Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
I forbindelse med årsavslutningen kan det være behov for å kjøre en ekstra kjøring for å få innrapportert ytelser som tidligere ikke er tatt med. Du kan opprette så mange ekstrakjøringer du måtte ønske i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
09-12-2019 09:11 (Sist oppdatert 29-05-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 9901 Visninger
Pr. nå er det ikke mulig å opprette nye kjøringer med dato før siste betalte lønnskjøring.  Det vil likevel for mange være nødvendig å rapportere flere ting på 2023. Noen ønsker dette korrigert før neste lønnskjøring i januar.  Løsningen for dette er: Har du kjørt hovedkjøringen for januar allerede kan du opprette en ekstrakjøring med samme dato som hovedkjøringen eller senere for å få innrapportert ytelsene tilbake på 2023. Hvis du ikke har kjørt hovedkjøringen for januar enda, gå inn på gammelt grensesnitt, klikk på Endre på eksisterende kjøringen. Sett på haken for Retroaktiv lønnskjøring . Endre utbetalingsdatoen til dagens dato. Gå inn på den/de ansatte i employees og registrer lønnsart 60150 for AFP/OTP. 14010 for refusjon sykepenger fra NAV. 14110 for endring av forsikring. Sett dato til desember 2023. Gjennomfør lønnskjøringen og send inn A-melding. Her vil det nå bli sendt inn A-melding både for desember 2023 og januar 2024.  Når du har sendt inn A-melding opprett en ny lønnskjøring for januar 2024 dersom du fortsatt ikke har kjørt gjennom hovedkjøringen for januar.  MERK! Hvis dere bruker Expense og/eller Calendar, så kan transaksjoner fra disse tjenestene komme inn i aktuell kjøring. En mulighet for å unngå dette kan være å gjøre et utvalg på kun de ansatte du ønsker å korrigere i lønnskjøringen. Hvis de ansatte du skal korrigere på får transaksjoner fra Calendar/Expense, som du i utgangspunktet ønsker utbetalt senere i januar, kan det være utfordrende å få utelatt disse transaksjonene. Vår generelle anbefaling blir da å utbetale disse litt tidligere.  Relaterte brukertips Ekstra kjøring Rapportere tilbake i tid Korrigere forsikringsfordel Årsavsluttning
Vis hele artikkelen
04-01-2024 17:48 (Sist oppdatert 18-01-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1803 Visninger
I sammenheng med terminbetaling -/rapportering og ved årets slutt, gjennomføres det ofte avstemming mot regnskap.    Desto oftere avstemming gjennomføres, desto mindre jobb ved årsavslutning.  Vi har her samlet noen brukertips for hvilke(n) rapport(er) som kan benyttes for å avstemme de forskjellige hovedbokskontoer.   Hovedbokskontonummerene nevnt i dette brukertipset tar utgangspunkt i norsk standard kontoplan. Ditt firma kan benytte andre nummere.   Et generelt tips er at mange av avvikene kommer av manuelle føringer på hovedbokskontoen. Så start alltid med å kontrollere at det kun er regnskapsbilag fra Payroll på aktuell hovedbokskonto.    Avstemming av termin Ved avstemming av termin så er det arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og utleggstrekk og tilhørende kontoer som man ønsker å avstemme.   Vi anbefaler å hente ut A07 pr. termin. Tallene for avstemming finner du i feltene Sum Forskuddstrekk og Sum arbeidsgiveravgift. MERK! pr. nå så fremkommer ikke Utleggstrekk for restskatt i A07. Ukjent for Visma når Skatteetaten vil gjøre det mulig.    Disse tallene vil være naturlig å avstemme mot konto 2770 Arbeidsgiveravgift og 2600 Forskuddstrekk. Og konto 1950 Bankkonto for forskuddstrekk/skattetrekk skal ha tilsvarende beløp som konto 2600 + eventuelt utleggstrekk for restskatt. Mindre avvik pga. renteinntekter og kontogebyr kan forekomme. Det er mulig i flere banker å be de belaste gebyrer driftskontoen. Tilsvarende at renteinntekter godskrives driftskontoen. For på den måten ha samme beløp bankkonto for skattetrekk -1950, som på hovebokskonto 2600.   Du vil finne de samme tallene under Payroll | Rapporter | Standardrapporter  rapporten Terminoppgjør.  Og under Payroll |Oppgaver, her vil du finne Terminoppgjør.   Avvik på disse kontoen Dette kan komme av at det er sendt inn nye A-meldinger med nye verdier tilbake i tid. Da kan rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap og dette brukertipset være til hjelp.   Avstemming av hvilke hovedbokskontoer  lønnsytelser er bokført på i regnskap Her finner du en rapport i HRM Analytics som kan være til hjelp. Les mer her.   Avstemmingtemming av lønnssytelser mot A07 Du vil i dette brukertipset finne beskrevet to gode rapporter for å avstemme hvor de forskjellige inntektstyper har blitt bokført.    Samme rapporter kan benyttes for å gjøre utvalg på hvor arbeidsgiveravgift pliktige ytelser er bokført. De kan også gi oversikt over hvor ytelser som er med i feriepengegrunnlaget er bokført. Avstemme feriepenger Du finner feriepenglisten under Payroll | Rapporter | Standard rapporter  og i HRM Analytics. Feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standard rapporter finner du beskrevet her. Det er skyldige feriepenger, som skal stemme med konto 2940.      Relaterte brukertips Årsavslutting Bestille A06 / A07 i Altinn Avstemme A-melding mot regnskap Avstemme lønnsytelser mot hovedbok Feriepengeliste    
Vis hele artikkelen
02-01-2024 09:19 (Sist oppdatert 29-12-2023)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 2085 Visninger
Hvordan registrere fordel forsikring eller korrigere forsikringsfordel  i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
09-12-2019 09:15 (Sist oppdatert 13-12-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 7165 Visninger
Før du ringer oss i januar er det viktig at du er kjent med innholdet i denne artikkelen. Denne artikkelen vil kunne hjelpe deg gjennom årsavslutningen.
Vis hele artikkelen
30-12-2019 12:47 (Sist oppdatert 11-12-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 11102 Visninger
Hvordan registrere premie til for OTP / AFP i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
02-12-2021 10:43 (Sist oppdatert 14-09-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 5187 Visninger
Hvordan registrere inngående saldo i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
22-05-2019 09:43 (Sist oppdatert 31-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3025 Visninger
Under Rapporter | Standardrapporter i Visma.net Payroll finner du rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap. Rapporten viser kolonne over hva som er innrapportert og hva som er bokført for en eller flere måneder. Hvis det er avvik mellom hva som er innrapportert og hva som er bokført, vises tallene i rødt.
Vis hele artikkelen
20-11-2019 08:20 (Sist oppdatert 13-06-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5956 Visninger
Du kan sende sammenstillingsoppgaven til de ansatte via Payslip. Utsendelsen skjer på samme måte som utsendelse av lønnsslipper. Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket "Årsavslutning".  Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende "Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker"
Vis hele artikkelen
30-12-2019 10:08 (Sist oppdatert 02-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5444 Visninger
I Altinn kan du bestille et avstemmingsskjema for valgt(e) kalendermåneder. Det anbefales at denne tas ut hver termin for å se at det du skal betale stemmer overens med det du har rapportert. Her får du hjelp til å utføre dette.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 09:36 (Sist oppdatert 22-12-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 4555 Visninger
Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket "Årsavslutning".  Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende "Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker" og har ingen andre funksjoner i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
18-12-2017 08:49 (Sist oppdatert 22-12-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 7048 Visninger
Hvordan registrere beløp / honorar under grensen for innberetningsplikt i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
04-01-2022 09:19 (Sist oppdatert 04-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1074 Visninger
Fagkonferansen