Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Elektronisk kontoutskrift   Elektronisk kontoutskrift gir deg mulighet for å importere kontoutskriften fra banken direkte i Visma.net Financials (via Visma.net Autopay). Kontoutdraget inneholder alle transaksjoner, inkl. bankgebyrer, betaling med kort etc. Filene vil dermed supplere inn og utbetalingsfilene som importeres.   For at dette skal bli importert til Financials må Elektronisk kontoutskrift være valgt under Velg tjenester (se artikkel om oppsett av Autopay).     Merk: bruk av dette forutsetter at man behandler transaksjonene på en viss måte for å unngå at inn og utbetalinger bokføres dobbelt. Dette medfører noe manuelt arbeid, og er beskrevet lenger ned i artikkelen. Det første du bør spørre deg er om du trenger elektronisk kontoutskrift.    Hvis innbetalingsavtalen med banken inkluderer betalinger både med og uten KID, og du har få andre transaksjoner enn utbetalinger på faktura fra Visma.net Financials (f.eks bankgebyrer, kortkjøp etc), anbefaler vi å   ikke  importere   Elektronisk kontoutskrift .  Selv om du ikke huker av for dette vil elektronisk kontoutskrift fortsatt være tilgjengelig i Autopay (under Oversikt - Nedlastninger - Elektronisk kontoutskrift). Denne vil da kunne ses på ved behov (f.eks ved bankavstemming i Visma.net Financials).   Hvis du derimot har mange transaksjoner utenom inn og utbetalinger på fakturaer kan det være nyttig å importere elektronisk kontoutskrift.  Elektronisk kontoutskrift er ingen god erstatning for komplett innbetalingsavtale. Har du innbetalingsavtale som inkluderer alle betalinger (både med og uten KID) vil denne gi mer informasjon en kontoutskriften, f.eks informasjon om kunden som har betalt. Informasjonen vil riktignok kunne variere mellom banker. Hør evt. med din bank hva som er inkludert. Informasjon i innbetalingsfilen vil uansett være nyttig i avstemmingen. Vi anbefaler derfor en komplett innbetalingsavtale med banken.    Tips: Financials har en god avstemmingsfunksjon som gjør at du enkelt kan legge til transaksjoner som mangler i regnskapet. Dette bør tas med i vurderingen av hvorvidt du trenger elektronisk kontoutskrift eller ikke. Se artikler om bankavstemming.  Rutine for import    Merk: Vi anbefaler å vente med import av elektronisk kontoutskrift til slutten av måneden, etter at innbetalinger og utbetalinger for måneden er importert og bokført. På den måten kan du matche transaksjonene i kontoutdraget mot allerede bokførte betalinger, og bare bokføre "hullene". Vi anbefaler å velge Importer fra Autopay som i feltet Standard behandling for kontoutdrag (les mer om Standard behandling i denne artikkelen). På den måten kan du selv bestemme når de skal matches og behandles.    Når Elektronisk kontoutskrift er valgt i Autopay (som nevnt over) vil dette komme inn i Autopay-innboks. Merk: her ligger de under meldingstypen Kontoutdrag.    1. Velg meldingstypen Kontoutdrag, status Ny og klikk Behandle alle.     2. Gå til Bankstyring - Transaksjoner - Behandle banktransaksjoner.    3. Velg betalingskontoen   4. Klikk på Innstillinger for matching.    5. Tøm feltet Referanse/bilagsnr. verdi og legg inn 50 i feltene Dokumentdatoverdi og Kunde/leverandørverdi. Klikk Lagre og lukk og deretter Lagre i det vanlige skjermbildet.  Merk: denne innstillingen må gjøres for hver gang man går inn i skjermbildet. Går du ut av det må altså innstillingen settes på nytt.      6. Klikk på Automatisk avstemming. Når dette gjøres vil systemet matche transaksjonene mot allerede bokførte betalinger. Dette kan ses under fanen Match med betaling på de aktuelle linjene. Lagre.      7. Klikk Behandle. Systemet vil nå behandle alle transaksjoner som er huket av i kolonnen Klar til behandling. For de transaksjonene som er matchet med betalinger vil systemet linke transaksjonen mot de eksisterende betalingene. For disse vil det altså ikke bokføres noen nye bilag. Lagre.    8. De som står igjen må linkes manuelt. For å gjøre dette, marker linjen(e) og klikk Opprett dokument.   9. Velg aktuell modul. Hvis det f.eks er bankkostnader velger du Bankstyring og deretter aktuell posteringstype, f.eks Bankkostnader. I eksemplet under vil transaksjonen bli bokført på konto 8170 (fra posteringstypen). Lagre.       10. Når de resterende transaksjonene er huket av for Klar til behandling kan du klikke Behandle for å bokføre disse.    Se også Samleside om bankavstemming    De fleste banker som støtter Autopay støtter også elektronisk kontoutskrift (utenom Nets). Ta kontakt med banken din for spørsmål om tilgjengelighet og bestilling. Merk: en forutsetning for å motta elektronisk kontoutskrift er at avtalen er registrert på nytt format (ISO20022)
Vis hele artikkelen
27-11-2017 11:02 (Sist oppdatert 28-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2612 Visninger
Ny funksjonalitet i Behandle betalinger Det er nå mulig å fjerne alle dokumenter til betaling for en leverandør, der totalsum av åpne kreditnotaer er større enn totalsum av åpne fakturaer.    Den nye funksjonen kan benyttes der en kunde har et stort antall leverandører som sender mange kreditnotaer, og hvor dette resulterer i at den totale summen for kreditnotaene overskrid er summen av åpne fakturaer. T idligere har det ikke vært mulighet å avmerke alle dokumenter, kun enkeltvis. Ved å klikke på “knappen” som vist i skjermbildet aktiveres denne funksjonen.      Denne funksjonen gjør det mye lettere for kunder med mange kreditnotaer å benytte nye behandle betalinger.
Vis hele artikkelen
22-02-2022 14:33
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 262 Visninger
Visma tilbyr online grunnkurs i Visma.net ERP (både Finans og Logistikk). I forbindelse med disse har vi laget kursdokumentasjon som kan lastes ned her. 
Vis hele artikkelen
03-06-2020 12:16 (Sist oppdatert 10-02-2022)
 • 2 Svar
 • 1 liker
 • 8444 Visninger
Har postert en inngående faktura mot konto 1130 fordi innkjøpet skal konverteres til driftsmiddel.  Viser seg at innkjøpet allikevel ikke skal aktiveres. Ønsker å fjerne den inngående faktura fra å bli vist i Konverter innkjøp til driftsmidler.   1. Mottar en inngående faktura på innkjøp som skal bli et driftsmiddel.  2. Posterer den inngående faktura mot 1130.  3. Faktura kan behandles i Konverter innkjøp til driftsmidler ( FA504500 ) 4. Det viser seg at det registrerte innkjøpet ikke skal bli et driftsmiddel.  5. Inngående faktura kan korrigeres slik at konto 1130 endres til en kostnadskonto.  6. Den inngående faktura ligger igjen i Konverter innkjøp til driftsmidler, da skjermbildet bare viser debetposteringer.  7. Ønsker å fjerne posten fra Konverter innkjøp til driftsmidler. 8. Huk av for linje og Avstemt og Behandle    
Vis hele artikkelen
08-02-2022 11:12
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 131 Visninger
Kunden har et driftsmiddel som skal økes i verdi, men har ingen åpne faktura i systemet på det. Alle fakturaene har allerede blitt matchet og utlignet mot bank. Kostnaden ligger nå på en balansekonto som han vil ha inn på driftsmiddel 000099. Han ønsker å kreditere konto 1150 og debetere det inn på driftsmiddel 000099, slik at verdien øker.   Hvordan løser vi denne problemstillingen?
Vis hele artikkelen
07-02-2022 11:46
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 201 Visninger
Det er mulig å bokføre innbetaling av en faktura i valuta på en NOK-konto. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
16-05-2018 14:23 (Sist oppdatert 01-02-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 3332 Visninger
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
08-02-2017 18:06 (Sist oppdatert 28-01-2022)
 • 9 Svar
 • 1 liker
 • 9653 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter nytt regnskapsår i systemet ved å generere nye perioder for året.
Vis hele artikkelen
02-01-2017 20:14 (Sist oppdatert 13-12-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2209 Visninger
I versjon 8.73 har vi laget en enklere måte å korrigere utgående faktura på.  Hvis du har opprettet og bokført en utgående faktura, og ser at denne inneholder feil, har du mulighet til å opprette en identisk faktura som du kan endre, samtidig som opprinnelig faktura automatisk blir kreditert. Tidligere måtte dette gjøres i flere steg, og det krevde mange ekstra museklikk.   Slik går du frem: Åpne den utgående fakturaen du ønsker å kreditere (AR301000)  , og klikk Behandlinger - Korriger faktura   Svar Ja på spørsmålet om du ønsker å korrigere faktura. Det opprettes ny en ny utgående faktura i status Balansert , og når du klikker Lagre får denne et nytt fakturanummer. Du ser også en link til opprinnelig faktura. I dette steget ligger opprinnelig faktura fortsatt i status Åpen og du ser en link til Korrigert faktura. Gjør nødvendige endringer på ny faktura, og klikk Oppdater for å bokføre denne i hovedbok. I denne prosessen blir det automatisk opprettet en utgående kreditnota som matches mot opprinnelig faktura, og begge postene ligger som Avsluttet. Så enkelt er det nå å korrigere faktura, men det er noe du bør være oppmerksom på. Hva skjer med vedlegg som er lagt til på opprinnelig faktura? Vedleggene kopieres automatisk til ny faktura.   Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er betalt? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som har en betaling tilknyttet. Det gjelder både hvis fakturaen er delbetalt, fullt betalt eller at betalingen er annullert. Så lenge det eksisterer et betalingsbilag så vil du få denne meldingen.      Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er sendt elektronisk? Den nye fakturaen arver innstillingen til opprinnelig faktura når det gjelder elektronisk sending. Var opprinnelig faktura merket for "Send til AutoInvoice", blir også ny faktura merket for sending til AutoInvoice. Kreditnota som blir opprettet og matchet mot opprinnelig faktura, blir satt til avsluttet. Skal denne sendes elektronisk, må dette gjøres manuelt fra skjermbildet Skriv ut faktura (AR508000) - Send til AutoInvoice. Merk at du må du aktivere "Vis lukkede fakturaer/kredinoter" for å se det avsluttede dokumentet.   Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er tilknyttet salgsordre/leveranse? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som er linket til salgsordre/leveranse.  Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er bokført i en periode som nå er lukket? Hvis du har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000), vil kreditnotaen som opprettes automatisk bli bokført i samme periode som opprinnelig faktura, selv om perioden er lukket. Den nye fakturaen blir opprettet med samme dato og periode, men dette kan overstyres hvis ønskelig.    Hvis du ikke har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000) får du en melding om at fakturaen er bokført i en avsluttet periode, og hvis du fortsetter så vil kreditnotaen bli bokført i neste åpne periode. Hvis du ønsker å bokføre kreditnotaen i samme periode som opprinnelig faktura, kan du klikke Nei på meldingen for å avbryte, sette på innstillingen og så korrigere faktura på nytt.    Tilsvarende skjer hvis opprinnelig utgående faktura er bokført i en periode som er satt som innaktiv:     NB! Samme faktura kan kun bli korrigert en gang.          
Vis hele artikkelen
10-11-2021 07:37 (Sist oppdatert 10-11-2021)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 560 Visninger
Noen leverandører krever at en innkjøpsordre forhåndsbetales. I Visma.net Financials har vi gjort det enkelt å gjøre dette. 
Vis hele artikkelen
15-11-2019 15:50 (Sist oppdatert 13-09-2021)
 • 5 Svar
 • 1 liker
 • 2262 Visninger
1.  Mottar en inngående kreditnota via Autoinvoice til fakturainnboks. 2.  Kreditnota blir til en inngående faktura. 3. XML filen som avsender sender er ikke iht PEPPOL formatet 4. Når CreditNoteTypeCode=381 skal totalsummene oppgis som positive verdier i XML filen:   5. Vi sjekker filen og ser at totalsummene oppgis som negative verdier:   6. Resultatet i dette tilfelle er at AutoInvoice får en kreditnota hvor summene er negative og dette regnes da som en faktura jf. standarden. Dette er ikke noe vi kan overstyre dessverre. 7. Mottaker må ta kontakt med fakturautsteder og be de om å få rettet opp formatet.
Vis hele artikkelen
13-09-2021 11:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 291 Visninger
 Du kan lese om innstillinger generelt for rentenota prosessen her.   Å sende ut rentenota innebærer en kost. Noen avveier kostnaden med å sende ut rentenota på faktura opp mot inntekten/gevinsten av dette. Ønsker du ikke å opprette rentenota hvis beregnet rentebeløp på en faktura er under et gitt beløp, er det mulig å definere.    I eksemplet ønsker vi å opprette rentenota kun hvis beregnet rente på dokumentet er på over kr 50,- Velg Beregn forsinkelsesrente  (AR507000). Vi gjør ingen endring, beregner ut fra  standard oppsett.  Her har vi to fakturaer som er forfalt og ikke betalt. Faktura 1009 gir renter på kr 42,47. Faktura 1010 gir rente på 691,78.   Vi ønsker ikke å beregne/sende ut rentenota hvis rentebeløpet er under kr 50,00 Åpne Forsinkelesgebyrer (AR204500). Velg Belastningsmåte = Prosent med grense og Grenseverdi = 50,00   Beregne forsinkelsesrente på nytt. Nå vises kun poster som har beregnet rente på over beløpsgrensen vi definerte:    
Vis hele artikkelen
13-09-2021 10:54
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 266 Visninger
Visma net ERP støtter ikke 3 valutaer ved betaling.   1. Klienten har basisvaluta NOK. 2. Det er registrert en inngående faktura i PLN.(Polske Zloty). 3. Ved opprettelse av betaling(AP50300S), blir det benyttet  betalingskonto i USD    4. Betalingen blir gjennomført i banken, men ved innlesning av utført betaling til Autopay innboksen feiler det. Følgende feilmelding kommer opp:   5. Dette oppstår fordi betalt beløp i PLN blir omregnet til NOK og ikke til USD i Visma net ERP.    6. Betalingen må da korrigeres slik at betalt beløp omregnet fra PLN til NOK blir justert til at NOK blir erstattet med USD beløpet.    7. Betalingen blir utlignet med inngående faktura og posten med feil i Autopay innboksen kan behandles på nytt og feilmeldingen blir borte.  
Vis hele artikkelen
26-08-2021 15:12
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 431 Visninger
Vi har et bygg som ble tatt i bruk 15. des 2000. Bygget har en levetid på 50 år. Bygget skal avskrives videre i VIsma net ERP fra 01.01 2021  
Vis hele artikkelen
20-08-2021 13:22
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 590 Visninger
Ønsker å opprette en hovedbokstransaksjon med hake satt for Opprett mva - transaksjoner. Ved oppdatering av bunt kommer denne feilmeldingen:      Vi ser på bunten:  Sum debet / kredit er like med 10000, i balanse. På linjenivå står kreditbeløp med bilagsnr BANK 10000 På linjenivå står debetbeløp med bilagsnr KOST  8000 og 2000 Bilagsnr BANK og KOST er ikke i balanse.  Det må være balanse pr bilagsnummer for at oppdatering skal utføres. Bilagets debet / kredit føring har samme bilagsnummer og oppdatering er utført.     
Vis hele artikkelen
05-08-2021 12:33
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 334 Visninger
Utg og inng faktura er registrert i valuta. Ved bokføring blir de omregnet til lokal valuta.  Når det blir gjort utbetaling / innbetaling blir det samtidig avregnet Agio/ Disagio.  Hvis man f.eks ved mnd slutt skal vise hva den faktiske verdien på utestående fakturaer / inngående fakturaer i valuta er på en rapport, kan man bruke valutajustering.  ( det er vel mest vanlig å gjøre dette ved årsavslutning )   NB:  Pr i dag hentes ikke valutakurs inn til systemet i denne rutinen. Det betyr, at hvis du ikke har trigget innhenting av valutakurs (registrert ing / utg faktura)  siden den 15. i mnd og vil kjøre valutajustering pr mnd slutt 30 / 31, vil siste valutakurs hentet være 15. Denne vil da bli benyttet. Sjekk alltid før du kjører rutinen at du har en valutakurs i valuta registeret (CM301000) for den datoen du skal valutajustere.   1. Valutajustering kunde: ( ScreenId=CM505000 ) Velg periode, hvilken valuta dato som skal benyttes,valuta og gi en beskrivelse. Aktuelle utgående fakturaer vil nå komme opp. (bare med status åpne) Det vil da komme en linje pr faktura.  Vi ser her at verdien av fordringene har økt.    Huk av for de som skal revalueres og kjør rutinen.   Nå blir man dratt til: Hovedbokstransaksjoner (GL301000). Bunten er opprettet via Valutabehandlingsmodulen og den skal automatisk reverseres i neste periode.Den er postert.  Trykk på Vis i std / Vis i valuta og du får se beregnet Agio / Disagio. Trykk på reverser bunter: 1 og du får se den reverserte bunten ( 000458 ) av denne bunten (000457)   Den har blitt postert den 1. i neste periode, slik at den midlertidige justeringen er nullet.  Om reverseringen skal skje ved postering eller ved periodeavsluting kan settes i: Hovedboksinnstillinger (GL102000). Ved denne kjøringen var den satt til Ved postering.  NB: Velges Ved periodeavslutning blir ikke  reverseringsbunten kjørt før:  Avslutt regnskapsperiode (GL50300S), kjøres for hovedbok i den perioden som justeringsbunten hører til.    2. Valutajustering leverandør (CM504000), utføres på samme måte som vist for kunde over. Starter her:   
Vis hele artikkelen
29-07-2021 12:52
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 504 Visninger
Brukes ved justering av f.eks bank konto i valuta.  
Vis hele artikkelen
29-07-2021 10:48
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 425 Visninger
Det er mulig å benytte forskjellige bokføringsmetoder når periodiseringsnøkkler opprettes. Vi ser på bokføringsmetodene:  Fleksibelt etter perioder, pro rata etter dager. Fleksibelt etter dager i perioden.
Vis hele artikkelen
29-07-2021 10:04
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 403 Visninger
Dersom du får feilmeldingen under ved sending av fakturaer til Visma.net Autoinvoice, må du sjekke at Mva.reg.nr. er registrert i riktig format både på Firma (CS101500 ) og på Kunde (AR303000):   Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-CO-09]-The Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) shall have a prefix in accordance with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country of issue may be identified. Nevertheless, Greece may use the prefix ‘EL’.   Tilsvarende gjelder om du får feilmeldingen: Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-S-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Standard rated" shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63).   PEPPOL-formatet krever at Mva.reg.nr er angitt i formatet: NO<org.no>MVA, både på Firma og Kunde.   Firma (CS101500 )   Kunde (AR303000)
Vis hele artikkelen
14-05-2021 12:51 (Sist oppdatert 07-07-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 645 Visninger
Ved opprettelse av driftsmiddel, kan du få feilmelding:  Avskrivningsbokperiode ble ikke funnet i systemet.   
Vis hele artikkelen
31-05-2021 09:54 (Sist oppdatert 31-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 402 Visninger
Veien til Visma.net Payroll