Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I dette brukertipset forteller vi deg hvordan du kan se status på utgående betalinger i Nye Behandle betalinger. Vi viser deg også hvordan du kan korrigere betalinger som har feilet.    For mer informasjon om det nye skjermbildet se Nye Behandle betalinger - Oversiktsartikkel.   Gå til Meny -> Leverandørreskontro -> Behandle betalinger (AP50301S) -> Velg fanen "Status" Betalingstatus   Pågår Samlebetalinger opprettes på bakgrunn av leverandørfaktura. Når forespørselen er behandlet vil statusen være "Sendt til AutoPay" eller "Mislykket".    Sendt til AutoPay Samlebetalingene er opprettet og sendt til AutoPay. Betalingene venter på signering i AutoPay for utbetaling.    Mislykkes En eller flere av betalingene har feilet og må korrigeres. Forespørselen kan åpnes ved å klikke på "Pilen" i kolonnen detaljer.    Arkivert  Forespørslene får status arkivert når en tidsplan er kjørt, men ingen faktura ble behandlet. I dette tilfellet vil antall dokumenter og beløpet være 0. Dersom en forespørsel feiler og må behandles på nytt fra "Klargjør betalinger", vil den opprinnelige forespørselen få status arkivert. Korrigering av utgående betalinger som har feilet Dersom en eller betalinger har feilet, kan du åpne "Detaljer" for forespørselen.      I dette tilfellet har systemet detektert at kontonummeret på leverandøren ikke er et gyldig norsk kontonummer. Ved å klikke på leverandørnummeret, åpnes leverandørkortet og du kan korrigere kontonummeret.   Når korrigeringene er gjort, trykker du "Send på nytt og lukk" nederst i skjermbildet. Betalingen sendes på nytt til AutoPay.     I enkelte tilfeller kan det være feil på fakturaen som ikke enkelt lar seg rette, eller du av ulike årsaker ønsker å få sendt betaling på de fakturaene som ikke feiler videre til AutoPay. Inne i "Detaljer" på betalingsforespørselen har du nå mulighet til å markere fakturaer og fjerne disse fra betalingsforespørselen, slik at resterende fakturaer likevel kan betales.    1. Marker fakturaen du ønsker å fjerne fra betalingsforespørselen  2. Klikk Fjern 3. Klikk Send på nytt og lukk   Fakturaen (i dette eksempelet dokumentreferanse 200010) vil igjen bli tilgjengelig for ny behandling i Klargjør betalinger. Betalingsdokumentet som ble opprettet (i dette eksempelet betalingsreferanse 300004) blir slettet.    Du kan også arkivere hele betalingsforespørselen ved å markere alle fakturaene i forespørselen, og klikk Fjern. Klikk deretter Arkiver og lukk. Hele betalingsforespørselen vil da få status Arkivert, og alle fakturaerene vil igjen bli tilgjengelig for ny behandling i Klargjør betalinger.  
Vis hele artikkelen
22-09-2022 15:01 (Sist oppdatert 16-10-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 852 Visninger
OPPDATERING 17. oktober 2023: Kolonnesøket forbedrer seg basert på tilbakemeldinger vi har fått. Du kan søke etter deler av ord i for eksempel beskrivelsesfelt, hvor det du søker ikke er nødt til å være i riktig rekkefølge. Tidligere anbefalte vi å benytte % mellom ord i søkefeltet, men dette er ikke lenger nødvendig. Du kan se et eksempel på dette her.   I versjon 9.64 har vi lansert en ny måte å søke etter ulike dokumenter på. Den nye søkefunksjonen finner du i mange av listevinduene, og du ser det enkelt av at kolonnene har fått en ny søkeboks under kolonneoverskriften. Eksempler på skjermbilder med ny søkefunksjon er Utgående faktura (AR3010PL), Inngående faktura (AR3010PL), Salgsordrer (SO3010PL) og mange fler. Til og med i egendefinerte forespørsler vil du se den nye søkefunksjonen.   Det nye kolonnesøket erstatter det gamle søkefeltet som tidligere lå øverst til høyre i disse listevinduene. Den nye måten å søke etter dokumenter på lar deg raskt og enkelt selv velge hvilke kolonner du skal søke etter, samt at det går betydelig raskere dersom du har veldig mange dokumenter.   For å søke kan du enkelt markere den hvite boksen under en av kolonnene, skrive inn det du ønsker å søke etter for så å trykke Enter. I bildet nedenfor har jeg i Utgående faktura (AR3010PL) enkelt markert den hvite boksen under Bilagsnr. og fylt ut 0002, samt trykket Enter. Listen vil da vise utgående fakturaer med bilagsnummer som inneholder "0002".    Dersom du trykker på kolonneteksten Fakturanr. vil du kunne endre utvalgsmetode, og for eksempel se på kun fakturaer som starter med "0002".   Etter dette kan jeg også velge å spisse søket enda nærmere, gjennom å for eksempel legge inn "10002" i feltet under Kundenr. Da vil jeg kun få opp fakturaer som inneholder "0002" i fakturanummeret, og som ligger på kundenr. 10002.   I enkelte av kolonnene (for eksempel Type, Status og Dato) vil du kunne filtrere som før dersom du klikker på den hvite boksen under disse kolonnene. I skjermbildet nedenfor har jeg trykket i den hvite boksen under kolonnen Status, og fjernet avmerkningshaken for Åpne fakturaer.    Du kan også enkelt velge å fjerne alle søk/filtre ved å klikke på X-en til venstre for kolonnene.   Eksempel om du ønsker å søke etter deler av en varebeskrivelse: I dette eksempelet har jeg søkt "deksel netphone" og finner da alle varer som inneholder ordene "deksel" og "netphone". Dersom jeg søker "netphone deksel" vil jeg få treff på de samme varene. Dersom du bruker % mellom ordene må ordene være sortert i riktig rekkefølge, og vi anbefaler derfor ikke lengre å bruke %.
Vis hele artikkelen
28-09-2023 15:14 (Sist oppdatert 17-10-2023)
 • 30 Svar
 • 5 liker
 • 3179 Visninger
I enkelte tilfeller ønskes det å oppheve matching f.eks hvis du har matchet en betaling mot feil faktura.
Vis hele artikkelen
19-11-2020 16:03 (Sist oppdatert 23-08-2023)
 • 6 Svar
 • 0 liker
 • 4806 Visninger
Inngående fakturaer dukker ikke opp i bildet for Behandle betalinger.  Hva kan være årsaken til det?   1. Ingen fakturaer dukker opp.  Sjekk at  betalingsmetoden som er knyttet opp på de inngående fakturaene, har hake for Opprett samlebetaling Hent opp aktuell inngående faktura. Under Regnskapsdetaljer ligger det knyttet Betalingsmetode. Hent opp Betalingsmetoden og sjekk at det er satt hake for Opprett samlebetaling under Innstillinger for leverandør. Ved hake for Ikke påkrevd, er det årsak til at postene ikke kommer med.   2. Hent opp aktuell inngående faktura. Under Regnskapsdetaljer ligger det et felt for Betalingskonto. Dette feltet må være fylt ut. Hvis det er blankt, kommer ikke den Inngående faktura med i bildet for Behandle betalinger.     Oppsummert:  Betalingsmetoden må ha hake for Opprett samlebetaling og Betalingskonto må være fylt ut.   
Vis hele artikkelen
28-07-2023 15:19
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 180 Visninger
Dersom du registrerer en inngående faktura kan du under fanekortet Betalingshistorikk få forslag på kreditnotaer og forhåndsbetalinger som automatisk kan matches mot fakturaen du registrerer.   Etter en endring gjort i versjon 9.55 (18. juli) må du sette på en innstilling for at denne funksjonen skal fungere som før. Denne innstillingen finner du ved å gå til Meny -> Leverandørreskontro -> Leverandørinnstillinger og huke på Foreslå kreditnotaer og forhåndsbetalinger før oppdatering.        
Vis hele artikkelen
19-07-2023 08:04 (Sist oppdatert 26-07-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 315 Visninger
Oversikt over brukertips som omhandle Nye Behandle betalinger. 
Vis hele artikkelen
22-09-2022 15:20 (Sist oppdatert 04-07-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 5516 Visninger
Visste du at det er mulig å matche en kreditnota mot en eller flere faktura dersom totalsum å betale blir 0,- fra skjermbilde Behandle betalinger (AP50301S)?    I eksempelet ovenfor har vi en kreditnota og en faktura som til sammen nuller ut hverandre. Dersom vi trykker på Bekreft utbetaling vil kreditnotaen automatisk matches og lukkes mot fakturaen. Matchingen kan også sees under fanekortet Status. En kort stund etter du har matchet disse vil statusen på betalingen være arkivert, og da vil både faktura og kreditnota få status Avsluttet.   En forutsetning for at dette skal være mulig er at innstillingen Behandle fakturaer og kreditnotaer hvor beløpet som skal betales er 0, automatisk er skrudd på i skjermbilde Leverandørinnstillinger (AP101000). I tillegg må kreditnota og faktura(ene) ha samme betalingskonto, betalingsmetode og valuta for å kunne behandles på denne måten.  
Vis hele artikkelen
04-07-2023 12:38 (Sist oppdatert 04-07-2023)
 • 1 Svar
 • 2 liker
 • 785 Visninger
Har du benyttet feil betalingskonto, eller du ønsker å endre betalingsdato på flere Inngående fakturaer, så kan dette gjøres i en enkel operasjon i Behandle betalinger (AP50301S).   Slik går du frem: Marker aktuelle transaksjoner i listen I menyen til høyre over listen, kan du velge Massebehandling, og du får opp valgene  Endre betalingsdato og Endre betalingskonto. Endre betalingdato: Velg ønsket dato og klikk Endre Endre betalingskonto: Velg hvilken betalingskonto du ønsker, og klikk Endre
Vis hele artikkelen
25-04-2023 16:24
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 218 Visninger
I dette brukertipset forteller vi deg hvordan du enkelt gjennomfører en betaling i Nye Behandle betalinger. For mer informasjon om det nye skjermbildet se Nye Behandle betalinger - Oversiktsartikkel.   Gå til Meny -> Leverandørreskontro -> Behandle betalinger (AP50301S) Når du kommer inn i skjermbildet vises alle åpne leverandørfaktura som har forfalt eller forfaller samme dag. De er avhuket som standard og du kan enkelte fjerne et eller flere dokumenter fra betalingen.    Merk at skjermbildet ikke er begrenset til kun en betalingsmetode og betalingskonto. Du kan prosessere samlebetalinger med flere betalingsmetoder og betalingskontoer samtidig. Gjennomføre en betaling 1. Huk av de dokumentene eller leverandørene du ønsker å betale   2. Klikk på "Bekreft utbetaling"     3. Klikk "Bekreft" i vinduet som dukker opp for å opprette en betaling   4. Systemet oppretter nå en eller flere samlebetalingsbunter og sender disse til AutoPay, ved å klikke på fanen "Status" kan du følge med på prosessen   5. Når betalingene har fått status "Sendt til AutoPay", kan den som signerer betalinger gå til AutoPay for siste godkjenning som tidligere     Betalinger som feiler Betalinger som feiler finner du under fanen "Status". Etter å ha rettet opp feilene, kan du gå tilbake hit og klikke "Send betaling på nytt".    Det er anbefalt å sjekke fanen "Status" regelmessig slik at man fanger opp dersom en betaling har feilet. 
Vis hele artikkelen
22-09-2022 15:18 (Sist oppdatert 22-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1487 Visninger
I dette brukertipset beskriver vi de ulike funksjonene i Nye Behandle betalinger. For mer informasjon om det nye skjermbildet se Nye Behandle betalinger - Oversiktsartikkel.   Behandle betalinger Det nye brukergrensesnittet består av fire deler: Filter Tabell Sidepanel Bunntekst Alle åpne leverandørbetalinger som har forfallsdato blir vist og automatisk valgt når du åpner behandle betalinger.   Den nye betalingsprosessen er ikke begrenset til kun en betalingsmetode og betalingskonto. Du kan nå prosessere samlebetalinger med flere betalingsmetoder og betalingskontoer samtidig.   Filterfunksjoner Som standard er "Forfall frem til dato" satt til dagens dato hver gang det nye skjermbildet åpnes. Du kan enkelt endre filter etter eget ønske.   Det er også mulig å fjerne alle dokumenter til betaling for en leverandør, der totalsum av åpne kreditnotaer er større enn totalsum av åpne fakturaer. Denne funksjonen kan benyttes der en kunde har et stort antall leverandører som sender mange kreditnotaer, hvor det resulterer i at den totale summen for kreditnotaene overskrider summen av åpne fakturaer.   Tabell Tabellen oppdaterer seg automatisk basert på filtrene du har satt. Enkelte felter i tabellen kan redigeres direkte: Betalingsdato, Beløp å betale, Betal separat, Kontantrabatt brukt, Merknader og Prioritet.   Du kan klikke deg videre til en leverandør eller et dokument for ytterligere redigering. Ved å klikke på Dokumenttype (punkt 1) åpnes det en forhåndsvisning av betalingsdokumentet i samme vindu. Her vil du også få opp en visning av vedlegget til betalingsdokumentet og kan redigere de samme feltene som i tabellvisningen. Dersom du heller klikker på bilagsnummeret (punkt 2), åpnes betalingsdokumentet i et nytt vindu. Ønsker du å redigere noe på leverandørkortet, kan du klikke på leverandørnavnet (punkt 3), og et skjermbilde med leverandørkortet åpnes i et eget vindu.   Dersom betalingsdokumentet har passert forfallsdato, vil forfallsdato automatisk bli satt til dagens dato.   Kolonnekonfigurasjon Ved å åpne kolonnekonfigurasjon kan du redigere hvilke kolonner som er tilgjengelig i skjermbildet.      Sett hake i de kolonnene du ønsker skal vises. Dersom du ønsker å omorganisere kolonnene dra og flytte de etter eget ønske. Endringene lagres automatisk.  Dokumentene grupperes automatisk basert på leverandør slik at det er enkelt å velge alle / oppheve alle dokumenter fra den gitte leverandøren. Den kan også velge tradisjonelle listevisningen uten gruppering.   Sidepanel  I sidepanelet finner du en oversikt over alle betalingskontoer. Du kan se summen av alle beløp, antall dokumenter og valuta for hver betalingskonto. Du ser hvordan utbetalingene vil påvirke hovedbokssaldoen for betalingskontoen.   Dersom summen av betalingene er større enn disponibel saldo får du et advarsel. Sidepanelet sjekker også oppsettet på betalingskontoen og AutoPay-avtalen, dersom noe ikke stemmer får du beskjed om dette.      Bunntekst Til høyre i bunnteksten finner du knappen for “Bekreft betalinger”. Knappen er grået ut dersom systemet har oppdaget noen avvik. Korriger betalingene med avvik eller utelat de for å tilgjengeliggjøre knappen. Deretter kan du bekrefte betalingene.    Når betalingene er bekreftet opprettes det automatisk en samlebetalingsbunt i "Samlebetalinger" (AP3050PL).   Du kan gå direkte til Visma.net AutoPay for å godkjenne betalingene etter de er bekreftet.   
Vis hele artikkelen
22-09-2022 15:18 (Sist oppdatert 22-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1515 Visninger
I tilfeller der det oppstår feil i dokumentlagringstjenesten , så kan dette medføre at du  mottar fakturaer i Fakturainnboks (AP50604S) uten vedlegg.  Fakturaer der problemet har oppstått finner du som vanlig i status Ny eller Blokkert, og du får en advarsel om at det var har oppstått problem med import av vedlegg. I disse tilfellene kan du hente inn vedleggene på nytt, og slik går du fram:   Åpne Fakturainnboks og  velg status Feil ved vedlegg  Du får da opp en liste over alle fakturaer der det har vært problem med import av vedlegg. Marker en post og velg Rett opp vedlegg eller klikk Rett opp alle vedlegg for å behandle alle postene.  Systemet vi da forsøke å hente vedleggene på nytt. Merk! Dersom du har flere firmaer (multi-branch) så er det kun mulig å rette opp vedlegg på det firmaet som du jobber i. Det vil si at du må åpne aktuelt firma før du velger Rett opp vedlegg.
Vis hele artikkelen
04-05-2021 07:55 (Sist oppdatert 14-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1413 Visninger
I dette brukertipset forteller vi deg hvordan du kan automatisere Nye Behandle betalinger ved å sette opp Tidsplan. For mer informasjon om det nye skjermbildet se Nye Behandle betalinger - Oversiktsartikkel.   Når du benytter Tidsplan vil alle fakturaer med avvik ekskluderes. Når en tidsplan har kjørt, så vises dette under fanen “Status”.    Slik går du frem for å opprette Tidsplan:   Gå til Meny -> Leverandørreskontro -> Behandle betalinger (AP50301S) ->Velg “Flere handlinger” oppe til høyre, og så "Planlegg betalinger" Klikk “Opprett ny tidsplan”, og det legges til en ny linje. Status - indikerer om tidsplanen er På eller Av. Grå indikerer at den er Av og grønn at den er På. Navn - velg ønsket navn. Underenhet - benytter du underenheter, så kan du her velge underenhet eller velge at tidsplanen skal gjelde for alle underenheter.  Betalingsmetode -  velg en spesifikk betalingsmetode, eller velg å kjøre for “Alle betalingsmetoder”. Betalingskonto - velg en spesifikk betalingskonto, eller velg å kjøre for “Alle betalingskontoer”. Du kan kan velge kun de betalingskontoene som er knyttet til valgt betalingsmetode. Frekvens - velg om du ønsker å kjøre “Ukentlig” eller “Daglig”. Valget her avgjør hvilke valg du får i kolonnene “Dag” og “Betalingsdato”. Dag  “Ukentlig” i frekvens - velg hvilken dag du ønsker å kjøre på (mandag-søndag). “Daglig” i frekvens - feltet benyttes ikke. Betalingsdato “Ukentlig” i frekvens - tre alternativer: Alle åpne dokumenter frem til dagens dato Alle åpne dokumenter fram til neste kjøring Alle åpne dokumenter “Daglig” i frekvens - to alternativer Alle åpne dokumenter frem til dagens dato Alle åpne dokumenter   Tidsone - velg hvilken tidssone som skal benyttes. Vi anbefaler nettleserens tidssone.   Status - slå av og på tidsplan. 
Vis hele artikkelen
23-09-2022 15:10 (Sist oppdatert 24-02-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 681 Visninger
Vi har forbedret mulighet for varslinger i Behandle betalinger. Det kan varsles om et betalingsoppdrag har feilet og/eller er vellykket. Et varsel kan være avvik som trengs å korrigeres før betalingen kan sendes på nytt. Du har mulighet for å motta varsel på e-post eller under Varsler i systemet.   Eksempel på varsel mottatt i systemet: Varsel viser forespørselsnr., firma og varseltype.   Varsel ved avvik:   Varsel ved vellykket betaling:   Varsel sendt på e-post kan se slik ut:     Du kan selv definere regler for meldingene. Innstillingen finner du under Behandle betalinger (AP50301S). Velg nedtrekksmenyen Flere handlinger og Meldingsinnstillinger.     1. "Underenhet" velg firma. Du kan velge et eller flere firmaer. 2. "Status" velg hvilke statuser du skal motta meldinger på.  3. Velg om du ønsker å motta statusmeldingen i Meldingssenter, som E-post eller begge deler.  4. Definer frekvens for varslene.      Varsler for "Vellykket" blir gitt umiddelbart.      Varsler på "Avvik" må derfineres under seksjonen "Motta melding når      faktura avviker".  5. Velg om du ønsker å motta avviksmelding i Meldingssenter, som E-post eller begge deler.       
Vis hele artikkelen
14-02-2023 14:42 (Sist oppdatert 20-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 469 Visninger
I versjon 8.21 kan du endre kunde eller leverandør på en eksisterende faktura. 
Vis hele artikkelen
10-05-2020 09:36 (Sist oppdatert 17-01-2023)
 • 2 Svar
 • 3 liker
 • 3187 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du oppretter en forhåndsbetaling til leverandør. 
Vis hele artikkelen
30-04-2018 10:44 (Sist oppdatert 31-10-2022)
 • 2 Svar
 • 3 liker
 • 6649 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en inngående kreditnota (oppretter en Oppjustering), og matcher denne mot den opprinngelige kreditnotaen.   Merk at i denne prosessen skjer det ingen lagerendringer. Hvis kreditnotaen inneholder lagervarer, så vil det ikke opprettes lagertransaksjoner. Da må logistikkmodulen benyttes.   Reversere kreditnota og opprette oppjustering   Gå til Leverandørreskontro -  Inngående faktura (AP3010PL) og velg kreditnotaen det gjelder Klikk på Behandlinger - Reverser.  Skriv en evt. beskrivelse i feltet Beskrivelse. Klikk Oppdater.  Nå har du en Oppjustering i status Åpen, og denne kan du matche mot den inngående kreditnotaen.  Matche Kreditnota mot Oppjustering   Gå til Leverandørreskontro - Leverandørbetalinger (AP3020PL) Åpne aktuell kreditnota Hvis kreditnotaen er i status Åpen, og ikke matchet mot noen faktura, gå direkte til punkt 4. Hvis kreditnotaen er lukket mot en faktura så må matchingen oppheves først. Gå til fanen Betalingshistorikk, marker faktura og klikk Reverser matching.  Gå til fanen Dokumenter til matching. Hvis du har reversert faktura ser du denne med minusbeløp her.  Klikk + for å legge til en linje, og velg dokumenttype Oppjustering. Finn oppjusteringen i feltet Bilagsnr.   Klikk Oppdater. Oppjustering og Kreditnota er matchet og avsluttet, og en eventuelt matchet faktura er i status Åpen og kan behandles videre.
Vis hele artikkelen
31-10-2022 09:45 (Sist oppdatert 31-10-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 848 Visninger
I dette brukertipset forteller vi deg hvordan du aktiverer og kommer i gang med Nye Behandle betalinger. For mer informasjon om det nye skjermbildet se Nye Behandle betalinger - Oversiktsartikkel.   Tildeling av roller For å ta i bruk den nye betalingsprosessen, må personen(e) som skal jobbe i skjermbilde tildeles nye roller. Dette gjøres av en bruker med administratorrettigheter for selskapet i Visma.net Admin.   Vi skiller mellom følgende to roller: Payment processor: Denne rollen gir brukeren rettigheter til å opprette betalinger Payment viewer: Denne rollen gir brukeren leserettigheter Merk at rollene kun gjelder for den nye betalingsprosessen.   For å tildele roller, gjør følgende: Gå til Visma.net Admin Velg "Brukere og roller" øverst i skjermbildet Søk opp brukeren du skal tildele en rolle Pass på at du står på riktig rad for firma du skal tildele roller Bla deg bort til kolonnen "Financials" og tildel ønskede roller Klikk "Lagre og lukk" nederst i skjermbildet Brukeren vil nå motta en e-post med informasjon om at de er tildelt nye roller Skal du tildele rollen til flere personer kan dette gjøres ved å heller velge roller øverst i skjermbildet og deretter riktig firma.      Etter at roller er tildelt og ny betalingsprosess er satt som foretrukket, må alle brukere som skal ha tilgang til skjermbildet logge ut og inn igjen.   Vi anbefaler at du benytter nettleseren Google Chrome når du arbeider i skjermbildet.  
Vis hele artikkelen
22-09-2022 15:19 (Sist oppdatert 03-10-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1071 Visninger
Elektroniske inngående fakturaer mottatt via AutoInvoice vises i Fakturainnboks. Via fakturainnboks kan du opprette fakturabilag for den inngående fakturaen på bakgrunn av den elektronisk mottatte fakturaen. I den forbindelse har vi innstillingen Bruk forfallsdato fra betalingsbetingelser. Denne innstillingen gir deg mulighet til å velge om forfallsdato skal beregnes ut fra leverandørens betalingsbetingelser definert på leverandøropplysningen i Visma.net ERP, eller om forfallsdato registrert på den elektroniske fakturaen skal benyttes.   Innstillingen finner du under Leverandørinnstillinger (AP101000).   Vi ser på et eksempel hvor forfall fra den mottatte fakturaen blir benyttet: 1. Åpne Leverandørinnstillinger (AP101000). 2. Ikke aktiver feltet Bruk forfallsdato fra betalingsbetingelser. Hvis dette ikke er aktivert, betyr det at du benytter forfallsdato fra den mottatte fakturaen. 3. Du mottar en elektronisk faktura fra AutoInvoice hvor forfallsdato er 13.02.2020. 4. Opprett faktura på denne direkte fra fakturainnboks. Forfallsdato blir satt til 13.02.2020.   Vi kan se på et eksempel hvor forfall blir beregnet ut fra leverandørens betalingsbetingelser. 1. På leverandøren er det definert betalingsbetingelse på 30 dager. 2. Åpne Leverandørinnstillinger (AP101000), aktiver Bruk forfallsdato fra betalingsbetingelser. 3. Du mottar en elektronisk faktura fra AutoInvoice hvor forfallsdato er 13.02.2020, men har aktivert at Forfallsdato skal beregnes på nytt ut fra leverandørens betalingsbetingelser. 4. Opprett faktura på denne fra fakturainnboks. Forfallsdato blir satt til 29.02.2020.
Vis hele artikkelen
18-02-2020 11:43 (Sist oppdatert 23-09-2022)
 • 5 Svar
 • 0 liker
 • 4083 Visninger
Regler for Fakturainnboks gjør at fakturaer kan konteres automatisk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du lager regler, og hvordan disse tar effekt. 
Vis hele artikkelen
27-09-2019 15:02 (Sist oppdatert 23-09-2022)
 • 13 Svar
 • 2 liker
 • 9031 Visninger
I det nye skjermbildet til behandle betalinger har vi fått noen tilbakemeldinger fra kunder som opplever de plutselig mister tilgang eller hopper inn og ut fra skjermbildet. Vi anbefaler derfor våre kunder til å bruke Google Chrome, da denne nettleseren støtter den nye versjonen.   Jeg bruker Google Chrome, men samme problem oppstår? Om du er en av dem som bruker Google Chrome, men får denne feilmeldingen, må du tillate nettleseren tredjeparts cookies fra oss.     I Google Chrome: 1. Klikk øverst til høyre på de tre prikkene og bla ned til "Innstillinger" 2. Gå til "Personvern og sikkerhet" og deretter "Informasjonskapsler og andre nettstedsdata"     3. Bla ned til du kommer til "Tilpasset atferd" og ser teksten "Nettsteder som alltid kan bruke informasjonskapsler" og klikk på «Legg til».   4. Skriv "finance.visma.net" som nettsted og huk av i boksen "Inkludert informasjonskapsler fra tredjeparter på dette nettstedet" og trykk "Legg til".   5. Lukk nettleseren (alle vinduer, dette er veldig viktig!) 6. Start nettleser på ny og logg inn i Visma.net ERP.
Vis hele artikkelen
02-09-2022 12:11 (Sist oppdatert 22-09-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 846 Visninger