Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Hvordan få ut tall til SSB egenmeldt sykefravær rapportering i Visma.net Payroll / Calendar.
Vis hele artikkelen
24-08-2020 13:42 (Sist oppdatert 09-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1468 Visninger
Hvis din bedrift har egne fridager, eller ønsker å tilpasse arbeidstiden for spesielle dager, kan du endre dette i Visma.net Calendar.   Under Innstillinger | Spesielle dager i Visma.net Calendar er ordinære helligdager, samt Julaften, Nyttårsaften og Sankthansaften lagt inn som standard. Alle dager med unntak av Sankthansaften er som standard definert som ingen arbeidsdag.   Du kan tilpasse arbeidstiden for en dag, f.eks. hvis bedriften har arbeidstid fra 08.00 - 12.00 på Nyttårsaften. Hent opp den aktuelle dagen og velg Rediger. Klikk deretter Tilpasset dag, og velg aktuell arbeidstid fra listen.     Dersom arbeidstiden du skal bruke ikke finnes, kan du legge til denne under Arbeidstid | Vaktkoder | Legg til vaktkoder.   Du kan også legge til egne/tilpassede dager, f.eks. hvis bedriften har redusert arbeidstid på lille julaften. Klikk da Legg til dag under Innstillinger | Spesielle dager.     NB! Husk at endringer/tilpasninger kun kan legges inn frem i tid, og må legges inn for hvert år. Dersom det allerede finnes en registrering på en dag du ønsker å legge til eller tilpasse, må denne registreringen slettes og legges inn igjen på nytt etter at den spesielle dagen er opprettet/tilpasset!   I kalenderen til den ansatte ser du arbeidstiden for de enkelte dagene. Standard dager vises i rødt, mens bedriftens egen dager vises i sort. Når det registreres fravær eller avspasering på en arbeidsdag med justert arbeidstid, beregnes antall timer i forhold til arbeidstiden på den aktuelle dagen.       Relaterte brukertips:  Opprette ny vaktkode  
Vis hele artikkelen
16-09-2020 17:28 (Sist oppdatert 09-12-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1103 Visninger
Visma.net Payroll vil i noen tilfeller generere retroaktiv a-melding hvis du gjør endring tilbake i tid i Visma.net Calendar. Det kan du lese mer om i dette brukertipset.
Vis hele artikkelen
18-07-2019 14:46 (Sist oppdatert 09-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2013 Visninger
Her kan du se hvordan du kan knytte ferieavtalen til de ansatte i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:58 (Sist oppdatert 06-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3714 Visninger
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling). Her finner du en veiledning på innstillinger i systemet som bør kontrolleres, og evt. endres. 
Vis hele artikkelen
07-06-2018 11:40 (Sist oppdatert 06-12-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 8311 Visninger
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen i Visma.net Payroll / Calendar.
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:41 (Sist oppdatert 05-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 8000 Visninger
Når du legger inn ansatte i Employees, blir de automatisk knyttet til bedriftens standard ferieavtale. I denne ferieavtalen ligger det et antall feriedager som den ansatte skal avvikle hvert ferieår. Det er viktig å sjekke om den ansatte ligger med korrekt antall betalte eller ubetalte dager for å sikre at den ansatte blir trukket korrekt ifbm. ferieavvikling. 
Vis hele artikkelen
07-06-2018 11:20 (Sist oppdatert 05-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6495 Visninger
Alle ansatte må være knyttet til en ferieavtale. Under «Ferieavtaler ligger det to standard avtaler som er 12 % og 10,2 %.
Vis hele artikkelen
15-12-2017 14:57 (Sist oppdatert 30-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2701 Visninger
Du kan se alle arbeidstidsordningene under Employees / Innstillinger / Arbeidstidsordning Her ligger det allerede noen inne som standard. Hvis ingen av de som ligger som standard passer til den ansatte kan du opprette egne arbeidstidsordninger. 
Vis hele artikkelen
01-03-2019 11:02 (Sist oppdatert 13-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2871 Visninger
Flere steder i Visma.net kan man eksportere ulike rapporter til .CSV format. Når disse rapportene åpnes i Excel kan man oppleve at æøå blir omgjort til uleselige tegn.   For å unngå dette, kan du følge fremgangsmåten her:   Last ned CSV filen Åpne CSV filen i Notepad (høyreklikk på CSV filen --> Åpne med --> Notepad) Velg Fil | Lagre som I feltet Koding, velg ANSI Lagre filen   Du skal nå kunne åpne filen på vanlig måte i Excel med riktige tegn på æøå.    
Vis hele artikkelen
25-11-2021 08:22 (Sist oppdatert 09-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1656 Visninger
Visma.net Payroll henter informasjon fra Calendar ved kalkulering av lønn, det kreves derfor at tjenesten Visma.net Calendar alltid er aktivert på firmaet, samt at den som bekrefter betalingen (lønnsansvarlig) har rollen Absence Administrator. Hvis ikke vil du få denne feilmeldingen.
Vis hele artikkelen
28-01-2022 13:24 (Sist oppdatert 28-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 719 Visninger
Halv feriedag i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
09-12-2021 14:51 (Sist oppdatert 09-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 669 Visninger
For at de ansatte skal kunne registrere fravær og timer, må det knyttes en arbeidstidsordning til den enkelte ansatte.
Vis hele artikkelen
07-07-2017 12:08 (Sist oppdatert 21-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2568 Visninger
Det er innført en fleksibel ordning for omsorgspenger ved lokal nedstengning av skole eller barnehage på grunn av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen må stenge på grunn av koronasituasjonen vil foreldre ha rett til omsorgspenger. Arbeidstakere som allerede har brukt opp sine “sykt barn”-dager kan også ha krav på ytterligere dager med omsorgspenger ved lokale utbrudd av korona.   Arbeidsgiver skal forskuttere omsorgspengene og kan deretter kreve refusjon fra NAV på ordinær måte.   Les mer på nettsidene til Regjeringen.   Som følge av dette har vi lagt til koden Sykt barn - Omsorgspenger ved karantene/lokale utbrudd i Visma.net Calendar som skal benyttes ved slikt fravær. Koden er gyldig for fravær fra 14.09.2020.     Det betyr at det nå er tre standard koder relatert til sykt barn i Visma.net Calendar.  Sykt barn-omsorgspenger - opprinnelig antall dager. Sykt barn- omsorgspenger, særlig smittehensyn - brukes ved særlig smittehensyn i familien, krever dokumentasjon Sykt barn - omsorgspenger ved karantene/lokale utbrudd - Ny. Skal brukes når opprinnelig antall dager er brukt opp, dokumentasjon fra barnehage/ skole må fremvises.
Vis hele artikkelen
01-10-2020 14:36 (Sist oppdatert 01-10-2020)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 867 Visninger
Fagkonferansen