cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma.net ERP

Sort by:
Utvidet flerspråklig støtte   Med Visma.net ERP kan du oversette mange registre til flere språk på tvers av hele systemet. Du kan for eksempel angi en beskrivelse av en lagervare på flere språk. Ved hjelp av utskriftspråket som er definert på kunden/leverandøren, kan du skrive ut en lokalisert versjon i flere rapporter.
View full article
21-10-2020 10:13 (Updated 22-10-2020)
 • 1 Replies
 • 5 kudos
 • 379 Views
I skjermbildet Lagerinnstillinger (IN101000) har vi parameteret "Oppdater hovedbok". Denne innstillingen avgjør om det blir opprettet hovedboksbilag på lagerbevegelser.   Under normal drift er det naturlig at denne innstillingen er aktivert slik at det automatisk blir opprettet hovedboksposteringer ved oppdatering av bilag i lagermodulen.   Ved oppstart av et nytt firma kan de være ønskelig at dette valget er deaktivert. I den forbindelse skal inngående balanse i hovedboken, samt antall på lager i logistikkmodulen legges inn i systemet. Antall på lager blir ofte lagt inn via lagertelling/lagermottak. Samtidig som regnskapsaldo i hovedbok blir registrert via ordinær saldoinnlegging. Hvis denne innstillingen er aktivert når lagertellingen/lagermottaket oppdateres, vil det bli opprettet hovedboksposteringer fra Lagermodulen. Hvis hovedboken allerede er oppdatert via saldoinnlegging i hovedboksmodulen, blir lagerkontoen dobbelt oppdatert. Glemmer du å aktivere innstillingen etter at saldoinnlegging er foretatt, eller den blir deaktivert senere, vil det resultere i at det ikke opprettes hovedboksbilag på lagertransaksjoner. Dette kan være kritisk ettersom disse posteringen ikke kan opprettes automatisk i ettertid selv om innstillingen aktiveres. Vi har derfor valgt å adgangsregulere dette valget for å unngå kritiske situasjoner. Det er kun System administrator som har tilgang til denne innstillingen.      
View full article
04-09-2020 10:11 (Updated 04-09-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 214 Views
Det er nå mulig å vise totalverdier på forespørsler. 
View full article
27-05-2020 14:35 (Updated 27-05-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 190 Views
Det er nå mulig å opprette egendefinerte meldinger/varslinger i Visma.net ERP. 
View full article
25-05-2020 11:00 (Updated 26-05-2020)
 • 1 Replies
 • 2 kudos
 • 616 Views
I versjon 8.20 har vi utvidet funksjonaliteten for å sjekke hvem som har adgang og rettigheter til et skjermbilde. 
View full article
24-03-2020 20:20 (Updated 25-03-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 392 Views
Attributter er egenskaper du kan legge inn på kunder, leverandører eller varer. Denne artikkelen viser hvordan det settes opp og brukes. 
View full article
23-05-2016 23:18 (Updated 31-10-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 1300 Views
Denne artikkelen forklarer hvordan man bør håndtere registerverdier (i kostnadsbærere) som ikke lenger skal brukes.
View full article
10-05-2019 14:29 (Updated 30-10-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 350 Views
Har du en bruker som slutter og ikke lenger skal ha tilgang til Visma.net ERP? Denne artikkelen forklarer hvordan du fjerner brukeren fra alle firmaer og tjenester under kunden. 
View full article
13-05-2016 17:56 (Updated 15-10-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 1264 Views
Denne artikkelen beskriver viktig info om valg av land i Visma.net Admin 
View full article
14-08-2019 11:08 (Updated 14-08-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 262 Views
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan endre standard dato i Visma.net ERP. 
View full article
14-08-2019 10:41 (Updated 14-08-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 246 Views
Når du oppretter en bruker i Financial under Settings vil du ha mulighet for å huke av for ulike administratortilganger. Denne artikkelen forklarer de ulike Administratorrollene.
View full article
19-08-2016 18:24 (Updated 15-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 850 Views
Visma kursoversikt