cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sort by:
Når et nytt firma opprettes med lisens for Visma.net HRM vil en standard godkjenningsflyt bli opprettet i Approval. Approval er tjenesten i Visma.net hvor alt av reiseregninger, fraværsforespørsel og timelister skal godkjennes før det automatisk blir sendt over til Payroll
View full article
07-02-2018 16:30 (Updated 11-11-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1627 Views
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær. 
View full article
18-05-2018 15:44 (Updated 27-07-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1947 Views
Dersom du som ansatt har fått en reise eller utlegg godkjent kan denne ikke slettes og du må gjøre følgende: 
View full article
06-12-2018 12:57 (Updated 19-07-2019)
 • 0 Replies
 • 3 kudos
 • 843 Views
En mal for hvordan du kan godkjene reiseregninger, ferier og fravær i Visma.net Payroll. 
View full article
28-11-2018 17:35 (Updated 19-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1047 Views
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk   her.   Approval / Mine oppgaver Her kan du godkjenne reiseregninger, timelister og fravær. Når det er oppgaver som er klare for å godkjennes vil du få opp en linje for den ansatte, som vist på bildet under: For å godkjenne reiseregningen, timelisten eller fraværet kan du trykke på det grønne tegnet på linjen for reiseregningen, timelisten eller fraværet   Hvis flere av reiseregningene, timelistene eller fraværet som ligger i Approval skal godkjennes kan du hake av for de det gjelder og trykke på «Godkjenn utvalgte» som ligger nederst i høyre hjørnet.   For å godkjenne eller avvise denne trykker dere på linjen for den ansatte. Da får du opp en rapport som viser hva den ansatte har sendt til godkjenning.   For å godkjenne trykker du på «godkjenn» nederst i høyre hjørnet.   Du kan legge inn en kommentar for godkjenningen eller trykke på godkjenn med en gang. Kommentaren kan du se hvis du går inn igjen på den godkjente reiseregningen, timelisten eller fraværet i Approval. Trykk på «OK», da vil reiseregningen, timelisten eller fravær bli overført til den første åpne lønnskjøringen i Payroll.     Hvis reiseregningen, timelisten eller fraværet ikke er korrekt kan dere trykke på «avvis». Da vil den bli sendt tilbake til den ansatte for retting.   Du må legge inn en kommentar for hvorfor du avviser reiseregningen, timelisten eller fraværet. Den ansatte vil få en e-post som forklarer at reiseregningen, timelisten eller fraværet har blitt avvist, her vil også kommentaren som du legger inn komme frem slik at den ansatte ser hvorfor du velger å avvise den. Trykk på «OK» for å avvise reiseregningen, timelisten eller fraværet.     Klikk her  for å gå videre til neste steg.
View full article
16-03-2018 11:37 (Updated 01-03-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1920 Views
Labels
Lønnsforum Høst