Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎14-05-2019 12:51
Det kan være flere årsaker til at innbetalinger ikke kommer inn i Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎10-05-2019 18:13
I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon.   Denne kan deretter matches mot korrekt faktura.   Innstillingen for dette finner du i Bankinnstillinger (CA101000)     Her har du 3 valg:   Deaktivert Betalingen blir reversert og faktura gjenåpnes. Systemet fungerer likt som i versjoner før 8.14. Merk: Deaktivert er satt som standard.  Copy original bank transaction Betaling blir reversert, faktura gjenåpnes, og du får en ny transaksjon på  Behandle inngående betalinger (AR305000). Denne kan deretter  matches mot en annen faktura. Dette gjør at historikken til den opprinnelige transaksjonen beholdes.  Unmatch original bank transaction  Betaling blir reversert, faktura gjenåpnes, og eksisterende transaksjon på  Behandle inngående betalinger (AR305000)  gjenåpnes. Denne kan deretter matches mot en annen faktura.    Merk: Dersom du har valgt et av det to siste valgene, og annullerer en manuell betaling (som ikke har blitt behandlet fra Behandle inngående betalinger), vil du bli sendt til Behandle banktransaksjoner (CA306000). Forhåndsbetalinger på Kundereskontro vil kun bli annullert. Fakturanummer blir ikke registrert på transaksjonen som opprettes/gjenåpnes. Dette fordi den da ville forsøkt match mot tidligere faktura.  Eksempel   I dette eksemplet har vi en transaksjon på 5000,- som kan matches mot to ulike fakturaer på to ulike kunder. Vi har valgt innstillingen Copy original bank transaction   Vi velger å matche transaksjonen mot faktura 000005 på Kunde 1 og klikker Behandle.      Så finner vi ut at vi matchet transaksjonen mot feil faktura, og ønsker å endre dette. Vi annullerer kundebetalingen ved å klikke Annuller på fakturaen.      Skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000)  åpnes, og det er opprettet en kopi av transaksjonen som kan matches mot en annen faktura. I vårt eksempel er dette faktura 000006 på Kunde 2.      Hva skjer i bakgrunnen?    Importer inngående betalinger (AR305500) er grunnlaget for hva som blir vist på Behandle inngående betalinger (AR305000) og  blir påvirket av dette.    Hvis velger Copy original bank transaction vil det opprettes et nytt Referansenr. med en ny transaksjon Hvis du velger Unmatch...  vil den originale transaksjonen på det originale Referansenr gjenåpnes (for matching). Merk: På kunde- og leverandørreskontro vil resultatet være likt.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 15:13
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Dersom du startet med Visma.net AutoPay i 2015/2016 eller tidlig 2017 er det sannsynlig at du er på gammelt format. Visma anbefaler generelt alle kunder å gå over til filformater på den nye standarden ISO 20022, da støtte for gamle filformater gradvis vil bli faset ut av bankene.                           Hvilke banker støtter ISO 20022 XML   -Nordea -DnB -Danske Bank -SEB -Nets Sparebankene, Handelsbanken og Eika-bankene benytter Evry eller Nets som meldingssentral. Evry konverterer til ISO 20022-format, så da trenger du per i dag ikke å gjøre noen endringer.                                      Generelle tips ved overgang   Vi anbefaler “clean break”. Dette betyr at dere planlegger slik at dere ikke har betalinger i banken som ikke er forfalt enda når dere flytter over. Bestill både inngående og utgående data i nytt format. Merk deg at dette stort sett krever nye avtaler fra bankene. Avtalene er tilgjengelig under avtaler i Visma.net AutoPay, dersom den ikke er tilgjengelig her må du kontakte banken for å få avtale for ISO 20022.Du vil motta en e-post av Visma eller Banken (avhengig av bank) når nytt format er aktivert. IKKE deaktiver avtalen i Visma.net AutoPay før du har mottatt alle innbetalinger på gammelt format. Du bør avvente ca 1 uke før du deaktiverer gammel avtale og aktiverer ny avtale. Alle innbetalingene som eventuelt kommer på nytt format vil bli lagret i Visma.net AutoPay, og vil komme så fort ny avtale er aktivert. Banken vil nok være behjelpelige med å informere deg om når alt er kommet inn på gammelt format. Deaktiver gammel avtale i Visma.net AutoPay og legg inn ny avtale med informasjon du har mottatt av banken. Under ser du prosedyren for overgang til nytt format hos de ulike bankene   DNB SEB Danske Bank Nordea Nets
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:52
Har du avtale med Nets via AutoPay vil du ikke motta avvisningsmeldinger tilbake fra banken elektronisk i AutoPay.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:48
 Vi har fått flere henvendelser vedrørende overgang til nytt ISO format spesielt vedr DNB og når avtalen inneholder både inn- og utbetalinger. Se hva som må gjøres i den forbindelse i denne artikkelen: http://community.visma.com/t5/Brukertips/DnB-og-ISO20022-stotte/ta-p/30764   Generelt: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Overgang-til-ISO20022/ta-p/31836    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:47
  Nets støtter ISO20022 XML-formatet når man sender utbetalinger og innbetalinger med Visma.net AutoPay.   Her finner du informasjon om hvordan du overfører den gamle avtalen til ny og hvordan du oppretter ny avtale: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Nets-er-na-klare-med-nytt-ISO-format/tac-p/123762#M19  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:39
Forhåndsbetaling sendt fra Financials gjennom AutoPay kan kun gjøres mot en bankkonto som har samme valuta som forhåndsbetalingen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:38
Benyttes Autopay til betalinger må betalingen godkjennes i AutoPay før den sendes til banken. Du kan på AutoPay avtalen definere hvor mange som skal godkjenne betalingen før den sendes til i banken. Det gjør du  ved å gi brukere som skal godkjenne rollen AutoPay Approver. Den som har adgang til å administrere brukere i ditt firma har rettighet til å legge til rollen AutoPay Approver. Vanlige brukere har ikke rettigheter til dette, så kontakt administrator i ditt firma hvis dette er aktuelt.     På avtalen i AutoPay velger du antall godkjennere. Her har vi satt opp 2 godkjennere.       Legg så inn e-postadressene til de som skal godkjenne i feltet "Epostadr til godkjenner(e) i AutoPay".       Ved betaling vil  det nå være 2 brukere som må godkjenne betalingen i AutoPay.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:36
Hvordan gebyrkostnader skal fordeles mellom betaler og mottaker.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:33
Her finner du en artikkel som beskriver Visma.net AutoPay roller:   https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Beskrivelse-av-Visma-net-AutoPay-roller/ta-p/151897
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:32
 Sender du betalinger via Autopay er standard prosedyre at betalingen klargjøres og sendes fra Financials og deretter godkjennes i AutoPay.   Enkelte banker tilbyr også ettergodkjenning i nettbanken. Dvs at betaling går ikke til bank før bruker har logget seg inn i nettbanken og godkjent betalingen der.   Skal ekstra godkjenning i nettbanken aktiveres, MÅ det avtales mellom bank og kunde på bankavtalen som opprettes.    For de banker som tilbyr dette vil feltet "E-postadresse til godkjenner(e) i nettbank" være tilgjengelig på AutoPay avtalen.  Registreres e-postadresse her, vil det gå en mail til denne adressen med varsling om at de har fått betaling som må godkjennes i nettbank. Fylles den ikke ut, er eneste konsekvens at det ikke blir sendt e-post melding om at det ligger godkjenning på vent.   Viser eksempel på DNB da de har dette som et tilbud i sine avtaler og derfor vises dette feltet på AutoPay avtalen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 10:40
På AutoPay siden i community har vi en artikkel som beskriver hvordan du kommer i gang med dette formatet:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:39
Her kommer en statusoppdatering på nytt ISO 20022 betalingsformat mellom Visma.net AutoPay og bankene.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags