Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Calendar

Sorter etter:
Sign in at: Connect.visma.com. Once signed in, the first page will have a menu where you can choose between; Calendar | Expense | Payslip | Community. To register work hours, click on Calendar 2. If this is your first time using the Calendar a guide will pop up and show you a few functions on how to use the Calendar. Click the green arrow when you are done.  3. To register the same amount of hours to multiple days, mark the days you wish to register hours for, and make sure they turn green. 4. Look for At work and other attendance, click here and find the code Working hours. 5. In this area you can register how many working hours you have worked these days. When this is completed, click Save.  6. After clicking save, the calendar should be updated with the correct working hours on the registered days. 
Vis hele artikkelen
03-07-2019 15:06
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1526 Visninger
I løpet av kort tid vil vi aktivere funksjonaliteten for å registrere tillegg i Visma.net Calendar. Registrer tillegg i Calendar             Basert på tilbakemeldinger vi har fått fra våre kunder, vet vi at dette er en etterlengtet funksjonalitet som mange av dere har ventet på. Vi vil derfor aktivere funksjonaliteten for alle selskaper.   Med tillegg kan den ansatte enkelt registrere ulike tillegg og få disse utbetalt, uten at det påvirker saldoer for arbeidde timer osv.   Som standard, medfølger en rekke tillegg. Eksempelvis:  Timelønn helligdag Helligdagstillegg 133% Helligdagstillegg 100% Helligdagstillegg 33% Nattarbeid tillegg (fast beløp) Nattarbeid tillegg (50%) Utrykningstillegg    Du kan selv enkelt legge til ønskede tillegg, slik at løsningen blir tilpasset virksomhetens behov.   Tips! Dersom dere har ansatte som har behov for å ha tilgang til ulike tillegg, eller som ikke skal ha tilgang til tillegg, kan dere opprette tidsavtaler, og knytte de ansatte mot dem. Slik oppretter du en Tidsavtale Dersom du har ansatte som ikke skal benytte tillegg, eller som kun skal ha tilgang til å registrere på enkelte tillegg, anbefaler vi at dere tar i bruk tidsavtaler. Merk at de nye kodene for tillegg ikke er tilgjengelig før funksjonaliteten er lansert.   For å opprette en ny tidsavtale går du frem som beskrevet under: Logg på Visma.net Calendar Klikk menyvalget Innstillinger Klikk Oppsett timekoder Klikk Tidsavtale Klikk Legg til tidsavtale Velg Norge som Nivå, og klikk Start med blank Klikk Lage Flytt de kodene du ikke ønsker å benytte over på høyresiden ved å dobbeltklikke på koden. Du kan også markere flere koder og benytte den blå pilen for å flytte markerte koder.     Slik kobler du en ansatt til en Tidsavtale For å koble en ansatt til en Tidsavtale, går du frem som beskrevet under: Logg på Visma.net Calendar Klikk menyvalget Innstillinger Klikk Innstillinger ansatt Klikk Tidsavtale Klikk på den ansatte du vil koble til en tidsavtale Klikk Endre Velg ønsket Tidsavtale fra nedtrekkslisten, og klikk Lagre    
Vis hele artikkelen
03-06-2020 15:54 (Sist oppdatert 03-06-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1532 Visninger
Sign in at: Connect.Visma.com. Once signed in, the first page will have a menu where you can choose between; Calendar | Expense | Payslip | Community. To register a sickness note, click on Calendar 2. If this is your first time using the Calendar a guide will show you a few functions on how to use the Calendar. Click the green arrow when you are done.  3. The calendar will show the current month, but you can freely go back and forth by using the arrows in the bottom left and right corner.  4. To register a sickness note, click on the day the sickness note applies to. You will then get a menu, where you can chose away from work and other absence.  5. In this window you can change the absence to Sickness and mark off medical certificate from. You can also change the dates to whatever your sickness note applies to. Once completed, click Save. 6. After you have clicked Save the calendar should be updated with your registered sickness note.
Vis hele artikkelen
03-07-2019 15:05
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1518 Visninger
Du kan nå enkelt registrere tillegg til lønn i Visma.net Calendar. Systemet leveres med følgende standard koder for tillegg:   Kode Beskrivelse Helligdagstillegg 33% Beregner 33 % av timelønn Helligdagstillegg 133% Beregner 133 % av timelønn Nattarbeid fast beløp Registrer antall - sats må legges på lønnsart Nattarbeid tillegg 50% Beregner 50% av timelønn Timelønn helligdag Ordinær timelønn Utrykningstillegg fast beløp Registrer antall - sats må legges på lønnsart   Du kan opprette flere koder hvis bedriften har behov for dette. Kodene for tillegg finner du i Visma.net Calendar under Innstillinger | Koder. Merk Tillegg under Kodetyper. Legg til ny kode For å legge til en ny kode gjør du følgende: Velg Legg til kode. Velg koden du skal kopiere fra. Du bør velge en kode med tilsvarende oppsett som den du skal opprette.      3. Klikk Lage.      4. I fanen Vanlig velger du om det skal være mulig å registrere denne koden kun på en dag eller flere dager av gangen. I feltet Maks antall velge             om registreringen skal telle Timer eller Antall. Ved tillegg som ikke er basert på timer velger du Antall.               5. I fanen Terskel velger du hvilken lønnsart koden skal kobles til. I dette bildet kobler vi mot en          lønnsart i Huldt & Lillevik lønn. Husk at sats/prosent må registreres på lønnsart. Klikk på          søppelbøtten for å fjerne lønnsarten som          allerede er koblet.     6. klikk deretter Lagre.     Registrere tillegg Du registrer tillegg på samme måte som andre registreringer i i Visma.net Calendar. Tillegg vises i en egen kolonne.
Vis hele artikkelen
30-06-2020 12:55
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1504 Visninger
Leder/vi har korrigert timeliste(r) etter overføring til lønn ... hva gjør vi?
Vis hele artikkelen
13-12-2016 21:44 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1496 Visninger
Frem til timelisten er godkjent kan ansatt korrigere den. Se link til hvordan. 
Vis hele artikkelen
08-02-2017 17:06 (Sist oppdatert 22-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1494 Visninger
Ja, det er enkelt - med oversikt over saldo (timer tilgode).
Vis hele artikkelen
13-12-2016 23:27 (Sist oppdatert 24-07-2017)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1465 Visninger
The app Visma Employee does not support the function to register hours on projects or department yet, therefore you have to do this on our website. You can do this with your phone as well.   Follow these steps to do this: Open a webbrowser on your smartphone and go to Visma.net (Google Visma net sign in). Sign in with your username and password Once you are signed in, click Calendar and add your hours and sync it on project or department.  We wish to have a function to support this in Visma Employee after the summer, but for now this has to be done through the website.   
Vis hele artikkelen
03-07-2019 15:11
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1413 Visninger
Du kan nå enkelt få en oversikt over gjeldende fleksitidssaldo for dine ansatte.     For å åpne rapporten går du frem som beskrevet under: Logg på Visma.net Klikk på Calendar Velg menybanen Rapporter-Balanser Klikk på Fleksitid Som leder vil du se dine ansatte. Som administrator, vil du se alle ansatte.   Du kan enkelt søke eller gjøre utvalg ved å aktivere filterraden     Rapporten summerer alle registreringer med Fleksitid+ og Fleksitid- fra den ansattes startdato. Merk at også registreringer frem i tid vil bli medtatt.   Rapporten vil bli utvidet med ytterligere funksjonalitet.    
Vis hele artikkelen
23-01-2020 14:30 (Sist oppdatert 23-01-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1357 Visninger
In the case that you at some point, have been or still are a registered user of Visma.net Expense, you have been sent an email, explaining what your roles in Visma.net have changed to. The title of the email is Your Visma.net roles has been changed.      This email is sent for informational purposes only. The next time you sign into Visma.net, your new roles should be updated and ready to use accordingly.   If the case is that it has been a long time since you last logged into Visma.net and you forgot your password, you can click here for guidance on how to recover your account. The username of your account will be the same as the email address you received this email on. 
Vis hele artikkelen
03-07-2019 15:14
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1322 Visninger
Ja, ansatt må "bekrefte" sin timeliste hver periode.
Vis hele artikkelen
02-01-2017 18:58 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1317 Visninger
This is how you register Additional and Reduced Flexitime - hours to spare.  Additional hours Select a date in the calendar and choose Other attendance and then use the dropdown menu at the Event code field, and select Flexitime+. 2. Reducing the hours Select a date in the calendar and click on Flexitime - part of day or Other absence (Register the amount of hours here). -  You also have the option to mark off a checkbox for the entire day as well, if you are taking the entire day off. (This has to be approved by the manager/employer though).      Hours to spare On the right side in the Calendar you can find a balance of hours to spare. There is no balance on how many additional or reduced hours you can have yet, but that will come shortly. If it were to happen that additional or reduced hours would be recognized in the calendar prior to when they are actually incurring, these hours will not be included in the balance before that day it is incurred.             
Vis hele artikkelen
03-07-2019 15:12
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1296 Visninger
Nei. Timer kan ikke bli overført dobbelt!
Vis hele artikkelen
13-12-2016 21:57 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1249 Visninger
I dette brukertipset forklarer vi deg hvordan du setter opp stempling i Calendar, samt hvordan ansatte benytter funksjonen.   Forutsetningene for å kunne bruke stemplingsfunksjonen er følgende:    1. Betalingsregler må være satt opp, les mer om hvordan opprette det her.  2. Betalingsregler må være knyttet til en tidsavtale 3. Ansatt må være knyttet til tidsavtalen 4. Ansatt må ha rollen Time user i Admin   Når punktene over er utført vises knappen for Sjekk inn/Sjekk ut øverst til venstre i registreringsbildet i Calendar. MERK! Knappen vil kun være synlig for den ansatte, og vil ikke være synlig for leder / administrator.   Se film på hvordan du bruker Sjekk inn / Sjekk ut her. 
Vis hele artikkelen
20-06-2023 09:21
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1060 Visninger
Kategorier