avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Visma.net ERP støtter nå å sende PEPPOL BIS 3.0 direkte.
Vis hele artikkelen
07-10-2020 19:29 (Sist oppdatert 22-09-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1845 Visninger
I denne artikkelen forklarer vi hvordan du velger hvilken e-postadresse som benyttes som standard når du sender ordrebekreftelser, plukklister, fakturaer mv. på e-post.
Vis hele artikkelen
27-09-2019 15:58 (Sist oppdatert 15-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 508 Visninger
Noen leverandører krever at en innkjøpsordre forhåndsbetales. I Visma.net Financials har vi gjort det enkelt å gjøre dette. 
Vis hele artikkelen
15-11-2019 15:50 (Sist oppdatert 13-09-2021)
 • 2 Svar
 • 1 Liker
 • 1377 Visninger
Dine idéer er viktige for oss og vi tar alle på alvor. Før du oppretter en idé, bør du se over retningslinjene. Retningslinjer for opprettelse av idéer Husk søkefeltet . Ikke glem å gjøre et søk i Visma Community før du oppretter en ny idé. Vi vil ikke at du skal kaste bort tiden din på å skrive noe som allerede er lagt inn eller har et svar. Skriv et utkast til idéen din.   For å hjelpe alle til å forstå hva du foreslår, er det lurt å skrive ideen i form av en brukerhistorie. Skriv begrunnelsen for idéen din og hvilken verdi dette gir deg og andre som brukere. Jo mer vi vet om ideen din - hvem den er for, hva motivasjonen er og hva selve idéen er, jo mer nøyaktig kan vi prioritere og utvikle den.   Bruk følgende format på brukerhistorien:   Som en [ rolle]  vil jeg ha  [noe]  slik at  [fordelen] .   Beskrivelse av elementene: Rollen: hvem (hvilken type bruker) er funksjonen for? Ansatt, Leder, Tillitsvalgt, Lønnsmedarbeider, Systemansvarlig el. Noe: hva er det du ønsker å gjøre - målet og / eller ønsket? Fordelen: Hvorfor trenger du det - hva ønsker du å oppnå? Hvilken verdi får du fra funksjonen?   Hvis det finnes, legg til ekstra beskrivende eksempler, for eksempel: Skjermbilder, bilder, illustrasjoner etc. NB! Personopplysninger skal ikke fremgå i eventuelle skjermbilder grunnet personvern Eksempler på andre steder eller produkter hvor du har sett funksjonen eller noe liknende   Eksempel: Som en ansatt vil jeg ha oversikt over alle mine vakter og fravær i samme kalender slik at jeg enkelt kan ha en totaloversikt over min egen arbeidssituasjon. Som en leder vil jeg enkelt kunne få oversikt over alle timelister fra mine ansatte og godkjenne disse fra mobil eller webmodul. Og til slutt; ikke glem å bidra med å “stemme/like” og kommentere på idéer du er enig i!
Vis hele artikkelen
13-09-2021 12:21
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 64 Visninger
Status definisjoner og prosess Hver idé er verdifull - vi vil etterstrebe å vurdere hver og en innenfor rimelighetens tid. Idéen må igjennom en prosess for å fastslå hvor mange som ønsker dette, verdien for deg som bruker, levedyktighet og i tillegg passe med Visma sin strategiske retning i å effektivisere forretnings norge. Hver idé vil bli flyttet gjennom en “livssyklus”, beskrevet nedenfor.   Åpen idé - Helt nye idéer som er lagt inn og er klare for kvalitetskontroll av. Når ideen har bestått kvalitetskontrollen flyttes den til “Stem - Vi vurderer”.   Stem - Vi vurderer - Vårt produktteam har gjennomgått idéen og har sjekket at den følger retningslinjene for opprettelse av idéer i Community. Idéen er åpen for kommentarer og stemmer/likes fra andre. Flyttes videre etter 6 mnd.   Akseptert - Ikke planlagt - Idéen er er lagt inn i planene for videre utvikling av produktet. Endringen kan komme i en fremtidig versjon!   Akseptert - planlagt - Idéen er er lagt inn i planene for videre utvikling av produktet. Endringen vil normalt komme i løpet av et år! Noen ganger vil det likevel ta lengre tid eller kunne bli omprioritert.   Prioriteres ikke - Selv om alle idéer har en verdi, er det ikke alle idéer som kan utvikles eller passer for produktets utvikling. Vi vil anbefale å prøve en annen måte å løse dette på eller kanskje en spesialtilpasning ved hjelp av en konsulent vil fungere. Flere av løsningene våre er fleksible og kan tilpasses den enkelte kunde.   Implementert/Løst - Idéer med denne statusen er tilgjengelig i produktet. Se fra hvilken versjon i selve idéen. Sjekk Release-notes for versjonen og/eller brukertips i Community for hvordan du begynner å bruke den. Utvikling av produkter og tjenester i Visma Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre produkter. I Visma over 2000 mennesker  som jobber med utvikling av nye og eksisterende løsninger.   God sikkerhet og personvern for data som lagres i våre systemer er en viktig del av utviklingen av våre produkter. For eksempel med tanke på den nye personvern forordningen, GDPR. En omfattende prosess for å kvalitetssikre våre løsninger gjøres av vårt utviklingsteam.   Vi må ta mange betraktninger når vi velger hva som skal prioriteres og vi må tenke langsiktig. Slik sikrer vi at våre kunder får mest mulig ut av løsningen og at vi er i forkant av den teknologiske utviklingen. I tillegg til at våre produkter alltid følger de lovendringer som kommer.
Vis hele artikkelen
13-09-2021 12:21
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 59 Visninger
1.  Mottar en inngående kreditnota via Autoinvoice til fakturainnboks. 2.  Kreditnota blir til en inngående faktura. 3. XML filen som avsender sender er ikke iht PEPPOL formatet 4. Når CreditNoteTypeCode=381 skal totalsummene oppgis som positive verdier i XML filen:   5. Vi sjekker filen og ser at totalsummene oppgis som negative verdier:   6. Resultatet i dette tilfelle er at AutoInvoice får en kreditnota hvor summene er negative og dette regnes da som en faktura jf. standarden. Dette er ikke noe vi kan overstyre dessverre. 7. Mottaker må ta kontakt med fakturautsteder og be de om å få rettet opp formatet.
Vis hele artikkelen
13-09-2021 11:13
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 27 Visninger
 Du kan lese om innstillinger generelt for rentenota prosessen her.   Å sende ut rentenota innebærer en kost. Noen avveier kostnaden med å sende ut rentenota på faktura opp mot inntekten/gevinsten av dette. Ønsker du ikke å opprette rentenota hvis beregnet rentebeløp på en faktura er under et gitt beløp, er det mulig å definere.    I eksemplet ønsker vi å opprette rentenota kun hvis beregnet rente på dokumentet er på over kr 50,- Velg Beregn forsinkelsesrente  (AR507000). Vi gjør ingen endring, beregner ut fra  standard oppsett.  Her har vi to fakturaer som er forfalt og ikke betalt. Faktura 1009 gir renter på kr 42,47. Faktura 1010 gir rente på 691,78.   Vi ønsker ikke å beregne/sende ut rentenota hvis rentebeløpet er under kr 50,00 Åpne Forsinkelesgebyrer (AR204500). Velg Belastningsmåte = Prosent med grense og Grenseverdi = 50,00   Beregne forsinkelsesrente på nytt. Nå vises kun poster som har beregnet rente på over beløpsgrensen vi definerte:    
Vis hele artikkelen
13-09-2021 10:54
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 19 Visninger
Dersom et firma som allerede benytter Visma.net skal bytte organisasjonsnummer, er det viktig at dette gjøres korrekt. Det å bytte organsisjonsnummer er en større endringsprosess enn kun endringen i Brønnøysundregisteret. Visma.net består av mange tjenester som henger tett sammen og flere av disse er veldig knyttet opp til organisasjonsnummeret.   Firmaets organisasjonsnummer finnes i modulen Visma.net Admin, men å kun endre organisasjonsnummer i dette feltet kan få store konsekvenser.   Visma.net Payroll Et firma som har innsendt A-melding fra Visma.net Payroll, og som skal bytte organisasjonsnummer, må opprette et nytt firma i Visma.net for det nye organisasjonsnummeret, og legge inn opplysningene på nytt.    Forklaringen er opplysninger skal rapporteres på perioden de gjelder, og endringer på innrapporterte opplysninger skal korrigeres i måneden det var innrapportert. Visma.net Payroll vil håndtere retroaktive transaksjoner, og automatisk sende inn A-melding på alle aktuelle perioder. Det er derfor ikke mulig å kun endre organsisasjonsnummeret i Visma.net Admin ved endring av organsisasjonsnummer.   Dette gjelder både dersom Visma.net Payroll benyttes alene som produkt, eller sammen med andre produkter, som f.eks. Visma.net Financials, Visma.net Autopay, Visma.net Autoreport. Benyttes andre produkter i visma.net så gjøres det oppmerksom på at også data på disse produktene må legges inn på nytt.   NB! Husk at ansatte skal rapporteres i A-melding med sluttdato på det opprinnelige organisasjonsnummeret, og innrapporteres det nye organisasjonsnummeret med ny ansattdato.   PS! Er det kun endring i virksomhetsnummer/underenhetsnummer, og organisasjonsnummeret er uendret, så opprettes nytt virksomhetsnummer og knyttes til ansatte i eksisterende firma.   Visma.net Financials Når det kommer til endring av organisasjonsnummer i Visma.net Financials er det større muligheter for at dette kan gjøres uten å opprette en ny firmadatabase/klient. Det eneste som vil bli påvirket, rent systemteknisk, vil være mva-meldingen. Dersom man endrer organisasjonsnummer mellom to terminer, og ikke sender inn noen endringsmelding eller ny mva-melding på tidligere terminer, skal dette kunne fungere fint. Så lenge man oppdaterer ID og passord i Altinn på det nye organisasjonsnummeret, og endrer dette i Visma.net AutoReport (se under), vil dette kunne fungere fint.    Det man må være oppmerksom på er at man ikke må sende inn korrigeringer eller erstatningsmelding for tidligere terminer. Disse vil bli rapportert på det nye organisasjonsnummeret i Altinn og ikke på det gamle, slik at skal rapporteres på.    Visma.net Autopay Et firma som benytter Visma.net Autopay for betaling til leverandører eller ansatte, eventuelt innbetaling fra kunder, må også inngå en ny avtale med sin bankforbindelse på det nye organisasjonsnummeret.    Ny avtale må legges inn i Visma.net Autopay.   Visma.net Autoreport Innsending av rapporter som f.eks. Omsetningsoppgave (MVA) og A-melding skal også foretas på nytt organisasjonsnummer. I Altinn.no er det viktig at alle brukerrettigheter og datasystem registreres inn på det nye organisasjonsnummeret, og at dette legges inn i Visma.net Autoreport.   Endre organisasjonsnummer på kundekort og avtale hos Visma  Ved endring av organisasjonsnummer på kundekortet og avtalen med oss, må en henvendelse med korrekt informasjon sendes inn til kundesenteret@visma.no ⭐     Ved fusjoner Payroll Dersom selskap med organiasjonsnsummer som skal benyttes videre allerede eksisterer som firma i Visma.net, så må de ansatte registreres/importeres inn i det eksisterende firmaet. Ansatte registrert i organisasjonsnummer som ikke lenger benyttes må sluttmeldes, og sendes inn med opphør av arbeidsforhold i A-meldingen.   Dersom selskap med organisasjonsnummer som skal benyttes videre ikke eksisterer som firma i Visma.net, så må firmaet og ansatte opprettes som et nytt firma.   Financials For Visma.net Financials vil det ikke være noen endring i forhold til hva som er beskrevet i kapitellet for Visma.net Financials tidligere i artikkelen. Skal firmaet også benyttes Visma.net Payroll, så vil veiledningen for Visma.net Payroll måtte følges som utgangspunkt.
Vis hele artikkelen
13-08-2021 12:02 (Sist oppdatert 08-09-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 185 Visninger
Denne artikkelen beskriver anbefalt oppsett for epost i Visma.net ERP.
Vis hele artikkelen
12-01-2016 19:24 (Sist oppdatert 07-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1515 Visninger
I versjon 8.62 har vi laget en enklere måte å korrigere inngående faktura på.  Hvis du har opprettet og bokført en inngående faktura, og så ser at denne inneholder feil, så har du mulighet til å opprette en identisk faktura som du kan endre, samtidig som opprinnelig faktura blir automatisk kreditert. Tidligere måtte dette gjøres i flere steg, og det krevde mange ekstra museklikk.    Slik går du frem: Åpne den inngående fakturaen du ønsker å kreditere (AP301000), og klikk Behandlinger - Korriger faktura   Svar Ja på spørsmålet om du ønsker å korrigere faktura. Det opprettes ny en ny inngående faktura i status Balansert , og når du klikker Lagre får denne et nytt bilagsnummer. Du ser også en link til opprinnelig faktura. I dette steget ligger opprinnelig faktura fortsatt i status Åpen og du ser en link til Korrigert faktura. Merk! Allerede nå er den opprinnelige fakturaen fjernet fra betalingsbehandling. Denne vil ikke vises under Behandle betalinger (AP50300S). Gjør nødvendige endringer på ny faktura, og klikk Oppdater for å bokføre denne i hovedbok. I denne prosessen blir det automatisk opprettet en inngående kreditnota som matches mot opprinnelig faktura, og begge postene ligger som Avsluttet. Så enkelt er det nå å korrigere faktura, men det er noe du bør være oppmerksom på. Hva skjer med vedlegg som er lagt til på opprinnelig faktura? Vedleggene kopieres automatisk til ny faktura.   Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er betalt? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som har en betaling tilknyttet. Det gjelder både hvis fakturaen er delbetalt, fullt betalt eller at betalingen er annullert. Så lenge det eksisterer et betalingsbilag så vil du få denne meldingen.      Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er tilknyttet innkjøpsordre? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som er linket til innkjøpsordre.  Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er bokført i en periode som nå er lukket? Hvis du har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000), så vil kreditnotaen som opprettes automatisk bli bokført i samme periode som opprinnelig faktura, selv om perioden er lukket. Den nye fakturaen blir opprettet med samme dato og periode, men dette kan overstyres hvis ønskelig.    Hvis du ikke har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000) får du en melding (foreløpig på engelsk) om at fakturaen er bokført i en avsluttet periode, og hvis du fortsetter så vil kreditnotaen bli bokført i neste åpne periode. Hvis du ønsker å bokføre kreditnotaen i samme periode som opprinnelig faktura, kan du klikke Nei på meldingen for å avbryte, sette på innstillingen og så korrigere faktura på nytt.    Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er bokført i en periode som er satt som Inaktiv? Du får meldingen: Feil: Det oppsto en feil under behandling av feltet Periode verdi 08-2021. Feil i hovedbok: Regnskapsperiode 08-2021 er ikke aktivert.    Du må sette perioden som aktiv igjen for å få korrigert fakturaen.  
Vis hele artikkelen
24-08-2021 11:20 (Sist oppdatert 30-08-2021)
 • 7 Svar
 • 8 Liker
 • 1541 Visninger
Visma net ERP støtter ikke 3 valutaer ved betaling.   1. Klienten har basisvaluta NOK. 2. Det er registrert en inngående faktura i PLN.(Polske Zloty). 3. Ved opprettelse av betaling(AP50300S), blir det benyttet  betalingskonto i USD    4. Betalingen blir gjennomført i banken, men ved innlesning av utført betaling til Autopay innboksen feiler det. Følgende feilmelding kommer opp:   5. Dette oppstår fordi betalt beløp i PLN blir omregnet til NOK og ikke til USD i Visma net ERP.    6. Betalingen må da korrigeres slik at betalt beløp omregnet fra PLN til NOK blir justert til at NOK blir erstattet med USD beløpet.    7. Betalingen blir utlignet med inngående faktura og posten med feil i Autopay innboksen kan behandles på nytt og feilmeldingen blir borte.  
Vis hele artikkelen
26-08-2021 15:12
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 135 Visninger
Vi har et bygg som ble tatt i bruk 15. des 2000. Bygget har en levetid på 50 år. Bygget skal avskrives videre i VIsma net ERP fra 01.01 2021  
Vis hele artikkelen
20-08-2021 13:22
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 138 Visninger
I versjon 8.61 som blir lagt ut tirsdag 17.08.2021 er det en ny funksjon som  gir muligheten til å ikke inkludere faktura-pdf på fakturaer du sender elektroniske via PEPPOL BIS -fakturaformatet.   Tidligere har PEPPOL BIS -fakturaen alltid lagt inn fakturaens pdf. Basert på den europeiske standarden EN16931 kan mottakeren av den elektroniske fakturaen spesifikt be om ikke å få med pdf-en til fakturaen. Dette er nå mulig via innstilling i skjermbildene Kundeprofiler (AR201000) og Kunder (AR303000).   Innstillingen heter Utelat faktura-pdf og er kun synlig når du har aktivert  Aktiver PEPPOL-faktura i skjermbildet Kundeinnstillinger (AR101000).     Nye kunder opprettet med kundeprofil hvor dette er aktivert vil "arve" denne innstillingen. På eksisterende kunder må feltet aktiveres direkte på kunden.              
Vis hele artikkelen
16-08-2021 20:23 (Sist oppdatert 16-08-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 94 Visninger
Har mottatt en faktura fra Lindorff på Mva for tjeneste de har utført. Hvordan bokføre den i Visma net ERP?   1.Oppretter en inngående faktura hvor kostnaden for inkassotjenesten registreres med avgiftskode 1 og ønsket konto: 2.Gå inn på fliken for Avgiftsdetaljer:  3. Endre avgiftspliktig beløp og avgiftsbeløp jfr faktura:     4.Lagre faktura og faktura vises med informasjonen lagt til i Avgiftsdetaljer:   5.Avgifter totalt og utestående beløp stemmer med oppstillingen på faktura. 6.Oppdater faktura og sjekk regnskapsbunt:  7.Skyldig Lindorff  2361,44 jfr. faktura     Inkassotjeneste 41,15 jfr. faktura     Inngående mva 2320,29 jfr. Faktura   8.Klargjør avgiftsrapport og finner tallene på rett plass:  
Vis hele artikkelen
11-08-2021 14:11
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 136 Visninger
Ønsker å opprette en hovedbokstransaksjon med hake satt for Opprett mva - transaksjoner. Ved oppdatering av bunt kommer denne feilmeldingen:      Vi ser på bunten:  Sum debet / kredit er like med 10000, i balanse. På linjenivå står kreditbeløp med bilagsnr BANK 10000 På linjenivå står debetbeløp med bilagsnr KOST  8000 og 2000 Bilagsnr BANK og KOST er ikke i balanse.  Det må være balanse pr bilagsnummer for at oppdatering skal utføres. Bilagets debet / kredit føring har samme bilagsnummer og oppdatering er utført.     
Vis hele artikkelen
05-08-2021 12:33
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 115 Visninger
Utg og inng faktura er registrert i valuta. Ved bokføring blir de omregnet til lokal valuta.  Når det blir gjort utbetaling / innbetaling blir det samtidig avregnet Agio/ Disagio.  Hvis man f.eks ved mnd slutt skal vise hva den faktiske verdien på utestående fakturaer / inngående fakturaer i valuta er på en rapport, kan man bruke valutajustering.  ( det er vel mest vanlig å gjøre dette ved årsavslutning )   NB:  Pr i dag hentes ikke valutakurs inn til systemet i denne rutinen. Det betyr, at hvis du ikke har trigget innhenting av valutakurs (registrert ing / utg faktura)  siden den 15. i mnd og vil kjøre valutajustering pr mnd slutt 30 / 31, vil siste valutakurs hentet være 15. Denne vil da bli benyttet. Sjekk alltid før du kjører rutinen at du har en valutakurs i valuta registeret (CM301000) for den datoen du skal valutajustere.   1. Valutajustering kunde: ( ScreenId=CM505000 ) Velg periode, hvilken valuta dato som skal benyttes,valuta og gi en beskrivelse. Aktuelle utgående fakturaer vil nå komme opp. (bare med status åpne) Det vil da komme en linje pr faktura.  Vi ser her at verdien av fordringene har økt.    Huk av for de som skal revalueres og kjør rutinen.   Nå blir man dratt til: Hovedbokstransaksjoner (GL301000). Bunten er opprettet via Valutabehandlingsmodulen og den skal automatisk reverseres i neste periode.Den er postert.  Trykk på Vis i std / Vis i valuta og du får se beregnet Agio / Disagio. Trykk på reverser bunter: 1 og du får se den reverserte bunten ( 000458 ) av denne bunten (000457)   Den har blitt postert den 1. i neste periode, slik at den midlertidige justeringen er nullet.  Om reverseringen skal skje ved postering eller ved periodeavsluting kan settes i: Hovedboksinnstillinger (GL102000). Ved denne kjøringen var den satt til Ved postering.  NB: Velges Ved periodeavslutning blir ikke  reverseringsbunten kjørt før:  Avslutt regnskapsperiode (GL50300S), kjøres for hovedbok i den perioden som justeringsbunten hører til.    2. Valutajustering leverandør (CM504000), utføres på samme måte som vist for kunde over. Starter her:   
Vis hele artikkelen
29-07-2021 12:52
 • 0 Svar
 • 4 Liker
 • 149 Visninger
Brukes ved justering av f.eks bank konto i valuta.  
Vis hele artikkelen
29-07-2021 10:48
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 108 Visninger
Det er mulig å benytte forskjellige bokføringsmetoder når periodiseringsnøkkler opprettes. Vi ser på bokføringsmetodene:  Fleksibelt etter perioder, pro rata etter dager. Fleksibelt etter dager i perioden.
Vis hele artikkelen
29-07-2021 10:04
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 108 Visninger
Dersom du får feilmeldingen under ved sending av fakturaer til Visma.net Autoinvoice, må du sjekke at Mva.reg.nr. er registrert i riktig format både på Firma (CS101500 ) og på Kunde (AR303000):   Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-CO-09]-The Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) shall have a prefix in accordance with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country of issue may be identified. Nevertheless, Greece may use the prefix ‘EL’.   Tilsvarende gjelder om du får feilmeldingen: Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-S-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Standard rated" shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63).   PEPPOL-formatet krever at Mva.reg.nr er angitt i formatet: NO<org.no>MVA, både på Firma og Kunde.   Firma (CS101500 )   Kunde (AR303000)
Vis hele artikkelen
14-05-2021 12:51 (Sist oppdatert 07-07-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 279 Visninger
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
08-02-2017 18:06 (Sist oppdatert 22-06-2021)
 • 7 Svar
 • 1 Liker
 • 6946 Visninger