Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Det er mange steg og elementer som planlegges og gjennomføres når man bytter programvare.   Vi har utarbeidet en sjekkliste som vil kunne være et hjelpemiddel for å sikre at alle steg og elementer i migreringen skjer i riktig rekkefølge. Disse er delt opp i en overordnet sjekkliste, og en detaljert sjekkliste. Du velger selv hvem av sjekklistene som passer for deg, eller hvorvidt du har behov for dette hjelpemiddelet.   Hvorvidt man har benyttet tjenster i visma.net mot lønnssystemet frem til nå varierer for hvert enkelt firma, og det samme for hvilke tjenester som skal benyttes fremover. Ved å sette riktig status på de forskjellige tjenestene i sjekklisten, så vil tilhørende sjekkpunkter få riktig markering.    De aller fleste sjekkpunktene henviser til brukertips og digitalt kurs dersom man har behov for mer kunnskap.   Du finner sjekklisten for Google Sheet her, og for Excel nederst på siden.   Hvordan bruke "Sjekkliste - Payroll for regnskapsbyrå" Tjenester for Expense, Calendar og Autopay er satt til "Ikke benyttet" i tidligere lønnssystem.   Sjekklisten vil tydelig markere hvilke sjekkpunkter som er uaktuelle basert på dette valget   1.2 Kartleggingsmal - Payroll for regnskapsbyrå Det er utarbeidet en Kartleggingsmal regnskapsbyråer kan benytte for å ha oversikt over relevant informasjon knyttet til hvert enkelt firma.   Du finner kartleggingsmalen for Google Sheets her, eller for Excel nederst på siden.
Vis hele artikkelen
16-02-2023 14:00 (Sist oppdatert 24-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 198 Visninger
Vi vet at det å bytte et system krever innsats. Selv om mye kan være likt, vil også mye være forskjellig. Det er viktig å sette av tid til å bli kjent med det nye systemet, og viktig å vite hvem du skal kontakte når du står fast. Denne migreringsguiden har til hensikt å hjelpe deg et stykke på vei, slik at du får en mest mulig effektiv og trygg overgang til et nytt lønnssystem i skyen.   I denne migreringsguiden finner du relevante temaer i de ulike fasene i en migrering mot Visma.net Payroll for regnskapsbyråer . Migreringsguiden tar for seg stegene fra avklaringer man bør gjøre i forkant, til prosesser rundt bestilling, integrasjon, oppsett, og andre relevante temaer som naturlig inngår.   Her finner du  link til alle underliggende dokumenter som inngår i migreringsguiden.   Forberedelser Før du starter å flytte firmaer over til Visma.net Payroll vil vi anbefale deg å planlegge prosessen nøye.   Lag en rollefordeling hos regnskapsbyrået Bestill lisens for Payroll for regnskapsbyrået Lag en utrullingsplan for hvilke kunder som migreres først Excel-fil for nedlastning finner du nederst på siden (Utrullingsveileder_1.1.xlsx) Opprett et demomiljø for Visma.net Payroll Gjennomfør relevante "Kom i gang"-kurs for Visma.net Payroll  Bli kjent innholdet i dokumentet Sjekkliste - Payroll for regnskapsbyrå Excel-fil for nedlastning nederst på siden (Sjekkliste - Payroll for regnskapsbyrå.xlsx) Google Sheet for nedlastning via link Sørg alltid for å være på siste versjon av lønnsprogrammet. Dette vil sikre en mest mulig smidig migrering.   Migrering Når opplæringen er utført og en utrullingsplan er på plass, kan man påstarte selve migreringen av kunder til Payroll.   For firmaer som har benyttet Huldt & Lillevik eller Visma Lønn finnes det to alternative migreringsguider til hvordan migreringen utføres. Har firmaet benyttet benyttet visma.net-tjenester mot lønnsprogrammet, så MÅ man benytte Flyttefabrikken (Migreringsguide A). Vi anbefaler også at Flyttefabrikken benyttes på de andre firmaene.   A. Migreringsguide med Flyttefabrikken   NB! Obligatorisk for alle firmaer som har benyttet visma.net-tjenester knyttet mot sitt lønnssystem B. Migreringsguide uten Flyttefabrikken  Manuelt oppsett   For firmaer som har benyttet et annet lønnssystem, ikke har benyttet et lønnssystem hittil eller hvor firmaet er helt nyoppstartet, så kan denne oppstartsguiden benyttes:   A. Oppstartsguide for nytt firma  Manuelt oppsett   Etter migrering Etter at data er returnert fra Flyttefabrikken, eventuelt lagt inn manuelt, så er det viktig med en kontroll og avstemming av opplysningene, samt klargjøre firmaet for sin første lønnskjøring i Payroll. Du kan lese mer om hva og hvordan du kan kontrollere lønnsdata her.   Er firmaet migrert via Flyttefabrikken er det viktig å lese oppsummeringen du mottar fra Visma. Her vil du finne relevant informasjon om verdier vi ber deg kontrollere særskilt.   Hjelp i Payroll Det er mye nytt og lære seg, og ikke alltid lett å huske all informasjon. For raskt å finne svar på spørsmål så finner du informasjon om hvordan du finner dine svar her.   Hjelp til oppsett Regnskapsbyråer som ikke er knyttet til Visma-partner for Visma.net Payroll kan benytte våre konsulenter til å komme trygt i gang med programvaren. Du finner mer informasjon her.        Relaterte tips: Migreringsguide for kunder som ikke er regnskapsbyråer finner du her.
Vis hele artikkelen
16-02-2023 14:00 (Sist oppdatert 24-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 586 Visninger
Vi lanserer nå en ny markedsplass for løsninger som er integrert med Visma.net Payroll.  På apps.visma.com har du mulighet til å se hvilke direkte integrasjoner som finnes mot Payroll og lese mer om disse. Det er her du går inn dersom du ønsker å ta i bruk en integrasjon mellom Payroll og et annet system du benytter deg av, eller for å se hvilke muligheter som finnes. Det er også her du aktiverer integrasjonen dersom du ønsker dette.    Aktivering av integrasjoner via Visma App Store er kun tilgjengelig for kunder som har pakkene Payroll Pluss og Payroll Smart. Du kan lese mer om pakkene her. Dersom du ikke har noen av disse pakkene men ønsker å ta i bruk integrasjoner kan du ta kontakt med Visma eller din forhandler for å få hjelp.   For å kunne gi tilgang til å aktivere en integrasjon mot et firma må du gjøre følgende: Gå til Visma.net Admin Finn riktig kunde og det selskapet du ønsker å bruke integrasjonen mot.  Aktiver produktet “App Store”.  Gå til “Brukere og Roller”. Finn den brukeren som skal kunne aktivere integrasjoner og tildel rollen “Integrasjon administrator”  Brukeren kan nå logge seg inn via apps.visma.com. Neste gang brukeren går inn i Visma Home vil også App Store ligge som et eget menyvalg.     Merk at det kun er administrator som kan aktivere tjenester og tildele roller.  Prosessen må gjentas for hvert firma du skal aktivere integrasjoner for.  Slik aktiverer du en applikasjon/integrasjon mot ditt firma:  Gå til apps.visma.com Logg deg inn med samme pålogging som du bruker i Visma.net Klikk på applikasjonen du ønsker å aktivere mot ditt firma.   Trykk på “Add app”. Du vil nå se hvilke typer av data denne applikasjonen ønsker å hente fra Payroll eller skrive til Payroll. Ved å trykke på “Integrate” godkjenner du at applikasjonen får tilgang til de aktuelle dataene.  Når du har klikket integrate vil det gå en beskjed til leverandøren av applikasjonen om at ditt firma ønsker å ta den i bruk. De vil gjøre en kobling på sin side og du vil få en bekreftelse på at integrasjonen er igangsatt.    Dersom du ønsker å koble på et produkt som du ikke har fra tidligere må du ta kontakt med den aktuelle leverandøren for å bestille og sette opp dette før du tar i bruk integrasjonen.    For å skru av en integrasjon du har aktiverte tidligere følger du samme prosess som ovenfor, men velger “Remove application”.  
Vis hele artikkelen
21-06-2021 10:03 (Sist oppdatert 22-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1275 Visninger
Vi anbefaler at du tidlig kartlegger kundene i forhold til funksjonalitet og størrelse, og oppretter en utrullingsplan basert på dette. På denne måten vil du lettere kunne vite hvilke kunder som bør migreres først, og hvilke kunder som bør vente litt til.   En kontrollert utrulling vil gi en tryggere og smidigere overgang, mulighet til å aktivt bruke opplæringen i oppstartsfasen, samt gi dere tid til å bli kjent med systemet før mer komplekse funksjoner tas i bruk. Vismas onboardingskonsulenter kan veilede på hvilke av kundene som bør settes i gang først, gitt at dere har kartlagt nødvendige behov i lønnskjøringen.    Tips! At første firma man starter med er et firma med mange ansatte og mange behov (f.eks. fagforening, kreditorer, etc.), vil fort medføre at tidsbruken for å få på plass første lønnskjøring blir overveldende og ødeleggende for forståelsen av programvaren. Ta heller utgangspunkt i mindre og enklere firmaer i første utrullingsfase slik at man ikke kommer i en tidsklemme, og dermed kan bruke kjennskap til menyvalg og oppsett når man i neste utrullingsfase kan se på firmaer med noe flere ansatte og behov.    Vi har laget en utrullingsveileder som kan benyttes for å kartlegge og legge en plan for onboarding av de første kundene. Denne finnes for nedlastning nederst på siden.    Bruk gjerne Utrullingsveilederen til å fylle ut informasjonen som etterspørres om hver kunde. Veilederen vil så gi deg et godt bilde for hvilke firmaer man bør starte med, og hvilke som bør vente til senere.   Du finner instruksjoner for bruk av Utrullingsveilederen i arket "Instruksjoner".   Følgende kriterier bør ligge til grunn for de første kundene man starter med: Små firma med få ansatte.  Helst fastlønn og faste transaksjoner Få og enkle variable transaksjoner.  Velg gjerne et firma med en enkel godkjenningsflyt for timer, fravær og/eller utlegg NB! Unngå å starte med klienter som har integrasjoner til andre systemer. Dette krever i mange tilfeller en lengre kartlegging og økt tidsbruk i oppstarten.
Vis hele artikkelen
16-02-2023 14:00 (Sist oppdatert 21-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 102 Visninger
Du kan sette opp Visma.net Calendar slik at systemet automatisk beregner overtid/fleksitid på ansatte. Dette innebærer at den ansatte kun trenger å registrere antall timer han har arbeidet, så vil systemet automatisk kalkulere eventuell overtid/fleksitid.
Vis hele artikkelen
04-02-2022 08:29 (Sist oppdatert 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 2561 Visninger
Beskrivelse på håndtering av fagforeninger i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
24-04-2018 08:43 (Sist oppdatert 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4783 Visninger
Her finner du en veiledning for hvordan du oppretter en helt ny lønnsart i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:25 (Sist oppdatert 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4847 Visninger
For at du skal kunne hente elektroniske skattekort, sende A-melding, og hente returer må Visma.net settes opp til å kommunisere med Altinn. Dette kan settes opp allerede i Onboardind-wizarden første gang du går i gang med systemet. Dersom dette ikke gjøres i dette steget må dette gjøres i etterkant, før første lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
06-07-2017 17:36 (Sist oppdatert 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 7950 Visninger
Feriedager ved oppstart i løpet av året i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
24-05-2019 07:22 (Sist oppdatert 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5380 Visninger
Gratulerer med nytt lønnsystem og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over generellt oppsett av systemet.  Du kan også laste ned hele brukerveiledningen i PDF dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 10:47 (Sist oppdatert 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 23411 Visninger
Når du starter opp med Visma.net Payroll bør du registrere historisk fravær i Visma.net Calendar. Som et minimum må du registrere inn alle pågående permisjoner, da disse skal rapporteres i a-meldingen.   I tillegg anbefales det at egenmeldinger siste 12 måneder og dager med sykt barn hittil i år legges inn, slik at både du, leder og den ansatte enkelt kan holde oversikt med antall dager. Noen velger også å legge inn avviklet ferie hittil i år, men her kan man alternativt velge å justere saldoen på feriedager ved oppstart.   For å registrere et historisk fravær klikker du på aktuell dato i Visma.net Calendar og velger aktuell fraværskode:     Legg inn fra / til dato for fraværet. Huk av feltet "Historisk registrering". Du unngår da følgende: At fraværet sendes til Payroll som i noen tilfeller vil påvirke lønnsutbetalingen At fraværssøknader som f.eks. ferie må godkjennes av leder/admin NB! For å kunne registre historisk fravær forutsettes det at den ansatte har opprinnelig startdato i Employees!     Relaterte brukertips Registrere feriedager ved oppstart av Payroll Overførte feriedager for fastlønnede - hvordan endre/korrigere/nullstille
Vis hele artikkelen
23-03-2021 12:11 (Sist oppdatert 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1533 Visninger
Dette brukertipset er for ansatt som ikke får registrere fravær ifm barns sykdom fra Employee-appen. Når du som ansatt skal registrere fravær ifm barns sykdom, forutsetter det at dine barn er registrert med fødselsdato i Visma.net Employee
Vis hele artikkelen
22-05-2019 08:13 (Sist oppdatert 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1666 Visninger
In this usertip we will explain how you can create a new paycode. In most cases we recommend creating a new paycode rather than changing the existing one. In many cases, creating a new paycode is the only way to get the paycode the way you want it. The system paycodes can only be change to a certain extent.    How to create a Paycode Go to Payroll | Settings | (in the old version: Rules) | Paycodes. To create a new Paycode click on the button "New Paycode" at the bottom right.   Here you may choose to create the Paycode "from existing" or "from scratch". We recommend that you always choose "from existing", because then many of the settings will already be in place. Copy from a Paycode that is similar to the one you want to create and adjust.   There's some paycodes you should not copy from. Read more about which paycodes you should not copy here.     
Vis hele artikkelen
17-09-2019 09:24 (Sist oppdatert 14-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1113 Visninger
In this usertip we explain how you can edit an existing paycode in Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
27-08-2019 11:33 (Sist oppdatert 14-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1138 Visninger
I denne artikkelen kan du lese om integrasjoner mellom Visma.net ERP og Payroll
Vis hele artikkelen
16-08-2017 13:46 (Sist oppdatert 13-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2091 Visninger
For å ta ut kopi av databasen fra Visma Lønn følger du stegene under:   Steg 1: Gå til Verktøy | Administratorfunksjoner | Ut-/Innkopiering av data | Utkopiering av data".     Steg 2: Velg hvor du vil lagre filen under "Område" slik at du finner igjen filen senere. Trykk så Start".   Steg 3: En fremdriftsindikator vil kunne følges frem til utkopiering er fullført. Relaterte brukertips Hvordan ta sikkerhetskopi eller utkopiering i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
31-08-2021 15:47 (Sist oppdatert 13-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 784 Visninger
Rolle beskrivelser for HRM området med tilhørende tjenester i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
13-12-2021 08:20 (Sist oppdatert 08-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2151 Visninger
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene / feltene på lønnsarten brukes til i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:31 (Sist oppdatert 03-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 8743 Visninger
Migreringsguider for overgang til Payroll     Migreringsguide for regnskapsbyråer, eller kundeforhold med flere/mange firmaer   Migreringsguide for ordinære kunder, med en eller få firmaer  
Vis hele artikkelen
21-02-2023 15:11 (Sist oppdatert 27-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 322 Visninger
I Payroll har det nå kommet en funksjon for å opprette Tags (ansattgrupper) og knytte det til ansatte. Dette kan videre brukes som utvalg på rapporter i HRM Analytics, utvalg lønnskjøringer, utvalg ved masseoppdatering av lønn, avslutte faste transaksjoner, endre tidsavtale (Calendar). Mer funksjonalitet vil også komme fremover.   Oppsett Innstillingene for Tags (grupper) finner du flere steder. Fra Payroll | Innstillinger | Tags   Fra Employee | Innstillinger | Tags   I menyen Tags klikk på plusstegnet for å legge til en ny Tag   Skriv inn navn på gruppen, en kort beskrivelse og velg en farge for gruppen. Klikk Lagre.   Tildele ansatte en Tag Når du har opprettet alle gruppene, klikk Ansatte for å komme til oversikten over ansatte i selskapet.   Her kan du velge et utvalg av personer som skal tildeles en Tag, dersom du ikke velger noen blir alle ansatte valgt. Klikk deretter på Oppdater utvalg og Endre tags   I dette skjermbildet kan du tildele tags til ansatte. En mulighet er å velge en eller flere Tags (grupper) og knappen Bruk på alle så blir det tildelt alle ansatte og deretter gjøre endringer på enkelte personer.   En ansatt kan også være tildelt mer enn en tag av gangen.   Når du er ferdig med å tildele ansatte tags klikk Endre tags - se gjennom. I dette bildet kan du se over endringene du har gjort. Hvis man i etterkant av oppsettet skal endre/legge til en ny tag vil du i dette bildet se hva tags var før endringen og hvilken tags den ansatte er tildelt etter endringen.   Når oppsettet er klart klikker du Endre tags - lagre endringer. Systemet vil nå jobbe med å tildele ansatte tags. Du trenger ikke stå i dette skjermbildet mens systemet jobber, det vil fortsatt i bakgrunn mens du gjør andre oppgaver. Filtrering Når ansatte er tildelt en tag så kan det brukes på ulike masseoppdateringer som Masseoppdatering av lønn, avslutte faste transaksjoner, eller tildeling av tidsavtaler (Calendar).   I ansattlisten klikk på Filter ikonet og velg en eller flere tags som et filter.   Etter du har lagt til et filter, klikk Oppdater utvalg og velg en type masseoppdatering du ønsker å gjøre for utvalget. For eksempel masseoppdatere lønn for alle som er i gruppen Fastlønnet.     Se video med oppsett og filtrering her!   HRM Analytics I tjenesten HRM Analytics kan du også bruke tags som filter på flere av de ulike rapportene. I Analytics så får du ikke en nedtrekksmeny, men du må skrive inn navnet på den gruppen du skal bruke som filter. Merk at feltet er sensitiv på skrivefeil, stor/små bokstaver.   Ekstra lønnskjøring Når du oppretter en ekstra lønnskjøring i Payroll kan du bruke Tags som et utvalg for hvilke ansatte som skal inkluderes i den ekstra lønnskjøringen. Klikk Ekstra lønnskjøring for å opprette en ny lønnskjøring.   Under Utvalg av ansatte får du nå en oversikt over ansatte og hvilken tag (gruppe) de tilhører. Lønnskjøringen kan her filtreres på en eller flere tags.     Funksjonalitet som kommer Oppsett med Tags som utvalg på løpende lønnskjøringer - Q2 2023. Roadmap. Relaterte brukertips Masseoppdatere lønn Masseoppdatere avslutte faste transaksjoner
Vis hele artikkelen
22-02-2023 12:33 (Sist oppdatert 22-02-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1528 Visninger
Meld deg på fagkonferansen