Mine områder
Hjelp

Roller i Visma.net - hvilke muligheter gir den enkelte rolle

13-12-2021 08:20 (Sist oppdatert 08-03-2023)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 4075 Visninger

I dette brukertipset tar vi for oss roller som har med HRM området, med tilhørende tjenester.

 

Tjeneste

Rolle

Beskrivelse/Gir tilgang til 

App Store

Integration Administrator

Gir tilgang til Visma App Store. Her finner du firmaer som har ferdige integrasjoner med Visma.net Payroll.

Approval

Absence Approver 2)

Godkjenning av fraværsforespørsler

Expense Approver 2)

Godkjenning av reiseregning/utleggsrefusjoner

System Administrator

Oppsett av Approval, tilordne dokumenter, oversikt over dokumenter godkjent/til godkjenning

System Viewer

Oversikt over dokumenter godkjent/til godkjenning. Med denne rollen kan du ikke endre. En bruker med rollen "System Administrator" skal aldri ha denne rollen i tillegg.

Timesheet Approver 2)

Godkjenning av timelister

AutoPay

AutoPay Accountant

Kansellere betalinger til kreditorer, se oversikt over betalinger til kreditorer

AutoPay Administrator

Oppsett av bankavtale

AutoPay Approver

Godkjenne/Kansellere betalinger til kreditorer, oversikt over betalinger til kreditorer

AutoPay Payroll Accountant

Kansellere betalinger til ansatte, se oversikt over utbetalinger til ansatte

AutoPay Payroll Approver

Godkjenne/Kansellere utbetalinger til ansatte, oversikt over utbetalinger til ansatte

AutoReport

AutoReport User

Oppsett av integrasjon mot Altinn, og sende rapporter til Altinn. 

Calendar

Absence Administrator

Oppsett av innstillinger for fraværsregistrering.

Må også ha denne rollen for å bekrefte betaling i lønnskjøringen. 

Absence Manager 2)

Se og registrere fravær for ansatte bruker er definert som leder for

Absence User 1) 

Se og registrere eget fravær

Employees

Administrator

Oppsett av innstillinger for firma, samt ansatte og deres lønnstransaksjoner

Expense

Expense Company Administrator

Oppsett av innstillinger for reiser- og utleggsrefusjoner

Expense Regular User 1)

Registrering av egne reise- og utleggsrefusjoner

HRM Analytics

Payroll/HR Administrator

Tilgang til alle rapporter og alle ansatte.

Manager

Tilgang til alle data på ansatte denne bruker er satt som leder på i Employees.

Supporting Services

MDM Administrator

Kun internt bruk hos Visma

MDM Viewer

Kun internt bruk hos Visma

Payroll

Read Only

Kun se lønnskjøringer og rapport- virker ikke pr. nå

Read Only Extended

Kun se lønnskjøringer og rapporter, logger og systeminnstillinger - virker ikke pr. nå

Administrator

Oppsett av lønnsarter og innstillinger for lønnskjøring, gjennomgå lønnstransaksjoner og utføre lønnskjøring, samt forberede og skrive ut alle rapporter. 

 

Merk: må også ha rollen Absence Administrator for å bekrefte betaling i lønnskjøringen.

Payslip

Mobile Payslip User 1)

Se mottatte lønnsslipper på mobilapplikasjon

Web Payslip User 1)

Se mottatte lønnsslipper på i Visma.net

Visma.net Time

Time Administrator

Oppsett av innstillinger for timeregistrering

Time Manager 2)

Se og registrere timer og tillegg for ansatte bruker er definert som leder for

Time User 1)

Se og registrere egne timer og tillegg

 

1)  Brukerrolle tildeles automatisk for bruker når  du klikker  på “Lag bruker” på den ansatte.

MERK! Rollene Expense Regular User, Absence User og Time User er avhengig av pakken du har. Les mer her
2)  Brukerrolle tildeles automatisk for bruker når “Lag bruker” benyttes på ansatt, og ansatt er en leder for ansatte.

 

Det finnes flere roller, men disse er da knyttet til våre økonomisystemer.

Her finner du brukertips knyttet til 

Visma.net Financials 

Visma.net Approval

Visma.net Autopay

Relaterte brukertips

Roller som lønningsansvarlig skal ha

 

Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"