Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I versjon 8.18 er det mulig å starte ny Approval-flyt for inngående fakturaer som allerede er godkjent. 
Vis hele artikkelen
19-12-2019 14:02 (Sist oppdatert 13-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1512 Visninger
Inngående fakturaer vil ha ulik status ut fra hvor langt de er kommet i behandlingen. Les mer om det her.
Vis hele artikkelen
22-03-2018 11:58 (Sist oppdatert 29-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1702 Visninger
I versjon 8.15 har vi forenklet hvordan du legger til vedlegg på inngående faktura for sending til Approval. 
Vis hele artikkelen
28-06-2019 14:46 (Sist oppdatert 09-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 858 Visninger
Nå som det er ferie bør du registrere hvem som er din vikar, dvs. hvem som skal godkjenne dine dokumenter når du er på ferie. Slik gjør du: 1. Logg inn i Approval 2. Klikk Innstillinger 3. Klikk Vikar 4. Velg så den personen som skal motta dine dokumenter (gjelder alle typer dokument) Du kan velge mellom tre ulike alternativer: - Inaktiv - Aktiv nå - Aktiv i perioden (datointervall)
Vis hele artikkelen
11-07-2022 10:11 (Sist oppdatert 02-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 344 Visninger
Vi skal se på hvordan du oppretter en flyt der bare "Første godkjenner" som du legger på i ERP/Financials må godkjenne.  På denne måten kan du fritt bestemme fra faktura til faktura hvem som skal godkjenne.   Vi går til flyten i Approval og setter opp 1 trinn. Det er et par ting som er viktig å merke seg. Skal Første godkjenner få lov til å endre/redigere på linjene, da må det hakes av på den valgmuligheten i toppen. Husk at det ikke må hakes av for "Blokker dokumentet hvis ingen godkjenner bli funnet" Sist men ikke minst, opprette en grense og sett på at den godkjenneren på dette trinnet bare skal godkjennes over en viss sum.   Her har jeg satt opp en grense med navn "Fiktiv grense" og verdien på den er 10000. Flyten er satt opp at godkjenner Chri A skal være med å godkjenne faktuarer som da overstiger 10000,-.  Men min bedrift vil aldri motta faktuarer på over 10000,-, så denne grensen er egentlig fiktiv og vil gjøre at Chri A i realiteten ikke er med på flyten.   Merk at de fleste bedrifter har regler på hvordan flyten og godkjennere skal være ut ifra sum på faktura, og det er viktig å følge disse.   Vi skal se på hvordan det blir når vi sender faktura på flyt til Approval. Jeg oppretter en faktura i ERP.   Vi ser summen er på 625,-. Vi legger inn Christian Alne som Første godkjenner på dokumentnivå og sender fakturaen til Approval. Vi ser på flyten at bare Christian er godkjenner. Chri A skal ikke godkjenne fakturaen da summen er under 10000,-   Så selv om vi ikke benytter trinn 1 som er satt opp så må det være opprettet for at flyten skal fungere.  
Vis hele artikkelen
20-06-2022 09:19 (Sist oppdatert 21-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 439 Visninger
Du ønsker gjerne at inngående fakturaer blir godkjent av de rette personene før de blir betalt. Da sender vi fakturaene til Visma.net Approval til de som skal godkjenne.  Men for at de skal ble sendt til de som skal godkjenne så må vi opprette en fakturaflyt i Approval. Det finnes flere måte å sette opp flyt på. Vi skal se på to av de her. Vi begynner med flyt basert på godkjennerliste og etter det ser vi på flyt basert på kostnadsbærere. Flyt basert på godkjennerliste For å få lov til å opprette/vedlikeholde fakturaflyt så må brukeren din ha rollen System Administrator. Når det er klart så kan vi gå til Visma.net Approval - Konfigurasjon - Arbeidsflyter Vi ser det ikke er noen flyt opprettet her på fakturaer, så vi trykker på plusstegnet til høyre for å opprette. Jeg gir så flyten et navn og trykker meg inn på flyten. Vi kommer da hit. Vi velger "Legg til nytt trinn" Så velger vi "listen over godkjennere". Man kan søke opp og legge til den brukeren som skal være godkjenner.  Det kan legges til flere godkjennere her, men merk at fakturaen/trinnet blir godkjent så snart en av de har godkjent.  Vil man at flere må godkjenne fakturaene så kan du legge opp et trinn til der du og legger til en godkjenner.  Fakturaen blir først ferdig godkjent når alle trinnene er godkjente. Godkjenner er lagt til og vi har haket av for at flyten skal være aktiv, og lagret. Her ser vi hvordan flyten blir i Approval. Når det nå sendes faktura fra Visma.net ERP på flyt til Approval så vil fakturaen gå til Christian Alne, som må godkjenne den i Approval under Mine Oppgaver. Flyt basert på Kostnadsbærere En inngående faktura kan inneholde mange linjer, og det kan hende at man ønsker at en person skal godkjenne noen av linjene mens en annen person skal godkjenne resten av linjene. For å få dette til å fungere så kan man bruke Kostnadsbærere til bestemme hvem som skal godkjenne hva. Først så går vi til Approval - Konfigurasjon - Roller Her oppretter jeg en rolle som heter "Godkjenner". Så går vi til Approval - Konfigurasjon - Kostnadsbærere. Avdeling er kostnadsbærergruppen vi skal benytte. Vi trykker på den. Vi trykker på den slik at den blir valgt, og så lagrer vi. Vi går til 2. Tilordne godkjennere. Og så trykker vi på "Legg til kombinasjon av kostnadsbærere". Jeg velger et par av de. Og så står jeg på Avd 1 og trykker på "Tilordne godkjenner". Velger rollen "Godkjenner" som vi opprettet tidligere, søker opp hvem som skal være godkjenner på Avd 1. Jeg legger inn Test Chris som godkjenner her. Vi gjør det samme på Avd 2, men legger inn Christian Alne som godkjenner. Nå skal vi til Approval - Konfigurasjon - Arbeidsflyter. Vi går inn på den eksisterende flyten som vi opprettet i sted. Merk at det går bare an å ha en aktiv fakturaflyt mot Visma.net ERP. Vi ser da at flyten slik vi opprettet den tidligere. Vi må gjøre noen endringer på trinnet/flyten for at det skal fungere basert på kostnadsbærere. I stedet for "listen over godkjennere", så velger vi "Alle godkjennere med denne kostnadsbærer rollen". Og legger inn rollen "Godkjenner". Vi ser at her skal ingen navn/brukere legges inn siden det ikke er noe fast godkjenner, men kommer an på hvilken kostandsbærer som ligger på fakturaen/linjene. I tillegg så må vi hake av for "Godkjenn linjene" nå, siden kostnadsbærere ligger på linjene. Vi oppretter så en inngående faktura i ERP, legger på vedlegg og bruker 01 og 02 som kostnadsbærere på linjene og sender til Approval. Så går vi til Approval - Prossesoversikt og finner fakturaen. Og her ser vi hvordan flyten i Approval blir. Her ser vi at Test Chris og Christian Alne begge må godkjenne. Test Chris siden han er godkjenner for Avd 1 (01), som er kostnadsbæreren på linje 1. Og Christian Alne siden han er godkjenner for Avd 2 (02), som er kostnadsbæreren på linje 2. For å godkjenne så må de begge inn i Approval og gå til "Mine oppgaver".
Vis hele artikkelen
08-06-2022 12:33 (Sist oppdatert 08-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 925 Visninger
Hvis man har aktivert modulen Project Accounting i Visma.net ERP så kan Prosjektleder innkluderes i godkjenningsflyten i Approval. På en inngående faktura kan vi da legge til prosjekt på linjene. Når fakturaen blir sendt til Approval så vil prosjektlederen godkjenne de linjene med hans prosjekt på.  Vi skal se på hvordan vi setter det opp. Vi starter med prosjekt i Visma.net ERP.  Prosjektleder må være fylt ut for at flyten skal fungere. Så skal vi gå til Approval for å opprette flyten. Approval - Konfigurasjon - Arbeidsflyter. Hvis det ikke er opprettet flyt så klikker du på plusstegnet til høyre.  Gir flyten et navn og så trykker du deg inn på flyten. Legg til et trinn der Prosjektleder skal godkjenne. Hak av for "Godkjenn linjene", sett flyten aktiv og lagre. Vi går så tilbake til Visma.net ERP og oppretter en inngående faktura. Vi legger på Prosjekt 000001.  Husk at vedlegg må legges til i Godkjenningsdetaljer. Vi sender så til Approval. I Approval så ser vi på flyten at den går til Prosjektleder Christian Alne. Christian Alne kan nå gå til Mine Oppgaver i Approval for å godkjenne den.
Vis hele artikkelen
08-06-2022 12:24 (Sist oppdatert 08-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 516 Visninger
Godkjennelse fra to personer (4-eye principle) er released 01.02.2021.   Denne funksjon garanterer at et dokument i Approval må godkjennes av minst to forskjellige brukere.   Hvis du aktiverer funksjonen, legges det til et reservetrinn på slutten av arbeidsflyten, der du må definere minst to personer som vil motta dokumentet hvis det bare er godkjent av en person. Hvis en person allerede har gitt sin godkjenning, er den ekskludert fra flyten.   Se denne videoen (svensk) om hvordan du legger til dette trinnet   Vedlagt finner du et (PDF) dokument med en detaljert forklaring hvordan denne funksjonen fungerer.  
Vis hele artikkelen
11-05-2021 22:24
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2428 Visninger
Har du opprettet nye kostnadsbærere i Financials, men de vises ikke i Approval? Denne artikkelen forklarer hvordan du kan løse dette.
Vis hele artikkelen
10-02-2017 19:23 (Sist oppdatert 18-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1516 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan Godkjenningstatus oppdateres på inngående fakturaer, og hvorfor denne prosessen noen ganger tar lenger tid enn ønsket/forventet.
Vis hele artikkelen
23-01-2020 15:02 (Sist oppdatert 15-06-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1399 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan man nå kan sende et dokument på nytt til Approval selv om det allerede er godkjent.  
Vis hele artikkelen
18-02-2020 10:39 (Sist oppdatert 10-05-2020)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 3683 Visninger
I nyeste versjon av Approval har vi lagt til flere kolonner i Oppgaveoversikt.  
Vis hele artikkelen
06-05-2020 14:31 (Sist oppdatert 06-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 932 Visninger
I versjon 8.17 er det mulig å velge at inngående faktura må godkjennes i Approval før den kan oppdateres (bokføres).
Vis hele artikkelen
15-11-2019 12:41 (Sist oppdatert 15-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1295 Visninger
Fra versjon 5 av Visma.net kan du sende en inngående faktura til godkjenning, så kan godkjenner dele opp beløpet mot andre kostnadsbærer eller hovedbokskontoer.
Vis hele artikkelen
14-08-2015 21:00 (Sist oppdatert 20-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1693 Visninger
I versjon 8.13 er det gjort forbedringer i visningen av inngående fakturaer i de ulike listene i Visma.net Approval.
Vis hele artikkelen
17-04-2019 12:35 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1136 Visninger
Det kan hende det oppstår situasjoner der en bruker må godkjenne samme faktura to ganger. Her finner du informasjon for å løse dette.
Vis hele artikkelen
21-06-2018 10:38 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1168 Visninger
Opplever du at du ikke har tilgang til å redigere/endre kontering på dine fakturalinjer på et dokument som er sendt deg for godkjenning i Approval kan du sjekke følgende.
Vis hele artikkelen
10-01-2017 15:58 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1214 Visninger
I versjon 8.15 er det gjort forbedringer under fanen Redigeringsprogram i Visma.net Approval. 
Vis hele artikkelen
25-06-2019 10:07 (Sist oppdatert 03-07-2019)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1060 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan man oppretter en arbeidsflyt med en godkjenner (et steg) i Approval, for å kunne godkjenne fakturaer fra Financials. Artikkelen dekker både arbeidsflyt med spesifikk godkjenner og arbeidsflyt basert på kostnadsbærer (f.eks avdeling).
Vis hele artikkelen
06-12-2016 20:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2375 Visninger