Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I dette brukertipset viser vi deg hvordan du kan definere posteringsdatoen som benyttes på inngående betalinger fra banken. 
Vis hele artikkelen
21-06-2022 16:10 (Sist oppdatert 21-06-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 94 Visninger
Dette er en guide til hvordan du kan aktivere og benytte nye Behandle betalinger.   På bakgrunn av tilbakemelding fra kunder og partnere har vi forbedret prosessen med behandling av utgående betalinger i Visma.net ERP. Det nye skjermbildet er nå tilgjengelig for aktivering av alle våre kunder. I utvikling av det nye brukergrensesnittet har vi blant annet hatt fokus på filtrering, ny funksjonalitet og forbedret hastighet. Vi anbefaler at dere bytter til den nye betalingsprosessen, da klassisk betalingsprosess vil fases ut på sikt. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den nye betalingsprosessen ytterligere, både med tanke på funksjonalitet og hastighet.    Hvordan få tilgang til nye Behandle betalinger? For å få tilgang til funksjonaliteten er det to ting som må være på plass: Ny betalingsprosess må være valgt som “Foretrukket betalingstjeneste” i Leverandørinnstillinger (AP101000) Alle brukere som skal ha tilgang til Behandle betalinger må få tildelt rollene “Payment processor” og/eller “Payment viewer” i Visma.net Admin Valg av foretrukket betalingstjeneste Endring fra klassisk betalingsprosess til ny betalingsprosess, må gjøres av en bruker som har rollen  “Financials Administrator” i Visma.net ERP. For å endre til ny betalingsprosess, gå til  “Leverandørinnstillinger” (AP101 000) og velg “Ny betalingsprosess” i under “Foretrukket betalingstjeneste”. Etter å ha valgt ny betalingsprosess, klikk lagre øverst i skjermbildet. Logg deretter ut og inn for å aktivere tjenesten. Ønsker du å endre tilbake, går du til Leverandørinnstillinger (AP101000) igjen og endrer til “Klassisk” under “Foretrukket betalingsprosess”. Husk å logge ut og inn.   Tildeling av roller For å ta i bruk den nye betalingsprosessen, må personen(e) som skal jobbe i skjermbilde tildeles nye roller. Dette gjøres fra Visma.net Admin. For å få tilgang til det nye skjermbildet, må administratoren legge til en av de følgende rollene basert på brukerens behov:  Payment processor: Denne rollen gir brukeren rettigheter til å opprette betalinger Payment viewer: Denne rollen gir brukeren leserettigheter Merk at rollene kun gjelder for den nye betalingsprosessen.   Behandle betalinger Det nye brukergrensesnittet består av fire deler: Filter Tabell Sidepanel Bunntekst Alle åpne leverandørbetalinger som har forfallsdato blir vist og automatisk valgt når du åpner behandle betalinger. Den nye betalingsprosessen er ikke begrenset til kun en betalingsmetode og betalingskonto. Du kan nå prosessere samlebetalinger med flere betalingsmetoder og betalingskontoer samtidig.   Filterfunksjoner Som standard er “ Forfall frem til dato” satt til dagens dato hver gang det nye skjermbildet åpnes. Du kan  enkelt endre filter etter eget ønske og blant annet filtrere på Leverandør, Betalingsmetode eller Betalingskonto. Det er også mulig å filtrere kun på dokumenter med avvik, for eksempel manglende bankkonto.  Det er også mulig å fjerne alle dokumenter til betaling for en leverandør, der totalsum av åpne kreditnotaer er større enn totalsum av åpne fakturaer. Denne funksjonen kan benyttes der en kunde har et stort antall leverandører som sender mange kreditnotaer, hvor det resulterer i at den totale summen for kreditnotaene overskrid er summen av åpne fakturaer.   Tabell Tabellen oppdaterer seg automatisk basert på filtrene du har satt. Enkelte felter i tabellen kan redigeres direkte: Betalingsdato, Beløp å betale, Betal separat og Prioritet. Du kan kan også klikke deg videre til en leverandør eller et dokument for ytterligere redigering. Dersom betalingsdokumentet har passert forfallsdato, vil forfallsdato automatisk bli satt til dagens dato. Dokumentene grupperes automatisk basert på leverandør slik at det er enkelt å velge alle / oppheve alle dokumenter fra den gitte leverandøren. Den kan også velge tradisjonelle listevisningen uten gruppering.    Kolonnekonfigurasjon Ved å åpne kolonnekonfigurasjon kan du redigere hvilke kolonner som er tilgjengelig i skjermbildet. Sett hake i de kolonnene du ønsker skal vises. Dersom du ønsker å omorganisere kolonnene dra og flytte de etter eget ønske. Endringene lagres automatisk.      Sidepanel  I sidepanelet finner du en oversikt over alle betalingskontoer. Du kan se summen av alle beløp, antall dokumenter og valuta for hver betalingskonto. Du ser hvordan utbetalingene vil påvirke hovedbokssaldoen for betalingskontoen. Dersom summen av betalingene er større enn disponibel saldo får du et advarsel. Sidepanelet sjekker også oppsettet på betalingskontoen og AutoPay-avtalen, dersom noe ikke stemmer får du beskjed om dette.    Bunntekst Til høyre i bunnteksten finner du knappen for “Bekreft betalinger”. Knappen er grået ut dersom systemet har oppdaget noen avvik. Korriger betalingene med avvik eller utelatt de for å tilgjengeliggjøre knappen. Deretter kan du bekrefte betalingene.    Når betalingene er bekreftet opprettes det automatisk en samlebetalingsbunt i Samlebetalinger (AP3050PL). Du kan gå direkte til Visma.net AutoPay for å godkjenne betalingene.    Betalinger som feiler Betalinger som feiler under fanen ” ‘ Historikk ” . Klikk på “ Åpne status for betalingsbehandlinger ” . Skjermbilde “ Behandle betalingsstatus ” (PSGI0001) åpnes automatisk og betalinger som har feilet vil dukke opp her. I skjermbilde kan ulike filtre benyttes. Etter å ha rettet opp betalinger som har feilet, kan du gå tilbake til “Behandle betalinger” og fanen “ Historikk ”. Legg inn forespørselnummeret fra historikk-skjermbildet og klikk deretter “ Send betaling på nytt ”.  Det er anbefalt å sjekke skjermbildet “ Behandle betalingsstatus ” regelmessig slik at man fanger opp dersom en betaling har feilet.    Begrensninger I den første versjonen av den nye betalingsprosessen er det noen begrensninger, som det er viktig å være klar over før du går i gang.    Automatiseringsplaner Per i dag er ikke Automatiseringsplaner støttet. Det betyr at eventuelle eksisterende automatiseringsplaner koblet til det klassiske skjermbildet,  ikke vil generere betalinger når ny betalingsprosess er aktivert fra leverandørinnstillinger. Dersom du er avhengig av automatiseringsplaner for betalinger, bør du fortsette å bruke den klassiske versjonen. Vi jobber med å få på plass dette og anbefaler å bytte til den nye betalingsprosessen allerede nå. Automatiseringsplaner kan settes opp på et senere tidspunkt. Betalinger på tvers av underenheter Ved bruk av underenheter må betalinger opprettes i hver enkelt underenhet. Du velger underenhet ved hjelp av firmavelgeren øverst til høyre. Det er ikke mulig å opprette betalinger på tvers av underenheter i den nye betalingsprosessen. Manuell opplasting av bankfil Ved bruk av manuell opplasting av bankfil (manuell Autopay-avtale) må det settes godkjenner(e) på alle avtalene knyttet til selskapet, dette for å sikre at betalingsoppdraget blir godkjent. 
Vis hele artikkelen
18-03-2022 09:44 (Sist oppdatert 25-03-2022)
  • 24 Svar
  • 2 liker
  • 3129 Visninger
Veien til Visma.net Payroll