Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Denne artikkelen viser deg hvordan du endrer avgiftssats. 
Vis hele artikkelen
01-04-2020 12:05 (Sist oppdatert 24-06-2022)
 • 2 Svar
 • 2 liker
 • 2356 Visninger
Tjenester kjøpt fra utlandet med forholdsmessig fradrag for mva. Ekstrakostnaden for mva som ikke er fradragsberettiget posteres mot kostnadskontoen for tjenesten. Hva trenger vi av avgiftsnummer?
Vis hele artikkelen
07-06-2018 09:41 (Sist oppdatert 29-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1358 Visninger
I dette brukertipset viser vi deg hvordan du validerer og sender inn mva-melding fra 2022. Fremgangsmåten er i stor grad lik som tidligere. Nytt er merknader og vedlegg på linjenivå samt mulighet for validering før innsending.   Prosessen er kort fortalt som følger: Første steg er “Klargjør avgiftsrapport” (TX501000). Vi anbefaler å foreta avstemming etter at avgiftsoppgaven er klargjort.  Til avstemming kan du bruke forespørslene “Hovedbokstransaksjoner med mva” (TX40500S) og “Avgiftskontroll - detaljer” (TX40400S). Avstemming vil vi ikke bli gjennomgått i dette bruketipset. Når avstemming er gjennomført kan du validere og deretter levere mva-melding fra skjermbildet “Behandle avgiftsrapport” (TX502000). Nedenfor gjennomgår vi klargjøring- og behandling av avgiftsrapporten. Ønsker du å se opptak fra webinar hvor vi gjennomgår prosessen, kan du klikke her.    Klargjør avgiftsrapport Gå til Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Klargjør avgiftsrapport (TX501000): Velg riktig avgiftsleverandør, dette er i de fleste tilfeller “49999 - Merverdiavgift Skatte- og avgiftsregnskap” Velg rapporteringsperiode, siste åpne periode hentes automatisk  Huk gjerne av for “Skjul rader uten beløp” slik at du kun ser de linjene hvor det er transaksjoner  Klikk “Klargjør avgiftsrapport” og du tas nå automatisk videre til skjermbildet Behandle avgiftsrapport (TX502000).    Dersom du får advarsel om at det finnes uoppdaterte dokumenter når du klikker “Klargjør avgiftsrapport”, bør du ta stilling til disse før du går videre.      Klikk derfor nei, og velg “Uoppdaterte dokumenter” øverst i skjermbildet.     Rapporten “Alle uoppdaterte dokumenter med mva” åpnes i en ny fane. I eksempel under finnes det 1 oppdatert utgående faktura. Du kan klikke deg direkte inn på denne for og se nærmere på hvorvidt den skal oppdateres eller ikke.      Når du har gjennomgått de uoppdaterte dokumentene kan du lukke rapporten og fortsette i skjermbildet Klargjør avgiftsrapport (TX501000). Klikk “Klargjør avgiftsrapport” på nytt.    Behandle avgiftsrapport Du tas direkte til dette skjermbildet etter å ha klargjort avgiftsrapporten i forrige steg. Du kan også nå det fra Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Behandle avgiftsrapport (TX502000).   Kontroller at “Avgiftsleverandør” og “Rapporteringsperiode” er utfylt. Du kan klikke deg inn på hver enkelt linje for å se hvilke transaksjoner som er inkludert dersom du ønsker det. Du kan også legge inn kommentarer og vedlegg på linjenivå. Kommentar er blant annet et krav ved bruk av koder for justering og tilbakeføring.   Vi anbefaler at du avstemmer avgiftsrapporten før du går videre med validering og levering. Til avstemming kan du bruke forespørslene “Hovedbokstransaksjoner med mva” (TX40500S) og “Avgiftskontroll - detaljer” (TX40400S) som du finner fra Meny -> Flere valg -> Avgifter.   Når avgiftsrapporten er avstemt kan du klikke på “Valider” for å få kontrollert mva-meldingen mot Skatteetaten.      Du tas videre til Visma.net AutoReport. Første gang du skal validere eller sende inn mva-melding for 2022, må du logge inn via ID-porten (Altinn).     Etter å ha logget inn klikker du “Valider rapporten”.     Rapporten sendes til validering, for å se status klikk “Se rapporteringsstatus her”.     I eksempelet nedenfor ble mva-meldingen avslått av Skatteetaten. For å se tilbakemeldingen kan du klikke på “Last ned tilbakemelding”.   I dette tilfellet ble mva-meldingen avvist fordi det på avgiftskode 31 er benyttet motsatt fortegn for grunnlag og utgående merverdiavgift.     Lukk Visma.net AutoReport og gå tilbake til “Behandle avgiftsrapport” (TX502000). I skjermbildet ser vi at grunnlaget og beløpet er negativt for avgiftskode 31.     Vi må derfor undersøke årsaken til at beløpet for utgående avgift er negativt. Normalt skulle det vært positive verdier.    For å korrigere må du annullere avgiftsrapporten fra “Behandlinger -> Annuller rapport” øverst i skjermbildet. Etter å ha foretatt korreksjon må du klargjøre avgiftsrapporten på nytt.    Dersom det er korrekt at beløpet skal være negativt, må du legge til en merknad på linjen ved å klikke på notisikonet.      Husk å lagre øverst i skjermbildet etter å ha lagt inn en merknad.     Vi kan nå validere på nytt som beskrevet over, denne gangen blir mva-meldingen godkjent.     Når mva-meldingen har bestått valideringen kan du klikke “Avslutt periode” øverst i skjermbildet og deretter “Send”. Husk at det kun er "Hovedrapport" som er gyldig fra 2022, "Tilleggsrapport" og "Korrigert rapport" skal kun brukes i 2021.      Du tas videre til AutoReport hvor du signerer og sender inn mva-meldingen. Dette foregår på samme måte som ved validering.   Betalingsinformasjon finner du i Visma.net AutoReport etter av mva-meldingen er sendt inn og godkjent.     Husk at du må ha en av følgende roller i Altinn for å kunne sende inn: Regnskapsmedarbeider Regnskapsfører uten signeringsrett Revisormedarbeider Ansvarlig revisor For å kunne signere en mva-melding må du ha en av følgende roller: Begrenset signeringsrett Regnskapsfører med signeringsrett
Vis hele artikkelen
15-03-2022 09:51 (Sist oppdatert 15-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1724 Visninger
Ved oppdatering av avgiftsoppsettet i versjon 8.76 har vi terminert gamle avgiftsnummer. Vi har lagt til nye som peker til riktig rapporteringsgruppe på avgiftsrapporten. Avgiftskoder og avgiftssoner er uforandret.    Egendefinerte avgiftsnummer er ikke oppdatert, dette må gjøres manuelt for at det skal rapporteres riktig i 2022. Oppdateringen må gjøres før du tar i bruk kodene på nyåret. Typiske tilfeller hvor det er opprettet egne koder og nummer, er ved bruk av forholdsmessig fradrag.    Enkelte har eget avgiftsoppsett for å kunne rapportere merverdiavgift til flere land. Vi har ingen standardløsning for dette. Det er derfor ikke mulig å gi et svar på hva som gjelder i de ulike tilfellene. På generelt grunnlag kan vi si at alt vil fortsette å fungere som før oppdateringen gitt at alt er egendefinert. Med dette mener vi at det er opprettet en egen avgiftsleverandør, avgiftrapport, rapporteringsgrupper og linjer, avgiftsnummer og avgiftskoder. I alle tilfeller anbefaler vi å ta en gjennomgang av oppsettet for å kontrollere at det fungerer som det skal både på bilag i 2021 og 2022. Har du behov for bistand, må du kontakte din Visma-partner.    Er du usikker på om du har egendefinert avgiftskoder eller avgiftsnummer ber vi deg sammenligne med vedlagt oversikt, se side 3 og utover.  Det er to alternativer for håndtering av egendefinerte avgiftskoder og avgiftsnummer:   Alternativ 1 Ta i bruk nye koder og nummer. Legg inn ønsket fradragsberettiget sats  ved bruk av forholdsmessig fradrag.  Endre eventuelt avgiftskode på varer og vareprofil, hvis du erstatter en egendefinert avgiftskode som er angitt på varen eller vareprofilen med en standard kode.   Dette er den anbefalte løsningen dersom du har kun et avgiftsnummer for forholdsmessig fradrag i dag.    Fremgangsmåten er vist i videoen under, ønsker du steg for steg veiledning med bilder kan du trykke på "Vis mer".   Fremgangsmåten for å legge inn fradragsberettiget sats for forholdsmessig fradrag er følgende: Gå til Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Avgifter (TX2050PL) Åpne ønsket avgiftsnummer for forholdsmessig fradrag 1D - Delvis fradrag innenlands inng. mva, høy sats 11D - Delvis fradrag innenlands inng. mva, middels sats 13D - Delvis fradrag innenlands inng. mva, lav sats Legg inn ønsket fradragsberettiget sats på linjene Klikk lagre Benytt tilhørende avgiftskode på inngående faktura når de skal bokføres Husk å endre avgiftskode på varer og vareprofil hvis du har endret til egendefinerte koder tidligere, se fremgangsmåte lengre ned. Alternativ 2 Koble egendefinerte nummer til riktig rapporteringsgruppe. Legg inn ønsket fradragsberettiget sats ved bruk av forholdsmessig fradrag.   Dette er den anbefalte løsningen dersom du har flere avgiftsnummer for forholdsmessig fradrag med samme avgiftssats i dag.    Fremgangsmåten er vist i videoen under, ønsker du steg for steg veiledning med bilder kan du trykke på "Vis mer".       Fremgangsmåten for å koble et egendefinert avgiftsnummer til riktig rapporteringsgruppe er følgende: Gå til Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Avgifter (TX2050PL) Åpne ditt egendefinerte avgiftsnummer Legg til en ny linje med startdato 01.01.2022 Legg inn riktig avgiftssats Legg inn ønsket fradragsberettiget sats Velg riktig rapporteringsgruppe, denne starter med et tall som henviser til SAF-T mva-koden Sammenlign gjerne med et standard avgiftsnummer Klikk lagre Benytt samme avgiftskode som tidligere på inngående faktura Endre avgiftskode på vare Gå til Meny -> Kundereskontro/Leverandørreskontro -> Ikke lagerført vare (IN2020PL) eller Gå til Meny -> Lager -> Lagervarer (IN2025PL) Åpne en vare du ønsker å endre avgiftskode på Et godt tips er å legge til kolonnen "Avgiftskode" i oversikten Velg riktig avgiftskode i rullgardinen "Avgiftkode" Klikk lagre Endre avgiftskode på en vareprofil Vareprofilen benyttes når du oppretter en ny vare. Merk at endring på vareprofilen ikke vil oppdatere eksisterende varer. Gå til Meny -> Kundereskontro/Leverandørreskontro -> Vareprofiler (IN201000) Velg ønsket vareprofil i listen på venstre side Endre ønsket avgiftskode Klikk lagre  
Vis hele artikkelen
21-12-2021 13:10 (Sist oppdatert 14-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 892 Visninger
Opptak og presentasjon fra webinar om ny mva-melding 2022. Vi går igjennom hva du må passe på i forbindelse med den nye versjonen. Nederst har vi også oppsummert de viktigste spørsmålene som kom inn i forbindelse med webinaret.    Agenda Hvordan fungerer avgifter i Visma.net ERP? Hva er nytt i Visma.net ERP? Dette bør alle kontrollere Hva må du være oppmerksom på? Avgiftsfrie firma Firma med gamle avgiftssoner Firma med egendefinerte avgiftskoder eller avgiftsnummer (klikk her for mer info) Firma med avgiftsnummer i konflikt Hva er viktig å huske på ved årsskifte? Endring av innstillinger for fakturaimport (klikk her for mer info) Korrigering, reversering og flytting av faktura Behandling av salgs- og innkjøpsordre fra 2021 Merk at innsending av mva-melding er ikke gjennomgått i dette webinaret. Dette vil bli gjennomgått på et senere webinar.      Dersom du har problemer med å spille av opptaket kan du klikke her for å åpne det i ny fane.  Presentasjonen fra webinaret kan lastes ned her.    Oversikt over avgiftskoder, avgiftsnummer og avgiftssoner kan lastes ned nederst i brukertipset.    Spørsmål og svar Hva gjør jeg med bilag datert i 2021, som gjelder 2022? Bilaget skal bokføres på den datoen som fremkommer av dokumentet. Fakturadato er styrende for hvilken termin mva skal innberettes. Gjelder kostnaden 2022 skal denne periodiseres.  Merk at vi ikke er regnskapsfaglig support og lovmessige spørsmål må avklares med revisor eller skatteadvokat. Se også merverdiavgiftshåndboken utgitt av Skatteetaten. Ved kopiering av bilag fra 2021, vil de få riktige avgiftsnummer når det nye bilaget får dato i 2022? Ja, så lenge det nye bilaget har dato i 2022 kan du bruke funksjonen "Utklippstavle" og kopier/lim inn på et bilag. Vi anbefaler likevel å kontrollere fanen "Avgiftsdetaljer" for å se at riktige avgiftsnummer hentes.  Hvis man venter med å behandle fakturaer for 2022 i fakturainnboks, kan man da vente litt med å endre innstillingene for fakturaimport? Eller er det ved at fakturaen kommer inn i fakturainnboks at innstillingene gjelder? Innstillingene for fakturaimport gjelder på det tidspunktet systemet mottar fakturaen, uavhengig av når du velger å behandle den. Innstillingen bør derfor endres på det tidspunktet hvor du mottar flere fakturaer med dato i 2022 enn 2021.  Hva anbefaler dere at vi gjør hvis vi ikke får behandlet alle inngående faktura med dato fra 2021? Dersom faktura med dato i 2021 er mottatt før du endret på innstillingene for fakturaimport kan disse behandles som normalt. Det er tidspunktet de ble mottatt i systemet som er avgjørende for avgiftsbehandlingen.  Jeg kommer til å fakturere for 2021 i starten av 2022 med dato 31/12, går det greit? Det er ikke noe problem å fakturere i starten av 2022 med fakturadato 31.12.2021. Det er tidspunktet på fakturaen som er avgjørende for hvilket avgiftsnummer som hentes. Fakturaene vil komme med på mva-termin 6-2021 som normalt.  Vi kommer nok til å motta fakturaer datert i 2021 frem til midten av 2022, samtidig som vi også får fakturaer for 2022. Vil det gå greit? Det er ikke noe problem å motta faktura for både 2021 og 2022. Tidspunktet for endring av "Innstillinger for fakturaimport" vil være avgjørende for om faktura fra 2021 eller 2022 feiler i Fakturainnboks. Vi anbefaler å endre innstillingen når flertallet av fakturaene som kommer inn er datert i 2022. På faktura som feiler må avgiftskode legges inn manuelt på linjene.  Repeterende fakturamaler som ble opprettet i 2021 vil også hente riktig avgiftsnummer i 2022? Dersom avgiftskoden på de repeterende fakturaene er koblet til et avgiftsnummer som er gyldig i 2022 vil systemet hente riktig avgiftsnummer. Benytter du standard avgiftskoder har vi ordnet dette for deg. Vi anbefaler likevel at du kontrollerer fanen avgiftsdetaljer når du kjører de første repeterende fakturaene i 2022.  Hvis det ligger ubehandlede inngående faktura fra 2021 i fakturainnboksen, som må flyttes til 2022. Hva anbefaler dere at vi gjør? Dersom kostnaden gjelder 2022 skal faktura normalt bokføres i 2021 og kostnaden periodiseres over til 2022. Dersom du likevel ønsker å flytte denne til 2022 må dato på bilaget endres slik at avgiftsbehandlingen blir korrekt. Det holder ikke å endre på periode på bilaget. Vi gjør oppmerksom på at fakturadato normalt er avgjørende for hvilken avgiftstermin mva skal innberettes. Flytting mellom 2021 og 2022 vil medføre at at mva innberettes på en annen termin enn fakturadatoen og dette kan være lovstridig.  Merk at vi ikke er regnskapsfaglig support og lovmessige spørsmål må avklares med revisor eller skatteadvokat. Se også merverdiavgiftshåndboken utgitt av Skatteetaten. Hva med importer og API, påvirkes det av endringene i mva-meldingen for 2022? Det er vanskelig å gi et eksakt svar her ettersom importscenario og API-integrasjoner kan være satt opp på forskjellig måter. Normalt skal det ikke være noe problem så lenge avgiftskoden på linjene er koblet til et avgiftsnummer som er gyldig for 2022. Tilsvarende hvis det er varenummer som importeres, er varen satt opp med avgiftsbehandling som er gyldig for 2022 skal det fungere.  Vi anbefaler at du kontakter din integrasjonspartner dersom det er usikkerhet rundt dette.  Er det sånn å forstå at dersom vi har satt periode som styrende for mva, så gjelder dette i overgangen mellom 2021 og 2022 / overgangen mellom gamle og nye avg.nummer også? Og da betyr det igjen at vi ikke trenger å endre fakturadato manuelt for å få 2021 fakturaer bokført med riktig kode i 2022? Dersom du har aktivert "Bruk regnskapsperiodens sluttdato som avgiftsperiode, ikke bilagsdato" på avgiftsleverandøren, så vil dette ikke ha virkning på overgangen mellom 2021 og 2022. Det er datoen på dokumentet som vil være avgjørende for hvilke avgiftsnummer som hentes.  Vi gjør oppmerksom på at fakturadato normalt er avgjørende for hvilken avgiftstermin mva skal innberettes. Flytting mellom 2021 og 2022 vil medføre at at mva innberettes på en annen termin enn fakturadatoen og dette kan være lovstridig.  Merk at vi ikke er regnskapsfaglig support og lovmessige spørsmål må avklares med revisor eller skatteadvokat. Se også merverdiavgiftshåndboken utgitt av Skatteetaten. Faktura som er datert 2021, men gjelder 2022 og er periodisert over til 2022, det går vel greit?  Ja, dersom fakturaen er bokført i 2021 og periodisert til 2022 vil avgiftsbehandlingen bli riktig. Datoen på bilaget er avgjørende for hvilke avgiftsnummer som hentes. I dette tilfellet vil mva innberettes på en termin i 2021.  Vi avslutter alltid våre regnskapsperioder 2 virkedager inn i neste måned uavhengig av om det kommer nye bilag. Vi har aktivert funksjonen "Flytt faktura til neste åpne/aktive periode" under Leverandørinnstillinger. Vil faktura fra 2021 som vi mottar i 2022 bli opprettet riktig når vi har denne innstillingen aktiv? Funksjonen "Flytt faktura til neste åpne/aktive periode" fungerer ikke mellom år. Du vil få en feilmelding i Fakturainnboks. Faktura må enten opprettes manuelt i 2022 eller du må tillatte postering på lukkede periode slik at du får behandlet den.  Vi bruker ikke AutoReport i dag fordi vi er fellesregistrert for mva. Hvordan gjør vi det i 2022?  Firma som er fellesregistrert for mva må levere mva-meldingen manuelt i egen portal på Skatteetaten sine nettsider. Mva-meldingen skal ikke leveres i Altinn som tidligere.  Innsending av mva-melding vil bli gjennomgått på et senere webinar. 
Vis hele artikkelen
13-12-2021 14:45 (Sist oppdatert 14-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3448 Visninger
Avgiftsnummer for fakturaimport må oppdateres for at faktura fra 2022 skal få riktig avgiftsbehandling i Fakturainnboks (AP50604S). Vi anbefaler å endre innstillingen når flertallet av fakturaene du mottar er fra 2022. I dette brukertipset viser vi deg hvordan.
Vis hele artikkelen
22-12-2021 13:42 (Sist oppdatert 14-03-2022)
 • 6 Svar
 • 0 liker
 • 3351 Visninger
For å kunne sende mva-melding elektronisk fra Visma.net ERP må AutoReport kobles til Altinn. I dette brukertipset viser vi deg hvordan det gjøres.
Vis hele artikkelen
11-11-2021 09:30 (Sist oppdatert 14-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 990 Visninger
Oversikt over avgiftskoder, avgiftsnummer og tilhørende avgiftssoner som gjelder fra 01.01.2022.
Vis hele artikkelen
02-03-2017 18:21 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4851 Visninger
I forbindelse med nytt avgiftsoppsett for 2022, kan det være enkelte tilfeller hvor transaksjoner med MVA ikke er inkludert i avgiftsrapporten. Dette skyldes som regel gamle avgiftsnummer som ikke lengre er gyldig på bilagene.    Problemet kan ha oppstått dersom: Du har flyttet bilag fra en periode i 2021 til en periode i 2022 uten å endre dato til 2022 på bilaget, enten manuelt eller ved hjelp av "Klargjør for avslutning" (AP50700S) Du har endret på "Ikke gyldig etter" på et eller flere avgiftsnummer Du har bokført bilag i 2022 før du fikk nytt avgiftsoppsett i versjon 8.76 den 12. desember Hvordan vet jeg om dette gjelder meg? Når du klargjør avgiftsrapporten, vil du få et advarsel om manglende konfigurasjon på et eller flere avgiftsnummer. Dette kan skyldes at det finnes bilag i en senere termin hvor avgiftsnummeret ikke lengre er gyldig.    Dette vil ikke ha innvirkning på avgiftsrapporten for 2021 og du kan levere som normalt. Du må derimot rette det opp før du leverer for termin 01-2022. Ved levering i 2022 vil avgiftsrapporten feile ved validering.    I eksempelet under er det ført et eller flere bilag i 2022 med avgiftsnummer 14 som er terminert 31.12.2021: Hvordan korrigerer jeg bilagene som har fått feil avgiftsnummer? I skjermbildet "Behandle avgiftsrapport" (TX502000) velger du Behandlinger -> Annuller rapport.     Gå deretter til skjermbildet "Endre utsatte avgiftsnr." (TX40501S). Dette når du kun ved å endre URL-adressen i nettleseren. Du erstatter gjeldende ScreenId med TX40501S og trykker Enter på tastaturet.     I skjermbildet gjør du følgende: Velg "Avgiftsleverandør" 49999 - Merverdiavgift Skatte- og avgiftsregnskap Sett "Avgiftsår" til 2022 Angi avgiftsnummeret du fikk varsel om i feltet "Avgiftsnr." I listen får du opp alle transaksjonene som er ført med det terminerte avgiftsnummeret. I eksempelet under er det 3 faktura med avgiftsnummer 14 i 2022.  Velg avgiftsnummeret du ønsker å endre til i feltet "New Tax ID" Huk av for de du vil endre og klikk "Behandle" eller velg å "Behandle alle" En oversikt over nye og gamle avgiftsnummer finner du her.   Hvis du mangler avgiftsår 2022, må du gå til Avgiftsperioder (TX207000). Velg avgiftsleverandøren og avgiftsår 2022. Deretter klikker du lagre øverst i skjermbildet. Gå tilbake til "Change Suspended Tax ID" (TX40501S) og foreta korrigeringen.     Etter du har endret avgiftsnummer går du til "Klargjør avgiftsrapport" (TX501000) og behandler denne på nytt. 
Vis hele artikkelen
31-01-2022 12:15 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1524 Visninger
Veien til Visma.net Payroll