Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
I TransPA finns verktyg för att utföra kontroll mot vägarbetstidslagen både i samband med planering / schemaläggning och vid tidrapportering. Allt för att förhindra att överträdelser sker. Uppföljning kan ni göra via rapport.   Val av varningar utifrån er verksamhets behov De varningar som är aktiva i TransPA som standard är följande: Rast understiger 15 minuter Dygnsvilan understiger 9 timmar Dygnsvilan understiger 11 timmar Veckovilan är kortare än 24 timmar Veckovilan är kortare än 45 timmar Veckoarbetstiden överstiger 60 timmar Genomsnittlig veckoarbetstid överstiger 48 timmar Sammanlagd rasttid överstiger 90 minuter   Följande fyra varningar kan ni själva ställa in efter eget önskemål som på/av Som standard så är inställningarna/varningarna aktiverade, men ni anpassar dom i era inställningar för tidrapportering. Denna funktion har tillkommit som ett resultat av Transportavtalets överenskommelse kring extra ATF som kompensation vid nattarbete som överstiger 10 timmar: Rast om minst 30 minuter saknas Rast om minst 45 minuter saknas Arbetad tid utan rast överstiger 6 timmar Total arbetstid vid nattarbete överstiger 10 timmar Kontroll sker i TransPAs följande delar Kontroll i schema Gå till schemaläggning och välj valfritt schema. Här hittar ni kontrollen inne i denna kolumn. Klicka på pilen till höger så görs kontroll. Finns det överträdelser så syns nu detta tillsammans med en förklaring.   Efter förändring av schema kan ni göra ny kontroll, välj Uppdatera och ni får nytt svar tillbaka.   Kontroll i anställds tidrapportering Ni väljer själva om ni vill ha kontroll påslagen och hur den ska fungera då era anställda rapporterar tid. Inställningen görs i Verktyg - Inställningar - Tidrapportering, med följande tre val:   Visa inte - ingen kontroll görs.   Informera - I samband med att tidrapport registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Vill man ändå registrera tidrapporten bekräftar man med spara en extra gång. Informera och förhindra registrering - I samband med att tidrapport ska registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Registrering kan ej göras så länge överträdelse finns. Inställning för kontroll i administratörs vy Gå till Verktyg - Inställningar - Personliga inställningar. Här kan ni välja om ni vill ha kontroll eller ej då ni själva som administratör registrerar pass och tidrapporter.   Uppföljning av överträdelser i rapporter Ett verktyg för att kunna arbeta aktivt med denna fråga är att ni i TransPA kan följa upp hur er inrapporterade tid klarar sig i förhållande till vad vägarbetstidslagen säger. Underlag tar ni fram via Analyser - Rapporter - Överträdelser mot vägarbetstidslagen. Detaljerad rapport: Här har vi tagit fram en rapport som visar överträdelser mot vägarbetstidslagen under perioden 1-8 februari. För att tydliggöra överträdelsen utöver textinformationen har vi här i exemplet klistrat in tidrapporten för att visa hur dagen har rapporterats.   
Visa fullständig artikel
03-08-2018 14:52 (Uppdaterad 22-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1627 Visningar
Löneimporten till Visma fungerar ej efter förändring i ert fordonsregister - se över era fordon och skapa därefter en ny exportfil   I samband med löneöverföring till Visma Lön så kan felruta komma som anmärker på att resultatenheter saknar kod eller beskrivning Resultatenheter finns angivna i ert fordonsregister i TransPA. Kontrollera att ert fordonsregister inte saknar någon information som rör registreringsnummer eller kostnadsställe. Om så är fallet, redigera de fordon som är ofullständiga och prova därefter att göra en ny export från TransPA med ny fil. Löneimporten till Visma fungerar ej efter förändring i ert löneartsregister - så här kopplar du tidkod   En orsak till importen till Visma Lön inte fungerar beror på att tidkod saknas.    Om du har lagt till en ny löneart i transPA och därefter exporterat lönefilen så kan Visma vid import reagera på detta och ge felruta som säger att tidkod saknas. Detta resulterar i att lönefilen inte kan läsas in. Här visar vi hur du kopplar tidkod mot löneart i Visma Lön 600.   I version 2023.51 av Visma lön görs detta på följande vis: Gå till Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar Därefter integrationer - tidkoder Här syns om någon tidkod saknar koppling mot löneart. Klicka på raden för "tidkod ej kopplad" och skriv in samma siffror som står i tidkod i detta exempel 54101. Spara därefter. Prova att läsa in lönefilen på nytt. Nu ska lönen kunna läsas in utan att felmeddelande kommer.        
Visa fullständig artikel
03-08-2018 14:15 (Uppdaterad 27-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1549 Visningar
Skulle ni önska bättre överblick när ni arbetar i Visma TransPA? Visste ni att ni kan öppna ytterligare flikar för att hoppa mellan önskade vyer snabbt?   Ni kanske alltid vill ha rapportdelen öppen som extra flik eller ska registrera kompetens för flertalet chaufförer men vill inte tappa kalendervyn?   När du står i den vy du vill ha kvar, högerklicka på menyfliken och välj "Duplicera".  Nu har du fått dubbla flikar med samma information. I detta fall vill jag ha kvar min kalendervy men öppna schemaläggningen och förlänga mina scheman. Jag går till menyn och väljer schemaläggning. Nu har jag fått dubbla vyer och kan enkelt växla mellan dom. Efter utläggning av scheman krävs att jag uppdaterar sidan i kalendern så att den senaste informationen visas. Tänk på detta om du använder vyer som uppdateras med ny information frekvent.    
Visa fullständig artikel
29-03-2019 15:01 (Uppdaterad 21-02-2023)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 1247 Visningar
Hur tar man bort en person som inte ska vara kvar i schemaläggningen längre?   För att ta bort en anställd från ett schema behöver ni gå in på schemat och ta bort passen som ligger utlagt på den anställde, när alla pass är borta försvinner personen från schemat. (Är det ett schema på flera schemaperioder behöver passen tas bort på alla veckorna)   Aktivera minustecknet i verktygsfältet så raderas passen snabbt och effektivt, när ni klickar på ett pass tas det bort direkt utan varning.     När sista passet är borta på den anställde försvinner personen från schemaläggningen klicka på spara och stäng.   I denna artikel kan ni läsa om Schemaläggning steg för steg  
Visa fullständig artikel
20-09-2018 14:48 (Uppdaterad 05-10-2022)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 1299 Visningar
Här går vi igenom schemaläggningens funktion steg för steg och hur schemaläggningen fungerar, var alla knappar sitter samt hur man skapar ett schema. Schemaläggningen funktion. Startsidan. På första sidan har vi olika funktioner längst till vänster i bilden har vi en penna denna klickar man på om man vill redigera ett befintligt schema. Ruta nr 1. Här ser ni schemanamnet. Ruta nr 2. Här ser ni hur många schemaperioder schemat innehåller t.ex. om det är 2 olika veckors schema eller om det är 1 veckors schema där alla veckor är samma oavsett hur lång schemat är. Ruta nr 3. Här visas utlagd schemaperiod som ligger utrullad i kalendern, vill man ta bort dessa pass som ligger ute kan man klicka på knappen Ta bort arbetspass Ruta nr 4. Här visas nästa schemaperiod som kommer att läggas ut i kalendern om man klickar på knappen Skapa arbetspass längst bort till höger. Efter man skapat ett schema eller om man har gjort en förändring i schemat måste man klicka på denna knapp för att schemat skall rullas ut i kalendern.      Översiktsbild inne i schemaläggaren.  Ruta nr 1. Här skriver man in namn på schemat samt om schemat skall innehålla flera olika veckor t.ex. en person som är ledig varannan fredag, då har man ett 2 veckors schema. Man bestämmer också hur många perioder som skall läggas ut t.ex. 2 veckors schema som man vill lägga ut i 10 veckor fram över. (då kommer schemat bli 20 veckor långt.)  Ruta nr 2. Här ser ni passmallar som man byggt upp tidigare, eller så skapar man upp en ny genom att klicka på + Lägg till ny passmall  man ser start och sluttid och en summering av totaltiden på passet.    Ruta nr 3. Här ser ni behovs mallar som man byggt upp tidigare, eller så skapar man upp en ny genom att klicka på + Lägg till nytt behov Ruta nr 4. Längst upp har vi en menyrad med olika funktioner.   Pilen längst till vänster är ett Markeringsverktyg som används för att flytta pass inom schemat. Plus ( + ) tecknet är ett Lägg till verktyg, använd detta när du snabbt vill lägga till pass i schemat. När du klickar på en dag i schemat kommer ett nytt pass att skapas med den passmall som är markerad i listan över passmallar eller behovsmallar. Minus ( - ) tecknet är ett Radera-verktyg, Använd detta när du snabbt och effektivt vill ta bort flera pass i schemat. När du klickar på ett pass tas det bort direkt utan varning. Återgärden kan inte ångras. Sen har vi en knapp där vi kan välja vilken information som skall visas på passet t.ex. passnamn, aktivitetens start och sluttid, eller arbetstid. Sist men inte minst har vi tidsaxeln, här kan vi välja att se flera veckor i schemat.   Ruta nr 5. Här bygger du själva schemat. Det finns tre sätt att bygga schema på. 1. Utgå ifrån personal. 2. Utgå ifrån behov. 3. Utgå ifrån fordon välj flik beroende på vad vill jobba utifrån.   Ruta nr 6. Här kan man få hjälp med kontroll av sitt schema om den följer vägarbetstidslagen. Skulle schemat vara utanför regelverket kommer det att visa sig som en varning här nere läs mer om kontroll av schema mot vägarbetstidslagen här  Ruta nr 7. Här finns personalen alla personer i listan kan man lägga till i schemat genom att markera deras namn dra och släpp personen in i schemafönstret. Ruta nr 8. Här finns fordonen och det är samma funktion som för personalen man drar och släpper fordonet man vill schemalägga.   Tips! överst i alla delfönster finns en sökfunktion.   Hur man skapar ett schema utifrån Personal. här går vi igenom ett exempel  steg för steg. Vi har en kille som heter Henrik som kör mellan Munkedal - Göteborg. Henrik skall vara ledig varannan fredag. Vecka 1 arbetar Henrik måndag - fredag och vecka 2 arbetar han måndag -torsdag. Först klickar vi på + Lägg till schema från startsidan i schemaläggningen  Sen namnger vi schemat i detta exempel skriver vi Munkedal - Göteborg. Vi vet också att schemaperioden skall vara 2 eftersom Henrik arbetar 5 dagar vecka 1 och 4 dagar vecka 2. Hur långt schema skall vi lägga ut? ja här får man själv bestämma men ett tips är att inte ha för långa perioder i fall man behöver korrigera något, i detta exempel väljer vi att lägga ut 8 perioder alltså kommer det att rullas ut 16 veckor i kalendern. Startdag för schemat har vi valt söndag den 30 Augusti 2020 för det är då denna körning skall börja. Då Henrik inte har några arbetspass sedan tidigare behöver vi inte klicka i rutan Ersätt utlagda pass från startdatum.  Skulle Henrik däremot ha ett annat schema på sig sedan tidigare så är det väldigt bra om ni klickar i rutan, då den skriver över de arbetspass som finns utlagt i kalendern, annars får Henrik dubbla scheman. Använder man semesterfaktor så väljer man att klicka i denna rutan också, annars låter man den vara läs gärna mer om semesterfaktor här.  Nu är det dags att lägga till personal i schemat, och som vi skrev tidigare använder man sig av drag och drop funktionen. Här tar vi tag i Henriks namn och drar och släpper hans namn i schemafönstret. När man lagt till sin personal skall man börja att lägga ut de passmallar som Henrik skall ha. Klicka på + tecknet längst upp kolla på bilden nedan ruta nr 1 . Markera sedan passmallen längst ner till vänster som du vill lägga ut på Henrik ruta nr 2. Klicka sedan i schemafönstret på de dagar som du vill att passmallen skall ligga, Henrik skulle arbeta måndag - fredag vecka 1. Efter att vecka 1 är ifylld med rätt passmallar för Henrik klickar vi på  pilen > ruta nr 4 för att gå vidare till vecka 2 ( schemaperiod 2)    När man klickar på pilen > ser vi i ruta nr 1 att det nu står vecka 2 och då fortsätter vi på samma sätt som i vecka 1, vi markerar plus tecknet (+) längst upp samt markerar passmallen som vi skall lägga ut på Henrik längst ner till vänster. Sen är det bara att klicka på de dagarna som Henrik skall arbeta vilket var måndag - torsdag. När man är klar kan man välja att dra tidsaxeln till höger (Alla) se ruta nr 5 för att se hela schemaperioden.   Nu är schemaplaneringen klar. Klicka på spara och stäng knappen    Nu behöver du bara klicka på knappen Skapa arbetspass från schemaläggningens startsida se bild nedan.   Vill du se fler tips och möjligheter till schemaläggning finns här några filmer som också beskriver schemaläggning på olika sätt  Schemaläggning introduktion, Schemaläggning av fordon. Schemaläggning med pass utan personal Ta bort en anställd från schemat  
Visa fullständig artikel
01-09-2020 10:16 (Uppdaterad 15-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 3457 Visningar
På personkortet under fliken lön finns det ett värde där du kan ange den gällande semesterfaktor för varje person. I schemaläggningen kan du få hjälp med att beräkna fram denna faktor naturligtvis på det regelverk som finns angivna i kollektivavtalet.   I schemaläggaren visas semesterfaktorn för varje person som går i schemat. När du hovrar över namnet på en person visas semesterfaktorn för just denna person. Beräkningen uppdateras hela tiden i bakgrunden och i takt med att du förändrar schemat. Du väljer själv om du vill använda den framräknade semesterfaktorn.    I Allmänt-rutan finns en inställning där du kan kryssa i Uppdatera semesterfaktor.  När den är ikryssad kommer fältet semesterfaktor på personkortet för alla personer i schemat att uppdateras till det framräknade personliga värdet när schemat har sparas. Om den inte är ikryssad förändras inte värdet på personkortet. Denna inställning ger dig därför möjlighet att välja när du vill förändra en lönepåverkande semesterfaktor. Om du t ex vill göra klar löneberäkningen med den nuvarande semesterfaktorn väljer du att kryssa i uppdateringen först när du är färdig med lönerna.   Kom ihåg att det alltid är värdet på personkortet som används i löneberäkningen.   Var väljer jag om vi vill tillämpa semesterfaktor eller ej? Under-verktyg-inställningar-löneberäkning behöver ni kryssa i rutan använd semesterpass för schemalagd personal.    I exemplet nedan har den anställde en framräknad semesterfaktor på 1,25 (Schemat behöver läggas ut först för att kunna fånga upp rätt antalet frånvarotimmar på aktiviteten semester)   OBS! Om ni väljer att lägga ut semester i kalendern med funktionen "period" på schemalagd personal med beräkning av semesterpass/faktor så kommer systemet att lägga semester på ej schemalagd dag i kalendern, här har vi ett visningsfel det kommer visas 8 tim frånvarotid i aktiviteten men beräkningen blir rätt i löneberäkningen. Vi rekommenderar att lägga semester endast på de schemalagda dagarna   I denna artikel kan ni läsa om lägga ut semester med funktionen period.   Vilka arbetstidsförläggningar fungerar semesterfaktor? Arbetstidsschema Schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom A (behöver schema i TransPA) Lokal överenskommelse ( 3 & 6 mom) behöver schema i TransPA och i lönegruppen behöver man kryssa i "Föreslå schemalagd tid vid frånvaro"          OBS! Detta gäller Transportavtalet
Visa fullständig artikel
19-06-2019 11:44 (Uppdaterad 04-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 4008 Visningar
Ibland vet man inte alltid vem som kommer att arbeta ett pass. I den här filmen beskriver vi hur du ändå kan planera i tidige skede där personal ej är bestämt och i ett senare skede knyta passet till vald anställd.   Schemaläggning - oplanerade pass  
Visa fullständig artikel
01-08-2018 12:05 (Uppdaterad 05-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1225 Visningar
  Nedan följer en film som beskriver Schemaläggningen och visar hur ett enkelt schema kan byggas. Exemplet i filmen baserar sig på ett en-veckas schema med 4 anställda med olika pass.  Se även hur du kan schemalägga fordon eller schemalägga med pass utan personal    Schemaläggning - introduktion      
Visa fullständig artikel
01-08-2018 13:40 (Uppdaterad 05-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2270 Visningar
I nedanstående film beskrivs hur du kan schemalägga fordon.   Schemaläggning - fordonsplanering   
Visa fullständig artikel
01-08-2018 12:05 (Uppdaterad 05-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1270 Visningar
Här försöker vi ge klarhet i hur schemaläggningen med dess scheman och passmallar hänger ihop och vad ni kan behöva göra i olika situationer som kan uppstå. Vid förändringar, då felaktiga pass kan finnas utlagda i kalendern som ska ersättas, behövs ofta passen ej tas bort manuellt, utan när nytt schema byggs upp används istället funktionen "ersätt tidigare utlagda arbetspass" i ditt schema. Var noga med att välja rätt fr o m datum för att få både tidigare och framtida pass korrekta.   Allt eftersom uppdrag förändras kan man behöva uppdatera och förändra sitt passmallsregister och sina scheman. För att få en bättre översyn och lyfta fram de scheman och pass som är aktuella kan man med fördel avaktivera de scheman och passmallar ni ej längre använder. Notera att åtgärden inaktivera ej på något sätt påverkar de arbetspass som är utlagda i kalendern. Scheman inaktiveras enkelt genom att välja önskat schema via pennan i schemaläggningen och bocka ur bocken aktiv och därefter spara, så här: Nu kan jag ta ställning till om jag vill ha kvar schemat i systemet som ej aktivt, eller om jag vill ta bort den helt. Ta bort-symbolen med minustecken finns synlig först då posten är inaktiv. Kanske kan detta schema komma till användning senare i er verksamhet? Era inaktiverade scheman tas enkelt fram genom att klicka på denna symbol   Passmallar Att inaktivera passmallar för att förbättra din översiktsvy är mer komplicerat och kräver fler åtgärder.  I detta fall vill jag inaktivera passmallen men som texten visar kan passmallen ej göras inaktiv. Jag behöver se över schemat "Bruket distribution 510, 4v rullande".   Notera att det fungerar på samma sätt här oavsett om schemat finns utlagt i kalendern eller ej. Det enda som har betydelse är att du har skapat ett schema där passet finns.    Jag tar fram mitt schema och klickar på minustecknet. I detta fall är det en av de anställda som är planerad med denna passmall. Jag klickar på minustecknet och klickar på passen en i taget. Jag ser att schemat innehåller pass i fyra veckor så jag bläddrar fram vecka för vecka med pilen och är noga med att få bort alla pass så samtliga veckor blir tomma. Därefter sparar jag schemat, spara och stäng.   Nu går jag tillbaka till mitt passmallsregister och denna gång kan jag bocka ur aktiv-bocken och göra passmallen inaktiv. Här syns den nu istället i listan över ej aktiva.     Likt scheman kan jag nu ta ställning till om jag vill ha kvar den i systemet som ej aktiv, eller om jag vill ta bort den helt.
Visa fullständig artikel
25-10-2018 12:33 (Uppdaterad 15-11-2019)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 1572 Visningar