer av skador som inte avser personskador. T ex skador på fordon, gods eller på lastnings/lossningsplats. Information om hur, när och var skadan inträffade samt gärna kontaktuppgifter till inblandade personer. Avvikelse - används för att rapportera resultat som avviker från det förväntade. Beskriv vad avvikelsen innebär och var/när den inträffade. Tillbud - används för att rapportera händelser som hade kunnat leda till en olycka. Information skall finnas om hur, var och när tillbudet uppstod samt en förklaring av händelseförloppet. Gärna med ett förslag till åtgärd.   När du klickar på någon av rapportera-funktionerna visas en sida där du skall ange väsentliga uppgifter om tillbudet. Utseendet kan variera något beroende på typ. Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Det har stor betydelse för vilka åtgärder som skall vidtas. Plats - ange var tillbudet inträffade, t ex ort och gatuadress. När du klickar på Hämta plats hämtas den ungefärliga platsen där du befinner dig när du rapporterar. Informationen visas då som en position med koordinater. Den används för närvarande inte till något, vi rekommenderar därför att skriva in platsen i klartext. Tid - ange när tillbudet inträffade. Beskrivning - ange hur tillbudet inträffade. Beskriv så utförligt som möjligt. Bild - bifoga en bild från mobilkameran som kompletterar informationen. Inblandade - ange vilka personer förutom du själv som på något sätt är inblandade i tillbudet samt deras kontaktuppgifter. När du klickar på Spara skapas en felrapport utifrån din rapportering. Du kan följa vad som sker med denna rapport om du går till funktionen Felrapporter. Där kan du se vem som är ansvarig och aktuell status.
Visa fullständig artikel
02-08-2018 16:01 (Uppdaterad 30-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1024 Visningar