avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Ansatte som slutter etter utbetalingsmåneden for feriepenger og hvor det er gjort fullt ferietrekk, kan oppleve å sitte igjen med feriedager som ikke er avviklet når de slutter.   Den ansatte har da krav på å få utbetalt disse dagene. Den enkleste måten å gjøre dette dette på er å endre antall feriedager i ferieberegningen på den ansatte.   Eksempel:  En ansatt slutter 30.09.20. Han har blitt trukket for full ferie i juni, 25 dager, men har kun avviklet 19 dager. Han skal derfor ha utbetalt 6 dager.   Gå til Calendar | Ferieberegning , klikk på den ansatte og deretter Endre .     Her endrer du verdien i feltet Opprinnelig saldo , til det faktisk antall feriedager den ansatte har avviklet, i vårt eksempel 19.   I neste åpne lønnskjøringen blir feriedagene som ikke er avviklet automatisk utbetalt (tilbakeført) på lønnsart 16410 - Trekk i lønn for ferie .   Dersom du istedet ønsker å gjøre en manuell korrigering av ferietrekket, kan du bruke lønnsarten 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell  med negativt fortegn, eller opprette en kopi av denne lønnsarten.   Relaterte brukertips: Sluttoppgjør feriepenger  
Vis hele artikkelen
28-10-2020 07:26 (Sist oppdatert 14-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 785 Visninger
Her finner du alt du trenger å vite om utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll.   Kurs: Visma.net Payroll - Ferie og Feriepenger A-Å Dette er et "Alt i ett kurs" hvor du får en praktisk gjennomgang av hvordan du kjører feriepenger i Payroll, samt gjeldende lover & regler. Kurset inngår i abonnementet på Visma.net Payroll. Få tilgang til kurset her.   Brukertips: Nedenfor har vi samlet relevante brukertips i forbindelse med utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll.  Ferieavtale - Oppsett og endring  Knytte ferieavtalen til de ansatte Endre feriedager for ansatte i redusert stilling Endre feriedager for ansatte uten full opptjening Feriedager for ansatte som starter i feriåret Hva er forskjellen på betalte og ubetalte feriedager  Kontrollere feriepenger til utbetaling - Feriepengelisten Inngående saldo feriepenger Regler ved utbetaling av feriepenger til månedslønnede Utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie Utbetale feriepenger til ansatte som er permittert Stoppe / korrigere automatisk ferietrekk Feriepenger utland Utbetale sluttoppgjør Bokføring av arbeidsgiveravgift ved utbetaling av feriepenger
Vis hele artikkelen
14-05-2020 08:28 (Sist oppdatert 09-06-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 4117 Visninger
Hvis du skal betale feriepenger av lønn som er opptjent i utlandet må feriepenger også rapporteres med opptjenings land i a-meldingen. I tillegg må du opprette en egen ferieavtale for disse ansatte, da du ikke kan benytte den vanlige rutinen for utbetaling av feriepenger.   Ferieavtale utland Du oppretter en ny ferieavtale som beskrevet her. Vi anbefaler at du velger Desember i feltene " Utbetalingsmåned for fastlønnede/timelønnede". På den måten unngår du at feriepenger blir automatisk aktivert i den ordinære feriemåneden. Du må også registrere ferietrekket manuelt for disse ansatte, og velger derfor Ikke ferietrekk i feltene "Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie".     Lønnsarter Du må også opprette egne lønnsarter for utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. Når du oppretter ny lønnsart, velg å kopiere fra de ordinære lønnsarter for feriepenger/trekk i lønn for ferie: For ordinære feriepenger bruk lønnsart: 16100 - Feriepenger, fjoråret For trekk i lønn for ferie bruk lønnsart:  16500   -  Trekk i lønn for ferie, manuell Gå deretter til fanen Tilleggsinformasjon. Klikker Legg til og velg feltene som vist nedenfor, i kolonnen Tilleggsinformasjon. Huk av feltet Påkrevd og klikk Lagre.   Ved utbetaling Når feriepenger og trekk i lønn for ferie skal utbetales må du registrere dette som en manuell transaksjon på de ansatte. Du trenger ikke angi beløp på lønnsart for utbetaling av feriepenger, med mindre du kun skal utbetale deler av feriepengene. Payroll vil automatisk hente opp det den ansatte har tilgode.   Relaterte brukertips: Opprette lønnsart
Vis hele artikkelen
09-06-2021 08:14 (Sist oppdatert 09-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 115 Visninger
Når du starter opp med Visma.net Payroll i løpet av året, vil en del ansatte allerede ha avviklet deler av ferien. For at den ansatte skal få korrekt antall feriedager i Payroll, må du korrigere antall feriedager.   Alternativ 1 - Endre saldo Gå til   Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.   Her ser du hvilken ferieavtale hver enkelt ansatt er tilknyttet, og hvor mange feriedager de er tildelt.  Klikk på den ansatte du skal endre på, og klikk deretter "Endre": Velg hvilket ferieår endringen skal gjelde fra/til. Siden dette kun skal gjelde inneværende år, legg inn ferieåret du står i som til-dato i innstillingene. Her må du  velge et "Fra" år før du kan legge til et "Til" år. Deretter kan du fjerne "fra" år igjen, slik at det blir blankt. Endre feriedagene i feltet "Ferierett Ordinære dager". Dersom den ansatte er over 60 år, og dermed har krav på en ekstra uke ferie, må du også endre i feltet "Ekstra ferie iht alder 60".    Kontroller at feriedager tildelt i år er korrekt: Velg Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning. Påse at du har valgt Inneværende under Ferieåret  i menyen til venstre.   Klikk aktuell ansatt kontroller tildelte Ordinære dager. Har ikke saldoen oppdatert seg kan du endre den i dette bildet. Dersom den ansatte allerede har registrert ferie i Visma.net Calendar vil dette påvirke Nåværende saldo. Denne vil også bli oppdatert når du lagrer.       Alternativ 2 - Registrere avviklet ferie Ett alternativ kan være å legge inn ferien som er avviklet hittil i år som historisk fravær i Calendar.  Klikk "Overstyre til lønn" og huk av feltet for "Historisk registrering".    
Vis hele artikkelen
24-05-2019 07:22 (Sist oppdatert 02-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1674 Visninger
Visma.net Payroll trekker automatisk ansatte for ferie i henhold til valget som er gjort på ferieavtalen den ansatte tilhører.   Den vanlig måten å endre dette trekket på er å legge inn en korreksjon på lønnsart 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell på hver enkelte ansatt.   Ingen ferietrekk Enkelt kunder praktiserer 0 trekk i feriemåneden, dvs at alle feriepengene skal utbetales og fastlønn stoppes. I disse tilfellene anbefaler vi at du oppretter en egen ferieavtale, hvor du velger  Ikke ferietrekk, i feltene "Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie". Les mer om hvordan du oppretter en ferieavtale her.   I tillegg må du huske å stoppe fastlønnen for de ansatte. Vi anbefaler at du oppretter en kopi av lønnsart 10090 - Stopp fastlønn hvor du endrer Lønnsbeskrivelsen i fanen Innberetning A-melding som vist nedenfor, slik at trekket blir korrekt rapportert til Altinn.   Du kan bruke rutinen Masseoppdatering  (faste transaksjoner) i Employees for å legge til lønnsarten på alle ansatte.     Relaterte brukertips: Masseregistrere transaksjoner Opprette lønnsart  
Vis hele artikkelen
11-06-2020 07:29 (Sist oppdatert 28-05-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1035 Visninger
Visma.net Payroll leveres med 2 standard ferieavtaler, Feriepenger 12% og Feriepenger 10,2%. Fra opptjeningsåret 2021 er det mulig å opprette egen ferieavtale med annen feriepengeprosent. Er feriepengeprosenten over 12,34% er overskytende del alltid trekkpliktig. Dette håndteres automatisk i systemet.   Ferieavtale Du oppretter ny ferieavtale som beskrevet her . Angi ønsket feriepengeprosent i feltet Feriepengeprosent og eventuelt Feriepengeprosent ekstra uke .   I dette eksemplet har vi opprettet en ny ferieavtale på 14%.      NB! Det er ikke mulig å endre ferietrekket, så dersom den ansatte skal ha økt ferietrekk må dette registreres manuelt på lønnsart  16500  - Trekk i lønn for ferie, manuell.   Hvis alle ansatte skal ha denne avtalen, bør du sette den som bedriftens standardavtale under Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Velge standardavtale. Alle nye ansatte vil da bli knyttet til denne avtalen. For eksisterende ansatte må du knytte disse manuelt til  den nye ferieavtalen under Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.  Når du knytter ansatte til en ny ferieavtale er det viktig at du velger korrekt tidspunkt for når dette skal gjelde fra.   Dersom du ønsker at opptjeningen for 2021 skal gjøres etter ny ferieavtale, og du legger inn endringen f.eks. i mai 2021 vil Payroll gjøre en ekstra avsetning av feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger i neste lønnskjøring.   Du finner mer informasjon om ferieavtale og hvordan du knytter til ansatte her.   Utbetale feriepenger over 12% i 2021 Dersom du i 2021 skal utbetale feriepenger etter en høyere sats må du legge inn (endre) inngående saldo på de(n) ansatte i Employees under Transaksjoner | Inngående saldo . Det er viktig at beløpet splittes på trekkfrie feriepenger (inntil 12,34 %) og trekkpliktige.   Eksempel: Bedriften har benyttet Payroll i hele 2020 og feriepenger er blitt avsatt med 12%, men skulle vært 14 %. Den ansatte har et feriepengegrunnlag for 2020 på 715.728. Det er automatisk blitt satt av 85.887 i Payroll. Differansen opp til 14 % må derfor legges inn som inngående saldo som følger: 715.728 * 0,34% på lønnsart 110050 - IS Avsatte feriepenger ordinære, fjoråret. 715.728 * 1,66 % på lønnsart 110210 - IS Avsatte feriepenger utover ordinære, fjoråret   I lønnskjøringen blir utbetalingen nå korrekt splittet på lønnsart for trekkfrie og trekkpliktige feriepenger.   Feriepengelisten Feriepengeliste er endret fra 01.01.21 og slik at avsetningen nå splittes på Ordinære feriepenger (inntil 12,34%) og Feriepenger utover ordinære.  Vær oppmerksom på at dersom du legger inn inngående saldo for 2020 vil du ikke kunne se dette på feriepengelisten, da endringen på listen gjelder fra og med opptjeningsåret  2021.   Relaterte brukertips: Inngående saldo for feriepenger  
Vis hele artikkelen
21-05-2021 14:47 (Sist oppdatert 21-05-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 254 Visninger
Link til hvordan man kan legge inn feriepengegrunnlag i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
29-08-2018 09:38 (Sist oppdatert 21-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1350 Visninger
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:41 (Sist oppdatert 21-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2422 Visninger
Når du legger inn ansatte i Employees, blir de automatisk knyttet til bedriftens standard ferieavtale. I denne ferieavtalen ligger det et antall feriedager som den ansatte skal avvikle hvert ferieår. Det er viktig å sjekke om den ansatte ligger med korrekt antall betalte eller ubetalte dager for å sikre at den ansatte blir trukket korrekt ifbm. ferieavvikling. 
Vis hele artikkelen
07-06-2018 11:20 (Sist oppdatert 26-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2657 Visninger
I henhold til ferieloven skal feriepenger først utbetales når ferien tas. Hvis det er fastsatt ferie i permitteringstiden har de ansatte krav på utbetaling av feriepenger. De ansatte må melde ifra på meldekortet sitt at de tar ut ferie. Viser til brukertips fra Fagområdet for Lønn & Hr om  Permittering og feriepenger Det finnes flere måter å løse dette på i Visma.net Payroll:   Ansatt er 100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas Siden den ansatte står inne med “Stopp fastlønn” så kan du ikke utføre ferietrekket på den ansatte. Opprett en ny ferieavtale ved å ta en kopi av ferieavtalen selskapet benytter pr.nå. Velg Desember i feltene utbetalingsmåned for fastlønnede/timelønnede. Dette  gjør at det automatikk for feriepenger forskyves til desember. I feltene " Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie" velger du Ikke ferietrekk. Tildel denne ferieavtalen til de ansatte som er permittert. Endringen skal gjelde fra f.eks 01.01.2021. Det er viktig at du ikke endrer tilbake i tid da dette vil medføre retro for tidligere år.  Se mer om hvordan tildele en ansatt ferieavtale i dette brukertipset Du kan nå utbetale feriepenger manuelt når den ansatte tar feriedagene sine. Dette gjør du ved å legge inn lønnsart “16100 Feriepenger fjorårets” som en variabel transaksjon med ønsket beløp. Legger du ikke inn et beløp så vil Payroll hente fram hele feriepengesaldoen. Dersom den ansatte har tatt ut feriedager, før permittering, så skal lønnsart 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell brukes for å utføre trekk for disse dagene. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis.   Ansatt er <100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas F.eks. er den ansatte 60% permittert og dermed står inne med “Stopp fastlønn” på 60%. Den ansatte mottar 40% lønn fra selskapet. Følg punkt 1- 5 ovenfor. Utfør trekk i lønn for ferie ved å bruke lønnsart 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell. I vårt eksempel skal den ansattes ferietrekk være 40% av fastlønnen. Dersom den ansatte har tatt feriedager før permitteringen, skal også disse trekkes på lønnsart 16500. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis.   Hvorfor bruke denne metoden? Ved å bruke denne metoden så forskyver du den automatiske utbetalingen til slutten av året. Da kan du manuelt utbetale feriepenger gjennom året.  Dette gjør at beløpet for feriepenger på den ansatte alltid er oppdatert. Det betyr også at du ikke risikerer å utbetale feil/for mye feriepenger, og feriepengelisten vil alltid være oppdatert med rest feriepenger som står igjen ved delutbetaling. Firma ønsker å utbetale alle feriepenger i juni selv om den ansatte er permittert Du må da opprett en ny ferieavtale hvor du  kun endrer feltene " Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie" til Ikke ferietrekk. Deretter må du knytte de ansatte til denne ferieavtalen.
Vis hele artikkelen
27-04-2020 15:02 (Sist oppdatert 26-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1499 Visninger
Når en ansatt slutter har denne ansatte krav på å få utbetalt alle feriepenger. Både feriepenger opptjent i fjoråret hvis disse ikke er utbetalt og det som er opptjent i år. Her finner du hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
02-01-2019 13:30 (Sist oppdatert 23-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 7643 Visninger
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
06-06-2017 22:19 (Sist oppdatert 23-04-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 7863 Visninger
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling). Her finner du en veiledning på innstillinger i systemet som bør kontrolleres, og evt. endres. 
Vis hele artikkelen
07-06-2018 11:40 (Sist oppdatert 23-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 4502 Visninger
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Her har du en guide til hvordan du gjør dette i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
07-06-2018 10:44 (Sist oppdatert 23-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2540 Visninger
Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. De fleste utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.
Vis hele artikkelen
17-11-2020 10:35 (Sist oppdatert 06-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 483 Visninger
For korrekt utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll er det viktig at de ansatte har korrekt saldo for årets feriepenger. Vi anbefaler at du skriver ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger. For å se årets feriepenger (2021), må rapporten skrives ut for opptjeningsåret 2020.   Dersom du har tatt i bruk Payroll som lønnssystem i løpet av foregående år eller i inneværende år, må du legge inn feriepenger som skal utbetales i inneværende år som en inngående saldo under Employees | Oversikt | Aktuell ansatt | Transaksjoner | Inngående saldo. Vær oppmerksom på følgende: Når du legger inn inngående saldo, vil feriepengelisten først bli oppdatert etter du har kjørt en lønnskjøring. Hvis du skriver ut feriepengeliste under Betaling og rapportering i lønnskjøringen, før betalingen er bekreftet, vises avsatte feriepenger hittil i år inkludert denne lønnskjøringen. Skriver du ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger  kan du velge å kun ta med utbetalte/fullførte lønnskjøringer ved å huke av feltet "Kun utbetalte resultater".     Relaterte brukertips: Hvordan utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie Inngående saldo  
Vis hele artikkelen
03-06-2019 09:19 (Sist oppdatert 26-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1778 Visninger
I Calendar finnes det 3 ulike valg/skjermbilder for oppsett av feriepenger på de ansatte. I dette brukertipset ser vi på hvilke valg du skal benytte for ulike endringer på feriedager, avtale, trekk mm.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Konfigurasjon ferieavtale Som standard leveres Visma.net Payroll med 2 standard ferieavtaler, 12.0 % og 10.2 %. Følgende innstillinger kan du endre på en standard ferieavtale: Beregningsfaktor for trekk av fastlønn i feriemåneden (21,67 standard, 22 eller 26) Utbetalingsmåned for feriepenger Hvordan trekk for ferie skal gjøres (fullt trekk ved utbetaling av feriepenger, løpende trekk eller ingen trekk) Om feriepenger for ansatte over 60 år skal begrenses til 6G Dersom det er forskjeller internt i selskapet på hvordan feriepenger skal håndteres/utbetales kan det være aktuelt å opprette nye ferieavtaler. F.eks. hvis enkelte ansatte skal ha feriepenger i mai og andre i juni, eller hvis noen ansatte skal ha begrensninger på 6G og ikke andre. Etter at en ferieavtale er opprettet må den knyttes til den ansatte. Dette gjør du  under  Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale Ansatte vil automatisk bli knyttet til den ferieavtalen som er angitt som standard under Innstillinger | Selskapsinnstillinger, så det er kun når ansatte skal være knyttet til en annen ferieavtale at du trenger å gjøre endringer. Dette gjør du i Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale.   Dersom du har ansatte med redusert stilling, f.eks. 80% stilling, hvor vedkommende ikke arbeider hver dag, må du endre antall feriedager for disse ansatte. Når du gjør en endring kan du velge hvilket ferieår endringen skal gjelde fra, og eventuelt til hvilket år. Noen kunder opplever også at trekk i lønn for ekstra uke (60 år) ikke kommer opp i lønnskjøringen. Årsaken til dette er at den ansatte mangler antall dager over 60 år på innstillingene. Ved å legge inn korrekt antall dager her, vil trekket komme opp.   Ferieadministrasjon| Ferieberegning Dersom ansatte ikke har full opptjening av feriepenger, og derfor ikke skal ta ut full ferie, legger du inn antall dager ferie den ansatte skal avvikle/trekkes for under opprinnelig saldo i Ferieberegning. Nåværende saldo vil bli oppdatert etter lagring. Denne endringen gjelder kun for inneværende år.   Legg merke til at du ved endring av ferieberegning kan velge "Ferieåret" på venstre side.   Standard er inneværende, men du har mulighet for å gjøre endringer på "Forrige" og "Neste". Dersom overførte feriedager er feil for inneværende år, må du endre antall ordinære feriedager på foregående år.     Relaterte brukertips: Utbetale feriepenger og trekke i lønn for ferie  
Vis hele artikkelen
03-06-2019 09:22 (Sist oppdatert 08-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1314 Visninger
Ved utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll blir arbeidsgiveravgift av feriepenger overført fra tidligere avsetning, i tillegg til at den "tilsynelatende" bokføres på nytt. Det som i praksis skjer er at  arbeidsgiveravgiften føres debet/kredit konto for arbeidsgiveravgift (5400), så det er ingen reell  kostnadsføring. Kunder som tidligere har brukt Visma Lønn eller Huldt & Lillevik Lønn, vil oppleve en forskjell i hvordan arbeidsgiveravgiften ved utbetaling av feriepenger bokføres. I dette brukertipset har vi satt opp et eksempel som forklarer hva som skjer i Visma.net Payroll. Eksemplet tar utgangspunkt i norsk standard kontoplan.   Opptjening feriepenger 2019: Lønnsarter Konto Debet Kredit 902000 - Avsatte feriepenger 2940   10000   5092  10000           910000 - Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 5405  790     2785   790   Utbetaling feriepenger 2020: Lønnsarter Konto Debet Kredit 16100 - Feriepenger fjoråret 2940 10000   901100 - Til Utbetaling 2930   10000         92000 - Overføring av avsatt aga 2785  790     5400   790 119100 - Arbeidsgiveravgift 5400 790     2770   790
Vis hele artikkelen
09-06-2020 14:06 (Sist oppdatert 09-06-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 677 Visninger