Mine områder
Hjelp

Sjekkliste etter Flyttefabrikken

24-10-2022 08:58 (Sist oppdatert 13-04-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2059 Visninger

Etter at du har fått tilgang til firmaet etter migrering til Visma.net Payroll er det viktig at dere gjør en kontroll av overført data. Det vil bli gitt en tilbakemelding på ting som er spesielle for akkurat ditt firma, som dere må ta tak i. I tillegg er det noen standard sjekkpunkter vi oppfordrer til å gjøre en kontroll av. 

 

Her finner dere oversikten over hvilke lønnsdata du kan forvente ved flytting. 

 

Employee

 • Ansatte med mangelfulle verdier havner i "Utkast" i Employee
  • Fyll ut manglende informasjon som er merket med røde utropstegn
  • Faste transaksjoner på ansatte i utkast må registreres manuelt etter at den ansatte er lagret
 • Ansatte som har sluttet som havner i "Utkast" i Employee fordi det tidligere er brukt Visma.net
  • Fyll ut påkrevd informasjon og slett sluttdato på den ansatte. Se spørsmål til support nederst i denne artikkelen for mer informasjon.
 • Stillingsopplysninger
  • Avlønningstype, månedslønn/timelønn, arbeidsforholdstype. Ved mange ansatte kan ansattrapportene i HRM Analytics være nyttige
 • Arbeidstidsordning
  • Påvirker hvordan timesaqtsne / overtidssatsen blir beregnet
 • Hittilverdier
  • Ligger på den ansatte i Employee | Transaksjoner |inngående saldo.
  • Merk at det kun er feriepenger i år/i fjor, feriepenger alderstillegg i år/i fjor, elektronisk kommunikasjon, fagforeningstrekk som blir overført.
  • Et tips kan være å bruke Transaksjoner, detaljert under rapporter i Payroll og filtrere på de ulike IS-lønnsartene.
 • Faste transaksjoner
  • Ligger på den ansatte i Employee | Transaksjoner | Faste transaksjoner.
  • Listen av lønnsarter som blir sendt ved tilbakemelding er en indikator på hvilke faste transaksjoner som har blitt flyttet. Finnes ikke lønnsarten i denne listen betyr det at den faste transaksjonen ikke har blitt overført.
 • Kontotyper
  •  Kontroller at kontotyper har blitt koblet mot en konto. Spesielt viktig er det at disse kontotypene har konto: 
   • 22000 - Skyldig arbeidsgiveravgift
   • 22100 - Skylding arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
   • 24000 - Skyldige feriepenger
   • 31000 - Påløpte feriepenger
   • 40000 - Arbeidsgiveravgift
   • 41000 - Avsatt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
 • Regnskapsbilaget
  •  Sammenlign kontering mot regnskapsrapport i tidligere lønnssystem, og utfør nødvendige korrigeringer på aktuelle lønnsarter i Payroll og/eller under kontotyper i Employee.
 • Lønnsarter i 800XXX-serien
  • Disse er opprettet i migreringsprosessen. Lønnsartene finner du i Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter.

 

Expense

 • Standard diett-, kjøre og utleggstyper blir koblet til en standard lønnsart gjeldende for Visma.net Payroll som da bestemmer utbetaling, beregning, kontering og rapportering. 
 • Kjøre- og Utleggstyper som er opprettet i tillegg til disse standardtypene vil ikke være koblet til en lønnsart, og dette må utføres før ansatte registrerer reiseregninger. 
 • Husk at man trenger en lønnsart pr. forskjellig regnskapskonto som ønskes spesifisert, ettersom verdiene debetkonto/kreditkonto på utleggstyper ikke har noen funksjon mot Visma.net Payroll.

 

Calendar 

 • Kontroller og eventuelt korriger feriesaldo. Se brukertips her
 • Endre feriedager på ansatte med redusert stilling. Se brukertips her. 
 • Endre/opprette ferieavtaler som går utover 12 %. Se brukertips her.
 • Nye permisjonsbeskrivelser fra 2023. Kontroller permisjoner som går over årsskifte 2022/2023. Se mer i dette brukertipset på hvordan dette gjøres, og hvilke type permisjoner det gjelder.  

 

Bli klar til første lønnskjøring 

Regnskapsbilag

 • For at regnskapsrapporten skal bli riktig er det viktig at dere sjekker konteringen på de lønnsartene som blir brukt. Her kan rapporten "Regnskapsrapport detaljert" være til stor hjelp. 
  • Finner du et beløp på avrundingskontoen er et godt tips å sjekke om alle kontotypene er knyttet til en konto.

Ansatte og transaksjoner

 • Opprett variable lønnsarter dersom du ikke finner en som passer ditt bruk i systemet.  
 • Legg inn variable transaksjoner/ importer variable transaksjoner. Les mer her i dette brukertipset om hvordan du importerer variable transkasjoner.
 • Legg inn pårørende til de ansatte hvis ønskelig. Merk at barn må legges inn hos de ansatte som skal kunne registrere med koden sykt barn i Calendar.
 • Pågående permisjoner rapportert i A-melding i forrige lønnssystem må registreres med identiske opplysninger i Visma.net Calendar (Fra dato, Til dato og permisjonstype må være identisk).
 • Legg inn eventuelle nye ansatte, nye transaksjoner, endrede transaksjoner eller endrede verdier som har tilkommet etter at vi fikk tilsendt databasen fra deres tidligere lønnssystem.
 • Gjør eventuelle justeringer på ferieavtalen hos de ansatte. Les mer her.  
 • Legg inn ansattes leder på hvert enkelt ansattkort, under fanen stilling.
  • Ikke alle pakker har dette feltet - finner du ikke feltet, har dere ikke dette inkludert i pakken. 

Brukere i Visma.net

 • Tilpass e-posten som blir sendt ut til de ansatte når de blir aktivert som bruker. Se brukertips her .
 • Lag bruker til de ansatte. Du finner knappen “Lag bruker” inne på ansattkortet til hver enkelt ansatt. Det vil da automatisk genereres en mail til hver enkelt ansatt med beskrivelse av hvordan aktivere brukeren sin. Dette må gjøres dersom de ansatte skal motta lønnsslippen elektronisk.
  • Har bruker (ansatt) aktivert kontoen i Visma.net, så vil du ikke finne knappen "Lag bruker" inne i Employees etter flytting. Du må derfor tildele de ønskede rollene manuelt. Her kan "brukergrupper" i Admin være til stor hjelp. 
  • Skal ansatte ha tilgang til flere tjenester enn lønnsslipp via app/web, må de ansatte tildeles aktuelle brukerroller. Du kan lese mer her.

Integrasjoner

 • Dersom du ikke allerede har gjort det må du registrere datasystem i Altinn. I Altinn må du også registrere at du benytter Visma.net som ditt datasystem, slik at du får en SystemID. Datasystemet for Visma.net Payroll heter i Altinn.no: "Visma.net Financials". Dette trenger du for å importere skattekort og sende A-melding.
 • Her finner du informasjon om hvordan du registrerer datasystem i Altinn.

Lønnskjøring

 • Last inn skattekort.
 • Kontroller lønnsslippene i steget "Kontroller lønnsslipper"  i Payroll.

 

Annet

Alle kurs i Visma.net Payroll er inkludert i programvaren, og alle kurs kan tas digitalt på det tidspunktet som passer deg. Vi anbefaler deg å gjennomføre Grunnkurs før du begynner å bruke Visma.net Payroll.

 

Vi tilbyr In-App læring, som blant annet inneholder guider, videoer og artikler for hvordan man utfører ulike oppgaver i programmet.

 

NB! Dersom dere har Visma.net Expense er ikke tjenesten aktivert på kundekortet. Dette må aktiveres ved behov. Dersom alle ansatte skal benytte Expense må dette aktiveres før man lager bruker. Er det kun noen ansatte som skal ha Expense, aktiver tjenesten etter brukere er opprettet.

 

Spørsmål til support

 • Det ligger mange ansatte i utkast. Disse har sluttet for en stund siden og jobber ikke lengre hos oss. Er det mulig å slette disse?
  Disse ansatte er mest sannsynlig brukere i visma.net, og kan derfor ikke slettes. Finnes det en slett-knapp, er det bare å slette.
  Du må fylle ut all påkrevd informasjon for å få lagret den/de ansatte som ligger i utkast. Dersom du ikke har fødselsnumret til den ansatte kan du bruke et fiktivt. Fiktivt fødselsnr kan du generere her.
  Evt. kan du registrere internasjonal ID.

 

Relaterte brukertips

Migreringsguide med Flyttefabrikken for overgang til Payroll

Meld deg på fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"