Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA i går
Bruker man automatiseringsplaner (tidsplaner) er det viktig at man ikke har flere automatiseringsplaner på samme skjermbilde, som også har like innstillinger. Dette kan føre til at man får importert samme data flere ganger. Et eksempel på dette kan være at en innbetalingsbunt fra Autopay innboks (CA50400S) blir opprettet dobbelt.    På Automatiseringsplaner (M205030) har man oversikt over automatiseringsplanene som er satt opp.     At det ligger en automatiseringsplan to ganger på samme Vindusnr (skjermbilde) er i utgangspunktet ikke noe problem. Problemet oppstår hvis informasjonen som er lagt inn under fanene er identisk for de to automatiseringsplanene.      Hvis man har helt identiske automatiseringsplaner for samme Vindusnr, med identiske innstillinger for de fire fanene vist over, må den ene slettes. Dette gjør du ved å klikke på Vindusnr på den linjen du ønsker å slette.      Klikk deretter på sletteikonet og lagre.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎06-06-2019 11:00
Korrigering av AutoPay-betalinger som er fullført, men som henger i status "Skrevet ut" i Financials.
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
En betalingskonto (CA202000) har fire ulike valg for hva som skal være Standard behandling innbetalinger   Importer fra Autopay (1) Importer fra Autopay og match (2) Importer fra Autopay og behandle (3)  Utelat fra Autopay (4) Hva betyr de ulike valgene?      Merk: uansett valg her kommer innbetalingene inn i Autopay-innboks (CA50400S) med status Ny   Importer fra Autopay   Når denne er valgt havner innbetalingene i skjermbilde Behandle inngående betalinger (AR305000), men ingen behandling blir gjort utover det.    Importer fra Autopay og match   Når denne er på havner innbetalingene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) og programmet vil klikke på Automatisk avstemming. De transaksjonene som har match vil bli matchet og feltet Klar til behandling vil bli avhuket.    Importer fra Autopay og behandle   Når denne er på havner transaksjonene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000), og programmet trykker på Automatisk avvstemming og Behandle. Dette både matcher transaksjonene og behandler (bokfører) dem.      Utelat fra Autopay   Når dette er valgt importeres ikke betalingene automatisk (men kan senere importeres fra Autopay-innboks (CA50400S)  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎05-06-2019 15:41
Vi har flere kunder med leverandører som opererer med flere valuta. Noen ganger er inngående faktura f.eks i EUR, andre ganger i NOK. En av årsakene er at leverandøren har flere lokasjoner. Hvordan håndterer man dette i Visma.net ERP?    Valuta knyttes i utgangspunktet til leverandøren. Man har ett felt på leverandør hvor man legger inn valuta. Men   Hva hvis man mottar faktura i forskjellig valuta fra leverandøren (f.eks noen ganger i EUR og andre ganger i NOK)?  Hva hvis de i tillegg skal styre hvilke bankkonto betalingen skal betales ut fra, basert på hvilken valuta fakturaen kommer i?   På leverandøren registreres den valuta som vanligvis benyttes. Det første du må gjøre er å huke av for feltet Aktiver valutaoverstyring. Det gir tilgang til å registrere annen valuta enn valutaen leverandøren er satt opp med som standard. Du kan også huke av for Aktiver overstyring av sats hvis du ønsker å overskrive den som kommer automatisk.      Med dette oppsettet kan du registrere bilag i forskjellig valuta.   Ønsker dere i tillegg å ha automatikk mellom valuta og betalingskonto kan dette gjøres ved å opprette en lokasjon pr valuta. I eksempelet under er det opprettet to lokasjoner, en for EUR og en for NOK.     Ser vi nærmere på EUR, og fanen Bankopplysninger ser vi at Betalingsmetode er satt til "2 - Utenlandsbetalinger" og betalingskonto til "1940 - Bankinnskudd EURO". Dette er en betalingskonto i EUR.      På lokasjon Hoved er betalingmetoden "1 - Innenlandsbetalinger" og Betalingskonto er 1920"  (som er NOK konto).     Eksempel:  Registrerer man faktura på lokasjon Hoved ser vi under Regnskapsdetaljer vi at betalingmetoden og konto arves fra lokasjon, i dette tilfellet 1 og 1920 (NOK).      Registrerer man faktura på lokasjon "EUR" ser vi under Regnskapsdetaljer at betalingmetoden og konto arves fra denne lokasjonen, i dette tilfellet 2 og 1940 (EUR).      Merk:  Hvis du kun ønsker å overstyre valuta (og ikke trenger å betale ut fra forskjellig bankkontonummer avhengig av valuta), trenger du ikke å benytte lokasjon. Da holder det å aktivere overstyring av valuta.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎05-06-2019 13:22
Denne artikkelen beskriver nyttig info ang. reversering av driftsmiddel. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎05-06-2019 11:50
Problemstilling   Bunten som opprettes når kunde- eller leverandørdokumenter oppdateres blir liggende med status Ikke postert og tar ikke effekt i regnskapet.     Løsning   På Leverandørinnstillinger (AP101000) og Kundeinnstillinger (AR101000) har du en avhukningsboks som heter Poster automatisk ved godkjenning.    Hvis boksen ikke er avhuket (punkt 1) legges det opp til en ekstra godkjenning etter oppdatering, og bunten får status Ikke postert. For å endre status til Postert må du oppdatere transaksjonene på behandlingen Oppdater transaksjoner (GL501000).     Hvis boksen derimot er avhuket (punkt 2) får bunten status Postert direkte.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-05-2019 12:55
Det er mulig å bokføre innbetaling av en faktura i valuta på en NOK-konto. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎14-05-2019 12:51
Det kan være flere årsaker til at innbetalinger ikke kommer inn i Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎14-05-2019 08:51
  Her ser vi på hvordan en kan legge inn inngående saldo ved oppstart med ERP systemet. Det finnes to metoder å legge inn inngående saldo på. Enten legger en inngående saldo rett i i hovedboken via skjermbilde "Hovedbokstransaksjoner" eller så gjør en det via "Inngående saldo". Viktig å få med seg at disse skjermbildene fungerer svært ulikt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-05-2019 14:06
Denne artikkelen viser den vanligste årsaken til differanse mellom lager og hovedbok. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎10-05-2019 18:13
I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon.   Denne kan deretter matches mot korrekt faktura.   Innstillingen for dette finner du i Bankinnstillinger (CA101000)     Her har du 3 valg:   Deaktivert Betalingen blir reversert og faktura gjenåpnes. Systemet fungerer likt som i versjoner før 8.14. Merk: Deaktivert er satt som standard.  Copy original bank transaction Betaling blir reversert, faktura gjenåpnes, og du får en ny transaksjon på  Behandle inngående betalinger (AR305000). Denne kan deretter  matches mot en annen faktura. Dette gjør at historikken til den opprinnelige transaksjonen beholdes.  Unmatch original bank transaction  Betaling blir reversert, faktura gjenåpnes, og eksisterende transaksjon på  Behandle inngående betalinger (AR305000)  gjenåpnes. Denne kan deretter matches mot en annen faktura.    Merk: Dersom du har valgt et av det to siste valgene, og annullerer en manuell betaling (som ikke har blitt behandlet fra Behandle inngående betalinger), vil du bli sendt til Behandle banktransaksjoner (CA306000). Forhåndsbetalinger på Kundereskontro vil kun bli annullert. Fakturanummer blir ikke registrert på transaksjonen som opprettes/gjenåpnes. Dette fordi den da ville forsøkt match mot tidligere faktura.  Eksempel   I dette eksemplet har vi en transaksjon på 5000,- som kan matches mot to ulike fakturaer på to ulike kunder. Vi har valgt innstillingen Copy original bank transaction   Vi velger å matche transaksjonen mot faktura 000005 på Kunde 1 og klikker Behandle.      Så finner vi ut at vi matchet transaksjonen mot feil faktura, og ønsker å endre dette. Vi annullerer kundebetalingen ved å klikke Annuller på fakturaen.      Skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000)  åpnes, og det er opprettet en kopi av transaksjonen som kan matches mot en annen faktura. I vårt eksempel er dette faktura 000006 på Kunde 2.      Hva skjer i bakgrunnen?    Importer inngående betalinger (AR305500) er grunnlaget for hva som blir vist på Behandle inngående betalinger (AR305000) og  blir påvirket av dette.    Hvis velger Copy original bank transaction vil det opprettes et nytt Referansenr. med en ny transaksjon Hvis du velger Unmatch...  vil den originale transaksjonen på det originale Referansenr gjenåpnes (for matching). Merk: På kunde- og leverandørreskontro vil resultatet være likt.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎10-05-2019 14:32
Denne artikkelen forklarer hvordan man bør håndtere registerverdier (i kostnadsbærere) som ikke lenger skal brukes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎08-05-2019 13:47
Denne rutinen kan brukes til å utligne saldoer når man har en kunde som også er leverandør. Altså en betaling hvor man trekker fra en kunde- eller leverandørfaktura, når kunden og leverandøren er den samme aktøren.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎07-05-2019 15:52
I tidligere versjoner måtte du matche kreditnota mot faktura før du sendte betalingene via AutoPay. Det trenger du ikke lenger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎03-05-2019 10:56
Noen kan oppleve at at transaksjoner ført på en betalingskonto ikke dukker opp på Avstemmingsutdrag (CA302000)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-05-2019 15:00
I versjon 8.13 er det gjort forbedringer i visningen av inngående fakturaer i de ulike listene i Visma.net Approval.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-05-2019 15:00
I versjon 8.13 er det gjort en endring i hvordan kreditnotaer vises i de ulike listene i Visma.net Approval.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 15:13
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 15:12
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp en betalingskonto som kan benyttes når du skal registrere betalinger i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 15:09
Bruker du Autopay med DNB, Nordea, Danske Bank, SEB, eller Sparebank 1, og avtalen er registrert på nytt format (ISO20022), støtter disse elektronisk kontoutskrift.   Merk: ikke alle banker i Sparebank 1-gruppen støtter kontoutskrift. Hør med banken først.  Merk: for DNB og Nordea må du spesifikt be banken om dette, og fylle ut et eget skjema. Kontakt banken på epostadressen nedenfor og be om kontoutskrift til Visma.net Autopay i formatet MT940 (dette konverteres til riktig format i Autopay).   DNB: avtaler.bedrift@dnb.no Nordea: cm.cloud@nordea.no   Elektronisk kontoutskrift innebærer mulighet for å importere kontoutskriften fra banken direkte i Financials (via Autopay). Kontoutdraget inneholder alle transaksjoner, inkl. bankgebyrer, betaling med kort etc. Filene vil altså supplere inn og utbetalingsfilene som importeres.   For at dette skal bli importert til Financials må Elektronisk kontoutskrift være valgt under Velg tjenester (se artikkel om oppsett av Autopay).       NB: bruk av dette forutsetter at man behandler transaksjonene på en viss måte for å unngå at inn og utbetalinger bokføres dobbelt. Dette medfører noe manuelt arbeid, og er beskrevet lenger ned i artikkelen. Det første du bør spørre deg er om du trenger elektronisk kontoutskrift.    Hvis innbetalingsavtalen med banken inkluderer betalinger både med og uten KID, og du har få andre transaksjoner enn utbetalinger fra Financials (f.eks bankgebyrer, kortkjøp etc), anbefaler vi å   ikke  importere   Elektronisk kontoutskrift.   På den måten slipper du å behandle transaksjoner som allerede er importert.  Selv om du ikke huker av for dette vil elektronisk kontoutskrift fortsatt være tilgjengelig i Autopay (under Oversikt - Nedlastninger). Denne vil da kunne ses på ved behov (f.eks ved bankavstemming i Financials).   Hvis du derimot har mange transaksjoner utenom inn og utbetalinger på fakturaer kan det være nyttig å importere Elektronisk kontoutskrift.  Merk: Elektronisk kontoutskrift er ingen god erstatning for komplett innbetalingsavtale. Har du innbetalingsavtale som inkluderer alle betalinger (både med og uten KID) vil denne gi mer informasjon en kontoutskriften, f.eks informasjon om kunden som har betalt. Informasjonen vil riktignok kunne variere mellom banker. Hør evt. med din bank hva som er inkludert. Informasjon i innbetalingsfilen vil uansett være nyttig i avstemmingen. Vi anbefaler derfor en komplett innbetalingsavtale med banken.    Tips: Financials har en god avstemmingsfunksjon som gjør at du enkelt kan legge til transaksjoner som mangler i regnskapet. Dette bør tas med i vurderingen av hvorvidt du trenger kontoutdrag eller ikke. Se artikler om bankavstemming.                                                    Rutine for import    NB: Vi anbefaler å vente med import av kontoutdrag til slutten av måneden, etter at innbetalinger og utbetalinger for måneden er importert og bokført. På den måten kan du matche transaksjonene i kontoutdraget mot allerede bokførte betalinger, og bare bokføre "hullene".    Når Elektronisk kontoutskrift er valgt i Autopay (som nevnt over) vil kontoutdrag komme inn i Autopay-innboks. Merk: her ligger de under meldingstypen Kontoutdrag.   1. Velg denne meldingstypen, status Ny og klikk Behandle alle.     2. Når filene er importert, vil de havne under Bankstyring - Arbeidsområde - Registrering - Behandle banktransaksjoner.    3. Velg betalingskontoen   4. Klikk på Innstillinger for matching. Tøm feltet Referanse/bilagsnr. verdi og legg inn 50 i feltene Dokumentdatoverdi og Kunde/leverandørverdi. Klikk Lagre og lukk Merk: denne innstillingen må gjøres for hver gang man går inn i skjermbildet. Går du ut av det må altså innstillingen settes på nytt.      5. Klikk på Automatisk avstemming. Når dette gjøres vil systemet matche transaksjonene mot allerede bokførte betalinger. Dette vil altså ikke bokføre noe, kun matche transaksjonen mot et eksisterende bilag. Lagre.     6. De som står igjen uten hake må bokføres manuelt. For å gjøre dette, marker linjen og klikk Opprett dokument.   7. Velg aktuell modul. Hvis det f.eks er bankkostnader velger du Bankstyring og deretter aktuell posteringstype, f.eks Bankkostnader. Lagre. I eksemplet under vil transaksjonen bli bokført på konto 8170.        
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags