Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I dette brukertipset viser vi hvordan du kan føre en faktura på mva for inkassotjenester.      1.Oppretter en inngående faktura hvor kostnaden for inkassotjenesten registreres med avgiftskode 1 og ønsket konto: 2.Gå inn på fliken for Avgiftsdetaljer:  3. Endre avgiftspliktig beløp og avgiftsbeløp jfr faktura:     4.Lagre faktura og faktura vises med informasjonen lagt til i Avgiftsdetaljer:   5.Avgifter totalt og utestående beløp stemmer med oppstillingen på faktura. 6.Oppdater faktura og sjekk regnskapsbunt:  7.Skyldig Lindorff  2361,44 jfr. faktura     Inkassotjeneste 41,15 jfr. faktura     Inngående mva 2320,29 jfr. Faktura   8.Klargjør avgiftsrapport og finner tallene på rett plass:  
Vis hele artikkelen
11-08-2021 14:11 (Sist oppdatert 15-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 436 Visninger
Dersom du mottar en betaling som er større enn faktura du skal matche betalingen mot og ønsker å føre det resterende beløpet mot en bestemt konto kan du følge dette brukertipset. Vi benytter skjermbildet som heter “kundebetalinger” (ScreenID: AR3020PL)    I eksempelet vi bruker her så har du mottatt en betaling på 2 000 000 og skal matche denne betalingen mot to fakturaer på respektive 312 500 og 600 000. Legg fakturaene til ved å trykke på plusstegnet under fanen “dokumenter til matching”. Etter du har lagt inn de har du en tilgjengelig saldo på 1 087 500.      For å føre den tilgjengelige saldoen mot en spesifik konto går du til fanen “regnskapsdetaljer” og velger den ønskede kontoen under “regnskap” og “hovedbokskonto-kunder” (Som standard er konto 1500 valgt). I dette eksempelet bruker vi konto 1550.     Etter dette kan du lagre og oppdatere betalingen. Som du da ser har betalingen status Åpen slik at du på et senere tidspunkt kan føre nye fakturaer på samme betaling. I tillegg finner du bunten under fanen “betalingshistorikk” og som du kan se i eksempelet under så er den tilgjengelige saldoen ført mot konto 1550.     Spol fiktivt frem i tid og si at du nå legger en ny faktura på 100 000 på samme betaling ved å legge den til under “dokumenter til matching”, lagrer og oppdaterer. Det opprettes da en ny hovedbokstransaksjon som fører 100 000 debet fra konto 1550.       
Vis hele artikkelen
31-03-2022 16:13 (Sist oppdatert 01-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 291 Visninger
Ved uttak i reklameøyemed, gaver og til privat forbruk skal det beregnes merverdiavgift. Dette skal innrapporteres på egna mva-koder for uttak. Nedenfor har vi utarbeidet et forslag til hvordan dette kan føres.    For uttak til bruk i egen virksomhet hvor det ikke skal beregnes uttaksmerverdiavgift, se dette brukertipset.   Forebredelse: Opprett egen ordretype Vi anbefaler å opprette en egen ordretype for å enkelt skille mellom uttak og andre salgsordre. Alternativt kan ordretype “IN - Faktura” benyttes.    Gå til Meny ->Salg -> Ordretyper (SO2010PL): Åpne ordretypen “IN - Faktura” og kopier denne Klikk + for å legge til en ny ordretype Gi ordretypen et nummer/bokstavkode f.eks “UT” Lim inn ordretypen IN som du kopierte Endre beskrivelsen til f.eks “Uttak” Klikk Lagre   Før uttaket I eksempel under skal det føres uttak på 100 gjenstander som skal gis ut som gave til kunder. Varene har en kostpris på kr 600,- eks mva og en utsalgspris på 720,- eks mva. Uttaks merverdiavgift skal beregnes av omsetningsverdi for varen. Gå til Meny ->Salg -> Salg (SO3010PL): Opprett en ny salgsordre Velg ordretype “UT” som vi opprettet over Opprett gjerne en egen kunde for “Uttak” Legg til vare på linjene Velg “Klargjør faktura” i menyen Behandlinger Dersom det er snakk om ikke lagerførte varer kan du hoppe over opprettelse av salgsordre og gå direkte til Utgående faktura (AR301000) for å legge inn varene.  På fakturaen endrer du avgiftskode på varene til en av kodene nedenfor og setter salgskonto til 3060 - Uttak av avg. pl. Varer 3U - Uttak av varer og tjenester avgiftspliktig høy sats 31U - Uttak av varer og tjenester avgiftspliktig middels sats 32U - Uttak fisk og maritime viltlevende ressurser 33U - Uttak av varer og tjenester avgiftspliktig lavsats Denne metoden kan også brukes ved uttak av varer til bruk i egen virksomhet. Du fjerner i så tilfelle avgiftskoden fra linjene. Legg til en ny linje hvor du korrigerer varekostnaden, slik at det er kostpris på varene som føres mot 3060 - Uttak av avg. pl. Varer. Beløpet skal være negativt og du skal ikke ha noen avgiftskode. Legg til en ny linje for kostnadsføring av uttaket mot riktig regnskapskonto, denne skal være varekostnaden + uttaksmerverdiavgift. Beløpet skal være negativt og du skal ikke ha noen avgiftskode. Oppdater fakturaen.   Resultatet av føringen over er følgende hovedbokstransaksjon:     Ved uttak av lagervarer vil du også få følgende hovedbokstransaksjon:      
Vis hele artikkelen
28-02-2022 16:22 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 235 Visninger
Ved uttak av varer fra lager til bruk i egen virksomhet skal dette kostnadsføres mot riktig konto. Det føres ikke mva ved denne typen uttak, ettersom mva allerede er beregnet ved innkjøp. Nedenfor har vi utarbeidet et forslag til hvordan dette kan føres.    For uttak i salgs- og reklameøyemed hvor det skal beregnes uttaksmerverdiavgift, se dette brukertipset.   Opprett årsakskoder Første steg er å opprette egne årsakskoder mot de kostnadskontoene og eventuelle kostnadsbærere som du ønsker å føre uttaket mot.   Gå til Meny -> Lager -> Årsakskoder (CS2110PL): Opprett en ny årsakskode Velg en beskrivelse I feltet bruk velger du “Årsak” I feltet konto velger du kostnadskonto Legg inn eventuell kostnadsbærer Feltet salgskonto og kost.b.salg lar du stå tomt Klikk Lagre     Før uttaket Når årsakskodene er opprettet kan du føre uttaket.    Gå til Meny -> Lager -> Lageruttak (IN3020PL): Opprett et nytt uttak Legg inn en beskrivelse  Legg til varene på linjene og sett riktig årsakskode Oppdater uttaket     Resultatet av lageruttaket over er følgende hovedbokstransaksjon:      
Vis hele artikkelen
28-02-2022 16:20 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 197 Visninger
Veien til Visma.net Payroll