Mine områder
Hjelp

Ferieavtale - oppsett og endring

08-03-2018 13:41 (Sist oppdatert 05-12-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 6221 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.

 

Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Konfigurasjon ferieavtale

Visma.net Payroll leveres med 2 standardavtaler for ferie, Feriepenger 12% og Feriepenger 10,2%. På disse fanene kan du endre de fleste felt i fanen Generell. 

Endringer kan ikke gjøres tilbake i tid. Kun for inneværende år og etterfølgende.

 

Hvis du har behov for egen opprettet ferieavtale, så beskriver vi dette her. Klikk «Legg til ferieavtale» og velg hvilken ferieavtale du vil kopiere fra.

 

Ferieavtale.png

Navn: Legg inn ønsket navn på ferieavtalen.
Ferietype: Feltet angir hvordan ferieavtalen beregnes. Feltet er ikke mulig å endre.

Ferieåret starter i: I dette feltet er det angitt hvilken kalendermåned ferieåret starter med. Feltet er ikke mulig å endre.
Ordinære dager:
I dette feltet er det angitt hvor mange feriedager som inngår som ordinære feriedager pr. ferieår. 
Feriepengeprosent: I dette feltet angir du  hvilken prosent som brukes for beregning av feriepenger. 
Dager per uke: Velg hvilken faktor som skal benyttes for beregning av trekk i lønn for ferie.
Utbetalingsmåned for fastlønnede: velg hvilken måned du ønsker utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. 
Utbetalingsmåned for timelønnede: Velg hvilken måned du ønsker utbetaling av feriepenger.
Ferietrekk for fastlønnede?: Velg om du ønsker full trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales, om du ønsker at ferien skal trekkes fortløpende eller ikke skal ha automatisk trekk.  Hvis du velger Ikke ferietrekkmå du huske å registrere ferietrekk manuelt.

Valget "Nei, trekk løpende ved ferieregistrering" gjør at når ferie er registert og perioden er godkjent, så vil et trekk tilsvarende antall feriedager bli overført til Payroll og trukket i neste åpne lønnskjøring.

 

PS: Skal feriepengene utbetales gradvis gjennom året velger du desember som utbetalingsmåned, og utbetaler ønsket sum manuelt med lønnsart 16100 - Feriepenger, fjoråret. 

 

Ferietrekk for aldersbestemt ferie: Velg om du ønsker full trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales, om du ønsker at ferien skal trekkes fortløpende eller ikke skal ha automatisk trekk.  Hvis du velger Ikke ferietrekk, må du huske å registrere ferietrekk manuelt.
Ekstra uke fra alder: Feltet gir informasjon om når den ansatte får tildelt en ekstra ferieuke. Feltet er ikke mulig å endre.
Antall dager ekstra uke: I dette feltet er det angitt hvor mange ekstra feriedager som er inkludert i den ekstra ferieuken. 
Feriepengeprosent ekstra uke: Her angir du hvilken feriepengeprosent som brukes for beregning av feriepenger for den ekstra ferieuken.
Beregning av feriepenger: Velg om du ønsker full opptjening av feriepenger, eller at ferieopptjeningen skal stoppe når grunnlaget for feriepenger når 6G.

Vær kjent med at hvis det finnes ansatte over 60 år som har tjent over 6G når grunnbeløpet blir endret, vil neste regnskapsbilag ha med den manglende avsetningen.

 

håndtering av feriedager.PNG

Grense for ubetalte dager: Angir hvilken måned som en grensen for når den ansatte skal få tildelt full ferie, eller lavere antall feriedager iht. ferieloven. Feltet er ikke mulig å endre.
Ubetalte dager før grensen: Antall ubetalte dager den ansatte får tildelt før grensen for ubetalte dager. Feltet er ikke mulig å endre.
Ubetalte dager etter grensen: Antall ubetalte dager den ansatte får tildelt etter grensen for ubetalte dager. Feltet er ikke mulig å endre.

Maks forskuddsdager: velg hvor mange dager som maks skal kunne tas på forskudd.

 

 

ferieløænnsavregning.PNG

Fanen inneholder akkumulatorer for ulike typer feriedager. Vi går ikke gjennom de ulike feltene fordi de ikke er mulig å endres, og skal heller ikke kunne endres pga. funksjonaliteten i systemet.

 

sluttoppgjør.PNG

Fanen inneholder akkumulatorer vedr. sluttoppgjør for ulike typer feriedager. Vi går ikke gjennom de ulike feltene fordi de ikke er mulig å endres, og skal heller ikke kunne endres pga.  funksjonaliteten i systemet.

 

Klikk her for å knytte ferieavtalen til de ansatte

Klikk her for å gå videre til neste steg, Arbeidstids- og fraværskoder

 

TIPS Når ditt firma får nye ansatte med fastlønn med ansattdato ifjor,  vil ferietrekket kanskje bli så stort at det blir en utfordring for den ansatte. I slike tilfeller kan det være enklere for den ansatte og deg som lønningsansvarlig at du tildeler de nye ansatte en ferieavtale hvor du har i feltet  Ferietrekk for fastlønnede?:  Valget "Nei, trekk løpende ved ferieregistrering" gjør at når ferie er registert og perioden er godkjent, så vil et trekk tilsvarende antall feriedager bli overført til Payroll og trukket i neste åpne lønnskjøring.

Så endrer du ferieavtalen til å være den ordinære som resten av de ansatte følger fra januar neste år.

Relaterte brukertips

Feriepenger i Payroll

Samleside for feriepenger

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"